Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 1-4.2006 (25-28)

Կարպալ թունելի համախտանիշ. հեռանկարները և իրականությունը Հայաստանում

Բանալի բառեր. կարպալ թունելի սինդրոմ, կարպալ թունելի ճնշում, պարբերական հիվանդություն

Կլինիկական պրակտիկայում ամենահաճախ հանդիպող կոմպրեսիոն նեյրոպաթիան միջնակ նյարդի կոմպրեսիան է կարպալ խողովակում:

Առաջին անգամ այս վիճակը նկարագրվել է 1854թ. Ջեյմս Պեջետի կողմից մի հիվանդի մոտ, ով ունեցել է ճաճանչոսկրի դիստալ կոտրվածք [7]: Այնուհետև` 1913թ. ֆրանսիացի նյարդաբաններ Պիեռ Մարին և Չարլզ Ֆոքսը նկարագրել են միջնակ նյարդում տեղի ունեցող փոփոխությունները՝ թենարի երկկողմանի ապաճում (ատրոֆիա) ունեցող հիվանդի դիահերձման հիման վրա: Ավելի ուշ՝ 1930-ականներին բժիշկները սկսեցին նկատել այն, ինչ Պեջետը նկարագրել էր մոտ 80 տարի առաջ՝ հաճախակի կապը միջնակ նյարդի վնասման և ճաճանչոսկրիի դիստալ կոտրվածքների միջև [6]: 1933թ. Լերմոնտն առաջինն իրագործեց դիստալ կապանի հատումը միջնակ նյարդի հետվնասվածքային կոմպրեսիայի կապակցությամբ: 1938թ. Մոերշն առաջարկեց կարպալ թունելի համախտանիշ (ԿԹՀ) տերմինը, սակայն այս վիճակն ավելի հանրաճանաչ դարձավ Ջորջ Ֆալենի հոդվածների շնորհիվ՝ սկսած 1950 թ.-ից [9]:

 

Յուրաքանչյուր տարի ԱՄՆ-ում շուրջ մեկ միլիոն չափահասների մոտ ախտորոշվում է ԿԹՀ: Ընդհանուր պոպուլյացիայում այս վիճակի հանդիպման հաճախականությունը տատանվում է 1-10% սահմաններում [11]:

 

ԿԹՀ-ը դարձել է ամենահաճախ նկարագրվող բժշկական վիճակներից մեկը և՛ բժշկական, և՛ հանրամատչելի գրականության մեջ, հատկապես՝ հարավային երկրների բնակիչների շրջանում: Նույն երկրներում բազմաթիվ հոդվածներ են տպագրվում ամսաթերթերում և ամսագրերում (շատերն, այնուամենայնիվ, պարունակում են թյուր տեղեկատվություն), որոնք այս վիճակը կապում են աշխատանքային կամ վնասվածքային բազմաթիվ գործոնների հետ: Ընդհանուր առմամբ՝ բնակչության մեծամասնությունը ծանոթ է այս վիճակին, սակայն այնքան էլ հաճախ չեն մարդիկ դիմում բժշկի օգնության դրա առիթով: Չնայած մարդկանց ինքնաախտորոշումները հաճախ ճիշտ չեն լինում՝ ԿԹՀ-ի ճշգրիտ ախտորոշումների թիվն օրեցօր աճում է: ԱՄՆ-ում յուրաքանչյուր տարի մոտավորապես 500.000 կարպալ թունելի դեկոմպրեսիայի վիրահատություն է կատարվում, որի տնտեսական արժեքը տարեկան գնահատվում է մոտ 2 բլն ԱՄՆ դոլար [11]:

 

Ի տարբերություն Եվրոպայի և ԱՄՆ-ի՝ այնքան էլ բարձր չէ այս վիճակի մասին տեղեկացվածության մակարդակը Հայաստանի ոչ միայն հասարակության, այլ, որ ավելի ցավալի է, բժիշկների շրջանում:

 

Շնորհիվ մագնիսառեզոնանսային հետազոտության՝ բարելավվել են մեր պատկերացումները կարպալ թունելի փոխդասավորվածության (կոնֆիգուրացիա) և վերջինիս վրա դաստակի շարժումների ազդեցության մասին: Դաստակի տարածման և ծալման ժամանակ թունելի լայնական հատույթը փոքրանում է (հարթվում է ռադիո-ուլնար տրամագծով), սակայն՝ տարբեր աստիճանով: Տարածման ժամանակ լայնական հատույթի փոքրացումն իրականանում է սիսեռաձև ոսկրի մակարդակին, այն դեպքում, երբ ծալման ժամանակ լայնական հատույթը փոքրանում է կարթաձև ոսկրի կարթի մակարդակին: Դաստակի ծալման ժամանակ տեղի է ունենում հավելյալ նեղացում, որովհետև լայնական կապանի պրոքսիմալ եզրի և ճաճանչոսկրի դիստալ եզրի միջև տարածությունը փոքրանում է: Տարածման ժամանակ նույնպես առկա է լրացուցիչ նեղացում՝ կիսալուսնաձև ոսկրի նորմալ ափային տեղաշարժի պատճառով:

 

Լայնական հատույթի այս դինամիկ փոփոխություններն արտացոլվում են այնպիսի հետազոտություններում, որտեղ չափվում են կարպալ թունելի ներհյուսվածքային ճնշումները: Նորմալ ներհյուսվածքային ճնշումը կազմում է 2.5 մմ ս.ս., երբ դաստակը չեզոք դիրքում է, և աճում է մինչև 30 մմ ս.ս. և՛ առավելագույն ծալման, և՛ առավելագույն տարածման ժամանակ: Դրա կլինիկական նշանակությունն այն է, որ նյարդային կոմպրեսիայի ամենավաղ որոշվող արտահայտությունը տեղի է ունենում, երբ նվազում է էպինևրալ արյունահոսքը, իսկ վերջինս իրականանում է, երբ կարպալ թունելի ներհյուսվածքային ճնշումը կազմում է 20-30 մմ ս.ս.: 30 մմ ս.ս.-ից բարձր ճնշման դեպքում աքսոնալ տրանսպորտը նյարդում խանգարվում է, այնպես, որ նորմալ անհատների մոտ առաջանում են թեթև պարեսթեզիաներ: Ճնշման այս աստիճանը մոտենում է միջինը 32 մմ ս.ս. ճնշման, որը հայտնաբերվում է ԿԹՀ ունեցող հիվանդների շրջանում [5]: Երբ ներհյուսվածքային ճնշումներն ավելի բարձր են լինում և, մասնավորապես, երբ նրանք պահպանվում են երկար ժամանակ, ազդեցությունները նյարդի ֆունկցիայի վրա ավելի օրհասական են դառնում: 2 ժամ տևող 50 մմ ս.ս. ճնշումը ոչ միայն նվազեցնում է էպինևրալ արյունահոսքը, այլև հանգեցնում է էպինևրալ այտուցի և շրջափակում է աքսոնալ տրանսպորտը: Երբ ճնշումը հասնում է 60 մմ ս.ս. առաջանում է լրիվ սենսոր շրջափակում, որը կարճատև ուղեկցվում է մոտոր հաղորդման շրջափակումով: Ճնշումն ավելի բարձր աստիճաններով (80 մմ ս.ս.) հանգեցնում է լրիվ ներնյարդային իշեմիայի և ներնյարդային այտուցի [10]:

 

Ճնշման այս մակարդակները որոշվել են նորմոտենզիվ անհատների մոտ կատարված չափումներով: Երբ նմանատիպ հետազոտություններ են կատարվել հիպերտենզիվ անհատների մոտ, ում դիաստոլիկ ճնշումը բարձր է եղել 90 մմ ս.ս.-ից, սենսոր պատասխանները չեն շրջափակվել մինչև ներհյուսվածքային ճնշումը հասել է 60-70 մմ ս.ս. [4]: Չնայած ճնշման այս շեմքը ակնհայտորեն ավելի բարձր էր քան նորմոտենզիվ անհատների ճնշման շեմքը, նրա հարաբերակցությունը արյան բացարձակ ճնշմանը միանման էր: Հյուսվածքային ճնշման շեմքը նորմոտենզիվ և հիպերտենզիվ անհատների մոտ կազմել է 30 մմ ս.ս.-ով միջին դիաստոլիկ ճնշումից և 45 մմ ս.ս.-ով միջին սիստոլիկ ճնշումից ցածր: Այս թվերի կլինիկական նշանակությունը կայանում է նրանում, որ բարձր արյան ճնշումով անհատները ավելի լավ են դիմանում կարպալ թունելի երկարատև կոմպրեսիային, քան՝ նորմոտենզիվ անհատները: Հակառակը, հիպոտենզիվ անհատները, ովքեր ունեն պերֆուզիայի ցածր ճնշումներ, ավելի ցածր տոլերանտություն ունեն կարպալ թունելում ճնշման բարձրացման նկատմամբ: Շոկային վիճակներում այս տոլերանտությունը նույնիսկ ավելի ցածր է: Այս հետազոտությունները խոսում են իօգուտ այն ենթադրության, որ իշեմիան առաջնային դեր է խաղում նյարդային հաղորդման շրջափակման մեջ՝ ցածր ճնշման դեպքում, կոմպրեսիոն համախտանիշի ժամանակ [4]: Երկարատև իշեմիայի պատճառով նյարդի անդարձելի վնասումն առաջնակարգ է դարձնում կարպալ թունելի վաղ դեկոմպրեսիան:

 

ԿԹՀ-ով հիվանդը սովորաբար ներկայանում է ցավով և պարեսթեզիաներով ձեռքի՝ միջնակ նյարդով նյարդավորող շրջանում` ներառելով բութը, ցուցամատը, միջնամատը և մատնեմատի ճաճանչային կեսը: Որոշ հիվանդների մոտ ախտահարվում են մատնեմատի երկու կողմերը, իսկ այլ հիվանդների մոտ, որոնց ծղիկային նյարդը նյարդավորում է ցուցամատի երկու կողմերը, ցուցամատը մնում է ինտակտ: Թենարի զգայունությունը սովորաբար ինտակտ է մնում, որովհետև այս մասը սովորաբար նյարդավորվում է ափային մաշկային նյարդով, որը ծագում է միջնակ նյարդից՝ կարպալ թունելից պրոքսիմալ: Սենսոր ախտանշաններն ու դեֆիցիտները միշտ չեն ընդգրկում ամբողջ միջնակ նյարդի նյարդավորման գոտին, երբեմն նրանք սահմանափակվում են միայն մեկ մատով: Անկախ նյարդավորումից՝ ախտանշանները զարգանում են աստիճանաբար՝ ամիսներից մինչև տարիների ընթացքում, և սովորաբար վատթարանում են գիշերային ժամերին: Գիշերային պարեսթեզիաները հանդիսանում են ԿԹՀ-ի կարդինալ ախտանշաններ և կապված են գիշերային քնի ժամանակ դաստակի ծալման հակման հետ, որի ժամանակ ԿԹՀ-ով հիվանդը հավելյալ ճնշում է գործադրում միջնակ նյարդի վրա, որն առանց այն էլ դժվարին վիճակում է: Գիշերային պարեսթեզիաները կապված են նաև քնի ժամանակ կարպալ թունելի ճնշման նորմալ բարձրացման հետ [2]: Հիվանդները նշում են, որ նրանք ի վիճակի են թեթևացնել դիսկոմֆորտը՝ ձեռքը թափահարելով կամ ձեռքերը ոլորելով: Օրվա ընթացքում նրանց ախտանշանները կարող են ծանրանալ այնպիսի գործողությունների հետևանքով, որոնց ժամանակ դաստակները ծալված են կամ տարածված երկար ժամանակով, օրինակ՝ մեքենա վարելիս կամ հեռախոսով երկար խոսելիս:

 

Միջնակ նյարդի խրոնիկական կոմպրեսիայի հետևանքով սովորաբար զարգանում է թենարի խորանիստ մկանների ատրոֆիա՝ հանգեցնելով ձեռքի նվազած հմտության: Հիվանդները սովորաբար գանգատվում են բռնելու և պահելու գործողությունների թուլացումից: Նրանք նաև նշում են, որ իրենց ձեռքերը հակում ունեն թուլանալու կրկնվող գործողությունների հետևանքով, օրինակ՝ երաժշտական գործիք նվագելու կամ գրելու ընթացքում: Որոշ ժամանակ անց զարգանում է թենարի մկանների ակնհայտ ատրոֆիա՝ հանգեցնելով թենարի նորմալ, հաստ բարձրության իջեցման: Որոշ հիվանդների մոտ միջնակ նյարդի կոմպրեսիան ախտահարում է շարժիչ խրձերը, սակայն զգացող խրձերը պահպանվում են: Սա ԿԹՀ-ի ամենաչարորակ տեսակն է, որովհետև բացակայում են սենսոր ախտանիշները (ցավ, թմրածություն, պարեսթեզիաներ) և հիվանդը տեղյակ չի լինում խնդրից, մինչև ի հայտ է գալիս թենարի մկանների արտահայտված ատրոֆիա:

 

Քանի որ ԿԹՀ-ը մի վիճակ է, որը սովորաբար հարաճում է ժամանակի ընթացքում, այն դասակարգվել է վաղ, միջանկյալ և ուշ փուլերի՝ կախված նրա ախտանշաններից, ֆիզիկական քննության տվյալներից և էլեկտրաախտորոշիչ տվյալներից [7]: Վաղ փուլն արտահայտվում է, երբ ախտանշաններն ունենում են մեկ տարուց պակաս պատմություն: Այս փուլում բուժման չափորոշիչը թենարի մկանային ուժի առկայությունն է կամ նրա բացակայությունը: Քանի որ հիվանդության վաղ փուլում հազվադեպ է որևէ թուլություն դիտվում, ոչ վիրահատական բուժումը սովորաբար արդյունավետ է լինում: Այն ընդգրկում է դաստակային ամրակալի կրում և, հազվադեպ, նովոկաինի կամ ադրենալինի հետ լուծելի ստերոիդի ներարկում կարպալ թունելի մեջ: Չկա վիրահատության որևէ անհրաժեշտություն նյարդի կոմպրեսիայի վաղ փուլում: Վիրահատության ցուցումը կախված է միայն դիսկոմֆորտի արտահայտվածությունից (ցավ, թմրածություն, պարեսթեզիա), ինչը կարող է որոշել միայն ինքը՝ հիվանդը: Ընդհանրապես, երբ այս դիսկոմֆորտը զուգակցվում է աշխատանքային կամ վնասող գործողություններով, խորhուրդ է տրվում կատարել վիրահատություն: ԿԹՀ-ի միջանկյալ և ուշ փուլերի համար, երբ արդեն առաջանում է թենարի մկանների թուլություն, ցուցված է վիրահատական միջամտություն, նույնիսկ երբ սենսոր գանգատներն արտահայտված չեն:

 

ԵՊԲՀ-ի առաջին կլինիկական հիվանդանոցի պլաստիկ վերականգնողական վիրաբուժության և միկրովիրաբուժության բաժանմունքում մոտ 10 տարի է, ինչ բավականին հաջող կերպով իրականացվում է կարպալ թունելի ազատման վիրահատությունը, որի էությունը կայանում է լայնական կապանը հատելու և միջնակ նյարդը մշտական կոմպրեսիայից ազատելու մեջ:

 

ԿԹՀ-ն հաճախ կապված է ջլաբունոցների ոչ սպեցիֆիկ տենոսինովիտի հետ, ինչպիսին է Դե Կերվենի տենոսինովիտը կամ թիրախ մատը: Այս կապն այնքան հաճախ է դիտվում, որ երբ հիվանդի մոտ ախտորոշվում է ԿԹՀ, նա պետք է զգուշացվի այս վիճակի հնարավոր զարգացումների մասին:

 

Ինչպես նշվեց, ԿԹՀ-ի զարգացման առաջնային ախտաֆիզիոլոգիական մեխանիզմը կարպալ թունելի ներհյուսվածքային ճնշման բարձրացումն է: Վերջինիս համար գոյություն ունեն բազմաթիվ պատճառներ, որոնք կարող են դասակարգվել 4 հիմնական խմբերի մեջ. ինքնածին (իդիոպաթիկ կամ սպոնտան) գործոններ, ներքին գործոններ, արտաքին գործոններ և լարվածություն/գերօգտագործում: Բացի դրանից՝ առկա է նաև հինգերորդ խումբ՝ նեյրոպաթիկ գործոններ, որոնք ախտահարում են նյարդը՝ առանց բարձրացնելու կարպալ թունելի ներհյուսվածքային ճնշումը [3,7]:

 

I. Իդիոպաթիկ/սպոնտան


II. Ա. Ներքին գործոններ, որոնք նյարդի վրա ազդում են արտաքինից և մեծացնում են թունելի ծավալը:

 

ա. Վիճակներ, որոնք ազդում են հեղուկի հաշվեկշռի վրա.

 1. հղիություն,

 2. մենոպաուզա,

 3. ճարպակալում,

 4. երիկամային անբավարարություն,

 5. երկարատև հեմոդիալիզ,

 6. վահանագեղձի հիվանդություն (մասնավորապես՝ հիպոթիրեոիդիզմ) ,

 7. միքսեդեմա,

 8. ակրոմեգալիա,

 9. օրալ հակաբեղմնավորիչներ,

 10. կանգային սրտային անբավարարություն,

 11. Ռեյնոյի հիվանդություն:

 

բ. Բորբոքային վիճակներ.

 1. ռևմատոիդ արթրիտ,

 2. պոդագրիկ-ուրատային ներառուկներ տենոսինովիալ թաղանթներում և/կամ ջլերում, կամ տոֆուս,

 3. ամիլոիդոզ,

 4. պսևդոպոդագրա (կալցիումի պիրոֆոսֆատի դեհիդրատի ներառուկներ),

 5. կալցիֆիկացիա (հիդրօքսիապատիտի բյուրեղներ),

 6. կարմիր գայլախտ,

 7. սկլերոդերմիա,

 8. դերմատոմիոզիտ,

 9. ինֆեկցիա.

 • միկոբակտերիա,

 • թարախածին (ոսկեգույն ստաֆիլոկոկ, B-հեմոլիտիկ ստրեպտոկոկ),

 • Enterococcus faecalis, Clostridium histolyticum, Neisseria gonorrhoeae),

 • սնկային,

 • Լայմի հիվանդություն,

 • մակաբուծային,

 • վիրուսային:

10. ոչ սպեցիֆիկ տենոսինովիտ:

 

գ. Ուռուցք և ուռուցքանման զանգվածներ.

 1. հանգույց (ամենահաճախը),

 2. պիգմենտավորված թավիկահանգուցային տենոսինովիտ,

 3. լիպոմա,

 4. ֆիբրոմա:

 

դ. Անատոմիական անոմալիաներ.

 1. անոթային անոմալիաներ (միջնակ նյարդի անևրիզմա),

 2. անոմալ մկաններ,

  • որդանման մկանների պրոքսիմալ ծագում,

  • մատների մակերեսային ծալիչի դիստալ տեղակայում,

  • ափային երկար մկանի շրջված կամ անոմալ կպման տեղ,

  • բթի երկար ծալիչի անոմալ ժապավեն,

  • խորանիստ ափային մկան:

 

ե. Հեմոռագիկ հիվանդություններ՝ հեմոռագիա կարպալ թունելում.

 1. հեմոֆիլիա,

 2. վոն Վիլեբրանդի հիվանդություն,

 3. սուր լեյկեմիա,

 4. հակամակարդիչներ,

 5. առկա միջնակ զարկերակի անևրիզմայի պատռում:

 

զ. Վնասվածքներ.

 1. հետտրաավմատիկ սպիացում թունելի սահմաններում – տրակցիոն նեյրոպաթիա,

 2. վնասվածք, որն արյունահոսություն է առաջացնում կարպալ թունելի սահմաններում,

 3. բարձր ճնշման տակ ներարկումից վնասում:

 

II Բ. Ներքին գործոններ նյարդի սահմաններում, որոնք մեծացնում են թունելի ծավալը.

 

ա. Ուռուցք կամ ուռուցքանման ախտահարումներ,

 1. նեյրոլեմոմա,

 2. լիպոֆիբրոմա,

 3. նեյրոֆիբրոմա,

 4. նեյրոմա,

 5. հեմանգիոմա,

 6. սինովիալ սարկոմա:

 

բ. Առկա միջնակ զարկերակ, որը հանգեցնում է թրոմբոզի, կալցիֆիկացիայի կամ անևրիզմայի պատռման:

 

III. Արտաքին գործոններ, որոնք ազդում են թունելի ձևի վրա.

 

Ա. Սուր կոտրվածքներ.

 

Բ. սուր կարպալ տեղաշարժ/ ենթահոդախախտ.

 1. կիսալուսնաձև ոսկրի տեղաշարժ,

 2. մակույկաձև ոսկրի ռոտացիոն ենթահոդախախտ:

 

Գ. Խրոնիկական խնդիրներ, որոնք հանգեցնում են կարպալ անկայունության և ներկարպալ արթրիտի:

 

IV. Լարում/ գերօգտագործում:


V. Նեյրոպաթիկ գործոններ.

 

ա. շաքարային դիաբետ,
բ. բազմակի միելոմա,
գ. ալկոհոլիզմ,
դ. վիտամինային թունավորում,
ե. թերսնուցում,
զ.արտադրական լուծիչների ազդեցություն,
է. ձեռք-բազուկ վիբրացիոն համախտանիշ,
ը. դեղորայք՝ լիթիում, բետա-պաշարիչներ,
թ. թունավոր ձեթի համախտանիշ՝ ձեթի մեծ քանակով ընդունում:

 

Կարպալ թունելի համախտանիշը ինքնին արդիական է ցանկացած հասարակության մեջ՝ անկախ նրա տեղեկացվածության աստիճանից: Հայկական պոպուլյացիայում խնդիրն առանձնահատուկ է նրանով, որ այն բավականին քիչ է հետազոտված մեր հանրապետությունում, բնակչությունը և նույնիսկ բժշկական աշխարհի մի ստվար մեծամասնություն անծանոթ են այս վիճակին:


Մյուս կողմից՝ հայտնի է, որ մեր պոպուլյացիայում պարբերական հիվանդությունը տարեցտարի աճող բժշկական խնդիր է: Յուրաքանչյուր 5 հայից 1-ը հանդիսանում է ՊՀ մուտանտ ալելի կրող, իսկ յուրաքանչյուր 9-11-րդը տառապում է այդ հիվանդությամբ [1]: Յուրաքանչյուր 4 դեպքից 1-ը բարդանում է համակարգային ամիլոիդոզով: Ինչպես նշվեց, ամիլոիդը պատկանում է կարպալ թունելի համախտանիշի զարգացման ներքին գործոնների խմբին՝ զարգացնելով ամիլոիդային նեյրոպաթիա [12]:

 

ԿԹՀ-ը կարող է նախորդել ամիլոիդոզի ախտորոշմանը ամիսներ և նույնիսկ տարիներ առաջ: Պլաստիկ և վերականգնողական վիրաբուժության և միկրովիրաբուժության կենտրոնի կողմից իրականացվում է հետազոտություն, որի նպատակն է հայտնաբերել ԿԹՀ-ը պարբերական հիվանդության պոպուլյացիաներում, առանձնացնել կոլխիցինով պայմանավորված նեյրոպաթիան ամիլոիդոզով պայմանավորված նեյրոպաթիայից, գնահատել ԿԹՀ-ի դերը՝ որպես պրոգնոստիկ գործոնի, ամիլոիդոզի զարգացումը կանխորոշելու համար, ինչպես նաև՝ որոշել ԿԹՀ-ի հաճախականությունը և նրա հայտնաբերման հաճախականությունը, գտնել վերջինի կապը այլ գործոնների՝ սեռի, տարիքի և կոլխիցինաթերապիայի հետ:

 

Գրականություն


 1. Sarkisian T., Hayrapetyan H., and Shakhsuvaryan G. Molecular study of FMF patients in Armenia. Current drug targets, Inflammation&Allergy, 2005, 4, 77-80.

 2. Beckenbaugh R. Carpal tunnel syndrome In: Cooney W.P., Linsheid R.L., Dobyns J.H.(ed). The wrist. Diagnosis and operative treatment. Mosby, St. Louis. 1998: 1197-1233.

 3. Gelberman R., Hergenroeder P., Hargens A. et al. The carpal tunnel syndrome: A study of carpal canal pressure, JBJS, 1981; 63A (3):380-383.

 4. Michelsen H., Posner M.A.. Medical history of carpal tunnel syndrome, Hand Clinics, 18 (2002), 257-268.

 5. Mondeli M., Reale F., Sicureli F. et al. Relationship between the self-administered Boston questionnaire & electrophysiological findings in follow-up of surgically-treated carpal tunnel syndrome, J. Hand. Surg., 2000; 25B (2): 128-134.

 6. Phalen G. The carpal tunnel syndrome 17 year experience in diagnosis& treatment of the 6554 hands, JBJS, 1966; 48 (2): 211-222.

 7. Phalen G. The carpal tunnel syndrome, Clin. Orthop., 1972; 83 (1): 29-40.

 8. Rayan G., Asal N., Bohr P. Epidemiology & economic impact of compression neuropathy. In: Omer G., Spinner M., van Beek A (ed): Management of peripheral nerve problems: 2nd ed. WB Saunders. 1998: 484-493.

 9. Scelsi R., Zanlungo M., Tenti P. Carpal tunnel syndrome. Anatomical and clinical correlations and morphological and ultrastructural aspects of the tenosynovial sheath, Ital. J. Orthop. Traumatol., 1989; 15: 75-80.

Հեղինակ. Գ.Վ. Յաղջյան, Բ.Է. Գրիգորյան, Թ.Ա. Ասատրյան, Ա.Ս. Վանեսյան ԵՊԲՀ պլաստիկ և վերականգնողական վիրաբուժության և միկրովիրաբուժության ամբիոն
Սկզբնաղբյուր. Գիտա-գործնական Բժշկական Հանդես «Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի», 3.2006 (27), 132-137, УДК 612.815+616.833.087
Աղբյուր. med-practic.com
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Կարդացեք նաև

Օբստրուկտիվ ազոոսպերմիա. վարման ժամանակակից մոտեցումները (գրականության տեսություն)

Բանալի բառեր. օբստուկտիվ ազոոսպերմիա (ՕԱ), անպտղություն, վարիկոցելե, օգնող ռեպրոդուկտիվ տեխնոլոգիաներ (ՕՌՏ)
Ներածություն: Օբստրուկտիվ ազոոսպերմիան (ՕԱ) դա էակուլյատում և հետէակուլյացիոն մեզում սպերմատոզոիդների և սպերմատոգենեզի բջիջների բացակայությունն է` պայմանավորված սերմնատար ուղիների երկկողմանի օբստրուկցիայով: Անպտղության բոլոր պատճառների մեջ` այդ թվում նաև կանացի և չպարզաբանված բնույթի, ՕԱ-ն կազմում է մոտ 1,5% [16]: Իր պատճառագիտությամբ և բուժման առանձնահատկություններով ՕԱ-ն արական անպտղության մյուս պատճառների մեջ ունի առանձնահատուկ տեղ...

Ուրոլոգիա
Կարծրամաշկության դասակարգումը, տարածվածությունը և ախտածագումնային ընդհանուր մեխանիզմները

Բանալի բառեր. կարծրամաշկություն, համախտանիշ, դասակարգում
Համաձայն ժամանակակակից պատկերացումների կարծրամաշկություն տերմինը միավորում է կարծրամաշկային խմբի հիվանդությունների լայն շրջանակ` համակարգային և օջախային կարծրամաշկությունից մինչև մակածված (ինդուցված) ձևերը և կեղծ կարծրամաշկությունը [6,10,13,17]: Պետք է նշել, որ 20-րդ դարի երկրորդ կեսում կարծրամաշկության մասին զարգացման տեսությունը մեծ էվոլյուցիա վերապրեց...

Գրգռված աղու համախտանիշի բուժումը

Բանալի բառեր. աղի, համախտանիշ, ախտորոշում, բուժում
Գրգռված աղու համախտանիշը (ԳԱՀ) սահմանվում է որպես որովայնային ցավ, կամ ապաբարեհարմարություն (discomfort)` աղու սովորությունների խանգարումով, որևէ մեխանիկական, կենսաքիմիական կամ բորբոքային պատճառի բացակայության պայմաններում: ԱՄՆ-ում բնակչության մոտ 10-15% տառապում է ԳԱՀ-ից, և կանայք ավելի հաճախ են ունենում այդ ախտանիշները, քան տղամարդիք: Ախտորոշումը հիմնվում է կլինիկական ախտանիշների վրա [1,74]...

Գաստրոէնտերոլոգիա, լյարդաբանություն
Լապարասկոպիկ խոլեցիստէկտոմիայի ժամանակ օզոնաթերապիայի կիրառումն արյան ռեոլոգիական հատկությունների կարգավորման նպատակով

Բանալի բառեր. արյան ռեոլոգիական հատկություններ, օզոնաթերապիա, լապարասկոպիկ խոլեցիստէկտոմիա
Լեղաքարային հիվանդությունը պատկանում է ստամոքս-աղիքային համակարգի առավել տարածված հիվանդությունների թվին: Ինչպես Եվրոպայում, այնպես էլ աշխարհի տարբեր երկրներում լեղաքարային հիվանդությունը հանդիպում է բնակչության տարբեր տարիքային խմբերում (10-50%) և առկա է հիվանդության աճի արտահայտված միտում [1,3]: Այն գերազանցապես հանդիպում է 50 տարեկանից բարձր անձանց մոտ, ընդ որում տարեց (60-74 տարեկան) և ծերունական (75-89 տարեկան) տարիքի անձիք կազմում են հիվանդների 50%-ը...

Վիրաբուժություն Ներզատաբանություն
Սրտամկանի հիբերնացիայի և ստանինգի զարգացման մեխանիզմները

Բանալի բառեր. սրտամկան, հիբերնացիա, ստանինգ, իշեմիա, ռեպերֆուզիա
Համաձայն ժամանակակից պատկերացումների` նեկրոզից բացի իշեմիային ի պատասխան սրտամկանում կարող են զարգանալ 3 ախտաֆիզիոլոգիական ֆենոմեններ` իշեմիկ նախապայմանավորում, հիբերնացիա և ստանինգ: Իշեմիկ նախապայմանավորումը (անգլ.` ischemic preconditioning) (ԻՆ) սրտամկանի` նախորդող կարճատև իշեմիայի միջադեպերից հետո նոր գրոհին առավել հաջող դիմակայելու ունակությունն է...

Սրտանոթաբանություն
Ներհիվանդանոցային ինֆեկցիաների էթիոլոգիական կազմը բազմապրոֆիլ ստացիոնարի վերակենդանացման և ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքում

Բանալի բառեր. պրոբլեմային մանրէներ, ներհիվանդանոցային ինֆեկցիաների բազմաէթիոլոգիական բնույթը, համաճարակաբանական դինամիկ հսկողություն, մանրէաբանական հետազոտություն
Ներհիվանդանոցային ինֆեկցիաների (ՆՀԻ) զարգացման ժամանակակից փուլը բնութագրվում է նրանց լայն տարածվածությամբ աշխարհի բոլոր երկրներում, հիվանդության նոզոլոգիական ձևերի բազմաէթիոլոգիական բնույթով և հարուցիչների պոլիօրգանային տեղակայմամբ, բուժական և հակահամաճարակային միջոցառումների ցածր արդյունավետությամբ, բարձր սոցիալ-տնտեսական կորուստներով [1]...

Վարակաբանություն Ինտենսիվ թերապիա
Ծնկան հոդի դեֆորմացնող արթրոզի բուժման մեջ արթրոսկոպիկ վիրահատության և հիալուրոնաթթվի պրեպարատների համակցված օգտագործումը

Բանալի բառեր. արթրոսկոպիա, ծնկան հոդի դեֆարթրոզ, հիալուրինաթթու

Դեֆորմացնող արթրոզը հոդի դեգեներատիվ-դիստրոֆիկ պոլիէթիոլոգիկ հիվանդություն է, կապված հոդաճառում հոմեոստազի առաջնային խանգարման հետ, որն էլ բերում է հոդաճառի լրիվ կամ մասնակի քայքայմանը՝ հոդը կազմող հյուսվածքների ոչ սպեցեֆիկ բորբոքային – պրոլիֆերատիվ - դեգեներատիվ փոփոխություններով և դրսևորվում է ցավերով ու հոդի ֆունկցիայի խանգարմամբ: Հոդաճառի դեգեներատիվ փոփոխություններին զուգընթաց դիտվում են նաև փոփոխություններ ոսկրերի, հոդաշապիկի, կապանների, սինովյալ թաղանթի և մենիսկների կողմից...

Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա
Կոնքազդրային հոդի հրազենային կոտրվածքի կապակցությամբ կատարված է նդոպրոթեզի քառակի ռևիզիոն արթրոպլաստիկա (կլինիկական դեպքի նկարագրություն)

Բանալի բառեր. կոնքազդրային հոդ, ռևիզիոն արթրոպլաստիկա

Հիվանդը, ծնված 1974թ., ընդունվել է Էրեբունի Բժշկական Կենտրոն 23.03.05-ին հետևյալ ախտորոշմամբ. վիճակ աջ կոնքազդրային հոդի տոտալ էնդոպրոթեզավորումից հետո, քացախափոսային կոմպոնենտի տեղաշարժումով, փափուկ հյուսվածքներում բազմաթիվ մետաղական օտար մարմինների առկայությամբ...

Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա
Ճաճանչոսկրի պրոքսիմալ հատվածի կոտրվածքների բուժումը

Բանալի բառեր. ճաճանչոսկր, արմնկային հոդ, կոտրվածք, կայուն օստեոսինթեզ

Արմնկային հոդը կազմող ոսկրերի կոտրվածքների մեջ ճաճանչոսկրի վզիկի և գլխիկի կոտրվածքները կազմում են 33,5-35% [1-3]:
Ճաճանջոսկրի պրոքսիմալ հատվածի կոտրվածքների բուժումը համարվում է արդի վնասվածքաբանության լուրջ խնդիրներից մեկը: Առաջարկված կոնսերվատիվ և վիրահատական եղանակները միշտ չէ, որ երաշխավորում են ցանկալի արդյունքներ: Առավել հաճախ օգտագործվում են բուժման վիրահատական եղանակները` գլխիկի հեռացում, մետաղական օստեոսինթեզ կամ վնասված գլխիկի առաջնային փոխարինում տարբեր էնդոպրոթեզներով[13,14,16]...

Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա
Ինքնավնասում

Բանալի բառեր. սեկրետանի համախտանիշ, ռեֆլեկտոր սիմպաթիկ դիստրոֆիա, դաստակի այտուց, ինքնավնասում

Հանդիպում են ինքնավնասման բազմաթիվ դեպքեր, զանազան առարկաների, միջոցների օգտագործմամբ: Նկարագրված են դեպքեր` երբ եղնգային թիթեղի շուրջը մտցնում են զանազան առարկաներ՝ առաջացնելով խրոնիկական պարոնիխիա մշտական թարախահոսությամբ, մեկ այլ դեպքում մաշկին դնելով քիմիական գրգռիչ նյութով վիրակապ, առաջացնում են չլավացող խոցեր կամ վերքեր...

Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա
Վիրաբուժական օգնության մարտավարության կատարելագործումը տեղային բնույթ կրող և լեռնային պայմաններում ընթացող մարտական գործողությունների ժամանակ

Բանալի բառեր. բուժտարահանում, որակավորված վիրաբուժական օգնություն

Արցախյան տեղային բնույթ կրող հակամարտության ժամանակ անձնակազմի բժշկական ապահովման վերլուծությունը անհրաժեշտություն է առաջացնում տեղային պատերազմներում, հաշվի առնելով հիվանդներին և վիրավորներին ցույց տրվող փուլային բուժօգնության մարտավարությունը, մշակել ավելի ժամանակակից ռազմաբժշկական մեթոդներ եւ եղանակներ...

Վիրաբուժություն
Երիտասարդ անձանց շրջանում ռեակտիվ հոդաբորբերի որոշ ասպեկտներ

Բանալի բառեր. ռեակտիվ հոդաբորբեր, հիվանդության պատմագիր, սակրոիելիտ, սպոնդիլիտ

Ռեակտիվ հոդաբորբերը ստերիլ, ոչ թարախային բորբոքումներով հոդաբորբեր են, որոնք զարգանում են ի պատասխան արտահոդային վարակի: Ռեակտիվ հոդաբորբ տերմինը առաջարկվել է Էնհովենի և համահեղինակների կողմից 1969թ.: Ներկայումս ռեակտիվ հոդաբորբ ասելով հասկանում ենք միայն այն հոդաբորբերը, որոնք կապված են տարած աղիքային (էնտերոգեն) կամ միզասեռական (ուռոգենիտալ) վարակի հետ և ասոցացվում են HLA B27 հակածնի հետ, ընդ որում ռևմաթոիդ գործոնը արյան շիճուկում բացակայում է...

Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա
Սուր ծանր շնչական համախտանիշ: Մաս Բ. Կլինիկան, ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը (գրականության ակնարկ)

Բանալի բառերը. սուր ծանր շնչական համախտանիշ, կլինիկա, ախտորոշում, բուժում, կանխարգելում

Այս հոդվածի առաջին մասում բերված են գրականության տվյալներ 2002-2003թթ. մոլեգնած, 8422 մարդկանց ախտահարած և 916 հոգու մահվան պատճառ դարձած վարակային հիվանդության` սուր ծանր շնչական համախտանիշի (ՍԾՇՀ) պատմական հարցերի, հարուցչի աղբյուրների, տարածման մեխանիզմների և վիրուսաբանական ախտորոշման մասին [1]...

Շնչառական համակարգ
Հաշմանդամության անվանակարգման ու դասակարգման որոշ հիմնահարցերի մասին

Բանալի բառեր. հաշմանդամություն, անվանակարգում, դասակարգում, չափորոշիչներ

Գրականության աղբյուրների բազմակողմանի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ աշխարհի բոլոր երկրներում հաշմանդամությունը աճի միտում ունի և հաշմանդամության...

ԼՈՒՐԵՐ: Բժշկական իրավունք

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ