Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 1-4.2006 (25-28)

Լապարասկոպիկ խոլեցիստէկտոմիայի ժամանակ օզոնաթերապիայի կիրառումն արյան ռեոլոգիական հատկությունների կարգավորման նպատակով

Բանալի բառեր. արյան ռեոլոգիական հատկություններ, օզոնաթերապիա, լապարասկոպիկ խոլեցիստէկտոմիա
Լեղաքարային հիվանդությունը պատկանում է ստամոքս-աղիքային համակարգի առավել տարածված հիվանդությունների թվին: Ինչպես Եվրոպայում, այնպես էլ աշխարհի տարբեր երկրներում լեղաքարային հիվանդությունը հանդիպում է բնակչության տարբեր տարիքային խմբերում (10-50%) և առկա է հիվանդության աճի արտահայտված միտում [1,3]: Այն գերազանցապես հանդիպում է 50 տարեկանից բարձր անձանց մոտ, ընդ որում տարեց (60-74 տարեկան) և ծերունական (75-89 տարեկան) տարիքի անձիք կազմում են հիվանդների 50%-ը: Ըստ որոշ հեղինակների հետազոտության տվյալների` լեղաքարային հիվանդությամբ հիվանդների թիվն ամեն 10 տարին մեկ կրկնապատկվում է [2,4,7]:

Վերջին երկու տասնամյակում այս հիվանդության ախտորոշման և բուժման ասպարեզում առկա է նշանակալի առաջընթաց, որը թույլ է տվել նվազեցնել մահացությունը մինչև 2,5%: Միաժամանակ մահացությունը բարձր է մնում տարեց և ծերունական տարիքի հիվանդների մոտ, որն այս պրոբլեմը դարձնում է ինչպես բժշկական, այնպես էլ սոցիալական [1,6]: Լեղաքարային հիվանդությամբ հիվանդների համար ներկայումս ոսկե ստանդարտ է հանդիսանում լապարասկոպիկ խոլեցիստէկտոմիան, որի առավելություններն ավանդական խոլեցիստէկտոմիայի նկատմամբ ակնհայտ են: Լապարասկոպիկ խոլեցիստէկտոմիան թերևս այն վիրահատություններից է, որոնց նպատակահարմարությունը ոչ մեկի մոտ կասկած չի հարուցում և անընդհատ աճում է լապարասկոպիկ խոլեցիստէկտոմիա նախընտրող հիվանդների թիվը:

Lապարասկոպիկ խոլեցիստէկտոմիան կատարվում է բավականին լարված պնևմոպերիտոնեումի պայմաններում (10-14 մմ.ս.ս.), որի հետևանքով սահմանափակվում է ստոծանու շարժունակությունը, ինչն իր հերթին չի կարող բացասաբար չանդրադառնալ սիրտ-անոթային և շնչառական ֆունկցիաների վրա` չնայած թոքերի արհեստական օդափոխունակության անցկացմանը, հատկապես սիրտ-անոթային համակարգի, շնչառական օրգանների ախտահարումներով հիվանդների մոտ [2,8]:

Ստեղծված պնևմոպերիտոնեումի պայմաններում ավելի հավանական է դառնում արյան ռեոլոգիական ցուցանիշների շեղումների ի հայտ գալը: Ներորովայնային բարձր ճնշման արդյունքում առաջանում է կանգ ստորին սիներակի համակարգում, դժվարանում է արյան հետհոսքը ծայրամասից դեպի կենտրոն: Արյան հոսքի դանդաղեցման արդյունքում ուղիղ համեմատական կերպով բարձրանում է արյան մածուցիկությունը, որի հետևանքով արյան մակարդելիության համակարգում ի հայտ են գալիս արտահատված շեղումներ` նկատելի աճում են էրիթրոցիտների և թրոմբոցիտների ագրեգացիայի ցուցանիշները, մեծանում է սլաջ սինդրոմի, կարմիր և սպիտակ թրոմբի առաջացման հավանականությունը [5,9]:

Արյան մակարդելիության համակարգում շեղումների վաղ հայտնաբերումը և կարգավորումը հնարավորություն կտան նվազեցնել թրոմբոէմբոլիկ բարդությունների առաջացման հավանականությունը, ինչն առավել անթերի կդարձնի լապարասկոպիկ միջամտության կիրառումը:

Սույն աշխատանքի նպատակն է գնահատել օզոնաթերապիայի կիրառման արդյունավետությունն արան ռեոլոգիական հատկությունների վերականգման գործում` լապարասկոպիկ խոլեցիստէկտոմիայի ենթարկված հիվանդների մոտ:

Նյութերը և մեթոդները


Հետազոտության նպատակի իրականացման համար հետազոտվել են 26-74 տարեկան արական և իգական սեռի 74 հիվանդներ, որոնց մոտ կատարվել է լապարասկոպիկ խոլեցիստէկտոմիա: Հիվանդները բաժանվել են երկու խմբի: Առաջին խմբում ընդգրկվել են 42 հիվանդներ (30 կին, 12 տղամարդ), որոնց մոտ կատարվել է արյան ռեոլոգիական հատկութունների ուսումնասիրություն նախավիրահատական և վաղ հետվիրահատական շրջանում: Հետազոտության երկրորդ խումբը կազմել են 32 հիվանդներ (24 կին, 8 տղամարդ), վերջիններիս մոտ նախավիրահատական շրջանում կատարվել է արյան ռեոլոգիական հատկությունների հետազոտում, այնուհետև այս հիվանդները ստացել են նազալ օզոնաթերապիա (2-ական կաթիլ յուրաքանչյուր քթանցքում օրեկան 4 անգամ): Վաղ հետվիրահատական շրջանում կատարվել է արյան ռեոլոգիական հատկությունների համեմատական հետազոտություն:

Արդյունքները և դրանց քննարկումը


Առաջին խմբում կատարված հետազոտության տվյալները ներկայացված են աղյուսակ 1-ում:


Աղյուսակ 1. Արյան ռեոլոգիական հատկությունների փոփոխությունները հետազոտման I խմբում

Ցուցանիշներ

Հարուցիչներ

Նորմա

Առանց օզոնաթերապիայի

նախավիրահատ.

հետվիրահատ.

Թրոմբոցիտների ագրեգացիա

ԱԴՖ

7.01(0.41

13.02(0.8

35.12(2.1

ադրենալին

20.88(0.38

31.8(1.2

49.22(3.2

ագրիստին

16.8(0.75

36.2(5.2

51.75(2.1

Էրիթրոցիտների ագրեգացիա

պրոտամին

սուլֆատ

18.23(0.78

29.1(2.6

42.11(1.5

ԱԴՖ

10.1(0.38

28.1(0.6

37.1(1.1

Պրոթրոմբինային ինդեքս, %

 

80-100

89 -94

91-95

 

Ինչպես տեսնում ենք աղյուսակից, թրոմբոցիտների ԱԴՖ-ով հարուցված ագրեգացիան նախավիրահատական շրջանում գերազանցել էնորման 1,857 անգամ, հետվիրահատական շրջանում` մոտ 5 անգամ, ադրենալինով հարուցվածը նախավիրահատական շրջանում` 1,52 անգամ, հետվիրահատական շրջանում` 2,35 անգամ, ագրիստինով հարուցվածն առաջին դեպքում ավելացել է 2,15 անգամ, երկրորդում` 3,08 անգամ: Էրիթրոցիտների պրոտամին սուլֆատով հարուցված ագրեգացիան գերազանցել է նորման նախավիրահատական շրջանում անգամ, հետվիրահատական շրջանում` 2,3 անգամ: Երկու դեպքերում էլ պրոթրոմբինային ինդեքսի փոփոխություններն եղել ենթույլատրելի նորմայի սահմաններում: 1,6


Աղյուսակ 2. Արյան ռեոլոգիական հատկությունների փոփոխությունները հետազոտման II խմբում

Ցուցանիշներ

Հարուցիչներ

Նորմա

օզոնոթերապիայով

նախավիրահատ.

հետվիրահատ.

Թրոմբոցիտների

ագրեգացիա

ԱԴՖ

7.01(0.41

13.4(0.3

6.9(1.1

ադրենալին

20.88(0.38

29.8( 0.2

17.7(0.2

ագրիստին

16.8(0.75

30.9(2.2

16.1(2.1

Էրիթրոցիտների ագրեգացիա

պրոտամին սուլֆատ

18.23(0.78

31.6(0.6

17.4(1.5

ԱԴՖ

10.1(0.38

15.8(1.2

10.5(2.2

Պրոթրոմբինային ինդեքս,%

 

80-100

88-93

82-88


Հետազոտության երկրորդ խումբը կազմել են այն հիվանդները, որոնք նախավիրահատական և վաղ հետվիրահատական շրջանում ստացել են օզոնաթերապիա (օզոնացված յուղի ներքթային կիրառություն 400մկգ/լ օրեկան դեղաչափով): Հետազոտության արդյունքում պարզվեց, որ թրոմբոցիտների ԱԴՖ-ով հարուցված ագրեգացիան նախավիրահատական շրջանում գերազանցել է նորման 1,91 անգամ, մինչդեռ հետվիրահատական շրջանում այն վերականգնվել է մինչև նորմայի վերին սահմանը, ադրենալինով հարուցվածը նախավիրահատական շրջանում գերազանցել է նորման 1,42 անգամ, հետվիրահատական շրջանում վերականգնվել է 1,68 անգամ, ագրիստինով հարուցվածն առաջին դեպքում ավելացել է 1,84 անգամ, երկրորդում վերականգնվել է 1,9 անգամ: Էրիթրոցիտների պրոտամին սուլֆատով հարուցված ագրեգացիան գերազանցել է նորման նախավիրահատական շրջանում 1,73 անգամ, հետվիրահատական շրջանում վերականգնվել է 1,81 անգամ (աղյ. 2): Այս հետազոտության ժամանակ ևս պրոթրոմբինային ինդեքսի փոփոխությունները եղել են թույլատրելի նորմայի սահմաններում:

Այսպիսով, հետազոտության արդյունքները ցույց են տալիս, որ լապարասկոպիկ խոլեցիստէկտոմիայի ժամանակ վաղ հետվիրահատական շրջանում ի հայտ է գալիս արյան ռեոլոգիական հատկությունների վատացում, որը հղի է թրոմբոէմբոլիկ բարդությունների առաջացման վտանգով: Լապարասկոպիկ խոլեցիստէկտոմիայի ժամանակ օզոնաթերապիայի կիրառումը նշանակալիորեն լավացնում է արյան ձևավոր տարրերի ագրեգացիոն հատկությունները: Վերջինիս կիրառումը բավականին մատչելի է և կարող է հանդիսանալ թրոմբոէմբոլիկ բարդությունների կանխարգելման հուսալի միջոց:

Գրականություն

 1. Гришин И.Н. Холецистэктомия.

 2. Дадвани С.А., Ветшев П.С., ШулудкоА.М., Прудков М.И. Желчнокаменная болезнь. М.: Видар-М, 2000.

 3. Баркаган З.С., Момот А.П. Диагностика и контролируемая терапия нарушений гемостаза. М., Ньюдиамед, 2001.

 4. Балуда В.П., Деянов И.И., Балуда М.В. и соавт. Профилактика тромбозов. Изд. Саратовского университета,1992.

 5. Ройтман Е.В., Фирсов Н.Н., Дементьева М.Г. и соавт.Термины, понятия и подходы к исследованиям реологии в клинике. Тромбоз, гемостаз и реология, 2001,3, с. 5–12.

 6. Королев Б.А., Пиковский Д.Л. Экстренная хирургия желчных путей. М.: Медицина, 1990.

 7. Дадвани О.А., Ветшев П.С. и др. Желчнокаменная болезнь, М., 2000.

 8. Максимов В.А., Чернышев А.Л., Каратаев С.Д. Озонотерапия. М., 1998.

 9. Зайцев В.Я. Озон в медицине. Применение в лечебных целях. Медицинское обозрение. 1995.

 10. Bossi V. Ozonetherapy today. Proceedings of the 12-th World Congress of the International Ozone Association. Lille, France, 1995; 13–27.

 11. Bossi V., Luzzi E., Corradeschi F., Paulesu L. Studies on the biological effects of ozone: evaluation of immunological parameters and tolerability in normal volunteers receiving ambulatory autohaemotherapy, Biotherapy, 1994; 7: 83 – 90.

 12. Cardendale M.T., Griffits J. Is there a role for medical ozone in the treatment of HIV and associated infections? Ozone in Medicine. Proceedings of the 11-th Ozone World Congress, San Francisco, 1993; 1: 32–37.

 13. Eberhardt H.G. The efficacy of ozone therapy as an antibiotic. Ozone in Medicine. Proceedings of the 11-th Ozone World Congress, San Francisco, 1993; 1: 18–26.

Հեղինակ. Ա.Հ. Մելիքյան Էրեբունի բժշկական կենտրոն, ազգային առողջապահության ինստիտուտի էնդոկրին վիրաբուժության ամբիոն
Սկզբնաղբյուր. Գիտա-գործնական Բժշկական Հանդես «Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի», 4.2006 (28) 18-21
Աղբյուր. med-practic.com
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Կարդացեք նաև

Օբստրուկտիվ ազոոսպերմիա. վարման ժամանակակից մոտեցումները (գրականության տեսություն)

Բանալի բառեր. օբստուկտիվ ազոոսպերմիա (ՕԱ), անպտղություն, վարիկոցելե, օգնող ռեպրոդուկտիվ տեխնոլոգիաներ (ՕՌՏ)
Ներածություն: Օբստրուկտիվ ազոոսպերմիան (ՕԱ) դա էակուլյատում և հետէակուլյացիոն մեզում սպերմատոզոիդների և սպերմատոգենեզի բջիջների բացակայությունն է` պայմանավորված սերմնատար ուղիների երկկողմանի օբստրուկցիայով: Անպտղության բոլոր պատճառների մեջ` այդ թվում նաև կանացի և չպարզաբանված բնույթի, ՕԱ-ն կազմում է մոտ 1,5% [16]: Իր պատճառագիտությամբ և բուժման առանձնահատկություններով ՕԱ-ն արական անպտղության մյուս պատճառների մեջ ունի առանձնահատուկ տեղ...

Ուրոլոգիա
Կարծրամաշկության դասակարգումը, տարածվածությունը և ախտածագումնային ընդհանուր մեխանիզմները

Բանալի բառեր. կարծրամաշկություն, համախտանիշ, դասակարգում
Համաձայն ժամանակակակից պատկերացումների կարծրամաշկություն տերմինը միավորում է կարծրամաշկային խմբի հիվանդությունների լայն շրջանակ` համակարգային և օջախային կարծրամաշկությունից մինչև մակածված (ինդուցված) ձևերը և կեղծ կարծրամաշկությունը [6,10,13,17]: Պետք է նշել, որ 20-րդ դարի երկրորդ կեսում կարծրամաշկության մասին զարգացման տեսությունը մեծ էվոլյուցիա վերապրեց...

Գրգռված աղու համախտանիշի բուժումը

Բանալի բառեր. աղի, համախտանիշ, ախտորոշում, բուժում
Գրգռված աղու համախտանիշը (ԳԱՀ) սահմանվում է որպես որովայնային ցավ, կամ ապաբարեհարմարություն (discomfort)` աղու սովորությունների խանգարումով, որևէ մեխանիկական, կենսաքիմիական կամ բորբոքային պատճառի բացակայության պայմաններում: ԱՄՆ-ում բնակչության մոտ 10-15% տառապում է ԳԱՀ-ից, և կանայք ավելի հաճախ են ունենում այդ ախտանիշները, քան տղամարդիք: Ախտորոշումը հիմնվում է կլինիկական ախտանիշների վրա [1,74]...

Գաստրոէնտերոլոգիա, լյարդաբանություն
Սրտամկանի հիբերնացիայի և ստանինգի զարգացման մեխանիզմները

Բանալի բառեր. սրտամկան, հիբերնացիա, ստանինգ, իշեմիա, ռեպերֆուզիա
Համաձայն ժամանակակից պատկերացումների` նեկրոզից բացի իշեմիային ի պատասխան սրտամկանում կարող են զարգանալ 3 ախտաֆիզիոլոգիական ֆենոմեններ` իշեմիկ նախապայմանավորում, հիբերնացիա և ստանինգ: Իշեմիկ նախապայմանավորումը (անգլ.` ischemic preconditioning) (ԻՆ) սրտամկանի` նախորդող կարճատև իշեմիայի միջադեպերից հետո նոր գրոհին առավել հաջող դիմակայելու ունակությունն է...

Սրտանոթաբանություն
Ներհիվանդանոցային ինֆեկցիաների էթիոլոգիական կազմը բազմապրոֆիլ ստացիոնարի վերակենդանացման և ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքում

Բանալի բառեր. պրոբլեմային մանրէներ, ներհիվանդանոցային ինֆեկցիաների բազմաէթիոլոգիական բնույթը, համաճարակաբանական դինամիկ հսկողություն, մանրէաբանական հետազոտություն
Ներհիվանդանոցային ինֆեկցիաների (ՆՀԻ) զարգացման ժամանակակից փուլը բնութագրվում է նրանց լայն տարածվածությամբ աշխարհի բոլոր երկրներում, հիվանդության նոզոլոգիական ձևերի բազմաէթիոլոգիական բնույթով և հարուցիչների պոլիօրգանային տեղակայմամբ, բուժական և հակահամաճարակային միջոցառումների ցածր արդյունավետությամբ, բարձր սոցիալ-տնտեսական կորուստներով [1]...

Վարակաբանություն Ինտենսիվ թերապիա
Ծնկան հոդի դեֆորմացնող արթրոզի բուժման մեջ արթրոսկոպիկ վիրահատության և հիալուրոնաթթվի պրեպարատների համակցված օգտագործումը

Բանալի բառեր. արթրոսկոպիա, ծնկան հոդի դեֆարթրոզ, հիալուրինաթթու

Դեֆորմացնող արթրոզը հոդի դեգեներատիվ-դիստրոֆիկ պոլիէթիոլոգիկ հիվանդություն է, կապված հոդաճառում հոմեոստազի առաջնային խանգարման հետ, որն էլ բերում է հոդաճառի լրիվ կամ մասնակի քայքայմանը՝ հոդը կազմող հյուսվածքների ոչ սպեցեֆիկ բորբոքային – պրոլիֆերատիվ - դեգեներատիվ փոփոխություններով և դրսևորվում է ցավերով ու հոդի ֆունկցիայի խանգարմամբ: Հոդաճառի դեգեներատիվ փոփոխություններին զուգընթաց դիտվում են նաև փոփոխություններ ոսկրերի, հոդաշապիկի, կապանների, սինովյալ թաղանթի և մենիսկների կողմից...

Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա
Կարպալ թունելի համախտանիշ. հեռանկարները և իրականությունը Հայաստանում

Բանալի բառեր. կարպալ թունելի սինդրոմ, կարպալ թունելի ճնշում, պարբերական հիվանդություն

Կլինիկական պրակտիկայում ամենահաճախ հանդիպող կոմպրեսիոն նեյրոպաթիան միջնակ նյարդի կոմպրեսիան է կարպալ խողովակում:

Առաջին անգամ այս վիճակը նկարագրվել է 1854թ. Ջեյմս Պեջետի կողմից մի հիվանդի մոտ, ով ունեցել է ճաճանչոսկրի դիստալ կոտրվածք [7]: Այնուհետև` 1913թ. ֆրանսիացի նյարդաբաններ Պիեռ Մարին և Չարլզ Ֆոքսը նկարագրել են միջնակ նյարդում տեղի ունեցող փոփոխությունները՝ թենարի երկկողմանի ապաճում (ատրոֆիա) ունեցող հիվանդի դիահերձման հիման վրա...

Նյարդաբանություն Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա Վիրաբուժություն
Կոնքազդրային հոդի հրազենային կոտրվածքի կապակցությամբ կատարված է նդոպրոթեզի քառակի ռևիզիոն արթրոպլաստիկա (կլինիկական դեպքի նկարագրություն)

Բանալի բառեր. կոնքազդրային հոդ, ռևիզիոն արթրոպլաստիկա

Հիվանդը, ծնված 1974թ., ընդունվել է Էրեբունի Բժշկական Կենտրոն 23.03.05-ին հետևյալ ախտորոշմամբ. վիճակ աջ կոնքազդրային հոդի տոտալ էնդոպրոթեզավորումից հետո, քացախափոսային կոմպոնենտի տեղաշարժումով, փափուկ հյուսվածքներում բազմաթիվ մետաղական օտար մարմինների առկայությամբ...

Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա
Ճաճանչոսկրի պրոքսիմալ հատվածի կոտրվածքների բուժումը

Բանալի բառեր. ճաճանչոսկր, արմնկային հոդ, կոտրվածք, կայուն օստեոսինթեզ

Արմնկային հոդը կազմող ոսկրերի կոտրվածքների մեջ ճաճանչոսկրի վզիկի և գլխիկի կոտրվածքները կազմում են 33,5-35% [1-3]:
Ճաճանջոսկրի պրոքսիմալ հատվածի կոտրվածքների բուժումը համարվում է արդի վնասվածքաբանության լուրջ խնդիրներից մեկը: Առաջարկված կոնսերվատիվ և վիրահատական եղանակները միշտ չէ, որ երաշխավորում են ցանկալի արդյունքներ: Առավել հաճախ օգտագործվում են բուժման վիրահատական եղանակները` գլխիկի հեռացում, մետաղական օստեոսինթեզ կամ վնասված գլխիկի առաջնային փոխարինում տարբեր էնդոպրոթեզներով[13,14,16]...

Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա
Ինքնավնասում

Բանալի բառեր. սեկրետանի համախտանիշ, ռեֆլեկտոր սիմպաթիկ դիստրոֆիա, դաստակի այտուց, ինքնավնասում

Հանդիպում են ինքնավնասման բազմաթիվ դեպքեր, զանազան առարկաների, միջոցների օգտագործմամբ: Նկարագրված են դեպքեր` երբ եղնգային թիթեղի շուրջը մտցնում են զանազան առարկաներ՝ առաջացնելով խրոնիկական պարոնիխիա մշտական թարախահոսությամբ, մեկ այլ դեպքում մաշկին դնելով քիմիական գրգռիչ նյութով վիրակապ, առաջացնում են չլավացող խոցեր կամ վերքեր...

Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա
Վիրաբուժական օգնության մարտավարության կատարելագործումը տեղային բնույթ կրող և լեռնային պայմաններում ընթացող մարտական գործողությունների ժամանակ

Բանալի բառեր. բուժտարահանում, որակավորված վիրաբուժական օգնություն

Արցախյան տեղային բնույթ կրող հակամարտության ժամանակ անձնակազմի բժշկական ապահովման վերլուծությունը անհրաժեշտություն է առաջացնում տեղային պատերազմներում, հաշվի առնելով հիվանդներին և վիրավորներին ցույց տրվող փուլային բուժօգնության մարտավարությունը, մշակել ավելի ժամանակակից ռազմաբժշկական մեթոդներ եւ եղանակներ...

Վիրաբուժություն
Երիտասարդ անձանց շրջանում ռեակտիվ հոդաբորբերի որոշ ասպեկտներ

Բանալի բառեր. ռեակտիվ հոդաբորբեր, հիվանդության պատմագիր, սակրոիելիտ, սպոնդիլիտ

Ռեակտիվ հոդաբորբերը ստերիլ, ոչ թարախային բորբոքումներով հոդաբորբեր են, որոնք զարգանում են ի պատասխան արտահոդային վարակի: Ռեակտիվ հոդաբորբ տերմինը առաջարկվել է Էնհովենի և համահեղինակների կողմից 1969թ.: Ներկայումս ռեակտիվ հոդաբորբ ասելով հասկանում ենք միայն այն հոդաբորբերը, որոնք կապված են տարած աղիքային (էնտերոգեն) կամ միզասեռական (ուռոգենիտալ) վարակի հետ և ասոցացվում են HLA B27 հակածնի հետ, ընդ որում ռևմաթոիդ գործոնը արյան շիճուկում բացակայում է...

Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա
Սուր ծանր շնչական համախտանիշ: Մաս Բ. Կլինիկան, ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը (գրականության ակնարկ)

Բանալի բառերը. սուր ծանր շնչական համախտանիշ, կլինիկա, ախտորոշում, բուժում, կանխարգելում

Այս հոդվածի առաջին մասում բերված են գրականության տվյալներ 2002-2003թթ. մոլեգնած, 8422 մարդկանց ախտահարած և 916 հոգու մահվան պատճառ դարձած վարակային հիվանդության` սուր ծանր շնչական համախտանիշի (ՍԾՇՀ) պատմական հարցերի, հարուցչի աղբյուրների, տարածման մեխանիզմների և վիրուսաբանական ախտորոշման մասին [1]...

Շնչառական համակարգ
Հաշմանդամության անվանակարգման ու դասակարգման որոշ հիմնահարցերի մասին

Բանալի բառեր. հաշմանդամություն, անվանակարգում, դասակարգում, չափորոշիչներ

Գրականության աղբյուրների բազմակողմանի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ աշխարհի բոլոր երկրներում հաշմանդամությունը աճի միտում ունի և հաշմանդամության...

ԼՈՒՐԵՐ: Բժշկական իրավունք

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ