Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Ֆարմացևտ պրակտիկ 9-10.2008 (14)

Չբերություն - Լուծվող խնդիր

Չբերություն  - Լուծվող խնդիր

Չբերության խնդիրն իր յուրահատուկ տեղն ունի բժշկության մեջ։ Լինելով և՛ բժշկական, և՛ սոցիալական, և՛ հոգեբանական խնդիր, ազդում է զույգի հոգեբանական վիճակի, ինչպես նաև` երկրի ժողովրդագրական ցուցանիշների վրա։

 

Չբերության բուժումը ժամանակակից թե՛ տեսական և թե՛ գործնական բժշկության կարևորագույն խնդիրներից մեկն է։

 

Գիտական և գործնական կենսաբանության ու բժշկության ձեռքբերումները թույլ են տալիս պարզել չբերության պատճառները, մշակել բուժման տարբեր մեթոդներ։ Թեև գոյություն ունեն բազմաթիվ մեթոդներ, որոնք օրեցօր կատարելագործվում են, այդուհանդերձ չբերության բուժումը ոչ միշտ է արդյունավետ։ Եվ հենց բուժման անբավարար արդյունքները պատճառ դարձան բուժման նոր` արտամարմնային բեղմնավորման ու սաղմի տեղափոխման մեթոդի (ԱՄԲ և ՍՏ) մշակման համար։

 

Վստահորեն կարելի է ասել, որ չբերության բուժման արտամարմնային բեղմնավորման մեթոդը XX դարի մեծագույն, ապշեցուցիչ ձեռքբերումներից է, և ոչ միայն բժշկական առումով, այլ նաև` կենսաբանական, բարոյական, սոցիալական տեսակետներից։

 

Չբերության բուժման ԱՄԲ մեթոդը դասվում է վերարտադրողական բարձր տեխնոլոգիաներ պահանջող մեթոդների թվին։ Մեթոդի իրականացման համար անհրաժեշտ են ոչ միայն ժամանակակից սարքավորումներ և դեղամիջոցներ, այլ նաև` բժիշկների և ողջ բուժանձնակազմի տեսական և գործնական բարձր գիտելիքներ, ինչն այսօր առկա է Մոր և մանկան առողջության պահպանման գիտահետազոտական կենտրոնում (ՄՄԱՊԳՀԿ)։

 

ՄՄԱՊԳՀԿ հանրապետությունում առաջիններից մեկն է սկսել զբաղվել չբերության խնդրով (1974 թ.)։ Այստեղ մշակվել և ներդրվել են չբերության հետազոտման և բուժման ժամանակակից մեթոդներ։ Եվ զարմանալի չէ, որ հենց ա՛յս կենտրոնում է ներդրվել և արդյունավետ իրականացվել վերարտադրողական բարձր տեխնոլոգիաներ պահանջող չբերության բուժման ժամանակակից մեթոդը` ԱՄԲ։

 

Այս կենտրոնում ԱՄԲ մեթոդի հետ կապված նախապատրաստական աշխատանքները սկսվել են 1999 թ.։ Աշխատանքների իրականացմանը մեծ աջակցություն են ցուցաբերել Ֆրանսիայի Մարսել քաղաքի Institute de Medicine de le Reproduction”կենտրոնի բժիշկները` պրոֆ. Ժ. Պ. Ֆրանկեբալմի ղեկավարությամբ և Հայաստանին օգնության և համագործակցության «Ազատագրություն» միությունը (Ֆրանսիա)` հանձին նախագահ Ա. Հակոբյանի։ Շարունակաբար իրականացվել են բժիշկների և՛ գործնական, և՛ տեսական վերապատրաստումներ։

 

ՄՄԱՊԳՀԿ բժիշկների խումբը պրոֆ. Գ. Գ. Օկոևի ղեկավարությամբ ոչ միայն տիրապետեց և ներդրեց, այլև արդյունավետ իրագործեց ԱՄԲ մեթոդը. 2003 թ. Հայաստանում առաջին անգամ մեր կենտրոնում արձանագրվեցին ԱՄԲ մեթոդի արդյունքում հղիության առաջին դեպքերը, իսկ 2004 թ. փետրվարի 5-ին ծնվեցին առաջին երեխաները` եռյակ։ Նրանց ծնունդը հաստատեց այն փաստը, որ արտամարմնային բեղմնավորումը Հայաստանում այլևս երազանք չէ, այլ` կայացած փաստ։

 

Սակայն առավել գնահատելի է այն փաստը, որ սկսած 2004 թ. Կենտրոնում արձանագրվում են հղիություններ ԱՄԲ հետո, որոնց իրագործումն ամբողջովին կատարվում է ՄՄԱՊԳՀԿ բժիշկների կողմից` պրոֆ. Գ. Գ. Օկոևի ղեկավարությամբ։

 

Այսօր մեր երկրում ԱՄԲ մեթոդի արդյունքում ծնվել են մոտ 90 երեխաներ, որոնց ծնողները չունեին երեխա ունենալու և ոչ մի հույս։

 

ՄՄԱՊԳՀԿ ԱՄԲ մեթոդի իրականացումը համապատասխանում է և՛ կենսաբանության, և՛ սաղմնաբանության, և՛ գինեկոլոգիայի կողմից ԱՄԲ մեթոդին ներկայացվող պահանջներին. օգտագործվող ձվազատման խթանման մեթոդները խիստ ժամանակակից են և օժտված են բարձր արդյունավետությամբ։ Աշխատանքի ընթացքում կիրառվում են սաղմնաբանական գիտության ձեռքբերումները` ձվաբջջի պսակահատում, պսակազատում, սպերմատոզոիդների ներցիտոպլազմատիկ ներարկում։

 

2005 թ. Կենտրոնում ԱՄԲ մեթոդի կիրառմանը զուգընթաց իրականացվում է նաև սաղմերի կրիոկոնսերվացիա (սառեցում հեղուկ ազոտի մեջ)։ Սովորաբար ԱՄԲ ընթացքում ստացվում են մեկից ավելի սաղմեր, իսկ արգանդի խոռոչ են տեղադրվում ոչ ավելի քան երեքը` հղիության և ծննդաբերության ընթացքի հնարավոր բարդությունները նվազեցնելու համար։ Մի կողմից` սաղմերի կրիոկոնսերվացիան թույլ է տալիս հետագայում օգտագործել արգանդի խոռոչ չտեղադրված սաղմերը, մյուս կողմից, շնորհիվ այդ մեթոդի, հաջորդ անգամ ձվարանների գերխթանման անհրաժեշտություն չի առաջանում, ինչը նվազեցնում է ինչպես բժշկական հնարավոր բարդությունների հաճախությունը, այնպես էլ` ֆինանսական ծախսերը։

 

 

2005 թ. առաջին անգամ մեր երկրում ՄՄԱՊԳՀԿ ներդրվել և հաջողությամբ կիրառվում է նաև սաղմի ռեդուկցիա. եթե ԱՄԲ արդյունքում արգանդի խոռոչում երեքից ավելի պտուղ է զարգանում, ապա բժշկական ցուցումներից ելնելով և զույգի համաձայնությամբ հնարավոր է դառնում իրականացնել մեկ կամ երկու պտուղների ռեդուկցիա (հեռացում) հղիության և ծննդաբերության ընթացքի հնարավոր բարդությունների հաճախությունը նվազեցնելու համար։

 

2006թ. ՄՄԱՊԳՀԿ ներդրվել և իրականացվում է ԱՄԲ-ICSI եղանակը, որը հնարավորություն է տալիս բուժելու տղամարդկային գործոնով պայմանավորված չբերությունը (երբ առկա են խնդիրներ` կապված սերմի որակական և քանակական անբավարարության հետ)։ Այսօր Կենտրոնում ԱՄԲ-ISCI իրականացվում է ժամանակակից բոլոր տարբերակներով (սերմնահեղուկի, ամորձու և մակամորձու բիոպտատի և ասպիրատի սպերմատոզոիդների ստացում ու օգտագործում)։ Ի տարբերություն ԱՄԲ դասական մեթոդի, երբ բեղմնավորման համար անհրաժեշտ են բավականին թվով սպերմատոզոիդներ (20 մլն և ավելի), ԱՄԲ-ICSI դեպքում ձվաբջջի բեղմնավորման համար բավական է մեկ սպերմատոզոիդ, որն անմիջապես ներարկվում է ձվաբջջի մեջ։ Տվյալ մեթոդը բազմաթիվ զույգերի հնարավորություն է տվել սեփական կենսաբանական երեխան ունենալու։ Այսօր կենտրոնում ԱՄԲ-ISCI եղանակով 24 հղիություններ են արձանագրվել, որոնցից 14-ը ավարտվել են ծննդաբերությամբ, իսկ 10-ը դեռևս շարունակվում են։

 

Կենտրոնում այսօր ԱՄԲ մեթոդը կիրառվում է նաև «փոխնակ մայրության» ծրա-գրի շրջանակներում։ Վերջինս հնարավորություն է ընձեռում երեխա ունենալու այն կանանց, ովքեր տառապում են զարգացման բնածին արատով (արգանդի բնածին բացակայություն) կամ ունեն արգանդի վիրաբուժական հեռացում, և ովքեր ոչ մի այլ եղանակով չեն կարող մայրանալ։

 

Չբերությամբ տառապող կանայք բուժման նպատակով երկար տարիներ օգտագործում են բուժման պահպանողական (կլոմիֆեն-ցիտրատ, էսթրոգեն-գեստագենային դեղամիջոցներ, մարդկային մենոպաուզալ գոնադոտրոպին, գոնալ-Ֆ և այլն) և վիրաբուժական (ձվարանների սեպաձև ռեզեկցիա, եզակի և բազմակի բիոպսիա, կոագուլյացիա և այլն) մեթոդներ, որոնք, սակայն, արդյունավետ են միայն 20-45%-ի դեպքերում։ Մինչդեռ, ոչ արդյունավետ, երկարատև բուժումը կարող է պատճառ հանդիսանալ ֆոլիկուլյար ապարատի հյուծման և հետագայում նաև՝ ԱՄԲ անարդյունավետության։

 

Անկասկած, արտամարմնային բեղմնավորումը համադարման (պանացեա) չէ չբերության տարբեր ձեվերի համար, սակայն արդյունավետ է և խորհուրդ է տրվում «անհայտ» ծագման չբերության, երկկողմանի տուբէկտոմիայի, արգանդափողերի անատոմո-ֆունկցիոնալ փոփոխությունների, էնդոմետրիոզի, ինչպես նաև` չբերության պահպանողական և վիրաբուժական մեթոդներով երկու տարի անարդյունավետ բուժման դեպքերում։

 

ՄՄԱՊԳՀԿ իրականացված ԱՄԲ արդյունքում բազմաթիվ մարդիկ են երջանկացել, նրանց տանն այսօր լսվում է այդքան երկար սպասված մանկիկի ճիչը... Եվ միայն նրանք չէ, որ գնահատում են բժիշկների անձնուրաց աշխատանքը։

 

 

Արտամարմնային բեղմնավորման ներդրման և իրականացման համար ՀՀ-ում պրոֆ. Գ. Գ. Օկոևի ղեկավարությամբ, ՄՄԱՊԳՀԿ բժիշկների խումբը (Կարեն Ջինանյան, Կարինե Առուստամյան, Էմմա Տոտոյան) արժանացել է հանրապետության նախագահի 2007թ. մրցանակի:

Հեղինակ. «Մոր և մանկան առողջության պահպանման գիտա-հետազոտական կենտրոնի» գիտության գծով փոխտնօրեն, ոչ վիրաբուժական գինեկոլոգիայի բաժանմունքի վարիչ բ.գ.դ. Կ.Կ. ԱՌՈՒՍՏԱՄՅԱՆ
Սկզբնաղբյուր. ՀՀ - Ամսագիր ''Ֆարմացևտ պրակտիկ'' 9-10-2008 (14)
Աղբյուր. med-practic.com
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Կարդացեք նաև

Դանիել Հովսեփյան
Դանիել Հովսեփյան

2008-ին կլրանար հանրապետության առողջապահության բնագավառի անխոնջ նվիրյալ, Հայկական 89-րդ (Թամանյան) դիվիզիայի քաջարի մարտիկ և Բեռլինի գրոհի մասնակից Դանիել Կարապետի Հովսեփյանի...

Հայ բժիշկերի կյանքից
Հիմնական դեղեր գաղափարախոսությունից` գործնական կիրառում
Հիմնական դեղեր գաղափարախոսությունից` գործնական կիրառում

Դեղային ազգային քաղաքականության հիմնական սկզբունքներից մեկը դեղերի ֆիզիկական և տնտեսական մատչելիության ապահովումն է։ Համաշխարհային դեղագործական շուկայում դեղերի թիվն օրեցօր...

Դեղամիջոցներ
Բժշկական ապահովագրության հիմնախնդիրները Հայաստանում
Բժշկական ապահովագրության հիմնախնդիրները Հայաստանում

Հայկական բժշկական ասոցիացիան, շարունակելով առողջապահական համակարգում բարեփոխումներին նվիրված միջոցառումների շարքը, 2008 թ. սեպտեմբերի 17-ին «Մարիոթ Արմենիա» հյուրանոցի «Թագուհի Էրատո»...

Իրադարձություններ Հայաստանում Հրատապ թեմա Հայաստանում Միջոցառումներ
Հակածխախոտային ծրագիրը Հայաստանում

Ովքեր հետևում են Հայաստանում ընթացող հակածխախոտային ծրագրի զարգացումներին, կհիշեն, որ 2004 և 2006 թ.թ. մեր երկիրը մասնակցեց միջազգային «Quit&Win» արշավին։...

Իրադարձություններ Հայաստանում Միջոցառումներ
Երեխաների հոգեկան առողջության պահպանման խնդիրներ
Երեխաների հոգեկան առողջության պահպանման  խնդիրներ

Երեխաների հոգեկան առողջության պահպանման համար անհրաժեշտ է բարձրացնել երեխաների հոգեկան առողջության իրազեկումը, և շատ կարևոր նախապայման է` սովորել հասկանալ այն ազդանշանները....

Երեխայի դաստիարակությունը և հոգեկան առողջությունը
Անտոն Սուրյան
Անտոն Սուրյան

Ճարտարագետ, գյուտարար, զինագործ, դեղագործ, բժիշկ, համաճարակաբան, բարերար Անտոն Հովսեփի Սուրյանը ծնվել է մոտավորապես 1539թ., ենթադրաբար՝ Սիրիայում։ Հիշատակվում է նաև

Հայ բժիշկերի կյանքից
Բժիշկ-նկարչի հոգու աշխարհը - Աշոտ Եղոյան
Բժիշկ-նկարչի հոգու աշխարհը - Աշոտ Եղոյան

- Զարմանալի բան է բժշկությունը, և արդյոք կապ ունի՞ արվեստի հետ, թե՞ ոչ` դժվար է ասել։ Բայց եթե Բուլգակովը, Շիլլերը, Կոնան Դոյլը, Չեխովը բժիշկներ էին, ուրեմն` արվեստի հետ բժշկությունն իսկապե՛ս...

Բժիշկ-արվեստագետ
Իմպուլսիվ անհատականություն. թեստ` թու՞յլ, թե՞ ուժեղ, հուզակա՞ն, թե՞ զուսպ...
Իմպուլսիվ անհատականություն. թեստ` թու՞յլ, թե՞ ուժեղ, հուզակա՞ն, թե՞ զուսպ...

Ըստ տարածված կարծիքի` կանայք ավելի հուզական են, քան տղամարդիկ։ Զգանցմունքների ու հույզերի ազդեցության ներքո մենք կարող ենք չկշռադատված արարքների դիմել։ Նման դեպքերում ուժեղ սեռի ներկայացուցիչները...

Թեստեր Ես
Երկաթ
Երկաթ

Երկաթն աուտոգեն միացությունների այն բաղադրիչ մասն է, որն ապահովում է թթվածնի կամ էներգիայի փոխանցումը։ Կարմիր հեմոգլոբինի կենտրոնական ատոմը երկաթն է։ Եթե երկաթը կապակցված է հեմոգլոբինին...

Վիտամիններ և միներալներ
Գույնի զգացողությունը
Գույնի զգացողությունը

Մեզանից յուրաքանչյուրը նկատել է, որ կապույտ երկնքին կամ կապույտ ծովի ալիքներին երկար նայելիս մեր հոգուն հանգստություն եվ խաղաղություն է իջնում, տերևների և խոտի հյութալի կանաչը...

Հոգեկան առողջություն Թեստեր Ես
Ապրում ենք, որ աշխատե՞նք... Թեստ. այրվելու համախտանիշ
Ապրում ենք, որ աշխատե՞նք... Թեստ. այրվելու համախտանիշ

Ես ունեմ հետաքրքիր աշխատանք։ Դեռ մի քանի ամիս առաջ ես բառացիորեն «այրվում էի» իմ աշխատատեղում։ Բայց ի՞նչ պատահեց։ Ինչո՞ւ է հիմա ամեն ինչ «ձեռքիցս վայր ընկնում», ամեն ինչ ազդում է նյարդերիս վրա...

Թեստեր Ես և աշխատանքը

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ