Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Հրատապ թեմա Հայաստանում

ԵՊԲՀ. 2019-2020 ուսումնական տարվա ամփոփիչ ատեստավորման առցանց բանավոր քննությունների վերաբերյալ ուսանողի ուղեցույց

ԵՊԲՀ. 2019-2020 ուսումնական տարվա ամփոփիչ ատեստավորման առցանց բանավոր քննությունների վերաբերյալ ուսանողի ուղեցույց

1. Նախքան քննությունը
Ուսանողը նախապատրաստում է

 • ZOOM ծրագրով ներբեռնված համակարգիչ,
 • անխափան և որակյալ ինտերնետային կապ,
 • ZOOM ծրագրով ներբեռնված և առնվազն 3G հեռախոսային ինտերնետային կապով օժտված հեռախոս (սմարթֆոն):


Համակարգիչը և հեռախոսը տեղակայում է այնպես, որ՝

 • քննության ողջ ընթացքում համակարգչի տեսախցիկով տեսանելի լինի սեղանի մակերեսը, ուսանողի դեմքը, ձեռքերը,
 • երկրորդ սարքի (հեռախոսի) տեսախցիկը տեղակայվի համակարգչի էկրանին հակադիր դիրքով այնպես, որ տեսադաշտում երևա համակարգչի էկրանը, ուսանողի մեջքային մակերեսը ամբողջությամբ և սենյակի առավելագույն մակերեսը (Հեռախոսը պետք է գտնվի համակարգչի տեսախցիկի տեսադաշտում):


Լուսանկարներում պատկերված է սարքերի ճիշտ տեղակայման և ուսանողի կեցվածքի օրինակը:

 
Համակարգիչ                                                           Հեռախոս կամ այլ սարք

 

Սեղանի վրա թույլատրվում է միայն հետևյալ պարագաների առկայությունը

 • գրիչ կամ մատիտ
 • սպիտակ թուղթ
 • ջուր (շշով կամ բաժակով)
 • անձնագիր և ստուգման գրքույկ


Երկար մազերի առկայության դեպքում, դրանք պետք է լինեն հավաքված:

Համակարգչով ZOOM հարթակի իր անձնական հաշվով, իսկ հեռախոսով առանց մուտք գործելու համակարգ (sign in) ուսանողը միանում է (join) նախապես տրամադրված ZOOM ID-ով և գաղտնաբառով (երկու սարքերով միաժամանակ): Էկրանին պետք է արտացոլվի ուսանողի ճիշտ անունը, ազգանունը (նախընտրելի է հայատառ), խմբի համարը: Երկրորդ սարքի (բջջային հեռախոս) ձայնը և ZOOM ծրագրի ներսում բարձրախոսը պետք է լինեն անջատված ձայնի արձագանքումից խուսափելու նպատակով:

Խմբի բոլոր ուսանողները նախատեսված ժամին միանում են հանձնաժողովի ZOOM կոնֆերանսին և սպասում են ZOOM սպասման գոտում (waiting room) մինչև քննության տեխնիկական պատասխանատուն կընդունի տվյալ ուսանողի հայտը (admit) ըստ դեկանատային ցուցակի և կմիացնի ZOOM կոնֆերանսին:

Հերթը հասնելու պահին, եթե ուսանողը ներկա չի գտնվում ZOOM ծրագրի սպասման գոտում և ծրագրին միանալու հայտ չի ներկայացնում առաջիկա 30 րոպեների ընթացքում (բայց ոչ ավել, քան մինչև տվյալ օրվա 18:00 քննության ավարտը), հանձնաժողովը իրավասու է համարել, որ այդ ուսանողը չի ներկայացել քննությանը։

Ուսանողից անկախ պատճառներով քննությանը չմիանալու պարագայում մանդատային հանձնաժողովը մանրամասն ուսումնասիրելով ուսանողի կողմից տվյալ օրվա ընթացքում (մինչև 20:00) դեկանատ ներկայացված դիմում հայտը և հանգամանքները կարող է որոշում կայացնել հաջորդ օրը քննությունը համալսարանի կողմից բացօդյա տարածքում կահավորված կետում կազմակերպելու մասին:

2. Քննության ընթացքում

ZOOM կոնֆերանսին միանալու պահից տվյալ ուսանողի քննությունը համարվում է սկսված:

Քննությանը միանալուց հետո ուսանողը պարտավոր է

 • լսել քննության տեխնիկական պատասխանատուի և հանձնաժողովի անդամների հրահանգները և ըստ այդմ ուղղել տեսախցիկների տեղակայումը, սեփական դիրքը,
 • անհրաժեշտության դեպքում ցուցադրել սենյակի՝ տեսադաշտում չերևացող, հատվածները, շտկել այլ տիպի անճշտություններ,
 • ցուցադրել ստուգման գրքույկը այնուհետև անձնագիրի նկարով էջը ցուցադրել այնպես, որ կադրում միաժամանակ երևան նկարը և ուսանողի դեմքը՝ ուսանողի նույնականացումը իրականացնելու նպատակով,
 • կիսվել համակարգչի էկրանով (screen share) և ընդունել տեխնիկական պատասխանատուի ուսանողի համակարգիչը հեռավար կառավարելու հայտը (Grant permission կամ Approve),
 • ուսանողը պարտավոր է հետևել նաև «ZOOM» ծրագրի «Chat» պատուհանի միջոցով տեխնիկական պատասխանատուից ստացված հրահանգներին, որոնք կուղարկվեն այն դեպքում, երբ ուսանողը խախտում է կարգը:


Ուսանողը իրեն ներկայացված աղյուսակից ընտրում է քննական տոմս պարունակող ծրարների հասանելի համարներից որևէ մեկը (բարձրաձայնում է ծրարի համարը):

Աղյուսակում նշված են ծրարների համարները, այլ ոչ թե քննական տոմսերի:

Ծրարներում քննական տոմսերը տեղադրվում են պատահականության սկզբունքով յուրաքանչյուր քննական օրվա սկզբում և կնքվում, ստորագրվում է:

Այսպես օրինակ՝ ուսանողի կողմից աղյուսակից ընտրված 12 համարի ծրարի ներսում կարող է լինել 28 համարի քննական տոմսը:

Քննական հանձնաժողովի ներկայացուցիչը տեսախցիկի առջև բաց է անում ընտրված համարը կրող և նախապես կնքված ծրարը և ցուցադրում ծրարի ներսում առկա քննական տոմսը, որից հետո տեխնիկական պատասխանատուն այդ նույն տոմսի էլեկտրոնային տարբերակը «ZOOM» ծրագրի «Chat» պատուհանի միջոցով, որպես կցված ֆայլ, ուղարկում է ուսանողին:

Ուսանողը սկսում է նախապատրաստվել պատասխանելու համար յուրաքանչյուր առարկային մեկական հարցի:

Տոմսի հարցերին նախապատրաստվելու համար ուսանողներին տրվում է 20 րոպե ժամանակ։

Պատրաստ լինելուն պես ուսանողը այդ մասին հայտնում է հանձնաժողովին և սկսում պատասխանել իր կողմից ընտրված հարցերին, որոնք այլևս չեն կարող փոխվել: 


Քննության ողջ ընթացքում արգելվում է

 

 • կրել ձեռքի ժամացույց, կամ օգտագործել այլ սարքավորումներ, բացի վերը նշվածներից
 • լքել վայրը կամ դուրս գալ տեսախցիկների տեսադաշտից . օգտագործել համակարգիչը այլ նպատակներով
 • անջատել սարքերը կամ դրանց տեսախցիկները
 • բարձրաձայն կարդալ քննական տոմսի հարցերը
 • այլ անձանց ներկայությունը սենյակում


Քննության տեխնիկական պատասխանատուի կամ հանձնաժողովի կողմից նկատված կասկած հարուցող գործողություն կարող է քննարկվել պատճառ դառնալ ընդհուպ մինչև տվյալ ուսանողի քննական գործընթացի դադարեցման:

Քննության ողջ ընթացքում ուսանողի սարքերի հետ կապված տեխնիկական խնդիրների և կապի անխափանության համար պատասխանատու է ուսանողը:

Ուսանողից անկախ պատճառներով քննական գործընթացի ընդհատման պարագայում մանդատային հանձնաժողովը մանրամասն ուսումնասիրելով հանգամանքները կարող է որոշում կայացնել հաջորդ օրը (մինչև քննական օրվա ավարտը՝ 16:00), քննությունը համալսարանի կողմից կահավորված բացօդյա տարածքում կազմակերպելու մասին:

Ուսանողի երկու սարքերից մեկի հետ կապված տեխնիկական խնդիրների դեպքում երկրորդ սարքը դիտարկվում է որպես հիմնական, իսկ ուսանողը պարտավոր է ոչ ավել քան 3 րոպեների ընթացքում վերամիացնել երկրորդ սարքը առանց ընդհատելու քննական գործընթացը:

Համալսարանն ինտերնետային կապի մատակարարներից և «ՀԷՑ»-ից ի զորու է պարզել արդյո՞ք խնդիրներն առաջացել են ուսանողից անկախ պատճառներից: 

3. Քննությունից հետո

Տվյալ խմբի քննության ավարտին, խմբի ավագի միջոցով տեղեկացվելուց հետո, խումբը ողջ կազմով նորից միանում է կոնֆերանսին նույն ZOOM ID-ով և գաղտնաբառով և հանձնաժողովի նախագահը հայտնում է քննության արդյունքները:

Եթե ուսանողը համաձայն չէ արդյունքների հետ, ապա բողոքարկելու իր ցանկության մասին հայտնում է քննության արդյունքների հրապարակումից անմիջապես հետո:


Այն ուսանողները, ովքեր չեն կարող ապահովել վերը նշված մինիմալ տեխնիկական պահանջները կամ համոզված չեն դրանում, կարող են քննությանը մասնակցել համալսարանի կողմից բաց տարածքում կահավորված հատուկ կետերից՝ մինչև 10.06.2020թ.-ը այդ մասին գրավոր հայտնելով համապատասխան դեկանատ:

Համաձայն գիտական խորհրդի որոշման արտառոծ դեպքերում (կապի ընդհատում, էլեկտրաէներգիայի խափանում և այլն) մանդատային հանձնաժողովը իրավիճակից ելնելով կայացնում է որոշում և այդ մասին 1 ժամվա ընթացքում տեղեկացնում քննական հանձնաժողովին, որն էլ հեռախոսազանգի կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով տեղեկացնում է ուսանողին:

Սկզբնաղբյուր. ԵՊ բժշկական համալսարան
med-practic.com կայքի ադմինիստրացիան տեղեկատվության բովանդակության համար

պատասխանատվություն չի կրում
Loading...
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Կարդացեք նաև

Առաջնորդելով ապագան՝ Կարիերայի կենտրոնը նոր ծրագրերով կներկայանա համալսարանական լսարանին. ysmu.am
Առաջնորդելով ապագան՝ Կարիերայի կենտրոնը նոր ծրագրերով կներկայանա համալսարանական լսարանին. ysmu.am

Կարիերայի կենտրոնը ԵՊԲՀ երիտասարդ ստորաբաժանումներից է, որը գոյության կարճ ժամանակահատվածում հասցրել է զբաղեցնել իր հաստատուն տեղը բուհի գործունեության մեջ։  Կենտրոնը ծավալում է  ուսումնական...

ԼՈՒՐԵՐ: Հրատապ խնդիրներ Հայաստանում
ՀՀ ԱՆ. Բարեփոխումներ նպատակային կլինիկական օրդինատուրայի գործընթացում
ՀՀ ԱՆ. Բարեփոխումներ նպատակային կլինիկական օրդինատուրայի գործընթացում

Առողջապահության նախարարությունը նախաձեռնել է նպատակային կլինիկական օրդինատուրայի գործընթացի բարեփոխումներ: Մասնավորապես նախատեսվում է, որ այս տարվանից կլինիկական օրդինատուրա ընդունվող բժիշկ-մասնագետներն ավարտելուց...

ԼՈՒՐԵՐ: Հրատապ խնդիրներ Հայաստանում
ԵՊԲՀ. Երեխաների կորոնավիրուսային հիվանդության ծանր ընթացքի ռիսկային գործոնները. մասնագիտական անդրադարձ
ԵՊԲՀ. Երեխաների կորոնավիրուսային հիվանդության ծանր ընթացքի ռիսկային գործոնները. մասնագիտական անդրադարձ

Կորոնավիրուսային հիվանդությունը տարածված է ամբողջ աշխարհում: Այն հանդիպում է թե' մեծահասակների, և թե' երեխաների շրջանում: Համաձայն միջազգային տվյալների երեխաները հիվանդացության և հիվանդության ծանր ընթացքի համեմատաբար...

ԼՈՒՐԵՐ: Ինֆեկցիաներ ԼՈՒՐԵՐ: Հրատապ խնդիրներ Հայաստանում
ՀՀ ԱՆ.Առողջապահական համակարգը արտակարգ դրության ժամանակ կունենա կենտրոնացված կառավարում
ՀՀ ԱՆ.Առողջապահական համակարգը արտակարգ դրության ժամանակ կունենա կենտրոնացված կառավարում

Առողջապահության նախարարությունը օրենսդրական փաթեթ է մշակում արտակարգ դրության պայմաններում առողջապահական համակարգի կենտրոնացված կառավարում ունենալու համար...

ԼՈՒՐԵՐ: Հրատապ խնդիրներ Հայաստանում
Ինչպես հաղթահարել կորոնավիրուսային համաճարակի արդյունքում առողջապահական համակարգում ծառացած խնդիրները․ Արթուր Աբգարյան
Ինչպես հաղթահարել կորոնավիրուսային համաճարակի արդյունքում առողջապահական համակարգում ծառացած խնդիրները․ Արթուր Աբգարյան

Կորոնավիրուսը կաթվածահար արեց մեր կյանքը, փոխեց մեր առօրյան, պարտադրեց իր օրենքները: Բայց այս անտեսանելի թշնամու հասցրած վնասը միայն հիվանդների թվով չի սահմանափակվում, այն հարվածեց նաև տարբեր...

ԼՈՒՐԵՐ: Հրատապ խնդիրներ Հայաստանում
«Արմենիա» հանրապետական բժշկական կենտրոնը միանում է Covid- 19-ի դեմ պայքարին. armeniamedicalcenter.am
«Արմենիա» հանրապետական բժշկական կենտրոնը միանում է Covid- 19-ի դեմ պայքարին. armeniamedicalcenter.am

ՀՀ ԱՆ Առողջապահության ազգային ինստիտուտի մասնագետները «Արմենիա» հանրապետական բժշկական կենտրոնի բուժանձնակազմի համար անցկացրել են նոր կորոնավիրուսի կանխարգելման և վերահսկողության...

Լուրեր ԼՈՒՐԵՐ: Հրատապ խնդիրներ Հայաստանում
ՀՀ ԱՆ. Հայաստանում է ԱՀԿ առաքելությունը
ՀՀ ԱՆ. Հայաստանում է ԱՀԿ առաքելությունը

Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը հանդիպել է Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության (ԱՀԿ) հայաստանյան գրասենյակի ղեկավար Եգոր Զայցևին և ԱՀԿ Եվրոպական տարածաշրջանային տնօրենի հատուկ...

ԼՈՒՐԵՐ: Հրատապ խնդիրներ Հայաստանում
Դիլիջան բժշկական կենտրոնը միանում է Covid- 19-ի դեմ պայքարին. erebunimed.com
Դիլիջան բժշկական կենտրոնը միանում է Covid- 19-ի դեմ պայքարին. erebunimed.com

«Դիլիջան» բժշկական կենտրոնը միանում է Covid- 19-ի դեմ պայքարին:Կենտրոնի ախտորոշիչ սարքավորումները, մահճակալային ֆոնդը, վերակենդանացման ծառայությունը հնարավորություն կտան պատշաճ բուժօգնություն մատուցել հիվանդներին...

ԼՈՒՐԵՐ: Հրատապ խնդիրներ Հայաստանում
ՀՀ ԱՆ. Արսեն Թորոսյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Վրաստանի իր գործընկերոջ հետ
ՀՀ ԱՆ. Արսեն Թորոսյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Վրաստանի իր գործընկերոջ հետ

Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Վրաստանի առողջապահության նախարար Եկատերինե Տիկարաձեի հետ...

ԼՈՒՐԵՐ: Հրատապ խնդիրներ Հայաստանում
ՀՀ ԱՆ. Առկա մահճակալային ֆոնդը դեռևս բավարար է` հաշվի առնելով նոր ծավալումները. նախարար
ՀՀ ԱՆ. Առկա մահճակալային ֆոնդը դեռևս բավարար է` հաշվի առնելով նոր ծավալումները. նախարար

Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը հանդիպել է կորոնավիրուսային հիվանդությամբ զբաղվող բժշկական կազմակերպությունների ղեկավարներին...

ԼՈՒՐԵՐ: Հրատապ խնդիրներ Հայաստանում
«Արմենիա» ԲԿ-ի տնօրենը՝ համավարակի հաղթահարման, ԱՆ-ի հասցեին հնչող քննադատությունների մասին. բացառիկ հարցազրույց. armeniamedicalcenter.am
«Արմենիա» ԲԿ-ի տնօրենը՝ համավարակի հաղթահարման, ԱՆ-ի հասցեին հնչող քննադատությունների մասին. բացառիկ հարցազրույց. armeniamedicalcenter.am

Կորոնավիրուսի համաճարակի շուրջ ստեղծված իրավիճակի մասին զրուցել ենք «Արմենիա» ԲԿ-ի գլխավոր տնօրեն, պրոֆեսոր Գրիգորի Գրիգորյանի հետ...

ԼՈՒՐԵՐ: Հրատապ խնդիրներ Հայաստանում
«Նաիրի» բժշկական կենտրոնը` COVID-19-ի դեմ պայքարում. nairimed.com
«Նաիրի» բժշկական կենտրոնը` COVID-19-ի դեմ պայքարում. nairimed.com

«Նաիրի» բժշկական կենտրոնը, համաճարակի առաջին իսկ օրերից, համագործակցելով ՀՀ առողջապահության նախարարության հետ, ակտիվ ընդգրկվել է COVID-19 հիվանդների վաղ հայտնաբերման, ճշգրիտ ախտորոշման...

ԼՈՒՐԵՐ: Հրատապ խնդիրներ Հայաստանում
ՀՀ ԱՆ. Ընդլայնվել է շահառուների ցանկը
ՀՀ ԱՆ. Ընդլայնվել է շահառուների ցանկը

ՀՀ կառավարության այսօրվա նիստում հավանության է արժանացել «Անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով  վերարտադրողականության օժանդակ տեխնոլոգիաների կիրառմամբ բժշկական օգնության և սպասարկման...

ԼՈՒՐԵՐ: Հրատապ խնդիրներ Հայաստանում
ԵՊԲՀ. Բժիշկներն ապավինում են մարդկանց գիտակցությանը, սանիտարական կուլտուրային. Համալսարանական մասնագետների անդրադարձը՝ Covid 19-ին (տեսանյութ)
ԵՊԲՀ. Բժիշկներն ապավինում են մարդկանց գիտակցությանը, սանիտարական կուլտուրային. Համալսարանական մասնագետների անդրադարձը՝ Covid 19-ին (տեսանյութ)

Համալսարանական մասնագետներն այսօր ուղիղ եթերում անդրադարձան Covid 19-ին վերաբերող բազմաթիվ հարցերին։ «Բուժաշխատողները պետք է շատ ավելի բարձր գնահատվեն, մենք չենք կարող շռայլորեն օգտագործել բժշկական ներուժը»...

ԼՈՒՐԵՐ: Հրատապ խնդիրներ Հայաստանում
ՀՀ ԱՆ. COVID-19 հաստատված պացիենտի հոսպիտալացման ցուցումները
ՀՀ ԱՆ. COVID-19 հաստատված պացիենտի հոսպիտալացման ցուցումները

Առողջության առաջնային պահպանման (ԱԱՊ) հաստատությունները, կորոնավիրուսային հիվանդության կասկածելի դեպք հայտնաբերելիս, ՀՀ ԱՆ 2020 թվականի հունվարի 31-ի թիվ N 336-Ա հրամանով հաստատված...

ԼՈՒՐԵՐ: Ինֆեկցիաներ ԼՈՒՐԵՐ: Հրատապ խնդիրներ Հայաստանում

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ