Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)

Սրտամկանի սուր ինֆարկտով հիվանդների ստենտավորման արդյունքների ռետրոսպեկտիվ անալիզը՝ կատարված 2005-2006թ-ին

Ներածություն. Սրտամկանի սուր ինֆարկտը համարվելով ժամանակակից սրտաբանության և սրտային վիրաբուժության կարևոր պրոբլեմներից մեկը՝ ունի բուժման 3 ուղղություններ. դեղորայքային բուժում, ԱԿՇ-վիրահատություն և կորոնար անգիո­պլաս­տիկա: Կորոնար անգիոպլաստիկայի հիմքում ընկած է կորոնար ստենտավորումը, որը իր էֆեկտիվությամբ դոմինանտւմ է սրտամկանի սուր ինֆարկտի բուժման բնագավառում՝ հանդիսանալով համեմատաբար անվտանգ և արագ իրականանալի պրոցեդուրա:


Սույն հետազոտությունը գնահատում է սրտամ­կանի սուր ինֆարկտով հիվանդների ստենտավորման և հետագա հսկեղության արդյունքները ՆՄԲԿ-ում՝ 2005-2006թ.-ին:


Մեթոդներ Հետազոտության մեջ ընդգրկվել են 107 սրտամկանի սուր ինֆարկտով հիվանդներ, որոնց կատարվել է կորոնար ստենտավորում ՆՄԲԿ-ում՝ 2005-2006թ-ին: Կատարվել է հիվանդների ամբուլա­տոր քարտերից վերցված տվյալների ռետրոսպեկտիվ անալիզ:


Արդյունք:


Սրտամկանի սուր ինֆարկտի սկսման պահից մինչև ռեպերֆուզիա ապահովող գործո­ղության շտապ իրականացումից է կախված հիվան­դության բուժման արդյունավետությունը: Վաղ ռեպերֆուզիա ապահովելու ամենաարդյունավետ մեթոդը խցանված զարկերակի բալոնային դիլա­տա­ցիան և հաջորդական ստենտավորումն է:


14 հիվանդների (13.1%) մոտ վաղ ռեպերֆուզիա ապահովվել է սրտամկանի սուր ինֆարկտի սկսման պահից մինչև 3 ժամվա ընթացքում, 36 հիվանդների (33.6%) մոտ՝ 3-6 ժամվա ընթացքում, 11 հիվանդների (10.3%) մոտ՝ 6-12 ժամվա ընթացքում, 8 հիվանդների (7.5%) մոտ՝ 12-24 ժամվա ընթացքում, 3 հիվանդների (2.8%) մոտ՝ 24 և ավել ժամ անց: Մնացած 35 հիվանդների (32.7%) մոտ թիրախ զարկերակի սպոն­տան կամ դեղորայքային ռեպերֆուզիա առաջացել է մինչ պրոցեդուրան/:


Միջամտությունից հետո ձախ փորոքի արտա­մղման ֆրակցիան 50%-ից ցածր է մնացել 68 հիվանդների (63.5%) մոտ, որոնցից 39–ը (57%) կազմել են 12 ժամից ուշ ստենտավորված, իսկ 29–ը՝ (43%) մինչև 12 ժամում ստենտավորված հիվանդներ:


Առաջնային ստենտավորման են ենթարկվել 98 հիվանդներ (91.6%), փրկող ստենտավորման (տրոմ­բոլիզից հետո) են ենթարկվել 2 հիվանդներ (1.8%), հետաձգված ստենտավորման են ենթարկվել 7 հիվանդներ (6.5%): Տրոմբոլիզ ՆՄԲԿ-ում չի կա­տարվել, ուստի այս խմբի հիվանդները տեղախոխվել են այլ կլինիկաներից:


Հիվանդներից 25-ը (23.4%) ունեցել են միանոթային ախտահարում, իսկ 82-ը (76.6%) ունեցել են բազմա­անոթային ախտահարում:


Միանոթային ախտահարումով հիվանդների ստենտավորման կլինիկական էֆեկտիվությունը կազմել է 100%:


Ինֆարկտ-կախյալ թիրախ զարկերակի ինվազիվ ճանապարհով վերաանոթավորումից հետո բազմա­անոթային ախտահարումով հիվանդների հետագա բուժումը իրականացվել է 3 ուղղություններով. 19 հիվանդներ (17.8%) հետագայում ենթարկվել են պլանային կարգով ԱԿՇ-վիրահատության, 10 հի­վանդներ (9.3%) ենթարկվել են էտապային կորոնար ստենտավորման, 8 հիվանդների (7.5%) առաջարկվել է ԱԿՇ-վիրահատություն, որից հրաժարվել են, իսկ 45 հիվանդներ (42%) շարունակել են հսկողության տակ մնալ՝ ստանալով դեղորայքային բուժում:


Ստենտավորման կլինիկական էֆեկտիվությունը կազ­մել է 100%: Հոսպիտալային մահացությունը կազմել է 0%: Հիվանդների հսկողության միջին ժամ­կետը կազմել է 15(9.8 .ամիս: 15 ամսվա մահացությունից զերծ երկարակեցությունը կազմել է 100%, սուր ինֆարկտից զերծ երկարակեցությունը կազմել է 97.2%, կրկնակի վերաանոթավորումից զերծ երկարակեցությունը կազմել է 72%, հիմնական սրտա­յին պատահարներից (մահ, ոչմահացու սրտամկանի ինֆարկտ, կրկնակի վերաանոթավորում) զերծ երկարակեցությունը կազմել է 69.2%: Եթե էտապային ստե­ն­տա­վորումից հետո կատարված վիրա­հա­տու­թյունը չհամարենք որպես կրկնակի վերաանոթա­վորում, ապա կրկնակի վերաանոթավորումից զերծ երկարակեցությունը կկազմի 86.9%, իսկ հիմնական սրտային պատահարներից զերծ երկարակեցությունը կկազմի 84,1%:


Եզրահանգում 2005-2006թ.-ին ՆՄԲԿ-ում սրտա­մկանի սուր ինֆարկտով հիվանդների էնդովասկուլյար միջամտությունների ժամանակ սուր բարդություններ և մահացություն չի գրացվել: Կրկնակի վերաանոթա­վորման ցուցանիշը եղել է բարձր, քանի որ որոշ հի­վանդ­ներ ԱԿՇ-վիրահատությունից առաջ ենթարկվել են միջանկյալ ստենտավորման, որի նպատակը եղել է վիրահատական ռիսկերի նվազեցումը:

 

Հեղինակ. Վ. Սարգսյան Նորք-Մարաշ բժշկական կենտրոն
Սկզբնաղբյուր. Գիտա - գործնական Բժշկական Հանդես <<Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի>> - 3. 2008 (35) 56-57
Աղբյուր. med-practic.com
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Կարդացեք նաև

Լապարասկոպիկ ներվիրահատական ուլտրաձայնային հետազոտության արդյունավետությունը խոլեդոխոլիթիազների ախտորոշման ժամանակ

Ներածություն:

Խոլեդոխոլիթիազով բարդացած խոլեցիստիտների ախտորոշումը և բուժումը մնում է աբդոմինալ վիրա­բուժության արդիական խնդիրներից մեկը: Շատ հաճախ անհրաժեշտություն է առաջանում խոլեդո­խոլի­թիազը ախտորոշել ներվիրահատական մեթոդ­ներով, քանի որ ...

Գաստրոէնտերոլոգիա, լյարդաբանություն Վիրաբուժություն Ախտորոշիչ մեթոդներ
Գլյուկոկորտիկոիդների կիրառումը սուր արմատիկային համախտանիշի բուժման ժամանակ

Կյանքի ժամանակակից պահանջները և աշխա­տան­քային պայմանները պարտադրում են արագ վերա­կանգնել հիվանդի առողջությունը և սեղմ ժամ­կետ­ներում նրան վերադարձնել ակտիվ գործու­նե­ության: Նորագույն տեխնոլոգիաների, դեղորայքի, սոցիալական միջոցների ներդրումը բժշկության մեջ հնարավորություն է տալիս...

Նյարդաբանություն Ինտենսիվ թերապիա
Ինֆուզիոն թերապիայի առանձնահատկույթունները հետվիրահատական շրջանում

Ժամանակակից գրականության մեջ ինֆուզիոն թերապիայի խնդիրները վերանայվել են և ստացել հետևյալ ձևակերպումը. 1) համալրել ծավալը, 2) հա­մալրել հեղուկը և 3) համալրել էլեկտրոլիտները...

Վիրաբուժություն Ինտենսիվ թերապիա Առաջին բժշկական օգնություն
Որովայնի խոռոչի օրգանների սուր վիրաբուժական հիվանդություններով հիվանդների ուշ հոսպիտալացումը որպես սոցիալ-հիգենիկ պրոբլեմ

Հայտնի է, որ շտապ վիրաբուժական միջա­մտություն պահանջող որովայնի խոռոչի օրգանների սուր վիրաբուժական հիվանդությունների վիրահա­տա­կան բուժման ուշացումը մեծացնում է հետվիրա­հա­տա­կան բարդությունների թիվը, բարձրացնում է մահվան վտանգը, զգալիորեն երկարացնում է բուժման ընթացքը...

Վիրաբուժություն
Սթրեսորային հիպերգլիկեմիայի շտկման նպատակահարմարությունն ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքում

Ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքի (ԻԹԲ) հիվանդների շուրջ 50%-ի մոտ, որոնք չեն տառապում շաքարային դիաբետով, հայտնաբերվում է հիպեր­գլի­կե­միա: Բժշկական գրականության մեջ երկար ժամա­նակ այս հիպերգլիկեմիան, որը կոչվում է սթրե­սո­ր­ա­յին, դիտվում էր որպես օրգանիզմի ադապտացիոն ռեակցիա՝ ի պատասխան...

Ինտենսիվ թերապիա
Ներգանգային թարախակույտերի բուժումը երեխաների մոտ

Ներգանգային թարախակույտերը դասվում են գանգուղեղի ծանր հիվանդությունների շարքում, աչքի են ընկնում բարձր մահացությամբ, վիրահատական տակտիկայի ընտրության դժվարությամբ, հաճախ` հաշմանդամության բերող մնացորդային երևույթ­նե­րով...

Մանկական հիվանդություններ
Ուսուցման սիմուլյացիոն մեթոդներ ներդրման անհրաժեշտությունն անհետաձգելի բուժօգնության ուսուցման շրջանակներում

Բժշկական գործունեության մեջ անհետաձգելի հա­մարվում են այն ախտաբանական փոփո­խու­թյուն­ները, որոնց արդյունքում հիվանդի ընդհանուր վիճակը կտրուկ վատանում է և, համապատասխան անհետա­ձգելի բժշկական օգնություն չցուցաբերելու դեպքում, նրա կյանքին ուղղակի վտանգ է սպառնում...

Ինտենսիվ թերապիա Առաջին բժշկական օգնություն
Ավտո-ճանապարհային պատահարների հետևանքով առաջացած գանգուղեղային վնասվածքներ առանձնահատկությունները երեխաների մոտ

Տրանսպորտային պատահարների հետևանքով առաջացած վնասվածքների աճը, ցավոք, չի շրջանցել մաև մանկահասակ բնակչությանը, և առավել հաճախ կրում է պոլիտրավմայի (բազմավնասվածքների) բնույթ...

Մանկական հիվանդություններ Առաջին բժշկական օգնություն
Նատրիումի քլորիդի հիպերտոնիկ լուծույթի և մանիտոլի կիրառման արդյունավետությունն օսմոթերապիայի շրջանակներում

Գանգուղեղային վնասվածքների (ԳՈւՎ) և հեմո­ռագիկ ինսուլտների ինտենսիվ թերապիայի կարևորա­գույն խնդիրը է հանդիսանում  հիպովոլեմիայի արագ շտկումն ու հեմոդինամիկայի կայունացումը, հակա­ռակ դեպքում` ուղեղային անբավարար պերֆուզիայի պատճառով...

Նյարդաբանություն Ինտենսիվ թերապիա
Ծանր գանգուղեղային վնասվածքներով երեխաների հետազոտման ալգորիթմի մեր փորձը

Ծանր գանգուղեղային վնասվածքները (ԳՈւՎ) երեխաների մոտ ընդհանուր գանգուղեղային վնաս­ված­քների մեջ կազմում են 13-20% ընդհանրապես մանկական տրավմատիզմից մահացության 50%-ը, և հաշմանդամության 82%-ը, ինչը պայմանավորում է խնդրի բժշկական և սոցիալական կարևորությունը...

Մանկական հիվանդություններ
Տիբանտինային մոնոթերապիան նեյրոպաթիկ ցավային համախտանիշի բուժման ժամանակ

Ժամանակակից բժշկության մեջ նեյրոպաթիկ ցա­վային համախտանիշի (ՆՑՀ) բուժումը համարվում է բարդ և մեծ արդիականություն վայելող խնդիր, ինչը պայմանավորված է ոչ միայն ՆՑՀ-ով տառապող հիվանդների մեծ թվով, այլ նաև մինչ օրս կիրառվող բուժման ավանդական մեթոդների խիստ ցածր արդյունավետությամբ, որի արդյունքում սուր ցավը վերածվում է քրոնիկականի...

Նյարդաբանություն Ինտենսիվ թերապիա Բուժման մեթոդներ
Մանկական նեյրոտրավմայի կառուցվածքի դինամիկայի հարցի շուրջ

Բնակչության սոցիալ-տնտեսական կյանքի փոփո­խու­թյունները մշտապես ազդում են հիվանդացության, մասնավորապես տրավմատիզմի կառուցվածքի վրա: Նրանց արդյունավետ բուժումը և կանխարգելումը թելադրում է այդ փոփոխությունների ուսումնասիրում, համապատասխան կազմակերպչական, բուժ-ախտո­րոշիչ միջոցառումների հիմնավորված մշակումը...

Մանկական հիվանդություններ
Արձանագրային բուժումը ծանր վնասվածքներով հիվանդների վարման նախահիվանդանոցային փուլում

Տեղափոխման խնդիրը հանդիսանում է նախա­հի­վան­դանոցային փուլում ծավալվող գործունեության հիմնահարցերից մեկը: Անվտանգ տեղափոխում ապա­հովելու համար հարկավոր են ոչ միայն անհրա­ժեշտ սարքավորումներով և դեղամիջոցներով հագեցած տրանսպորտային միջոցներ, այլև որոշակի տեսա­կան գիտելիքների և գործնական հմտություն­ների քաջ իմացություն: Այս տեսանկյունից...

Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա Ինտենսիվ թերապիա Առաջին բժշկական օգնություն
Կոնքազդրային հոդի հետվնասվածքային օստեոխոնդրալ ազատ մարմինների արթրոսկոպիկ բուժումը

Առօրյա կյանքում հաճախ են հանդիպում կոնքազդրային հոդի այնպիսի հիմնախնդիրներ, որոնք շատ դժվար է հայտնաբերել ռենտգենա­բա­նական հետազոտությամբ և պահանջում են լուրջ բուժական միջոցառումներ: Դրանց մեջ կարևոր տեղ են զբաղեցնում հետվնասվածքային ազատ օստեո­խոնդրալ մարմինները, ասեպտիկ նեկրոզի օջախները...

Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա Բուժման մեթոդներ
Ինֆուզիոն թերապիայի առանձնահատկությունները շտապ կարգով կատարվող վիրահատությունների ժամանակ

Հիպովոլեմիայի արագ և արդյունավետ շտկումը հանդիսանում է մեծ արդիականություն վայելող խնդիր՝ ցանկացած կրիտիկական վիճակում, այդ թվում նաև՝ շտապ կարգով կատարվող վիրա­հա­տությունների ժամանակ, երբ անհրաժեշտություն է ստեղծվում արագ համալրել ներանոթային ծավալը՝ անզգայացման ողջ ընթացքում կայուն հեմոդինամիկա ապա­հովելու, ինչպես նաև՝ հիպովոլեմիայով...

Վիրաբուժություն Ինտենսիվ թերապիա Առաջին բժշկական օգնություն

Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in /sites/med-practic.com/classes/flud_class.php on line 33

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ