Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)

Ուսուցման սիմուլյացիոն մեթոդներ ներդրման անհրաժեշտությունն անհետաձգելի բուժօգնության ուսուցման շրջանակներում

Բժշկական գործունեության մեջ անհետաձգելի հա­մարվում են այն ախտաբանական փոփո­խու­թյուն­ները, որոնց արդյունքում հիվանդի ընդհանուր վիճակը կտրուկ վատանում է և, համապատասխան անհետա­ձգելի բժշկական օգնություն չցուցաբերելու դեպքում, նրա կյանքին ուղղակի վտանգ է սպառնում: Նման իրա­վիճակներում դիտվող բարդությունների և անբա­րե­նպաստ ելքերի պատճառը հաճախ հանդիսանում է մարդկային գործոնը, այսինքն՝ բժշկի անբավարար փորձառությունը: Սակայն միշտ չէ, որ սեփական աշխատանքային փորձը կարող է լինել բավարար՝ նման իրավիճակներում գործելու համար:

 

Ճիշտ գոր­ծելա­կերպը պահանջում է համակարգված տեսական և գործնական կոնկրետ գիտելիքների իմացություն, որոնք բժիշկը պետք է ձեռք բերի դեռևս ուսումնա­ռության ընթացքում՝ նախքան ինքնուրույն աշխա­տանքի անցնելը: Ուստի՝ ինտենսիվ թերապիայի հիմունքների իմացությունը և նպատակաուղղված անհետաձգելի բուժօգնություն ցուցաբերելու կարո­ղու­թյունը պարտադիր են ցանկացած մասնագիտության բժշկի համար, քանի որ առօրյա աշխատանքային գործունեության ընթացքում յուրաքանչյուր բժիշկից կարող է պահանջվել ցուցաբերել անհետաձգելի միջո­ցառումներ:

 

Կրիտիկական վիճակներում ելք գտնելու և կարճ ժամանակահատվածում անմիջապես ճիշտ որոշում կայացնելու կարողությունը պետք է լինի ոչ թե տարիների ընթացքում սեփական փորձի կուտակման արդյունք, այլ՝ ուսումնառության գործընթացի հիմնա­կան նպատակն ու պահանջը: Հետևաբար, ուսանողին պետք է սովորեցնել առաջին հայացքից թռուցիկ թվա­ցող զննման արդյունքում արագ գնահատել հիվանդի ծանրությունը, կողմնորոշվել ախտորոշման հարցում և ձեռնարկել ճիշտ բժշկական միջոցառումներ:

 

Սակայն մեր կողմից մինչ այժմ կիրառվող դասա­վանդ­ման մեթոդները (դասախոսություն, թեստեր, սի­տուացիոն խնդիրներ, վարժասարքեր) համակողմանի չեն և հնարավորություն չեն տալիս ուսանողին սովո­րեց­նել կողմնորոշվելու բոլոր այն իրավիճակներում, որոնք հնարավոր են իրական կյանքում՝ հաշվի առնելով իրավիճակի բարդությունը, անորոշությունը, վտանգը, հնարավոր հոգեբանական լարվածությունն ու շփոթվածությունը:

 

Ուսանողը պետք է պատրաստ լինի այն հանգամանքին, որ ոչ մի իրավիճակ խիստ յուրահատուկ չէ և նման չէ առաջին հայացքից նույնատիպ թվացող նախորդ դեպքերին: Քանի որ հաջողված ուսումնական գործընթացի գրավականը և ցուցանիշը հանդիսանում է կլինիկորեն մտածելու և գործնական խնդրին ստեղծագործական լուծում տալու կարողությունը, ապա մեծ ուշադրություն պետք է դարձնել նաև որոշում կայացնելու փորձի ձեռք բերման վրա: Իսկ սա հնարավոր է միայն ուսուցման սիմուլյացիոն մեթոդի ներդրման դեպքում: Վերջինս ենթադրում է իսկական կլինիկական իրավիճակի և նրա հնարավոր բարդությունների զարգացման նույնպիսի վերարտադրություն, որն իրականացվում է բոլոր անհրաժեշտ միջոցներով ու սարքավորումներով հագեցած սրահում:

 

Իսկ որպես հիվանդ՝ հանդես է գալիս համակարգչին միացած մանեկենը: Սիմուլյա­տոր­ներով ուսուցման առավելությունները կայանում են նրանում, որ վերարտադրվում և ուսումնասիրվում են այն իրավիճակները, բարդությունները և խնդիր­ները, որոնք գործնականում հազվադեպ են հանդի­պում: Բացի այդ, ուսանողը հնարավորություն է ստանում տեսական գիտելիքներն օգտագործել տար­բեր իրավիճակներում և մարզվում է այնքան անգամ, որքան որ անհրաժեշտ է իրեն տվյալ իրավիճակը լավ յուրացնելու համար:

 

Մենք կարծում ենք, որ միայն ուսուցման սիմուլյա­ցիոն մեթոդի ներդրմամբ է հնարավոր բարձրացնել ուսանողների տեսական պատրաստավածությունն ու գործնական հմտությունների մակարդակը:

 

 

Հեղինակ. Գ.Գ. Մխոյան, Մ.Ի. Եղիազարյան, Ա.Ֆ. Վարոսյան ,Մ. Հերացու անվ. ԵՊԲՀ-ի անեսթեզիոլոգիայի, ինտեն­սիվ թերապիայի և ռեանիմատոլոգիայի ամբիոն
Սկզբնաղբյուր. Գիտա - գործնական Բժշկական Հանդես <<Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի>> -3. 2008 (35) 4-5
Աղբյուր. med-practic.com
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Կարդացեք նաև

Լապարասկոպիկ ներվիրահատական ուլտրաձայնային հետազոտության արդյունավետությունը խոլեդոխոլիթիազների ախտորոշման ժամանակ

Ներածություն:

Խոլեդոխոլիթիազով բարդացած խոլեցիստիտների ախտորոշումը և բուժումը մնում է աբդոմինալ վիրա­բուժության արդիական խնդիրներից մեկը: Շատ հաճախ անհրաժեշտություն է առաջանում խոլեդո­խոլի­թիազը ախտորոշել ներվիրահատական մեթոդ­ներով, քանի որ ...

Գաստրոէնտերոլոգիա, լյարդաբանություն Վիրաբուժություն Ախտորոշիչ մեթոդներ
Գլյուկոկորտիկոիդների կիրառումը սուր արմատիկային համախտանիշի բուժման ժամանակ

Կյանքի ժամանակակից պահանջները և աշխա­տան­քային պայմանները պարտադրում են արագ վերա­կանգնել հիվանդի առողջությունը և սեղմ ժամ­կետ­ներում նրան վերադարձնել ակտիվ գործու­նե­ության: Նորագույն տեխնոլոգիաների, դեղորայքի, սոցիալական միջոցների ներդրումը բժշկության մեջ հնարավորություն է տալիս...

Նյարդաբանություն Ինտենսիվ թերապիա
Ինֆուզիոն թերապիայի առանձնահատկույթունները հետվիրահատական շրջանում

Ժամանակակից գրականության մեջ ինֆուզիոն թերապիայի խնդիրները վերանայվել են և ստացել հետևյալ ձևակերպումը. 1) համալրել ծավալը, 2) հա­մալրել հեղուկը և 3) համալրել էլեկտրոլիտները...

Վիրաբուժություն Ինտենսիվ թերապիա Առաջին բժշկական օգնություն
Որովայնի խոռոչի օրգանների սուր վիրաբուժական հիվանդություններով հիվանդների ուշ հոսպիտալացումը որպես սոցիալ-հիգենիկ պրոբլեմ

Հայտնի է, որ շտապ վիրաբուժական միջա­մտություն պահանջող որովայնի խոռոչի օրգանների սուր վիրաբուժական հիվանդությունների վիրահա­տա­կան բուժման ուշացումը մեծացնում է հետվիրա­հա­տա­կան բարդությունների թիվը, բարձրացնում է մահվան վտանգը, զգալիորեն երկարացնում է բուժման ընթացքը...

Վիրաբուժություն
Սթրեսորային հիպերգլիկեմիայի շտկման նպատակահարմարությունն ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքում

Ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքի (ԻԹԲ) հիվանդների շուրջ 50%-ի մոտ, որոնք չեն տառապում շաքարային դիաբետով, հայտնաբերվում է հիպեր­գլի­կե­միա: Բժշկական գրականության մեջ երկար ժամա­նակ այս հիպերգլիկեմիան, որը կոչվում է սթրե­սո­ր­ա­յին, դիտվում էր որպես օրգանիզմի ադապտացիոն ռեակցիա՝ ի պատասխան...

Ինտենսիվ թերապիա
Ներգանգային թարախակույտերի բուժումը երեխաների մոտ

Ներգանգային թարախակույտերը դասվում են գանգուղեղի ծանր հիվանդությունների շարքում, աչքի են ընկնում բարձր մահացությամբ, վիրահատական տակտիկայի ընտրության դժվարությամբ, հաճախ` հաշմանդամության բերող մնացորդային երևույթ­նե­րով...

Մանկական հիվանդություններ
Ավտո-ճանապարհային պատահարների հետևանքով առաջացած գանգուղեղային վնասվածքներ առանձնահատկությունները երեխաների մոտ

Տրանսպորտային պատահարների հետևանքով առաջացած վնասվածքների աճը, ցավոք, չի շրջանցել մաև մանկահասակ բնակչությանը, և առավել հաճախ կրում է պոլիտրավմայի (բազմավնասվածքների) բնույթ...

Մանկական հիվանդություններ Առաջին բժշկական օգնություն
Նատրիումի քլորիդի հիպերտոնիկ լուծույթի և մանիտոլի կիրառման արդյունավետությունն օսմոթերապիայի շրջանակներում

Գանգուղեղային վնասվածքների (ԳՈւՎ) և հեմո­ռագիկ ինսուլտների ինտենսիվ թերապիայի կարևորա­գույն խնդիրը է հանդիսանում  հիպովոլեմիայի արագ շտկումն ու հեմոդինամիկայի կայունացումը, հակա­ռակ դեպքում` ուղեղային անբավարար պերֆուզիայի պատճառով...

Նյարդաբանություն Ինտենսիվ թերապիա
Ծանր գանգուղեղային վնասվածքներով երեխաների հետազոտման ալգորիթմի մեր փորձը

Ծանր գանգուղեղային վնասվածքները (ԳՈւՎ) երեխաների մոտ ընդհանուր գանգուղեղային վնաս­ված­քների մեջ կազմում են 13-20% ընդհանրապես մանկական տրավմատիզմից մահացության 50%-ը, և հաշմանդամության 82%-ը, ինչը պայմանավորում է խնդրի բժշկական և սոցիալական կարևորությունը...

Մանկական հիվանդություններ
Տիբանտինային մոնոթերապիան նեյրոպաթիկ ցավային համախտանիշի բուժման ժամանակ

Ժամանակակից բժշկության մեջ նեյրոպաթիկ ցա­վային համախտանիշի (ՆՑՀ) բուժումը համարվում է բարդ և մեծ արդիականություն վայելող խնդիր, ինչը պայմանավորված է ոչ միայն ՆՑՀ-ով տառապող հիվանդների մեծ թվով, այլ նաև մինչ օրս կիրառվող բուժման ավանդական մեթոդների խիստ ցածր արդյունավետությամբ, որի արդյունքում սուր ցավը վերածվում է քրոնիկականի...

Նյարդաբանություն Ինտենսիվ թերապիա Բուժման մեթոդներ
Մանկական նեյրոտրավմայի կառուցվածքի դինամիկայի հարցի շուրջ

Բնակչության սոցիալ-տնտեսական կյանքի փոփո­խու­թյունները մշտապես ազդում են հիվանդացության, մասնավորապես տրավմատիզմի կառուցվածքի վրա: Նրանց արդյունավետ բուժումը և կանխարգելումը թելադրում է այդ փոփոխությունների ուսումնասիրում, համապատասխան կազմակերպչական, բուժ-ախտո­րոշիչ միջոցառումների հիմնավորված մշակումը...

Մանկական հիվանդություններ
Արձանագրային բուժումը ծանր վնասվածքներով հիվանդների վարման նախահիվանդանոցային փուլում

Տեղափոխման խնդիրը հանդիսանում է նախա­հի­վան­դանոցային փուլում ծավալվող գործունեության հիմնահարցերից մեկը: Անվտանգ տեղափոխում ապա­հովելու համար հարկավոր են ոչ միայն անհրա­ժեշտ սարքավորումներով և դեղամիջոցներով հագեցած տրանսպորտային միջոցներ, այլև որոշակի տեսա­կան գիտելիքների և գործնական հմտություն­ների քաջ իմացություն: Այս տեսանկյունից...

Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա Ինտենսիվ թերապիա Առաջին բժշկական օգնություն
Կոնքազդրային հոդի հետվնասվածքային օստեոխոնդրալ ազատ մարմինների արթրոսկոպիկ բուժումը

Առօրյա կյանքում հաճախ են հանդիպում կոնքազդրային հոդի այնպիսի հիմնախնդիրներ, որոնք շատ դժվար է հայտնաբերել ռենտգենա­բա­նական հետազոտությամբ և պահանջում են լուրջ բուժական միջոցառումներ: Դրանց մեջ կարևոր տեղ են զբաղեցնում հետվնասվածքային ազատ օստեո­խոնդրալ մարմինները, ասեպտիկ նեկրոզի օջախները...

Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա Բուժման մեթոդներ
Ինֆուզիոն թերապիայի առանձնահատկությունները շտապ կարգով կատարվող վիրահատությունների ժամանակ

Հիպովոլեմիայի արագ և արդյունավետ շտկումը հանդիսանում է մեծ արդիականություն վայելող խնդիր՝ ցանկացած կրիտիկական վիճակում, այդ թվում նաև՝ շտապ կարգով կատարվող վիրա­հա­տությունների ժամանակ, երբ անհրաժեշտություն է ստեղծվում արագ համալրել ներանոթային ծավալը՝ անզգայացման ողջ ընթացքում կայուն հեմոդինամիկա ապա­հովելու, ինչպես նաև՝ հիպովոլեմիայով...

Վիրաբուժություն Ինտենսիվ թերապիա Առաջին բժշկական օգնություն

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ