ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ պոլիկլինիկա  
Նեղ մասնագիտական կաբինետներ Թերապևտիկ ծառայություն
Օժանդակ բուժական ծառայություններ Մանկական ծառայություն
ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ բժշկական կենտրոն. ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ պոլիկլինիկա ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ բժշկական կենտրոն. ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ պոլիկլինիկա ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ բժշկական կենտրոն. ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ պոլիկլինիկա ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ բժշկական կենտրոն. ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ պոլիկլինիկա
Հասցե ՀՀ, Երևան. փող. Չնքուշ, շենք 4  
Տեղեկատու +374 10 47 60 20   Փոխտնօրեն պոլիկլինիկաների գծով +374 10 45 25 05 Տաթևիկ Մուշեղյան
Գլխավոր տնօրեն +374 10 45 81 15 Լևոն Գրիգորյան Պոլիկլինիկայի վարիչ +374 93 51 84 24 Գայանե Մարգարյան
Տնօրենի տեղակալ բուժական գծով +374 91 30 99 47 Գագիկ Գևորգյան Լաբ.-ախտորոշիչ ծառայության ղեկավար +374 91 35 69 82 Հրանուշ Հարությունյան
ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ
   
Ընկերության գործունեության հիմնական տեսակն է` առողջապահական, բուժօգնության կազմակերպում և սպասարկում։
   
Իր առջև դրված նպատակների տեսակ է` նպատակների արդյունավետ կատարումն ապահովելու համար:
 
Նեղ մասնագիտական կոնսուլտացիայի և մասնագիտացված բուժման կարիք ունեցող անձանց ժամանակին ուղարկում է համապատասխան բժշկական հիմնարկներ կամ մասնագետների մոտ:
Մասնակցում է բժշկական ստանդարտների մշակմանն ու ներդրմանը,
Իրականացնում է բնակչության բժշկահիգիենիկ դսատիարակություն և Հայաստանի Հանրապետության Առողջապահության նախարարության կողմից արտոնագրված այլ կանխարգելիչ միջոցառումներ:
   Ըստ սահմանված կարգի մասնակցում է բժիշկների և միջին բուժ. անձնակազմի որակավորման բարձրացման, հետդիպլոմային վերապատրաստմանը,
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով համագործակցում է առողջապահական և այլ հիմնարկների, իրավաբանական անձանց հետ։
   

ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ բժշկական կենտրոն. Պոլիկլինիկա ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ

   
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԸ
 
 Գործունեության հիմնական ոլորտներն են.
պետական պատվերի շրջանակներում բնակչության արտահիվանդանոցային բժշկական օգնություն և սպասարկում,
պետական պատվերի շրջանակներից դուրս արտահիվանդանոցային բժշկական օգնություն և սպասարկում:
   
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻԲՆՈՒԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
 
Մատուցվում են հետևյալ ծառայությունները.
թերապևտիկ ծառայություններ,
մանկաբուժական ծառայություններ,
նեղ մասնագիտացված բժշկական օգնություն,
լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ ծառայություններ,
զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց փորձաքննություն և բուժում:
ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ
 
ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ բժշկական կենտրոն. Պոլիկլինիկա ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ բժշկական կենտրոն. Պոլիկլինիկա ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ բժշկական կենտրոն. Պոլիկլինիկա ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ

«ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ» ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ  ստեղծվել է ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հոկտեմբերի 30-ի «Երևան քաղաքի առողջապահական հաստատությունների օպտիմալացման շրջանակներում մի շարք բաժնետիրական ընկերություններ և պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններ վերակազմակերպելու մասին» հ.1413-Ն որոշման համաձայն Երևանի քաղաքապետարանի «Թիվ 1 կլինիկական ծննդատուն» պետական փակ բաժնետիրական ընկերության, «Թիվ 2 պոլիկլինիկա» առողջապահական պետական փակ բաժնետիրական ընկերության, «Թիվ 10 պոլիկլինիկա» առողջապահական պետական փակ բաժնետիրական ընկերության և «Թիվ 21 պոլիկլինիկա» առողջապահական պետական փակ բաժնետիրական ընկերության միաձուլման միջոցով վերակազմակերպման արդյունքում և հանդիսանում է նրանց իրավահաջորդը։
 
Ընկերության միակ բաժնետերը Երևան համայնքն է, որի անունից հանդես է գալիս Երևանի քաղաքապետը։

ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ բժշկական կենտրոն. Պոլիկլինիկա ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ բժշկական կենտրոն. Պոլիկլինիկա ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ բժշկական կենտրոն. Պոլիկլինիկա ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ

Պոլիկլինիկան իրականացնում է մասնագիտական կոնսուլտացիաներ և համապատասխան բուժում, բնակչության բժշկահիգիենիկ դաստիարակություն և Հայաստանի Հանրապետության Առողջապահության նախարարության կողմից արտոնագրված այլ կանխարգելիչ միջոցառումներ, մասնակցում բժշկական ստանդարտների մշակմանը, ներդրմանը և բժիշկների, միջին բուժական անձնակազմի որակավորման բարձրացման, հետդիպլոմային վերապատրաստմանը, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով համագործակցում է առողջապահական և այլ հիմնարկների, իրավաբանական անձանց հետ։
 

ԳԵԴԵՈՆ ՌԻԽՏԵՐ

 

ԲԲԸ, Հունգարիա,
հայաստանյան ներկայացուցչություն

ԳԵԴԵՈՆ ՌԻԽՏԵՐ ԲԲԸ, Հունգարիա, հայաստանյան ներկայացուցչություն

ԿԱՅՔԻ ՀՈՎԱՆԱՎՈՐ
Կազմակերպության ստորաբաժանումները
Լուրեր Ծառայություններ Գիտական բժշկություն Երեխա Թվեր, փաստեր, դեպքեր Իրադարձություններ Կազմակերպություններ Հիվանդություններ Կին Աֆորիզմներ Հրապարակումներ Բժիշկներ Ավանդական բժշկություն Տղամարդ Տեսասրահ Հայտարարություններ Հիվանդություններ Առողջ ապրելակերպ Կոսմետոլոգիա Ուղարկել բացիկ Հրատապ թեմա Դեղեր Բժշկական իրավունք Ալգորիթմեր, թեստեր Կապ Մեր հյուրն է Առաջին օգնություն Պատմական խրոնիկա Կարիերային սանդուղքով