Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Առողջապահություն 4.2009

Աղիքային սուր վարակների սեզոնայնությունը Գյումրիում

Սկիզբը` 2009, N3-ում

Մեր հոդվածի առաջին մասում («Առողջապահություն», 2009, N2, 20-22 էջ) նշեցինք, որ Գյումրիում աղիքային վարակների (ԱՎՇ) սեզոնային օրինաչափությունը բացահայտելու նպատակով կատարել ենք 30-ամյա հետահայաց և ընթացիկ համաճարակաբանական հետազոտություն (1977-2006թթ.), անդրադարձանք տիֆ-պարատիֆերին, սալմոնելոզներին, ԳԷԿ-երին և ՎՀԱ-ին: Այժմ խոսենք շիգելոզների մասին:

 

Շիգելոզներով միջին ամսական հիվանդացությունը հունվարից հունիս ամիսներին կազմել է տարեկան հիվանդացության 4.0, հուլիսից դեկտեմբեր` 12.6%: Սեզոնային հիվանդացության միջին ամսական մակարդակը գերազանցում է նախասեզոնային միջին ամսական մակարդակին 3 [1, 2], իսկ միջին տարեկան չափաբաժնին` 1,5 անգամ: Ամենացածր հիվանդացություն դիտվում է հունվարին, երբ արձանագրվում է տարեկան հիվանդացության 2,8%-ը, որից հետո այն աստիճանաբար  բարձրանում է` ամռանը հասնելով 27,7%-ի: Աշնանը հիվանդացությունը հասնում է 45,6%-ի` երեսնամյա ընթացաշարժում տատանվելով 35,7-57,4, առավելագույնը սեպտեմբերին` 22,3%: Ձմռանը և գարնանը հիվանդացությունը կազմում է 15,1 և 11,6%: Բոլոր ժամանակաշրջանների համար նվազագույն հիվանդացություն գրանցվել է հունվար, մարտ, մայիս ամիսներին: Սեզոնային (ամառ-աշուն) հիվանդացությունը կազմել է տարեկան դեպքերի 73,3%-ը` ընդգրկելով հուլիսից դեկտեմբեր ամիսները: Սեզոնից դուրս բարձր հիվանդացություն արձանագրվել է փետրվարին և ապրիլին: Այս երկու ամիսները միասին կազմում են տարեկան դեպքերի 10,3%-ը: Սեզոնային հիվանդացությունն ամռան և աշնան միջև բաշխվում է անհամաչափ` համապատասխանաբար, 27,7 և 45,6%` ամռան համեմատ աշնանը բարձրանալով 1,6 անգամ: 1977-88թթ. ժամանակահատվածում ամռանը հիվանդացման դեպքերը կազմել են 32,1, աշնանը` 35,7, իսկ ձմռանն ու գարնանը` 19,3 և 12,9%: Երկրաշարժի և հետերկրաշարժյան ժամանակաշրջաններում սեզոնային հիվանդացության մակարդակը կազմել է` համապատասխանաբար, 79,6 և 74,9%, բարձրանալով աշնանային ամիսների հաշվին: Ավելացել է ձմեռային հիվանդացությունը, որն ամենաբարձրը եղել է նախաերկրաշարժյան ժամանակաշրջանում`  19,3%: Մինչև երկրաշարժն առավելագույն հիվանդացություն գրանցվել է սեպտեմբերին, նվազագույնը` մայիսին, երկրաշարժի տարիներին առավելագույնը` սեպտեմբերին, նվազագույնը` հունվարին` պայմանավորված այդ տարիներին վարակիչ հիվանդությունների հաշվառման հետ կապված թերացումներով: Երկրաշարժից հետո հոկտեմբերին դեպքերի տեսակարար կշիռը մեծացել է 2 անգամ` 10,2%-ից հասնելով 20,6-ի: Նվազագույն դեպքեր գրանցվել են հունվարին, առավելագույնը` սեպտեմբերին: 

 

Շիգելոզներով հիվանդացությունը բարձր է եղել նաև սեզոնից դուրս` տատանվելով 20,4-33%-ի սահմաններում, միջինը 26,7%: Շիգելոզների ամռան-աշնանային սեզոնայնությունը հիմնականում պայմանավորված է ջրային գործոնի ակտիվությամբ և S.flexneri շճատիպի գերակայությամբ [3, 4]:

 

Գաստրոէնտերոկոլիտներով` ԳԷԿ հիվանդացության շարժընթացը մի փոքր այլ է: Այս խումբն իրենից ներկայացնում է տարբեր ծագումնաբանական, այդ թվում` վիրուսային ծագման ԱՎ-ների գումար: Տարվա առաջին կեսին ԳԷԿ-ով միջին ամսական հիվանդացությունը կազմել է 5,0, իսկ երկրորդ կեսին` 11,6%: Բացի այդ, ամենաբարձր հիվանդացություն դիտվել է հուլիս-հոկտեմբեր ամիսներին. արձանագրվել են տարեկան դեպքերի 58,4%-ը: ԳԷԿ-ով հիվանդացությունը տարբեր ժամանակահատվածներում գրեթե միանման է: Հիմնական սեզոնայնությունը ամառ-աշնանային է: Ամռանը արձանագրվել է տարեկան դեպքերի 34,5, աշնանը` 37,4%-ը: Ձմռան-գարնան ամիսներին հիվանդացությունը պահպանվել է 12,4-15,7%-ի մակարդակի վրա: Սեզոնային հիվանդացությունն ապրիլից նոյեմբեր կազմում է տարեկան դեպքերի 82,9%-ը: Միջին ամսական հիվանդացությունը սեզոնի ընթացքում 10,3% է: Առավելագույն դեպքեր գրանցվել են սեպտեմբերին` 19.2%, նվազագույնը հունվարին` 3,8%:

 

Դիտարկվող ժամանակաշրջանում ԳԷԿ-երով հիվանդացության սեզոնային շարժընթացը էական փոփոխությունների չի ենթարկվել: Նախաերկրաշարժյան ժամանակաշրջանում սեզոնային հիվանդացությունը կազմել է 69,9%, որից ամռանը` 35,0, աշնանը` 34,9%: Երկրաշարժի ժամանակաշրջանում սեզոնային հիվանդացությունը հասել է 77,7%-ի ամռան-աշնան ամիսների հաշվին, ամռանը կազմելով 34,2, ձմռանը` 43,5%: Վերականգնման տարիներին հիվանդացության բաշխումը նման է եղել նախաերկրաշարժյանին: Մինչև երկրաշարժն առավելագույն հիվանդացություն գրանցվել է օգոստոսին, երկրաշարժի և վերականգնման տարիներին` սեպտեմբերին: Նվազագույն հիվանդացության ամիսներ են համարվել, ըստ մեր կողմից առանձնացված ժամանակաշրջանների` հունվար, փետրվար և դեկտեմբեր ամիսները:

 

Տարվա առաջին կեսում ՎՀԱ-ով միջին ամսական հիվանդացությունը կազմել է 7,5, երկրորդում` 9,1%: Ելնելով այս օրինաչափությունից, ինչը բնորոշ է ԱՎ-ների բոլոր նոզոլոգիական ձևերին, կարելի է եզրակացնել, որ այս խմբում հիմնականում մտնում են ՎՀԱ-ի լաբորատոր հետազոտությամբ հաստատված և HBsAg բացասական արդյունքով այն դեպքերը, որոնք ունեն կլինիկական ու համաճարակաբանական հիմնավոր հաստատումներ: Ամբողջ տարվա ընթացքում ամենաբարձր հիվանդացություն արձանագրվել է հոկտեմբերից հունվար ամիսներին` կազմելով տարեկան դեպքերի 47,2%-ը: Ըստ առանձին ժամանակահատվածների` ամառ-աշուն սեզոնային հիվանդացությունը վիրուսային հեպատիտների համար կազմել է տարեկան հիվանդացության` համապատասխանաբար, 65,9, 68.4, 60,4%-ը: Նախաերկրաշարժյան ժամանակաշրջանում առավելագույն հիվանդացություն գրանցվել է հոկտեմբերին` 13,4%, նվազագույնը հունիսին` 4.1%: Երկրաշարժի ժամանակ առավելագույն հիվանդացության ամիս է եղել հոկտեմբերը` 15,9%, նվազագույնը` մայիսը` 3,8%: Վերականգնման տարիներին հիվանդացման ակտիվ աճ է գրանցվել հունվարին` 14,4%, նվազագույնը` հուլիսին` 3,5%: Գյումրիի համար ՎՀԱ-ով հիվանդացման առավելագույն մակարդակը երեսնամյա շարժընթացում հոկտեմբերից շեղվել է հունվար, նվազագույնը` մայիսից հուլիս, ինչը պայմանավորված է բնակլիմայական ազդակով և աշնան-ձմռան ամիսներին կազմակերպված կոլեկտիվներում երեխաների սերտ շփմամբ: Այդ մասին է վկայում ՎՀԱ-ով հիվանդացության մեջ դպրոցական տարիքի երեխաների մեծ մասնաբաժինը, 7-14 տարեկան երեխաների` ՎՀԱ-ով հիվանդացությունը կազմել է 71,8%: Վերականգնման տարիներին, համեմատած նախորդ երկու ժամանակաշրջանների հետ, վիրուսային հեպատիտների սեզոնայնությունը աշուն-ձմեռ սեզոնային ամիսներից փոխվել է ձմեռ-գարուն սեզոնայնության` ձմռանը կազմելով տարեկան դեպքերի 35,6, գարնանը` 25,4%-ը, իսկ ամռանն ու աշնանը` համապատասխանաբար, 14.2 և 24,8%: Դիտարկվող ժամանակաշրջանում այս վարակը մշտապես գտնվել է ջրային ակտիվ գործոնի ազդեցության տակ:

 

Այսպիսով, ԱՎ-ներով հիվանդացության բազմամյա ընթացաշարժի ուսումնասիրությամբ պարզվեց, որ ընդհանուր աղիքային վարակներով հիվանդացման մասնաբաժինը տարեկան ընդհանուր հիվանդացության մեջ օրինաչափորեն տատանվում է, տալով տարեկան երկու վերելք` փետրվար-մարտ և օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին: Այս վերելքները տարբեր նոզոլոգիական ձևերի համար տարբեր են` կապված հարուցչի տվյալ տեսակի կենսաբանական, բնակլիմայական, սոցիալ-տնտեսական առանձնահատկությունների հետ: Գյումրիում աղիքային վարակներով սեզոնային հիվանդացության միջին մակարդակը երկու անգամ գերազանցում է արտասեզոնային հիվանդացության միջին մակարդակին: Ընդհանուր ԱՎ-ներով հիվանդացությունը բարձր է օգոստոսից հոկտեմբեր ամիսներին: Որովայնային տիֆով սեզոնային հիվանդացությունը հուլիսից նոյեմբեր կազմում է 56,6, այլ սալմոնելոզային վարակներինը` մարտից հոկտեմբեր` 65,3, շիգելոզներինը` հուլիսից սեպտեմբեր` 73,3, ԳԷԿ-ինը` հոկտեմբերից հունվար` 47,2%: Բարձր է արտասեզոնային հիվանդացությունը:

 

Սեզոնային հիվանդացության օրինաչափությունների և ԱՎ-ներով հիվանդացության պարբերական բարձրացման առանձնահատկությունների բացահայտման շնորհիվ հակահամաճարակային միջոցառումները դառնում են նպատակաուղղված և արդյունավետ, քանի որ հետևելով նախասեզոնային հիվանդացության շարժընթացին (հաշվի առնելով, որ նախասեզոնային հիվանդացման դեպքերը սեզոնի համար համարվում են վարակի աղբյուր), հնարավոր է նվազագույնի հասցնել սեզոնային բարձր հիվանդացության առաջացման ռիսկը, հետևաբար նաև բռնկումների առաջացման վտանգն` իր բոլոր հետևանքներով [1, 2]:

 

Գրականության ցանկ


  1. Исаева М.С. Ришунин Ю.П., Мухина Л.П., Копытов В.И. и др. Динамика изменений сезонной и круглогодичной заболеваемости дизентерией в ряде городов Европейской части РСФСР. // ?МЭИ, N11, 1986, С. 30-34. 
  2. Околов И.Н., Чайка Н.А. Некоторые данные о сезонности дизентерии. // ЖМЭИ, N8, 1984, С. 36-38. 
  3. Облапенко Г.П. Сезонность острых кишечных инфекций на северо-западе РСФСР. // ЖМЭИ, N7, 1983, 12-16.
  4. Стриковская И.Х., Макаревич И.К., Дьякова А.А. и соавт. Связь сезонности дизентерии с природными и санитарно-гигиеническими факторами. // ЖМЭИ, N10, 1986, С. 21-24.

 

Հեղինակ. Արմինե Անդրյան ՀՀ ԱՆ ՊՀՀ տեսչության «Շիրակի մարզային փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ից
Սկզբնաղբյուր. Առողջապահություն 4.2009
Աղբյուր. med-practic.com
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Կարդացեք նաև

Դեղերի գրանցման դերը դեղաշրջանառության կարգավորման համակարգում

Դեղն այն առանձնահատուկ արտադրանքն է, որն, ի տարբերություն սոցիալական նշանակության այլ ապրանքների, բոլոր երկրներում ենթարկվում է պարտադիր փորձաքննության և գրանցման, քանի որ...

ԼՈՒՐԵՐ: Դեղագործական շուկան Հայաստանում
Որոշումները մտորելու առիթ են տալիս

2009թ. հունիսին Մոսկվայում տեղի ունեցավ «Տուբերկուլոզի կանխարգելման, ախտորոշման և բուժման արդիական հարցեր» համառուսաստանյան գիտագործնական կոնֆերանսը...

ԼՈՒՐԵՐ: Ինֆեկցիաներ Հրատապ թեմա Աշխարհում
Նեյրոբլաստոմային բջիջների մետաբոլիկ փոփոխությունները ալյումինիումի իոնների ազդեցությամբ

Տարբեր ախտաբանական պրոցեսների ժամանակ նեյրոբլաստոմային ծագման բջիջների տրանսկրիպցիոնալ ակտիվության փոփոխությունները վաղուց հայտնի են: Ողնաշարավորների նյարդային համակարգի նորմալ վիճակը բնութագրվում է...

Ախտորոշիչ մեթոդներ Ախտաբանական անատոմիա
IN SITU հիբրիդացման մեթոդի նշանակությունը ուռուցքների ախտորոշման գործում

Բանալի բառեր` in situ հիբրիդացում, FISH, CISH, HER2

Ուռուցքներում առաջացող գենային փոփոխությունները հայտնաբերելու նպատակով ժամանակակից բժշկության մեջ կիրառվում են մի քանի եղանակներ...

Ուռուցքաբանություն Ախտորոշիչ մեթոդներ
Արդի ժամանակաշրջանում տուբերկուլոզային մենինգիտի կլինիկական ընթացքի առանձնահատկությունները և բուժման արդյունքները. I մաս

Վերջին մեկուկես տասնամյակում տուբերկուլոզով ընդհանուր հիվանդացության աճի հետ մեկտեղ դիտվում է արտաթոքային ձևերի, այդ թվում` գլխուղեղի թաղանթների (տուբերկուլոզային մենինգիտ` ՏՄ)...

Վարակաբանություն Նյարդաբանություն
ՀՀ-ում առավել հաճախ հանդիպող չարորակ նորագոյացություններով հիվանդացության և բարձիթողի դեպքերի դինամիկան

 

Վերջին տարիներին չարորակ նորագոյացությունների բուժման արդյունավետության բարձրացումը ուռուցքաբանության արդի հիմնախնդիրներից է, քանի որ հասարակության շրջանում քաղցկեղով հիվանդացության...

Ուռուցքաբանություն
Բժշկության և ֆիզիոլոգիայի բնագավառում 2009թ. Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր են ճանաչվել ԱՄՆ-Ի երեք գիտնականներ
Բժշկության և ֆիզիոլոգիայի բնագավառում 2009թ. Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր են ճանաչվել ԱՄՆ-Ի երեք գիտնականներ

Էլիզաբեթ Բլեքբերնը, Քերոլ Գրեյդերը և Ջեք Շոստակը տելոմերների ու տելոմերազա ֆերմենտի միջոցով քրոմոսոմների պաշտպանության մեխանիզմի բացահայտման համար արժանացան 2009թ. Նոբելյան մրցանակի...

Իրադարձություններ աշխարհում
Հոբելյանական տարեթվեր

1924թ., 85 տարի առաջ, Մոսկվայում ծնվել է բ.գ.դ., պրոֆեսոր, ԽՍՀՄ ԲԳԱ ակադեմիկոս, ԽՍՀՄ պետական մրցանակի դափնեկիր Դոնատ Սեմյոնի Սարկիսովը: 1947թ. ավարտել է Լենինգրադի ռազմածովային բժշկական ակադեմիան...

Հայ բժիշկերի կյանքից
«ԲԻ ԲԻ ՋԻ» բժշկական կենտրոն
«ԲԻ ԲԻ ՋԻ» բժշկական կենտրոն

«ԲԻ ԲԻ ՋԻ» բժշկական կենտրոնը միջազգային չափանիշներին համապատասխանող` բազմաֆունկցիոնալ ստացիոնար ունեցող կլինիկական բուժական հիմնարկ է, որտեղ գործում են ընդհանուր և...

Իրադարձություններ Հայաստանում
Հավերժացող հիշատակ. Գրիգորի Օկոև
Հավերժացող  հիշատակ. Գրիգորի Օկոև

 ... Այլ կերպ չես կոչի ՀՀ առողջապահության նախարարության մոր և մանկան առողջության պահպանման ԳՀ կենտրոնում 2009թ. նոյեմբերի 13-ին կայացած հուզիչ միջոցառումը, որը կազմակերպված էր...

Հայ բժիշկերի կյանքից
Կերակրափող և ստամոքս
Կերակրափող և ստամոքս

Կերակրափողը կամ որկորը (նկար Ա) փափուկ հյուսվածքներից կազմված նեղ, երկար (մոտ 25 սմ) խողովակ է, որով անցնում է կերակուրը ըմպանից մինչև ստամոքս: Այն սկսվելով ըմպանից պարանոցային ողների առջևով...

Գաստրոէնտերոլոգիա և լյարդաբանություն
Սննդակարգը կերակրափողի և ստամոքսի հիվանդությունների ժամանակ
Սննդակարգը կերակրափողի և ստամոքսի հիվանդությունների ժամանակ

Կերակրափողի հիվանդություններից ավելի հաճախ հանդիպում է նրա բորբոքումը` էզոֆագիտը, որն ունի սուր և խրոնիկական ընթացք: Դրանց բնորոշ են կլման ակտի ժամանակ կրծքավանդակի հետին հատվածի ցավերը...

Գաստրոէնտերոլոգիա և լյարդաբանություն Սննդակարգեր
Ինչ պետք է գիտենալ ճողվածքների մասին
Ինչ պետք է գիտենալ ճողվածքների մասին

Ճողվածքը (грыжа) որևէ օրգանի ամբողջական կամ մասնակի դուրս մղվածքն է` նրան շրջապատող մաշկի տակ, մկանների միջև գոյացած անցքերում, գրպաններում ու խոռոչներում...

Վիրաբուժություն
Պզուկներ
Պզուկներ

Պզուկները` կորյակները, մաշկի տարածված հիվանդություններից են: Դրանք հանդիպում են 12-25 տարեկանների 85%-ի, իսկ ավելի մեծահասակների 10%-ի մոտ: Հիվանդությունն ունենում է տարբեր չափի...

Մաշկաբանություն Դեմքի խնամք

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ