Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)

Մանկական նեյրոտրավմայի կառուցվածքի դինամիկայի հարցի շուրջ

Բնակչության սոցիալ-տնտեսական կյանքի փոփո­խու­թյունները մշտապես ազդում են հիվանդացության, մասնավորապես տրավմատիզմի կառուցվածքի վրա: Նրանց արդյունավետ բուժումը և կանխարգելումը թելադրում է այդ փոփոխությունների ուսումնասիրում, համապատասխան կազմակերպչական, բուժ-ախտո­րոշիչ միջոցառումների հիմնավորված մշակումը:

 

Աշխատանքի նպատակը մանկական նեյրոտրա­վ­մա­յի կառուցվածքի որոշ ցուցանիշների վերլու­ծու­թյունն է:


Մեր կողմից ուսումնասիրվել է 5ամս.-17տար. 1037 երեխաների հիվանդության պատմագրեր, որոնք բուժվել են Սուրբ Աստվածամայր ԲԿ-ում գանգու­ղե­ղային վնասվածքներով 2001-2006թթ., այդ թվում 733 տղաներ (70.7%), 304 աղջիկներ (29.3%): Կենցաղային տրավմաներ եղել են 839 հիվանդի մոտ (80.9%), տրանսպորտային պատահարներից տուժել են 198 երեխա (19.1%):


Շտապ օգնությամբ ընդունվել են 383 երեխա (36.9%), պոլիկլինիկաների կամ այլ բուժ. հիմնարկ­ների ուղեգրով` 198 (19.1%), ծնողների կամ հարա­զատ­ների կողմից բերվել են 456 տուժած (44%):


Տուժածների մեծամասնությունը` 69.4%, եղել են մայրա­քաղաքի բնակիչներ, հանրապետության մար­զերից ինքնահոսով կան ուղեգրով ընդունվել են հի­վանդների 30.6%:


Ըստ կլինիկական ձևերի ԳՈւՎ-երը դասավորվել են հետևյալ կերպ.


  • գլխի ծածկույթների սալջարդ և վերքեր – 12 (1.6%)
  • գանգուղեղի ցնցում – 561 (54.1%)
  • գանգուղեղի սալջարդ – 459 (44.3%)
  • գանգուղեղի տարածուն աքսոնալ վնասում – 5 (0.5%)

 

Թեթև գանգուղեղային վնասվածքներով եղել են 541 տուժածներ (52.2%), միջին ծանրությամբ` 345 (33.3%), ծանր աստիճանի` 54 (14.5%):


Գանգուղեղի ճնշումով եղել են 149 տուժածներ (14.4%), այդ թվում ներգանգային հեմատոմաներով` 79, գանգի ներհրված կոտրվածքներով` 70:


Գանգի կոտրվածք հայտնաբերվել է 440 հիվանդի մոտ (42.4%), որոնցից գանգաթաղի կոտրվածք` 303, գանգի հիմի կոտրվածք` 66, գանգի հիմի և թաղի զուգակցված կոտրվածք` 71:


Զուգակցված ԳՈւՎ-եր և բազմավնասվածքներ ունեցել են 173 (16.7%) տուժածներ:


Հիվանդանոցում ԳՈւՎ-երից և նրանց բար­դու­թյունների մահացել է 13 հիվանդ (1.3%):


Վերոհիշյալ ցուցանիշների փոփոխությունների վեր­լուծությունը պարզել է, որ հոսպիտալիզացվող երե­խաների քանակը նշված ժամանակաշրջանում առանձնապես չի փոխվել` միջին հաշվով 1 տարում եղել է 173 հիվանդ:


2.5%-ով նվազել է ինքնահոսով ընդունվող երեխաների քանակը: Ըստ սեռի տրավմաները բոլոր տարիներին մշտապես գերակշռել են տղաների մոտ 2.3 անգամ, ընդ որում առավել հաճախ տուժում են նախադպրոցական և ցածր դպրոցական տարիքի երեխաները` կապված գիտակցական կարգա­պա­հության թույլ լինելու և հոգեբանական առանձնա­հատկությունների հետ:


Տրավմաների պատճառների ուսումնասիրումը ցույց է տալիս, որ տրանսպորտային պատահարները վերջին տարիներին կայունացել են 17-19%-ի սահմաններում, սակայն կատամնեստիկ տվյալներով մոտ Զ դեպքերում վնասվածքների իրական պատճառ հանդիսացել են ավտոճանապարհային պա­տա­հար­ները:


Հանրապետության մարզերից ընդունվող հիվանդ­ների քանակը 30.6%-ից բարձրացել է 47.3%:


Հստակ փոխվել են ԳՈւՎ-երի կլինիկական ձևերի կա­ռուցվածքները – տարեկան մոտ 2.1%-ով աճել են ծանր և համակցված նեյրոտրավմաները: Վերջին 2 տարում` կլինիկայում համակարգչային շերտագրման ապարատով հետազոտման մեթոդի ներդրումից հետո որպես ԳՈւՎ-երի առավել ծանր և յուրահատուկ ձև ախտորոշվել են գանգուղեղի տարածուն աքսոնալ վնա­սումները:


Մահացությունը նշված ժամանակաշրջանում վերա­կենդանացման բաժանմունքում նվազել է 5.4%-ից մինչև 2.9%, որը կապվում է հիվանդանոցի տեխ­նի­կա­կան հագեցվածության, բուժ. անձնակազմի փորձի լավացման, այլ կազմակերպչական միջոցառումների իրականացման հետ։

Հեղինակ. Ն.Հ. Դալլաքյան, Ա.Գ. Չոբանյան, Մ.Մ. Մարտիրոսյան, Մ.Ն. Խաչատրյան, Սուրբ Աստվածամայր ԲԿ
Սկզբնաղբյուր. Գիտա - գործնական Բժշկական Հանդես <<Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի>> - 3. 2008 (35) 52-53
Աղբյուր. med-practic.com
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Կարդացեք նաև

Լապարասկոպիկ ներվիրահատական ուլտրաձայնային հետազոտության արդյունավետությունը խոլեդոխոլիթիազների ախտորոշման ժամանակ

Ներածություն:

Խոլեդոխոլիթիազով բարդացած խոլեցիստիտների ախտորոշումը և բուժումը մնում է աբդոմինալ վիրա­բուժության արդիական խնդիրներից մեկը: Շատ հաճախ անհրաժեշտություն է առաջանում խոլեդո­խոլի­թիազը ախտորոշել ներվիրահատական մեթոդ­ներով, քանի որ ...

Գաստրոէնտերոլոգիա, լյարդաբանություն Վիրաբուժություն Ախտորոշիչ մեթոդներ
Գլյուկոկորտիկոիդների կիրառումը սուր արմատիկային համախտանիշի բուժման ժամանակ

Կյանքի ժամանակակից պահանջները և աշխա­տան­քային պայմանները պարտադրում են արագ վերա­կանգնել հիվանդի առողջությունը և սեղմ ժամ­կետ­ներում նրան վերադարձնել ակտիվ գործու­նե­ության: Նորագույն տեխնոլոգիաների, դեղորայքի, սոցիալական միջոցների ներդրումը բժշկության մեջ հնարավորություն է տալիս...

Նյարդաբանություն Ինտենսիվ թերապիա
Ինֆուզիոն թերապիայի առանձնահատկույթունները հետվիրահատական շրջանում

Ժամանակակից գրականության մեջ ինֆուզիոն թերապիայի խնդիրները վերանայվել են և ստացել հետևյալ ձևակերպումը. 1) համալրել ծավալը, 2) հա­մալրել հեղուկը և 3) համալրել էլեկտրոլիտները...

Վիրաբուժություն Ինտենսիվ թերապիա Առաջին բժշկական օգնություն
Որովայնի խոռոչի օրգանների սուր վիրաբուժական հիվանդություններով հիվանդների ուշ հոսպիտալացումը որպես սոցիալ-հիգենիկ պրոբլեմ

Հայտնի է, որ շտապ վիրաբուժական միջա­մտություն պահանջող որովայնի խոռոչի օրգանների սուր վիրաբուժական հիվանդությունների վիրահա­տա­կան բուժման ուշացումը մեծացնում է հետվիրա­հա­տա­կան բարդությունների թիվը, բարձրացնում է մահվան վտանգը, զգալիորեն երկարացնում է բուժման ընթացքը...

Վիրաբուժություն
Սթրեսորային հիպերգլիկեմիայի շտկման նպատակահարմարությունն ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքում

Ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքի (ԻԹԲ) հիվանդների շուրջ 50%-ի մոտ, որոնք չեն տառապում շաքարային դիաբետով, հայտնաբերվում է հիպեր­գլի­կե­միա: Բժշկական գրականության մեջ երկար ժամա­նակ այս հիպերգլիկեմիան, որը կոչվում է սթրե­սո­ր­ա­յին, դիտվում էր որպես օրգանիզմի ադապտացիոն ռեակցիա՝ ի պատասխան...

Ինտենսիվ թերապիա
Ներգանգային թարախակույտերի բուժումը երեխաների մոտ

Ներգանգային թարախակույտերը դասվում են գանգուղեղի ծանր հիվանդությունների շարքում, աչքի են ընկնում բարձր մահացությամբ, վիրահատական տակտիկայի ընտրության դժվարությամբ, հաճախ` հաշմանդամության բերող մնացորդային երևույթ­նե­րով...

Մանկական հիվանդություններ
Ուսուցման սիմուլյացիոն մեթոդներ ներդրման անհրաժեշտությունն անհետաձգելի բուժօգնության ուսուցման շրջանակներում

Բժշկական գործունեության մեջ անհետաձգելի հա­մարվում են այն ախտաբանական փոփո­խու­թյուն­ները, որոնց արդյունքում հիվանդի ընդհանուր վիճակը կտրուկ վատանում է և, համապատասխան անհետա­ձգելի բժշկական օգնություն չցուցաբերելու դեպքում, նրա կյանքին ուղղակի վտանգ է սպառնում...

Ինտենսիվ թերապիա Առաջին բժշկական օգնություն
Ավտո-ճանապարհային պատահարների հետևանքով առաջացած գանգուղեղային վնասվածքներ առանձնահատկությունները երեխաների մոտ

Տրանսպորտային պատահարների հետևանքով առաջացած վնասվածքների աճը, ցավոք, չի շրջանցել մաև մանկահասակ բնակչությանը, և առավել հաճախ կրում է պոլիտրավմայի (բազմավնասվածքների) բնույթ...

Մանկական հիվանդություններ Առաջին բժշկական օգնություն
Նատրիումի քլորիդի հիպերտոնիկ լուծույթի և մանիտոլի կիրառման արդյունավետությունն օսմոթերապիայի շրջանակներում

Գանգուղեղային վնասվածքների (ԳՈւՎ) և հեմո­ռագիկ ինսուլտների ինտենսիվ թերապիայի կարևորա­գույն խնդիրը է հանդիսանում  հիպովոլեմիայի արագ շտկումն ու հեմոդինամիկայի կայունացումը, հակա­ռակ դեպքում` ուղեղային անբավարար պերֆուզիայի պատճառով...

Նյարդաբանություն Ինտենսիվ թերապիա
Ծանր գանգուղեղային վնասվածքներով երեխաների հետազոտման ալգորիթմի մեր փորձը

Ծանր գանգուղեղային վնասվածքները (ԳՈւՎ) երեխաների մոտ ընդհանուր գանգուղեղային վնաս­ված­քների մեջ կազմում են 13-20% ընդհանրապես մանկական տրավմատիզմից մահացության 50%-ը, և հաշմանդամության 82%-ը, ինչը պայմանավորում է խնդրի բժշկական և սոցիալական կարևորությունը...

Մանկական հիվանդություններ
Տիբանտինային մոնոթերապիան նեյրոպաթիկ ցավային համախտանիշի բուժման ժամանակ

Ժամանակակից բժշկության մեջ նեյրոպաթիկ ցա­վային համախտանիշի (ՆՑՀ) բուժումը համարվում է բարդ և մեծ արդիականություն վայելող խնդիր, ինչը պայմանավորված է ոչ միայն ՆՑՀ-ով տառապող հիվանդների մեծ թվով, այլ նաև մինչ օրս կիրառվող բուժման ավանդական մեթոդների խիստ ցածր արդյունավետությամբ, որի արդյունքում սուր ցավը վերածվում է քրոնիկականի...

Նյարդաբանություն Ինտենսիվ թերապիա Բուժման մեթոդներ
Արձանագրային բուժումը ծանր վնասվածքներով հիվանդների վարման նախահիվանդանոցային փուլում

Տեղափոխման խնդիրը հանդիսանում է նախա­հի­վան­դանոցային փուլում ծավալվող գործունեության հիմնահարցերից մեկը: Անվտանգ տեղափոխում ապա­հովելու համար հարկավոր են ոչ միայն անհրա­ժեշտ սարքավորումներով և դեղամիջոցներով հագեցած տրանսպորտային միջոցներ, այլև որոշակի տեսա­կան գիտելիքների և գործնական հմտություն­ների քաջ իմացություն: Այս տեսանկյունից...

Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա Ինտենսիվ թերապիա Առաջին բժշկական օգնություն
Կոնքազդրային հոդի հետվնասվածքային օստեոխոնդրալ ազատ մարմինների արթրոսկոպիկ բուժումը

Առօրյա կյանքում հաճախ են հանդիպում կոնքազդրային հոդի այնպիսի հիմնախնդիրներ, որոնք շատ դժվար է հայտնաբերել ռենտգենա­բա­նական հետազոտությամբ և պահանջում են լուրջ բուժական միջոցառումներ: Դրանց մեջ կարևոր տեղ են զբաղեցնում հետվնասվածքային ազատ օստեո­խոնդրալ մարմինները, ասեպտիկ նեկրոզի օջախները...

Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա Բուժման մեթոդներ
Ինֆուզիոն թերապիայի առանձնահատկությունները շտապ կարգով կատարվող վիրահատությունների ժամանակ

Հիպովոլեմիայի արագ և արդյունավետ շտկումը հանդիսանում է մեծ արդիականություն վայելող խնդիր՝ ցանկացած կրիտիկական վիճակում, այդ թվում նաև՝ շտապ կարգով կատարվող վիրա­հա­տությունների ժամանակ, երբ անհրաժեշտություն է ստեղծվում արագ համալրել ներանոթային ծավալը՝ անզգայացման ողջ ընթացքում կայուն հեմոդինամիկա ապա­հովելու, ինչպես նաև՝ հիպովոլեմիայով...

Վիրաբուժություն Ինտենսիվ թերապիա Առաջին բժշկական օգնություն

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ