Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

ԼՈՒՐԵՐ: Ինֆեկցիաներ

ԵՊԲՀ. 2019-2020 ուսումնական տարվա ամփոփիչ ատեստավորման առցանց բանավոր քննությունների վերաբերյալ ուսանողի ուղեցույց

ԵՊԲՀ. 2019-2020 ուսումնական տարվա ամփոփիչ ատեստավորման առցանց բանավոր քննությունների վերաբերյալ ուսանողի ուղեցույց

1. Նախքան քննությունը
Ուսանողը նախապատրաստում է

 • ZOOM ծրագրով ներբեռնված համակարգիչ,
 • անխափան և որակյալ ինտերնետային կապ,
 • ZOOM ծրագրով ներբեռնված և առնվազն 3G հեռախոսային ինտերնետային կապով օժտված հեռախոս (սմարթֆոն):


Համակարգիչը և հեռախոսը տեղակայում է այնպես, որ՝

 • քննության ողջ ընթացքում համակարգչի տեսախցիկով տեսանելի լինի սեղանի մակերեսը, ուսանողի դեմքը, ձեռքերը,
 • երկրորդ սարքի (հեռախոսի) տեսախցիկը տեղակայվի համակարգչի էկրանին հակադիր դիրքով այնպես, որ տեսադաշտում երևա համակարգչի էկրանը, ուսանողի մեջքային մակերեսը ամբողջությամբ և սենյակի առավելագույն մակերեսը (Հեռախոսը պետք է գտնվի համակարգչի տեսախցիկի տեսադաշտում):


Լուսանկարներում պատկերված է սարքերի ճիշտ տեղակայման և ուսանողի կեցվածքի օրինակը:

 
Համակարգիչ                                                           Հեռախոս կամ այլ սարք

 

Սեղանի վրա թույլատրվում է միայն հետևյալ պարագաների առկայությունը

 • գրիչ կամ մատիտ
 • սպիտակ թուղթ
 • ջուր (շշով կամ բաժակով)
 • անձնագիր և ստուգման գրքույկ


Երկար մազերի առկայության դեպքում, դրանք պետք է լինեն հավաքված:

Համակարգչով ZOOM հարթակի իր անձնական հաշվով, իսկ հեռախոսով առանց մուտք գործելու համակարգ (sign in) ուսանողը միանում է (join) նախապես տրամադրված ZOOM ID-ով և գաղտնաբառով (երկու սարքերով միաժամանակ): Էկրանին պետք է արտացոլվի ուսանողի ճիշտ անունը, ազգանունը (նախընտրելի է հայատառ), խմբի համարը: Երկրորդ սարքի (բջջային հեռախոս) ձայնը և ZOOM ծրագրի ներսում բարձրախոսը պետք է լինեն անջատված ձայնի արձագանքումից խուսափելու նպատակով:

Խմբի բոլոր ուսանողները նախատեսված ժամին միանում են հանձնաժողովի ZOOM կոնֆերանսին և սպասում են ZOOM սպասման գոտում (waiting room) մինչև քննության տեխնիկական պատասխանատուն կընդունի տվյալ ուսանողի հայտը (admit) ըստ դեկանատային ցուցակի և կմիացնի ZOOM կոնֆերանսին:

Հերթը հասնելու պահին, եթե ուսանողը ներկա չի գտնվում ZOOM ծրագրի սպասման գոտում և ծրագրին միանալու հայտ չի ներկայացնում առաջիկա 30 րոպեների ընթացքում (բայց ոչ ավել, քան մինչև տվյալ օրվա 18:00 քննության ավարտը), հանձնաժողովը իրավասու է համարել, որ այդ ուսանողը չի ներկայացել քննությանը։

Ուսանողից անկախ պատճառներով քննությանը չմիանալու պարագայում մանդատային հանձնաժողովը մանրամասն ուսումնասիրելով ուսանողի կողմից տվյալ օրվա ընթացքում (մինչև 20:00) դեկանատ ներկայացված դիմում հայտը և հանգամանքները կարող է որոշում կայացնել հաջորդ օրը քննությունը համալսարանի կողմից բացօդյա տարածքում կահավորված կետում կազմակերպելու մասին:

2. Քննության ընթացքում

ZOOM կոնֆերանսին միանալու պահից տվյալ ուսանողի քննությունը համարվում է սկսված:

Քննությանը միանալուց հետո ուսանողը պարտավոր է

 • լսել քննության տեխնիկական պատասխանատուի և հանձնաժողովի անդամների հրահանգները և ըստ այդմ ուղղել տեսախցիկների տեղակայումը, սեփական դիրքը,
 • անհրաժեշտության դեպքում ցուցադրել սենյակի՝ տեսադաշտում չերևացող, հատվածները, շտկել այլ տիպի անճշտություններ,
 • ցուցադրել ստուգման գրքույկը այնուհետև անձնագիրի նկարով էջը ցուցադրել այնպես, որ կադրում միաժամանակ երևան նկարը և ուսանողի դեմքը՝ ուսանողի նույնականացումը իրականացնելու նպատակով,
 • կիսվել համակարգչի էկրանով (screen share) և ընդունել տեխնիկական պատասխանատուի ուսանողի համակարգիչը հեռավար կառավարելու հայտը (Grant permission կամ Approve),
 • ուսանողը պարտավոր է հետևել նաև «ZOOM» ծրագրի «Chat» պատուհանի միջոցով տեխնիկական պատասխանատուից ստացված հրահանգներին, որոնք կուղարկվեն այն դեպքում, երբ ուսանողը խախտում է կարգը:


Ուսանողը իրեն ներկայացված աղյուսակից ընտրում է քննական տոմս պարունակող ծրարների հասանելի համարներից որևէ մեկը (բարձրաձայնում է ծրարի համարը):

Աղյուսակում նշված են ծրարների համարները, այլ ոչ թե քննական տոմսերի:

Ծրարներում քննական տոմսերը տեղադրվում են պատահականության սկզբունքով յուրաքանչյուր քննական օրվա սկզբում և կնքվում, ստորագրվում է:

Այսպես օրինակ՝ ուսանողի կողմից աղյուսակից ընտրված 12 համարի ծրարի ներսում կարող է լինել 28 համարի քննական տոմսը:

Քննական հանձնաժողովի ներկայացուցիչը տեսախցիկի առջև բաց է անում ընտրված համարը կրող և նախապես կնքված ծրարը և ցուցադրում ծրարի ներսում առկա քննական տոմսը, որից հետո տեխնիկական պատասխանատուն այդ նույն տոմսի էլեկտրոնային տարբերակը «ZOOM» ծրագրի «Chat» պատուհանի միջոցով, որպես կցված ֆայլ, ուղարկում է ուսանողին:

Ուսանողը սկսում է նախապատրաստվել պատասխանելու համար յուրաքանչյուր առարկային մեկական հարցի:

Տոմսի հարցերին նախապատրաստվելու համար ուսանողներին տրվում է 20 րոպե ժամանակ։

Պատրաստ լինելուն պես ուսանողը այդ մասին հայտնում է հանձնաժողովին և սկսում պատասխանել իր կողմից ընտրված հարցերին, որոնք այլևս չեն կարող փոխվել: 


Քննության ողջ ընթացքում արգելվում է

 

 • կրել ձեռքի ժամացույց, կամ օգտագործել այլ սարքավորումներ, բացի վերը նշվածներից
 • լքել վայրը կամ դուրս գալ տեսախցիկների տեսադաշտից . օգտագործել համակարգիչը այլ նպատակներով
 • անջատել սարքերը կամ դրանց տեսախցիկները
 • բարձրաձայն կարդալ քննական տոմսի հարցերը
 • այլ անձանց ներկայությունը սենյակում


Քննության տեխնիկական պատասխանատուի կամ հանձնաժողովի կողմից նկատված կասկած հարուցող գործողություն կարող է քննարկվել պատճառ դառնալ ընդհուպ մինչև տվյալ ուսանողի քննական գործընթացի դադարեցման:

Քննության ողջ ընթացքում ուսանողի սարքերի հետ կապված տեխնիկական խնդիրների և կապի անխափանության համար պատասխանատու է ուսանողը:

Ուսանողից անկախ պատճառներով քննական գործընթացի ընդհատման պարագայում մանդատային հանձնաժողովը մանրամասն ուսումնասիրելով հանգամանքները կարող է որոշում կայացնել հաջորդ օրը (մինչև քննական օրվա ավարտը՝ 16:00), քննությունը համալսարանի կողմից կահավորված բացօդյա տարածքում կազմակերպելու մասին:

Ուսանողի երկու սարքերից մեկի հետ կապված տեխնիկական խնդիրների դեպքում երկրորդ սարքը դիտարկվում է որպես հիմնական, իսկ ուսանողը պարտավոր է ոչ ավել քան 3 րոպեների ընթացքում վերամիացնել երկրորդ սարքը առանց ընդհատելու քննական գործընթացը:

Համալսարանն ինտերնետային կապի մատակարարներից և «ՀԷՑ»-ից ի զորու է պարզել արդյո՞ք խնդիրներն առաջացել են ուսանողից անկախ պատճառներից: 

3. Քննությունից հետո

Տվյալ խմբի քննության ավարտին, խմբի ավագի միջոցով տեղեկացվելուց հետո, խումբը ողջ կազմով նորից միանում է կոնֆերանսին նույն ZOOM ID-ով և գաղտնաբառով և հանձնաժողովի նախագահը հայտնում է քննության արդյունքները:

Եթե ուսանողը համաձայն չէ արդյունքների հետ, ապա բողոքարկելու իր ցանկության մասին հայտնում է քննության արդյունքների հրապարակումից անմիջապես հետո:


Այն ուսանողները, ովքեր չեն կարող ապահովել վերը նշված մինիմալ տեխնիկական պահանջները կամ համոզված չեն դրանում, կարող են քննությանը մասնակցել համալսարանի կողմից բաց տարածքում կահավորված հատուկ կետերից՝ մինչև 10.06.2020թ.-ը այդ մասին գրավոր հայտնելով համապատասխան դեկանատ:

Համաձայն գիտական խորհրդի որոշման արտառոծ դեպքերում (կապի ընդհատում, էլեկտրաէներգիայի խափանում և այլն) մանդատային հանձնաժողովը իրավիճակից ելնելով կայացնում է որոշում և այդ մասին 1 ժամվա ընթացքում տեղեկացնում քննական հանձնաժողովին, որն էլ հեռախոսազանգի կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով տեղեկացնում է ուսանողին:

Սկզբնաղբյուր. ԵՊ բժշկական համալսարան
med-practic.com կայքի ադմինիստրացիան տեղեկատվության բովանդակության համար

պատասխանատվություն չի կրում
Loading...
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Կարդացեք նաև

ՀՀ ԱՆ. Մասնագետի խորհուրդ. սուր շնչառական վարակներ
ՀՀ ԱՆ. Մասնագետի խորհուրդ. սուր շնչառական վարակներ

Սուր շնչառական վարակները հարուցվում են տարբեր վիրուսներով՝ ներառյալ գրիպը, պարագրիպը, ռեսպիրատոր սինցիտիալ վիրուսը, կորոնավիրուսները, ռինովիրուսը և այլն...

Զգուշացե՛ք գրիպից․ պարզաբանում է համաճարակաբանը. morevmankan.am
Զգուշացե՛ք գրիպից․ պարզաբանում է համաճարակաբանը. morevmankan.am

Համաձայն պաշտոնական տվյալների, Հայաստանում արձանագրվում է սուր շնչառական վարակներով հիվանդացության աճ, որոնցից առանձնահատուկ ուշադրության է արժանի սեզոնային գրիպը...

ԼՈՒՐԵՐ: Հղիություն, ծննդաբերություն Լրահոս կանանց համար
ՀՀ ԱՆ. Մասնագետի խորհուրդ. հակաբիոտիկները չեն ազդում վիրուսների վրա
ՀՀ ԱՆ. Մասնագետի խորհուրդ. հակաբիոտիկները չեն ազդում վիրուսների վրա

Հակաբիոտիկների առանց համապատասխան ցուցումների կիրառումը կարող է բերել ալերգիկ ռեակցիաների, ինչպես նաև հանգեցնել աղիների յուրահատուկ մանրէային բորբոքման զարգացմանը: Հակաբիոտիկները բացասաբար են...

ՀՀ ԱՆ. Սուր շնչառական վարակներ
ՀՀ ԱՆ. Սուր շնչառական վարակներ

Երեխաների մոտ վերին շնչառական ուղիների սուր, ինքնաապաքինվող վիրուսային ինֆեկցիան հաճախ բնորոշում են «մրսածություն» (Common cold) ձևակերպմամբ...

ՀՀ ԱՆ. Մասնագետի խորհուրդ. հակաբիոտիկները չեն ազդում վիրուսների վրա
ՀՀ ԱՆ. Մասնագետի խորհուրդ. հակաբիոտիկները չեն ազդում վիրուսների վրա

Հակաբիոտիկների առանց համապատասխան ցուցումների կիրառումը կարող է բերել ալերգիկ ռեակցիաների, ինչպես նաև հանգեցնել աղիների յուրահատուկ մանրէային բորբոքման զարգացմանը: Հակաբիոտիկները բացասաբար...

Կարմրուկը կրկին օրախնդիր. հարցազրույց վարակաբան Նաիրա Ծատուրյանի հետ. armeniamedicalcenter.am
Կարմրուկը կրկին օրախնդիր. հարցազրույց վարակաբան Նաիրա Ծատուրյանի հետ. armeniamedicalcenter.am

Խոսենք վերջին շրջանում կարմրուկի տարածվածության մասին:

Երկար տարիներ, բարեբախտաբար, կարմրուկի գրանցված որևէ դեպք չունեինք: Առանձին դեպքեր գրանցվում էին...

ԵՊԲՀ. Կարմրուկով վարակված մեկ մարդը կարող է վարակել մինչև 12-18 անձի
ԵՊԲՀ. Կարմրուկով վարակված մեկ մարդը կարող է վարակել մինչև 12-18 անձի

Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության և ԱՄՆ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնների տվյալների համաձայն կարմրուկի դեմ պատվաստումների ընդգրկվածությունը...

Հրատապ թեմա Հայաստանում ԼՈՒՐԵՐ: Հրատապ խնդիրներ Հայաստանում
ՀՀ ԱՆ. Մասնագետի խորհուրդ. ո՞ր դեպքում են զարգանում գրիպի բարդությունները
ՀՀ ԱՆ. Մասնագետի խորհուրդ. ո՞ր դեպքում են զարգանում գրիպի բարդությունները

Գրիպը՝ վիրուսային վարակիչ հիվանդություն է, որը փոխանցվում է հիմնականում օդակաթիլային ճանապարհով։ Այն այլ սուր շնչառական վիրուսային վարակներից տարբերվում է առավել ծանր ընթացքով, բարդությունների զարգացման բարձր ռիսկով...

ՀՀ ԱՆ. Կապիկի ծաղիկ հիվանդության իրավիճակի վերաբերյալ
ՀՀ ԱՆ. Կապիկի ծաղիկ հիվանդության իրավիճակի վերաբերյալ

Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության (ԱՀԿ) գլխավոր տնօրեն Թեդրոս Ադանոմ Գեբրեյեսուսը, հաշվի առնելով Միջազգային առողջապահական կանոնների (2005) հարցերով Արտակարգ իրավիճակների հանձնաժողովի...

ԼՈՒՐԵՐ: Հրատապ խնդիրներ աշխարհում Հրատապ թեմա Աշխարհում
Առիթմիա և քովիդ. erebunimed.com
Առիթմիա և քովիդ. erebunimed.com

Առիթմիաները հիվանդությունները մի մեծ խումբ են, որոնք կարող են արտահայտված լինել ինչպես սրտի արագ կամ դանդաղ աշխատանքով, այնպես էլ ավելի վտանգավոր երևույթներով, ինչպիսիք ուշագնացությունները...

ԼՈՒՐԵՐ: Սիրտ-անոթային համակարգ
ՀՀ ԱՆ. COVID-19 ճամփորդական սահմանափակումներ
ՀՀ ԱՆ. COVID-19 ճամփորդական սահմանափակումներ

ՀՀ կառավարության 2020թ. սեպտեմբերի 11-ի № 1514-Ն որոշման մեջ կատարված փոփոխությունների համաձայն.

Հայաստանի Հանրապետության տարածք մուտք գործելիս ներկայացվում է...

Հրատապ թեմա Հայաստանում ԼՈՒՐԵՐ: Հրատապ խնդիրներ Հայաստանում
ՀՀ ԱՆ. «Օմիկրոն». COVID-19 հիվանդության հարուցչի նոր ենթատեսակի վերաբերյալ
ՀՀ ԱՆ. «Օմիկրոն». COVID-19 հիվանդության հարուցչի նոր ենթատեսակի վերաբերյալ

Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը ահազանգում է կորոնավիրուսային հիվանդության հարուցչի նոր ենթատեսակի` «Օմիկրոնի» մասին («B.1.1.529»)` սահմանելով այն որպես անհանգստություն առաջացնող...

ՀՀ ԱՆ.«Սինոֆարմ» պատվաստանյութի հերթական խմբաքանակը Հայաստանում է
ՀՀ ԱՆ.«Սինոֆարմ» պատվաստանյութի հերթական խմբաքանակը Հայաստանում է

Հայաստանը հերթական անգամ Չինաստանից ձեռք է բերել COVID-19-ի դեմ չինական «Սինոֆարմ» պատվաստանյութի խմբաքանակ` 400 հազար դեղաչափ...

ԼՈՒՐԵՐ: Թվեր և փաստեր Հայաստանից
Փոփոխություններ` COVID-19-ի տարածման կանխարգելման նպատակով կիրառվող սանիտարական կանոններում
Փոփոխություններ` COVID-19-ի տարածման կանխարգելման նպատակով կիրառվող սանիտարական կանոններում

ՀՀ առողջապահության նախարարի 2021 թվականի հոկտեմբեր 8-ի թիվ 78-Ն հրամանով փոփոխություններ են կատարվել Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2020 թվականի օգոստոսի 4-ի...

Հրատապ թեմա Հայաստանում ԼՈՒՐԵՐ: Հրատապ խնդիրներ Հայաստանում
ՀՀ ԱՆ. Ինչ է «հետքովիդային վիճակը». հետազոտություն
ՀՀ ԱՆ. Ինչ է «հետքովիդային վիճակը». հետազոտություն

Կորոնավիրուսով վարակվածների մի մասն ապաքինվելուց հետո հիվանդության երկարաժամկետ ախտանշաններ է ունենում...

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ