Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 1-4.2004 (17-20)

Տարբեր հիվանդությունների կամ համախտանիշների ազդեցությունը պարբերական հիվանդությամբ տառապողների մոտ ամիլոիդոզի զարգացման հավանականության վրա:

Հաղորդում Ա: Առանձին ընդհանուր համախտանիշների, հենաշարժական, շնչական և սիրտ-անոթային համակարգերի և համակարգային բնույթի տարբեր պաթոլոգիաների ազդեցությունը

Բանալի բառեր. պարբերական հիվանդություն, ամիլոիդոզ, կանխատեսում, ուղեկցող հիվանդություններ

 

Կյանքին սպառնացող հիմնական վտանգն պարբերական հիվանդությամբ տառապողների մոտ հանդիսանում է ամիլոիդոզը [5]: Եվ թեկուզ այն համարյա լիովին կանխարգելվում է կոլխիցինով [6], դեռ պարզ չէ, թե մանկական տարիքից կոլխիցինը կանոնավոր ընդունող հիվանդները կարո՞ղ են համարվել լիովին առողջ մարդիկ, թե միևնույն է, նրանց կյանքի տևողությունը ընդհանուր բնակչության կյանքի միջին տևողությունից ցածր է մնում: Բացի այդ, դեղորայքի մշտական օգտագործումն այսպես թե այնպես, իջեցնում է կյանքի որակը, ազդում հիվանդների հոգեբանության վրա, փոխում շրջապատի մարդկանց վերաբերմունքը նրանց նկատմամբ: Դրան գումարած, այն տալիս է զգալի տնտեսական կորուստ, և, վերջ ի վերջո, հիվանդների մի մասի մոտ կոլխիցինն ի վիճակի չէ կանխարգելելու ՊՀ նոպաները, իսկ հազվադեպ դեպքերում՝ նաև ամիլոիդոզը [6]:

 

Ամիլոիդոզի զարգացման հավանականության տարբերությունը զանազան ազգերի մոտ թելադրում է բուժական և կանխարգելիչ միջոցառումների որոշ առումներով տարբեր կիրառման սկզբունքներ: Հայաստանի պայմաններում ապրող հայերի մոտ, որոնց ամիլոիդոզի հավանականությունը զգալիորեն ցածր է շեփարդ հրեաների և թուրքերի համեմատությամբ, մնում են չպարզաբանված մի կողմից՝ ամիլոիդոզի և ՊՀ այլ լուրջ բարդությունների վտանգի, մյուս կողմից՝ կոլխիցինաբուժության վտանգի իրական փոխհարաբերությունները: Դեռ մնում է հարցական, արդյո՞ք ՊՀ հիվանդների շրջանում չկա այնպիսի մի քանակակազմ, որոնց մոտ հիվանդության բարդությունների վտանգն ավելի ցածր է, քան կոլխիցինաբուժության բարդություններինը: Իսկ դա գնահատել անհնար է, եթե չունենանք մանրամասն տվյալներ՝ ՊՀ հիվանդների մոտ տարբեր չափանիշների [2-4], այդ թվում նաև տարբեր հիվանդությունների և/կամ համախտանիշների առկայության պարագայում կյանքի տարբեր ժամանակահատվածների ընթացքում դիտվող ամիլոիդոզի զարգացման հաճախականությունը:

 

Նյութը և մեթոդները


Հետազոտությունը կատարվել է ՊՀ և համանման հիվանդություններով տառապող 100799 հիվանդների հիվանդության պատմությունների ուսումնասիրության հիման վրա [1]:

 

Արդյունքները և քննարկումը


Տարբեր հիվանդությունների և/կամ համախտանիշների ազդեցության ուսումնասիրությունները ՊՀ տառապողների մոտ կյանքի առանձին տասնամյակների ընթացքում ամիլոիդոզի հրովարտակման (մանիֆեստացիայի) հավանականության վրա, ցույց տվեցին հետևյալը (աղ. 1-4):

 

Աղյուսակ 1: Ամիլոիդոզի հրովարտակման հաճախականությունը ՊՀ հիվանդների կյանքի առանձին տասնամյակների ընթացքում` տարբեր ընդհանուր համախտանիշների առկայության պարագայում

Հիվանդություն և/կամ համախտանիշ

Կյանքի տասնամյակներ

II

III

IV

V

VI

Պարբերական տենդ

2
4,8 ( 3,29%
n= 42

2
4,8 ( 3,29%
n=42

1 *
2,9 ( 2,90%
n=34

1
5,9 ( 5,71%
n=17

2
18,2 ( 11,6%
n=11

Բնականոնից ցածր քաշ

6
11,1 ( 4,28%
n= 54

2
5,9 ( 4,04%
n=34

1
7,1 ( 6,88%
n=14

1
14,3 ( 13,2%
n=7

0
-
n=3

Ճարպակալություն

2
9,1 ( 6,13%
n= 22

0
0 ( 6,44%
n=13

0
0 ( 9,5%
n=8

0
-
n=3

1
-
n=1

Մշտապես բարձր ԷՆԱ

2
7,7 ( 5,23%
n=26

0
0 (5,12%
n= 17

1
9,1 ( 8,67%
n= 11

1
-
n= 3

0
-
n= 2

* - p

 

Ինչպես երևում է ներկայացված տվյալներից, ՊՀ տառապողների ընդհանուր քանակակազմի հետ համեմատ, հավաստելի տարբերություն հայտնաբերված է միայն կյանքի չորրորդ տասնամյակի ընթացքում. ՊՀ հիմնական շճաթաղանթաբորբային նոպաների հետ համատեղ մեկուսացած պարբերական տենդային նոպաներ ունեցող հիվանդների մոտ նկատվում է ամիլոիդոզի հրովարտակման համեմատաբար ցածր հավանականություն: Այդ քանակակազմի հիվանդների մոտ տվյալ միտումը, ճիշտ է ոչ հավաստելի, դիտվում է կյանքի համարյա բոլոր մյուս տասնամյակների ընթացքում: Բնականոնից ցածր քաշ ունեցող հիվանդների մոտ երիտասարդ տարիքում միտում է դիտվում ամիլոիդոզի ավելի բարձր հավանականության օգտին, ինչը, սակայն, հետագայում փոխվում է հակառակ պատկերով: ՊՀ ճարպակալած տառապողներ այնքան էլ շատ չէին հանդիպում, և նրանց մոտ ամիլոիդոզի հավանականությունը կյանքի երկրորդ տասնամյակի ընթացքում մոտ է այլ հիվանդների մոտ դիտվող տոկոսին, իսկ երրորդում` ցածր է, սակայն ոչ հավաստելի: Մշտապես բարձր ԷՆԱ ունեցող հիվանդների մոտ ամիլոիդոզի հրովարտակման հավաստելի տարբերություններ չեն հայտնաբերված, սակայն, պետք է նկատել, որ դեպքերի թիվը բավականին ցածր էր ստույգ օրինաչափություններ հայտնաբերելու համար:

 

Աղյուսակ 2: Ամիլոիդոզի հրովարտակման հաճախականությունը ՊՀ հիվանդների կյանքի առանձին տասնամյակների ընթացքում հենաշարժական համակարգի տարբեր հիվանդությունների և/կամ համախտանիշների առկայության պարագայում

Հիվանդություն և/կամ համախտանիշ

Կյանքի տասնամյակներ

II

III

IV

V

VI

Ատիպիկ հոդաբորբ

13
13,1 ( 3,39%
n= 99

7
10,3 ( 3,69%
n=68

8
19,5 ( 6,12%
n=41

8
33,3 ( 9,62%
n=24

5
41,7 ( 14,2%
n=12

Անկիլոզացնող սպոնդիլոարթրիտ

1
3,6 ( 3,51%
n= 28

3
12,0 ( 6,50%
n=25

4
30,8 ( 12,8%
n=13

1
16,7 ( 15,2%
n=6

2
-
n=2

Պոլիմիոզիտ

2
7,4 ( 5,04%
n=27

4
18,2 ( 8,22%
n=22

4
36,4 ( 14,5%
n=11

3
-
n=3

0
-
n=2

Ձկնամկանի միալգիա

14 *
13,3 ( 3,32
n=105

5
8,2 ( 3,51%
n=61

5
20,8 ( 8,29%
n=24

2
12,5 ( 8,27%
n=16

0
0 (10,5%
n=7

 

Ինչպես երևում է տվյալներից, ՊՀ տառապողների ընդհանուր քանակակազմից հավաստելի տարբերություն նկատվում է միայն ձկնամկանի արտահայտված միալգիա ունեցող հիվանդների մոտ, այն էլ կյանքի միայն երկրորդ տասնամյակի ընթացքում: Ձկնամկանի միալգիա ունեցողների մոտ այդ ընթացքում ավելի հաճախ է դիտվել ամիլոիդոզի հրովարտակում: Ընդհանրապես այդպիսի միտում նկատվում է նշված տարբեր հիվանդությունների և/կամ համախտանիշների մեծամասնության առկայության պարագայում: Եվ իսկապես, եթե գումարենք այդ բոլոր համախտանիշների և հիվանդությունների պարագայում դիտվող դեպքերը, ապա ստանում ենք, ըստ տասնամյակների, ամիլոիդոզի հրովարտակման հետևյալ տոկոսներ. II` 11,6* ՞1,99%, n= 259, III` 10,8՞2,34%, n= 176, IV` 23,6 ** ՞ 4,50%, n= 89, V` 28,6* ՞6,45%, n=49, VI` 30,4՞9,59%, n= 23:

 

Ինչպես տեսնում ենք բերված տվյալներից, ընդհանուր առմամբ հենաշարժական համակարգի այնպիսի հիվանդությունների /համախտանիշների դեպքում, ինչպիսիք են ատիպիկ հոդաբորբը, անկիլոզացնող սպոնդիլոարթրիտը, պոլիմիոզիտը և ձկնամկանի արտահայտված միալգիան, հիվանդների մոտ նկատվում է ամիլոիդոզի հրովարտակման հավաստելի ավելի բարձր հավանականություն կյանքի երկրորդ, չորրորդ և հինգերորդ տասնամյակների ընթացքում:

 

Աղյուսակ 3: Ամիլոիդոզի հրովարտակման հաճախականությունը ՊՀ հիվանդների կյանքի առանձին տասնամյակների ընթացքում համակարգային բնույթի տարբեր հիվանդությունների և/կամ համախտանիշների առկայության պարագայում

Հիվանդություն և/կամ համախտանիշ

Կյանքի տասնամյակներ

II

III

IV

V

VI

 

Ալերգիկ նախատրամադրվածություն

2
3,0 ( 2,08%
n=67

3
6,3 ( 3,49%
n=48

1 *
3,6 ( 3,51%
n=28

2
11,8 ( 7,81%
n=17

2
25,0 ( 15,3%
n=8

 

Գայլախտանման համախտանիշ

4
5,7 ( 2,77%
n=70

1 **
2,2 ( 2,20%
n=45

3
13,6 ( 7,32%
n=22

2
20,0 ( 12,7%
n=10

1
-
n=1

 

Հանգուցավոր պոլիարտերիիտ

1
4,4 ( 4,25%
n=23

1
7,7 ( 7,39%
n=13

0
0 ( 10,5%
n=7

0
-
n=4

0
-
n=1

 

Լիմֆադենոպաթիա

1
4,2 ( 4,08%
n=24

1
8,3 ( 7,98%
n=12

1
16,7 ( 15,2%
n=6

0
-
n=2

0
-
n=0

 

 

Ինչպես երևում է բերված տվյալներից, ալերգիկ նախատրամադրվածություն ունեցողների մոտ կյանքի չորրորդ, իսկ գայլախտանման համախտանիշ ունեցողների մոտ` երրորդ տասնամյակների ընթացքում ՊՀ հավաստելիորեն ավելի հազվադեպ է բարդանում ամիլոիդոզով, ինչը չի նկատվում կյանքի այլ տասնամյակների ընթացքում, ինչպես նաև հանգուցավոր պոլիարտերիիտի կամ լիմֆադենոպաթիայի առկայության պարագայում:

 

Աղյուսակ 4: Ամիլոիդոզի հրովարտակման հաճախականությունը ՊՀ հիվանդների կյանքի առանձին տասնամյակների ընթացքում շնչական և սիրտ-անոթային համակարգերի որոշ հիվանդությունների և/կամ համախտանիշների առկայության պարագայում

Հիվանդություն և/կամ համախտանիշ

Կյանքի տասնամյակներ

II

III

IV

V

VI

Խրոնիկական բրոնխիտ

1 *
1,9 ( 1,85%
n=54

2
4,6 ( 3,14%
n=44

4
11,8 ( 5,53%
n=34

4
17,4 ( 7,90%
n=23

2
11,1 ( 7,41%
n=18

Խրոնիկական օբստրուկտիվ թոքային հիվանդություն

1
4,6 ( 4,44%
n=22

0 *
0 ( 4,65%
n=19

1
6,7 ( 6,44%
n=15

3
23,1 ( 11,7%
n=13

0
0 ( 8,67%
n=9

Անհայտ պատճառից սիստոլիկ աղմուկ

4
14,3 ( 6,61%
n=28

2
11,1 ( 7,41%
n=18

3
-
n=4

0
-
n=2

0
-
n=1

 

Ինչպես երևում է բերված տվյալներից, խրոնիկական բրոնխիտ ունեցող հիվանդների մոտ կյանքի երկրորդ տասնամյակի ընթացքում, իսկ վերջինիս օբստրուկտիվ տարբերակի` այսպես կոչված խրոնիկական օբստրուկտիվ թոքային հիվանդության դեպքում, կյանքի երրորդ տասնամյակի ընթացքում ՊՀ տառապողների մոտ նկատվում է ամիլոիդոզի հրովարտակման հավաստելի ավելի ցածր հավանականություն, քան ՊՀ տառապողների ընդհանուր քանակակազմի մոտ:

 

Այսպիսով, ՊՀ ժամանակ ամիլոիդոզի զարգացման հավանականության վրա տարբեր հիվանդությունների և/կամ համախտանիշների ազդեցության մեր ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ ՊՀ հիմնական շճաթաղանթաբորբային նոպաների հետ համատեղ մեկուսացած պարբերական տենդային նոպաներ ունեցող հիվանդների մոտ նկատվում է ամիլոիդոզի հրովարտակման համեմատաբար ցածր հավանականություն, սակայն միայն կյանքի չորրորդ տասնամյակի ընթացքում: Հավաստելի տարբերություններ ՊՀ տառապողների ընդհանուր քանակակազմից չի հայտնաբերված բնականոնից ցածր քաշի, ճարպակալության կամ մշտապես բարձր ԷՆԱ-ի դեպքում: Հենաշարժական համակարգի տարբեր հիվանդությունների և/կամ համախտանիշների առկայության պարագայում հավաստելի տարբերություններ չեն հայտնաբերված ատիպիկ հոդաբորբի, անկիլոզացնող սպոնդիլոարթրիտի և պոլիմիոզիտի դեպքում: Ձկնամկանի միալգիա ունեցողների մոտ կյանքի միայն երկրորդ տասնամյակի ընթացքում է ավելի հաճախ դիտվել ամիլոիդոզի հրովարտակում: Ընդհանուր առմամբ, հենաշարժական համակարգի նշված հիվանդությունների/համախտանիշների դեպքում ՊՀ տառապողների մոտ նկատվում է ամիլոիդոզի հրովարտակման հավաստելի ավելի բարձր հավանականություն կյանքի երկրորդ, չորրորդ և հինգերորդ տասնամյակների ընթացքում: Ալերգիկ նախատրամադրվածություն ունեցողների մոտ կյանքի չորրորդ, իսկ գայլախտանման համախտանիշ ունեցողների մոտ` երրորդ տասնամյակների ընթացքում ՊՀ-ը հավաստելիորեն ավելի հազվադեպ է բարդանում ամիլոիդոզով, ինչը չի նկատվում կյանքի այլ տասնամյակների ընթացքում, ինչպես նաև հանգուցավոր պոլիարտերիիտի կամ լիմֆադենոպաթիայի առկայության պարագայում: Խրոնիկական բրոնխիտ ունեցող հիվանդների մոտ կյանքի երկրորդ տասնամյակի ընթացքում, իսկ վերջինիս օբստրուկտիվ տարբերակի` այսպես կոչված խրոնիկական օբստրուկտիվ թոքային հիվանդության դեպքում, կյանքի երրորդ տասնամյակի ընթացքում ՊՀ տառապողների մոտ նկատվում է ամիլոիդոզի հրովարտակման հավաստելի ավելի ցածր հավանականություն, քան ՊՀ տառապողների ընդհանուր քանակակազմի մոտ:

 

Գրականություն


  1. Айвазян Ал.А. Смертность от опухолевых заболеваний у больных перидической болезнью. Вестник Эребуни, 2004, N1, с.27-31.
  2. Айвазян Ал.А., Хедоян А.Ю., Казарян Г.С., Минасян А.М., Симонян З.М., Айвазян Ар.А. Частота амилоидоза у больных периодической болезнью армян в различные возрастные периоды. Сообщение I. Влияние клинической формы болезни. В кн.: Научные труды и сообщения НИЗ МЗ РА, Ереван, 2002 (2), с.92–94.
  3. Айвазян Ал.А., Ордян Н.А., Ананян Э.А., Симонян З.М., Карапетян А.А. Частота амилоидоза у больных периодической болезнью армян в различные возрастные периоды. Сообщение II. Влияние различных факторов. В кн.: Научные труды и сообщения НИЗ МЗ РА, Ереван, 2003, с.8–11.
  4. Айвазян Ал.А., Хедоян А.Ю., Айвазян Ар.А. Частота амилоидоза у больных периодической болезнью армян в различные возрастные периоды. Сообщение I. Влияние генеалогических факторов. В кн.: Научные труды и сообщения НИЗ МЗ РА, Ереван, 2003, в печати.
  5. Арутюнян В.М., Назаретян Э.Е., Еганян Г.А., Акопян Г.С. Периодическая болезнь и амилоидоз. В кн.: Актуальные вопросы клинической медицины (сборник научных трудов, посвященный 25-летнему юбилею Республиканского медицинского центра Армения), Ереван, 1995, с. 95–97.
  6. Saatci U., Ozen S., Ozdemir S. et al. Familial Mediterranean fever in children: report of a large series and discussion of the risk and prognostic factors of amyloidosis, Eur. J. Pediatr., 1997; 156(8): 619-623.
  7. Zemer D., Livneh A., Danon Y.L., Pras M., Sohar E. Long-term colchicine treatment in children with familial Mediterranean fever, Arthr. Rheum., 1991; 34(8): 973-977.

Հեղինակ. Ալ.Ա. Այվազյան, Ա.Յու. Խեդոյան ԵրՊԲՀ, ներքին հիվանդությունների N1 ամբիոն, Էրեբունի Բժշկական Կենտրոն, սիրտ-անոթային ախտորոշման ծառայություն, երիկամաբանական բաժանմունք
Սկզբնաղբյուր. Գիտա-գործնական Բժշկական Հանդես «Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի», 1.2004 (17)
Աղբյուր. med-practic.com
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Կարդացեք նաև

Հիպերնատրեմիայի շտկման արդյունավետությունն ինֆուզիոն թերապիայի շրջանակներում

Բանալի բառեր: հիպերնատրեմիա, ինֆուզիոն թերապիա

Հիպերնատրեմիայի (երբ նատրիումի խտությունը պլազմայում գերազանցում է 145 մմոլ/լ-ին) շտկումը մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքի (ԻԹԲ) հիվանդների համար: Ընդհանրապես մահացությունը հիպերնատրեմիայից կազմում է 40–50%, այն հիմնականում դիտվում է ծերերի մոտ և սովորաբար պայմանավորված է հիմնական հիվանդությամբ [20]: Սակայն, քանի որ հիպերնատրեմիան կարգավորվում է կամ նատրիումի քչացման կամ ջրի ավելացման ճանապարհով [12,14], ապա ավելի հաճախ խանգարված է լինում ջրի ներմուծման կամ ստացման պրոցեսը [15]...

Ինտենսիվ թերապիա Առաջին բժշկական օգնություն
Անհետաձգելի բուժօգնության մասնագիտացված անձնակազմի գործունեության վերլուծությունը

Բանալի բառեր. անհետաձգելի բուժօգնություն, նախահոսպիտալային փուլ, վնասվածք, 7.5% NaCl

Անհետաձգելի բուժօգնությունը հանդիսանում է կրիտիկական վիճակների բժշկության չորս ճյուղերից (անեսթեզիոլոգիա, ինտենսիվ թերապիա` վերակենդանացում, անհետաձգելի բուժօգնություն, աղետների բժշկություն) մեկը և կատարում է սահմանային վիճակներում գտնվող հիվանդների վարումը մինչհոսպիտալացման փուլում...

Ինտենսիվ թերապիա Առաջին բժշկական օգնություն
DOTS ռազմավարության ազդեցությունը համաճարակային իրավիճակի վրա ք. Երևանում

Բանալի բառեր. պալարախտի հիվանդացություն, DOTS, էպի-ինֆո ծրագիր

Տուբերկուլոզը (պալարախտ) վարակիչ հիվանդություն է, որով մարդիկ վարակվում են օդակաթիլային ճանապարհով և որոշակի պայմաններում զարգանում է հիվանդություն...

Պարբերական հիվանդությամբ տառապողների մոտ նոպաներից առաջ դիտվող դեղնուկի երևույթը: Երկու դեպքի նկարագրություն

Բանալի բառեր. պարբերական հիվանդություն, դեղնուկ, լյարդ

Մեծահասակների մոտ դեղնուկը կարող է առաջանալ բազմաթիվ ինչպես բարորակ, այնպես էլ կյանքին սպառնացող հիվանդությունների ժամանակ: Դեղնուկը կարող է լինել նախալյարդային, ներլյարդային և արտալյարդային: Դեղնուկի նախալյարդային պատճառներն են արնալուծը (hemolysis), մեծ հեմատոմայի ներծծումը, որոնք բերում են արյան մեջ չկոնյուգացված (անուղղակի) բիլիրուբինի մակարդակի բարձրացմանը: Ներլյարդային հիվանդությունները բերում են արյան մեջ ինչպես չկոնյուգացված, այնպես էլ կոնյուգացված բիլիրուբինի մակարդակների բարձրացմանը...

Համակարգային հիվանդություններ
Տարբեր հիվանդությունների կամ համախտանիշների ազդեցությունը պարբերական հիվանդությամբ տառապողների մոտ ամիլոիդոզի զարգացման հավանականության վրա:

Բանալի բառեր. պարբերական հիվանդություն, ամիլոիդոզ, կանխատեսում, ուղեկցող հիվանդություններ

Տարբեր հիվանդությունների և/կամ համախտանիշների ազդեցության ուսումնասիրությունները պարբերական հիվանդությամբ տառապողների մոտ կյանքի առանձին տասնամյակների ընթացքում ամիլոիդոզի հրովարտակման (մանիֆեստացիայի) հավանականության վրա ցույց տվեցին, որ ՊՀ հիմնական շճաթաղանթաբորբային նոպաների հետ համատեղ մեկուսացած պարբերական տենդային նոպաներ ունեցող հիվանդների մոտ նկատվում է ամիլոիդոզի հրովարտակման համեմատաբար ցածր հավանականություն...

Համակարգային հիվանդություններ
Արտարգանդային հղիության արտասովոր դեպք

Բանալի բառեր. հետերոտոպիկ հղիություն, հին չզարգացող հղիություն, սուր որովայն

Արտարգանդային հղիությունը հանդիպում է բոլոր հղիությունների 1,4% դեպքերում [1,2] և հանդիսանում է հղիության I-ին եռամսյակում կանանց մահացության հիմնական պատճառներից մեկը: Արտարգանդային հղիությունների 95-98,5% դեպքերում ձվա-բջիջը պատվաստվում է արգանդափողում, հազվադեպ` արգանդի վզիկում (0,1%), ձվարանում (0,1-0,7%), որովայնի խոռոչում (0,003%), արգանդի ռուդիմենտար եղջյուրում (0,002%) [3,4]...

Պերինատոլոգիա, մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա
Լաբորատոր ցուցանիշների օգտագործումը ինֆուզիոն թերապիայի ծավալի ծրագրավորման ժամանակ

Բանալի բառեր. ինֆուզիոն թերապիա, լաբորատոր քննություններ

Ինֆուզիոն թերապիան ծրագրավորելիս՝ ներարկվող հեղուկների ծավալը ճիշտ որոշելու համար, հարկավոր է առաջին հերթին գնահատել օրգանիզմի ջրային տարածքների վիճակը, վոլեմիկ ստատուսը, հաշվի առնել հեղուկի օրական պահանջները, ապա ավելացնել զգայուն և ոչ զգայուն կորուստներն ու գոյություն ունեցող հեղուկի դեֆիցիտի ծավալը [5,9,16]: Սակայն, ցավոք այս հաշվարկները գործնականում ոչ միշտ են հաջողվում կամ պահանջում են զգալի ժամանակ և միջոցներ......

Ինտենսիվ թերապիա Առաջին բժշկական օգնություն
Բազմապրոֆիլ մանկական ստացիոնարի մահճակալային ֆոնդի օգտագործման ցուցանիշները ժամանակակից պայմաններում

Բանալի բառեր: մանկական ստացիոնար, մահճակալային ֆոնդ, օգտագործում, ցուցանիշներ, միջոցառումներ

Առողջապահության համակարգում վերջին տարիներին իրականացվող ռեֆորմները, շուկայական հարաբերությունների ներդրումը ճյուղում ստացիոնար բժշկական օգնության (ԲՕ) կազմակերպմանը առաջադրում են սկզբունքային նոր մոտեցումներ, ուղղված մասնավորապես մահճակալային ֆոնդի օգտագործման ինտենսիֆիկացմանը և հիվանդների ավելի արդյունավետ ստացիոնար բուժմանը [1,4,5,8]...

Մանկական հիվանդություններ
ՄՌՏ հետազոտությունը քունքային բլթի էպիլեպսիայի ժամանակ

Բանալի բառեր. հիպոկամպի սկլերոզ, քունքային բլթի էպիլեպսիա, ՄՌՏ, քանակական անալիզ

Պարցիալ էպիլեպսիայով հիվանդների ամենատարածված կառուցվածքային պաթոլոգիան մեզիալ քունքային սկլերոզն է (ՄՔՍ): Ախտաբանական տեսանկյունից ՄՔՍ իրենից ներկայացնում է նեյրոնալ կորուստ և աստրոցիտոզ հիպոկամպում, նշաձև մարմնում և հարհիպոկամպալ շրջանում: Հիպոկամպալ սկլեռոզում ընդգրկվում են CA1-CA4 դաշտերը, ատամնավոր գալարը և սանձիկը, իսկ ամոնյան եղջյուրի սկլերոզի ժամանակ ախտահարվում են միայն CA1-CA4 դաշտերրը [1]...

Նյարդաբանություն
Նոպաների հաճախականությունը Հայաստանում պարբերական հիվանդությամբ տառապողների մոտ. տարբեր գործոնների ազդեցությունը

Բանալի բառեր. պարբերական հիվանդություն, նոպաների հաճախականություն, կլինիկական ձև, սեռ, տարիք, ծագում, գենոտիպ

Պարբերական հիվանդությունը (ՊՀ)՝ լինելով ժառանգական հիվանդություն, զարմանալիորեն տարածված է հայերի մոտ, ախտահարելով Երևանի բնակչության մոտ 1%-ը [5]: Հատկանշական է, որ դեռ 20 տարի առաջ կատարված ժառանգաբանական հետազոտություններում հիվանդության տարածվածությունը գնահատվում էր 0.5 %-ի սահմաններում [4], այսինքն, մոտ 2 անգամ ավելի ցածր...

Համակարգային հիվանդություններ
Կարիեսի տարածվածությունը և ինտենսիվության աճը ՀՀ զորակոչ տարիքի պատանիների մոտ

Բանալի բառեր: զորակոչիկ, կարիես, պլոմբա, հեռացում

Վերջին տարիների գրականության մեջ, ինչպես նաև զանգվածային լրատվական միջոցների կողմից, շատ է քննարկվում այսօրվա զորակոչիկների սոմատիկ և ֆիզիկական առողջության ցածր մակարդակը...

Ստոմատոլոգիա
Սուր լեյկոզով հիվանդների կյանքի որակի գնահատման վերլուծությունը

Բանալի բառեր: սուր լեյկոզ, կյանքի որակ

Վերջին տարիներին շատ են այնպիսի հետազոտությունները, որոնցում հիմնավորվում է հակաուռուցքային բուժման արդյունավետությունը որոշելիս, վերապրելու ցուցանիշից հետո, կյանքի որակի (ԿՈ) գնահատման կարևորությունը: Բացահայտված են ԿՈ-ի և հիվանդության ելքի կանխորոշիչ ցուցանիշների, բուժմանը ենթարկվելու, կողմնակի ազդեցությունների առաջացման փոխկապակցվածությունը [4,7]: Պետք է նշել, որ ԿՈ-ը և հիվանդությունը փոխկապակցված ու փոխներգործող համակարգեր են. լավ կամ վատ ԿՈ-ը ներազդեցություն է ունենում հիվանդության և բուժման ընթացքի վրա...

Արյունաբանություն
Վերարտադրողական դիսֆունկցիան էպիլեպսիայով կանանց շրջանում

Բանալի բառեր. էպիլեպսիա, էնդոկրին արատներ, հակաէպիլեպտիկ դեղեր

Էպիլեպսիայով հիվանդների բուժման հիմնական օրենքն է կլինիկական արդյունավետության և անցանկալի կողմնակի ազդեցությունների գիտակից հավասարակշռությունը [1]: Սակայն, էպիլեպսիայով հիվանդների բուժման ճանապարհին հանդիպում են բազմաթիվ պաթոլոգիական վիճակներ և հիվանդություններ, որոնք հետազոտություն և բուժում են պահանջում: Այս փոփոխությունների մի մասը որպես կոմորբիդություն է գնահատվում, մյուսները՝ բուն էպիլեպսիայի կամ հակաէպիլեպտիկ դեղերի (ՀԷԴ) օգտագործման բարդություն:...

Նյարդաբանություն Պերինատոլոգիա, մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա
Ինտենսիվ թերապիայում 7.5 տոկոս NaCl-ի կիրառումը

Բանալի բառեր: ինֆուզիոն թերապիա, 7.5% NaCl

Ժամանակակից ինֆուզիոն թերապիայում այսօր մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում 7.5% NaCl-ի կիրառումը, հատկապես հիպովոլեմիան շտկելու, հեմոդինամիկան արագ կայունացնելու [6,10,25], ինչպես նաև օսմոթերապիայի նպատակով [2,6,12,18,19,25]...

Ինտենսիվ թերապիա Առաջին բժշկական օգնություն

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ