Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)

Որովայնի խոռոչի օրգանների սուր վիրաբուժական հիվանդություններով հիվանդների ուշ հոսպիտալացումը որպես սոցիալ-հիգենիկ պրոբլեմ

Հայտնի է, որ շտապ վիրաբուժական միջա­մտություն պահանջող որովայնի խոռոչի օրգանների սուր վիրաբուժական հիվանդությունների վիրահա­տա­կան բուժման ուշացումը մեծացնում է հետվիրա­հա­տա­կան բարդությունների թիվը, բարձրացնում է մահվան վտանգը, զգալիորեն երկարացնում է բուժման ընթացքը:

 

Գրական աղբյուրների վերլուծությունը ցույց է տվել, որ հոսպիտալացման ժամկետի վրա ազդում են հիվանդների ժամանակին բուժօգնության չդիմելը, մինչհոսպիտալային փուլում շտապ բուժօգնության կազմակերպումը, հիվանդից և բժշկից անկախ հոսպիտալացման ուշացման օբյեկտիվ պատճառներ: Ուշ հոսպիտալացման առաջնային պատճառ է համարվում ժամանակին բուժօգնության չդիմելը, որի պատճառը, ըստ հեղինակների, սեփական վիճակի ծանրության թերագնահատումն է և, որպես հետևանք ինքնաբուժությամբ զբաղվելու ձգտումը կամ սպա­սումը այն հույսով, որ ցավի նոպան կհանդարտվի:

 

Լ. Ի. Գարվինը և համահեղինակները հետևություն են արել այն մասին, որ ոչ ժամանակին հոսպիտալացման հիմնական պատճառը բուժօգնությանն ուշացած դիմելն է: Հեղինակները ընդգծել են, որ դա կախված չի եղել կամ գրեթե կախված չի եղել սոցիալ-կենցաղային պայմաններից, որը կազմել է դեպքերի 1,4 %: Հիմնական պատճառը (98,6%) հիվանդների (հարա­զատների) կողմից հիվանդության լրջության և վտանգավորության թերագնահատումն է կամ էլ այն, որ սուր ցավերի ի հայտ գալը գնահատվել է, որպես խրոնիկ հիվանդության դրսևորում, որը ավելի հաճախ հանդիպում է տարեց մարդկանց մոտ, որոնք որովայնի սուր ցավերը համարում են իրենց խրոնիկ հիվանդության հերթական դրսևորում և գերադասում են սեփական փորձը օգտագործել առանց բժշկին դիմելու:

 

Ն.Ս. Եպիֆանովը և համահեղինակները հաստատել են, որ սուր վիրաբուժական հիվան­դություն­ների առաջին նշանների մասին տեղեկացված են եղել հարցվածների միայն 40,5%: Հիվանդների 27,4% մտածել են, որ ցավերը ինքնուրույն կանցնեն, 38,6% ենթադրել են, որ դա ոչ վիրաբուժական հիվան­դություն է, 13,4%-ի մոտ ցավերը թույլ արտահայտված են եղել:


Մի շարք հեղինակներ հիվանդների կողմից ժամա­նակին բուժօգնության չդիմելը կապում են տարեց և ծեր անհատների մոտ սուր վիրաբուժական հիվան­դություն­ների ընթացքի որոշ առանձնահատ­կու­թյունների հետ. ցավային սինդրոմի թույլ արտա­հայտվածության, կլինիկական դրսևորումների ատիպիկություն:


Առանձին խումբ են կազմում (14,8%) այն մարդիկ, ովքեր անփույթ են իրենց և իրենց ընտանիքի անդամ­ների առողջության նկատմամբ, չարաշահում են ոգելից խմիչքները կամ չեն ցանկանում բժիշկներին դիմել ոչ աշխատանքային օրերին:


Որովայնի խոռոչի օրգանների սուր վիրաբու­ժա­կան հիվանդությամբ հիվանդների հոսպիտալացման հապաղման պատճառների հաջորդ խումբը կախված է բուժաշխատողներից:


Շտապ ցուցումներով ուղարկված հիվանդներին հոսպիտալացնելու մերժումների վերլուծությունը ցույց է տվել, որ 24,6% դեպքերում օբյեկտիվ հետազոտման տվյալները սխալ են մեկնաբանվել, 23,7% դեպքերում հետազոտման օբյեկտիվ մեթոդները չեն օգտագործ­վել, 14,5% դեպքերում հիվանդի գանգատները ան­տեսվել են, 13,2% դեպքերում չի հավաքվել լիարժեք անամնեզ, 4,8% դեպքերում նկատվել է հիվանդության ատիպիկ ընթացք, 2,9% հիվանդները բերվել են չափազանց ծանր հոգեվարքային վիճակում: Պարզվել է, որ բուժաշխատողները որոշել են 4,9% դեպքերում հիվանդին հետևել տանը, 1,4% դեպքերում բուժել են տանը անտիբիոտիկներով, սպազմոլիտիկներով, 8,4% դեպքերում բուժել են սխալ ախտորոշմամբ և չեն վերահսկել հիվանդության ախտանիշների ընթացքին:


Լինում են դեպքեր, երբ շտապ օգնության բժիշկ­ները չճշտված ախտորոշմամբ հիվանդին ներարկում են դեղորայք առանց հետագա հսկողության:


Ժամանակին հոսպիտալացման խոչընդոտող օբյեկ­տիվ պատճառներին կարելի է դասել այն պայմանները, որոնք նպաստում են որովայնի սուր վիրաբուժական հիվանդությունների ոչ ակնհայտ և ոչ տիպիկ ընթացքին, ինչը կապված է բնակիչների մեծամասնության մոտ օրգանիզմի ռեակտիվության փոփոխման, իջեցման, աղավաղման հետ, որին նպաստում են հակաբակտերիալ դեղամիջոցների համատարած, երբեմն անհիմն նշանակումը, ոգելից խմիչքների չարաշահումը, կյանքի միջին տևողության ավելացումը, որը բերում է խոշոր քաղաքների բնակչության մեջ տարեցների և ծերերի թվի հարաբերական աճի:


Ուշ հոսպիտալացման օբյեկտիվ պատճառներից են, հատկապես գյուղական վայրերում, երկար ճանապարհը, կապի բացակայությունը, տրանս­պոր­տային միջոցների բացակայությունը, վատ եղանա­կային պայմանները:


Վերը նշվածից հետևում է, որ անհրաժեշտ է, բնակ­չության շրջանում լայնածավալ սանիտարա-լուսա­վոր­չական աշխատանքներ անցկացնելու միջոցով, պայքարել, որպեսզի հիվանդները վաղ փուլում դիմեն բուժ­օգնության, բացատրական աշխատանքներ անցկացնել հիվանդանոցում հիվանդի և հարազատ­ների հետ, օգտագործել զանգվածային լրատվային միջոցները:


Այն դեպքերում, երբ հիվանդին ստացիոնար բերելիս նրա մոտ սուր պաթոլոգիայի կասկածը չի հաս­տատվում, անհրաժեշտ է նրան տրված տեղե­կան­քում տալ ցուցումներ նրա հետագա վարքի, ռեժիմի և վիճակի վատացման դեպքում կրկին բուժօգնության դիմելու անհրաժեշտության մասին:


Կարևոր է նաև բժիշկների գիտակցության մեջ ամրապնդել խորացված հետազոտության համար հիվանդների հոսպիտալացման անհրաժեշտությունը, երբ` բոլոր այն դեպքերում, երբ կա սուր վիրաբու­ժական հիվանդության ախտորոշման կասկած:

Հեղինակ. Գ.Մ. Միրիջանյան, Ռ.Ռ. Նազարեթյան ԵրՊԲՀ Վիրաբուժական հիվանդությունների թիվ 1 ամբիոն
Սկզբնաղբյուր. Գիտա - գործնական Բժշկական Հանդես <<Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի>> - 3. 2008 (35) 45-46
Աղբյուր. med-practic.com
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Կարդացեք նաև

Լապարասկոպիկ ներվիրահատական ուլտրաձայնային հետազոտության արդյունավետությունը խոլեդոխոլիթիազների ախտորոշման ժամանակ

Ներածություն:

Խոլեդոխոլիթիազով բարդացած խոլեցիստիտների ախտորոշումը և բուժումը մնում է աբդոմինալ վիրա­բուժության արդիական խնդիրներից մեկը: Շատ հաճախ անհրաժեշտություն է առաջանում խոլեդո­խոլի­թիազը ախտորոշել ներվիրահատական մեթոդ­ներով, քանի որ ...

Գաստրոէնտերոլոգիա, լյարդաբանություն Վիրաբուժություն Ախտորոշիչ մեթոդներ
Գլյուկոկորտիկոիդների կիրառումը սուր արմատիկային համախտանիշի բուժման ժամանակ

Կյանքի ժամանակակից պահանջները և աշխա­տան­քային պայմանները պարտադրում են արագ վերա­կանգնել հիվանդի առողջությունը և սեղմ ժամ­կետ­ներում նրան վերադարձնել ակտիվ գործու­նե­ության: Նորագույն տեխնոլոգիաների, դեղորայքի, սոցիալական միջոցների ներդրումը բժշկության մեջ հնարավորություն է տալիս...

Նյարդաբանություն Ինտենսիվ թերապիա
Ինֆուզիոն թերապիայի առանձնահատկույթունները հետվիրահատական շրջանում

Ժամանակակից գրականության մեջ ինֆուզիոն թերապիայի խնդիրները վերանայվել են և ստացել հետևյալ ձևակերպումը. 1) համալրել ծավալը, 2) հա­մալրել հեղուկը և 3) համալրել էլեկտրոլիտները...

Վիրաբուժություն Ինտենսիվ թերապիա Առաջին բժշկական օգնություն
Սթրեսորային հիպերգլիկեմիայի շտկման նպատակահարմարությունն ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքում

Ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքի (ԻԹԲ) հիվանդների շուրջ 50%-ի մոտ, որոնք չեն տառապում շաքարային դիաբետով, հայտնաբերվում է հիպեր­գլի­կե­միա: Բժշկական գրականության մեջ երկար ժամա­նակ այս հիպերգլիկեմիան, որը կոչվում է սթրե­սո­ր­ա­յին, դիտվում էր որպես օրգանիզմի ադապտացիոն ռեակցիա՝ ի պատասխան...

Ինտենսիվ թերապիա
Ներգանգային թարախակույտերի բուժումը երեխաների մոտ

Ներգանգային թարախակույտերը դասվում են գանգուղեղի ծանր հիվանդությունների շարքում, աչքի են ընկնում բարձր մահացությամբ, վիրահատական տակտիկայի ընտրության դժվարությամբ, հաճախ` հաշմանդամության բերող մնացորդային երևույթ­նե­րով...

Մանկական հիվանդություններ
Ուսուցման սիմուլյացիոն մեթոդներ ներդրման անհրաժեշտությունն անհետաձգելի բուժօգնության ուսուցման շրջանակներում

Բժշկական գործունեության մեջ անհետաձգելի հա­մարվում են այն ախտաբանական փոփո­խու­թյուն­ները, որոնց արդյունքում հիվանդի ընդհանուր վիճակը կտրուկ վատանում է և, համապատասխան անհետա­ձգելի բժշկական օգնություն չցուցաբերելու դեպքում, նրա կյանքին ուղղակի վտանգ է սպառնում...

Ինտենսիվ թերապիա Առաջին բժշկական օգնություն
Ավտո-ճանապարհային պատահարների հետևանքով առաջացած գանգուղեղային վնասվածքներ առանձնահատկությունները երեխաների մոտ

Տրանսպորտային պատահարների հետևանքով առաջացած վնասվածքների աճը, ցավոք, չի շրջանցել մաև մանկահասակ բնակչությանը, և առավել հաճախ կրում է պոլիտրավմայի (բազմավնասվածքների) բնույթ...

Մանկական հիվանդություններ Առաջին բժշկական օգնություն
Նատրիումի քլորիդի հիպերտոնիկ լուծույթի և մանիտոլի կիրառման արդյունավետությունն օսմոթերապիայի շրջանակներում

Գանգուղեղային վնասվածքների (ԳՈւՎ) և հեմո­ռագիկ ինսուլտների ինտենսիվ թերապիայի կարևորա­գույն խնդիրը է հանդիսանում  հիպովոլեմիայի արագ շտկումն ու հեմոդինամիկայի կայունացումը, հակա­ռակ դեպքում` ուղեղային անբավարար պերֆուզիայի պատճառով...

Նյարդաբանություն Ինտենսիվ թերապիա
Ծանր գանգուղեղային վնասվածքներով երեխաների հետազոտման ալգորիթմի մեր փորձը

Ծանր գանգուղեղային վնասվածքները (ԳՈւՎ) երեխաների մոտ ընդհանուր գանգուղեղային վնաս­ված­քների մեջ կազմում են 13-20% ընդհանրապես մանկական տրավմատիզմից մահացության 50%-ը, և հաշմանդամության 82%-ը, ինչը պայմանավորում է խնդրի բժշկական և սոցիալական կարևորությունը...

Մանկական հիվանդություններ
Տիբանտինային մոնոթերապիան նեյրոպաթիկ ցավային համախտանիշի բուժման ժամանակ

Ժամանակակից բժշկության մեջ նեյրոպաթիկ ցա­վային համախտանիշի (ՆՑՀ) բուժումը համարվում է բարդ և մեծ արդիականություն վայելող խնդիր, ինչը պայմանավորված է ոչ միայն ՆՑՀ-ով տառապող հիվանդների մեծ թվով, այլ նաև մինչ օրս կիրառվող բուժման ավանդական մեթոդների խիստ ցածր արդյունավետությամբ, որի արդյունքում սուր ցավը վերածվում է քրոնիկականի...

Նյարդաբանություն Ինտենսիվ թերապիա Բուժման մեթոդներ
Մանկական նեյրոտրավմայի կառուցվածքի դինամիկայի հարցի շուրջ

Բնակչության սոցիալ-տնտեսական կյանքի փոփո­խու­թյունները մշտապես ազդում են հիվանդացության, մասնավորապես տրավմատիզմի կառուցվածքի վրա: Նրանց արդյունավետ բուժումը և կանխարգելումը թելադրում է այդ փոփոխությունների ուսումնասիրում, համապատասխան կազմակերպչական, բուժ-ախտո­րոշիչ միջոցառումների հիմնավորված մշակումը...

Մանկական հիվանդություններ
Արձանագրային բուժումը ծանր վնասվածքներով հիվանդների վարման նախահիվանդանոցային փուլում

Տեղափոխման խնդիրը հանդիսանում է նախա­հի­վան­դանոցային փուլում ծավալվող գործունեության հիմնահարցերից մեկը: Անվտանգ տեղափոխում ապա­հովելու համար հարկավոր են ոչ միայն անհրա­ժեշտ սարքավորումներով և դեղամիջոցներով հագեցած տրանսպորտային միջոցներ, այլև որոշակի տեսա­կան գիտելիքների և գործնական հմտություն­ների քաջ իմացություն: Այս տեսանկյունից...

Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա Ինտենսիվ թերապիա Առաջին բժշկական օգնություն
Կոնքազդրային հոդի հետվնասվածքային օստեոխոնդրալ ազատ մարմինների արթրոսկոպիկ բուժումը

Առօրյա կյանքում հաճախ են հանդիպում կոնքազդրային հոդի այնպիսի հիմնախնդիրներ, որոնք շատ դժվար է հայտնաբերել ռենտգենա­բա­նական հետազոտությամբ և պահանջում են լուրջ բուժական միջոցառումներ: Դրանց մեջ կարևոր տեղ են զբաղեցնում հետվնասվածքային ազատ օստեո­խոնդրալ մարմինները, ասեպտիկ նեկրոզի օջախները...

Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա Բուժման մեթոդներ
Ինֆուզիոն թերապիայի առանձնահատկությունները շտապ կարգով կատարվող վիրահատությունների ժամանակ

Հիպովոլեմիայի արագ և արդյունավետ շտկումը հանդիսանում է մեծ արդիականություն վայելող խնդիր՝ ցանկացած կրիտիկական վիճակում, այդ թվում նաև՝ շտապ կարգով կատարվող վիրա­հա­տությունների ժամանակ, երբ անհրաժեշտություն է ստեղծվում արագ համալրել ներանոթային ծավալը՝ անզգայացման ողջ ընթացքում կայուն հեմոդինամիկա ապա­հովելու, ինչպես նաև՝ հիպովոլեմիայով...

Վիրաբուժություն Ինտենսիվ թերապիա Առաջին բժշկական օգնություն

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ