Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 1-4.2006 (25-28)

Երիտասարդ անձանց շրջանում ռեակտիվ հոդաբորբերի որոշ ասպեկտներ

Բանալի բառեր. ռեակտիվ հոդաբորբեր, հիվանդության պատմագիր, սակրոիելիտ, սպոնդիլիտ

Ռեակտիվ հոդաբորբերը ստերիլ, ոչ թարախային բորբոքումներով հոդաբորբեր են, որոնք զարգանում են ի պատասխան արտահոդային վարակի: Ռեակտիվ հոդաբորբ տերմինը առաջարկվել է Էնհովենի և համահեղինակների կողմից 1969թ.: Ներկայումս ռեակտիվ հոդաբորբ ասելով հասկանում ենք միայն այն հոդաբորբերը, որոնք կապված են տարած աղիքային (էնտերոգեն) կամ միզասեռական (ուռոգենիտալ) վարակի հետ և ասոցացվում են HLA B27 հակածնի հետ, ընդ որում ռևմաթոիդ գործոնը արյան շիճուկում բացակայում է:

 

Ըստ գրականության տվյալների` վերջին տարիներին խիստ արդիական է դարձել ռեակտիվ հոդաբորբի հիմնախնդիրը [1-3]:

 

Հաշվի առնելով հարցի կարևորությունը, մեր կողմից ուսումնասիրվել են 18-25 տարեկան արական սեռի 42 հիվանդների հիվանդության պատմագրեր ռեակտիվ հոդաբորբ ախտորոշմամբ:

 

Հիվանդության կլինիկական արտահայտությունները մեծամասամբ ի հայտ են եկել կրած վարակից (աղիքային կամ միզասեռական) հետո, 1-4 շաբաթվա ընթացքում: Այդ կլինիկական արտահայտությունները կարելի է բաժանել 2 խմբի` հոդային և արտահոդային: Բորբոքային երևույթները հոդերում արտահայտված են եղել չափավոր, նշվել է հոդերում երկարատև կարկամածություն: Հոդերի ախտահարումը, որպես կանոն, կրել է ասիմետրիկ բնույթ, սահմանափակվել է ծնկան, սրունք-թաթային և / կամ ոտնաթաթի հոդերում: Երբեմն հոդաբորբ զարգացել է վերին վերջույթի հոդերում (նախադաստակի և մատների): Հիվանդների 43.4%-ի մոտ հայտնաբերվել է միակողմանի սակրոիլեիտ և / կամ սպոնդիլիտ: Արտահոդային արտահայտություններից հայտնաբերվել են տենդ, նիհարում, կոնյունկտիվիտ, կոլիտ, ուրետրիտ:

 

Լաբորատոր ախտորոշմամբ սպեցիֆիկ ցուցանիշներ չեն արձանագրվել: Արձանագրվել են ԷՆԱ արագացում և C ռեակտիվ սպիտակուցի բարձրացում: Պարզվել են ռենտգենաբանական առավել բնորոշ նշաններ, ինչպիսիք են`

 

 1. ասիմետրիկ տեղակայումով, սափորի բռնակ հիշեցնող, ոչ եզրային սինդեսմոֆիտներ,

 2. ոսկրային ապաճումներ, էնտեզիտի (աքիլլեսյան ջլի և ներբանային փակեղի կպման տեղ) և պերիօստիտի հատվածում,

 3. ոսկրերի օստեպորոզ,

 4. հոդաճեղքերի հավասարաչափ նեղացում այն հոդերում, որոնք կրում են մարմնի ծանրությունը,

 5. ոտնաթաթի մանր հոդերի էրոզիաներ:

 

Պարբերաբար անհրաժեշտություն է առաջացել տարբերակիչ ախտորոշում անցկացնել Բեխտերևի հիվանդության և ռեակտիվ հոդաբորբի միջև այն դեպքերում, երբ ախտաբանական պրոցեսի մեջ ներգրավված են եղել սրբոսկր-զստոսկրային և ողնաշարի հոդերը: Հարկ է նշել, որ ռեակտիվ հոդաբորբի դեպքում սակրոիլեիտը հանդես է եկել միակողմանի, ասիմետրիկ, այն դեպքում, երբ Բեխտերևի հիվանդության ժամանակ այն երկկողմանի է, սիմետրիկ:

 

Բուժման ընթացքում բորբոքային պրոցեսի ընկճումը և հոդի ֆունկցիայի վերականգնումը ձեռք է բերվել մեծամասամբ ոչ հորմոնալ հակաբորբոքային միջոցների նշանակումով: Նշանակվել է ընդունված դեղամիջոց` ինդոմետացին (150-200մգ/օրը): Այլ հակաբորբոքային դեղամիջոցի նշանակում (օրինակ` դիկլոֆենակ) պահանջվել է այն դեպքում, երբ առկա է եղել ինդոմետացինի անտանելիություն կամ ոչ բավարար արդյունավետություն: Ասպիրինը և պրոպիոնաթթվի ածանցյալները (իբուպրոֆեն) գնահատվել են պակաս արդյունավետ:

 

Պրոցեսի խրոնիկական և կրկնվող ընթացքի դեպքում հիվանդության ակտիվությունը ընկճելու նպատակով անհրաժեշտություն է առաջացել ձեռնարկել լրացուցիչ թերապևտիկ միջոցառումներ: Ըստ ցուցումների, այն դեպքում, երբ բուժումը ոչ հորմոնալ հակաբորբոքային միջոցներով գնահատվել է ոչ արդյունավետ, կատարվել է կորտիկոստերոիդների ներհոդային ներարկում: Կորտիկոստերոիդների ներքին ընդունման ձևով նշանակումը ռեակտիվ հոդաբորբի ժամանակ գնահատվել է քիչ արդյունավետ:


Մեծամասամբ ռեմիսիան վրա է հասել հիվանդության սկզբից 2-6 ամիս անց: Որոշ հիվանդների, որոնց մոտ չնայած նշանակված ադեքվատ թերապիայի հիվանդությունը կրկնվել է, կամ / և սրացել, կամ / և կրել ձգձգվող ընթացք նշանակվել է սուլֆոսալազին (2-3գ օրը): Հիվանդների այս խմբի մոտ հիվանդության սկզբից 7-10օր հետո նկատվել է վիճակի լավացում: Այս խմբի բացարձակ մեծամասնության մոտ 2-3 շաբաթ հետո վրա է հասել ռեմիսիա: Հարկ է նշել, որ սուլֆոսալազին նշանակվել է 12 հիվանդների:

 

Այսպիսով, սուլֆոսալազինը` մեր տվյալներով, համարվում է ռեակտիվ հոդաբորբերի բուժման ժամանակ ընտրության պրեպարատ:

 

Հակաբիոտիկներ ռեակտիվ հոդաբորբերի բուժման ընթացքում գործնականորեն չեն նշանակվել:

 

Բավականին լուրջ խնդիր է իրենից ներկայացնում ռեակտիվ հոդաբորբերով անձանց բուժման կազմակերպման հարցը, Մասնավորապես, դա վերաբերվում է հետևյալ հիմնախնդիրներին.

 

 1. որտեղ պետք է բուժվի նման հիվանդը,

 2. բուժումից հետո ինչպես պետք է իրականացվի դիսպանսեր հսկողությունը, ով պետք դա կատարի,

 3. ինչպես պետք է լուծվի տվյալ քանակակազմի փորձաքննությունը:

 

Գրականություն


 1. Кузьмина Н.Н., Никишина И.П., Салугина С.О. Современная стратегия и тактика фармакотерапии ювенильных артритов. РМЖ, 2003, т.11, 7, с. 49–54.

 2. Лила А.М. Социально-экономические аспекты лечения ревматических больных. РМЖ, 2001, т.9, 23, с. 1–11.

 3. Насонов Е.Л. Перспективы развития ревматологии в XXI веке. РМЖ, 2001, т.9, 23, с. 11–14.

Հեղինակ. Ս.Գ. Գալստյան, Դ.Ս. Մխիթարյան, Ա.Ա. Գրիգորյան ԵՊԲՀ ՌԲՖ ռազմադաշտային թերապիայի ամբիոն
Սկզբնաղբյուր. Գիտա-գործնական Բժշկական Հանդես «Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի», 2.2006 (26), УДК 616.72-002
Աղբյուր. med-practic.com
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Կարդացեք նաև

Օբստրուկտիվ ազոոսպերմիա. վարման ժամանակակից մոտեցումները (գրականության տեսություն)

Բանալի բառեր. օբստուկտիվ ազոոսպերմիա (ՕԱ), անպտղություն, վարիկոցելե, օգնող ռեպրոդուկտիվ տեխնոլոգիաներ (ՕՌՏ)
Ներածություն: Օբստրուկտիվ ազոոսպերմիան (ՕԱ) դա էակուլյատում և հետէակուլյացիոն մեզում սպերմատոզոիդների և սպերմատոգենեզի բջիջների բացակայությունն է` պայմանավորված սերմնատար ուղիների երկկողմանի օբստրուկցիայով: Անպտղության բոլոր պատճառների մեջ` այդ թվում նաև կանացի և չպարզաբանված բնույթի, ՕԱ-ն կազմում է մոտ 1,5% [16]: Իր պատճառագիտությամբ և բուժման առանձնահատկություններով ՕԱ-ն արական անպտղության մյուս պատճառների մեջ ունի առանձնահատուկ տեղ...

Ուրոլոգիա
Կարծրամաշկության դասակարգումը, տարածվածությունը և ախտածագումնային ընդհանուր մեխանիզմները

Բանալի բառեր. կարծրամաշկություն, համախտանիշ, դասակարգում
Համաձայն ժամանակակակից պատկերացումների կարծրամաշկություն տերմինը միավորում է կարծրամաշկային խմբի հիվանդությունների լայն շրջանակ` համակարգային և օջախային կարծրամաշկությունից մինչև մակածված (ինդուցված) ձևերը և կեղծ կարծրամաշկությունը [6,10,13,17]: Պետք է նշել, որ 20-րդ դարի երկրորդ կեսում կարծրամաշկության մասին զարգացման տեսությունը մեծ էվոլյուցիա վերապրեց...

Գրգռված աղու համախտանիշի բուժումը

Բանալի բառեր. աղի, համախտանիշ, ախտորոշում, բուժում
Գրգռված աղու համախտանիշը (ԳԱՀ) սահմանվում է որպես որովայնային ցավ, կամ ապաբարեհարմարություն (discomfort)` աղու սովորությունների խանգարումով, որևէ մեխանիկական, կենսաքիմիական կամ բորբոքային պատճառի բացակայության պայմաններում: ԱՄՆ-ում բնակչության մոտ 10-15% տառապում է ԳԱՀ-ից, և կանայք ավելի հաճախ են ունենում այդ ախտանիշները, քան տղամարդիք: Ախտորոշումը հիմնվում է կլինիկական ախտանիշների վրա [1,74]...

Գաստրոէնտերոլոգիա, լյարդաբանություն
Լապարասկոպիկ խոլեցիստէկտոմիայի ժամանակ օզոնաթերապիայի կիրառումն արյան ռեոլոգիական հատկությունների կարգավորման նպատակով

Բանալի բառեր. արյան ռեոլոգիական հատկություններ, օզոնաթերապիա, լապարասկոպիկ խոլեցիստէկտոմիա
Լեղաքարային հիվանդությունը պատկանում է ստամոքս-աղիքային համակարգի առավել տարածված հիվանդությունների թվին: Ինչպես Եվրոպայում, այնպես էլ աշխարհի տարբեր երկրներում լեղաքարային հիվանդությունը հանդիպում է բնակչության տարբեր տարիքային խմբերում (10-50%) և առկա է հիվանդության աճի արտահայտված միտում [1,3]: Այն գերազանցապես հանդիպում է 50 տարեկանից բարձր անձանց մոտ, ընդ որում տարեց (60-74 տարեկան) և ծերունական (75-89 տարեկան) տարիքի անձիք կազմում են հիվանդների 50%-ը...

Վիրաբուժություն Ներզատաբանություն
Սրտամկանի հիբերնացիայի և ստանինգի զարգացման մեխանիզմները

Բանալի բառեր. սրտամկան, հիբերնացիա, ստանինգ, իշեմիա, ռեպերֆուզիա
Համաձայն ժամանակակից պատկերացումների` նեկրոզից բացի իշեմիային ի պատասխան սրտամկանում կարող են զարգանալ 3 ախտաֆիզիոլոգիական ֆենոմեններ` իշեմիկ նախապայմանավորում, հիբերնացիա և ստանինգ: Իշեմիկ նախապայմանավորումը (անգլ.` ischemic preconditioning) (ԻՆ) սրտամկանի` նախորդող կարճատև իշեմիայի միջադեպերից հետո նոր գրոհին առավել հաջող դիմակայելու ունակությունն է...

Սրտանոթաբանություն
Ներհիվանդանոցային ինֆեկցիաների էթիոլոգիական կազմը բազմապրոֆիլ ստացիոնարի վերակենդանացման և ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքում

Բանալի բառեր. պրոբլեմային մանրէներ, ներհիվանդանոցային ինֆեկցիաների բազմաէթիոլոգիական բնույթը, համաճարակաբանական դինամիկ հսկողություն, մանրէաբանական հետազոտություն
Ներհիվանդանոցային ինֆեկցիաների (ՆՀԻ) զարգացման ժամանակակից փուլը բնութագրվում է նրանց լայն տարածվածությամբ աշխարհի բոլոր երկրներում, հիվանդության նոզոլոգիական ձևերի բազմաէթիոլոգիական բնույթով և հարուցիչների պոլիօրգանային տեղակայմամբ, բուժական և հակահամաճարակային միջոցառումների ցածր արդյունավետությամբ, բարձր սոցիալ-տնտեսական կորուստներով [1]...

Վարակաբանություն Ինտենսիվ թերապիա
Ծնկան հոդի դեֆորմացնող արթրոզի բուժման մեջ արթրոսկոպիկ վիրահատության և հիալուրոնաթթվի պրեպարատների համակցված օգտագործումը

Բանալի բառեր. արթրոսկոպիա, ծնկան հոդի դեֆարթրոզ, հիալուրինաթթու

Դեֆորմացնող արթրոզը հոդի դեգեներատիվ-դիստրոֆիկ պոլիէթիոլոգիկ հիվանդություն է, կապված հոդաճառում հոմեոստազի առաջնային խանգարման հետ, որն էլ բերում է հոդաճառի լրիվ կամ մասնակի քայքայմանը՝ հոդը կազմող հյուսվածքների ոչ սպեցեֆիկ բորբոքային – պրոլիֆերատիվ - դեգեներատիվ փոփոխություններով և դրսևորվում է ցավերով ու հոդի ֆունկցիայի խանգարմամբ: Հոդաճառի դեգեներատիվ փոփոխություններին զուգընթաց դիտվում են նաև փոփոխություններ ոսկրերի, հոդաշապիկի, կապանների, սինովյալ թաղանթի և մենիսկների կողմից...

Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա
Կարպալ թունելի համախտանիշ. հեռանկարները և իրականությունը Հայաստանում

Բանալի բառեր. կարպալ թունելի սինդրոմ, կարպալ թունելի ճնշում, պարբերական հիվանդություն

Կլինիկական պրակտիկայում ամենահաճախ հանդիպող կոմպրեսիոն նեյրոպաթիան միջնակ նյարդի կոմպրեսիան է կարպալ խողովակում:

Առաջին անգամ այս վիճակը նկարագրվել է 1854թ. Ջեյմս Պեջետի կողմից մի հիվանդի մոտ, ով ունեցել է ճաճանչոսկրի դիստալ կոտրվածք [7]: Այնուհետև` 1913թ. ֆրանսիացի նյարդաբաններ Պիեռ Մարին և Չարլզ Ֆոքսը նկարագրել են միջնակ նյարդում տեղի ունեցող փոփոխությունները՝ թենարի երկկողմանի ապաճում (ատրոֆիա) ունեցող հիվանդի դիահերձման հիման վրա...

Նյարդաբանություն Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա Վիրաբուժություն
Կոնքազդրային հոդի հրազենային կոտրվածքի կապակցությամբ կատարված է նդոպրոթեզի քառակի ռևիզիոն արթրոպլաստիկա (կլինիկական դեպքի նկարագրություն)

Բանալի բառեր. կոնքազդրային հոդ, ռևիզիոն արթրոպլաստիկա

Հիվանդը, ծնված 1974թ., ընդունվել է Էրեբունի Բժշկական Կենտրոն 23.03.05-ին հետևյալ ախտորոշմամբ. վիճակ աջ կոնքազդրային հոդի տոտալ էնդոպրոթեզավորումից հետո, քացախափոսային կոմպոնենտի տեղաշարժումով, փափուկ հյուսվածքներում բազմաթիվ մետաղական օտար մարմինների առկայությամբ...

Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա
Ճաճանչոսկրի պրոքսիմալ հատվածի կոտրվածքների բուժումը

Բանալի բառեր. ճաճանչոսկր, արմնկային հոդ, կոտրվածք, կայուն օստեոսինթեզ

Արմնկային հոդը կազմող ոսկրերի կոտրվածքների մեջ ճաճանչոսկրի վզիկի և գլխիկի կոտրվածքները կազմում են 33,5-35% [1-3]:
Ճաճանջոսկրի պրոքսիմալ հատվածի կոտրվածքների բուժումը համարվում է արդի վնասվածքաբանության լուրջ խնդիրներից մեկը: Առաջարկված կոնսերվատիվ և վիրահատական եղանակները միշտ չէ, որ երաշխավորում են ցանկալի արդյունքներ: Առավել հաճախ օգտագործվում են բուժման վիրահատական եղանակները` գլխիկի հեռացում, մետաղական օստեոսինթեզ կամ վնասված գլխիկի առաջնային փոխարինում տարբեր էնդոպրոթեզներով[13,14,16]...

Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա
Ինքնավնասում

Բանալի բառեր. սեկրետանի համախտանիշ, ռեֆլեկտոր սիմպաթիկ դիստրոֆիա, դաստակի այտուց, ինքնավնասում

Հանդիպում են ինքնավնասման բազմաթիվ դեպքեր, զանազան առարկաների, միջոցների օգտագործմամբ: Նկարագրված են դեպքեր` երբ եղնգային թիթեղի շուրջը մտցնում են զանազան առարկաներ՝ առաջացնելով խրոնիկական պարոնիխիա մշտական թարախահոսությամբ, մեկ այլ դեպքում մաշկին դնելով քիմիական գրգռիչ նյութով վիրակապ, առաջացնում են չլավացող խոցեր կամ վերքեր...

Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա
Վիրաբուժական օգնության մարտավարության կատարելագործումը տեղային բնույթ կրող և լեռնային պայմաններում ընթացող մարտական գործողությունների ժամանակ

Բանալի բառեր. բուժտարահանում, որակավորված վիրաբուժական օգնություն

Արցախյան տեղային բնույթ կրող հակամարտության ժամանակ անձնակազմի բժշկական ապահովման վերլուծությունը անհրաժեշտություն է առաջացնում տեղային պատերազմներում, հաշվի առնելով հիվանդներին և վիրավորներին ցույց տրվող փուլային բուժօգնության մարտավարությունը, մշակել ավելի ժամանակակից ռազմաբժշկական մեթոդներ եւ եղանակներ...

Վիրաբուժություն
Սուր ծանր շնչական համախտանիշ: Մաս Բ. Կլինիկան, ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը (գրականության ակնարկ)

Բանալի բառերը. սուր ծանր շնչական համախտանիշ, կլինիկա, ախտորոշում, բուժում, կանխարգելում

Այս հոդվածի առաջին մասում բերված են գրականության տվյալներ 2002-2003թթ. մոլեգնած, 8422 մարդկանց ախտահարած և 916 հոգու մահվան պատճառ դարձած վարակային հիվանդության` սուր ծանր շնչական համախտանիշի (ՍԾՇՀ) պատմական հարցերի, հարուցչի աղբյուրների, տարածման մեխանիզմների և վիրուսաբանական ախտորոշման մասին [1]...

Շնչառական համակարգ
Հաշմանդամության անվանակարգման ու դասակարգման որոշ հիմնահարցերի մասին

Բանալի բառեր. հաշմանդամություն, անվանակարգում, դասակարգում, չափորոշիչներ

Գրականության աղբյուրների բազմակողմանի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ աշխարհի բոլոր երկրներում հաշմանդամությունը աճի միտում ունի և հաշմանդամության...

ԼՈՒՐԵՐ: Բժշկական իրավունք

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ