Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 1-4.2005 (21-24)

Ցանցենու հետազոտման գունակոնտրաստային ախտորոշիչ եղանակ

Բանալի բառեր.ախտորոշիչ թեստ, ներակնային ճնշում (ՆԱՃ), տեսաներվի սկավառակի էքսկավացիա (ՏՍԷ)­

Նկարագրվող ակնաբուժական ախտորոշիչ թեստը իրենից ներկայացնում է թղթի վրա համապատասխան կոնտրաստ և գունային տառեր, թվեր, նշաններ, որոնցով էլ հենց հետազոտվում է հիվանդի աչքը: Թեստը բաղկացած է 2 բաղադրիչներից` կոնտրաստի զգացողությունից և գունային կոմպոնենտից: Այն այնպես է կազմված, որ կապույտ գույնը ըստ իր պայծառության հավասար է ֆոնի պայծառությանը: Ընդ որում, հիվանդների պատասխանը տարբեր գույների հանդեպ տարբեր է: Կապույտ գույնը, որով հետազոտվում են հիվանդները, համապատասխանում է 495 նանոմետր տիրույթին և համապատասխան կոնտրաստներին 43, 49, 56, 63% պայծառությամբ:­­­­­­ ­­­ ­­­­ ­­­

 

Նշաններից յուրաքանչյուրը 8մմ (միջին), 12մմ (մեծ) մասշտաբ ունեն, որը եթե լիներ մոտիկի տեսողության սրության որոշման սանդղակում, կհամապատասխաներ ամենահեշտ երևացող չափսին: Այս թեստում` որպես հետազոտման նշան, եռանկյունու, շրջանի և խաչի առկայությունը թույլ է տալիս հետազոտել երեխաներին: ­ ­

 

Թեստը կատարվում է լուսավոր սենյակում (ցանկալի է դիֆուզ լուսավորում), աչքերից մոտավորապես 40 սմ հեռավորության վրա: Եթե հիվանդի մոտ առկա է տարիքային հեռատեսություն, ապա թեստից առաջ կատարվում է մոտիկի կոռեկցիա: Ամեն աչքը հետազոտվում է առանձին: Թեստը բաղկացած է բարձր կոնտրաստից դեպի ցածր կոնտրաստը իջնող աղյուսակներից, որոնք համարակալվում են A, B, C, D, E: Ամենաբարձր կոնտրաստը համապատասխանում է A-ին, իսկ ամենացածրը՝ E–ին: Յուրաքանչյուր աղյուսակում կան թվեր, տառեր, նշաններ, որոնք տարբեր չափսերի են: Եվ ինչքան ցածր է կոնտրաստը և փոքր է նիշը, այնքան տեսողական ֆունկցիաները լավ վիճակում են: Ցանկացած դեպքում հետազոտությունը սկսում են մեծ նիշերից, աստիճանաբար անցնելով փոքր նիշերին: Ցանկացած նիշ վայրկյան է պահվում, քանի որ երկար դիտելիս կարելի է կռահել տառը: Գրանցման ժամանակ, եթե գրված է D մեծը (-) նշանակում է, որ D կոնտրաստի մեծ նիշը հիվանդը չի տեսել:

 

Նյութը և մեթոդները

 

Մենք հետազոտել ենք 65 հիվանդ, որոնցից 50-ը գլաուկոմա ախտորոշմամբ և 15-ը կատարակտա պաթոլոգիայով: Ընդգրկվել են 2004-2005թթ. Ս.Վ. Մալայանի անվան ԱԿ հաճախած հիվանդները: Հետազոտվել են հիմնականում գլաուկոմա I, պրեգլաուկոմա և գլաուկոմայի կասկածով հիվանդները և 15 հիվանդ՝ սկսվող կատարակտա պաթոլոգիայով: Հետազոտության նպատակնէ պարզել այս թեստի զգայունությունը գլաուկոմայի վաղ շրջաններում: Սկսվող կատարակտայով հիվանդները ընդունվել են որպես ստուգիչ խումբ: Որպես համեմատության տվյալներ գրանցվել են այդ հիվանդների պերիմետրիան, ներակնային ճնշումը (ՆԱՃ), տեսողության սրությունը, տեսաներվի սկավառակի էքսկավացիան (ՏՍԷ), ոսպնյակի վիճակը ու այս բոլորը համեմատվել է գունաթեստի տվյալների հետ: Ներակնային տոնոմետրիան իրականացվել է Մակլակովի տոնոմետրով, երբեմն` Տոնոպենով: Այս հիվանդների մոտկատարվել է նաև բիոմիկրոսկոպիկ հետազոտություն:­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­ ­­­ ­­

 

Աղյուսակ 1


 

Գ-ի շրջանը

Ա/կ-իանկյուն

Դեղ. ռեժիմ

Տեսողու-
թյան
սրություն

Գունաթեստ

Պերիմետրիա

ՆԱՃ

(մ.մ.ս.ս)

ՏՍԷ

1

I

Ն/Ա

ռ/տ

0.7

D մեծ ( - )

3.5՛

21մմ

0.8

2

I

0.7

C մեծ ( - )

0՛

30մմ

0.65

3

I

Բ/Ա

ռ/տ

1.0

D միջ. ( - )

- 0.74

20մմ

0.8

3

I

Բ/Ա

ռ/տ

1.0

D միջ. ( - )

-0.51

18մմ

0.5

4

I

ռ/տ

0.8

D մեծ ( - )

0՛

24մմ

0.65

5

I

Բ/Ա

ռ/տ

0.7

D մեծ ( - )

-7.58

24մմ

0.45

6

I

ռ/տ

1.0

C մեծ ( - )

3՛

16մմ

0.5

7

I

Ն/Ա

ռ/տ

0.8

D մեծ ( - )

3՛

23մմ

0.6

8

I

Բ/Ա

ռ/տ

1.0

D մեծ ( - )

5՛

16մմ

0.6

9

I

փ/Ա

ռ/տ

0.8

E մեծ ( - )

0՛

25մմ

0.6

10

I

Բ/Ա

ռ/տ

1.0

C մեծ ( - )

0՛

23մմ

0.55

10

I

Բ/Ա

ռ/տ

1.0

C մեծ ( - )

0՛

20մմ

0.65

11

I

Բ/Ա

ռ/տ

1.0

N

+0.24

20մմ

0.65

11

կասկ.

Բ/Ա

ռ/տ

1.0

N

0՛

20մմ

0.4

12

I

Ն/Ա

ռ/տ

1.0

C մեծ ( - )

-1.45

24մմ

0.25

13

I

Բ/Ա

ռ/տ

1.0

D մեծ ( - )

0՛

22մմ

0.5

14

կասկ.

Ն/Ա

ռ/տ

1.0

D մեծ ( - )

0՛

20մմ

0.55

15

կասկ.

փ/Ա

ռ/տ

1.0

D մեծ ( - )

0՛

18մմ

0.4

16

կասկ.

1.0

D մեծ ( - )

0.5՛

23մմ

0.4

17

I

Ն/Ա

1.0

D մեծ ( - )

-3.24

20մմ

0.75

18

I

Ն/Ա

ԻԱԳ.

1.0

E մեծ ( - )

-3.24

20մմ

0.4

18

III

Ն/Ա

ԻԱԳ.

0.4

C մեծ ( - )

-21.29

19մմ

0.85

19

I

Բ/Ա

0.8

C մեծ ( - )

1.25՛

23մմ

0.65

19

II

Բ/Ա

վիր.

0.3

A մեծ ( - )

16.25՛

19մմ

0.7

20

կասկ.

1.0

D մեծ ( - )

0՛

21մմ

0.35

21

կասկ.

փ/Ա

0.8

C մեծ ( - )

0՛

24մմ

0.7

22

I

Ն/Ա

ռ/տ

1.0

D մեծ ( - )

4՛

19մմ

0.55

23

I

Ն/Ա

ռ/տ

0.5

C մեծ ( - )

7՛

16մմ

0.7

23

II

Ն/Ա

վիր.

0.6

C մեծ ( - )

0՛

17մմ

0.65

24

կասկ.

փ/Ա

1.0

D միջ. ( - )

0՛

23մմ

0.2

25

կասկ.

Բ/Ա

0.7

C մեծ ( - )

0՛

23մմ

0.4

26

I

Բ/Ա

1.0

C մեծ ( - )

3՛

19մմ

0.5

26

I

Բ/Ա

1.0

C մեծ ( - )

6՛

20մմ

0.6

27

I

1.0

C մեծ ( - )

1՛

17մմ

0.3

28

I

NV

վիր.

1.0

C մեծ ( - )

3՛

21մմ

0.5

29

I

Բ/Ա

ռ/տ

0.8

C մեծ ( - )

0՛

18մմ

0.4

30

I

Ն/Ա

ռ/տ

0.6

C մեծ ( - )

0՛

24մմ

0.8

31

I

ռ/տ

1.0

D մեծ ( - )

0՛

21մմ

0.65

32

կասկ.

Բ/Ա

1.0

D միջ. ( - )

+0.08

20մմ

0.45

33

կասկ.

0.8

D մեծ ( - )

-7.9

23մմ

0.3

33

կասկ.

1.0

C մեծ ( - )

+0.3

22մմ

0.3

34

I

ռ/տ

0.9

C մեծ ( - )

0՛

20մմ

0.7

34

II

ռ/տ

1.0

D մեծ ( - )

5՛

20մմ

0.8

35

I

Բ/Ա

վիր.

1.0

D մեծ ( - )

2՛

24մմ

0.45

35

I

Բ/Ա

վիր.

1.0

D մեծ ( - )

1՛

18մմ

0.6

 

 
           

Շարունակություն

 

 

Գ-ի շրջանը

Ա/Կ-ի անկյուն

Դեղ. ռեժիմ

Տեսողության սրություն

Գունաթեստ

Պերիմետրիա

ՆԱՃ

(մ.մ.ս.ս)

ՏՍԷ

38

I

Բ/Ա

ռ/տ

1.0

D մեծ ( - )

5՛

20մմ

0.7

37

կասկ.

Փ/Ա

0.9

C մեծ ( - )

0՛

18մմ

0.6

38

I

1.0

C մեծ ( - )

5՛

21մմ

0.6

39

I

Բ/Ա

1.0

D մեծ ( - )

9՛

24մմ

0.8

40

I

Բ/Ա

ռ/տ

1.0

D մեծ - )

0՛

19մմ

0.4

40

I

Բ/Ա

1.0

C մեծ ( - )

1՛

24մմ

0.4

41

I

1.0

C մեծ ( - )

11՛

18մմ

0.4

41

արեգ.

1.0

C մեծ ( - )

5՛

20մմ

0.2

42

արեգ.

1.0

C մեծ ( - )

-1.4

20մմ

0.6

43

I

Փ/Ա

ԻԱԳ

0.5

D մեծ ( - )

7՛

21մմ

0.5

44

արեգ.

Բ/Ա

0.6

D մեծ ( - )

0՛

25մմ

0.2

44

I

Բ/Ա

0.6

C մեծ ( - )

-4.3

28մմ

0.3

45

I

Ն/Ա

1.0

D մեծ ( - )

-1.71

24մմ

0.6

46

արեգ.

դիս.

ռ/տ

0.3

D մեծ ( - )

-4.6

20մմ

0.5

46

I

դիս.

ռ/տ

0.4

D մեծ ( - )

-7.22

21մմ

0.7

47

I

Բ/Ա

ռ/տ

0.5

D մեծ ( - )

0՛

16մմ

0.35

48

I

Ն/Ա

ռ/տ

1.0

D մեծ ( - )

0՛

25մմ

0.4

48

III

Ն/Ա

ռ/տ

1.0

B մեծ ( - )

30՛

35մմ

0.7

49

I

Բ/Ա

ռ/տ

1.0

D մեծ ( - )

0՛

22մմ

0.75

50

I

Բ/Ա

ԼՏՊ>

1.0

C մեծ ( - )

1.75՛

20մմ

0.75

 

Կատարակտայի փուլը

Տեսողության սրություն

Գունաթեստ

Պերիմետրիա

ՆԱՃ

ՏՍԷ

1

I

1.0

N

18մմ

N

1

I

1.0

N

19մմ

N

2

I

1.0

N

22մմ

N

2

I

1.0

N

21մմ

N

3

I

1.0

N

18մմ

N

4

I

0.9

N

18մմ

N

5

I

1.0

N

22մմ

N

6

I

0.8

D մեծ ( - )

20մմ

N

7

I

0.9

D մեծ ( - )

N

8

I

1.0

N

N

8

I

1.0

N

N

9

I

0.7

D մեծ ( - )

23մմ

N

10

I

0.9

N

21մմ

N

11

I

1.0

N

20մմ

12

I

1.0

N

13

I

0.8

N

17մմ

N

14

I

0.8

N

17մմ

N

 

Բացատրություն.գ-ի – գլաուկոմայի; ա/կ– առաջնային կամերա; դեղ.– դեղորայքային; պերիմետրիա – տեսադաշտի հետազոտում; (–)տվյալի բացակայությանը; կասկ. – գլաուկոմայի կասկած; պրեգ.– պրեգլաուկոմա; I – սկսվող շրջանը, և գլաուկոմայի, ևկատարակտայի; II և III – գլաուկոմայի համապատասխան շրջաններն են;

 

N – անփոփոխ, նորմա; բ/ա – բաց անկյուն; ն/ա – նեղ անկյուն; փ / ա – փակ անկյուն; NV – նեովասկուլյար; դիս.–դիսգենեզ, թերզարգացած; ռ/տ – ռեժիմի տակ; ԻԱ – կատարված է YAG – LASER իրիդոտոմիա; ԼՏՊ – կատարված է Argon - LASER տրաբեկուլոպլաստիկա: կոմպյուտերային տեսադաշտի տվյալը` MD ( mean deviation –միջին շեղումը ) տրված է (-) և (+) նշաններովև ցույց է տալիս նորմայից միջին տարբերությունները, իսկ կինետիկ պերիմետրի տվյալները աստիճաններով ցույց է տալիս սահմաններիմիջինացված նեղացումը; թվի կրկնությունը համապատասխանում է նույն հիվանդի երկրորդ աչքի տվյալներին:­­ ­­­­ ­­­­­­

 

Արդյունքները և դրանց քննարկումը

 

Ներկայացված աղյուսակը ակնհայտ է դարձնում թեստի տվյալների հավաստիությունը: Հիվանդների 90%-ը համապատասխանում է գլաուկոմայի առաջին շրջանին: Այս հիվանդների տեսողության սրությունը տրվել է մաքսիմալ կոռեկցիայի արժեքով: Ինչպես տեսնում ենք, հիվանդների մեծ մասի մոտ առկա է 1.0 տեսողության սրություն, այսինքն 100% և, բացի այդ, անխտիր բոլորի մոտ, (բացի 2-րդհիվանդը), ներակնային ճնշումը նորմայի սահմանում է, որը կարելի է վերագրել դեղորայքին, լազերային բուժմանը և վիրահատություններին: Տեսադաշտի փոփոխությունները նվազագույն են (0՛,1՛:1՛), միջինացված արժեքը համապատասխան կլինի սովորական 4՛ նեղացմանը, քանի որ միջինացվել է 4 մերիդիաններից ՝ վերին, ստորին, դրսային, ներսային կողմերից և միջին թվաբանական է հանվել: Ավելի ինֆորմատիվ է կոմպյուտերային պերիմետրը (1), որը սկսվող շրջաններում ցույց է տալիս տեսադաշտի նրբին փոփոխումները: Վերցվել է կոմպյուտերային պերիմետրի MD ցուցանիշը, որը միջինացված շեղումն է տվյալ տեսադաշտի:­­­­­­­ ­­­­ ­­­ ­­ ­­

 

Առաջնային կամերայի անկյան վիճակը հիմնականում բաց է, ինչը բնորոշ է բաց անկյան գլաուկոմայի համար: Տեսաներվի սկավառակիփոսությունը որոշում ենք օֆթալմոսկոպիայով (այս փոսությունը մեծանում է ներակնային ճնշման երկարատև բարձրացման ժամանակորը բնորոշ է գլաուկոմային): Փոսության հարաբերությունը տեսաներվի տրամագծին հանդիսանում է հիմնական 3 ցուցանիշներից մեկըայս հիվանդության ախտորոշման մեջ: Նորմայում այն մինչև 0.4 է (4/10), սակայն կարող են լինել մեծ էքսկավացիաներ, որպեսնորմայի բացառություն: Հետազոտված հիվանդերի մոտ էքսկավացիաները ամենաշատը 0.6 չափսի էին, որ համապատասխանում է գլաուկոմայի սկզբնական շրջանին:­­­ ­­­­­­

 

Ստուգիչ խմբի հիվանդների մոտ պերիմետրիա չի կատարվել, քանի որանհրաժեշտություն չկար: Ներակնային ճնշումը նորմայի սահմանում էր բոլորիմոտ: Տեսողության սրությունը մաքսիմալ կոռեկցիայի արժեքով էր և 1.0 հիմնական դեպքերում: Գունաթեստը բոլորի մոտ ցույց է տվել փոփոխություն (խոսքը վերաբերվում է գլաուկոմայով աչքերին), բացի 11-րդ հիվանդից, որիմոտ առկա է գլաուկոմա I և մյուս աչքում ՝ գլաուկոմայի կասկած:

­­ ­­­­­

Նկար 1 

­­­­Նկար 2

 

Թեստի պատասխանների տոկոսային հարաբերությունները գլաուկոմա I ախտորոշմամբ հիվանդների մոտ (44 աչք):

 

Թեստի պատասխանների տոկոսային հարաբերությունները սկսվող կատարակտա ախտորոշմամբ հիվանդների մոտ (17 աչք):­­ ­

 

Վերը պատկերված նկարներում (նկ. 1,2), տրված է թեստի A, B, C, D, E պատասխանները և N–նորման (թեստը դրական է ցույց տվել)՝ կախված հիվանդության շրջանից: Ակնհայտ է, որ սկզբնական շրջաններում գերակշռում են զգայուն D և C պատասխանները, իսկ հիվանդության II և III շրջանում՝ A և B պատասխանները, որոնք առավել կոպիտ փոփոխություններնեն ցույց տալիս: II և III շրջանում հետազոտվածների քանակը քիչ է, քանի որ շատերը ընդհանրապես չեն տեսել որևէ նիշ:

 

Սկսվող կատարակտա ունեցող աչքերում այս թեստը 82.3% -ով անփոփոխ է եղել, որը խոսում է այս թեստի սպեցիֆիկության մասին գլաուկոմա հիվանդության ախտորոշման համար: Ընթացիկ հետազոտությունները ցույց են տվել, որ թեստը հաստատված գլաուկոմա ախտորոշմամբ կարող է ցույց չտալ փոփոխություն միայն այն դեպքում, երբ հիվանդի տեսողության սրությունը 150% է (1.5) կամ փ/ագլաուկոմայի ժամանակ, երբ պրոֆիլակտիկ լազեր իրիդէկտոմիան բացառել է նոպաների առաջացումը, կամ հետտրոմբոտիկ գլաուկոմայի դեպքում մյուս աչքում, երբ ախտորոշվում է սկսվող գլաուկոմա այն դեպքում, երբ բաց անկյուն գլաուկոման երկկողմանի է և այս իներցիայով տվյալ հիվանդի մյուս աչքում դրված է գլաուկոմա ախտորոշումը: Հետագա փորձերը ավելի կճշգրտեն այս նոր ախտորոշիչ թեստի հնարավորությունները և սահմանափակումները: ­­­­­ ­­­­ ­­ ­­­­­­ ­

 

Գրականություն

  1. Duane`s Ophtalmology. Vol. 3 (chapter–3), 2005.


Հեղինակ. Լ.Մ. Մելիքյան, Ա.Ս. Մալայան Մ. Հերացու անվ. ԵրՊԲՀ-ի ակնաբուժության ամբիոն
Սկզբնաղբյուր. Գիտա-գործնական Բժշկական Հանդես «Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի», 4.2005 (23) 24-29
Աղբյուր. med-practic.com
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Կարդացեք նաև

Ցերվիցիտի (էնդոցերվիցիտի) կլնիկաձևաբանական բնութագիրը (գրական ակնարկ)

Բանալի բառեր. ցերվիցիտ, էնդոցերվիցիտ, բորբոքային հիվանդություն

Մանկաբարձ-գինեկոլոգների պրակտիկայում ինֆեկցիոն պաթոլոգիան շարունակում է արդիական խնդիր մնալ: Հեղինակների տվյալներով, կանացի սեռական օրգանների բորբոքային հիվանդությունները վերջին տարիներին առանձնահատուկ հրատապ նշանակություն ունեն` կապված դրանց բարձր հաճախականության (գինեկոլոգիական հիվանդների 60-65%), պտղին ինֆեկցիայի փոխանցման հնարավորության և երիտասարդացման հետ...

Պերինատոլոգիա, մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա
Սրտամկանի սուր ինֆարկտով հիվանդների ֆիզիկական ռեաբիլիտացիան

Բանալի բառեր. սրտամկանի սուր ինֆարկտ, ֆիզիկական ռեաբիլիտացիա, վարժություններ

Երկար ժամանակ սրտամկանի ինֆարկտի բուժման պարտադիր պայման էր համարվում տևական անկողնային ռեժիմը: Այդպիսի ռեժիմիև հատկապես առաջին մոտ 3-շաբաթյա լիակատար հանգստի բացասական կողմերը ակնհայտ էին. նվազում էր կմախքային մկաններիզանգվածը (հիվանդների մի մասը առանց հատուկ վերականգնողական վարժությունների բառացիորեն չէր կարողանում կանգնել ոտքիվրա)...

Սրտանոթաբանություն
Պատերազմական գործողությունների ժամանակ ռազմաբժշկական ստորաբաժանումների կազմակերպչական կառուցվածքի կատարելագործման մասին

Բանալի բառեր. բժշկական ապահովում, բժշկական հատուկ ուժեղացված ջոկատ

Աղետների և պատերազմական գործողությունների ժամանակ առաջացած մասսայական վնասվածքների դեպքում հատկապես կարևոր է ճիշտ կազմակերպել բնակչությանը ցուցաբերվող առաջին բուժօգնությունը, վերականգնել նրանց աշխատունակությունը, նվազեցնել սանիտարական կորուստների թիվը: Այս խնդիրը այսօր էլ բոլոր երկրների համար չի կորցրել իր արդիականությունը, նշանակությունը և գտնվում է պետության ուշադրության կենտրոնում...

Այլ հոդվածներ
Երևանի շտապ օգնության կայանի աշխատանքի կազմակերպման որոշ հիմնահարցեր ըստ ամիսների և սեզոնների 2001-2004թթ. ժամանակահատվածում

Բանալի բառեր. շտապ օգնության կայան, հիմնահարցեր, հիվանդացություն

Ժամանակակից բժշկագիտության և գործ­նա­­կան առողջապահության արդիական պրոբ­­լեմների շարքում խիստ կարևորվում են բնակ­չությանը ժամանակին և որակյալ շտապ բժշկական օգնության ցուցաբերման հար­ցերը: Նախկին ԽՍՀՄ-ում ստեղծված նախա­հոս­պիտալային շտապ բժշկական օգնության համակարգը համարվում է խորհրդային ա­ռող­­ջապահության կարևոր նվաճումներից մեկը [1-5]...

Զինված ուժերում ինֆեկցիոն հիվանդացության կառուցվածքի մասին

Բանալի բառեր. զինված ուժեր, ինֆեկցիոն հիվանդություն

Ինֆեկցիոն հիվանդացության կառուցվածքը տարբեր երկրների բանակներում եղել է տարբեր: Ընդ որում հրատարակված գիտական աշխատանքներում ինֆեկցիոն հիվանդությունների պրոբլեմը հիմնականում արծարծվում...

Վարակաբանություն
Կոնքազդրային հոդի հրազենային կոտրվածքի կապակցությամբ կատարված էնդոպրոթեզի կրկնակի ռևիզիա (կլինիկական դեպք)

 

Բանալի բառեր. կոնքազդրային հոդ, տոտալ էնդոպրոթեզավորում, ռևիզիոն արթրոպլաստիկա

Հիվանդ` Շանդիձե Ալեկսանդր, 1974թ. ծնված, 23.03.05-ին ընդունվել է Էրեբունի Բժշկական Կենտրոն հետևյալ ախտորոշմամբ. վիճակաջ կոնքազդրային հոդի տոտալ էնդոպրոթեզավորումից հետո, քացախափոսային կոմպոնենտի տեղաշարժումով, փափուկ հյուսվածքներումբազմաթիվ մետաղական օտար մարմինների առկայությամբ...

Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա Կլինիկական դեպքեր
Խրոնիկական դիսցիրկուլյատոր էնցեֆալոպաթիաների կոգնիտիվ խանգարումների կլինիկանեյրոֆիզիոլոգիական վերլուծությունը

Բանալի բառեր. էնցեֆալոպաթիա, կոգնիտիվ խանգարումներ, բուժում, կոգնիտիվ դրդված պոտենցիալներ` P–300, Վեքսլերի թեստ, ռիվաստիգմին (պրոմետաքս)

Ցերեբրովասկուլյար հիվանդությունների մեծ տարածվածությունը, հիվանդների հաշմանդամության բարձր տոկոսը, սոցիալ-տնտեսականպրոբլեմները, որոնք ծագում են գլխուղեղի անոթային հիվանդությունների դեկոմպենսացիայի ժամանակ, բացատրում են այդնոզոլոգիաների բուժման բժշկա-սոցիալական մեծ նշանակությունը...

Նյարդաբանություն
Ձախ նախասրտի միքսոմայի հեռացման դեպք

Բանալի բառեր. սրտի ուռուցքներ, միքսոմա, ձախ նախասրտային միքսոմա

2005 օգոստոսի 24-ին Էրեբունի Բժշկական Կենտրոն դիմեց 44 տարեկան տղամարդ, որը գանգատվում էր հևոցից, սրտխփոցից, թուլությունից:

Կատարվեցին հետևյալ հետազոտությունները.­­­­­­

ԷՍԳ` նախասրտերի շողացում, 94 զ/ր միջին փորոքային ռիթմով, ԷխոՍԳ` ձախնախասրտում 7,2x3,9սմ չափի գնդաձև նորագոյացություն, որը ոտիկի միջոցովամրանում էր միջնախասրտային միջնապատին...

Սրտանոթաբանություն Կլինիկական դեպքեր
Պետական պատվերի շրջանակներում բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնողների ցուցանիշային ֆինանսավորում

Բանալի բառեր: ցուցանիշային (ռեյտինգային) ֆինանսավորում, ռեյտինգի մակարդակ, պետական պատվեր

Սպասարկման ոլորտում, ինչպիսին է նաև առողջապահությունը, ցանկացած գնում կատարելիս ենթադրվում է, որ գնորդը կբավարարվի իր պահանջմունքներին համապատասխան որոշակի մակարդակով: Այդ մակարդակի չափին, ցուցանիշային (ռեյտինգային) ֆինանսավորման մեջ, համապատասխանում է այսպես կոչված միջին (նոմինալ) ռեյտինգի մակարդակը...

Ինֆեկցիոն հսկողության ծրագրի ֆինանսական արդյունավետության հետազոտություն

Բանալի բառեր. ներհիվանդանոցային ինֆեկցիաների ֆինանսական ծախսեր, ինֆեկցիոն հսկողության ծրագիր, նպատակային և պլանային սանիտարամանրէաբանական հետազոտություն, կանխարգելիչ միջոցառումներ ­­­

Ժամանակակից առողջապահության մեջ ֆինանսների խնայողության արդյունավետ միջոցներից մեկը հանդիսանում է ներհիվանդանոցայինին ֆեկցիաների (ՆՀԻ) կանխարգելումը: Վերջիններս առաջացնում են լրացուցիչ ծախսեր ի հաշիվ լաբորատոր, գործիքային (կրկնակի ևնույնիսկ բազմակի) հետազոտությունների, դեղորայքի և բուժման տևողության երկարացման...

Վարակաբանություն
Զորքերում համաճարակային իրավիճակի օրինաչափություններն ու առանձնահատկությունները

Բանալի բառեր. համաճարակային իրավիճակ, զորքեր, ինֆեկցիոն հիվանդություններ, վիրուսային հեպատիտ

Ըստ գրականության տվյալների [1,2], համաճարակային իրավիճակը զորքերի անձնակազմում բնութագրվում է հարաբերական ինքնավարությամբ: Ինքնավարություն տերմինով ընգծվում է, որ անձնակազմի ինֆեկցիոն հիվանդացությունը պայմանավորված է զինվորական կոլեկտիվներին բնորոշ ներքին գործոններով...

Վարակաբանություն
Երևանի շտապ օգնության կայանի գործունեության հետագա կատարելագործման մարտավարության որոշ հարցեր

Բանալի բառեր. շտապ օգնություն, մարտավարություն, կատարելագործում

Շտապ բժշկական օգնության ցուցաբերման խնդիրն աշխարհի գրեթե բոլոր պետություններում գոյություն ունի [1,2]: Այն պայմանավորված է ինչպես տվյալ երկրի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակով, այնպես էլ ազգաբնակչության հիվանդացությամբ և առողջապահության հնարավորություններով [3-5]...

Հրատապ թեմա Հայաստանում
Կրծքագեղձի ֆիլոիդ ուռուցքների և ֆիբրոադենոմաների տարբերակիչ ախտորոշման չափորոշիչները

Բանալի բառեր. կրծքագեղձի ֆիլոիդ ուռուցք, ֆիբրոադենոմա

Կրծքագեղձի ախտահարումների շարքում ֆիբրոադենոմաները գրավում են երրորդ տեղը՝ մաստոպաթիայից և քաղցկեղից հետո: Տերևանման ֆիբրոադենոմաները, այլ կերպ ֆիլոիդ ուռուցքները (ՖՈՒ), ֆիբրոադենոմաների շարքում կազմում են 11.9% [1–3]: Եվ՛ ֆիբրոադենոմաները, և՛ ֆիլոիդ ուռուցքները դասվում են ֆիբրոէպիթելային ախտահարումների շարքին, սակայն ՖՈՒ-ը ունի չարորականացման միտում և կարող է վերափոխվել սարկոմայի, կարցինոսարկոմայի և քաղցկեղի [4–6]...

Ուռուցքաբանություն
Դիսլիպոպրոտեիդեմիայի նշանակությունը էնդոթելի վնասման մեջ թոքային հիպերթենզիայի ժամանակ

Բանալի բառեր. թոքային հիպերթենզիա, էնդոթելային դիսֆունկցիա, դիսլիպոպրոտեիդեմիա

Թոքային հիպերթենզիան վիճակ է, որը կարող է հանդիսանալ մի շարք հիվան­դու­թյուն­ների բարդություն, կամ ունենալ իդեո­պա­թիկ ծագում: Այն բնութագրվում է թո­քա­յին անոթների դիմադրողականության և թո­քա­յին զարկերակում ճնշման աստիճա­նա­կան բարձրացմամբ, որը բերում է աջ փորո­քային անբավարարության զարգացման: Թո­քային հիպերթենզիա ախտորոշվում է, երբ թո­քային զարկերակում միջին ճնշումը գերա­զանցում է 25 մմ.սնդ.ս. հանգստի ժամանակ և 30 մմ.սնդ.ս. ֆիզիկական ծանրաբեռնվա­ծու­թյան ժամանակ [2,9,10]...


Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in /sites/med-practic.com/classes/flud_class.php on line 33

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ