Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ: Դիմա-ծնոտային վիրաբուժության ծառայություն


Ծառայության կողմից իրականացվող վիրահատական միջամտությունների ծավալը և ախտաբանությունների ցանկը.

 

Գեղագիտական և պլաստիկ վիրաբուժություն  
Ռինոպլաստիկա (քթի ձևախախտումների վերացում)  
Սեպտոռինոպլաստիկա (ռինոպլաստիկա քթի միջնապատի միաժամանակյա շտկմամբ)  
Օտոպլաստիկա (լայնականջության և ականջախեցու բնածին կամ ձեռքբերովի այլ ձևախախտումների վերացում)  
Դեմքի և պարանոցի փափուկ հյուսվածքների տարիքային փոփոխությունների վերացում (մաշկի դեմքի ձգում և այլն)  
Վիրահատություն face lifting (դեմքի մաշկի ձգում)  
Բլեֆարոպլաստիկա (կոպի պլաստիկա)  
Խեյլոպլաստիկա (շրթունքների պլաստիկա)  
Դեմքի փափուկ հյուսվածքների վերականգնողական (ռեկոնստրուկտիվ) վիրահատույուններ  
Աբդոմինոպլաստիկա (որովայնի առաջային պատի պլաստիկա)  
Մամոպլաստիկա  
 

Ապաճող (ռեդուկցիոն) մամոպլաստիկա  
 

աուգմենտացիոն մամոպլաստիկա – գերմանական ընկերության իմպլանտանտներ (պատվաստներ)` Polytech և այլն  
 

Կրծքագեղձերի ձգում  
Լիպոսակցիա (ավելորդ ճարպի հեռացում)  
 

Եզրագծային մոդելավորում - Perfecta DERM, Ռեստիլայն (Рестилайн), Պերլայն (Перлайн)  
 

ԲՈԹՈՔՍ, լիպոֆիլինգ  
Վերականգնողական վիրաբուժություն  
ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ: Դիմա-ծնոտային վիրաբուժության ծառայություն

ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ: Դիմա-ծնոտային վիրաբուժության ծառայություն
 
Ծնոտների ձևախախտումներ` առաջակզակություն (պրոգենիա), փոքր կզակ (միկրոգենիա), առաջածնոտություն (պրոգնաթիա), փոքր ծնոտ (միկրոգնաթիա), բաց կծվածք և այլն  
Վերին շրթունքի բնածին ապասերտաճում (նապաստակի շրթունք)  
Դեմքի ոսկրերի և փափուկ հյուսվածքների թերությունների վերականգնում  
Դեմքի և պարանոցի հետայրվածքային սպիական ձևախախտումների վերացում  
Դենտալ (ատամային) իմպլանտացիա (պատվաստում)  
Իմպլանտացիա ատամոսկրի (դենտինի) մասնակի կամ լրիվ բացակայության (ադենտիա) ժամանակ (ներառյալ օրթոպեդիկ փուլը`պրոթեզավորում)  
Բոլոր տեսակի դենտալ (ատամային) իմպլանտներ (պատվաստներ) (պտուտակային, թիթեղային և այլն). Ոսկրերի աճեցում` ոսկրերի վերականգմանն ուղղված նորագույն տեխնոլոգիաների օգտագործմամաբ:  
Վնասվածքաբանություն  
Ստորին ծնոտի կոտրվածքներ  
Վերին ծնոտի կոտրվածքներ
 
Քթի ոսկրերի և միջնապատի կոտրվածքներ  
Այտոսկրի և աղեղի կոտրվածքներ  
Դիմածնոտային շրջանի և բերանի խոռոչի փափուկ հյուսվածքների վերքեր  
Դիմածնոտային շրջանի հրազենային վերքեր  
Թարախաբորբոքային հիվանդություններ  
Դիմածնոտային շրջանի և պարանոցի թարախակույտեր (աբսցես) և ֆլեգմոնա (ատամնածին (օդոնտոգեն), մաշկածին (դերմատոգեն) և այլն)  
Բարդություններ իմաստության ատամի դժվարացած ծկթման ժամանակ  
Դիմային ոսկրերի օստեոմիելիտ  
Ալվեոլիտներ  
ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ: Դիմա-ծնոտային վիրաբուժության ծառայություն

ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ: Դիմա-ծնոտային վիրաբուժության ծառայություն
 
Պերիոստիտներ (վերնոսկրի բորբոքում)  
Լիմֆադենիտ (ավշային հանգույցների բորբոքում)  
Թքագեղձերի հիվանդություններ  
Թքաքարային հիվանդություն  
Թքագեղձերի բշտեր (կիստաներ)  
Քրոնիկ և սուր թքագեղձաբորբ (սիալոադենիտ)  
Սիալոզներ  
Թքագեղձերի ուռուցքներ (բարորակ և չարորակ)  
Հարատամնանյութի (պարադոնտի) հիվանդություններ  
Հարատամնանյութի (պարադոնտի) վերականգնողական և շտկող վիրահատություններ (այդ թվում ոսկրափոխարինիչ պատրաստուկների կիրառումով)  
Քունքա-ստորինծնոտային հոդի հիվանդություններ  
Գործունեության ցավային խանգարում (դիսֆունկցիա)  
Ստորին ծնոտի սովորույթային և քրոնիկ հոդախախտեր (այդ թվում մեր մշակումներով եզակի վիրահատական բուժման արտոնագրված մեթոդով)  
Քունքա-ստորինծնոտային հոդի սուր և քրոնիկ հոդաբորբ  
Հարքթային ծոցերի վիրաբուժություն  
Հայմորյան խոռոչի ատամնածին (օդոնտոգեն) սուր և քրոնիկ բորբոքումներ (պահպանողական և վիրահատական բուժում` ներառյալ սեփական մշակման եզակի մեթոդներ)  
Սինուսլիֆթինգ (ծոցաձգում) (վերծնոտային ծոցի հատակի բարձրացում)  
Դիմածնոտային շրջանի և բերանի խոռոչի ուռուցքային ախտաբանություն  
Ծնոտների բշտեր (կիստաներ) (ռադիկուլյար, ֆոլիկուլյար (բշտիկային), պարադենտալ (հարատամային), էպիդերմոիդ, ոչօդոնտոգեն)  
Պարանոցի միջնագծային բշտեր (կիստաներ) և խուղակներ  
Դեմքի մաշկի ուռուցքներ (ֆիբրոմա, մելանոմա, քաղցկեղ և այլն)  
Ոսկրային ուռուցքներ (օստեոմա, օստեոբլաստոմա, օստեոիդ-օստեոմա, ամելոբլաստոմա և այլն)  
Բերանի խոռոչի ուռուցքներ  
Բերանի խոռոչի վիրաբուժություն  
Բերանի խոռոչի նախապրոթեզային պատրաստում (էկզոստոզների հեռացում, ալվեոլյար ելունի շտկում, շարժվող կատարի հեռացում և այլն)  
Ատամի արմատի գագաթի (կատարի) մասնահատում  
Լեզվի և շրթունքների սանձիկների պլաստիկա  
Բերանի խոռոչի նախադռան պլաստիկա  
Չծկթած (դուրս չեկած) ատամների հեռացում  
Օրոանտրալ (բերանի խոռոչի և հայրմորյան ծոցի միջև) խուղակի պլաստիկա  
Բերանի լորձաթաղանթի նախաուռուցքային հիվանդություններ և այլն  
  www.aesthetic-yenokyan.com  
 

Ծառայության ղեկավար, բ.գ.թւ Հայկ Դավիթի Ենոքյան
ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ Պլաստիկ և դիմածնոտային վիրաբուժության ամբիոնի դոցենտ


Հ.Դ. Ենոքյանը անդամ է.
Պլաստիկ, վերականգնողական և էսթետիկ վիրաբույժների Հայկական միության (ААРRAS),
Պլաստիկ, վերականգնողական և էսթետիկ վիրաբույժների Եվրոպական ընկերության (ЕSРRAS),
Վերականգնողական և էսթետիկ վիրաբույժների Միջազգային համադաշնակցության (կոնֆեդերացիա) (IPRAS),
Հայաստանի ստոմատոլոգների (ատամնաբույժների) միության (ADA)
Ստոմատոլոգների (ատամնաբույժների) համաշխարհային միության (FDA)
  

 

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ