Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Ախտորոշում

Համակարգչային տոմոգրաֆիայի ծառայություն Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտում

Համակարգչային տոմոգրաֆիայի ծառայություն Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտում

Պարուրաձև համակարգչային տոմոգրաֆիան (ՊՀՏ) ախտորոշման ամենաժամանակակից մեթոդներից մեկն է, որը թույլ է տալիս իրականացնել բարձր տեղեկատվական ոչինվազիվ հետազոտույուններ:


Համակարգչային տոմոգրաֆիայի (ՀՏ) սենյակում իրականացվում է գլխուղեղի, կրծքավանդակի, որովայնի խոռոչի, հետորովայնային տարածության, փոքր կոնքի, անոթների, քիթ-կոկորդ-ականջ (ЛОР) օրգանների, կմախքի ոսկրերի, ողնաշարի և այլ օրգանների ախտորոշիչ հետազոտություններ: Անհրաժեշտության դեպքում, ախտորոշման ճշգրտությունը բարձրացնելու նպատակով, կատարվում է հետազոտություն ներերակային ցայտուներանգությամբ (կոնտրաստային), այդ թվում բոլյուսային (արագ ընդունում անմիջապես հետազոտությունից առաջ):


Ախտորոշման տվայլ մեթոդը արդյունավետ կիրառվում է տարբեր օրգաններում բարորակ և չարորակ նորագոյացություններ հայտնաբերելու, դրանց բնույթը պարզելու նպատակով, որոշելու տարածվածության աստիճանը, անոթավորումը և այլն:


Նյարդաբանության և նյարդավիրաբուժության մեջ բազմապարույր համակարգչային տոմոգրաֆիան (ԲՊՀՏ) անփոխարինելի է հեմոռագիկ և իշեմիկ ինսուլտների (ուղեղային արյունաշրջանառության սուր խանգարումներ) ժամանակ ախտահարված օջախի ծավալի և բնույթի ճշգրտման, գանգուղեղային վնասվածքների (գանգի կոտրվածք, վնասում, արյունազեղում) վաղ և ուշացած հետևանքների բացահայտման համար, գլխուղեղի ուռուցքային գոյացությունների, ողնաշարի դեգեներատիվ փոփոխությունների (միջողային սկավառակների (աճառների) արտափքումների (պրոտրուզիա) և ճողվածքների)  հայտնաբերման համար և այլն:


ՊՀՏ-ն լայնորեն և արդյունավետ կիրառվում է վիրաբուժական և թերապևտիկ հիվանդությունների ախտորոշման, վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի, քիթ-կոկորդ-ականջ հիվանդությունների  ախտորոշման մեջ և այլն:


Համակարգչային տոմոգրաֆիայի մեթոդը թույլ է տալիս հետազոտել` գլուխը և գլխուղեղը, քթի հավելյալ ծոցերը, ծնոտները, պարանոցը, ողնաշարը (ողերի մարմինը և աճառը), կրծքավանդակի օրգանները (թոքերը և միջնորմը), որովայնի խոռոչը և առանձին օրգանները` լյարդը, լեղապարկը, ենթաստամոքսային գեղձը, փայծաղը, հետորովայնային տարածությունը, մակերիկամները, երիկամները, միզածորանները, փոքր կոնքի օրգանները (միզապարկ, շագանակագեղձ, արգանդ, ձվարաններ, ուղիղ աղիք), ոսկրերը և հոդերը:


ՊՀՏ-ն թույլ է տալիս իրականացնել հիվանդի կարճատև և անցավ ախտորոշիչ հետազոտում:


Ախտորոշման բաժանմունքում տեղադրված է Siemens ընկերության Somatom Emotion տոմոգրաֆ: Ներերակային ցայտուներանգային հետազոտությունները կատարվում են բարձրորակ ոչիոնային յոդ պարունակող ցայտուներանգային պատրաստուկներով` Օմնիպակ, Օպտիրեյ և Ուլտրավիստ:


ՀՏ կաբինետն աշխատում է շուրջօրյա:

 

ՀՏ անցկացման ցուցումներ`


Գլխուղեղ

 

 1. Սուր ներգանգային արյունազեղման կասկած (վնասվածքային և ոչվնասվածքային ծագման)
 2. Ուղեղային արյունաշրջանառության սուր խանգարում
 3. Սուր ենթաոստայնային (սուբարախնոիդալ) արյունազեղում
 4. Զարկերակաերակային անևրիզմայի (անոթալայնանքի) կասկած
 5. Գլխուղեղի և ուղեղաթաղանթների առաջնային, երկրորդային և կրկնվող ուռուցքների կասկածներ
 6. Երեխաների մոտ գլխուղեղի զարգացման արատներ
 7. Օջախային բորբոքային պրոցեսներ (թարախակույտ (աբսցես), գրանուլյոմա և այլն)

 

Ակնակապիճներ

 

 1. Ակնակապիճների և գանգաակնակապիճային շրջանի ծավալյանի գոյացություններ
 2. Անհայտ պատճառագիտության էկզոֆթալմ
 3. Վնասվածքներ

 

Դիմային գանգ

 

 1. Հավելյալ ծոցերի բորբոքային հիվանդություններ
 2. Հավելյալ ծոցերի ուռուցքային հիվանդություններ
 3. Վնասվածքներ
 4. Ատամային պատվաստների վիրահատությունների պլանավորում

 

Կրծքավանդակ

 

 1. Թոքեր և թոքամիզ
 2. Տարածված (դիսեմինացված)պրոցեսներ թոքերում
 3. Թոքերում առաջնային ուռուցքի կասկած
 4. Հիվանդի մոտ չարորակ նորագոյացության առկայության դեպքում թոքերում և թոքամզում թաքնված մետաստազների հայտնաբերում
 5. Ռենտգենային հետազոտության տվյալներով թոքամզի ուռուցքի կասկած
 6. Թոքերի վիճակի գնահատում ենթադրյալ ուռուցքային ծագման թոքամզային զանգվածային ներթորանքի (էքսուդադտ) ժամանակ
 7. Ավշային համակարգի հիվանդություններ` ավշահանգույցների ենթադրյալ ախտահարումով

 

Որովայնի խոռոչի օրգաններ

 

 1. Վնասվածքային պատռվածքի, արյունահոսության կասկած
 2. Ճարպային հեպատոզի և հեմոքրոմատոզի ախտորոշում
 3. Ենթաստամոքսային գեղձի հիվանդության (ուռուցքներ, բշտեր (կիստա)) կասկած
 4. Որովայնի խոռոչի առաջնային և երկրորդային նորագոյացություններ
 5. Որովայնի խոռոչի ազատ և պարկավորված ներթորանքի տարբերակիչ ախտորոշում

 

Հետորովայնային տարածության օրգաններ

 

 1. Աորտայի որովայնային հատվածի անևրիզմա (լայնանք)
 2. Հետորովայնային տարածությունում ուռուցքի կասկած
 3. Հետորովայնային թարախակույտ, հեմատոմա
 4. Հետորովայնային ավշահանգույցների ախտահարում հեմոբլաստոզի ժամանակ
 5. Մետաստազներ հետորովայնային ավշահամգույցներում

 

 

Երիկամներ

 

 1. Երիկամի ուռուցքի կասկասծ
 2. Չգործառնող երիկամ ըստ ռենտգենային-ռադիոմիջուկային (ռադիոնուկլեիդային) հետազո¬տության տվյալների
 3. Երիկամի վնասվածք
 4. Միզաքարային հիվանդություն

 

 

Փոքր կոնքի օրգաններ


Կոնքային շրջանի ծավալային գոյացություններ


ՀՏ անցկացման հակացուցումներ`

 

 1. Բացարձակ հակացուցումներ չկան
 2. Հարաբերական հակացուցումներ`
 • հղիություն
 • հիվանդի ընդհանուր ծանր վիճակ
 • հիվանդի ոչնույնական (ոչադեկվատ) վարքագիծ:

 

Ցայտուներանգային ուժեղացման ժամանակ բացարձակ հակացուցում է յոդպարունակող պատրաստուկների նկատմամբ բարձր զգայնության առկայությունը:


Հղիության ժամանակ` կիրառում միայն կենսական ցուցումներով (նորմայում պատրաստուկը չի անցնում արյուն-ընկերքային պատնեշը): Հատուկ զգուշավորություն է պահանջվում երիկամային ֆիլտրացիայի նվազման և լյարդի գործունեության խանգարումների դեպքում:

Հիվանդների նախապատրաստումը ՀՏ անցկացման`

Հետազոտության անվանում Հիվանդի նախապատրաստում
   
 • Գլխուղեղ
 • Թուրքական թամբ
 • Ակնակապիճներ
 • Քթի հավելյալ ծոցեր
 • Ողնաշար (նշել բաժինը և առավելագույնը 3 սկավառակ)
 • Կրծքավանդակ (թոքեր, միջնորմ)
 • Կաթնագեղձ
 • Փափուկ հյուսվածքներ (գլխի, պարանոցի, կրծքավանդակի, որովայնի պատի)
Նախապատրաստում չի պահանջվում
Որովայնի խոռոչի օրգաններ և հետորովայնային տարածություն Փոքր կոնքի օրգաններ    6-8 ժամ քաղցած վիճակ հետազոտությունից առաջ: Չծխել, մաստակ չծամել: Պատրաստել լուծույթ` 2 սրվակ (40մլ) յոդ պարունակող ցայտուներանգ նյութ (76% ուրոգրաֆինը նոսրացնել 2 լիտր ջրում (նյութով սրվակները և լուծույթը պահել մութ տեղում: 1) 1լ ստացված լուծույթից խմել հետազոտությունից 14-12 ժամ առաջ: 2) 500մլ լուծույթից խմել հետազո¬տությունից 1.5-1 ժամ առաջ: 3) Լուծույթի մնացած մասը` 500մլ խմել անմիջապես հետազոտությունից առաջ (բժշկի հրահանգով):

   
  

Սկզբնաղբյուր. ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ
Աղբյուր. med-practic.com
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Loading...
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Կարդացեք նաև

Էնդոսկոպիա. Հարցազրույց Վարյա Մոսոյանի հետ. armeniamedicalcenter.am
Էնդոսկոպիա. Հարցազրույց Վարյա Մոսոյանի հետ. armeniamedicalcenter.am

Ի՞նչ կասեք էնդոսկոպիկ ծառայության մասին

Արմենիա բժշկական հանրապետական կենտրոնի էնդոսկոպիկ ծառայությունը Երևան քաղաքի և հանրապետության...

Վիրաբուժություն
Կոլոնոսկոպիա. հարցերին պատասխանում է Վարյա Մոսոյանը. armeniamedicalcenter.am
Կոլոնոսկոպիա. հարցերին պատասխանում է Վարյա Մոսոյանը. armeniamedicalcenter.am

Ի՞նչ է կոլոնոսկոպիկ հետազոտությունը:

Կոլոնոսկոպիան էնդոսկոպիկ հետազոտություն է տեսախցիկի առկայությամբ հատուկ  գործիքով...

Գաստրոէնտերոլոգիա և լյարդաբանություն
Օֆթալմոսկոպիա. հարցազրույց նեյրոօֆթալմոլոգ Մարգարիտա Հակոբյանի հետ. armeniamedicalcenter.am
Օֆթալմոսկոպիա. հարցազրույց նեյրոօֆթալմոլոգ Մարգարիտա Հակոբյանի հետ. armeniamedicalcenter.am

Ի՞նչ մասնագիտություն է օֆթալմոլոգիան:

Օֆթալմոլոգիան զբաղվում է ուղեղի, ողնաշարի և այլ հիվանդությունների ժամանակ աչքի հատակում...

Ակնաբանություն
Սպերմագրամա. urolog.am
Սպերմագրամա. urolog.am

Նախապատրաստում

Սերմնահեղուկի հետազոտման համար անհրաժեշտ է սեռական հարաբերություններից ձեռնպահ մնալ 2-7  օր...

Ուրո-անդրոլոգիա
Կապույտ շրջանակներ աչքերի տակ. armeniamedicalcenter.am
Կապույտ շրջանակներ աչքերի տակ. armeniamedicalcenter.am

Աչքերի տակ կապույտ շրջանակները վատացնում են մարդկանց արտաքին տեսքը, և դա ծանր են տանում հատկապես կանայք: Խնդիրն այն է, որ մաշկն աչքերի շուրջ շատ զգայուն է և նուրբ: Նրա արտաքին շերտի` էպիդերմիսի հաստությունն ընդամենը...

Արյուն կղանքի մեջ․ երբ է դա քաղցկեղի նշան. oncology.am
Արյուն կղանքի մեջ․ երբ է դա քաղցկեղի նշան. oncology.am

Կղանքի մեջ արյունը չի կարելի նորմալ վիճակ համարել, բայց դրա հետևում կարող են թաքնված լինել ինչպես ոչ վտանգավոր խանգարումներ, այնպես էլ լուրջ հիվանդություններ, օրինակ՝ հաստ աղու քաղցկեղ...

Ուռուցքաբանություն
Օնկոմարկերներ. ուռուցքային հիվանդությունների վաղ հայտնաբերման մեթոդների վարկանիշը. oncology.am
Օնկոմարկերներ. ուռուցքային հիվանդությունների վաղ հայտնաբերման մեթոդների վարկանիշը. oncology.am

Օրգանիզմում ուռուցքային գործընթացի սկիզբը կարելի է հայտնաբերել առնվազն հինգ եղանակով, ընդ որում, մեկի կիրառումը, սովորաբար, պահանջում է մյուսի իրականացումը, որն առավել հստակեցնող և տեղեկատվական է...

Ուռուցքաբանություն
Էխոսրտագրություն. morevmankan.am
Էխոսրտագրություն. morevmankan.am

Էխոսրտագրությունը սրտի ուլտրաձայնային հետազոտության ժամանակակից և անվտանգ մեթոդ է, որը թույլ է տալիս ամբողջական պատկերացում կազմել սրտի աշխատանքի, կառուցվածքի, ֆունկցիոնալ փոփոխությունների և այլ հատկանիշների մասին...

Էնդոսկոպիկ հետազոտությունը` ուռուցքների կանխարգելման միջոց. Թևոս Սարգսյան. nairimed.com
Էնդոսկոպիկ հետազոտությունը` ուռուցքների կանխարգելման միջոց. Թևոս Սարգսյան. nairimed.com

Կոլոռեկտալ ուռուցքը կանխարգելելու համար կիրառվում է, այսպես կոչված` թաքնված արյան թեստ: Բոլոր այն քաղաքացիներին, որոնք գենետիկայում ունեն կոլոռեկտալ քաղցկեղի բարձր ռիսկ, այսինքն, առաջին կարգի հարազատների մոտ եղել է...

Ուռուցքաբանություն Բժշկի ընդունարանում
Հեշտոցային քսուկների մանրադիտակային հետազոտում. abmed.am
Հեշտոցային քսուկների մանրադիտակային հետազոտում. abmed.am

Հետազոտման մեթոդը՝ մանրադիտակային:

Հետազոտության նյութը՝ քերուկ հեշտոցից, արգանդի վզիկից, միզուկից:

Նախապատրաստում: Հետազոտման նյութը վերցվում է բժիշկ-ուրոլոգի կամ գինեկոլոգի կողմից...

Պերինատոլոգիա, մանկաբարձություն և ուրո-գինեկոլոգիա Լաբորատոր հետազոտություններ
Արյունահոսության ժամանակի որոշում (ըստ այվի). abmed.am
Արյունահոսության ժամանակի որոշում (ըստ այվի). abmed.am

Հետազոտության նյութը. մազանոթային արյուն


Հետազոտության եղանակը. մաշկի ստանդարտ վնասման պահից մինչև արյունահոսության դադարեցման ժամանակի որոշում...

Լաբորատոր հետազոտություններ
Ինչի՞ մասին է վկայում մեզի գույնը. urolog.am
Ինչի՞ մասին է վկայում մեզի գույնը. urolog.am

Արդյո՞ք ուշադրություն եք դարձնում մեզի գույնին, երբ այն ձեռք է բերում անսովոր երանգ։ Թափանցիկ մեզը կարող է նշանակել, որ չափազանց շատ եք սուրճ խմում, մինչդեռ կարմիր գույնը կարող է լուրջ հիվանդությունների ազդակ լինել...

Միզային համակարգ
Մեզի տարբեր հետազոտությունների հանձնման կանոնները. abmed.am
Մեզի տարբեր հետազոտությունների հանձնման կանոնները. abmed.am

Նախքան մեզի հետազոտությունը խորհուրդ չի տրվում այնպիսի մրգեր և բանջարեղեն ընդունել, որոնք կարող են ազդել մեզի գույնի վրա, ինչպիսիք են` ճակնդեղը, գազարը և այլն, միզամուղների ընդունումը նույնպես արգելվում է...

Լաբորատոր հետազոտություններ
Խորխի քննության նախապատրաստում. abmed.am
Խորխի քննության նախապատրաստում. abmed.am

Բերանի խոռոչի մանրակրկիտ լվացումից հետո (ատամների մաքրում և ողողում` եռացրած ջրով) ստերիլ տարայի մեջ հավաքում են առավոտյան խորխի չափաբաժինը: Ախտորոշիչ արժեք է ներկայացնում լորձային կամ լորձաթարախային...

Լաբորատոր հետազոտություններ

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ