Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

ՀՀ որոշումներ

Թմրամոլների նկատմամբ բժշկական դիտարկման և նրանց հաշվառման կարգը ԿՈN 1599-Ն առ 20.12.2007

ՀՀ Կառավարության 1599-Ն առ 20.12.2007 որոշումը սահմանում է թմրամոլների նկատմամբ բժշկական դիտարկման և նրանց հաշվառման կարգը:


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ


Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

20 դեկտեմբերի 2007 թվականի N 1599-Ն

 

ԹՄՐԱՄՈԼՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Համաձայն «Թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 50-րդ հոդվածի 2-րդ մասի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Սահմանել թմրամոլների նկատմամբ բժշկական դիտարկման և նրանց հաշվառման կարգը` համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ Ս. Սարգսյան
2008 թ. հունվարի 26, Երևան

 

Հավելված

 

ՀՀ կառավարության 2007 թվականի
դեկտեմբերի 20-ի N 1599-Ն որոշման


Կ Ա Ր Գ


ԹՄՐԱՄՈԼՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ


I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ


 1. Սույն կարգով սահմանվում են թմրամոլների հաշվառման և նրանց նկատմամբ բժշկական դիտարկման կարգը և պայմանները։
 2. Թմրամոլ են համարվում «Թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով անցկացված բժշկական հետազոտության արդյունքում «թմրամոլություն» ախտորոշում ստացած բոլոր անձինք (այսուհետ` թմրամոլներ)։ «Թմրամոլություն» ախտորոշում է բժիշկ-նարկոլոգը:
 3. Սույն կարգի իմաստով`
  1) բժշկական դիտարկմամբ օբյեկտիվ հաստատված կայուն ռեմիսիան (լավացում) թմրամոլի կողմից 5 և ավելի տարիներ թմրամիջոցների կամ հոգեմետ նյութեր չօգտագործելն է, ինչի վերաբերյալ առկա է բժշկական հետազոտությունների և բժշկական դիտարկման հիման վրա բժշկի կողմից տրված եզրակացությունը.
  2) ռեմիսիան թմրամոլի կողմից մինչև 5 տարի թմրամիջոցներ կամ հոգեմետ նյութեր չօգտագործելն է, որի վերաբերյալ առկա է բժշկական հետազոտությունների և բժշկական դիտարկման հիման վրա բժշկի կողմից տրված եզրակացությունը:
 4. Թմրամոլները ենթակա են հաշվառման:
 5. Թմրամոլների հաշվառումն իրականացվում է թմրամոլի` որպես քաղաքացու հաշվառման վայրի տարածքն սպասարկող արտահիվանդանոցային նարկոլոգիական ծառայություններ մատուցող բժշկական հաստատության կողմից։ Եթե թմրամոլը բնակվում է իր` որպես քաղաքացու հաշվառման վայրից տարբեր այլ վայրում (այդ փաստը հավաստող համապատասխան փաստաթղթի առկայության դեպքում) կամ հաշվառում չունի, ապա նա որպես թմրամոլ հաշվառվում է իր փաստացի բնակության վայրի տարածքն սպասարկող արտահիվանդանոցային նարկոլոգիական ծառայություններ մատուցող բժշկական հաստատության կողմից:
 6. Իր` որպես քաղաքացու հաշվառումից տարբեր վայրում բնակվելու դեպքում, թմրամոլի հաշվառման և հաշվառումից հանելու վերաբերյալ տեղեկությունները նրա փաստացի բնակության վայրի տարածքն սպասարկող արտահիվանդանոցային նարկոլոգիական ծառայություններ մատուցող բժշկական հաստատության կողմից 5-օրյա ժամկետում ուղարկվում են թմրամոլի` որպես քաղաքացու հաշվառման վայրն սպասարկող արտահիվանդանոցային նարկոլոգիական ծառայություններ մատուցող բժշկական հաստատություն:
 7. Հաշվառման վերցրված բոլոր թմրամոլների համար լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի կողմից հաստատված ձևի արտահիվանդանոցային (ամբուլատոր) բժշկական քարտ և իրականացվում է բժշկական դիտարկում` ըստ նրանց ախտորոշմամբ և ռեմիսիայի տևողությամբ սահմանված բժշկական դիտարկման խմբերի։
 8. Թմրամոլների հաշվառման վերաբերյալ տեղեկությունները գաղտնի են: Դրանք կարող են տրամադրվել միայն օրենքով նախատեսված դեպքերում: Այդ դեպքերում թմրամոլների վերաբերյալ տեղեկությունները տրամադրվում են միայն Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կողմից` հարցումը կատարելուց հետո 5-օրյա ժամկետում:
 9. Հաշվառված և հաշվառումից հանված թմրամոլների վերաբերյալ տեղեկությունները հաշվառումն իրականացնող արտահիվանդանոցային նարկոլոգիական ծառայություններ մատուցող բժշկական հաստատության կողմից յուրաքանչյուր ամիսը մեկ անգամ տրամադրվում են Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությանը: Թմրամոլների հաշվառման մատյանի ձևը և արտահիվանդանոցային նարկոլոգիական ծառայություններ մատուցող բժշկական հաստատության կողմից Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն հաշվառված և հաշվառումից հանված թմրամոլների վերաբերյալ տեղեկությունների փոխանցման կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարը:

 

II. ԹՄՐԱՄՈԼՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

 1. Թմրամոլների հաշվառման դեպքերն են`
  1) քաղաքացու առաջնակի այցը բժիշկ-նարկոլոգի մոտ, որի արդյունքում ախտորոշվում է «թմրամոլություն».
  2) քաղաքացու հաշվառման վայրի արտահիվանդանոցային նարկոլոգիական ծառայություններ մատուցող բժշկական հաստատություն ուղարկված նարկոլոգիական հիվանդության պատմության կամ ամբուլատոր բժշկական քարտից կատարված քաղվածքը.
  3) քաղաքացու հաշվառման վայրի արտահիվանդանոցային նարկոլոգիական ծառայություններ մատուցող բժշկական հաստատություն ուղարկված դատանարկոլոգիական փորձաքննության եզրակացության կրկնօրինակները.
  4) քաղաքացու հաշվառման վայրի արտահիվանդանոցային նարկոլոգիական ծառայություններ մատուցող բժշկական հաստատություն ուղարկված բոլոր տոքսիկոքիմիական (անկախ ենթակայությունից) լաբորատորիաների փորձագիտական եզրակացության կրկնօրինակները.
  5) քաղաքացու հաշվառման վայրի արտահիվանդանոցային նարկոլոգիական ծառայություններ մատուցող բժշկական հաստատություն ուղարկված` ցանկացած բժշկական հաստատություն (անկախ ենթակայությունից, բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակի ու կազմակերպման ձևի) դիմած անձի բուժման ընթացքում «թմրամոլություն» ախտորոշման դեպքում հիվանդության պատմությունից կամ ամբուլատոր բժշկական քարտից կատարված քաղվածքները.
  6) քաղաքացու հաշվառման վայրի արտահիվանդանոցային նարկոլոգիական ծառայություններ մատուցող բժշկական հաստատություն ուղարկված հոգեմետ նյութերի կամ թմրամիջոցների գործածման կապակցությամբ կատարված շտապօգնության կանչերի կտրոնների կրկնօրինակները.
  7) քաղաքացու հաշվառման վայրի արտահիվանդանոցային նարկոլոգիական ծառայություններ մատուցող բժշկական հաստատություն ուղարկված` Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներից ազատված անձանց (ում նկատմամբ ազատազրկման ընթացքում կիրառվել է բժշկական (նարկոլոգիական) բնույթի հարկադրանքի միջոցներ կամ ում մոտ, ազատազրկման ընթացքում, ախտորոշվել է «թմրամոլություն») հիվանդության պատմությունից կամ ամբուլատոր բժշկական քարտից կատարված քաղվածքները:
 2. Թմրամոլները հաշվառումից հանվում են`
  1) բժշկական դիտարկմամբ օբյեկտիվ հաստատված 5 տարի կայուն ռեմիսիայի (լավացման) դեպքում.
  2) Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս թմրամոլի` որպես քաղաքացու հաշվառվելու դեպքում` քաղաքացու անձնագրում համապատասխան գրառման առկայության դեպքում.
  3) մահվան դեպքում:
 3. Թմրամոլները հաշվառումից հանվում են դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով ազատազրկման դատապարտվելու դեպքում:
 4. Ազատազրկման ժամկետի ավարտից հետո 15-օրյա ժամկետում թմրամոլի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկի պետը գրավոր ծանուցում է ուղարկում ազատազրկման ժամկետը լրացած թմրամոլի որպես քաղաքացու հաշվառման վայրի արտահիվանդանոցային նարկոլոգիական ծառայություններ մատուցող բժշկական հաստատություն, իսկ հաշվառման վայրի բացակայության դեպքում նրա փաստացի բնակության վայրի արտահիվանդանոցային նարկոլոգիական ծառայություններ մատուցող բժշկական հաստատություն:
 5. Սույն կարգի 13-րդ կետով սահմանված կարգով ներկայացված գրավոր ծանուցման և 7-րդ կետով նախատեսված փաստաթղթերով հաստատված «թմրամոլություն» ախտորոշման դեպքում թմրամոլի հաշվառումը վերականգնվում է:
 6. Թմրամոլները հաշվառումից հանվում են տեղամասային բժիշկ-նարկոլոգի գրավոր հիմնավորմամբ տվյալ բժշկական հաստատության բժշկական հանձնաժողովի գրավոր եզրակացության հիման վրա` բժշկական հաստատության տնօրենի հրամանով։ Բժշկական հանձնաժողովի գործունեության կազմակերպման կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարը:

 

III. ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ


 1. Բժշկական դիտարկում է համարվում միայն տեղամասային բժիշկ-նարկոլոգի կամ նրա հետ համատեղ աշխատող տեղամասային բուժքրոջ կամ ֆելդշերի անձնական շփումը հաշվառման մեջ գտնվող թմրամոլի հետ։
 2. Հաշվառման մեջ գտնվող յուրաքանչյուր թմրամոլի` մեկ տարվա կտրվածքով բժշկական դիտարկումների թիվը սահմանվում է ըստ բժշկական դիտարկման խմբերի։
 3. Բժշկական դիտարկման խմբերը սահմանվում են ըստ ախտորոշման և ռեմիսիայի տևողության։
 4. Բժշկական դիտարկման խմբերի սահմանումը և այդ խմբերում ընդգրկված հաշվառման մեջ գտնվող յուրաքանչյուր թմրամոլի` մեկ տարվա կտրվածքով բժշկական դիտարկումների թիվն է`
  1) 1-ին խումբ` թմրամոլություն (ռեմիսիա մինչև 1 տարի)` 12 դիտարկում.
  2) 2-րդ խումբ` թմրամոլություն (ռեմիսիա 1-2 տարի)` 8 դիտարկում.
  3) 3-րդ խումբ` թմրամոլություն (ռեմիսիա 2-3 տարի)` 6 դիտարկում.
  4) 4-րդ խումբ` թմրամոլություն (ռեմիսիա 3-4 տարի)` 4 դիտարկում.
  5) 5-րդ խումբ` թմրամոլություն (ռեմիսիա 4-5 տարի)` 2 դիտարկում:

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության
աշխատակազմի ղեկավար-նախարար
Մ. Թոփուզյան

 

Սկզբնաղբյուր. http://armaids.am/NationalProgrammeArm.html
med-practic.com կայքի ադմինիստրացիան տեղեկատվության բովանդակության համար

պատասխանատվություն չի կրում
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Կարդացեք նաև

Առաջին երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստը 50 հազար դրամից դառնում է 300 հազար դրամ
Առաջին երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստը 50 հազար դրամից դառնում է 300 հազար դրամ

Սեպտեմբերի 23-ին փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի գլխավորությամբ տեղի է ունեցել Ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման խորհրդի նիստը: Տիգրան Ավինյանը հանդես է եկել ելույթով, որում, մասնավորապես, ասել է...

ՀՀ ԱՆ. Որ ծառայություններն են անվճար հաշմանդամություն ունեցող անձանց և տարեցների համար
ՀՀ ԱՆ. Որ ծառայություններն են անվճար հաշմանդամություն ունեցող անձանց և տարեցների համար

Առաջնային (ամբուլատոր-պոլիկլինիկական) բժշկական օգնության և սպասարկման ողջ ծավալը, ներառյալ` ըստ բժշկական ցուցումների տեղամասային բժշկի ուղեգրմամբ նեղ մասնագիտական խորհրդատվությունները (այդ թվում ակնաբույժի...

Հրատապ թեմա Հայաստանում
Զինվորական ծառայությունից ազատվում են հետևյալ 5 դեպքերում. hartak.am
Զինվորական ծառայությունից ազատվում են հետևյալ 5 դեպքերում. hartak.am

Պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատվում է...

Եթե հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի եք գնացել 2016թ. հունվարի 1–ից հետո. 1in.am
Եթե հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի եք գնացել 2016թ. հունվարի 1–ից հետո. 1in.am

Քաղաքացիները հաճախ են հետաքրքրվում, թե ո՞ր դեպքերում է տրամադրվում մայրության նպաստ չաշխատող մայրերին, այսպես ստորև ներկայացնում ենք այդ հարցի պատասխանը...

Հայաստանի Հանրապետությունում դեղերի պետական գրանցման պահանջներ
Հայաստանի Հանրապետությունում դեղերի պետական գրանցման պահանջներ

Սույն պահանջները մշակված են «Դեղերի մասին», «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001թ. ապրիլի 25-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում դեղերի պետական գրանցման կարգը...

Դեղագործական շուկան Հայաստանում
Համավճարը տարածվել է անհետաձգելի, գինեկոլոգիական, ուռուցքաբանական և արյունաբանական հիվանդությունների վրա
Համավճարը տարածվել է անհետաձգելի, գինեկոլոգիական, ուռուցքաբանական և արյունաբանական հիվանդությունների վրա

Նոր խմբագրությամբ շարադրելով նախկինում ընդունած` պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնությանը և սպասարկմանը վերաբերող որոշման կետերից մեկը, գործադիրը համավճարը տարածել է ՀՀ պետբյուջեի անհետաձգելի, գինեկոլոգիական...

Իրադարձություններ Հայաստանում Հրատապ թեմա Հայաստանում ԼՈՒՐԵՐ: Իրադարձություններ Հայաստանում ԼՈՒՐԵՐ: Բժշկական իրավունք
Ախտաբանաանատոմի իրավունքներն ու պարտականությունները
Ախտաբանաանատոմի իրավունքներն ու պարտականությունները

Գործադիրը հստակեցնում է ոլորտում գործողությունները;

Գործադիրը երեկ հաստատեց ախտաբանաանատոմիական հերձումների, ներառյալ՝ պարտադիր կարգով իրականացվող ախտաբանաանատոմիական հերձումների անցկացման կարգը...

Իրադարձություններ Հայաստանում Հրատապ թեմա Հայաստանում ԼՈՒՐԵՐ: Իրադարձություններ Հայաստանում ԼՈՒՐԵՐ: Բժշկական իրավունք
Որո՞նք են անվճար անհետաձգելի հիվանդանոցային բժշկական օգնություն պահանջող հիվանդությունները
Որո՞նք են անվճար անհետաձգելի հիվանդանոցային բժշկական օգնություն պահանջող հիվանդությունները

Գոյություն ունի ցանկ, որում սահմանված է  պետության կողմից երաշխավորված անվճար հիվանդանոցային անհետաձգելի բժշկական օգնություն պահանջող հիվանդությունների և վիճակների չափորոշիչը...

Հրատապ թեմա Հայաստանում
Բժշկական էթիկայի կանոնակարգ (Կոդեքս)

Բժշկի հիմնական պարտավորությունները

Բժիշկը պարտավոր է...

Ֆարմացևտ պրակտիկ 6-7.2008 (13)
Մարդասիրական օգնության կազմակերպումը, դեղերի նվիրատվություններ

Մարդասիրական օգնության հիմնական սկզբունքներն են`

 • Դեղերի նվիրատվությունը ստացողին պետք է առավելագույն օգուտ բերի. այն պետք է հիմնված լինի իրական պահանջարկի վրա։
 • Նվիրատվությունը պետք է կատարել` հարգելով ստացողի ցանկություններն ու իրավունքները...

Դեղագործական շուկա Ֆարմացևտ պրակտիկ 3.2008 (11) Հրատապ թեմա Հայաստանում
ՀՀ Կառավարության որոշումներ և օրենքներ

Կարգ
Դեղերի, բուժտեխնիկայի և բուժական մեթոդների գովազդի թույլտվության տրամադրման.

1. Սույն կարգով սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության դեղերի, բուժտեխնիկայի և բուժական մեթոդների գովազդի թույլտվության (այսուհետ` թույլտվություն) տրամադրման կարգը...

Ֆարմացևտ պրակտիկ 1.2007 (1)
Հայաստանի Հանրապետության Կառավարություն որոշում - 2009 թ.

 

2009-2012 թվականների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում թմրամոլության և թմրա­մի­ջոց­նե­րի ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի ազգային ծրագիրը և ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը հաստատելու մասին...

ՀՀ ԿՈ N 684 առ 03.11.1998 - Առողջական վիճակի պարտադիր նախնական (աշխատանքի ընդունվելիս) և պարբերական բժշկական զննության կարգը

ՀՀ ԿՈ N 1089-Ն առ 27.03.2003 

ՀՀ կառավարության 2003 թվականի մարտի 27-ի N 1089-Ն որոշումը սահմանում է առողջական վիճակի պարտադիր նախնական (աշխատանքի ընդունվելիս) և պարբերական բժշկական զննության կարգը...

Պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության եւ սպասարկման կարգը ՀՀ ԿՈ N 318-Ն առ 04.03.2004

ՀՀ Կառավարության N 318-Ն առ 04.03.2004 որոշումը սահմանում է պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության եւ սպասարկման կարգը...

Բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակների ցանկը ՀՀ ԿՈ 276-Ն առ 27.03.2008

ՀՀ Կառավարության 276-Ն առ 27.03.2008 որոշումը սահմանում է բժշկական oգնության և սպասարկման տեսակների ցանկը: Հավելված
ՀՀ կառավարության 2008 թվականի
մարտի 27-ի N 276-Ն որոշման...


Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in /sites/med-practic.com/classes/flud_class.php on line 33

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ