Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 1.2011 (45)

Նախադպրոցական տարիքի երեխաների փաստացի սննդում հիմնական նուտրիենտների և հանքային էլեմենտների պարունակության հիգիենիկ գնահատականը. Ն.Դ. Խաչատրյան, Ա.Ս. Ղազարյան, Ս.Մ. Ղուկասյան, ՀՀ Առողջապահության ազգային ինստիտուտ, հիգիենայի ամբիոն, Երևան УДК 613.2։613.954
Բերանի խոռոչի հիգիենիկ ցուցանիշի կապը բերանային հեղուկի ֆիզիկա-քիմիական որոշ բնութագրերի հետ ծխող և չծխող անձանց մոտ. Լ.Ա. Ավագյան, Ա.Վ. Հարությունյան, Լ.Հ. Անդրիասյան ԱԱԻ թերապևտիկ ստոմատոլոգիայի ամբիոն, ԵՊԲՀ թերապևտիկ և ընտանեկան ստոմատոլոգիայի ամբիոն, ՀԲԻ մանկական ստոմատոլոգիայի ամբիոն УДК 616.31-083(02.062)
Պարբերական հիվանդությամբ պայմանավորված սրտի և թոքերի ախտահարման ձևաբանական առանձնահատկությունները. Ս.Վ. Համբարձումյան, Երևանի Մ. Հերացու անվ. Պետական բժշկական համալսարան, ախտաբանական անատոմիայի ամբիոն УДК 616-056.7-091։616.12։616.24
Ներորովայնային հիպերտենզիայի դերը թոքային բարդություններում որովայնի համակցված վնասվածքների ժամանակ. Ա.Հ. Մինասյան, Էրեբունի ԲԿ УДК 616.12-008.331.1

Նախադպրոցական տարիքի երեխաների փաստացի սննդում հիմնական նուտրիենտների և հանքային էլեմենտների պարունակության հիգիենիկ գնահատականը

Բանալի բառեր. նախադպրոցական տարիք, փաստացի սնունդ, ֆիզիոլոգիական նորմա, մակրոնուտրիենտներ, միկրոնուտրիենտներ

Մանկության շրջանի կարևոր առանձնահատկություններից է օրգանիզմի բոլոր համակարգերի ինտենսիվ ձևավորումը...

Երեխայի սնուցումը
Բերանի խոռոչի հիգիենիկ ցուցանիշի կապը բերանային հեղուկի ֆիզիկա-քիմիական որոշ բնութագրերի հետ ծխող և չծխող անձանց մոտ

Բանալի բառեր. բերանի խոռոչ, հիգիենա

Բերանի խոռոչի անբավարար հիգիենայի հանգամանքը գտնվում է բազմաֆունկցիոնալ կապի մեջ պարոդոնտի հիվանդությունների պատճառահետևանքային գործոնների համակարգում [17]...

Ստոմատոլոգիա
Պարբերական հիվանդությամբ պայմանավորված սրտի և թոքերի ախտահարման ձևաբանական առանձնահատկությունները

Բանալի բառեր. պարբերական հիվանդություն, սրտային և թոքային ամիլոիդոզ, ձևաբանություն

Պարբերական հիվանդությունը (ՊՀ) կլինիկորեն արտահայտվում է պարբերական տենդի նոպաներով, որովայնամզի, թոքամզի, սինովիալ թաղանթների...

Համակարգային հիվանդություններ Ախտաբանական անատոմիա
Ներորովայնային հիպերտենզիայի դերը թոքային բարդություններում որովայնի համակցված վնասվածքների ժամանակ

Բանալի բառեր. վնասվածք, ներորովայնային հիպերտենզիա, թոքային բարդություններ

Վերջին տարիներին ծանր հիվանդների մոտ ներորովայնային ճնշման նկատմամբ անշեղորեն հետաքրքրությունը աճում է...

Վիրաբուժություն

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ