Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)

Ավտո-ճանապարհային պատահարների հետևանքով առաջացած գանգուղեղային վնասվածքներ առանձնահատկությունները երեխաների մոտ

Տրանսպորտային պատահարների հետևանքով առաջացած վնասվածքների աճը, ցավոք, չի շրջանցել մաև մանկահասակ բնակչությանը, և առավել հաճախ կրում է պոլիտրավմայի (բազմավնասվածքների) բնույթ:

 

Ըստ Առողջապահության Համաշխարհային կազ­մա­­կերպության տվյալների համակցված վնաս­վածքներով պայմանավորված մանկական մահա­ցու­թյունը զգալիորեն ետ է թողնում իր մրցակիցներին` գերա­զանցելով սիրտ-թոքային հիվանդություններից մահացությանը 10, ուռուցքային հիվանդություններից` 20 անգամ: Միևնույն ժամանակ, ծանր պոլի­տրավ­մաներից հետո վերապրող երեխաների ճնշող մեծամասնությունը դառնում են հաշմանդամներ, որը պայմանավորում է խնդրի ոչ միայն բժկական, այլև սոցիալական արդիականությունը:


Նյութը և հետազոտման մեթոդները


 Կատարվել է ԱՃՊ-ի հետևանքով ԳՈւՎ-երով Սուրբ Աստվածամայր ԲԿ-ում 2006-2007թթ. բուժված 118 տուժածների հիվանդության պատմագրերի վերլուծություն, որոնցից 81-ը տղա (68.6%), 37-ը աղջիկ (31.4%) երեխաներ: Տուժածներից 87-ը եղել են վրաերթի ենթարկվածներ (73.7%), 31-ը` ուղևորներ (26.3%): ԳՈւՎ-երի կլինիկական ձևերի մեջ գերակշռել է գլխուղեղի ցնցումը` 68 դեպք, այնուհետև գան­գու­ղեղի սալջարդը` 32 դեպք, գանգուղեղի ճնշումով եղել են 15 տուժած, դիֆուզ աքսոնալ վնասումով` 3 տուժած: Առանձնացված ԳՈւՎ դիտվել է 37 երեխայի մոտ, զուգակցված ԳՈւՎ` 81-ի մոտ: Տուժածներից 92 երեխայի մոտ (78%) ընդունվելիս ախտորոշվել է տրավմատիկ շոկ:


Հիվանդների մեծ մասը երթարկվել են համալիր հետազոտման ժամանակակից տեսապատկերման մեթոդների կիրառմամբ:


Արդյունքները և նրանց քննարկումը


Տղա երեխաները աղջիկների համեմատ տուժում են մոտ 3 անգամ ավելի հաճախակի: Ընդ որում, տրավ­մատիզմի հաճախականության սեռային տարբերությունները մինչև 3 տար. հասակը համեմա­տա­բար մեծ չէ: Նախադպրոցական և ցածր դպրոցա­կան հասակի երեխաների մոտ այդ տարբերությունը արտահայտվում է առավելագույն չափով և գրեթե նույն փոխհարաբերությամբ շարունակվում է ավագ դպրոցական տարիքային խմբում: Տարիքային խմբերի ուսումնասիրումից պարզվում է, որ վնաս­վածք­ների հաճախականությունը աճում է նախա­դպրո­ցական և ցածր դպրոցական տարիքում (միասին կազմում են 74.6%), երբ երեխաների գիտակցական կար­գա­պահությունը լիարժեք ձևավորված չէ, մյուս կողմից մանկապարտեզ, դպրոց հաճախելու հետ կապ­ված մեծանում է փողոցային վնասվածքների հաճա­խականությունը:


Ըստ սեզոնային հաճախականության նկատվում է դեպքերի ակնհայտ գերակշռում մայիս-հուլիս ամիսներին (52.8%), կապված ուսումնական տարվա ավարտի, օրերի տաքացման, երեխաների` դրսում երկարատև լինելու հանգամանքների հետ:


Պետք է նշել, որ ավտովթարների ժամանակ երեխաները մեծամասամբ ենթարկվել են վրաերթի, իսկ դեպքերի Զ-ում տուժել են մեքենաների մեջ` առանց ամրագոտիների և առջևի նստատեղում գտնվելու պարագայում:


ԱՃՊ-ից տուժածների մոտ առաջացած վնաս­վածք­ների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ վնաս­վածքների տեղադրությունը և կլինիկական-մորֆոլո­գի­ական առանձնահատկությունները որոշակիորեն պայ­մա­նավորված են ԱՃՊ-ի տեսակով և հանգա­մանք­ներով: Այսպես` տուժածների վրաերթի ենթարկ­վելու պարագայում առավել հաճախ առաջացել են զուգակցված ԳՈւՎ-եր, ընդ որում առավել հաճախ ստորին վերջույթների, կոնքի կոտրվածքների զու­գակցումը ԳՈւՎ-ի հետ:


ԱՃՊ-երի հետևանքով ուղևոր տուժածների մոտ վնասվածքները հիմնականում առաջացել են ավտո­մեքե­նային դիմային ապակուն, ցուցահարթակին (առջևի նստատեղում գտնվելու պարագայում), առա­ջին նստատեղի թիկնակներին ետևում նստողների պարագայում, ինչպես նաև մեքենայի կողային ամրամասերին հարվածելու հետևանքով: Այս դեպքում ԳՈւՎ-երը առավելապես եղել են առանձնացված բնույթի, կամ զուգակցվել են դիմային վնասվածքների հետ: Ծանր և զուգակցված ԳՈւՎ-եր առաջացել են, երբ տեղի է ունեցել ավտոմեքենայի շրջում և ուղևորների շպրտում մեքենայից դուրս:


Տրավմատիկ շոկի վիճակում ընդունվել է 92 (78%) հիվանդ: Տրավմատիկ շոկով բարդացել են գերա­զան­ցապես զուգակցված ԳՈւՎ-ը, հիմնականում վրաերթի հետևանքով տուժածների մոտ:


Ախտորոշման մեթոդների ընտրության և հաջորդա­կա­նության հարցում որոշիչ նշանակություն է ունեցել տու­ժածների ծանրության աստիճանը: Հետազոտման առաջին էտապում հիմնական խնդիր է եղել անհե­տա­ձգելի վիրաբուժական միջամտություն պահանջող վնաս­վածքի հայտնաբերումը (ներքին արյու­նա­հոսություն, հեմո-, պնևմոթորաքս, ներգանգային հե­մա­տոմաներ): Գանգուղեղի ճնշումը հանդիսանում է վիրա­բուժական միջամտություն պահանջող հիմնական ԳՈւՎ-ը: Զուգակցված ԳՈւՎ-ի պարա­գա­յում գանգուղեղի ճնշումը ընթացել է առավել սուր և քողարկված:


Ծանր և անգիտակից վիճակում գտնվող հիվանդ­ների մոտ ԳՈւՎ-երի հետազոտությունը մեծամասամբ սկսվել է նյարդատեսապատկերման (համա­կարգ­չա­յին շերտագրում, ուլտրաձայնային քննություն) մեթոդ­նե­րից, որը թույլ է տվել հաշված րոպեների ընթացքում պարզել ԳՈւՎ-ի բնույթը և վիրահատական միջա­մտություն պահանջող փոփոխությունների առկա­յությունը:


Եզրակացություններ


  1. Երեխաների մոտ ԱՃՊ-երի հաճախականությունը առավել աճում է մայիս-հուլիս ամիսներին, առավել հաճախ տուժում են ցածր և միջին դպրոցական տարիքի տղա երեխաները (74.6%)
  2. ԱՃՊ-երից տուժածների մոտ առաջացած վնաս­վածք­ների տեղադրությունը և կլինիկական-մորֆո­լո­գիական առանձնահատկությունները որոշա­կիորեն պայմանավորված են ԱՃՊ-ի տեսակով և հանգամանքներով (վրաերթի ենթարկված, ուղևոր): Գերակշռող մասի (68.6%) մոտ առաջանում են համակցված և բազմավնասվածքներ:
  3. Հետազոտման ժամանակակից տեսապատկերող մեթոդների (ՈւՁՀ, ԿՏ, ՄՌՏ) կիրառումը թույլ է տալիս բազմավնասվածքների բաղադրիչների լիար­ժեք և արագ ախտորոշում, օպտիմալ բու­ժա­կան տակտիկայի ընտրում:

 

Հեղինակ. Ն.Հ. Դալլաքյան, Սուրբ Աստվածամայր Բժշկական Կենտրոն
Սկզբնաղբյուր. Գիտա - գործնական Բժշկական Հանդես <<Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի>> - 3. 2008 (35) 50-51
Աղբյուր. med-practic.com
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Կարդացեք նաև

Լապարասկոպիկ ներվիրահատական ուլտրաձայնային հետազոտության արդյունավետությունը խոլեդոխոլիթիազների ախտորոշման ժամանակ

Ներածություն:

Խոլեդոխոլիթիազով բարդացած խոլեցիստիտների ախտորոշումը և բուժումը մնում է աբդոմինալ վիրա­բուժության արդիական խնդիրներից մեկը: Շատ հաճախ անհրաժեշտություն է առաջանում խոլեդո­խոլի­թիազը ախտորոշել ներվիրահատական մեթոդ­ներով, քանի որ ...

Գաստրոէնտերոլոգիա, լյարդաբանություն Վիրաբուժություն Ախտորոշիչ մեթոդներ
Գլյուկոկորտիկոիդների կիրառումը սուր արմատիկային համախտանիշի բուժման ժամանակ

Կյանքի ժամանակակից պահանջները և աշխա­տան­քային պայմանները պարտադրում են արագ վերա­կանգնել հիվանդի առողջությունը և սեղմ ժամ­կետ­ներում նրան վերադարձնել ակտիվ գործու­նե­ության: Նորագույն տեխնոլոգիաների, դեղորայքի, սոցիալական միջոցների ներդրումը բժշկության մեջ հնարավորություն է տալիս...

Նյարդաբանություն Ինտենսիվ թերապիա
Ինֆուզիոն թերապիայի առանձնահատկույթունները հետվիրահատական շրջանում

Ժամանակակից գրականության մեջ ինֆուզիոն թերապիայի խնդիրները վերանայվել են և ստացել հետևյալ ձևակերպումը. 1) համալրել ծավալը, 2) հա­մալրել հեղուկը և 3) համալրել էլեկտրոլիտները...

Վիրաբուժություն Ինտենսիվ թերապիա Առաջին բժշկական օգնություն
Որովայնի խոռոչի օրգանների սուր վիրաբուժական հիվանդություններով հիվանդների ուշ հոսպիտալացումը որպես սոցիալ-հիգենիկ պրոբլեմ

Հայտնի է, որ շտապ վիրաբուժական միջա­մտություն պահանջող որովայնի խոռոչի օրգանների սուր վիրաբուժական հիվանդությունների վիրահա­տա­կան բուժման ուշացումը մեծացնում է հետվիրա­հա­տա­կան բարդությունների թիվը, բարձրացնում է մահվան վտանգը, զգալիորեն երկարացնում է բուժման ընթացքը...

Վիրաբուժություն
Սթրեսորային հիպերգլիկեմիայի շտկման նպատակահարմարությունն ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքում

Ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքի (ԻԹԲ) հիվանդների շուրջ 50%-ի մոտ, որոնք չեն տառապում շաքարային դիաբետով, հայտնաբերվում է հիպեր­գլի­կե­միա: Բժշկական գրականության մեջ երկար ժամա­նակ այս հիպերգլիկեմիան, որը կոչվում է սթրե­սո­ր­ա­յին, դիտվում էր որպես օրգանիզմի ադապտացիոն ռեակցիա՝ ի պատասխան...

Ինտենսիվ թերապիա
Ներգանգային թարախակույտերի բուժումը երեխաների մոտ

Ներգանգային թարախակույտերը դասվում են գանգուղեղի ծանր հիվանդությունների շարքում, աչքի են ընկնում բարձր մահացությամբ, վիրահատական տակտիկայի ընտրության դժվարությամբ, հաճախ` հաշմանդամության բերող մնացորդային երևույթ­նե­րով...

Մանկական հիվանդություններ
Ուսուցման սիմուլյացիոն մեթոդներ ներդրման անհրաժեշտությունն անհետաձգելի բուժօգնության ուսուցման շրջանակներում

Բժշկական գործունեության մեջ անհետաձգելի հա­մարվում են այն ախտաբանական փոփո­խու­թյուն­ները, որոնց արդյունքում հիվանդի ընդհանուր վիճակը կտրուկ վատանում է և, համապատասխան անհետա­ձգելի բժշկական օգնություն չցուցաբերելու դեպքում, նրա կյանքին ուղղակի վտանգ է սպառնում...

Ինտենսիվ թերապիա Առաջին բժշկական օգնություն
Նատրիումի քլորիդի հիպերտոնիկ լուծույթի և մանիտոլի կիրառման արդյունավետությունն օսմոթերապիայի շրջանակներում

Գանգուղեղային վնասվածքների (ԳՈւՎ) և հեմո­ռագիկ ինսուլտների ինտենսիվ թերապիայի կարևորա­գույն խնդիրը է հանդիսանում  հիպովոլեմիայի արագ շտկումն ու հեմոդինամիկայի կայունացումը, հակա­ռակ դեպքում` ուղեղային անբավարար պերֆուզիայի պատճառով...

Նյարդաբանություն Ինտենսիվ թերապիա
Ծանր գանգուղեղային վնասվածքներով երեխաների հետազոտման ալգորիթմի մեր փորձը

Ծանր գանգուղեղային վնասվածքները (ԳՈւՎ) երեխաների մոտ ընդհանուր գանգուղեղային վնաս­ված­քների մեջ կազմում են 13-20% ընդհանրապես մանկական տրավմատիզմից մահացության 50%-ը, և հաշմանդամության 82%-ը, ինչը պայմանավորում է խնդրի բժշկական և սոցիալական կարևորությունը...

Մանկական հիվանդություններ
Տիբանտինային մոնոթերապիան նեյրոպաթիկ ցավային համախտանիշի բուժման ժամանակ

Ժամանակակից բժշկության մեջ նեյրոպաթիկ ցա­վային համախտանիշի (ՆՑՀ) բուժումը համարվում է բարդ և մեծ արդիականություն վայելող խնդիր, ինչը պայմանավորված է ոչ միայն ՆՑՀ-ով տառապող հիվանդների մեծ թվով, այլ նաև մինչ օրս կիրառվող բուժման ավանդական մեթոդների խիստ ցածր արդյունավետությամբ, որի արդյունքում սուր ցավը վերածվում է քրոնիկականի...

Նյարդաբանություն Ինտենսիվ թերապիա Բուժման մեթոդներ
Մանկական նեյրոտրավմայի կառուցվածքի դինամիկայի հարցի շուրջ

Բնակչության սոցիալ-տնտեսական կյանքի փոփո­խու­թյունները մշտապես ազդում են հիվանդացության, մասնավորապես տրավմատիզմի կառուցվածքի վրա: Նրանց արդյունավետ բուժումը և կանխարգելումը թելադրում է այդ փոփոխությունների ուսումնասիրում, համապատասխան կազմակերպչական, բուժ-ախտո­րոշիչ միջոցառումների հիմնավորված մշակումը...

Մանկական հիվանդություններ
Արձանագրային բուժումը ծանր վնասվածքներով հիվանդների վարման նախահիվանդանոցային փուլում

Տեղափոխման խնդիրը հանդիսանում է նախա­հի­վան­դանոցային փուլում ծավալվող գործունեության հիմնահարցերից մեկը: Անվտանգ տեղափոխում ապա­հովելու համար հարկավոր են ոչ միայն անհրա­ժեշտ սարքավորումներով և դեղամիջոցներով հագեցած տրանսպորտային միջոցներ, այլև որոշակի տեսա­կան գիտելիքների և գործնական հմտություն­ների քաջ իմացություն: Այս տեսանկյունից...

Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա Ինտենսիվ թերապիա Առաջին բժշկական օգնություն
Կոնքազդրային հոդի հետվնասվածքային օստեոխոնդրալ ազատ մարմինների արթրոսկոպիկ բուժումը

Առօրյա կյանքում հաճախ են հանդիպում կոնքազդրային հոդի այնպիսի հիմնախնդիրներ, որոնք շատ դժվար է հայտնաբերել ռենտգենա­բա­նական հետազոտությամբ և պահանջում են լուրջ բուժական միջոցառումներ: Դրանց մեջ կարևոր տեղ են զբաղեցնում հետվնասվածքային ազատ օստեո­խոնդրալ մարմինները, ասեպտիկ նեկրոզի օջախները...

Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա Բուժման մեթոդներ
Ինֆուզիոն թերապիայի առանձնահատկությունները շտապ կարգով կատարվող վիրահատությունների ժամանակ

Հիպովոլեմիայի արագ և արդյունավետ շտկումը հանդիսանում է մեծ արդիականություն վայելող խնդիր՝ ցանկացած կրիտիկական վիճակում, այդ թվում նաև՝ շտապ կարգով կատարվող վիրա­հա­տությունների ժամանակ, երբ անհրաժեշտություն է ստեղծվում արագ համալրել ներանոթային ծավալը՝ անզգայացման ողջ ընթացքում կայուն հեմոդինամիկա ապա­հովելու, ինչպես նաև՝ հիպովոլեմիայով...

Վիրաբուժություն Ինտենսիվ թերապիա Առաջին բժշկական օգնություն

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ