Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Սեքսոլոգիա

Խոսենք այդ մասին. ձեռնաշարժություն

Հիվանդագին է, եթե չափից ավելի է... Ձեռնաշարժությունը (ձեռնահարություն, օնանիզմ, մաստուրբացիա, իպսացիա) սեփական սեռական կամ էրոգեն` տարփածին գոտիների արհեստական գրգռումն է` սեռական բավարարվածություն ստանալու նպատակով։

 

Դա սովորաբար սկսվում է սեռական հասունացման շրջանում և կարգավորվում սեռական նորմալ կյանքով ապրելուն զուգընթաց։ Այն կապված է կենսասոցիալական աններդաշնակության հետ, որը պայմանավորված է սեռական զարթոնքով։ Այդ աններդաշնակությունը խորանում է երեխաների ու դեռահասների արագացած աճով և ֆիզիկական զարգացմամբ (աքսելերացիա)։ Այսպիսով, ձեռնաշարժությունը միջոց է, որը հնարավորություն է տալիս վերացնել կամ մեղմացնել ֆիզիոլոգիական դիսկոմֆորտը, որի պատճառը չբավարարվող կենսաբանական պահանջմունքն է։ Այդ սովորությունը կարող է առաջանալ վաղ տարիքում, երբ նեղ հագուստը գրգռում է սեռական օրգանները` առաջացնելով հաճելի զգացում։ Երեխան հետագայում ձգտում է վերապրել այն։ Հաճախ այդպիսի զգացում նրան առաջինը պատճառում են ծնողները` շոյելով կամ համբուրելով տարփածին գոտիները (աճուկի շրջան, որովայնի ստորին մաս, նստատեղ, սեռական օրգաններ)։ Դա սեռական դաստիարակության տեսանկյունից կոպիտ սխալ է համարվում։


Մի շարք դեպքերում երեխաները ձեռնաշարժությունն ընդօրինակում են հասակակիցներից։ Այն կարծիքը, թե իբր ձեռնաշարժությունը բացասական ազդեցություն է թողնում առողջության վրա, պայմանավորված է ամենից առաջ դրա նկատմամբ չհիմնավորված, չափազանցված վախով, որը կարող է հանգեցնել նյարդային խանգարումների (օնանոֆոբիա)։ Բացի այդ, վաղ տարիքում ձեռնաշարժությունը երեխայի ուշադրությունը կարող է կենտրոնացնել սեռական օրգանների վրա և նպաստել սեռական վաղ զարթոնքին` դրանից բխող հետևանքներով հանդերձ։


Սեռական հասունացման շրջանում ձեռնաշարժությունից հետո դեռահասը, սովորաբար, ճնշված է զգում` իրեն համարելով կամազուրկ և հաճախ ջանում է ազատվել այդ սովորությունից։


Գոյություն ունեն ձեռնաշարժության տարբեր տեսակներ և ձևեր։


•    Պատանեկան հիպերսեքսուալության շրջանին բնորոշ ձեռնաշարժության պատճառը կենսասոցիալական աններդաշնակությունն է, քանի որ սեռական ոլորտի կենսաբանական ձևավորումը ժամանակային առումով չի համապատասխանում անձի սոցիալական այն փոփոխություններին, որոնք հնարավորություն են տալիս հաստատելու կանոնավոր սեռական կյանք։ Այլ խոսքով` գոյություն ունի սեռական և սոցիալական հասունացումների տարանջատում, երբ պատանին արդեն կայացած է սեռական առումով, բայց սոցիալապես և իրավաբանորեն դեռևս իրավունք չունի մտնելու ամուսնական կապի մեջ։ Այդ պատճառով ձեռնաշարժության այս տեսակը ֆիզիոլոգիական դիսկոմֆորտը փոքր-ինչ թուլացնելու տարբերակ է։ Ծնողները պետք է գիտենան, որ տարիքային այս շրջանում ձեռնաշարժությունը համարվում է նորմալ երևույթ, հետևաբար ամենևին էլ հարկ չկա դեռահասին հեքիաթներ պատմել, թե տղամարդու սերմի պաշարները լիմիտավորված են, ուստի պետք է «խնայողաբար» օգտագործել դրանք, կամ վախեցնել, թե, իբր, ձեռնաշարժությունը հանգեցնում է հիշողության վատացման կամ օրգանիզմի հյուծման։


•    Ֆրուստրացիոն պսևդոմաստուրբացիան սեռական օրգանների այնպիսի ձեռնաշարժումն է, որը չի ուղեկցվում ոչ սերմնաժայթքումով, ոչ էլ հեշտանքով։


•    Նախապուբերտատային վաղ մաստուրբացիան ի հայտ է գալիս նախքան սեռական հասունացման առաջին դրսևորումները, որպես կանոն, մինչև 10 տարեկանը։ Այս տեսակին հատկանշական է սերմնաժայթքումն առանց հեշտանքի, կամ, ընդհակառակն, հեշտանք առանց սերմնաժայթքման, որոնք սովորաբար սեռական հասունացման հետ վերանում են։


•    Փոխարինող (վիկար) մաստուրբացիան ի հայտ է գալիս կանոնավոր սեռական կյանքով ապրելուց հետո՝ սեռական աբստինենցիայի (ժուժկալություն, ձեռնպահություն) ժամանակ։


•    Կպչուն մտքերի` պերսևերատոր-օբսեսիվ մաստուրբացիային բնորոշ է կպչունության հատկանիշը։ Եթե ձեռնաշարժության թվարկված բոլոր տեսակները մի քանի տարի հետո լրիվ անհետանում են կամ փոխարինվում այլ տեսակով, ապա այս դեպքում մաստուրբացիան համառորեն շարունակվում է` նույնիսկ անձի ամուսնանալուց հետո։ Ամենածանր դեպքերում բացակայում են սեռական ցանկությունը, էրեկցիան և հեշտանքը։ Անձն ի զորու չէ իր կամքով սանձելու մաստուրբացիայի պահանջը և չի հասկանում, թե ինչու է դիմում այդ քայլին, երբ դրա կարիքը ամենևին չկա։ Մաստուրբացիայի այս ձևը ախտաբանական երևույթ է և պահանջում է մասնագիտական բուժում։


•    Ընդօրինակվող մաստուրբացիան
բնորոշվում է նրանով, որ այն իրականացվում է ոչ սեփական նախաձեռնությամբ։ Դրա պատճառը, սովորաբար, սեռականապես ավելի հասուն և հատկապես դեռահասային հիպերսեքսուալության մաստուրբացիայով զբաղվողներից հետ չմնալն է։


Ինչ վերաբերում է մանկական տարիքում դիտվող ձեռնաշարժությանը, ապա դա մանկական սեռականության նորմալ դրսևորում է, որից հաճույք են ստանում և ձգտում ինքնաբացահայտման։


Օրվա ընթացքում ձեռնաշարժությամբ 6-8 անգամ զբաղվելը համարվում է ախտաբանական երևույթ, որն անհրաժեշտ է կանխել անհատական զրույցների ու խորհուրդների միջոցով։ Սովորաբար, դեռահասի արժանապատվությունը նսեմացնող խրատներն ու դիտողությունները, ինչպես նաև սպառնալիքները, ֆիզիկական պատիժը, ահաբեկումը ապարդյուն են, նույնիսկ` վնասակար։ Ծնողների ու դաստիարակների հիմնական ջանքերը պետք է նպատակամղվեն երեխայի ֆիզիկական, հիգիենիկ և սեռական ճիշտ դաստիարակությանն ու հոգեբանական վերակառուցմանը։ Անհրաժեշտ է նրան վարժեցնել ճիշտ, ակտիվ ապրելակերպին, մարդկանց հետ հաղորդակցմանը, նրանց ներգրավել հակումներին համապատասխանող պարապմունքներին, ուտելիքից բացառել կծուն, թունդ թեյը և սուրճը, ստամոքսը չծանրաբեռնել քնելուց առաջ։ Քնելիս ձեռքերը պետք է լինեն վերմակի վրա, իսկ հագուստը` ազատ։


Սեռական հասունացման շրջանում հատկապես ուշադրության ու հիգիենիկ ճիշտ դաստիարակության կարիք ունեն աղջիկները։ Պետք է նշել, որ նրանք երբեմն օգտվում են հեշտանքի հասնելու այլ միջոցներից. օրինակ՝ փոքր սեռական շուրթերը ցնցելը, որոնց չափերը հաճախակի ձեռնաշարժության հետևանքով կարող են մեծանալ։ Հայտնի է նաև, որ առավել ուժեղ ձեռնաշարժային հեշտանքի են հասնում տաք ջրի շիթը ծլիկի վրա ուղղելով, իսկ որոշ կանայք` հեծանիվ քշելով, ձի հեծնելով կամ պարզապես ոտքերը ռիթմիկ սեղմելով և իրարից հեռացնելով։


Ի տարբերություն տղաների, որոնք ձեռնաշարժությանբ առավել հաճախ զբաղվում են 13-18 տարեկանում, որը նվազում է մոտավորապես 25-27-ում, կանայք այն սովորաբար սկսում են 25 տարեկանից հետո, որը խթանվում և իր առավելագույն հաճախականությանն է հասնում 30-50 տարեկանում։ Պատճառն այն է, որ, ի տարբերություն տղամարդկանց, կանանց սեքսուալ լիբիդոն ուշ է արթնանում (25-ից հետո)։ Բացի այդ, միջավայրը կանանց ձեռնաշարժության վրա առանձնապես չի ազդում, և հաճախ նրանք նույնիսկ չեն էլ գիտակցում, որ ստացած հաճույքաբեր զգացողությունները ձեռնաշարժության արդյունք են։ Իգական սեռի ներկայացուցիչները պետք է հագնեն հարմար կրծկալներ ու համապատասխան չափսերի այլ պարագաներ։


Երեխաների ու դեռահասների հանդեպ մեծահասակների զգայուն և նրբանկատ վերաբերմունքը կօգնի խուսափելու այդ սովորությունից։

Հեղինակ. Վրեժ ՇԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ բժիշկ-սեքսապաթոլոգ, բ.գ.թ., Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ սեքսոլոգիայի ամբիոն
Սկզբնաղբյուր. Առողջապահություն 01.2009
Աղբյուր. med-practic.com
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Loading...
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Մեդ-Պրակտիկ

05.03.2016

Հարգելի Karen, բարև Ձեզ: Կարևոր է ցավերի կոնկրետ տեղակայումը: Եթե դրանք գոտկային կամ աճուկային հատվածներում են, պատճառը մկանային լարվածությունն է, թուլությունը ևս կապված է դրա հետ: Ձեր նշած գանգատները հանդիպում են այն դեպքում, երբ ձեռնաշարժություն կատարվում է հաճախակի: Եթե հնարավոր է ապրեք սեռական կյանքով, դա և հոգեբանական, և ֆիզիոլոգիական առումով ավելի ճիշտ է:

Մեդ-Պրակտիկ

05.03.2016

Հարգելի Narine, բարև Ձեզ: Կուսաթաղանթի պատռումը պարտադիր չէ, որ ուղեկցի սաստիկ ցավով, և դա կախված չէ դաշտանի հետ: Կարող եք զգալ նաև թեթև ծակոց: 

Մեդ-Պրակտիկ

05.03.2016

Հարգելի Armen23, բարև Ձեզ: Ձեռնաշարժությունը չի կարող ուռուցքի կամ ամորձիների այլ հիվանդությունների պատճառ դառնալ: Ամորձիների հետ կապված ցանկացած գանգատ, չի կարելի անուշադրության մատնել: Ձեր նկարագրածը բնորոշ է հիդրոցելեին, սակայն միանշանակ համոզված լինել չի կարելի: Հարկավոր է անպայման ուրոլոգի դիմել:

Մեդ-Պրակտիկ

05.03.2016

Հարգելի Azat, բարև Ձեզ: Նախ պետք է ճշտել, դա ուռածություն է, թե ուղղակի թեքվածություն: Ունեք այլ գանգատներ, օրինակ ցավ, թե ոչ: Թեքվածության դեպքում, եթե դա շատ արտահայտված չէ և չի խանգարում սեռական ակտին, բուժման կարիք չկա: Ամեն դեպքում ցանկալի է ուրոլոգի խորհրդատվություն անցնել:

Մեդ-Պրակտիկ

05.03.2016

Հարգելի Gevorg, բարև Ձեզ: Ձեր հարցը մի փոքր խճճված է: Ընդհանրապես տղամարդկանց սեռական ակտիվությունն ավելի մեծ է առավոտյան ժամերին: Ձեզ մոտ ևս բացառություն չէ, և Դուք այդ ցանկությունը բավարարում եք ձեռնաշարժության միջոցով: Ինչ վերաբերում է գիշերային ժամերին, մի փոքր անհասկանլի է, կոնկրտե ինչն է Ձեր անքնության պատճառը:

Մեդ-Պրակտիկ

05.03.2016

Հարգելի Սերգեյ, բարև Ձեզ: Ձեռնաշարժությունը օրգանիզմի համար վտանգ չի ներկայացնում ոչ հիմա, ոչ էլ հետագայում, եթե դա նորմայի սահմաններում է և պաթոլոգիկ բնույթ չի կրում:

Մեդ-Պրակտիկ

05.03.2016

Հարգելի Tigran, բարև Ձեզ: Ձեր հարցը մի փոքր անհասկանալի է: Եթե կապտավուն երանգ ունի, ավելի հավանական է, որ պատճառը մեխանիկական վնասումն է, օրինակ հարվածը: Իսկ եթե կարմրավուն երանգ է, ավելի շատ բորբոքման է բնորոշ:

Մեդ-Պրակտիկ

05.03.2016

Հարգելի Narek, բարև Ձեզ: Կոնկրետ սահմանված քանակ գոյություն չունի: Դա օգանիզմի պահանջ է և յուրաքանչյուրի մոտ անհատական է:

Մեդ-Պրակտիկ

05.03.2016

Հարգելի Gagik, բարև Ձեզ: Ամորձիներում ցավի պատճառը հիմնականում ախտաբանական վիճակներն են, պատճառ կարող է լինել ինչպես մեխանիկական ճնշումը, այնեպես էլ տարբեր հիվանդություններ. բորբոքային-ինֆեկցիոն, վարիկոցելե, հիդրոցելե: Եթե կան ցավեր ոչ մի դեպքում չի կարելի անուշադրության մատնել: Ըստ Ձեր նկարագրածի, կարելի է ենթադրել, որ դա գոյացություն, նման պատկեր կարող է դիտվել նաև վարիկոցելեի դեպքում: Հարկավոր է անպայման դիմել ուրոլոգի, պատճառը պարզելու և համապատասխան բուժում ստանալու համար:

Մեդ-Պրակտիկ

05.03.2016

Հարգելի LIANA և  Anushik, բարև Ձեզ: Ինչ է նշանակում "Բուժել կուսաթաղանթը": Այն հիվանդություն չե և բուժման կարիք չունի:

Մեդ-Պրակտիկ

05.03.2016

Հարգելի Maks25, բարև Ձեզ: Ձեռնաշարժությունը ոչ մի կերպ չի անդրադառնում վերարտադրողական ֆունկցիայի վրա:

Մեդ-Պրակտիկ

05.03.2016

Հարգելի Alla, բարև Ձեզ: Կուսաթաղանթն ինքնուրույն չի կարող վերականգնվել, անկախ նրանից նախքան դաշտանի սկսվելն է պատռվել, թե դրանից հետո: Տնային պայմաններում հնարավոր է տեսանելի չլինի: Ճշտելու համար կարող եք դիմել գինեկոլոգի:

Մեդ-Պրակտիկ

05.03.2016

Հարգելի Gago, բարև Ձեզ: Նման բան կարող է լինել, եթե Դուք դեռահասային տարիքում եք և դեռ կանոնավոր սեռական կյանքով չեք ապրում, կամ հնարավոր է ընդհանրապես չեք ունեցել հարաբերություն: Ձեր նկարագրած գանգատների պատճառ ավելի շատ հոգեբանական է:

Մեդ-Պրակտիկ

05.03.2016

Հարգելի Artur, բարև Ձեզ: Դա կարող է կապված լինել հիգիենայի կանոնների խախտման հետ: Կարող եք կատարել լվացումներ երիցուկի թուրմով: Ինչ վերաբերում է ամորձիների ցավին, պատճառները բազմաթիվ են, պատճառ կարող է լինել մեխանիկական ճնշումը, օրինակ կիպ հագուստը, վարիկոցելեն, բորբոքային հիվանդությունները և այլն:

Մեդ-Պրակտիկ

05.03.2016

Հարգելի Anahit, բարև Ձեզ: Եթե միոման չափերով մեծ է, այն կարող է ճնշել միզապարկին և առաջացնել հաճախամիզություն: Ինչ վերաբերում է սեռական համակարգի վրա ազդեցությանը, իհարկե կարող է ազդել, քանի որ այն արգանդի բարորակ նորագոյացություն է և բնական է, որ ուղղակիորեն ազդեցություն ունի սեռական համակարգի վրա:

Մեդ-Պրակտիկ

05.03.2016

Հարգելի KARO, բարև Ձեզ: Զանազան քսուքները, հաբերը, որոնք հաճախ գովազդվում են, ցավոք ոչ էֆեկտիվ են և կասկածելի ծագում ունեն:

Մեդ-Պրակտիկ

29.02.2016

Հարգելի Մասիս, բարև Ձեզ: Սեռավարակների կանխարգելման լավագույն միջոցը պատահական սեռական կապերից խուսափելը և պաշտպանված հարաբերություններ ունենալն է:

Մեդ-Պրակտիկ

23.02.2016

Հարգելի Kok, բարև Ձեզ: Ոչինչ անել հարկավոր չէ, շատ աղջիկներ սկում են դաշտան տեսնել ավելի մեծ տարիքում: Ինչ վերաբերում է արտադրությանը. քիչ քանակությամբ լորձային արտադրությունը նորմալ է: Եթե կնկատեք գույնի փոփոխություն, արտադրությունը կդառնա հոտով և առատ, հարկավոր է դիմել գինեկոլոգի:

Մեդ-Պրակտիկ

16.02.2016

Հարգելի MM, բարև Ձեզ: Կանանց մոտ քիչ քանակությամբ լորձային արտադրություն միշտ էլ  նկատվում է, դրա նպատաը հեշտոցի խոնավեցումն է: Ձեռնաշարժության ժամանակ տեղի է ունենում սեռական գրգռում, հեշտոցում   արտադրվում է լորձանման նյութ, որը խոնավեցնում է հեշտոցի լորձաթաղանթը և նախապատրաստում սեռական կոնտակտին: Հարաբերությունից կամ ձեռնաշարժությունից հետո այդ լորձանման արտադրությունը դուրս է գալիս արտաքին միջավայր:

Մեդ-Պրակտիկ

16.02.2016

Հարգելի Marat, բարև Ձեզ: Եթե ունեցել եք չպաշտպանված սեռական հարաբերություններ, ինֆեկցիայի հավանականությունը մեծ է: Նման բան կարող դիտվել նաև հիգիենայի կանոնները չպահպանելու դեպքում: Ամեն օր լոգանք ընդունեք, քնելուց առաջ կատարեք լվացումներ երիցուկի թուրմով, եթե գանգատները շարունակվեն, հարկավոր է դիմել ուրոլոգի:

Մեդ-Պրակտիկ

16.02.2016

Հարգելի LIa, բարև Ձեզ: Դուք նշում եք, որ ցավեր լինում են դաշտանի ժամանակ, քանի որ սեռական կյանքով չեք ապրել, մնում է միայն մեկ տարբերակ: Որոշ դեպքերում կուսաթաղանիթ անցքը շատ փոքր է լինում և դաշտանի ժամանակ արյունը կուտակվում է հեշտոցում, որն էլ հենց ցավերի պատճառ է դառնում: Ցավ կարող է լինել նաև ձվարանների խնդիրների ժամանակ, բայց դրանք ավելի 

շատ աճուկային հատվածներում են և կարող են ճառագայթել դեպի հեշտոց: Ցանկալի է գինեկոլոգի խորհրդատվություն անցնել:

karen

12.02.2016

hargeli bjisk shat cernasharjutyan arcunqum es unem caver ev hima ayt caver@ u tulutyun@ aveli shatacela inch kareliya anel

narine

12.02.2016

narine etdev ban chkara ete kusataxantd patrvi kmernes cavic u aruna gali

narine

12.02.2016

Barev dzez,,ete dzernasharjutyan jamanak kusataxant@ vnasvum e, aynel dashtanayin orerum, menq cav zgumenq te voch? isk hnaravore vor cav chlini vnasvelu depqum?

Armen23

11.02.2016

barev dzes hargeli bjishk xndrum em patasxaneq dzernasharjutyan hetevanqov arajacela aj koxmom urucq amordzin poqracela bayc aravotec normala linum heto sksuma urel@ inch karelia anel vor bujvi?

Azat

11.02.2016

barev dzes bjshik arnandamis aj koxm@ uraca inch karelia anel vor ancni?

Gevorg

09.02.2016

barev dez hargeli bjishk es mi harc unem vor ind tanjume mi qani amis im serakan organ@ chat tuyl e es erp parkumem qnelu aravot@ zarnumem ev arten katarvume e dernacharjutyun es chgitem inj anel vor dzvem es chem karum gicherner@ normal qnem chatem xntrum porceq oqnel ind

Սերգեյ

08.02.2016

Հարգելի բժիշկ...ես 26 տարեկան եմ.. Մոտավորապես ամեն օր...կամ օրը մեջ..քնելուց առաջ զբաղվում ոմ ձեռնաշարժությամբ...դա վնասակար է...հիմա և հետագայի համար..??

tigran

08.02.2016

barev bjishk jan mi ban harcnem arnandamis vra kashu vra karmrela kapuyt guyni et inchica poqr mas

Narek

07.02.2016

Bzhishk orakan qani angam karelie zbaxvel cernasharzhutyamb

Կարդացեք նաև

Ուռուցքաբանությունն ու սեռական կյանքը. oncology.am
Ուռուցքաբանությունն ու սեռական կյանքը. oncology.am

Ինտիմ կյանքում առաջանում են խնդիրներ մարդկանց մոտ, ովքեր ստանում են կամ արդեն ավարտել են ուռուցքաբանական բուժումը։ Պատճառը նրանում է, որ ուռուցքաբանական բուժումն իր հետքն է թողնում ինչպես հիվանդի ֆիզիկական վիճակի...

Սեռական կյանք Ուռուցքաբանություն
Ինչո՞ւմ է կայանում տղամարդու սեքսուալությունը. urolog.am
Ինչո՞ւմ է կայանում տղամարդու սեքսուալությունը. urolog.am

Մարդն իր ծնված օրվանից պատկանում է արական կամ իգական սեռին: Հենց դրանով է պայմանավորված նրա վարքագիծը, սովորությունները և կենսակերպը: Յուրաքանչյուր սեռի մոտ գոյություն ունի կախվածություն իր սեքսուալ ոլորտից: Սեքսուալությունը մարդու...

ՏՂԱՄԱՐԴ: Ինտիմ  
Ինչո՞ւմ է կայանում կնոջ սեքսուալությունը. urolog.am
Ինչո՞ւմ է կայանում կնոջ սեքսուալությունը. urolog.am

Չնայած սեքսուալության և նրա դրսևորման նորմաների մասին գիտնականների և փիլիսոփաների բազմաթիվ ձևակերպումներին՝ հասարակության մոտ պահպանվում են այս բառի փոքր-ինչ այլ պատկերացումներ: Հենց հասարակությունն է որոշում...

Սեռական կյանք ԿԻՆ: Ինտիմ
Սեքսուալություն հասկացությունը. urolog.am
Սեքսուալություն հասկացությունը. urolog.am

Այսպիսով, ի՞նչ է սեքսուալությունը: Իրականում սեքսուալությունը պարզապես մարդու բնավորության գիծ չէ, որը նրան տրված է ծնված օրվանից, այլ նրա որակների հավաքածու է, որի շնորհիվ նա գրավում է շրջապատի մարդկանց: Սեփական սեքսուալության...

Սեռական հոգեբանություն (ակնարկ). urolog.am
Սեռական հոգեբանություն (ակնարկ). urolog.am

Սեռական բժշկությունը հատուկ ուղղություն չէ, հոգեբանության մաս է կազմում, սակայն կարևոր է թե՛ մարմնական և թե՛ հոգեբանական բժշկության ցանկացած ոլորտում բուժական և կանխարգելիչ միջոցառումների կազմակերպման ժամանակ...

Ուրո-անդրոլոգիա
Ինչո՞ւ են տղամարդիկ արթնանում էրեկցիայով Why Do Men Get Morning Erections. urolog.am
Ինչո՞ւ են տղամարդիկ արթնանում էրեկցիայով Why Do Men Get Morning Erections. urolog.am

Առնանդամի առավոտյան էրեկցիան կամ գիշերային այտուցվածությունը ոչ միայն հետաքրքիր ֆիզիոլոգիական երևույթ է, այլ նաև բնութագրում է տղամարդու սեռական ֆունկցիան...

Ուրո-անդրոլոգիա ՏՂԱՄԱՐԴ: Ինտիմ  
Որո՞նք են վաղ սեռական կյանքի վտանգները (The risks of early sexual activity). urolog.am
Որո՞նք են վաղ սեռական կյանքի վտանգները (The risks of early sexual activity). urolog.am

Բժշկական տեսանկյունից ո՞ր տարիքից կարելի է սկսել սեռական հարաբերությունները: Արդյո՞ք կուսության վաղ կորստի վտանգ գոյություն ունի: Արդյո՞ք սեռական ժուժկալությունը վնասակար է...

Երեխայի դաստիարակությունը և հոգեկան առողջությունը
Կյանքն առանց սեքսի. առասպելներ և ճշմարտություն. urolog.am
Կյանքն առանց սեքսի. առասպելներ և ճշմարտություն. urolog.am

Սեքսը կարող է բացակայել կնոջ կյանքում տարբեր պատճառներով: Որոշներն այն ընդունում են որպես փաստ, որի հետ պետք է հաշտվել և սպասել «մինչև լավ ժամանակներ», մյուսները տագնապում են: Կան նաև այնպիսիները, ովքեր սեքսից...

Սեռական կյանք
ԱՄՆ-ում հավանություն են տվել «կանացի վիագրայի» արտադրությանը. 1in.am
ԱՄՆ-ում հավանություն են տվել «կանացի վիագրայի» արտադրությանը. 1in.am

ԱՄՆ Սննդամթերքի և դեղորայքի վերահսկողության հարցերով վարչությունը տվել է ֆլիբանսերին դեղի արտադրության թույլտվություն, որն ունի կանացի աֆրոդիզիակի հատկություններ։ Այս մասին հայտնում է BBC-ն...

ԼՈՒՐԵՐ: Կին. ինտիմ Լրահոս կանանց համար
Դիսպարեունիա՝ ցավոտ սեռական ակտ, որը խանգարում է ապրել միլիոնավոր կանանց. news.am
Դիսպարեունիա՝ ցավոտ սեռական ակտ, որը խանգարում է ապրել միլիոնավոր կանանց. news.am

Դիսպարեունիան ցավով ուղեկցվող սեռական ակտ է, որով տառապում են բազմաթիվ կանայք, ովքեր, սակայն, չեն կիսվում իրենց խնդիրներով՝ չնայած այն հանգամանքին, որ այս խնդրի բուժումը շատ պարզ է եւ...

ԿԻՆ: Ինտիմ
Ամենատարօրինակ սեռական շեղումներ. 1in.am
Ամենատարօրինակ սեռական շեղումներ. 1in.am

Սեռական նախասիրությունների և սեռական կյանքի այլ ինտիմ մանրամասների մասին ընդունված չէ խոսել պարկեշտ հասարակությունում, սակայն արգելված պտուղը քաղցր է, և մարդիկ...

Սեռական թուլության առաջին նախանշանները. news.am
Սեռական թուլության առաջին նախանշանները. news.am

Մասնագետները պնդում են, որ ծխող մարդկանց շրջանում տարատեսակ սեռական խնդիրներն առավել հաճախ են ի հայտ գալիս։ Մասնավորապես, ծխող տղամարդկանց մոտ բավական հաճախ...

Սեռական կյանք ՏՂԱՄԱՐԴ: Ինտիմ  
Բժիշկ Վրեժ Շահրամանյանի հետ. սեռական անկարողություն (իմպոտենցիա). հոգեբանական պատճառները (տեսագրություն)
Բժիշկ Վրեժ Շահրամանյանի հետ. սեռական անկարողություն (իմպոտենցիա). հոգեբանական պատճառները (տեսագրություն)

Տղամարդու պոտենցիայի (էրեկցիայի) հետ կապված դժվարությունները բոլոր տարիքային խմբերում հաճախ հանդիպող գանգատներից են: Սեռական ոչ մի խանգարում տղամարդուն այնքան մեծ անհանգստություն և հուսահատություն...

Սեռական կյանք Բժշկի ընդունարանում Բժիշկներ
Արական եւ իգական բջիջները մշտական պաշտպանության կարիք ունեն. med.news.am
Արական եւ իգական բջիջները մշտական պաշտպանության կարիք ունեն. med.news.am

Ինչու՞ եմ ես աղջիկ, իսկ ինչու՞ ես դու՝ տղա։ Որն է մեր գենդերային դերի կենսաբանական խթանը, եւ ինչպես է այն ազդում մեր կյանքի վրա։ Մինեսոթայի համալսարանի աշխատակիցները փորձել են հասկանալ կենդանիների...

Երբ տղամարդը ցանկանում է, բայց ոչինչ չի ստացվում. սեռական կարողության խանգարման պատճառները. ankakh.com
Երբ տղամարդը ցանկանում է, բայց ոչինչ չի ստացվում. սեռական կարողության խանգարման պատճառները. ankakh.com

Սեռական կարողության խանգարումը` իմպոտենցիան, ժամանակակից բժշկությունն անվանում է էրեկտիլ դիսֆունկցիա, այսինքն՝ գրգռվածության խանգարում...

Սեռական կյանք ՏՂԱՄԱՐԴ: Ինտիմ  

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ