Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)

Ծանր գանգուղեղային վնասվածքներով երեխաների հետազոտման ալգորիթմի մեր փորձը

Ծանր գանգուղեղային վնասվածքները (ԳՈւՎ) երեխաների մոտ ընդհանուր գանգուղեղային վնաս­ված­քների մեջ կազմում են 13-20% ընդհանրապես մանկական տրավմատիզմից մահացության 50%-ը, և հաշմանդամության 82%-ը, ինչը պայմանավորում է խնդրի բժշկական և սոցիալական կարևորությունը:

 

Նշված տուժածների բուժօգնության արդյունա­վե­տու­թյան բարձրացման գործում դժվար է գերագնա­հատել վաղ ախտորոշման նշանակությունը: Բնակ­չու­թյան սոցիալ-տնտեսական պայմանների և բուժ­հիմնակրկների` կադրային և տեխնիկական տարբեր հագեցվածության պայմաններում համ­ընդ­հա­նուր ստա­նդարտների մշակումը դժվար իրա­կանացվող խնդիր է, սակայն կոնկրետ բուժհիմնարկի համար այդ տիպի հիվանդների նկատմամբ հստակ ալգորիթմի մշա­կումը անհրաժեշտ հարց է:


Սուրբ Աստվածամայր ԲԿ-ը հանդիսանում է բազմա­պրոֆիլ կլինիկա, որի կազմում գործում է հանրա­պետությունում միակ մանկական 20 մահճակալ ունեցող նեյրովիրաբուժական բաժա­ն­մուն­քը: Բաժանմունքը ապահովում է շուրջօրյա մասնա­գի­տա­կան ծառայություն:


Ծանր ԳՈւՎ-երով հիվանդները մայրաքաղաքում հոս­պիտալիզացվում են հիմնականում վնասվածքի ստացումից 1-1.5ժամվա ընթացքում, մոտակա մար­զերից 3-6, հեռավոր մարզերից` 7-12-24ժ ամվա ընթաց­քում: Վերջին 2 տարվա ընթացքում այլ բուժ­հիմ­նարկ­ներից և հատկապես մարզերից ծանր ԳՈւՎ-երով երեխաների տեղափոխումը իրականացվում է կլի­նի­կայի ռեամիմոբիլով հաշված ժամերի ընթաց­քում:


Այդ հիվանդներն անմիջապես ընդունվում են վերա­կենդանացման և ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունք: Հաշվի առնելով, որ ծանր ԳՈւՎ-երը գերազանցապես հետևանք են լինում ավտոճանապարհային պատա­հար­ների և կատատրավմաների, որոնք 68.6-80% դեպ­քե­րում կրում են զուգակցված կամ բազմա­վնաս­ված­քային բնույթ, այդ տուժածների հետազոտմանը կլինի­կա­յում ընդունված կարգի համաձայն, ներգրավվում են բոլոր հիմնական մասնագետները (նեյրովիրաբույժ, ռեանիմատոլոգ, վիրաբույժ, վնասվածքաբան): Հարկ եղած դեպքում, հիվանդի զննմանը ներգրավվել են և այլ նեղ մասնագետներ` դիմածնոտային վիրաբույժ, ակնա­բույժ և այլ:


ԳՈՎ-երով հիվանդների ախտորոշիչ միջո­ցա­ռում­ների համալիրը սկսվում է նեյրովիրաբույժի զննումից, որը ստուգում է նևրոլոգիական վիճակը, գնահատում է տրավմայի հանգամանքները և բնույթը: Այնուհետև հիվանդների մի մասի մոտ կատարվում են ռենտգենա­բա­նական և էխոէնցեֆալոսկոպիկ քննություն, մինչև 3 տար. երեխաների մոտ` նաև նեյրոսոնոգրաֆիա: Նշված քննությունների կողմից շեղումներ հայտնա­բերելու կամ ընդունվելիս գիտակցության խորը խան­գա­րումների դեպքում անմիջապես կատարվում է գան­գու­ղեղի և ողնաշարի պարանոցային հատվածի հա­մա­կարգչային շերտագրում (ՀՇ), որը թույլ է տալսի արագ ճշտել տրավմայի գանգուղեղային բաղադրիչի բնույթը և ընտրել առավել օպտիմալ բուժման տա­կ­տի­կա:


Կարևոր` ԷԽՈ-ԷՍ և Նեյրոսոնոգրաֆիկ քննության անպայ­ման կատարումը նույնիսկ ընդունումից անմի­ջա­պես հետո ՀՇ քննութայն ենթարկված հիվանդների մոտ, քանի-որ դինամիկ հսկողության ընթացքում ԷԽՈ-ԷՍ և նեյրոսոնոգրաֆիկ քննության տվյալները թույլ են տալիս ավելի արդյունավետ մոնիտորինգ ապահովել հատկապես վիրահատված հիվանդների նկատմամբ:


Գոտկային պունկցիան ԳՈՎ-երի սուր շրջանում կիրա­ռվել է շատ սահմանափակ և խիստ ցուցումով:


Ծանր ԳՈւՎ-երով հիվանդների մոտ հետազոտման վերոհիշյալ միջոցառումների կիրառման փորձը ցույց է տվել, որ այն բավարար արդյունավետ է ախտո­րոշ­ման ճշտման և տրավմայի վաղ շրջանում անհրաժեշտ վիրա­բուժական միջամտություն իրականացնելու համար:

 

Հեղինակ. Ն.Հ. Դալլաքյան, Մ.Մ. Մարտիրոսյան, Ա.Գ. Չոբանյան, Լ.Լ. Հակոբյան, Մ.Տ. Հարությունյան, Սուրբ Աստվածամայր ԲԿ
Սկզբնաղբյուր. Գիտա - գործնական Բժշկական Հանդես <<Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի>> - 3. 2008 (35) 51-52
Աղբյուր. med-practic.com
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Կարդացեք նաև

Լապարասկոպիկ ներվիրահատական ուլտրաձայնային հետազոտության արդյունավետությունը խոլեդոխոլիթիազների ախտորոշման ժամանակ

Ներածություն:

Խոլեդոխոլիթիազով բարդացած խոլեցիստիտների ախտորոշումը և բուժումը մնում է աբդոմինալ վիրա­բուժության արդիական խնդիրներից մեկը: Շատ հաճախ անհրաժեշտություն է առաջանում խոլեդո­խոլի­թիազը ախտորոշել ներվիրահատական մեթոդ­ներով, քանի որ ...

Գաստրոէնտերոլոգիա, լյարդաբանություն Վիրաբուժություն Ախտորոշիչ մեթոդներ
Գլյուկոկորտիկոիդների կիրառումը սուր արմատիկային համախտանիշի բուժման ժամանակ

Կյանքի ժամանակակից պահանջները և աշխա­տան­քային պայմանները պարտադրում են արագ վերա­կանգնել հիվանդի առողջությունը և սեղմ ժամ­կետ­ներում նրան վերադարձնել ակտիվ գործու­նե­ության: Նորագույն տեխնոլոգիաների, դեղորայքի, սոցիալական միջոցների ներդրումը բժշկության մեջ հնարավորություն է տալիս...

Նյարդաբանություն Ինտենսիվ թերապիա
Ինֆուզիոն թերապիայի առանձնահատկույթունները հետվիրահատական շրջանում

Ժամանակակից գրականության մեջ ինֆուզիոն թերապիայի խնդիրները վերանայվել են և ստացել հետևյալ ձևակերպումը. 1) համալրել ծավալը, 2) հա­մալրել հեղուկը և 3) համալրել էլեկտրոլիտները...

Վիրաբուժություն Ինտենսիվ թերապիա Առաջին բժշկական օգնություն
Որովայնի խոռոչի օրգանների սուր վիրաբուժական հիվանդություններով հիվանդների ուշ հոսպիտալացումը որպես սոցիալ-հիգենիկ պրոբլեմ

Հայտնի է, որ շտապ վիրաբուժական միջա­մտություն պահանջող որովայնի խոռոչի օրգանների սուր վիրաբուժական հիվանդությունների վիրահա­տա­կան բուժման ուշացումը մեծացնում է հետվիրա­հա­տա­կան բարդությունների թիվը, բարձրացնում է մահվան վտանգը, զգալիորեն երկարացնում է բուժման ընթացքը...

Վիրաբուժություն
Սթրեսորային հիպերգլիկեմիայի շտկման նպատակահարմարությունն ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքում

Ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքի (ԻԹԲ) հիվանդների շուրջ 50%-ի մոտ, որոնք չեն տառապում շաքարային դիաբետով, հայտնաբերվում է հիպեր­գլի­կե­միա: Բժշկական գրականության մեջ երկար ժամա­նակ այս հիպերգլիկեմիան, որը կոչվում է սթրե­սո­ր­ա­յին, դիտվում էր որպես օրգանիզմի ադապտացիոն ռեակցիա՝ ի պատասխան...

Ինտենսիվ թերապիա
Ներգանգային թարախակույտերի բուժումը երեխաների մոտ

Ներգանգային թարախակույտերը դասվում են գանգուղեղի ծանր հիվանդությունների շարքում, աչքի են ընկնում բարձր մահացությամբ, վիրահատական տակտիկայի ընտրության դժվարությամբ, հաճախ` հաշմանդամության բերող մնացորդային երևույթ­նե­րով...

Մանկական հիվանդություններ
Ուսուցման սիմուլյացիոն մեթոդներ ներդրման անհրաժեշտությունն անհետաձգելի բուժօգնության ուսուցման շրջանակներում

Բժշկական գործունեության մեջ անհետաձգելի հա­մարվում են այն ախտաբանական փոփո­խու­թյուն­ները, որոնց արդյունքում հիվանդի ընդհանուր վիճակը կտրուկ վատանում է և, համապատասխան անհետա­ձգելի բժշկական օգնություն չցուցաբերելու դեպքում, նրա կյանքին ուղղակի վտանգ է սպառնում...

Ինտենսիվ թերապիա Առաջին բժշկական օգնություն
Ավտո-ճանապարհային պատահարների հետևանքով առաջացած գանգուղեղային վնասվածքներ առանձնահատկությունները երեխաների մոտ

Տրանսպորտային պատահարների հետևանքով առաջացած վնասվածքների աճը, ցավոք, չի շրջանցել մաև մանկահասակ բնակչությանը, և առավել հաճախ կրում է պոլիտրավմայի (բազմավնասվածքների) բնույթ...

Մանկական հիվանդություններ Առաջին բժշկական օգնություն
Նատրիումի քլորիդի հիպերտոնիկ լուծույթի և մանիտոլի կիրառման արդյունավետությունն օսմոթերապիայի շրջանակներում

Գանգուղեղային վնասվածքների (ԳՈւՎ) և հեմո­ռագիկ ինսուլտների ինտենսիվ թերապիայի կարևորա­գույն խնդիրը է հանդիսանում  հիպովոլեմիայի արագ շտկումն ու հեմոդինամիկայի կայունացումը, հակա­ռակ դեպքում` ուղեղային անբավարար պերֆուզիայի պատճառով...

Նյարդաբանություն Ինտենսիվ թերապիա
Տիբանտինային մոնոթերապիան նեյրոպաթիկ ցավային համախտանիշի բուժման ժամանակ

Ժամանակակից բժշկության մեջ նեյրոպաթիկ ցա­վային համախտանիշի (ՆՑՀ) բուժումը համարվում է բարդ և մեծ արդիականություն վայելող խնդիր, ինչը պայմանավորված է ոչ միայն ՆՑՀ-ով տառապող հիվանդների մեծ թվով, այլ նաև մինչ օրս կիրառվող բուժման ավանդական մեթոդների խիստ ցածր արդյունավետությամբ, որի արդյունքում սուր ցավը վերածվում է քրոնիկականի...

Նյարդաբանություն Ինտենսիվ թերապիա Բուժման մեթոդներ
Մանկական նեյրոտրավմայի կառուցվածքի դինամիկայի հարցի շուրջ

Բնակչության սոցիալ-տնտեսական կյանքի փոփո­խու­թյունները մշտապես ազդում են հիվանդացության, մասնավորապես տրավմատիզմի կառուցվածքի վրա: Նրանց արդյունավետ բուժումը և կանխարգելումը թելադրում է այդ փոփոխությունների ուսումնասիրում, համապատասխան կազմակերպչական, բուժ-ախտո­րոշիչ միջոցառումների հիմնավորված մշակումը...

Մանկական հիվանդություններ
Արձանագրային բուժումը ծանր վնասվածքներով հիվանդների վարման նախահիվանդանոցային փուլում

Տեղափոխման խնդիրը հանդիսանում է նախա­հի­վան­դանոցային փուլում ծավալվող գործունեության հիմնահարցերից մեկը: Անվտանգ տեղափոխում ապա­հովելու համար հարկավոր են ոչ միայն անհրա­ժեշտ սարքավորումներով և դեղամիջոցներով հագեցած տրանսպորտային միջոցներ, այլև որոշակի տեսա­կան գիտելիքների և գործնական հմտություն­ների քաջ իմացություն: Այս տեսանկյունից...

Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա Ինտենսիվ թերապիա Առաջին բժշկական օգնություն
Կոնքազդրային հոդի հետվնասվածքային օստեոխոնդրալ ազատ մարմինների արթրոսկոպիկ բուժումը

Առօրյա կյանքում հաճախ են հանդիպում կոնքազդրային հոդի այնպիսի հիմնախնդիրներ, որոնք շատ դժվար է հայտնաբերել ռենտգենա­բա­նական հետազոտությամբ և պահանջում են լուրջ բուժական միջոցառումներ: Դրանց մեջ կարևոր տեղ են զբաղեցնում հետվնասվածքային ազատ օստեո­խոնդրալ մարմինները, ասեպտիկ նեկրոզի օջախները...

Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա Բուժման մեթոդներ
Ինֆուզիոն թերապիայի առանձնահատկությունները շտապ կարգով կատարվող վիրահատությունների ժամանակ

Հիպովոլեմիայի արագ և արդյունավետ շտկումը հանդիսանում է մեծ արդիականություն վայելող խնդիր՝ ցանկացած կրիտիկական վիճակում, այդ թվում նաև՝ շտապ կարգով կատարվող վիրա­հա­տությունների ժամանակ, երբ անհրաժեշտություն է ստեղծվում արագ համալրել ներանոթային ծավալը՝ անզգայացման ողջ ընթացքում կայուն հեմոդինամիկա ապա­հովելու, ինչպես նաև՝ հիպովոլեմիայով...

Վիրաբուժություն Ինտենսիվ թերապիա Առաջին բժշկական օգնություն

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ