ՍԱՐԻ ԹԱՂ պոլիկլինիկա
Նեղ մասնագիտական կաբինետներ Թերապևտիկ ծառայություն
Օժանդակ բուժական ծառայություններ Մանկական ծառայություն
 
Գրիգոր Նարեկացի բժշկական կենտրոն. ՍԱՐԻ ԹԱՂ պոլիկլինիկա Գրիգոր Նարեկացի բժշկական կենտրոն. ՍԱՐԻ ԹԱՂ պոլիկլինիկա Գրիգոր Նարեկացի բժշկական կենտրոն. ՍԱՐԻ ԹԱՂ պոլիկլինիկա Գրիգոր Նարեկացի բժշկական կենտրոն. ՍԱՐԻ ԹԱՂ պոլիկլինիկա
Գլխավոր տնօրեն Լևոն Գրիգորյան Պոլիկլինիկայի վարիչ Սերգեյ  Հայրապետյան
Տնօրենի տեղակալ բուժական գծով Գագիկ Գևորգյան Լաբորատորիայի վարիչ Էմմա  Սարգսյան
Փոխտնօրեն պոլիկլինիկաների գծով Տաթևիկ Մուշեղյան    
Հասցե ՀՀ, Երևան. Սարի-Թաղ, փող. 10, շենք 11    
Հեռախոս Գլխավոր տնօրեն +374 10 45 81 15 Տեղեկատու +374 10 57 63 44
  Տնօրենի տեղակալ բուժական գծով +374 91 30 99 47 Թերապևտիկ բաժանմունք +374 10 57 67 75
  Փոխտնօրեն պոլիկլինիկաների գծով +374 10 45 25 05 Մանկաբուժական բաժանմունք +374 10 57 61 25
  Պոլիկլինիկայի վարիչ +374 10 57 63 53 Լաբորատոր-ախտորոշիչ ծառայություն +374 55 77 40 22
 
 
ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ
   
Ընկերության գործունեության հիմնական տեսակն է` առողջապահական, բուժօգնության կազմակերպում և սպասարկում։
   
Իր առջև դրված նպատակների տեսակ է` նպատակների արդյունավետ կատարումն ապահովելու համար:
 
Նեղ մասնագիտական կոնսուլտացիայի և մասնագիտացված բուժման կարիք ունեցող անձանց ժամանակին ուղարկում է համապատասխան բժշկական հիմնարկներ կամ մասնագետների մոտ:
Մասնակցում է բժշկական ստանդարտների մշակմանն ու ներդրմանը:
Իրականացնում է բնակչության բժշկահիգիենիկ դսատիարակություն և Հայաստանի Հանրապետության Առողջապահության նախարարության կողմից արտոնագրված այլ կանխարգելիչ միջոցառումներ:
   Ըստ սահմանված կարգի մասնակցում է բժիշկների և միջին բուժ. անձնակազմի որակավորման բարձրացման, հետդիպլոմային վերապատրաստմանը:
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով համագործակցում է առողջապահական և այլ հիմնարկների, իրավաբանական անձանց հետ։
   

Գրիգոր Նարեկացի բժշկական կենտրոն. ՍԱՐԻ ԹԱՂ պոլիկլինիկա

   
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԸ
 
 Գործունեության հիմնական ոլորտներն են.
պետական պատվերի շրջանակներում բնակչության արտահիվանդանոցային բժշկական օգնություն և սպասարկում
պետական պատվերի շրջանակներից դուրս արտահիվանդանոցային բժշկական օգնություն և սպասարկում:
   
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻԲՆՈՒԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
 
Մատուցվում են հետևյալ ծառայությունները.
թերապևտիկ ծառայություններ,
մանկաբուժական ծառայություններ,
նեղ մասնագիտացված բժշկական օգնություն,
լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ ծառայություններ,
զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց փորձաքննություն և բուժում:
 
ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ
 
Գրիգոր Նարեկացի բժշկական կենտրոն. ՍԱՐԻ ԹԱՂ պոլիկլինիկա Գրիգոր Նարեկացի բժշկական կենտրոն. ՍԱՐԻ ԹԱՂ պոլիկլինիկա Գրիգոր Նարեկացի բժշկական կենտրոն. ՍԱՐԻ ԹԱՂ պոլիկլինիկա

«ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ» ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ  ստեղծվել է ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հոկտեմբերի 30-ի «Երևան քաղաքի առողջապահական հաստատությունների օպտիմալացման շրջանակներում մի շարք բաժնետիրական ընկերություններ և պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններ վերակազմակերպելու մասին» հ.1413-Ն որոշման համաձայն Երևանի քաղաքապետարանի «Թիվ 1 կլինիկական ծննդատուն» պետական փակ բաժնետիրական ընկերության, «Թիվ 2 պոլիկլինիկա» առողջապահական պետական փակ բաժնետիրական ընկերության, «Թիվ 10 պոլիկլինիկա» առողջապահական պետական փակ բաժնետիրական ընկերության և «Թիվ 21 պոլիկլինիկա» առողջապահական պետական փակ բաժնետիրական ընկերության միաձուլման միջոցով վերակազմակերպման արդյունքում և հանդիսանում է նրանց իրավահաջորդը։

Գրիգոր Նարեկացի բժշկական կենտրոն. ՍԱՐԻ ԹԱՂ պոլիկլինիկա Գրիգոր Նարեկացի բժշկական կենտրոն. ՍԱՐԻ ԹԱՂ պոլիկլինիկա Գրիգոր Նարեկացի բժշկական կենտրոն. ՍԱՐԻ ԹԱՂ պոլիկլինիկա

Ընկերության միակ բաժնետերը Երևան համայնքն է, որի անունից հանդես է գալիս Երևանի քաղաքապետը։
 
Պոլիկլինիկան իրականացնում է մասնագիտական կոնսուլտացիաներ և համապատասխան բուժում, բնակչության բժշկահիգիենիկ դաստիարակություն և Հայաստանի Հանրապետության Առողջապահության նախարարության կողմից արտոնագրված այլ կանխարգելիչ միջոցառումներ, մասնակցում բժշկական ստանդարտների մշակմանը, ներդրմանը և բժիշկների, միջին բուժական անձնակազմի որակավորման բարձրացման, հետդիպլոմային վերապատրաստմանը, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով համագործակցում է առողջապահական և այլ հիմնարկների, իրավաբանական անձանց հետ։
 

ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ բժշկական կենտրոն. ՍԱՐԻ ԹԱՂ պոլիկլինիկա

 

 

 
Կազմակերպության ստորաբաժանումները
Լուրեր Ծառայություններ Գիտական բժշկություն Երեխա Թվեր, փաստեր, դեպքեր Իրադարձություններ Կազմակերպություններ Հիվանդություններ Կին Աֆորիզմներ Հրապարակումներ Բժիշկներ Ավանդական բժշկություն Տղամարդ Տեսասրահ Հայտարարություններ Հիվանդություններ Առողջ ապրելակերպ Կոսմետոլոգիա Ուղարկել բացիկ Հրատապ թեմա Դեղեր Բժշկական իրավունք Ալգորիթմեր, թեստեր Կապ Մեր հյուրն է Առաջին օգնություն Պատմական խրոնիկա Կարիերային սանդուղքով