Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

ՀՀ որոշումներ

Որո՞նք են անվճար անհետաձգելի հիվանդանոցային բժշկական օգնություն պահանջող հիվանդությունները

Որո՞նք են անվճար անհետաձգելի հիվանդանոցային բժշկական օգնություն պահանջող հիվանդությունները

Գոյություն ունի ցանկ, որում սահմանված է  պետության կողմից երաշխավորված անվճար հիվանդանոցային անհետաձգելի բժշկական օգնություն պահանջող հիվանդությունների և վիճակների չափորոշիչը:

Ի գիտություն քաղաքացիների՝ «Փաստինֆո» գործակալությունը հրապարակում է «Պետության կողմից երաշխավորված անվճար անհետաձգելի  հիվանդանոցային բժշկական օգնություն պահանջող հիվանդությունների և վիճակների չափորոշիչը», որում ընդգրկված են այն հիվանդությունները և վիճակները, որոնց ժամանակ բնակչության բոլոր խավերի համար բուժօգնությունը և սպասարկումը պետք է իրականացվի անվճար, իսկ որոշ տեսակների գծով` համավճարի սկզբունքով:


Ց Ա Ն Կ


Անհետաձգելի բժշկական օգնություն պահանջող հիվանդությունների և վիճակների
/18 տարեկան և  բարձր տարիքի անձանց համար/


I.Վերակենդանացման միջոցառումներ և ինտենսիվ թերապիա պահանջող   հիվանդություններ և վիճակներ

 1. Շոկային վիճակներ, 2-րդ և ավելի աստիճանի
 2. Կոմատոզ վիճակներ
 3. Դիաբետիկ հիպոգլիկեմիկ կոմա / 1 օրվա գնով/
 4. Սուր շնչական անբավարարություն 2-րդ աստիճանի և բարձր
 5. Սրտի փորոքների ֆիբրիլյացիա և թրթռոց /տախիսիստոլիկ ձև/, սրտի կանգ
 6. Էկզոգեն թունավորումներ (ալկոհոլային` 1 օրվա գնով, կենդանիների խայթոցից, դեղորայքային և քիմիական նյութերով թունավորումներ)
 7. Էպիլեպտիկ ստատուս, գիտակցության կորստով
 8. Ծանր աստիճանի պրեէկլամպսիա և էկլամպսիա
 9. Տարբեր տեսակի էմբոլիաներ, HELLP սինդրոմ
 10. Սրտամկանի սուր ինֆարկտ
 11. Ինսուլտ /հեմոռագիկ, իշեմիկ/
 12. Պոլիտրավմա /խոշոր ոսկրերի և/կամ ներքին օրգանների համակցված վնասվածքներ/:    13.Ցրտահարություն՝ III աստիճանի

 
II. Անհետաձգելի  բժշկական օգնություն պահանջող  վիճակներ և հիվանդություններ

(Նշված հիվանդությունների և վիճակների դեպքում բժշկական օգնությունը պետք է  իրականացվի համավճարի սկզբունքով` ՀՀ կառավարության 04.03.2004 թ. թիվ 318-Ն որոշմամբ հաստատված կարգով:)

 1. Շիճուկային հիվանդություն
 2. Սուր թրոմբոզներ և թրոմբոէմբոլիաներ (բացառությամբ թութքի) /միայն վիրահատական միջամտությամբ ավարտված դեպքերը /
 3. Գիյեն-Բարեի սուր պոլինեյրոպաթիա` պարալիչի զարգացումով
 4. Ինսուլտ /հեմոռագիկ, իշեմիկ/
 5. Սրտամկանի սուր ինֆարկտ
 6. Սուր երիկամային անբավարարություն
 7. Ցանցաթաղանթի կենտրոնական անոթների սուր անանցանելիություն
 8. Տեսողական օրգանի վնասվածքներ, ակնախնձորակի ամբողջականության խախտում
 9. Պնևմոթորաքս /սպոնտան և վնասվածքային/ միայն վիրահատությամբ ավարտված դեպքերի` բացառությամբ պունկցիայով ավարտված դեպքերի
 10. Սեպսիս /արյան ցանքսով հաստատված/
 11. Տարածուն պերիտոնիտ
 12. Խոռոչավոր օրգանների թափածակում` հաստատված հյուսվածաբանական հետազոտությամբ (բացառությամբ որդանման ելունի և լեղապարկի)
 13. Սուր որովայն (օղակված ճողվածք, /միայն ՀՀ մարզերի բուժհաստատություններում/)
 14. Արտաքին և ներքին (երակային և զարկերակային) պրոֆուզ արյունահոսություններ, /բացառությամբ քթային արյունահոսությունների և թութքի/, ներանոթային տարածուն մակարդման /ДВС/ համախտանիշ
 15. Ոսկրերի բաց կոտրվածքներ, փակ կոտրվածքներ բեկորների տեղաշարժով  (ողնաշարի ոսկրեր, կոնքի ոսկրեր, ազդրոսկր, մեծ ոլոք)
 16. Գանգուղեղային (գլխուղեղի սալջարդ) և ողնուղեղի վնասվածքներ
 17. Թափանցող վնասվածքներ՝ կրծքավանդակի, որովայնի, կոնքի օրգանների, գլխուղեղի, ողնուղեղի վնասվածքներով
 18. Պոլիտրավմա /խոշոր ոսկրերի և/կամ ներքին օրգանների համակցված վնասվածքներ/
 19. Մարմնի արտաքին ծածկույթի այրվածքներ՝  1-ին աստիճանի՝ մարմնի 50 տոկոսից ավել մակերեսով, 2-րդ աստիճանի՝ մարմնի 10 տոկոսից ավելի մակերեսով, 3-րդ, 4- րդ աստիճանների այրվածքներ՝ մարմնի 1 տոկոս և ավելի մակերեսով
 20. Սուր հեմոլիտիկ կրիզներ, սակավարյունություն (Hb-60 գ/լ և պակաս կամ էրիթրոցիտների քանակը=1.7x 1012/լ  և պակաս)
 21. Արտարգանդային հղիություն, ձվարանի ապոպլեքսիա
 22. Անոթային անևրիզմաների պատռվածքներ և շերտազատումներ
 23. Միոմատոզ հանգույցի, ձվարանի ուռուցքների, ուռուցքանման և թարախային գոյացությունների տոտիկի ոլորում, պատյանի պատռում, հանգույցի նեկրոզ, ծնվող ենթալորձային միոմատոզ հանգույց

Ցանկ
Անհետաձգելի բժշկական օգնություն պահանջող հիվանդությունների և վիճակների
/մինչև 18 տարեկան  անձանց համար/

 I. Վերակենդանացման միջոցառումներ և ինտենսիվ թերապիա պահանջող   հիվանդություններ և վիճակներ

 1. Շոկային վիճակներ 2-րդ և ավելի աստիճանի
 2. Կոմատոզ վիճակներ
 3. Սուր շնչական անբավարարություն  2-րդ աստիճանի և բարձր (P02-50մմ սնդ.սյուն և պակաս կամ Hb-ի հագեցվածությունը թթվածնով 80% և պակաս)
 4. Ասֆիքսիա
 5. Սրտի կանգ
 6. Ցնցումային համախտանիշ գիտակցության կորստով
 7. Անուրիա
 8. Շնչառության կանգ
 9. Էկզոգեն թունավորումներ (կենդանիների խայթոց,  դեղորայքային և քիմիական նյութերով  թունավորումներ)
 10. Պոլիտրավմա /խոշոր ոսկրերի և/կամ ներքին օրգանների համակցված վնասվածքներ/


 II. Անհետաձգելի  բժշկական օգնություն պահանջող վիճակներ և հիվանդություններ մինչև 18 տարեկան  անձանց համար

 1. Սուր սրտային և/կամ անոթային անբավարարություն
 2. Սուր երիկամային անբավարարություն
 3. Շնչական անբավարարություն 1-ին և 2-րդ աստիճանի
 4. Հիպերտոնիկ կրիզ
 5. Ցնցումային համախտանիշ
 6. Ասթմատիկ վիճակ
 7. Կվինկեի այտուց
 8. Սրտի ռիթմի խորը խանգարումներ (սպառնացող բրադիկարդիա, պարոքսիզմալ տախիկարդիա, սպառնացող առիթմիաներ)
 9. Սրտի սուր բորբոքային հիվանդություններ (միոկարդիտ, պերիկարդիտ, էնդոկարդիտ)
 10. Սրտի կապույտ բնածին արատ, խոր հիպոքսեմիայով (80% և ցածր)
 11. Շարակցական հյուսվածքի դիֆուզ հիվանդություններ (կոլագենոզներ), ակտիվ փուլում
 12. Սուր  արթրիտներ և խրոնիկական արթրիտների սրացում
 13. Սուր հեմոլիտիկ կրիզներ, սակավարյունություն (Hb-60գ/լ և ցածր կամ էրիթրոցիտների քանակը=1.7x 1012/լ  և պակաս)
 14. Սուր մենինգիտներ, էնցեֆալիտներ, միելիտներ
 15. Գիյեն-Բարեի սուր պոլինեյրոպաթիա` պարալիչի զարգացումով
 16. Սուր պարապրոկտիտ
 17. Երիկամային խիթ
 18. Սուր փոշտ (ամորձու ոլորում, ամորձու հավելման ոլորում, էպիդիդիմօրխիտ ամորձու հավելման հիդատիդի մեռուկացում)
 19. Պրեկոմատոզ և կրիզային վիճակներ (պայմանավորված հորմոնալ անբավարարությամբ
 20. Սուր գլոմերուլոնեֆրիտ, պիելոնեֆրիտ
 21. Ցանցաթաղանթի անոթների սուր անանցանելիություն, ներակնային արյունազեղումներ
 22. Ակնագնդի և հավելվածների վնասվածքներ, ակնագնդի ամբողջականությունը  խախտող վիճակներ
 23. Ներակնակապիճային բարդություններ /ցելյուլիտ/
 24. Սուր մաստոիդիտ, անտրիտ
 25. Կոխլեար – վեստիբուլյար ֆունկցիայի սուր խանգարում
 26. Սուր մեդիաստենիտ
 27. Շնչափողի, կերակրափողի սուր ստենոզներ
 28. Թրոմբոզներ, էմբոլիաներ
 29. Մեխանիկական դեղնուկ
 30. Օտար մարմին՝ տարբեր տեղակայման
 31. Ոսկրերի կոտրվածքներ՝ բեկորների տեղաշարժով
 32. Վերջույթների և դրանց սեգմենտների, առանձին օրգանների լրիվ և ոչ լրիվ ամպուտացիաներ
 33. Արտաքին և ներքին (երակային և զարկերակային) արյունահոսություններ, տարածուն հեմատոմաներ, ներանոթային տարածուն մակարդման/ДВСհամախտանիշ)
 34. Երկարատև ճնշման (Կրաշ) համախտանիշ
 35. Հրազենային և թափածակող վնասվածքներ
 36. Նյարդերի, ջլերի  և հոդերի բաց վնասվածքներ
 37. Գանգուղեղային (ուղեղի ցնցում, սալջարդ) և ողնաշարի (ողնուղեղի) վնասվածքներ
 38. Օրգանի կամ հյուսվածքի գանգրենա
 39. Ներքին օրգանների աբսցեսներ
 40. Խոռոչավոր օրգանների թափածակում
 41. Էխինոկոկոզ՝ բարդացած աբսցեսով կամ պատռվածքով
 42. Սուր որովայն` սուր պանկրեատիտ, սուր ապենդիցիտ, պերիտոնիտ
 43. Աղիների սուր անանցանելիություն
 44. Օղակված ճողվածք
 45. Լորձաթաղանթի ջերմային և քիմիական այրվածքներ
 46. Մարմնի արտաքին ծածկույթի այրվածքներ
 47. I, II աստճան՝ մարմնի 20 տոկոս մակերեսով և ավելի
 48. II  աստիճան՝ մարմնի 5 տոկոս մակերեսով և ավելի
 49. III, IV աստիճան՝ մարմնի 0.5 տոկոս մակերեսով և ավելի
 50. Ցրտահարություն՝ I, II, III աստիճանի
 51. Պարբերական հիվանդության նոպա
 52. Սուր սեպտիկ վիճակներ
 53. Հետպատվաստումային անբարեհաջող դեպքեր/ռեակցիաներ և բարդություններ/
 54. Թոքաբորբ, առաջացած գրիպի վարակի հետևանքով /գործում է մինչև ՀՀ ԱՆ կողմից հատուկ սահմանված ժամկետը/
 55. Յուվենիլ արյունահոսություններ
 56. Ձվարանի  ապոպլեքսիա
 57. Բշտիկային զանգված, խորիոնէպիթելիոմա
 58. Արգանդային արյունահոսություններ տարբեր  էթիոլոգիաների  (արգանդի միոմա,  պոլիպ, պոլիպոզ,  արտաքին սեռական օրգանների և հեշտոցի պատերի վնասվածքներ)
 59. Միոմատոզ հանգույցի, ձվարանի  ուռուցքների, ուռուցքանման և  թարախային գոյացությունների տոտիկի ոլորում, պատյանի  պատռում, հանգույցի նեկրոզ,  ծնվող  ենթալորձային  միոմատոզ  հանգույց
 60. Վերջույթների և դրանց սեգմենտների, առանճին օրգանների լրիվ և ոչ լրիվ անդամահատումներ


3. Այլ  հիվանդություններ և վիճակներ

 1. Հոգեշարժական գրգռված վիճակներ
 2. Ցնորազառանցանքային սուր վիճակներ
 3. Սուր աֆեկտիվ վիճակներ,փսիխոզներ
 4. Քրոնիկ հոգեկան հիվանդների խնամք
 5. Օրգան համակարգերի ախտորոշված չարորակ նորագոյացություններ
 6. Օնկոհեմատոլոգիական հիվանդություններ/ ավշային և արյունաստեղծ հյուսվածքների չարորակ նորագոյացություններ/
 7. Հեմոֆիլիա
 8. Ապլաստիկ անեմիա
 9. Միելոդիսպլաստիկ համախտանիշ


 4. Վարակիչ և սուր վարակիչ հիվանդություններ

 1. Ժանտախտ
 2. Տուլարեմիա
 3. Սիբիրախտ
 4. Դիֆթերիա
 5. Կապույտ հազ և հարկապույտ հազ
 6. Փայտացում
 7. Սուր պոլիոմիելիտ, թորշոմած սուր պարեզներ
 8. Կատաղություն
 9. Բծավոր տիֆ (էպիդեմիկ)
 10. Մալարիա
 11. ՄԻԱՎ/ ՁԻԱՀ
 12. Թռչնագրիպ
 13. H1N1
 14. Հպավարանցիկ հեմոռագիկ տենդեր
 15. Բոտուլիզմ
 16. Քութեշ (բարդացած ձևերը)
 17. Մենինգոկոկոյին վարակ
 18. Առաջնային սուր մենինգիտներ
 19. Այլ բակտերիային հիվանդություններ
 20. Ջրծաղիկ (բարդացած ձևերը)
 21. Կարմրուկ (բարդացած ձևերը)
 22. Կարմրախտ (բարդացած ձևերը)
 23. Սուր վիրուսային հեպատիտներ
 24. Համաճարակային պարոտիտ (բարդացած ձևերը)
 25. Վարակային մոնոնուկլեոզ
 26. Առաջնակի սուր բրուցեյլոզ
 27. Գրիպ (ՀՀ ԱՆ կողմից համաճարակի  հայտարարման կամ բռնկումների     դեպքում)
 28. Խոլերա
 29. Որովայնային տիֆ և պարատիֆ
 30. Այլ սալմոնելոզային վարակներ
 31. Շիգելյոզ
 32. Չճշտված ծագումաբանությամբ և այլ բակտերիալ ու վիրուսային սուր աղիքային հիվանդություններ
 33. Տուբերկուլյոզի բոլոր ձևերը` այդ թվում հիվանդ և կոնտակտավոր երեխաների  առողջարանային բուժում


5. ՍՃՓ և մաշկային հիվանդություններ

 1. Սիֆիլիսի բոլոր ձևերը
 2. Միկրոսպորիա և տրիխոֆիթիա
 3. Պսորիատիկ էրիթրոդերմիա և արթրոպատիա
 4. Բշտային մաշկախտեր

Սկզբնաղբյուր. «Փաստինֆո» լրատվական գործակալություն
Աղբյուր. aravot.am
Լուսանկարը. ria.ru
med-practic.com կայքի ադմինիստրացիան տեղեկատվության բովանդակության համար

պատասխանատվություն չի կրում
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Mona

13.11.2013

Shnorhakalutyun, shat hetaqrqir texekatvutyun er aysinqn ete hivandn uni veronshyal hivandutyunneri axtanishnery bujumn hivandanocum anvchar e irakanacvum

Կարդացեք նաև

Առաջին երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստը 50 հազար դրամից դառնում է 300 հազար դրամ
Առաջին երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստը 50 հազար դրամից դառնում է 300 հազար դրամ

Սեպտեմբերի 23-ին փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի գլխավորությամբ տեղի է ունեցել Ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման խորհրդի նիստը: Տիգրան Ավինյանը հանդես է եկել ելույթով, որում, մասնավորապես, ասել է...

ՀՀ ԱՆ. Որ ծառայություններն են անվճար հաշմանդամություն ունեցող անձանց և տարեցների համար
ՀՀ ԱՆ. Որ ծառայություններն են անվճար հաշմանդամություն ունեցող անձանց և տարեցների համար

Առաջնային (ամբուլատոր-պոլիկլինիկական) բժշկական օգնության և սպասարկման ողջ ծավալը, ներառյալ` ըստ բժշկական ցուցումների տեղամասային բժշկի ուղեգրմամբ նեղ մասնագիտական խորհրդատվությունները (այդ թվում ակնաբույժի...

Հրատապ թեմա Հայաստանում
Զինվորական ծառայությունից ազատվում են հետևյալ 5 դեպքերում. hartak.am
Զինվորական ծառայությունից ազատվում են հետևյալ 5 դեպքերում. hartak.am

Պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատվում է...

Եթե հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի եք գնացել 2016թ. հունվարի 1–ից հետո. 1in.am
Եթե հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի եք գնացել 2016թ. հունվարի 1–ից հետո. 1in.am

Քաղաքացիները հաճախ են հետաքրքրվում, թե ո՞ր դեպքերում է տրամադրվում մայրության նպաստ չաշխատող մայրերին, այսպես ստորև ներկայացնում ենք այդ հարցի պատասխանը...

Հայաստանի Հանրապետությունում դեղերի պետական գրանցման պահանջներ
Հայաստանի Հանրապետությունում դեղերի պետական գրանցման պահանջներ

Սույն պահանջները մշակված են «Դեղերի մասին», «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001թ. ապրիլի 25-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում դեղերի պետական գրանցման կարգը...

Դեղագործական շուկան Հայաստանում
Համավճարը տարածվել է անհետաձգելի, գինեկոլոգիական, ուռուցքաբանական և արյունաբանական հիվանդությունների վրա
Համավճարը տարածվել է անհետաձգելի, գինեկոլոգիական, ուռուցքաբանական և արյունաբանական հիվանդությունների վրա

Նոր խմբագրությամբ շարադրելով նախկինում ընդունած` պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնությանը և սպասարկմանը վերաբերող որոշման կետերից մեկը, գործադիրը համավճարը տարածել է ՀՀ պետբյուջեի անհետաձգելի, գինեկոլոգիական...

Իրադարձություններ Հայաստանում Հրատապ թեմա Հայաստանում ԼՈՒՐԵՐ: Իրադարձություններ Հայաստանում ԼՈՒՐԵՐ: Բժշկական իրավունք
Ախտաբանաանատոմի իրավունքներն ու պարտականությունները
Ախտաբանաանատոմի իրավունքներն ու պարտականությունները

Գործադիրը հստակեցնում է ոլորտում գործողությունները;

Գործադիրը երեկ հաստատեց ախտաբանաանատոմիական հերձումների, ներառյալ՝ պարտադիր կարգով իրականացվող ախտաբանաանատոմիական հերձումների անցկացման կարգը...

Իրադարձություններ Հայաստանում Հրատապ թեմա Հայաստանում ԼՈՒՐԵՐ: Իրադարձություններ Հայաստանում ԼՈՒՐԵՐ: Բժշկական իրավունք
Բժշկական էթիկայի կանոնակարգ (Կոդեքս)

Բժշկի հիմնական պարտավորությունները

Բժիշկը պարտավոր է...

Ֆարմացևտ պրակտիկ 6-7.2008 (13)
Մարդասիրական օգնության կազմակերպումը, դեղերի նվիրատվություններ

Մարդասիրական օգնության հիմնական սկզբունքներն են`

 • Դեղերի նվիրատվությունը ստացողին պետք է առավելագույն օգուտ բերի. այն պետք է հիմնված լինի իրական պահանջարկի վրա։
 • Նվիրատվությունը պետք է կատարել` հարգելով ստացողի ցանկություններն ու իրավունքները...

Դեղագործական շուկա Ֆարմացևտ պրակտիկ 3.2008 (11) Հրատապ թեմա Հայաստանում
ՀՀ Կառավարության որոշումներ և օրենքներ

Կարգ
Դեղերի, բուժտեխնիկայի և բուժական մեթոդների գովազդի թույլտվության տրամադրման.

1. Սույն կարգով սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության դեղերի, բուժտեխնիկայի և բուժական մեթոդների գովազդի թույլտվության (այսուհետ` թույլտվություն) տրամադրման կարգը...

Ֆարմացևտ պրակտիկ 1.2007 (1)
Հայաստանի Հանրապետության Կառավարություն որոշում - 2009 թ.

 

2009-2012 թվականների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում թմրամոլության և թմրա­մի­ջոց­նե­րի ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի ազգային ծրագիրը և ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը հաստատելու մասին...

ՀՀ ԿՈ N 684 առ 03.11.1998 - Առողջական վիճակի պարտադիր նախնական (աշխատանքի ընդունվելիս) և պարբերական բժշկական զննության կարգը

ՀՀ ԿՈ N 1089-Ն առ 27.03.2003 

ՀՀ կառավարության 2003 թվականի մարտի 27-ի N 1089-Ն որոշումը սահմանում է առողջական վիճակի պարտադիր նախնական (աշխատանքի ընդունվելիս) և պարբերական բժշկական զննության կարգը...

Պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության եւ սպասարկման կարգը ՀՀ ԿՈ N 318-Ն առ 04.03.2004

ՀՀ Կառավարության N 318-Ն առ 04.03.2004 որոշումը սահմանում է պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության եւ սպասարկման կարգը...

Բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակների ցանկը ՀՀ ԿՈ 276-Ն առ 27.03.2008

ՀՀ Կառավարության 276-Ն առ 27.03.2008 որոշումը սահմանում է բժշկական oգնության և սպասարկման տեսակների ցանկը: Հավելված
ՀՀ կառավարության 2008 թվականի
մարտի 27-ի N 276-Ն որոշման...


Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in /sites/med-practic.com/classes/flud_class.php on line 33

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ