Որոնման արդյունքները Դեղեր ըստ միջ․ անվան

ացետիլցիստեին (acetylcysteine)...

Հատիկի գինը. 110

2150.00

ացետիլցիստեին (acetylcysteine)...

Հատիկի գինը. 100

2000.00

Առկա չէ պահեստում

ացետիլցիստեին (acetylcysteine)...

Հատիկի գինը. 120

2400.00

ացետիլցիստեին (acetylcysteine)...

Հատիկի գինը. 130

2600.00

ացետիլցիստեին...

Հատիկի գինը. 2600

2600.00

ացետիլցիստեին...

Հատիկի գինը. 130

2600.00

ադամանդյա կանաչ...

Հատիկի գինը. 150

150.00

ադապալեն (adapalene)...

Հատիկի գինը. 3750

3750.00

ադապալեն (adapalene)...

Հատիկի գինը. 2800

2800.00

ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեսիլատ)...

Հատիկի գինը. 50

1530.00

ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեսիլատ)...

Հատիկի գինը. 90

2790.00

ալֆա-տոկոֆերոլ ացետատ (վիտամին...

Հատիկի գինը. 550

550.00

Առկա չէ պահեստում

ազիթրոմիցին (ազիթրոմիցինի դիհի...

Հատիկի գինը. 2220

2220.00

ազիթրոմիցին (azithromycin)...

Հատիկի գինը. 950

2850.00

ազիթրոմիցին (azithromycin)...

Հատիկի գինը. 480

2850.00

ազիթրոմիցին (ազիթրոմիցինի դիհի...

Հատիկի գինը. 1900

1900.00

ազիթրոմիցին (ազիթրոմիցինի դիհի...

Հատիկի գինը. 3100

3100.00

ալբենդազոլ (albendazole)...

Հատիկի գինը. 180

3600.00

ալբենդազոլ (albendazole)...

Հատիկի գինը. 250

980.00

ալբումին մարդու (albumin human...

Հատիկի գինը. 50000

50000.00

ալբումին մարդու (albumin human...

Հատիկի գինը. 25200

25200.00

ազելաստին (ազելաստինի հիդրոքլո...

Հատիկի գինը. 3400

3400.00

ազելաստին (ազելաստինի հիդրոքլո...

Հատիկի գինը. 3100

3100.00

ացետիլսալիցիլաթթու, կիտրոնաթթո...

Հատիկի գինը. 170

1700.00

ալյումինիումի հիդրօքսիդ, մագնե...

Հատիկի գինը. 1500

1500.00

ալյումինիումի հիդրօքսիդ, մագնե...

Հատիկի գինը. 1600

1600.00

ալոճի պտուղներ (fructus cratae...

Հատիկի գինը. 180

180.00

ալոպուրինոլ (allopurinol)...

Հատիկի գինը. 70

1980.00

ալոպուրինոլ (allopurinol)...

Հատիկի գինը. 870

870.00

ածուխ ակտիվացված (charcoal act...

Հատիկի գինը. 10

50.00

ամբրօքսոլ (ամբրօքսոլի հիդրոքլո...

Հատիկի գինը. 60

1280.00

ամբրօքսոլ (ամբրօքսոլի հիդրոքլո...

Հատիկի գինը. 1980

1980.00

ամբրօքսոլ (ամբրօքսոլի հիդրոքլո...

Հատիկի գինը. 1740

1740.00

ամբրօքսոլ (ամբրօքսոլի հիդրոքլո...

Հատիկի գինը. 1200

1200.00

ամբրօքսոլ (ամբրօքսոլի հիդրոքլո...

Հատիկի գինը. 1100

1100.00

ամբրօքսոլ (ամբրօքսոլի հիդրոքլո...

Հատիկի գինը. 1500

1500.00

ամբրօքսոլ (ամբրօքսոլի հիդրոքլո...

Հատիկի գինը. 30

580.00

ամիկացին (ամիկացինի սուլֆատ) a...

Հատիկի գինը. 2780

27800.00

ամինոկապրոնաթթու (aminocaproic...

Հատիկի գինը. 600

600.00

ամինոկապրոնաթթու (aminocaproic...

Հատիկի գինը. 1120

1120.00

ամիտրիպտիլին (ամիտրիպտիլինի հի...

Հատիկի գինը. 720

720.00

ամլոդիպին (ամլոդիպին մեզիլատի ...

Հատիկի գինը. 110

5450.00

ամլոդիպին (ամլոդիպին մեզիլատի ...

Հատիկի գինը. 130

6700.00

ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ)...

Հատիկի գինը. 20

750.00

ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ)...

Հատիկի գինը. 40

1170.00

ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ)...

Հատիկի գինը. 40

1140.00

ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ)...

Հատիկի գինը. 20

750.00

ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ)...

Հատիկի գինը. 50

1380.00

ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ)...

Հատիկի գինը. 2250

2250.00

ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ)...

Հատիկի գինը. 80

2400.00

ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ)...

Հատիկի գինը. 120

3780.00

ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ)...

Հատիկի գինը. 80

2400.00

ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ)...

Հատիկի գինը. 120

3690.00

ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ)...

Հատիկի գինը. 2800

2800.00

ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ)...

Հատիկի գինը. 1770

1770.00

ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ)...

1230

Առկա չէ պահեստում

ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ)...

5000

Առկա չէ պահեստում

ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի տրիհ...

Հատիկի գինը. 470

4660.00

ամպիցիլին (ամպիցիլին նատրիում)...

Հատիկի գինը. 230

230.00

ամպիցիլին (ամպիցիլին նատրիում)...

Հատիկի գինը. 170

170.00

ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի տրիհ...

Հատիկի գինը. 210

3080.00

Առկա չէ պահեստում

ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլին նատրի...

Հատիկի գինը. 1980

9880.00

ամօքսիցիլին(ամօքսիցիլինի տրիհի...

Հատիկի գինը. 2100

2100.00

ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի տրիհ...

Հատիկի գինը. 310

4650.00

ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի տրիհ...

Հատիկի գինը. 3880

3880.00

ամօքսիցիլին (amoxicillin)...

Հատիկի գինը. 1100

1100.00

ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի տրիհ...

Հատիկի գինը. 60

5500.00

անաստրոզոլ (anastrozole)...

Հատիկի գինը. 10200

10200.00

անաստրոզոլ (anastrozole)...

Հատիկի գինը. 13860

13860.00

ացետամինոֆեն, ֆենիլէֆրին (ֆենի...

Հատիկի գինը. 140

1690

Առկա չէ պահեստում

ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի տրիհ...

Հատիկի գինը. 3450

3450.00

Առկա չէ պահեստում

առյուծագու խոտ (herba leonuri)...

Հատիկի գինը. 180

180.00

ասկորբինաթթու (ascorbic acid...

Հատիկի գինը. 40

350.00

ասկորբինաթթու (ascorbic acid...

Հատիկի գինը. 70

700.00

ասկորբինաթթու, ռուտոզիդ...

Հատիկի գինը. 10

300.00

ացետիլսալիցիլաթթու, պարացետամո...

Հատիկի գինը. 200

200.00

ացետիլսալիցիլաթ-թու, ասկորբինա...

Հատիկի գինը. 160

1580.00

ասկորբինաթթու (ascorbic acid)...

Հատիկի գինը. 20

430.00

ատենոլոլ (atenolol)...

Հատիկի գինը. 10

180.00

ատենոլոլ (atenolol)...

Հատիկի գինը. 10

260.00

ատենոլոլ (atenolol)...

Հատիկի գինը. 1400

1400.00

ատենոլոլ (atenolol)...

Հատիկի գինը. 1880

1880.00

ատենոլոլ (atenolol)...

Հատիկի գինը. 1440

1440.00

ատենոլոլ (atenolol)...

Հատիկի գինը. 20

500.00

ատենոլոլ (atenolol)...

Հատիկի գինը. 20

650.00

Առկա չէ պահեստում

ատորվաստատին (ատորվաստատին կալ...

Հատիկի գինը. 80

2310.00

ատորվաստատին (ատորվաստատինի կա...

Հատիկի գինը. 210

6300.00

ատորվաստատին (ատորվաստատին կալ...

Հատիկի գինը. 110

3360.00

ատորվաստատին (ատորվաստատին կալ...

Հատիկի գինը. 1880

1880.00

ատրոպին (ատրոպինի սուլֆատ) a...

Հատիկի գինը. 80

800.00

արգինին (արգինինի հիդրոքլորիդ)...

Հատիկի գինը. 5250

5250.00

անաստրոզոլ (anastrozole)...

Հատիկի գինը. 11500

11500.00

արիպիպրազոլ (aripiprazole)...

Հատիկի գինը. 11200

11200.00

արտիկային (արտիկայինի հիդրոքլո...

Հատիկի գինը. 1900

1900.00

արտիկային (արտիկայինի հիդրոքլո...

Հատիկի գինը. 1750

1750.00

ացետիլսալիցիլաթթու (acetylsali...

Հատիկի գինը. 70

70.00

ացետիլսալիցիլաթթու (acetylsa...

Հատիկի գինը. 10

80.00

ացիկլովիր (aciclovir)...

Հատիկի գինը. 2000

2000.00

ացիկլովիր...

Հատիկի գինը. 1300

1300.00

ացետազոլամիդ (acetazolamide)...

Հատիկի գինը. 100

3180.00

ադհատոդա վասիկա, հալվե բարբադո...

Հատիկի գինը. 1780

1780.00

ալբենդազոլ (albendazole)...

Հատիկի գինը. 1950

1950.00

ալբենդազոլ (albendazole)...

Հատիկի գինը. 2320

2320.00

աբիրատերոն (աբիրատերոնի ացետատ...

Հատիկի գինը. 1250000

1250000.00

Առկա չէ պահեստում

ացիկլովիր (aciclovir)...

Հատիկի գինը. 3100

3100.00

ազիլսարտան մեդոքսոմիլ...

Հատիկի գինը. 210

5900.00

ազիլսարտան մեդոքսոմիլ...

Հատիկի գինը. 340

9500.00

ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ)...

Հատիկի գինը. 150

4630.00

ամինոֆիլին (էուֆիլին) aminophy...

Հատիկի գինը. 60

640.00

ամինոֆիլին (aminophylline)...

Հատիկի գինը. 500

500.00

ամինոֆիլին (aminophylline)...

Հատիկի գինը. 10

200.00

ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ)...

Հատիկի գինը. 320

4540.00

ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ)...

Հատիկի գինը. 320

4540.00

ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ)...

Հատիկի գինը. 370

5200.00

ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ)...

Հատիկի գինը. 370

5200.00

ալֆա-լիպոյաթթու...

Հատիկի գինը. 420

12690.00

ալֆա-լիպոյաթթու...

Հատիկի գինը. 34000

34000.00

ատորվաստատին (ատորվաստատինի կա...

Հատիկի գինը. 330

10110.00

ատորվաստատին (ատորվաստատին կալ...

Հատիկի գինը. 200

6000.00

ատորվաստատին (ատորվաստատին կալ...

Հատիկի գինը. 440

13350.00

ացետիլսալիցիլաթթու (acetylsali...

Հատիկի գինը. 50

900.00

աֆինային մաքրված էնդոթելային N...

Հատիկի գինը. 240

4880.00

ամբրօքսոլ (ամբրօքսոլի հիդրոքլո...

Հատիկի գինը. 70

3450.00

ամբրօքսոլ (ամբրօքսոլի հիդրոքլո...

Հատիկի գինը. 2650

2650.00

ամբրօքսոլ (ամբրօքսոլի հիդրոքլո...

Հատիկի գինը. 2900

2900.00

ատորվաստատին (ատորվաստատին կալ...

Հատիկի գինը. 360

11000.00

ատորվաստատին (ատորվաստատին կալ...

Հատիկի գինը. 420

12600.00

ատորվաստատին (ատորվաստատին կալ...

Հատիկի գինը. 600

17850.00

ատորվաստատին (ատորվաստատին կալ...

Հատիկի գինը. 310

9390.00

ատորվաստատին (ատորվաստատին կալ...

Հատիկի գինը. 520

15750.00

ատորվաստատին (ատորվաստատին կալ...

Հատիկի գինը. 440

13440.00

ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ)...

Հատիկի գինը. 4000

4000.00

Առկա չէ պահեստում

ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ)...

Հատիկի գինը. 4000

4000.00

Առկա չէ պահեստում

ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ)...

Հատիկի գինը. 3450

3450.00

Առկա չէ պահեստում

ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ)...

Հատիկի գինը. 3450

3450.00

Առկա չէ պահեստում

ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ)...

Հատիկի գինը. 430

12900

Առկա չէ պահեստում

ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ)...

Հատիկի գինը. 380

11650.00

Առկա չէ պահեստում

ազապենտացեն (ազապենտացեն պոլիս...

Հատիկի գինը. 1580

1580.00

ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ)...

Հատիկի գինը. 100

2940.00

ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ)...

Հատիկի գինը. 90

2820.00

ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ)...

Հատիկի գինը. 50

1500.00

ացետիլսալիցիլաթթու, մագնեզիում...

Հատիկի գինը. 20

1500.00

ացետիլսալիցիլաթթու, մագնեզիում...

Հատիկի գինը. 2150

2150.00

ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի տրիհ...

Հատիկի գինը. 3500

3500.00

ամբրօքսոլ (ամբրօքսոլի հիդրոքլո...

Հատիկի գինը. 120

1200.00

ամբրօքսոլ (ամբրօքսոլի հիդրոքլո...

Հատիկի գինը. 1550

1550.00

ամիոդարոն (ամիոդարոնի հիդրոքլո...

Հատիկի գինը. 100

3180.00

ամիոդարոն (ամիոդարոնի հիդրոքլո...

Հատիկի գինը. 840

5000.00

ալֆա-բրոմիզովալերիանաթթվի էթիլ...

Հատիկի գինը. 40

4000.00

ամբրօքսոլ (ամբրօքսոլի հիդրոքլո...

Հատիկի գինը. 1780

1780.00

ամբրօքսոլ (ամբրօքսոլի հիդրոքլո...

Հատիկի գինը. 60

1200.00

ազիթրոմիցին (ազիթրոմիցինի դիհի...

Հատիկի գինը. 2250

2250.00

ադեմետիոնին (ademetionine)...

Հատիկի գինը. 3300

16500.00

ադեմետիոնին (ademetionine)...

Հատիկի գինը. 820

16300.00

ացիկլովիր (aciclovir)...

Հատիկի գինը. 140

2710.00

ացիկլովիր (aciclovir)...

Հատիկի գինը. 2700

2700.00

ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի տրիհ...

Հատիկի գինը. 70

1140.00

Առկա չէ պահեստում

ալյումինի հիդրօքսիդ, մագնեզիու...

Հատիկի գինը. 2020

2020.00

ալյումինիումի հիդրօքսիդ, մագնե...

Հատիկի գինը. 50

2000.00

ալյումինի հիդրօքսիդ, մագնեզիու...

Հատիկի գինը. 160

4800.00

աբրահամածառ D1, կաուլոֆիլ վիթխ...

Հատիկի գինը. 5400

5400.00

ագոմելատին (agomelatine)...

Հատիկի գինը. 450

12480.00

Առկա չէ պահեստում

ամբրօքսոլ (ամբրօքսոլի հիդրոքլո...

Հատիկի գինը. 2000

2000.00

ամբրօքսոլ (ամբրօքսոլի հիդրոքլո...

Հատիկի գինը. 70

1980.00

ալվերին (ալվերինի ցիտրատ), սիմ...

Հատիկի գինը. 170

5250.00

ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ)...

Հատիկի գինը. 60

1950.00

ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ)...

Հատիկի գինը. 130

3990.00

ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ)...

Հատիկի գինը. 90

2700.00

ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ)...

Հատիկի գինը. 190

5850.00

ացետիլսալիցիլաթ-թու, ասկորբինա...

Հատիկի գինը. 70

700.00

ազօքսիմեր բրոմիդ (azoximer bro...

Հատիկի գինը. 11100

11100.00

Առկա չէ պահեստում

ազօքսիմեր բրոմիդ (azoximer bro...

Հատիկի գինը. 7400

7400.00

ազօքսիմեր բրոմիդ (azoximer bro...

Հատիկի գինը. 8000

8000.00

Առկա չէ պահեստում

ազօքսիմեր բրոմիդ (azoximer bro...

Հատիկի գինը. 9500

9500.00

Առկա չէ պահեստում

արծաթի պրոտեինատ (silver pro...

Հատիկի գինը. 300

300.00

արծաթի պրոտեինատ (silver pro...

Հատիկի գինը. 350

350.00

ացետիլցիստեին, տուամինոհեպտան ...

Հատիկի գինը. 3400

3400.00

աղավնիճի խոտ, բոգի արմատներ, ա...

Հատիկի գինը. 5000

5000.00

ազելաթթու (azelaic acid)...

Հատիկի գինը. 7400

7400.00

ամիսուլպրիդ...

Հատիկի գինը. 310

9300.00

ամիսուլպրիդ (amisulpride)...

Հատիկի գինը. 470

14280.00

ամիսուլպրիդ (amisulpride)...

Հատիկի գինը. 620

18660.00

ազոտական թթու 70%, սառցային քա...

Հատիկի գինը. 7350

7350.00

ամպիցիլին (ամպիցիլին նատրիում)...

2200

Առկա չէ պահեստում

ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ)...

Հատիկի գինը. 200

5740.00

ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ)...

Հատիկի գինը. 190

5420.00

ասկորբինաթթու (ascorbic acid)...

Հատիկի գինը. 280

280.00

ասկորբինաթթու (ascorbic acid...

Հատիկի գինը. 700

700.00

ասկորբինաթթու (ascorbic acid)...

Հատիկի գինը. 320

320.00

ասկորբինաթթու (ascorbic acid)...

Հատիկի գինը. 40

750.00

ասկորբինաթթու (ascorbic acid)...

Հատիկի գինը. 40

3700.00

ալֆա-տոկոֆերոլ ացետատ (alpha...

Հատիկի գինը. 60

1950.00

Առկա չէ պահեստում

ալֆա-տոկոֆերոլ ացետատ (alpha...

Հատիկի գինը. 30

930.00

Առկա չէ պահեստում

ացիկլովիր (aciclovir)...

Հատիկի գինը. 460

9200.00

ատրոպինի սուլֆատ, հեպար սուլֆո...

Հատիկի գինը. 60

3300.00

ազիթրոմիցին (ազիթրոմիցինի դիհի...

Հատիկի գինը. 3600

3600.00

ացետիլսալիցիլաթթու (acetylsali...

Հատիկի գինը. 50

1600.00

ացետիլսալիցիլաթթու (acetylsali...

Հատիկի գինը. 50

1470.00

աբրահամածառի պտուղների չոր հան...

Հատիկի գինը. 170

5100.00

ակրիդոնքացախաթթու, N-մեթիլ գլյ...

Հատիկի գինը. 700

3500.00

ասկորբինաթթու (ascorbic acid)...

Հատիկի գինը. 2080

2080.00

ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի տրիհ...

Հատիկի գինը. 1600

1600.00

ալենդրոնաթթու (ալենդրոնատ նատր...

Հատիկի գինը. 1950

7800.00

ամիկացին (ամիկացինի սուլֆատ) ...

Հատիկի գինը. 3150

3150.00

ամբրօքսոլ (ամբրօքսոլի հիդրոքլո...

Հատիկի գինը. 1680

1680.00

ամբրօքսոլ (ամբրօքսոլի հիդրոքլո...

Հատիկի գինը. 70

1400.00

ամբրօքսոլ (ամբրօքսոլի հիդրոքլո...

Հատիկի գինը. 1800

1800.00

ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի տրիհ...

Հատիկի գինը. 290

4100.00

ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի տրիհ...

Հատիկի գինը. 150

3000.00

ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի տրիհ...

Հատիկի գինը. 190

3880.00

ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի տրիհ...

Հատիկի գինը. 180

3680.00

ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի տրիհ...

Հատիկի գինը. 160

3200.00

ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի տրիհ...

Հատիկի գինը. 110

2100.00

ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի տրիհ...

Հատիկի գինը. 130

2500.00

ամօքսիցիլինի եռհիդրատ (amoxici...

Հատիկի գինը. 220

4400.00

ացետիլցիստեին (acetylcysteine)...

Հատիկի գինը. 290

2900.00

ացետիլցիստեին (acetylcysteine)...

Հատիկի գինը. 180

3600.00

ացետիլցիստեին (acetylcysteine)...

Հատիկի գինը. 900

4500.00

ալյումինիումի ֆոսֆատ (aluminiu...

Հատիկի գինը. 1630

1630.00

ալյումինիումի ֆոսֆատ (aluminiu...

Հատիկի գինը. 160

3160.00

արծաթի սուլֆադիազին (silver su...

Հատիկի գինը. 2400

2400.00