Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

ՀՀ որոշումներ

Զինծառայողների հիվանդությունների, վնասվածքների և խեղումների պատճառը զինծառայության հետ կապելու կարգը ՀՀ ԿՈ N 46-Ն առ 15.01.2004

ՀՀ Կառավարության 15 հունվարի 2004 թվականի N 46-Ն Որոշումը սահամանում է զինծառայողների հիվանդությունների, վնասվածքների և խեղումների պատճառը զինծառայության հետ կապելու կարգը:

 

Քաղվածք ՀՀ ԿՈ N 46-Ն -ից

 

Հավելված

 

ՀՀ կառավարության 2004 թվականի
հունվարի 15-ի N 46-Ն որոշման


Կ Ա Ր Գ


ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ԵՎ ԽԵՂՈՒՄՆԵՐԻ ՊԱՏՃԱՌԸ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊԵԼՈՒ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ


 1. Սույն կարգով սահմանվում է զինծառայողների հիվանդությունների, վնասվածքների և խեղումների պատճառը զինծառայության հետ կապելու կարգը:
 2. Սույն կարգի դրույթները տարածվում են`
  ա) Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի և այլ զորքերի պարտադիր ու պայմանագրային ծառայության զինծառայողների վրա,
  բ) Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության մարտական գործողությունների մասնակիցների վրա,
  գ) Հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցների, նախկին ԽՍՀՄ զինված ուժերի զինծառայողների, ինչպես նաև այլ պետություններում մարտական գործողությունների մասնակիցների վրա,
  դ) պահեստազորի վարժական հավաքների և զորահավաքների մասնակիցների վրա` դրանց ընթացքում ձեռք բերած հիվանդությունների, ստացած վնասվածքների կամ խեղումների դեպքերում:
  Սույն կարգի դրույթները չեն տարածվում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության համակարգի ծառայողների վրա:
 3. Զինծառայողների հիվանդությունների, վնասվածքների և խեղումների` ծառայության հետ պատճառական կապը որոշում է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության կենտրոնական ռազմաբժշկական հանձնաժողովը (այսուհետ` կենտրոնական ռազմաբժշկական հանձնաժողով): Կենտրոնական ռազմաբժշկական հանձնաժողովը զինծառայողների հիվանդությունների, վնասվածքների և խեղումների` ծառայության հետ պատճառական կապը որոշելիս ղեկավարվում է «Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքով և այլ օրենքներով ու իրավական ակտերով, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի հրամաններով և սույն կարգով:
 4. Կենտրոնական ռազմաբժշկական հանձնաժողովը ծառայության հետ հաշմանդամության պատճառական կապը սահմանելիս ընդունում է հետևյալ որոշումները`
  ա) հիվանդությունը ձեռք է բերել, վնասվածքը կամ խեղումն ստացել է զինվորական ծառայության ընթացքում.
  բ) հիվանդությունը ձեռք է բերել, վնասվածքը կամ խեղումն ստացել է զինվորական պարտականությունները կատարելիս.
  գ) հիվանդությունը ձեռք է բերել, վնասվածքը կամ խեղումն ստացել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ.
  դ) հիվանդությունը ձեռք է բերել, վնասվածքը կամ խեղումն ստացել է Հայրենական մեծ պատերազմի և այլ պետություններում մարտական գործողությունների ժամանակ.
  ե) հիվանդությունը ձեռք է բերել, վնասվածքը կամ խեղումն ստացել է պահեստազորի վարժական հավաքներին մասնակցելու ժամանակ:

 

II. ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՌԱԶՄԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՈՒՂԵԳՐՈՒՄԸ

 

 1. Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում ռազմաբժշկական փորձաքննության մարմինները զինծառայողների հաշմանդամության պատճառական կապի վերաբերյալ իրենց եզրակացություններն ուղարկում են կենտրոնական ռազմաբժշկական հանձնաժողով` քննարկման և հաստատման: Կենտրոնական ռազմաբժշկական հանձնաժողովի կողմից ծառայության հետ պատճառական կապի որոշման համար անհրաժեշտ են հետևյալ փաստաթղթերը`
  ա) զորամասի հրամանատարի կողմից տրված տեղեկանք հիվանդությունը ձեռք բերելու, վնասվածքը կամ խեղումն ստանալու հանգամանքների մասին.
  բ) անձը հաստատող փաստաթուղթ (ծառայողական վկայական, անձնագիր).
  գ) զորամասի բուժծառայության կամ այլ ռազմաբժշկական հաստատության եզրակացությունը.
  դ) քրեական գործի առկայության մասին տեղեկանք:
  Զորամասի հրամանատարի կողմից տրվող տեղեկանքի բացակայության դեպքում զինծառայողի ձեռք բերած հիվանդության, ստացած վնասվածքի և խեղման մասին վկաների ցուցմունքները հիմք չեն պատճառական կապը որոշելու համար:
  Կենտրոնական ռազմաբժշկական հանձնաժողովի ընդունած որոշումները ռազմաբժշկական փորձաքննության հարցերում վերջնական են և կարող են բողոքարկվել դատական կարգով:
 2. Բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովը հաշմանդամության պատճառական կապը որոշելիս ընդունում է այն ձևակերպումը, որն արձանագրված է ռազմաբժշկական փաստաթղթերում և իրավասու չէ փոփոխելու այդ եզրակացության մեջ նշված հիմքը, եթե հաշմանդամության են հանգեցրել նշված հիվանդությունը, վնասվածքը կամ խեղումը կամ դրանց բարդությունները:
 3. Այն անձինք, ովքեր մասնակցել են Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության մարտական գործողություններին, սակայն իրենց հիվանդության, վնասվածքի կամ խեղման պատճառական կապի մասին չունեն կենտրոնական ռազմաբժշկական հանձնաժողովի ընդունած որոշումներ, բայց ունեն զինվորական ծառայության (մարտական գործողությունների) ժամանակ ձեռք բերած հիվանդությունը, ստացած վնասվածքը կամ խեղումը հավաստող փաստաթղթեր (տրված 1989-1994 թվականներին), դիմում են կենտրոնական ռազմաբժշկական հանձնաժողով` միայն Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության կողմից տրվող միջնորդագրի և դրան կից համապատասխան փաստաթղթերի (զորամասի հրամանատարի տեղեկանք, ԵԿՄ տարածքային մասնաճյուղի տեղեկանք, վիրավորված լինելը կամ հիվանդությունը հավաստող ստացիոնար բուժման կամ հետազոտման էպիկրիզ) առկայության դեպքում:

 

III. ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՌԱԶՄԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ

 

 1. Հիվանդության պատճառով զինված ուժերից զորացրված, բայց կենտրոնական ռազմաբժշկական հանձնաժողովի որոշում չունեցող նախկին զինծառայողների ձեռք բերած հիվանդության, ստացած վնասվածքի կամ խեղման պատճառական կապը կենտրոնական ռազմաբժշկական հանձնաժողովի կողմից քննարկվում և հաստատվում է միայն ռազմաբժշկական փորձաքննության մարմինների եզրակացության հիման վրա:
 2. Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերից զորացրվելուց հետո, 3 ամսվա ընթացքում, հիվանդացած անձանց ծառայության հետ հաշմանդամության պատճառական կապը որոշելու համար զինկոմիսարիատի ուղեգրով բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողով են ներկայացվում հետևյալ փաստաթղթերը`
  ա) տեղեկանք զինկոմիսարիատից ծառայության և զորացրման մասին,
  բ) առողջապահական կազմակերպությունից հիվանդությունը, վնասվածքը կամ խեղումը հավաստող փաստաթուղթ:
 3. Զինվորական ծառայության ընթացքում ռազմաբժշկական փորձաքննության մարմինների կողմից զինվորական ծառայության համար սահմանափակ պիտանի ճանաչված կամ հիվանդության պատճառով արձակուրդի կարիք ունեցած նախկին զինծառայողները, որոնց փաստաթղթերը չեն հաստատվել կենտրոնական ռազմաբժշկական հանձնաժողովի կողմից, զինկոմիսարիատը նրանց փաստաթղթերն ուղարկում է կենտրոնական ռազմաբժշկական հանձնաժողով` հիվանդության, վնասվածքի կամ խեղման պատճառական կապը որոշելու համար:
  Կենտրոնական ռազմաբժշկական հանձնաժողով են ներկայացվում հետևյալ փաստաթղթերը`
  ա) զինվորական փաստաթուղթ (զինվորական գրքույկ, տեղեկանք զինկոմիսարիատից կամ զորամասից), որը հավաստում է նախկին զինծառայողի զինված ուժերում ծառայելու փաստը.
  բ) փաստաթուղթ զինծառայության ընթացքում բուժվելու, հիվանդության պատճառով արձակուրդում գտնվելու մասին:
 4. Գերության մեջ գտնված նախկին զինծառայողների հիվանդությունների, վնասվածքների և խեղումների առկայության հետ պատճառական կապը որոշելու համար կենտրոնական ռազմաբժշկական հանձնաժողով են ներկայացվում հետևյալ փաստաթղթերը`
  ա) տեղեկանք զինկոմիսարիատից, որտեղ նշվում են զինված ուժեր զորակոչվելու և զորացրվելու տարեթվերը, ամիսներն ու ամսաթվերը, գերության մեջ գտնվելու ժամանակահատվածը, զինվորական վերահաշվառում անցնելու տարեթիվը, ամիսն ու ամսաթիվը կամ նրա պիտանիությունը զինվորական ծառայությանը` զինված ուժերից զորացրվելու պահին.
  բ) հիվանդությունը, խեղումը կամ վնասվածքը հավաստող փաստաթուղթ առողջապահական կազմակերպությունից:
 5. Հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցները և պարտիզանական ջոկատների անդամները, որոնց մոտ առկա են արտահայտված մարմնական վնասվածքներ` անկախ զինված ուժերից կամ գործող բանակից զորացրվելու պատճառից, նրանց վիրավորված լինելու կամ խեղման հարցը լուծվում է կենտրոնական ռազմաբժշկական հանձնաժողովի դատական բժշկի մասնակցությամբ` զինված ուժերում գործող բանակում գտնվելու մասին տեղեկանքի առկայության դեպքում:
 6. Հաշմանդամության պատճառական կապը վերանայելու համար զինծառայողների դիմումներին ընթացք է տրվում մեկամսյա ժամկետում:
  Կենտրոնական ռազմաբժշկական հանձնաժողովի որոշումը վերջնական է և կարող է բողոքարկվել ըստ վերադասության կամ դատական կարգով:

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության
աշխատակազմի ղեկավար-նախարար
Մ. Թոփուզյան

Սկզբնաղբյուր. http://armaids.am/NationalProgrammeArm.html
med-practic.com կայքի ադմինիստրացիան տեղեկատվության բովանդակության համար

պատասխանատվություն չի կրում
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Կարդացեք նաև

Առաջին երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստը 50 հազար դրամից դառնում է 300 հազար դրամ
Առաջին երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստը 50 հազար դրամից դառնում է 300 հազար դրամ

Սեպտեմբերի 23-ին փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի գլխավորությամբ տեղի է ունեցել Ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման խորհրդի նիստը: Տիգրան Ավինյանը հանդես է եկել ելույթով, որում, մասնավորապես, ասել է...

ՀՀ ԱՆ. Որ ծառայություններն են անվճար հաշմանդամություն ունեցող անձանց և տարեցների համար
ՀՀ ԱՆ. Որ ծառայություններն են անվճար հաշմանդամություն ունեցող անձանց և տարեցների համար

Առաջնային (ամբուլատոր-պոլիկլինիկական) բժշկական օգնության և սպասարկման ողջ ծավալը, ներառյալ` ըստ բժշկական ցուցումների տեղամասային բժշկի ուղեգրմամբ նեղ մասնագիտական խորհրդատվությունները (այդ թվում ակնաբույժի...

Հրատապ թեմա Հայաստանում
Զինվորական ծառայությունից ազատվում են հետևյալ 5 դեպքերում. hartak.am
Զինվորական ծառայությունից ազատվում են հետևյալ 5 դեպքերում. hartak.am

Պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատվում է...

Եթե հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի եք գնացել 2016թ. հունվարի 1–ից հետո. 1in.am
Եթե հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի եք գնացել 2016թ. հունվարի 1–ից հետո. 1in.am

Քաղաքացիները հաճախ են հետաքրքրվում, թե ո՞ր դեպքերում է տրամադրվում մայրության նպաստ չաշխատող մայրերին, այսպես ստորև ներկայացնում ենք այդ հարցի պատասխանը...

Հայաստանի Հանրապետությունում դեղերի պետական գրանցման պահանջներ
Հայաստանի Հանրապետությունում դեղերի պետական գրանցման պահանջներ

Սույն պահանջները մշակված են «Դեղերի մասին», «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001թ. ապրիլի 25-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում դեղերի պետական գրանցման կարգը...

Դեղագործական շուկան Հայաստանում
Համավճարը տարածվել է անհետաձգելի, գինեկոլոգիական, ուռուցքաբանական և արյունաբանական հիվանդությունների վրա
Համավճարը տարածվել է անհետաձգելի, գինեկոլոգիական, ուռուցքաբանական և արյունաբանական հիվանդությունների վրա

Նոր խմբագրությամբ շարադրելով նախկինում ընդունած` պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնությանը և սպասարկմանը վերաբերող որոշման կետերից մեկը, գործադիրը համավճարը տարածել է ՀՀ պետբյուջեի անհետաձգելի, գինեկոլոգիական...

Իրադարձություններ Հայաստանում Հրատապ թեմա Հայաստանում ԼՈՒՐԵՐ: Իրադարձություններ Հայաստանում ԼՈՒՐԵՐ: Բժշկական իրավունք
Ախտաբանաանատոմի իրավունքներն ու պարտականությունները
Ախտաբանաանատոմի իրավունքներն ու պարտականությունները

Գործադիրը հստակեցնում է ոլորտում գործողությունները;

Գործադիրը երեկ հաստատեց ախտաբանաանատոմիական հերձումների, ներառյալ՝ պարտադիր կարգով իրականացվող ախտաբանաանատոմիական հերձումների անցկացման կարգը...

Իրադարձություններ Հայաստանում Հրատապ թեմա Հայաստանում ԼՈՒՐԵՐ: Իրադարձություններ Հայաստանում ԼՈՒՐԵՐ: Բժշկական իրավունք
Որո՞նք են անվճար անհետաձգելի հիվանդանոցային բժշկական օգնություն պահանջող հիվանդությունները
Որո՞նք են անվճար անհետաձգելի հիվանդանոցային բժշկական օգնություն պահանջող հիվանդությունները

Գոյություն ունի ցանկ, որում սահմանված է  պետության կողմից երաշխավորված անվճար հիվանդանոցային անհետաձգելի բժշկական օգնություն պահանջող հիվանդությունների և վիճակների չափորոշիչը...

Հրատապ թեմա Հայաստանում
Բժշկական էթիկայի կանոնակարգ (Կոդեքս)

Բժշկի հիմնական պարտավորությունները

Բժիշկը պարտավոր է...

Ֆարմացևտ պրակտիկ 6-7.2008 (13)
Մարդասիրական օգնության կազմակերպումը, դեղերի նվիրատվություններ

Մարդասիրական օգնության հիմնական սկզբունքներն են`

 • Դեղերի նվիրատվությունը ստացողին պետք է առավելագույն օգուտ բերի. այն պետք է հիմնված լինի իրական պահանջարկի վրա։
 • Նվիրատվությունը պետք է կատարել` հարգելով ստացողի ցանկություններն ու իրավունքները...

Դեղագործական շուկա Ֆարմացևտ պրակտիկ 3.2008 (11) Հրատապ թեմա Հայաստանում
ՀՀ Կառավարության որոշումներ և օրենքներ

Կարգ
Դեղերի, բուժտեխնիկայի և բուժական մեթոդների գովազդի թույլտվության տրամադրման.

1. Սույն կարգով սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության դեղերի, բուժտեխնիկայի և բուժական մեթոդների գովազդի թույլտվության (այսուհետ` թույլտվություն) տրամադրման կարգը...

Ֆարմացևտ պրակտիկ 1.2007 (1)
Հայաստանի Հանրապետության Կառավարություն որոշում - 2009 թ.

 

2009-2012 թվականների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում թմրամոլության և թմրա­մի­ջոց­նե­րի ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի ազգային ծրագիրը և ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը հաստատելու մասին...

ՀՀ ԿՈ N 684 առ 03.11.1998 - Առողջական վիճակի պարտադիր նախնական (աշխատանքի ընդունվելիս) և պարբերական բժշկական զննության կարգը

ՀՀ ԿՈ N 1089-Ն առ 27.03.2003 

ՀՀ կառավարության 2003 թվականի մարտի 27-ի N 1089-Ն որոշումը սահմանում է առողջական վիճակի պարտադիր նախնական (աշխատանքի ընդունվելիս) և պարբերական բժշկական զննության կարգը...

Պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության եւ սպասարկման կարգը ՀՀ ԿՈ N 318-Ն առ 04.03.2004

ՀՀ Կառավարության N 318-Ն առ 04.03.2004 որոշումը սահմանում է պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության եւ սպասարկման կարգը...

Բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակների ցանկը ՀՀ ԿՈ 276-Ն առ 27.03.2008

ՀՀ Կառավարության 276-Ն առ 27.03.2008 որոշումը սահմանում է բժշկական oգնության և սպասարկման տեսակների ցանկը: Հավելված
ՀՀ կառավարության 2008 թվականի
մարտի 27-ի N 276-Ն որոշման...


Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in /sites/med-practic.com/classes/flud_class.php on line 33

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ