Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Ախտորոշում

3D համակարգչային տոմոգրաֆիան ստոմատոլոգիայում

3D համակարգչային տոմոգրաֆիան ստոմատոլոգիայում

Հինգերորդ սերնդի Morita համակարգչային տոմոգրաֆիան Արեգակ ստոմատոլոգիական կլինիկայում:

Ծնոտի համակարգչային տոմոգրաֆիան ռենտգեն-ախտորոշիչ այլ մեթոդների համեմատ անվիճելի առավելություններ ունի, քանի որ եթե ատամների սովորական ռենտգենի ժամանակ կարող ենք ստանալ հետազոտվող օբյեկտի միայն մակերեսային պատկերը, ապա համակարգչային տոմոգրաֆիայի ժամանակ սքանավորվում է ամբողջական եռաչափ օբյեկտ:


Morita սարքի վրա ատամնաբուժական համակարգչային տոմոգրաֆիան թույլ է տալիս կարճ ժամանակահատվածում (20 վայրկյան) իրականացնել ատամների և սինուսային խոռոչների համակցված հետազոտություն, որոշել ստործնոտային նյարդի տեղայնացումը (տոպոգրաֆիան): Ընդ որում, ժամանակակից թվային տեխնոլոգիաների կիրառման հաշվին ճառագայթման չափը բավականին նվազեցված է, ինչը թույլ է տալիս տվյալ հետազոտությունը ծառայեցնել ո՛չ միայն ախտորոշմանը, այլև բուժման որակի հսկողությանը:


Ինչի՞ համար է անհրաժեշտ համակարգչային տոմոգրաֆիան


Ատամների և ծնոտների համակարգչային տոմոգրաֆիայի կիրառման ցուցումներն են.

 

  • ատամների և ծնոտների վնասվածքներ,

  • ատամների և ծնոտների զարգացման արատներ,

  • վերծնոտային խոռոչների հիվանդություններ,

  • վիրահատություններին, այդ թվում՝ իմպլանտացիային, պատրաստվելը,

  • արմատախողովակների բուժումից հետո բարդություններ,

  • օրթոդոնտիկ բուժման պլանավորում,

  • թերապևտիկ բուժման պլանավորում,

  • օրթոպեդիկ բուժման պլանավորում,

  • իրականացված բուժման որակի հսկողություն:


Morita համակարգչային տոմոգրաֆիայի սքաների վերջին մոդելը Լոնդոնում տեղի ունեցած Կլինիկական հետազոտությունների կենֆերանսում ստացել է InnovationAward մրցանակ: Մրցանակը տրվում է ատամնաբուժական շուկայում ամենանորարական արտադրանքին:
Veraviewepocs 3D-R100 մրցանակ է ստացել ողջ ատամնաշարի հեղաշրջումային դիտարկման դաշտի ստեղծած հնարավորության համար (Ռյոլեի եռանկյունի): Բնական ատամնաշարի կառուցվածքին նման լինելու շնորհիվ այցելուի ճառագայթման չափը նվազում է 15%-ով՝ սովորական 100 մմ գլանաձև սքանավորման հետ համեմատած: Ականավոր բժիշկներից կազմված փորձագետների խումբը որոշել է, որ այս առաջընթացը «հզոր խթան է այցելուների անվտանգության բարձրացման համար»: Նրանց որոշման համաձայն Veraviewepocs 3D-R100 հրաշալի առաջընթաց է, ինչը բարձրացնում է հանգամանալից ախտորոշում իրականացնելու և բուժման պլանավորման իսկությունը: Դա ստոմատոլոգներին հնարավորություն է տալիս ստանալու առանց աղավաղումների բարձր պարզությամբ ռենտգենոգրամներ: Ցանկացած կոնաճառագայթային տոմոգրաֆով հետազոտման դեպքում այցելուի միջին ճառագայթումը կազմում է 45 մԶվ, այսինքն, կլինիկապես գրանցվող վնաս հասցնելու համար անհրաժեշտ է ավելի քան վեց հազար վեց հարյուր անգամ տոմոգրաֆիա անցնել, իսկ սարքը վնասելու համար կատարել յոթ հազար ութ հարյուր միջամտություն:


Ապրե´ն ճապոնացիները:
 
Ի°նչ է օրթոպանտոմոգրամման և ինչի° համար է այն անհրաժեշտ


Օրթոպանտոմոգրամման (ատամնածնոտային համակարգի համայնապատկեր) ախտորոշիչ ռենտգենոգրաֆիայի տարատեսակներից է: Ատամնաբուժությունում այն առանցքային նշանակություն ունի. բուժման շատ տեսակներ չի կարելի սկսել առանց այս մեթոդով ախտորոշման: Հետազոտման այս տիպի վնասարարության մասին տարածված կարծիք կա: Իրականում, նույնիսկ ֆիլմային օրթոպանտոմոգրամի ճառագայթման ծավալն այնպիսին է, որ ամբողջ ամսվա ընթացքում ամեն օր կարելի է համայնապատկերներ կատարել՝ առողջությանը շոշափելի վնաս չպատճառելով: Իսկ թվային սարքերի ճառագայթումը մի քանի անգամ ցածր է ֆիլմայինից, և ստացվող ճառագայթման չափն ավելի փոքր է, քան կենթարկվեք երկժամյա օդային ճանապարհորդության ընթացքում:


Ե°րբ է անհրաժեշտ օրթոպանտոմոգրամման


Սկզբունքորեն, այն միշտ էլ հարկավոր է՝ պրոթեզավորման, օրթոդոնտիկ և ընդհանրապես ատամների հետ կապված ցանկացած հիվանդության բուժման ժամանակ, վիրաբուժությունում և իմպլանտոլոգիայում, համայնապատկերների արժեքն անհնար է թերագնահատել նույնիսկ ռինոլոգիայում պարանազալ խոռոչների հետազոտման ժամանակ: Սակայն, որոշ դեպքերում միայն օրթոպանտոմոգրաֆիայով կողմնորոշվել չի կարելի, քանի որ ծավալային պատկերները տեղափոխում ենք հարթության վրա, որի պարագայում հնարավոր են աղավաղումներ: Բայց ամեն դեպքում օրթոպանտոմոգրաֆիան հարկավոր է դիտել որպես առաջնային ռենտգենոլագիական հետազոտություն, ինչի արդյունքների հիման վրա մարտավարություն է կազմվում ինչպես հետագա՝ ավելի խորացված ախտորոշման, այնպես էլ գրագետ բուժման գործընթացում:


Ի°նչ է վիզիոգրաֆը և ո°րն է  դրա դերը ատամների բուժման գործընթացում


Վիզիոգրաֆի օգնությամբ կատարված ատամի պատկերն, ըստ էության, «ատամի թվային ռենտգենոգրամման» է, որն արտացոլվում է համակարգչի էկրանին: Այն փաստը, որ, ի տարբերություն ռենտգենյան պատկերների, այս դեպքում պատկերն էկրանին հայտնվում է անմիջապես, առանց նախնական մշակման, 10-16 անգամ նվազեցնում է ռենտգենյան ծանրաբեռնվածությունը: Վիզիոգրաֆի օգնությամբ կատարված թվային հետազոտության յուրահատկությունն այն է, որ մեկ պատկերն իր մեջ պարունակում է ինչպես առանձին ատամների, այնպես էլ ատամի շուրջը գտնվող ոսկրային հյուսվածքի վիճակի մասին տեղեկատվություն: Նկարին նայելով կարելի է ամբողջությամբ պատկերացում կազմել ատամի վիճակի մասին, որի վրա տեսանելի են բոլոր լիցքերը, ատամի մակերեսի բոլոր թերությունները: Շատ հաճախ միայն վիզիոգրաֆի տվյալներով կարելի է որոշել ոսկրային հյուսվածքի ախտահարման մակարդակը, հայտնաբերել պարօդոնտի հյուսվածքում նոր սկսվող բորբոքային գործընթացները, բացահայտել ցանկացած՝ առաջին հայացքից աննկատ փոփոխությունները:

Ցեֆալոմետրիա


Ցեֆալոմետրիայի հիմունքներին տիրապետելը օրթոդոնտներին, դիմածնոտային վիրաբույժներին, իմպլանտոլոգներին, օրթոպեդներին և թերապևտներին կարող է օգնել արագ կողմնորոշվելու այցելուի խնդիրներում: Այսպես, օրինակ, օրթոդոնտային բուժման հնարավորությունների և սահմանափակումների իմացությունն օրթոդոնտին թույլ է տալիս իր առջև հստակ խնդիրներ դնել իմպլանտացման և պրոթեզավորման համար նախապատրաստական միջոցառումներ անցկացնելիս:


Ցեֆալոմետրիայի հիմքում ընկած են անթրոպոմետրիկ համամասնությունները:


Ցեֆալոմետրային հետազոտությունը թույլ է տալիս լայնացնել ատամնաբուժական խնդիրները հասկանալու սահմանները:


Ի°նչ է տելեռենտգենոգրաֆիան
 
Տելեռենտգենոգրաֆիան (հուն. Tele- հեռու) ռենտգենոգրաֆիայի տեսակ է, որը հնարավորություն է տալիս  ստանալու հետազոտվող օբյեկտի չափսերին մոտ ռենտգենային պատկեր մեծ տարածությունից: Օրթոդոնտիոլոգիայում ախտորոշման համար  օգտագործում են  գանգի տելեռենտգենոգրաֆիան: Բժիշկ-օրթոդոնտին տվյալ պատկերն անհրաժեշտ է ցեֆալոմետրիայի համար:


Ի°նչ է ցեֆալոմետրիան


Ցեֆալոմետրային հետազոտությունն ատամների, ծնոտների և դիմային գանգի չափսերի ու տարածական հարաբերությունների գնահատումն է: Մանկական օրթոդոնտոլոգիայում ցեֆալոմետրիայի կիրառումը հնարավորություն է տալիս որոշել ատամնածնոտային համակարգի առանձին տարրերի աճի ցուցանիշները, ինչը թույլ է տալիս կանխորոշել տարբեր խանգարումների հայտնվելը և ժամանակին կանխարգելիչ բուժում իրականացնելը: Ցեֆալոմետրիայի համար հիմնական ամենածավալուն տեղեկությունը բժիշկը ստանում է գանգի տելեռենտգենոգրամմի հետ աշխատելիս: 

 

Արեգակ ստոմատոլոգիական կլինիկա

ՀԱՍՑԵ     Հայաստան, 0012, Երևան, Վահրամ Փափազյան փող., շենք 16
ՀԵՌԱԽՈՍ     +374 10 27 84 64, +374 10 21 01 58
ԷԼ. ՀԱՍՑԵ     davidaregovich@mail.ru
ՎԵԲ  ԿԱՅՔ     http://mis-armenia.am/

 

Սկզբնաղբյուր. www.aregak.com
Աղբյուր. med-practic.com
Լուսանկարը. artestom.ru
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Loading...
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Կարդացեք նաև

Ուլտրաձայնային հետազոտությունը հոդային հիվանդությունների ժամանակ. հարցազրույց ռադիոլոգ էլլա Զուրաբյանի հետ. armeniamedicalcenter.am
Ուլտրաձայնային հետազոտությունը հոդային հիվանդությունների ժամանակ. հարցազրույց ռադիոլոգ էլլա Զուրաբյանի հետ. armeniamedicalcenter.am

Ի՞նչ է ուսումնասիրում հոդերի ուլտրաձայնային հետազոտությունը:

Հոդերի ուլտրաձայնային հետազոտությունը ոչ ինվազիվ, անցավ, բավականին տեղեկատվական մեթոդ է...

Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա
Բժշկական հետազոտությունների նախապատրաստման ընդհանուր կանոնները
Բժշկական հետազոտությունների նախապատրաստման ընդհանուր կանոնները

Արյուն

Խորհուրդ է տրվում արյունը հանձնել առավոտյան մինչև ժամը 12-ը՝ քաղցած (մոտ 12 ժամ քաղցած մնալուց հետո)...

Արյան մեջ սպիտակուցի մակարդակի բարձրացում. nairimed.com
Արյան մեջ սպիտակուցի մակարդակի բարձրացում. nairimed.com

Սպիտակուցի քանակն արյան մեջ սպիտակուցային փոխանակության կարևոր ցուցանիշ է: Եթե սպիտակուցի քանակը բարձր է, անհրաժեշտ են համակարգային հետազոտություններ...

Լաբորատոր հետազոտություններ
Օնկոմարկերներ. ուռուցքաբան Վահագն Համբարձումյան. armeniamedicalcenter.am
Օնկոմարկերներ. ուռուցքաբան Վահագն Համբարձումյան. armeniamedicalcenter.am

Օնկոմարկերները սպիտակուցներ են, որոնք օրգանիզմում միշտ ինչ-որ չափով արտադրվում են: Նրանց քանակությունն ավելանում է ուռուցքների և բորբոքային գործընթացների դեպքում, երբ սկսում են արտադրվել նաև ուռուցքային կամ բորբոքված...

Ուռուցքաբանություն
Էնդոսկոպիա. հարցազրույց Անդրանիկ Ղազարյանի հետ. armeniamedicalcenter.am
Էնդոսկոպիա. հարցազրույց Անդրանիկ Ղազարյանի հետ. armeniamedicalcenter.am

Ի՞նչ է հետազոտում էնդոսկոպիան:

Էնդոսկոպիան հետազոտության եղանակ է, որ օգնությամբ հետազոտում են ամբողջ մարսողական համակարգը...

Գաստրոէնտերոլոգիա և լյարդաբանություն
Արյան մեջ սպիտակուցի մակարդակի բարձրացում. nairimed.com
Արյան մեջ սպիտակուցի մակարդակի բարձրացում. nairimed.com

Սպիտակուցի քանակն արյան մեջ սպիտակուցային փոխանակության կարևոր ցուցանիշ է: Եթե սպիտակուցի քանակը բարձր է, անհրաժեշտ են համակարգային հետազոտություններ...

Լաբորատոր հետազոտություններ
Ուլտրաձայնային հետազոտությունը հոդային հիվանդությունների ժամանակ. հարցազրույց ռադիոլոգ էլլա Զուրաբյանի հետ. armeniamedicalcenter.am
Ուլտրաձայնային հետազոտությունը հոդային հիվանդությունների ժամանակ. հարցազրույց ռադիոլոգ էլլա Զուրաբյանի հետ. armeniamedicalcenter.am

Ի՞նչ է ուսումնասիրում հոդերի ուլտրաձայնային հետազոտությունը:

Հոդերի ուլտրաձայնային հետազոտությունը ոչ ինվազիվ, անցավ, բավականին տեղեկատվական մեթոդ է...

Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա
Բերանի խոռոչի ինքնազննում. nairimed.com
Բերանի խոռոչի ինքնազննում. nairimed.com

Չարորակ ուռուցքների դեմ պայքարի ամենաարդյունավետ եղանակներից է ուռուցքի նշանների վաղ հայտնաբերումը, ինչն առավել արդիական է բերանի խոռոչի քաղցկեղի դեպքում...

Քիթ-կոկորդ-ականջ հիվանդություններ
Ե՞րբ հետազոտել կուրծքը. կրծքագեղձի քաղցկեղ. erebunimed.com
Ե՞րբ հետազոտել կուրծքը. կրծքագեղձի քաղցկեղ. erebunimed.com

Ե՞րբ հետազոտել կրծքագեղձը, ահհրաժեշտ է կատարել ամենամյա հետազոտություն, թե՞ բժշկի դիմել, երբ արդեն կան գանգատներ: Թեման պարզաբանում է «Էրեբունի» ԲԿ մամոլոգիայի և կրծքագեղձի վիրաբուժության ծառայության...

Ուռուցքաբանություն
Թոքերի հետազոտում. սպիրոմետրիա. armeniamedicalcenter.am
Թոքերի հետազոտում. սպիրոմետրիա. armeniamedicalcenter.am

Սպիրոմետրիան հետազոտություն է, որը որոշում է, թե որքանով են առողջ Ձեր թոքերը, ինչպես նաև կիրառվում է  թոքերի հիվանդությունների ախտորոշման և վերահսկման համար։ Հետազոտության ժամանակ...

Շնչառական համակարգ
Մեզի լաբորատոր հետազոտություն. ինչպե՞ս ճիշտ հանձնել. armeniamedicalcenter.am
Մեզի լաբորատոր հետազոտություն. ինչպե՞ս ճիշտ հանձնել. armeniamedicalcenter.am

Ե՞րբ է նշանակվում մեզի հետազոտություն:

Մեզի լաբորատոր հետազոտություն նշանակվում է...

Արյան լաբորատոր հետազոտություն. armeniamedicalcenter.am
Արյան լաբորատոր հետազոտություն. armeniamedicalcenter.am

Արյան ընդհանուր հետազոտման ցուցանիշներից են՝ հեմոգլոբինը, էրիթրոցիտները, լեյկոցիտները, թրոմբոցիտները: Կենսաքիմիական հետազոտության ցուցանիշներից են՝ գլյուկոզան, ընդհանուր սպիտակուցը...

Գլխացավի դեպքում ե՞րբ ավելի մանրամասն հետազոտել. վտանգավորության նշանները. nairimed.com
Գլխացավի դեպքում ե՞րբ ավելի մանրամասն հետազոտել. վտանգավորության նշանները. nairimed.com

Գլխացավով մարդիկ, դիմելով խորհրդատվության, հաճախ հարցնում են՝ նախօրոք ի՞նչ հետազոտություններ պետք է անցնել, որպեսզի առաջին այցը բժշկի մոտ առավելագույն արդյունավետ անցնի...

Ցավ Թերապիա
Նախապատրաստում ենք ՈՒՁ հետազոտության. nairimed.com
Նախապատրաստում ենք ՈՒՁ հետազոտության. nairimed.com

Որովայնի խոռոչի ուլտրաձայնային հետազոտությունն (ՈՒՁՀ) իրականացվում է քաղցած, նախքան հետազոտությունը 3 օր սննդակարգից բացառել հում բանջարեղենը, մրգերը, կաթը, սև հացը...

Գլխուղեղի և նրա անոթների մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիա (ՄՌՏ). nairimed.com
Գլխուղեղի և նրա անոթների մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիա (ՄՌՏ). nairimed.com

Գանգուղեղային վնասվածք (ՄՌՏ իրականացվում է համակարգչային տոմոգրաֆիայից (ՀՏ) հետո), ուղեղի արյան շրջանառության իշեմիկ կամ հեմոռագիկ բնույթի սուր խանգարում (ՄՌՏ իրականացվում է ՀՏ-ից հետո)...

Նյարդաբանություն

Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in /sites/med-practic.com/classes/flud_class.php on line 33

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ