Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Ախտորոշում

Արյան ընդհանուր կլինիկական հետազոտության վերծանում

Արյան ընդհանուր կլինիկական հետազոտության վերծանում

Էրիթրոցիտներ (RBC)


Արյան կարմիր մարմնիկներն են, առանց կորիզի տափակ բջիջներ են, որոնք հյուսվածքներին մատակարարում են թթվածնով և դրանցից հեռացնում են նյութափոխանակության արգասիք հանդիսացող հիմնական «շլակը»՝ ածխաթթու գազը։ Արյան կարմիր մարմնիկների՝ այսպես կոչված էրիթրոցիտների մակարդակի նվազեցումը վկայում է հյուսվածքներում թթվածնի հնարավոր անբավարարության մասին։ Էրիթրոցիտների քանակի ավելացումը կարող է խոսել արյան խտացման և թրոմբոզի առաջացման վտանգի մասին։


Նորմայում.

 

  • Տղամարդկանց համար՝ 4.3 – 6.2 х 1012/լ
  • Կանանց համար՝ 3.8 – 5.5 х 1012/լ
  • Երեխաների համար՝ 3.8 – 5.5 х 1012/լ։
 
Արյան ընդհանուր կլինիկական հետազոտության վերծանում


Հեմոգլոբին (HGB, Hb)


էրիթրոցիտի հիմնական սպիտակուցն է, որն ունի բարձր քիմիական խնամակցություն թթվածնի և ածխաթթու գազի նկատմամբ։ Հենց նրա վրա են տեղափոխվում օրգանիզմի հյուսվածքների համար կենսական կարևոր նշանակություն ունեցող գազի մոլեկուլները և հյուսվածքներից հեռացվում օրգանիզմի հիմնական «շլակը»՝ ածխաթթու գազը։ Հեմոգլոբինի նվազումը ուղղակիորեն խոսում է սակավարյունության առկայության մասին, իսկ բարձրացումը հանդիսանում է օրգանիզմի ջրազրկման կամ արյան խտացման հետևանք։


Նորմայում.


120-140 գ/լ


ԷՐԻԹՐՈՑԻՏՆԵՐԻ ԲԱՇԽՄԱՆ ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ (RDWC) տոկոսային ցուցանիշ է, որը ցույց է տալիս, թե որքանով է արյան նմուշում առկա ամենամեծ տրամագծով էրիթրոցիտը տարբերվում ամենափոքրից։ 15%-ից ավել տարբերությունը վկայում է անիզոցիտոզի մասին, որը սակավարյունության բնորոշ նշան է։


Նորմայում՝ 11,5 – 14,5%։

 

Արյան ընդհանուր կլինիկական հետազոտության վերծանում


ԷՐԻԹՐՈՑԻՏԻ ԾԱՎԱԼԸ (MCV) էրիթրոցիտների միջին չափի բնութագիրն է և արյան կարմիր բջիջների գնահատման և տարբերակման ևս մեկ գործոն, որը թույլ է տալիս հայտնաբերել սակավարյունությունը։ Ցուցանիշի նվազումը վկայում է երկաթդեֆիցիտային կամ միկրոցիտար սակավարյունության մասին, բարձրացումը խոսում է ֆոլաթթվի ( վիտամին В12) անբավարարության մասին, որն էլ վկայում է մեգալոբլաստային սակավարյունության առկայության մասին։


Նորմայում՝ 80 – 100 ֆլ։


ԷՐԻԹՐՈՑԻՏՈՒՄ ՀԵՄՈԳԼՈԲԻՆԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ (MCH) գործոն է, որի նվազեցումը վկայում է երկաթդեֆիցիտային սակավարյունության մասին, իսկ բարձրացումը՝ մեգալոբլաստային սակավարյունության մասին։

 

Արյան ընդհանուր կլինիկական հետազոտության վերծանում


Նորմայում` 26-35 gu (pg)։


ԷՐԻԹՐՈՑԻՏՈՒՄ ՀԵՄՈԳԼՈԲԻՆԻ ԿՈՆՑԵՆՏՐԱՑԻԱՆ (MCHC) չափազանց կարևոր և բավական հազվադեպ ցուցանիշ է, որի բարձրացումը վկայում է օրգանիզմում քողարկված բորբոքային պրոցեսների, չարորակ ուռուցքների և սակավարյունությունների մասին։ Նվազեցումը կարող է խոսել էրիթրոցիտների քանակի ավելացման մասին։


Նորմայում` 30 – 370 գ/լ։


ՀԵՄԱՏՈԿՐԻՏԸ (HCT) ցուցանիշ է, որը որոշում է արյան ընդհանուր ծավալում էրիթրոցիտների ծավալը։ Բարձր հեմատոկրիտը վկայում է էրիթրոցիտների բարձր պարունակության մասին (էրիթրոցիտոզ), որը լինում է ջրազրկման ժամանակ։ Հեմատոկրիտի նվազեցումը ևս սակավարյունության հայտնաբերման գործոն է։ Այն կարող է նաև վկայել արյան հեղուկ մասի ոչ նորմալ աճի մասին։ Նորմատիվներն ունեն սեռային տարբերություններ. տղամարդկանց համար նորմալ հեմատոկրիտը 39 – 49% է, կանանց համար 35 – 45%, ինչը պայմանավորված է ամենամսյա արյան կորուստով։

 

 

Թրոմբոցիտներ (RLT)


Այս ցուցանիշը ցույց է տալիս արյան մեկ լիտրի մեջ այն բջիջների քանակը, որոնք պատասխանատու են կարծր կոնգլոմերատների առաջացմամբ էրիթրոցիտների միաձուլման համար, որոնք անոթների վնասման դեպքում խոչընդոտում են արյունահոսությանը: Թրոմբոցիտների մակարդակի բարձրացում դիտվում է փայծաղի հեռացումից հետո և մի շարք այլ հիվանդությունների դեպքում: Ցուցանիշի նվազումը վկայում է լյարդի ցիրոզի, իդիոպաթիկ թրոմբոցիտոպենիկ պուրպուրայի, ապլաստիկ սակավարյունության կամ արյան բնածին հիվանդությունների մասին:


Նորմայում` 180-320 х 10*9 բջ/լ:

 

Արյան ընդհանուր կլինիկական հետազոտության վերծանում

Արյան ընդհանուր կլինիկական հետազոտության վերծանում


Գրանուլոցիտներ (GRA, GRAN):


Այս ցուցանիշը ցույց է տալիս հումորալ իմունիտետի սպեցիֆիկ բջիջների քանակն` արյան մեկ լիտրում: Գրանուլոցիտների քանակն աճում է բորբոքային գործընթացների ժամանակ, նվազում է որոշ դեղորայքի ազդեցությամբ, ապլաստիկ սակավարյունությունների և համակարգային կարմիր գայլախտի դեպքերում:


Նորմայում` 1,2-6,8 х 10*9/լ

 

Արյան ընդհանուր կլինիկական հետազոտության վերծանում


Լեյկոցիտներ (WBC)


Այս ցուցանիշը ցույց է տալիս արյան մեկ լիտրում սպիտակ մարմնիկների քանակը: Նրանց գլխավոր ֆունկցիան օրգանիզմը մանրէներից պաշտպանելն է: Լեյկոցիտների բարձր քանակը վկայում է օրգանիզմում բակտերիալ գրոհի առաջացման և զարգացման մասին: Լեյկոցիտների մակարդակը նվազում է արյան հիվանդությունների, որոշ սպեցիֆիկ վարակների և դեղերի ընդունման դեպքում:


Նորմայում` 4,0 – 9,0 х 10*9 բջ/լ


• Գրանուլոցիտներ (GRA, GRAN): Այս ցուցանիշը ցույց է տալիս հումորալ իմունիտետի սպեցիֆիկ բջիջների քանակն` արյան մեկ լիտրում: Գրանուլոցիտների քանակն աճում է բորբոքային գործընթացների ժամանակ, նվազում է որոշ դեղորայքի ազդեցությամբ, ապլաստիկ սակավարյունությունների և համակարգային կարմիր գայլախտի դեպքերում:


Նորմայում` 1,2-6,8 х 10*9/լ

 

Արյան ընդհանուր կլինիկական հետազոտության վերծանում


Մոնոցիտներ (MON)


Լեյկոցիտների տարատեսակ են, որոնց քանակն առանձին են հաշվում: Արյան այս խոշսր բջիջները վերածվում են մակրոֆագերի, որոնց հիմնական ֆունկցիան մանրէների և օրգանիզմի մահացած բջիջների կլանումը և վերամշակումն է: Մոնոցիտների քանակի ավելացումը բնորոշ է վարակիչ հիվանդություններին, ռևմատոիդ արթրիտին և արյան որոշ հիվանդություններին: Մոնոցիտների քանակի նվազում հաճախ տեղի է ունենում իմունասուպրեսորների՝ իմունիտետն ընկճող պատրաստուկների ազդեցությամբ, ինչպես նաև ծանր վնասվածքներից, վիրահատություններից կամ երկար քաղցից հետո:


Նորմայում` 0.1-0.7 х 10*9/լ, , երբեմն գրանցվում է որպես MON% 4–10%:

 

Արյան ընդհանուր կլինիկական հետազոտության վերծանում


Լիմֆոցիտներ (LYM, LY%)


Լիմֆոցիտները լեյկոցիտների տարատեսակ են, որոնք առկա են նորմալ արյան մեջ: Լիմֆոցիտները մասնագիտացված են վիրուսների և որոշ մանրթների դեմ պայքարելու մեջ և պատկանում են հումորալ իմունիտետի բջիջներին: Այս ցուցանիշն աճում է վիրուսային վարակների, ճառագայթային հիվանդության, որոշ դեղերի ընդունման և արյան հիվանդությունների դեպքում: Նվազում է տարբեր իմունային անբավարարությունների ժամանակ, որոնք բնորոշ են երիկամային անբավարարությանը, իմունասուպրեսորների ընդունմանը, երկարատև քաղցին, գերհոգնածությանը, ՄԻԱՎ-ին:


Նորմայում` 1,2 - 3,0х10*9/լ, երբեմն գրանցվում է որպես LY% 25-40%

 

Արյան ընդհանուր կլինիկական հետազոտության վերծանում


ԱՆԳԼԵՐԵՆ ՆՇՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԾԱՆՈՒՄ: ԱՐՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ


Երբեմն կարելի է հանդիպել անգլերեն լեզվով արյան հետազոտության արդյունքներ: Միշտ չէ, որ անմիջապես հաջողվում է հասկանալ արյան ընդհանուր կլինիկական կամ կենսաքիմիական հետազոտության տվյալների կրճատումները:


Ստորև արյան ընդհանուր հետազոտության տվյալների ընդունված վերծանումն է անգլերեն լեզվով:


WВС՝ լեյկոցիտներ
RВC՝ էրիթրոցիտներ
HGB՝ հեմոգլոբին
HCT՝ հեմատոկրիտ
PLT՝ թրոմբոցիտներ


Էրիթրոցիտային ինդեքսներ (MCV, МСН, MCHC).


MCV՝ էրիթրոցիտների միջին կորպուսկուլյար ծավալ
МСН՝ արյան գունային ցուցանիշ
MCHC՝ էրիթրոցիտում հեմոգլոբինի միջին կոնցենտրացիան, որը նորմայում 320-370գ/լ


Թրոմբոցիտային ինդեքսներ (МРV, PDW, РСТ): Նշում.


# բացարձակ պարունակությունը
% հարաբերական պարունակությունը


Լեյկոցիտային ինդեքսներ.


LYМ% (LY%)` լիմֆոցիտներ
МХD% ՝ մոնոցիտներ, բազոֆիլներ և էոզինոֆիլներ, նորման կազմում է 5-10%
МХD#՝ նորման կազմում է 0,2-0,8 х 109/լ:
NEUТ%, NEUТ# ՝ նեյտրոֆիլներ
MON#,MON՝ մոնոցիտներ
ЕО#,ЕО%՝ էոզինոֆիլներ
ВА#, ВА%՝ բազոֆիլներ
IММ# , IММ%՝ ոչ հասուն գրանուլոցիտներ АТL#, АТL%՝ ատիպիկ լիմֆոցիտներ
GR# , GR%՝ գրանուլոցիտներ


Էրիթրոցիտային ինդեքսներ.


RВС/НСТ, HGB/RВC, НGВ/НСТ, RDW,RDW-SD, RDW-CV, P -LCR,
ESR (ԷՆԱ) (էրիթրոցիտների նստեցման արագություն)

med-practic.com կայքի ադմինիստրացիան տեղեկատվության բովանդակության համար

պատասխանատվություն չի կրում
Loading...
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Կարդացեք նաև

Օնկոմարկերներ. ուռուցքաբան Վահագն Համբարձումյան. armeniamedicalcenter.am
Օնկոմարկերներ. ուռուցքաբան Վահագն Համբարձումյան. armeniamedicalcenter.am

Օնկոմարկերները սպիտակուցներ են, որոնք օրգանիզմում միշտ ինչ-որ չափով արտադրվում են: Նրանց քանակությունն ավելանում է ուռուցքների և բորբոքային գործընթացների դեպքում, երբ սկսում են արտադրվել նաև ուռուցքային կամ բորբոքված...

Ուռուցքաբանություն
Էնդոսկոպիա. հարցազրույց Անդրանիկ Ղազարյանի հետ. armeniamedicalcenter.am
Էնդոսկոպիա. հարցազրույց Անդրանիկ Ղազարյանի հետ. armeniamedicalcenter.am

Ի՞նչ է հետազոտում էնդոսկոպիան:

Էնդոսկոպիան հետազոտության եղանակ է, որ օգնությամբ հետազոտում են ամբողջ մարսողական համակարգը...

Գաստրոէնտերոլոգիա և լյարդաբանություն
Արյան մեջ սպիտակուցի մակարդակի բարձրացում. nairimed.com
Արյան մեջ սպիտակուցի մակարդակի բարձրացում. nairimed.com

Սպիտակուցի քանակն արյան մեջ սպիտակուցային փոխանակության կարևոր ցուցանիշ է: Եթե սպիտակուցի քանակը բարձր է, անհրաժեշտ են համակարգային հետազոտություններ...

Լաբորատոր հետազոտություններ
Ուլտրաձայնային հետազոտությունը հոդային հիվանդությունների ժամանակ. հարցազրույց ռադիոլոգ էլլա Զուրաբյանի հետ. armeniamedicalcenter.am
Ուլտրաձայնային հետազոտությունը հոդային հիվանդությունների ժամանակ. հարցազրույց ռադիոլոգ էլլա Զուրաբյանի հետ. armeniamedicalcenter.am

Ի՞նչ է ուսումնասիրում հոդերի ուլտրաձայնային հետազոտությունը:

Հոդերի ուլտրաձայնային հետազոտությունը ոչ ինվազիվ, անցավ, բավականին տեղեկատվական մեթոդ է...

Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա
Բերանի խոռոչի ինքնազննում. nairimed.com
Բերանի խոռոչի ինքնազննում. nairimed.com

Չարորակ ուռուցքների դեմ պայքարի ամենաարդյունավետ եղանակներից է ուռուցքի նշանների վաղ հայտնաբերումը, ինչն առավել արդիական է բերանի խոռոչի քաղցկեղի դեպքում...

Քիթ-կոկորդ-ականջ հիվանդություններ
Ե՞րբ հետազոտել կուրծքը. կրծքագեղձի քաղցկեղ. erebunimed.com
Ե՞րբ հետազոտել կուրծքը. կրծքագեղձի քաղցկեղ. erebunimed.com

Ե՞րբ հետազոտել կրծքագեղձը, ահհրաժեշտ է կատարել ամենամյա հետազոտություն, թե՞ բժշկի դիմել, երբ արդեն կան գանգատներ: Թեման պարզաբանում է «Էրեբունի» ԲԿ մամոլոգիայի և կրծքագեղձի վիրաբուժության ծառայության...

Ուռուցքաբանություն
Թոքերի հետազոտում. սպիրոմետրիա. armeniamedicalcenter.am
Թոքերի հետազոտում. սպիրոմետրիա. armeniamedicalcenter.am

Սպիրոմետրիան հետազոտություն է, որը որոշում է, թե որքանով են առողջ Ձեր թոքերը, ինչպես նաև կիրառվում է  թոքերի հիվանդությունների ախտորոշման և վերահսկման համար։ Հետազոտության ժամանակ...

Շնչառական համակարգ
Մեզի լաբորատոր հետազոտություն. ինչպե՞ս ճիշտ հանձնել. armeniamedicalcenter.am
Մեզի լաբորատոր հետազոտություն. ինչպե՞ս ճիշտ հանձնել. armeniamedicalcenter.am

Ե՞րբ է նշանակվում մեզի հետազոտություն:

Մեզի լաբորատոր հետազոտություն նշանակվում է...

Արյան լաբորատոր հետազոտություն. armeniamedicalcenter.am
Արյան լաբորատոր հետազոտություն. armeniamedicalcenter.am

Արյան ընդհանուր հետազոտման ցուցանիշներից են՝ հեմոգլոբինը, էրիթրոցիտները, լեյկոցիտները, թրոմբոցիտները: Կենսաքիմիական հետազոտության ցուցանիշներից են՝ գլյուկոզան, ընդհանուր սպիտակուցը...

Գլխացավի դեպքում ե՞րբ ավելի մանրամասն հետազոտել. վտանգավորության նշանները. nairimed.com
Գլխացավի դեպքում ե՞րբ ավելի մանրամասն հետազոտել. վտանգավորության նշանները. nairimed.com

Գլխացավով մարդիկ, դիմելով խորհրդատվության, հաճախ հարցնում են՝ նախօրոք ի՞նչ հետազոտություններ պետք է անցնել, որպեսզի առաջին այցը բժշկի մոտ առավելագույն արդյունավետ անցնի...

Ցավ Թերապիա
Նախապատրաստում ենք ՈՒՁ հետազոտության. nairimed.com
Նախապատրաստում ենք ՈՒՁ հետազոտության. nairimed.com

Որովայնի խոռոչի ուլտրաձայնային հետազոտությունն (ՈՒՁՀ) իրականացվում է քաղցած, նախքան հետազոտությունը 3 օր սննդակարգից բացառել հում բանջարեղենը, մրգերը, կաթը, սև հացը...

Գլխուղեղի և նրա անոթների մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիա (ՄՌՏ). nairimed.com
Գլխուղեղի և նրա անոթների մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիա (ՄՌՏ). nairimed.com

Գանգուղեղային վնասվածք (ՄՌՏ իրականացվում է համակարգչային տոմոգրաֆիայից (ՀՏ) հետո), ուղեղի արյան շրջանառության իշեմիկ կամ հեմոռագիկ բնույթի սուր խանգարում (ՄՌՏ իրականացվում է ՀՏ-ից հետո)...

Նյարդաբանություն
Հետազոտում ենք արտաքին շնչառության գործառույթը. nairimed.com
Հետազոտում ենք արտաքին շնչառության գործառույթը. nairimed.com

Արտաքին շնչառության գործառույթի ստուգումը թոքերի օդահարման գործառույթի հետազոտումն է՝ տարբեր շնչական մանևրների ժամանակ գրաֆիկական գրանցման օգնությամբ և համակարգչով ստացված տվյալների հետագա մշակմամբ...

Շնչառական համակարգ
Հիպերպրոտեինեմիա. armeniamedicalcenter.am
Հիպերպրոտեինեմիա. armeniamedicalcenter.am

Հիպերպրոտեինեմիան արյան մեջ սպիտակուցի քանակի բարձրացումն է, որը ենթադրում է որևէ հիվանդության արտահայտություն...

Ռենտգենը հղիության ժամանակ. morevmankan.am
Ռենտգենը հղիության ժամանակ. morevmankan.am

Հղի կինը պետք է շատ զգույշ լինի տարբեր հետազոտությունների նկատմամբ, ուշադրություն դարձնի հասանելիք ճառագայթմանը, դրա թույլատրելիությանը...

Հղիություն, ծննդաբերություն Պերինատոլոգիա, մանկաբարձություն և ուրո-գինեկոլոգիա Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա

Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in /sites/med-practic.com/classes/flud_class.php on line 33

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ