Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Երեխա

Գտնել հիվանդությունն առաջին տառով
Թունավորումներ սուր. ամիտրիպտիլին (մանկական տարիքի) Թունավորումներ սուր. անդաքսին (մանկական տարիքի) Թունավորումներ սուր. ասթմատոլ (մանկական տարիքի)) Թունավորումներ սուր. ասպիրին (մանկական տարիքի) Թունավորումներ սուր. ատրոպին (մանկական տարիքի) Թունավորումներ սուր. ացետիլսալիցիլաթթու (մանկական տարիքի Թունավորումներ սուր. բելադոնա (մանկական տարիքի) Թունավորումներ սուր. բելասպոն (մանկական տարիքի) Թունավորումներ սուր. բելոիդ (մանկական տարիքի) Թունավորումներ սուր. բենզին (մանկական տարիքի) Թունավորումներ սուր. բորաթթու (մանկական տարիքի) Թունավորումներ սուր. գինիներ (մանկական տարիքի) Թունավորումներ սուր. դիգոքսին (մանկական տարիքի) Թունավորումներ սուր. դիմեդրոլ (մանկական տարիքի) Թունավորումներ սուր. դիպրազին (մանկական տարիքի) Թունավորումներ սուր. դիքլոֆոս (մանկական տարիքի) Թունավորումներ սուր. էթամինալ-նատրիում (մանկական տարիքի) Թունավորումներ սուր. էլենիում (մանկական տարիքի) Թունավորումներ սուր. թեկոդին (մանկական տարիքի) Թունավորումներ սուր. թեոֆիլին (մանկական տարիքի) Թունավորումներ սուր. թթուներ (մանկական տարիքի) Թունավորումներ սուր. թիոֆոս (մանկական տարիքի) Թունավորումներ սուր. թմրաբեր ցավազրկողներ (մանկական տարիքի) Թունավորումներ սուր. թունավոր սնկեր (մանկական տարիքի) Թունավորումներ սուր. իզոլանիդ (մանկական տարիքի) Թունավորումներ սուր. իմիպրամին (մանկական տարիքի) Թունավորումներ սուր. լանտոզիդ (մանկական տարիքի) Թունավորումներ սուր. լիբրիում (մանկական տարիքի) Թունավորումներ սուր. ծծմբական թթու (մանկական տարիքի) Թունավորումներ սուր. կոդեին (մանկական տարիքի)

Խորագրի հոդվածները


ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ