Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Անպտղություն

Անպտղության ժամանակ հոգեբանական գործոններով պայմանավորված տղամարդկանց սեքսուալ դիսֆունկցիաները

Անպտղության ժամանակ հոգեբանական գործոններով պայմանավորված տղամարդկանց սեքսուալ դիսֆունկցիաները

Նախաբան: Տղամարդկանց անպտղության խնդիրը դարձել է ավելի արդիական, որի հետ կապված բազմաթիվ հետազոտություններ են կատարվում այդ ուղղությամբ: Հաճախ զույգի անպտղության բուժման ժամանակ բավարար ուշադրություն չի դարձվում ընտանիքում սեքսուալ ներդաշնակությանը, տղամարդու սեքսուալ առոողջությանը:

 

Ընդհանուր անպտղության կառուցվածքում տղամարդու գործոնը կազմում է 50%, որպես ինքնուրույն գործոն՝ 35% : 

 

Այն դեպքերում, երբ զույգի անպտղության վիճակը պայմանավորված է միայն տղամարդու գործոնով, սեքսուալ համակարգը պաթոգեն գործոնների համար դառնում է ավելի խոցելի, դիտվում է արտահայտված դեպրեսիա: Ենթադրվում է, որ ֆերտիլության խնդիրներով տղամարդիկ այս կամ այն չափով գնահատում են իրենց սեքսուալ ֆունկցիան որպես ոչ ադեքվատ և ունենում են էրեկցիայի ու օրգազմի հետ կապված խնդիրներ: 

 

Մինչ այժմ, տղամարդու անպտղության բուժման ժամանակ հիմնականում անտեսվում կամ բավարար չափով ուշադրություն չի դարձվում անպտղության՝ որպես հոգեբանական սթրեսոգեն գործոնի ազդեցություն տղամարդու սեքսուալ ֆունկցիայի վրա, այդ իսկ պատճառով զույգերի միջև ի հայտ եկած միջանձնային դիսհարմոնիան ցածրացնում է անպղության բուժման արդյունավետությունը և հաճախ հանգեցնում շարունակական բուժումից հրաժարվելուն: 

 

Մենք մեր առջև խնդիր ենք դրել պարզաբանել տղամարդու անպտղության ժամանակ ի հայտ եկած սեքսուալ դիսֆունկցիաների ախտաբանությունը, կատարել այդպիսի դիսֆունկցիաների համակարգային կառուցվածքային վերլուծություն, առաջարկել համապատասխան արդյունավետ բուժական մեթոդիկա, որը կբարձրացնի բուժման արդյունավետությունը: 

 

Հետազոտման օբյեկտ են այն տղամարդիկ, որոնց մոտ ախտորոշվել է տղամարդու անպտղություն և առկա են սեքսուալ խանգարումներ, ընդ որում, սեքսուալ խանգարումները զարգանում են այն բանից հետո, երբ տղամարդիկ ունենում են սեռական դժվարություններ: Բոլոր այս դժվարությունները պայմանավորված են սերմնահեղուկի ֆերտիլության հետ կապված խնդիրների ախտորոշմամբ: 

 

Նյութը մեթոդները 


Հետազոտությունը կատարվել է Սեքսոլոգիայի համալսարանական կլինիկայում (ԵՊԲՀ Սեքսոլոգիայի ամբիոն): 

 

Հետազոտման մեջ ընդգրկվել են այն տղամարդիկ, որոնց մոտ հայտնաբերվել է սերմնահեղուկի ֆերտիլության հետ կապված խնդիրներ: Ուսումնասիրության տողությունը եղել է շուրջ 6 ամիս, որի ընթացքում ուսումնասիրվել են 70 անպտուղ ամուսնական զույգեր, որոնք դիմել են առաջնային անպտղության գանգատով: Տղամարդկանց տարիքը եղել է 22-35 տարեկան: Ուսումնասիրության ընթացքում օգտագործվել են սեքսուալ ֆունկցիայի ուսումնասիրման միջազգային ինդեքսը` International Index of Erectile Function (IIEF5), դեպրեսիայի գնահատման Հեմիլտոնի սանդղակը և սերմնահեղուկի ուսումնասիրման ստանդարտ հետազոտությունը` ԱՀԿ-ի հանձնարարականներով. «The World Health Organization guidelines to determine sperm concentration and motility»: Որպես սերմնաբջիջների ստանդարտ կոնցենտրացիա ընդունվում է ≥20*10 6/մլ, շարժունակությունը ≥50%, նորմալ սերմնաբջիջների թիվը ≥30%: Հետազոտությունը ընդգր-կում է այն տղամարդկանց, որոնց մոտ սերմնահեղուկի ուսումնասիրման ստանդարտ հետազոտությունում առկա է որևէ պարամետրի խանգարում: 

 

Ուսումնասիրության խմբերը. մինչև անպտղության ախտորոշումը և բուժումը այդ տղամարդիկ սեքսուալ ոլորտին վերաբերվող գանգատներ չեն ունեցել: Ուսումնասիրության ժամանակ այցելուները խմբավորվեցին ըստ առկա սեքսոլոգիական նոզոլոգիայի` I խումբ` գենիտալ ռեակցիայի անբավարարություն, II խումբ` օրգազմի ֆունկցիայի խանգարում, III խումբ` վաղաժամ սերմնաժայթքում: Ուսումնասիրման ընթացքից դուրս հանվեցին այն տղամարդիկ` թվով 5, որոնք մինչ հետազոտությունն արդեն ունեին սեքսուալ դիսֆունկցիա ( IIEF-5-20): 

 

Արդյունքներ վերլուծություն 


Գենիտալ ռեակցիայի անբավարարություն կամ էրեկտիլ դիսֆունկցիա ախտորոշվեց 38 հետազոտվողների մոտ (54.3%), օրգազմի ֆունկցիայի խանգարում` 18 հետազոտվողների մոտ (25.7%) և վաղաժամ սերմնաժայթքում` 14 հետազոտվողների մոտ (20%) 

 

Արդյունքները խմբավորվել են ստացված արդյունքների հավաստիությունը և որոշվել է համապատասխան վիճակագրական մեթոդներով: 

 

Հետազոտության ժամանակ հայտնաբերված սեռական առողջության խանգարումների համակարգային կառուցվածքային վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ անպտղությունը` հանդես գալով որպես սթրեսոգեն հոգեախտաբանական գործոն, առաջ է բերում անձի սեքսուալության արտահայտված խանգարումներ, ազդելով սեքսուալ ակտիվության գրեթե բոլոր դրսևորումների վրա: 

 

Որպես առաջնային ախտահարման թիրախ, վնասելով հոգեբանական բաղադրիչը, աստիճանաբար ընդգրկում է էրեկցիոն էյակուլյատոր բաղադրիչը` միաժամանակ ախտահարելով հոգեբանական սոցիալ-հոգեբանական կոմպոնենտները: Էմոցիոնալ հոգեբանական ծանրաբեռնվածությունը կրիզիսային փոփոխություններ է մտցնում տղամարդու շատ ֆունկցիոնալ ակտիվությունների մեջ: Տվյալ դեպքում անպտղությունը սթրեսոգեն գործոն է համարվում հուզական սեռական խանգարումների համար, իսկ վերջիններս կարող են սերմնահեղուկի ֆերտիլության հետ կապված խնդիրների ծագման պատճառ դառնալ: Կյանքի շատ սթրեսային գործոնների շարքում ինֆերտիլությունը զբաղեցնում է նեգատիվ առումով բավականին բարձր տեղ: Մեր հետազոտության մեջ տղամարդկանց 54.3%-ի մոտ ի հայտ եկան էրեկցիայի խանգարումներ, 25,7% դեպքերում` օրգազմի հետ կապված խնդիրներ և 20% դեպքերում` վաղաժամ սերմնաժայթքում: Վերոհիշյալ սեքսուալ դիսֆունկցիաները հոգեբանական բնույթի են և պայմանավորված են նաև ինֆերտիլության տևողությամբ ու տղամարդու սեռական կոնստիտուցիայով (թույլ, միջին, ուժեղ)

 

Եզրակացություն 


Այս հետազոտության արդյունքները թույլ են տալիս եզրակացնելու, որ տղամարդկանց անպտղության բուժման ժամանակ անհրաժեշտ է պատշաճ ուշադրություն դարձնել անձի մոտ ի հայտ եկած սեքսուալ առողջության խանգարումներին, քանզի դրանք մեծ թիվ են կազմում և չախտորոշվելու ու համապատասխան մասնագիտական բուժում չիրականացնելու պարագայում մեծապես տուժում է անպտղության բուժման արդյունավետությունը, ամուսնական զույգերը հիասթափություն ապրելով, ընդհատում են բուժումը կամ ամուսնալուծվում են: Մենք առաջարկում ենք անպտղության ժամանակ բուժական ծրագիրն իրականացնել մուլտիդիսցիպլինար թիմով, որում ընդգրկված կլինի նաև սեքսապաթոլոգ: Բուժման մոտեցումները պետք է կրեն կոմպլեքս, ֆրագմենտային էտապային բնույթ, ինչը կբարձրացնի անպտղության բուժման արդյունավետությունը: 

 

Գրականություն 

 

  1. Հակոբյան Ա.Է., Ներսիսյան Ն.Ռ. Կլինիկական սեքսոլոգիա, Երևան, 2006: 
  2. Հակոբյան Ա.Է., Զաքարյան Մ.Հ., Ներսիսյան Ն.Ռ. Սեքսոպաթոլոգիա ռեպրոդուկտոլոգիա, Երևան, 2003: 
  3. Василченко Г.С. Общая сексопатология. Москва; Медицина; 2005. 
  4. Link P.W., Darling C. Couples undergoing infertility treatment: dimensions of life satisfaction. J Sex Marit Ther 1986; 12: 46–59. 
  5. Cook E.P. Characteristics of the biopsychosocial crisis of infertility. J Counsel Develop 1987; 65:465–70. 
  6. Band D.A., Edelman R.J., Avery S., Brinsden P.R. Correlates of psychological distress in relation to male fertility. Br J Health Psychol 1998; 3:245–56. 
  7. Wong W.Y., Thomas C.M.G., Merkus J.M., Zielhuis G.A., Theunissen S. Male factor subfertility: possible causes and impact of nutritional factors. Fertil Steril 2000; 73:435–42. 
  8. Williams L., Bischoff R., Ludes J. A biopsychosocial model for treating infertility. Contemp Family Ther, 1992; 14:309–22. 
  9. Stanton A.L., Tennen H., Affleck G., Mendola R., Cognitive appraisals and adjustment to infertility. Women Health 1991; 17:1–15. 
  10. Wright J., Duchesne C., Sabourin S., Bissonnette F., Benoit J., Girard Y. Psychosocial distress and infertility: men and women respond differently. Fertil Steril 1991; 55:100 

 

 

Հեղինակ. Ա.Է. Հակոբյան, Ս.Վ. Հակոբյան, Ռ.Է. Ազատյան Մխիթար Հերացու անվան ԵրՊԲՀ, Սեքսոլոգիայի ամբիոն, Երևան, Հայաստան
Սկզբնաղբյուր. Հոգեկան առողջության հայկական հանդես 1.2009 (1)
Աղբյուր. med-practic.com
Լուսանկարը. http://donbass.ua
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Կարդացեք նաև

Էնդոմետրիոզը` անպտղության պատճառ. morevmankan.am
Էնդոմետրիոզը` անպտղության պատճառ. morevmankan.am

Էնդոմետրիոզը հորմոնակախյալ և շատ տարածված հիվանդություն է, որի ժամանակ արգանդի խոռոչում ի հայտ են գալիս արգանդի լորձաթաղանթին (էնդոմետրիա) շատ նման հյուսվածքների օջախներ: Այս ախտաբանությունը զարգանում է...

ԿԻՆ: Հիվանդություններ Պերինատոլոգիա, մանկաբարձություն և ուրո-գինեկոլոգիա ԿԻՆ: Անպտղություն
Ի՞նչ է սպերմատոզոիդի ներցիտոպլազմիկ ներարկումը. morevmankan.am
Ի՞նչ է սպերմատոզոիդի ներցիտոպլազմիկ ներարկումը. morevmankan.am

Սպերմատոզոիդի ներցիտոպլազմիկ ներարկում (ՍՆՑՆ, ICSI - IntraCytoplasmic Sperm Injection, ИКСИ - интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида) առաջին անգամ փորձարկվել է 1992 թ., և այդ ժամանակից հաջողությամբ...

Պերինատոլոգիա, մանկաբարձություն և ուրո-գինեկոլոգիա ԿԻՆ: Անպտղություն
ԱՄԲ` առանց ամուսնու. ինչպե՞ս ընտրել դոնոր. morevmankan.am
ԱՄԲ` առանց ամուսնու. ինչպե՞ս ընտրել դոնոր. morevmankan.am

Արտամարմնայի բեղմնավորում (ԱՄԲ) առանց ամուսնու իրականացվում է երեք հիմնական դեպքերում...

Պերինատոլոգիա, մանկաբարձություն և ուրո-գինեկոլոգիա ԿԻՆ: Անպտղություն
Հոգեբանական անպտղություն. հարցազրույց հոգեբան Էլեոնորա Սաղաթելյանի հետ. morevmankan.am
Հոգեբանական անպտղություն. հարցազրույց հոգեբան Էլեոնորա Սաղաթելյանի հետ. morevmankan.am

Ըստ հետազոտությունների, հոգեբանական անպտղությունը հանդիպում է ամուսնացած զույգերի 4-40%-ի մոտ:  Այն կարող է ախտորոշվել անկախ տարիքից և բացահայտվել միայն այն ժամանակ, երբ զույգը ցանկանում է երեխա ունենալ...

Հղիություն, ծննդաբերություն Պերինատոլոգիա, մանկաբարձություն և ուրո-գինեկոլոգիա ԿԻՆ: Անպտղություն
Անպտղության պատճառները. հարցազրույց գինեկոլոգ-վերարտադրողաբան Լուսինե Բալայանի հետ. morevmankan.am
Անպտղության պատճառները. հարցազրույց գինեկոլոգ-վերարտադրողաբան Լուսինե Բալայանի հետ. morevmankan.am

Ո՞ր դեպքերում է ախտորոշվում անպտղություն:

Անպտղություն ախտորոշվում է, երբ կինը մեկ տարի կանոնավոր սեռական կյանքից հետո, առանց ...

Պերինատոլոգիա, մանկաբարձություն և ուրո-գինեկոլոգիա ԿԻՆ: Անպտղություն
Հղիություն` առանց արտամարմնային բեղմնավորման. Սալուտեմ ամսագիր №2
Հղիություն` առանց արտամարմնային բեղմնավորման. Սալուտեմ ամսագիր №2

Անպտղությունը կանանց և տղամարդկանց վերարտադրողական համակարգի հիվանդություն է, որը պայմանավորված է կանոնավոր և անպաշտպան սեռական հարաբերությունների պայմաններում 12 և ավելի ամիսների ընթացքում հղիության...

Հղիություն, ծննդաբերություն Պերինատոլոգիա, մանկաբարձություն և ուրո-գինեկոլոգիա ԿԻՆ: Անպտղություն Սալուտեմ 2.2021
Անհաջող ԱՄԲ. ի՞նչ անել. morevmankan.am
Անհաջող ԱՄԲ. ի՞նչ անել. morevmankan.am

Անհաջող արտամարմնային բեղմնավորումն (ԱՄԲ) անհագստացնող է, հատկապես այն դեպքում, երբ բուժող բժիշկը պատճառը հայտնաբերել չի կարողանում...

Հղիություն, ծննդաբերություն Պերինատոլոգիա, մանկաբարձություն և ուրո-գինեկոլոգիա
Հակասպերմալ հակամարմիններ (ASA). urolog.am
Հակասպերմալ հակամարմիններ (ASA). urolog.am

Հակասպերմալ հակամարմինները IgG, IgA և/կամ IgM իզոտիպով հակամարմիններ են: Տղամարդկանց մոտ առաջանում են ամորձիներում, վերջիններիս հավելումներում, սերմնատար խողովակներում և ուղղված են...

Ուրո-անդրոլոգիա
Խլամիդիոզ և անպտղություն (Chlamydiosis and Infertility). urolog.am
Խլամիդիոզ և անպտղություն (Chlamydiosis and Infertility). urolog.am

Խլամիդիոզը սուր վարակ է, որը կարող է ախտահարել տարբեր օրգանների լորձաթաղանթը, որտեղ կա գլանաձև էպիթել
Վտանգավոր բարդություններից խուսափելու համար շատ կարևոր է ժամանակին ախտորոշել...

Վեներաբանություն
Կարո՞ղ է, արդյոք, պրոստատիտը բերել անպտղության. urolog.am
Կարո՞ղ է, արդյոք, պրոստատիտը բերել անպտղության. urolog.am

Դժվար թե գտնվի մեկը, ով գոնե ընդհանուր գծերով չգիտի այս պրոստատիտ հիվանդության մասին։ Իսկ երբևիցե մտածե՞լ եք, թե ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ քրոնիկական պրոստատիտը։ Երբ մարդու մոտ բորբոքվում է ծնկան հոդը, ապա նա դժվարությամբ է...

ՏՂԱՄԱՐԴ: Հիվանդություններ Ուրո-անդրոլոգիա
Արգանդի միջնապատը` անպտղության պատճառ. բուժման արդիական մոտեցումները. Վիրաբույժ-գինեկոլոգ, Անժելա Գևորգի Լեխլյան. nairimed.com
Արգանդի միջնապատը` անպտղության պատճառ. բուժման արդիական մոտեցումները. Վիրաբույժ-գինեկոլոգ, Անժելա Գևորգի Լեխլյան. nairimed.com

Արգանդի միջնապատը (Ամերիկյան պտղաբերության դասակարգում, class V) ամենատարածված արգանդի բնածին անոմալիան է, որը կազմում է Մյուլերյան ծորանի անոմալիաների մոտավորապես 55%-ը...

ԿԻՆ: Հիվանդություններ Պերինատոլոգիա, մանկաբարձություն և ուրո-գինեկոլոգիա ԿԻՆ: Անպտղություն
Արգանդի միջնապատը` անպտղության պատճառ. բուժման արդիական մոտեցումները. nairimed.com
Արգանդի միջնապատը` անպտղության պատճառ. բուժման արդիական մոտեցումները. nairimed.com

Արգանդի միջնապատը (Ամերիկյան պտղաբերության դասակարգում, class V) ամենատարածված բնածին արգանդի անոմալիան է, որը կազմում է Մյուլերյան ծորանի անոմալիաների մոտավորապես 55% -ը...

Պերինատոլոգիա, մանկաբարձություն և ուրո-գինեկոլոգիա ԿԻՆ: Անպտղություն
Արտամարմնային բեղմնավորման պատմությունը Հայաստանում
Արտամարմնային բեղմնավորման պատմությունը Հայաստանում

Արտամարմնային բեղմնավորումը (ԱՄԲ) և նրա մոդիֆիկացիաները (ձևափոխումները)՝ ICSI (սպերմատոզոիդների ներցիտոպլազմատիկ (ներբջջապլազմային) ներարկում), սաղմերի սառցապահպանում...

Պերինատոլոգիա, մանկաբարձություն և ուրո-գինեկոլոգիա Բժշկական կազմակերպություններ և կենտրոններ ԿԻՆ: Անպտղություն
Անպտղության բուժման հեռանկարները. բեղմնավորման 7 հնարավորություններ. med.news.am
Անպտղության բուժման հեռանկարները. բեղմնավորման 7 հնարավորություններ. med.news.am

Ավելի քան երեք տասնամյակ առաջ գիտնականներին հաջողվեց սպերմատոզոիդը ձվաբջջին միաձուլելով` արտաարգանդային բեղմնավորման հիմքերը դնել: Այն ժամանակ ֆանտաստիկ թվացող...

ԿԻՆ: Անպտղություն ՏՂԱՄԱՐԴ: Անպտղություն
Անպտղություն
Անպտղություն

Անպտղությունը մեկ տարվա ընթացքում առանց հակաբեղմնավորիչ միջոցների օգտագործմամբ կանոնավոր սեռական կյանքի պայմաններում հղիության բացակայությունն է...

Պերինատոլոգիա, մանկաբարձություն և ուրո-գինեկոլոգիա ԿԻՆ: Անպտղություն ՏՂԱՄԱՐԴ: Անպտղություն

Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in /sites/med-practic.com/classes/flud_class.php on line 33

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ