ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ ծննդատուն ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ ծննդատուն ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ ծննդատուն ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ ծննդատուն ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ ծննդատուն

Հասցե


ՀՀ, Երևան. 0020, Նոր Արեշ, 22-րդ փողոց

 

Հեռախոս


Ընդունարան

 

+374 91 37 77 42

 

           
Գլխավոր տնօրեն Լևոն Գրիգորյան +374 10 45 81 15 Վիրաբուժական բաժանմունքի վարիչ Գագիկ Փիրուզյան +374 10 53 69 57
Տնօրենի տեղակալ բուժական գծով Գագիկ Գևորգյան +374 91 30 99 47 Մանկաբարձական բաժանմունքի վարիչ Գագիկ Գևորգյան +374 10 45 06 60
Անզգայացման բաժանմունքի վարիչ Վիկտորիա Բաբայան +374 91 30 99 47 Կանանց կոնսուլտացիայի վարիչ Նարինե Հարթենյան  
Գինեկոլոգիայի բաժանմունքի վարիչ Աշոտ Սարգսյան +374 91 42 95 01 Լաբորատոր-ախտորոշիչ ծառայության ղեկավար Հրանուշ Հարությունյան  

 

ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ ծննդատուն ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ ծննդատուն ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ ծննդատուն ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ ծննդատուն
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ
   
Ընկերության գործունեության հիմնական տեսակն է` առողջապահական, բուժօգնության կազմակերպում և սպասարկում։
 
Իր առջև դրված նպատակների տեսակ է` նպատակների արդյունավետ կատարումն ապահովելու համար
   
Ընկերությունը.
Մասնակցում է բժշկական ստանդարտների մշակմանն ու ներդրմանը,
Իրականացնում է բնակչության բժշկահիգիենիկ դսատիարակություն և Հայաստանի Հանրապետության Առողջապահության նախարարության կողմից արտոնագրված այլ կանխարգելիչ միջոցառումներ,
   Ըստ սահմանված կարգի մասնակցում է բժիշկների և միջին բուժ. անձնակազմի որակավորման բարձրացման, հետդիպլոմային վերապատրաստմանը,
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով համագործակցում է առողջապահական և այլ հիմնարկների, իրավաբանական անձանց հետ։
   
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԸ
 

ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ ծննդատուն

 
«ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ» ԾՆՆԴԱՏՈՒՆ ՓԲԸ գործունեության հիմնական ոլորտներն են.
Հիվանդանոցային բուժօգնություն
Պետական պատվերի շրջանակներում հիվանդանոցային բժշկական օգնություն և սպասարկում
Պետական պատվերի շրջանակներից դուրս հիվանդանոցային բժշկական օգնություն և սպասարկում
   
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻԲՆՈՒԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
 
«ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ» ԾՆՆԴԱՏՈՒՆ» ՓԲԸ ընկերության կողմից մատուցվում են հետևյալ ծառայությունները.

Մանկաբարձական բժշկական օգնություն

Հղիության ախտաբանություն
Գինեկոլոգիական բժշկական օգնություն
Նորածնային բժշկական օգնություն
Ընդհանուր վիրաբուժական բժշկական օգնություն
   
ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ ծննդատնում առկա մարդկային ռեսուրսներն են.
Բաժանմունքի անվանում Բժիշկներ Բուժքույրեր

Կրտսեր սպասարկող անձնակազմ

Այլ սպասարկող անձնակազմ

 Ընդամենը
Ծննդատուն 49 65 30 17 166
   

ԳԵԴԵՈՆ ՌԻԽՏԵՐ

ԲԲԸ, Հունգարիա,
հայաստանյան ներկայացուցչություն

ԳԵԴԵՈՆ ՌԻԽՏԵՐ ԲԲԸ, Հունգարիա, հայաստանյան ներկայացուցչություն

ԿԱՅՔԻ  ՀՈՎԱՆԱՎՈՐ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ
 
«ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ» ծննդատուն ՓԲԸ առևտրային կազմակերպություն հանդիսացող տնտեսական ընկերություն է:
 
ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ ծննդատուն ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ ծննդատուն ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ ծննդատուն

Ընկերությունը ստեղծվել է ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հոկտեմբերի 30-ի «Երևան քաղաքի առողջապահական հաստատությունների օպտիմալացման շրջանակներումպետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը վերակազմակերպելու մասին» հ.1413-Ն որոշման համաձայն Երևանի քաղաքապետարանի «Թիվ 1 կլինիկական ծննդատուն» պետական փակ բաժնետիրական ընկերության վերակազմակերպման արդյունքում և հանդիսանում է նրա իրավահաջորդը։
     
Ընկերության միակ բաժնետերը Երևան համայնքն է, որի անունից հանդես է գալիս Երևանի քաղաքապետը։
 
Ներկայումս Ընկերությունն իրականացնում է մասնագիտական կոնսուլտացիաներ և համապատասխան բուժում, բնակչության բժշկահիգիենիկ դաստիարակություն և Հայաստանի Հանրապետության Առողջապահության նախարարության կողմից արտոնագրված այլ կանխարգելիչ միջոցառումներ, մասնակցում բժշկական ստանդարտների մշակմանը, ներդրմանը և բժիշկների, միջին բուժական անձնակազմի որակավորման բարձրացման, հետդիպլոմային վերապատրաստմանը, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով համագործակցում է առողջապահական և այլ հիմնարկների, իրավաբանական անձանց հետ։
     
«Գրիգոր Նարեկացի» ծննդատուն ՓԲԸ-ին են սեփականության իրավունքով պատկանում 1133 միավոր բժշկական պարագաներ և սարքավորումներ, որոնց արտադրական հզորություններն ու արտադրողականությունը համապատասխանում են ժամանակակից նորմատիվներին։
 

«ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ» ԾՆՆԴԱՏՈՒՆ փակ բաժնետիրական ընկերությունը իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող, շահույթ ստանալու նպատակ հետապնդող առևտրային կազմակերպություն է։ Կազմակերպությունն ունի ինքնուրույն հաշվեկշիռ, եկամուտների ու ծախսերի նախահաշիվ և բանկային հաշիվ։

 
Կազմակերպությունը, որպես սեփականություն ունի իր բաժնետերերի գույքից առանձնացված գույք և իր պարտավորությունների համար պատասխանատու է այդ գույքով։ Կազմակերպությունն իր իրավասության սահմաններում կարող է ձեռք բերել ու իրականացնել գույքային և անձնական ոչ գույքային իրավունքներ ու կրել պարտականություններ:
 

ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ ծննդատուն


Կազմակերպության ստորաբաժանումները
Լուրեր Ծառայություններ Գիտական բժշկություն Երեխա Թվեր, փաստեր, դեպքեր Իրադարձություններ Կազմակերպություններ Հիվանդություններ Կին Աֆորիզմներ Հրապարակումներ Բժիշկներ Ավանդական բժշկություն Տղամարդ Տեսասրահ Հայտարարություններ Հիվանդություններ Առողջ ապրելակերպ Կոսմետոլոգիա Ուղարկել բացիկ Հրատապ թեմա Դեղեր Բժշկական իրավունք Ալգորիթմեր, թեստեր Կապ Մեր հյուրն է Առաջին օգնություն Պատմական խրոնիկա Կարիերային սանդուղքով