Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Առաջին բժշկական օգնություն

ՀՀ Արտակարգ իրավիճակների և աղետների արձագանքման համակարգի խնդիրների ուսումնասիրությունը

2008 թվականի ապրիլից Առողջապահության հա­մաշ­խարհային կազմակերպության հետ մեկտեղ ուսում­նասիրվել է Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստվածությունը այս կամ այն արտակարգ իրավիճակներին դիմակայելու և դրանց հետևանքները արդյունավետ վերացնելու: Առանձնացվել են երկու ուղղություններ. առաջինը՝ տեսական, փաստա­թղթա­յին բնույթ ունեցող, որն արտակարգ իրավիճակների ժամանակ պետական կառույցների և հասարա­կու­թյան լայն շերտերի գործողությունների և դրսևորում­ների հիմքն է. երկրորդը՝ գործնական նշանակություն ունեցող, արտացոլում է երկրի տարբեր գերատես­չու­թյուն­ների նյութատեխնիկական բազայի հագեցվա­ծությունը և մարդկային ռեսուրսների մասնա­գի­տական նպատակային օգտագործման հարցերը:


 Աղետների և արտակարգ իրավիճակների ժամա­նակ Հանրապետության առողջապահական և այլ գերատեսչական ծառայությունների պատրաստա­կա­մության ու հագեցվածության վերաբերյալ կատարված ուսումնասիրությունները փաստում են, որ ծա­ռայությունը բարեփոխման և հագեցման կարիք ունի:


Առանձնացվել են մի շարք հիմնախնդիրներ, որոնք պահանջում են հրատապ լուծում:


Խնդիրները վերաբերվում են առաջին հերթին կարողություններին, որտեղ հիմնական շեշտը դրվում է առաջնային՝ նախահիվանդանոցային փուլի կազմա­կերպ­ման վրա: Այսօր հանրապետության միայն որոշ հիվանդանոցներ ունեն անհետաձգելի բուժօգնություն կազմակերպելու հնարավորություն, շտապ օգնության ծառայությունը անհրաժեշտությունն ունի վերանորո­գ­ման և վերազինման (10000 բնակչին մեկ մեքենա Երևանում, իսկ շրջաններում 7000 բնակչության մեկ մեքենա):

 

Բացակայում է վրանային կամ շարժական հոսպիտալների ստեղծման մեխանիզմը, համապա­տաս­խան պատրաստվածությամբ ռեսուրսները չկան: Այդ գործընթացը հսկող և համակարգող ռեսուրսները հատուկ վերապատրաստման կարիք ունեն` հարցերը ժամանակին և արդյունավետ լուծելու համար: Շտապ­օգ­նության ծառայության ռադիոկապը գործում է միայն Երևանում և Աշոցքում և չի բավարարում պահանջները:


Մարդկային ռեսուրսների առումով մասնագետների բաշխվածությունը խիստ անհամաչափ է և հիմնա­կա­նում գերբեռնված Երևան քաղաքում, մինչդեռ հեռավոր բնակավայրերում նման մասնագետների խիստ կարիք կա: Շտապ օգնության ՀՀ մարզերի արտահիվանդանոցային կադրերը (բժիշկ, բուժքույր, վարորդ) վերապատրաստման և որակավորման կարիք ունեն: Անհրաժեշտ է ստեղծել արտակարգ իրա­վի­ճակների և աղետների բժշկա-հոգեբանական վերա­կանգնողական ծառայություն: Առանձնահատուկ ուշադրության են արժանի Ճառագայթային, քիմիա­կան և մանրէաբանական դիտարկման համակարգը, որը կարիք ունի հզորացման և արդիականացման:


Մի այլ խնդրի առաջ են կանգնեցնում երկրի պահուստային ֆոնդերը: Թեպետ հանրապետության մակարդակով առկա է դեղերի, պարագաների և վիրակապական նյութերի պահուստային ֆոնդ, սակայն այն ապահովված չէ բուժհաստա­տու­թյուն­ների մակարդակով: Ապահովված չէ նաև բուժ­կան­խարգելիչ դեղամիջոցների պահուստային քանա­կությունը: Բացակայում է համակարգված և միօրինա­կաց­ված կրթական մոդուլով բնակչության ուսուցումը (սկսած նախադպրոցական հասակից): Աղետների ու արտա­կարգ իրավիճակների հետևանքների վերաց­մանը մասնակցող բոլոր գերատեսչությունների արձա­գան­քման պատասխանատու օղակներին անհրաժեշտ է գործողությունների հաջորդականության և փոխ­հա­մագործակցության վերաբերյալ պարզ, հասանելի և մատչելի ուղեցույցներ:


Միջազգային համագործակցության դաշտում, թէև Հայաստանում արտակարգ իրավիճակների ժամա­նակ այլ պետությունների միջամտությունն ու արձագանքումը կատարվում է կնքված միջպետական համաձայնագրերով, սակայն անհրաժեշտություն կա, որ այդ մեխանիզմը ընդլայնվի սահմանակից երկրներից` Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ, հատ­կապես տեղեկատվական համակարգի ձևավորման նպատակով:


Հայաստանի Հանրապետությունը սկզբունքորեն կայացած է աղետների և արտակարգ իրավիճակների դեմ պայքարելու: Ուսումնասիրությունների արդյուն­քում ի հայտ են եկել թերություններ, որոնք իրենց հերթին կօգնեն մշակելու նոր ուղեցույցներ՝ գործո­ղություն­ների կառավարման և մարդկային ռեսուրս­ներով հագեցման համար:

Հեղինակ. Ա.Մ. Մինասյան, Ռ.Բ. Ավագյան, Տ.Թ. Էկմեկջյան, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ ԲԿ
Սկզբնաղբյուր. Գիտա - գործնական Բժշկական Հանդես <<Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի>> - 3. 2008 (35) 33-34
Աղբյուր. med-practic.com
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Loading...
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Կարդացեք նաև

ԼՂՀ ԱՆ. Ի՞նչ անել օձի խայթոցի դեպքում
ԼՂՀ ԱՆ. Ի՞նչ անել օձի խայթոցի դեպքում

Եթե օձը հասցրել է խայթել, ապա անհրաժեշտ է սահմանափակել տուժածի շարժումները (պառկեցնել կամ նստեցնել նրան), հանել տուժածի վրայից բոլոր ճնշող իրերը և զարդերը, ինչպես նաև նեղ հագուստը, քանի որ կարող է արագորեն այտուց զարգանալ և տարածվել...

Մարդկանց հոգեվիճակն արտակարգ իրավիճակներում
Մարդկանց հոգեվիճակն արտակարգ իրավիճակներում

Աղետները, խոշոր ավտովթարներն ու պատահարները, դրանց հետևանքները մարդկանց մոտ առաջացնում  են խորը հուզական լարվածություն: Որոշ դեպքերում կարող է խանգարվել մարդկանց մտածողության բնականոն ընթացքը...

Հոգեկան առողջություն
Առաջին հոգեբանական օգնությունն արտակարգ իրավիճակներում
Առաջին հոգեբանական օգնությունն արտակարգ իրավիճակներում

Արտակարգ իրավիճակներում հոգեբանական տրավմայի ենթարկված մարդկանց օգնություն ցուցաբերելու հիմնական սկզբունքները հետևյալն են...

Հոգեկան առողջություն
Բարդություններ, որոնք շտապ բուժման կարիք ունեն
Բարդություններ, որոնք շտապ բուժման կարիք ունեն

Դոկտոր Մայք Ֆենսթերը մտաբերում է այն օրը, երբ անհապաղ բուժման կարեւորության առաջին դասը ստացավ: Հիվանդանոցում հերթապահության էր, երբ շտապ օգնության բաժին երկու տղամարդ եկան...

Ուղեցույց. Ծայրամասային երակային կատետրների տեղադրման ընթացակարգի և խնամքի
Ուղեցույց. Ծայրամասային երակային կատետրների տեղադրման ընթացակարգի և խնամքի

 Հ Առողջապահության նախարարություն
Երևան 2013

Հավելված Հաստատված է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով
ՙ13-ը հունիսի 2013թ. N 1641-Ա հրամանով...

Վարակաբանություն Վիրաբուժություն ՀՀ հրամաններ Թերապիա
Ծայրամասային երակային կատետրների տեղադրման և խնամքի մեթոդական ցուցումներ
Ծայրամասային երակային կատետրների  տեղադրման և խնամքի մեթոդական  ցուցումներ

Հավելված. Հաստատված է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով

ԾԱՅՐԱՄԱՍԱՅԻՆ ԵՐԱԿԱՅԻՆ  ԿԱՏԵՏՐԱՎՈՐՈՒՄ  


I. Ներածություն...

Վարակաբանություն Վիրաբուժություն ՀՀ հրամաններ Թերապիա
«Ժամանակակից մոտեցումներ ձեռքերի հիգիենայի վերաբերյալ» մեթոդական ձեռնարկ
«Ժամանակակից մոտեցումներ  ձեռքերի հիգիենայի վերաբերյալ» մեթոդական  ձեռնարկ

 Հավելված. Հաստատված է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով

 I.   ՆԱԽԱԲԱՆ

Ձեռքերի ժամանակին և ճիշտ  հիգիենիկ մշակումը  բժշկական անձնակազմի և հիվանդների անվտանգության...

Վարակաբանություն Վիրաբուժություն ՀՀ հրամաններ Թերապիա
Սրածայր գործիքներով վնասվելու և արյան հետ պատահական շփման դեպքում բուժաշխատողների մասնագիտական վարակվածության կանխարգելման մեթոդական ուղեցույց
Սրածայր գործիքներով  վնասվելու և արյան հետ  պատահական շփման դեպքում բուժաշխատողների  մասնագիտական վարակվածության կանխարգելման   մեթոդական  ուղեցույց

Հավելված. Հաստատված է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով


Նպատակը`  սույն մեթոդական ուղեցույցը  նպաստելու է բուժօգնություն և սպասարկում իրականացնող  կազմակերպություններում բուժաշխատողների...

Վարակաբանություն Վիրաբուժություն ՀՀ հրամաններ Թերապիա
Հաստատվել են մահվան պահը արձանագրելու կանոնները
Հաստատվել են մահվան պահը արձանագրելու կանոնները

Ռուսաստանի կառավարությունն առաջին անգամ հաստատել է մարդու մահվան պահը արձանագրելու և վերակենդանացման միջոցառումները դադարեցնելու կանոնները: Համապատասխան դրույթը ընդունվել է սեպտեմբերի 20-ին և տպագրվել է...

Առողջապահության լրատու 14-15.2012
Ամերիկացի գիտնականին հաջողվել է կենդանի պահել անշնչացած մարդուն` արյան մեջ թթվածին ներարկելով
Ամերիկացի գիտնականին հաջողվել է կենդանի պահել անշնչացած մարդուն` արյան մեջ թթվածին ներարկելով

Բոսթոնի մանկական հիվանդանոցի բժիշկ Ջոն Քեյրը բացահայտել է մի տարբերակ, որով հնարավոր է անշնչացած մարդուն կանդանի պահել, գրում է Science Daily -ն...

Ինտենսիվ թերապիա ԼՈՒՐԵՐ: Դեպքեր, բացահայտումներ ԼՈՒՐԵՐ: Թերապիա
Բարեփոխումներ ՇՏԱՊ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ծառայությունում
Բարեփոխումներ ՇՏԱՊ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ծառայությունում

Ամանորյա տոնակատարություններից հետո, հավանաբար, շտապբուժօգնության կանչերի մեծ մասն առնչվում են սննդային, ալկահոլային թունավորումներին, այրվածքներին...

Հրատապ թեմա Հայաստանում Առողջապահության լրատու 1.2010
Ինֆուզիոն թերապիայի առանձնահատկույթունները հետվիրահատական շրջանում

Ժամանակակից գրականության մեջ ինֆուզիոն թերապիայի խնդիրները վերանայվել են և ստացել հետևյալ ձևակերպումը. 1) համալրել ծավալը, 2) հա­մալրել հեղուկը և 3) համալրել էլեկտրոլիտները...

Վիրաբուժություն Ինտենսիվ թերապիա Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)
Ուսուցման սիմուլյացիոն մեթոդներ ներդրման անհրաժեշտությունն անհետաձգելի բուժօգնության ուսուցման շրջանակներում

Բժշկական գործունեության մեջ անհետաձգելի հա­մարվում են այն ախտաբանական փոփո­խու­թյուն­ները, որոնց արդյունքում հիվանդի ընդհանուր վիճակը կտրուկ վատանում է և, համապատասխան անհետա­ձգելի բժշկական օգնություն չցուցաբերելու դեպքում, նրա կյանքին ուղղակի վտանգ է սպառնում...

Ինտենսիվ թերապիա Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)
Ավտո-ճանապարհային պատահարների հետևանքով առաջացած գանգուղեղային վնասվածքներ առանձնահատկությունները երեխաների մոտ

Տրանսպորտային պատահարների հետևանքով առաջացած վնասվածքների աճը, ցավոք, չի շրջանցել մաև մանկահասակ բնակչությանը, և առավել հաճախ կրում է պոլիտրավմայի (բազմավնասվածքների) բնույթ...

Մանկական հիվանդություններ Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)
Արձանագրային բուժումը ծանր վնասվածքներով հիվանդների վարման նախահիվանդանոցային փուլում

Տեղափոխման խնդիրը հանդիսանում է նախա­հի­վան­դանոցային փուլում ծավալվող գործունեության հիմնահարցերից մեկը: Անվտանգ տեղափոխում ապա­հովելու համար հարկավոր են ոչ միայն անհրա­ժեշտ սարքավորումներով և դեղամիջոցներով հագեցած տրանսպորտային միջոցներ, այլև որոշակի տեսա­կան գիտելիքների և գործնական հմտություն­ների քաջ իմացություն: Այս տեսանկյունից...

Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա Ինտենսիվ թերապիա Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)

Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in /sites/med-practic.com/classes/flud_class.php on line 33

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ