Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

ՀՀ որոշումներ

Մարդու իմունային անբավարարության վիրուսով վարակված (ՄԻԱՎ) և ձեռքբերովի իմունային անբավարարության համախտանիշով (ՁԻԱՀ) հիվանդ օտարերկրյա քաղաքացիների ու քաղաքացիություն չունեցող անձանց Հայաստանի Հանրապետություն բուժման նպատակով մուտք գործելու գործընթացը ՀՀ ԿՈ N 284 առ 12.04.2001

ՀՀ Կառավարության N 284 որոշումը կանոնակարգում է մարդու իմունային անբավարարության վիրուսով վարակված (ՄԻԱՎ) և ձեռքբերովի իմունային անբավարարության համախտանիշով (ՁԻԱՀ) հիվանդ օտարերկրյա քաղաքացիների ու քաղաքացիություն չունեցող անձանց Հայաստանի Հանրապետություն բուժման նպատակով մուտք գործելու գործընթացը

 

Քաղվածք ՀՀ Կառավարության 12 ապրիլի 2001 թվականի N 284 որոշումից

 

(ՄԱՐԴՈՒ ԻՄՈՒՆԱՅԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՎԻՐՈՒՍՈՎ ՎԱՐԱԿՎԱԾ ԵՎ ՁԵՌՔԲԵՐՈՎԻ ԻՄՈՒՆԱՅԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇՈՎ ՀԻՎԱՆԴ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՈՒ ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹՅՈՒՆ ՉՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԲՈՒԺՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՄՈՒՏՔ ԳՈՐԾԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ)

 

Հաստատված է

 

ՀՀ կառավարության 2001 թվականի
ապրիլի 12-ի N 284 որոշմամբ

 

Կ Ա Ր Գ


ՄԱՐԴՈՒ ԻՄՈՒՆԱՅԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՎԻՐՈՒՍՈՎ ՎԱՐԱԿՎԱԾ ԵՎ ՁԵՌՔԲԵՐՈՎԻ ԻՄՈՒՆԱՅԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇՈՎ ՀԻՎԱՆԴ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՈՒ ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹՅՈՒՆ ՉՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԲՈՒԺՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՄՈՒՏՔ ԳՈՐԾԵԼՈՒ

 

 1. Սույն կարգը կարգավորում է մարդու իմունային անբավարարության վիրուսով (այսուհետև` ՄԻԱՎ) վարակված կամ ձեռքբերովի իմունային անբավարարության համախտանիշով (այսուհետև` ՁԻԱՀ) հիվանդ օտարերկրյա քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց բուժման նպատակով մուտքը Հայաստանի Հանրապետություն:
 2. ՄԻԱՎ-ով վարակված կամ ՁԻԱՀ-ով հիվանդ օտարերկրյա քաղաքացին և քաղաքացիություն չունեցող անձն իր բնակության տարածքային ՁԻԱՀ-ի կենտրոնի կամ համապատասխան այլ բուժհիմնարկի կողմից տրված, համապատասխան կարգով հաստատված հիվանդությունը հավաստող փաստաթղթերով (փաստաթղթերը ներկայացվելու պահին պետք է լինեն ոչ ավելի, քան 2 շաբաթվա վաղեմության) դիմում է տվյալ պետությունում հավատարմագրված Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցչություն կամ հյուպատոսական հիմնարկ` բուժման նպատակով Հայաստանի Հանրապետություն մուտք գործելու թույլտվություն ստանալու խնդրանքով:
 3. Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցչությունը կամ հյուպատոսական հիմնարկը փաստաթղթերը մեկ ամսվա ընթացքում ուղարկում է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարություն, որն իր հերթին դրանք 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն` բուժման անհրաժեշտությունը որոշելու նպատակով:
 4. Հիվանդին բուժման ընդունելու կամ մերժելու չափանիշները սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կողմից` ելնելով ՄԻԱՎ-ով վարակված և ՁԻԱՀ-ով հիվանդ անձանց բուժման գործում ձեռք բերված փորձից: վերեւ
 5. Բուժման ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությանը հայտնում է հիվանդ օտարերկրյա քաղաքացու և քաղաքացիություն չունեցող անձի բուժման նպատակով Հայաստանի Հանրապետություն մուտք գործելու համաձայնության և ժամանակացույցի մասին` հաշվի առնելով բուժման լիցենզիա ունեցող բուժհիմնարկի հնարավորությունները: Բուժման ընդունումը մերժվելու դեպքում օտարերկրյա քաղաքացիները և քաղաքացիություն չունեցող անձինք տեղեկացվում են դրա մասին:
 6. Հայաստանի Հանրապետություն ժամանող ՄԻԱՎ-ով վարակված կամ ՁԻԱՀ-ով հիվանդ օտարերկրյա քաղաքացիները և քաղաքացիություն չունեցող անձինք Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցչություններում և հյուպատոսական հիմնարկներում, ստանալով մինչև 90 օր ժամկետով Հայաստանի Հանրապետություն մուտքի արտոնագիր, ծանոթանում և ստորագրում են համապատասխան պարտավորագիր: ՄԻԱՎ-ով վարակված կամ ՁԻԱՀ-ով հիվանդ օտարերկրյա քաղաքացիները և քաղաքացիություն չունեցող անձինք նախօրոք զգուշացվում են, որ բուժումը վճարովի է, ուստի, մինչև մուտքի վիզա ստանալը, այդ անձինք պետք է հաստատեն իրենց վճարունակ լինելը: Բացառության կարգով` ՄԻԱՎ-ով վարակված կամ ՁԻԱՀ-ով հիվանդ օտարերկրյա քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց բուժումը կարող է կազմակերպվել անվճար, որի նպատակահարմարության վերջնական որոշումն ընդունվում է բուժման լիցենզիա ունեցող բուժհիմնարկի կողմից:
 7. ՄԻԱՎ-ով վարակված կամ ՁԻԱՀ-ով հիվանդ օտարերկրյա քաղաքացիները և քաղաքացիություն չունեցող անձինք Հայաստանի Հանրապետություն մուտք գործելիս անմիջապես պետք է ուղեկցվեն ՁԻԱՀ-ի բուժման լիցենզիա ունեցող բուժհիմնարկ, այնուհետև` Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն, որտեղ նրանք ենթարկվում են լաբորատոր հետազոտության` համաձայն կողմերի (բուժհիմնարկի և կենտրոնի) միջև կնքվելիք պայմանագրի: ՄԻԱՎ-ով վարակակրության կամ ՁԻԱՀ-ով հիվանդության հաստատման դեպքում նրանց տրվում է ուղեգիր` բուժման համար: Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնի ուղեգիր չունեցող` ՄԻԱՎ-ով վարակված կամ ՁԻԱՀ-ով հիվանդ օտարերկրյա քաղաքացիները և քաղաքացիություն չունեցող անձինք բուժման նպատակով չեն կարող հոսպիտալացվել: ՄԻԱՎ-ով վարակված կամ ՁԻԱՀ-ով հիվանդ օտարերկրյա քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց ու բուժումը կազմակերպող բուժհիմնարկի միջև կնքվում է համապատասխան պայմանագիր, որում նշվում են կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները, ինչպես նաև բուժման այն ժամկետը, որը լրանալուց հետո տվյալ օտարերկրյա քաղաքացին կամ քաղաքացիություն չունեցող անձը պարտավոր է լքել Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, այլապես Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ենթակա է Հայաստանի Հանրապետությունից վարչական վտարման: Բուժման գործընթացը կարող է սկսվել միայն պայմանագրի առկայության դեպքում:
 8. ՄԻԱՎ-ով վարակված կամ ՁԻԱՀ-ով հիվանդ օտարերկրյա քաղաքացիները և քաղաքացիություն չունեցող անձինք Հայաստանի Հանրապետություն մուտք գործելու պահից մինչև Հայաստանի Հանրապետության տարածքը լքելը գտնվում են այն բուժհիմնարկի պատասխանատվության ներքո, որտեղ կազմակերպվել է նրանց բուժումը:
 9. ՄԻԱՎ-ով վարակված կամ ՁԻԱՀ-ով հիվանդ օտարերկրյա այն քաղաքացիները և քաղաքացիություն չունեցող անձինք, ովքեր բուժման նպատակով Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվելու ընթացքում խախտում են սույն կարգի պահանջները պատասխանատվության են ենթարկվում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան:
 10. ՄԻԱՎ-ով վարակված կամ ՁԻԱՀ-ով հիվանդ օտարերկրյա քաղաքացիները և քաղաքացիություն չունեցող անձինք բուժումն ավարտելուց հետո Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնում պետք է ենթարկվեն լաբորատոր հետազոտության:

 

Սկզբնաղբյուր. http://armaids.am/NationalProgrammeArm.html
med-practic.com կայքի ադմինիստրացիան տեղեկատվության բովանդակության համար

պատասխանատվություն չի կրում
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Կարդացեք նաև

Առաջին երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստը 50 հազար դրամից դառնում է 300 հազար դրամ
Առաջին երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստը 50 հազար դրամից դառնում է 300 հազար դրամ

Սեպտեմբերի 23-ին փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի գլխավորությամբ տեղի է ունեցել Ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման խորհրդի նիստը: Տիգրան Ավինյանը հանդես է եկել ելույթով, որում, մասնավորապես, ասել է...

ՀՀ ԱՆ. Որ ծառայություններն են անվճար հաշմանդամություն ունեցող անձանց և տարեցների համար
ՀՀ ԱՆ. Որ ծառայություններն են անվճար հաշմանդամություն ունեցող անձանց և տարեցների համար

Առաջնային (ամբուլատոր-պոլիկլինիկական) բժշկական օգնության և սպասարկման ողջ ծավալը, ներառյալ` ըստ բժշկական ցուցումների տեղամասային բժշկի ուղեգրմամբ նեղ մասնագիտական խորհրդատվությունները (այդ թվում ակնաբույժի...

Հրատապ թեմա Հայաստանում
Զինվորական ծառայությունից ազատվում են հետևյալ 5 դեպքերում. hartak.am
Զինվորական ծառայությունից ազատվում են հետևյալ 5 դեպքերում. hartak.am

Պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատվում է...

Եթե հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի եք գնացել 2016թ. հունվարի 1–ից հետո. 1in.am
Եթե հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի եք գնացել 2016թ. հունվարի 1–ից հետո. 1in.am

Քաղաքացիները հաճախ են հետաքրքրվում, թե ո՞ր դեպքերում է տրամադրվում մայրության նպաստ չաշխատող մայրերին, այսպես ստորև ներկայացնում ենք այդ հարցի պատասխանը...

Հայաստանի Հանրապետությունում դեղերի պետական գրանցման պահանջներ
Հայաստանի Հանրապետությունում դեղերի պետական գրանցման պահանջներ

Սույն պահանջները մշակված են «Դեղերի մասին», «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001թ. ապրիլի 25-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում դեղերի պետական գրանցման կարգը...

Դեղագործական շուկան Հայաստանում
Համավճարը տարածվել է անհետաձգելի, գինեկոլոգիական, ուռուցքաբանական և արյունաբանական հիվանդությունների վրա
Համավճարը տարածվել է անհետաձգելի, գինեկոլոգիական, ուռուցքաբանական և արյունաբանական հիվանդությունների վրա

Նոր խմբագրությամբ շարադրելով նախկինում ընդունած` պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնությանը և սպասարկմանը վերաբերող որոշման կետերից մեկը, գործադիրը համավճարը տարածել է ՀՀ պետբյուջեի անհետաձգելի, գինեկոլոգիական...

Իրադարձություններ Հայաստանում Հրատապ թեմա Հայաստանում ԼՈՒՐԵՐ: Իրադարձություններ Հայաստանում ԼՈՒՐԵՐ: Բժշկական իրավունք
Ախտաբանաանատոմի իրավունքներն ու պարտականությունները
Ախտաբանաանատոմի իրավունքներն ու պարտականությունները

Գործադիրը հստակեցնում է ոլորտում գործողությունները;

Գործադիրը երեկ հաստատեց ախտաբանաանատոմիական հերձումների, ներառյալ՝ պարտադիր կարգով իրականացվող ախտաբանաանատոմիական հերձումների անցկացման կարգը...

Իրադարձություններ Հայաստանում Հրատապ թեմա Հայաստանում ԼՈՒՐԵՐ: Իրադարձություններ Հայաստանում ԼՈՒՐԵՐ: Բժշկական իրավունք
Որո՞նք են անվճար անհետաձգելի հիվանդանոցային բժշկական օգնություն պահանջող հիվանդությունները
Որո՞նք են անվճար անհետաձգելի հիվանդանոցային բժշկական օգնություն պահանջող հիվանդությունները

Գոյություն ունի ցանկ, որում սահմանված է  պետության կողմից երաշխավորված անվճար հիվանդանոցային անհետաձգելի բժշկական օգնություն պահանջող հիվանդությունների և վիճակների չափորոշիչը...

Հրատապ թեմա Հայաստանում
Բժշկական էթիկայի կանոնակարգ (Կոդեքս)

Բժշկի հիմնական պարտավորությունները

Բժիշկը պարտավոր է...

Ֆարմացևտ պրակտիկ 6-7.2008 (13)
Մարդասիրական օգնության կազմակերպումը, դեղերի նվիրատվություններ

Մարդասիրական օգնության հիմնական սկզբունքներն են`

 • Դեղերի նվիրատվությունը ստացողին պետք է առավելագույն օգուտ բերի. այն պետք է հիմնված լինի իրական պահանջարկի վրա։
 • Նվիրատվությունը պետք է կատարել` հարգելով ստացողի ցանկություններն ու իրավունքները...

Դեղագործական շուկա Ֆարմացևտ պրակտիկ 3.2008 (11) Հրատապ թեմա Հայաստանում
ՀՀ Կառավարության որոշումներ և օրենքներ

Կարգ
Դեղերի, բուժտեխնիկայի և բուժական մեթոդների գովազդի թույլտվության տրամադրման.

1. Սույն կարգով սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության դեղերի, բուժտեխնիկայի և բուժական մեթոդների գովազդի թույլտվության (այսուհետ` թույլտվություն) տրամադրման կարգը...

Ֆարմացևտ պրակտիկ 1.2007 (1)
Հայաստանի Հանրապետության Կառավարություն որոշում - 2009 թ.

 

2009-2012 թվականների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում թմրամոլության և թմրա­մի­ջոց­նե­րի ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի ազգային ծրագիրը և ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը հաստատելու մասին...

ՀՀ ԿՈ N 684 առ 03.11.1998 - Առողջական վիճակի պարտադիր նախնական (աշխատանքի ընդունվելիս) և պարբերական բժշկական զննության կարգը

ՀՀ ԿՈ N 1089-Ն առ 27.03.2003 

ՀՀ կառավարության 2003 թվականի մարտի 27-ի N 1089-Ն որոշումը սահմանում է առողջական վիճակի պարտադիր նախնական (աշխատանքի ընդունվելիս) և պարբերական բժշկական զննության կարգը...

Պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության եւ սպասարկման կարգը ՀՀ ԿՈ N 318-Ն առ 04.03.2004

ՀՀ Կառավարության N 318-Ն առ 04.03.2004 որոշումը սահմանում է պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության եւ սպասարկման կարգը...

Բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակների ցանկը ՀՀ ԿՈ 276-Ն առ 27.03.2008

ՀՀ Կառավարության 276-Ն առ 27.03.2008 որոշումը սահմանում է բժշկական oգնության և սպասարկման տեսակների ցանկը: Հավելված
ՀՀ կառավարության 2008 թվականի
մարտի 27-ի N 276-Ն որոշման...


Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in /sites/med-practic.com/classes/flud_class.php on line 33

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ