Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Սեքսոլոգիա

Խոսենք այդ մասին. ձեռնաշարժություն

Հիվանդագին է, եթե չափից ավելի է... Ձեռնաշարժությունը (ձեռնահարություն, օնանիզմ, մաստուրբացիա, իպսացիա) սեփական սեռական կամ էրոգեն` տարփածին գոտիների արհեստական գրգռումն է` սեռական բավարարվածություն ստանալու նպատակով։

 

Դա սովորաբար սկսվում է սեռական հասունացման շրջանում և կարգավորվում սեռական նորմալ կյանքով ապրելուն զուգընթաց։ Այն կապված է կենսասոցիալական աններդաշնակության հետ, որը պայմանավորված է սեռական զարթոնքով։ Այդ աններդաշնակությունը խորանում է երեխաների ու դեռահասների արագացած աճով և ֆիզիկական զարգացմամբ (աքսելերացիա)։ Այսպիսով, ձեռնաշարժությունը միջոց է, որը հնարավորություն է տալիս վերացնել կամ մեղմացնել ֆիզիոլոգիական դիսկոմֆորտը, որի պատճառը չբավարարվող կենսաբանական պահանջմունքն է։ Այդ սովորությունը կարող է առաջանալ վաղ տարիքում, երբ նեղ հագուստը գրգռում է սեռական օրգանները` առաջացնելով հաճելի զգացում։ Երեխան հետագայում ձգտում է վերապրել այն։ Հաճախ այդպիսի զգացում նրան առաջինը պատճառում են ծնողները` շոյելով կամ համբուրելով տարփածին գոտիները (աճուկի շրջան, որովայնի ստորին մաս, նստատեղ, սեռական օրգաններ)։ Դա սեռական դաստիարակության տեսանկյունից կոպիտ սխալ է համարվում։


Մի շարք դեպքերում երեխաները ձեռնաշարժությունն ընդօրինակում են հասակակիցներից։ Այն կարծիքը, թե իբր ձեռնաշարժությունը բացասական ազդեցություն է թողնում առողջության վրա, պայմանավորված է ամենից առաջ դրա նկատմամբ չհիմնավորված, չափազանցված վախով, որը կարող է հանգեցնել նյարդային խանգարումների (օնանոֆոբիա)։ Բացի այդ, վաղ տարիքում ձեռնաշարժությունը երեխայի ուշադրությունը կարող է կենտրոնացնել սեռական օրգանների վրա և նպաստել սեռական վաղ զարթոնքին` դրանից բխող հետևանքներով հանդերձ։


Սեռական հասունացման շրջանում ձեռնաշարժությունից հետո դեռահասը, սովորաբար, ճնշված է զգում` իրեն համարելով կամազուրկ և հաճախ ջանում է ազատվել այդ սովորությունից։


Գոյություն ունեն ձեռնաշարժության տարբեր տեսակներ և ձևեր։


•    Պատանեկան հիպերսեքսուալության շրջանին բնորոշ ձեռնաշարժության պատճառը կենսասոցիալական աններդաշնակությունն է, քանի որ սեռական ոլորտի կենսաբանական ձևավորումը ժամանակային առումով չի համապատասխանում անձի սոցիալական այն փոփոխություններին, որոնք հնարավորություն են տալիս հաստատելու կանոնավոր սեռական կյանք։ Այլ խոսքով` գոյություն ունի սեռական և սոցիալական հասունացումների տարանջատում, երբ պատանին արդեն կայացած է սեռական առումով, բայց սոցիալապես և իրավաբանորեն դեռևս իրավունք չունի մտնելու ամուսնական կապի մեջ։ Այդ պատճառով ձեռնաշարժության այս տեսակը ֆիզիոլոգիական դիսկոմֆորտը փոքր-ինչ թուլացնելու տարբերակ է։ Ծնողները պետք է գիտենան, որ տարիքային այս շրջանում ձեռնաշարժությունը համարվում է նորմալ երևույթ, հետևաբար ամենևին էլ հարկ չկա դեռահասին հեքիաթներ պատմել, թե տղամարդու սերմի պաշարները լիմիտավորված են, ուստի պետք է «խնայողաբար» օգտագործել դրանք, կամ վախեցնել, թե, իբր, ձեռնաշարժությունը հանգեցնում է հիշողության վատացման կամ օրգանիզմի հյուծման։


•    Ֆրուստրացիոն պսևդոմաստուրբացիան սեռական օրգանների այնպիսի ձեռնաշարժումն է, որը չի ուղեկցվում ոչ սերմնաժայթքումով, ոչ էլ հեշտանքով։


•    Նախապուբերտատային վաղ մաստուրբացիան ի հայտ է գալիս նախքան սեռական հասունացման առաջին դրսևորումները, որպես կանոն, մինչև 10 տարեկանը։ Այս տեսակին հատկանշական է սերմնաժայթքումն առանց հեշտանքի, կամ, ընդհակառակն, հեշտանք առանց սերմնաժայթքման, որոնք սովորաբար սեռական հասունացման հետ վերանում են։


•    Փոխարինող (վիկար) մաստուրբացիան ի հայտ է գալիս կանոնավոր սեռական կյանքով ապրելուց հետո՝ սեռական աբստինենցիայի (ժուժկալություն, ձեռնպահություն) ժամանակ։


•    Կպչուն մտքերի` պերսևերատոր-օբսեսիվ մաստուրբացիային բնորոշ է կպչունության հատկանիշը։ Եթե ձեռնաշարժության թվարկված բոլոր տեսակները մի քանի տարի հետո լրիվ անհետանում են կամ փոխարինվում այլ տեսակով, ապա այս դեպքում մաստուրբացիան համառորեն շարունակվում է` նույնիսկ անձի ամուսնանալուց հետո։ Ամենածանր դեպքերում բացակայում են սեռական ցանկությունը, էրեկցիան և հեշտանքը։ Անձն ի զորու չէ իր կամքով սանձելու մաստուրբացիայի պահանջը և չի հասկանում, թե ինչու է դիմում այդ քայլին, երբ դրա կարիքը ամենևին չկա։ Մաստուրբացիայի այս ձևը ախտաբանական երևույթ է և պահանջում է մասնագիտական բուժում։


•    Ընդօրինակվող մաստուրբացիան
բնորոշվում է նրանով, որ այն իրականացվում է ոչ սեփական նախաձեռնությամբ։ Դրա պատճառը, սովորաբար, սեռականապես ավելի հասուն և հատկապես դեռահասային հիպերսեքսուալության մաստուրբացիայով զբաղվողներից հետ չմնալն է։


Ինչ վերաբերում է մանկական տարիքում դիտվող ձեռնաշարժությանը, ապա դա մանկական սեռականության նորմալ դրսևորում է, որից հաճույք են ստանում և ձգտում ինքնաբացահայտման։


Օրվա ընթացքում ձեռնաշարժությամբ 6-8 անգամ զբաղվելը համարվում է ախտաբանական երևույթ, որն անհրաժեշտ է կանխել անհատական զրույցների ու խորհուրդների միջոցով։ Սովորաբար, դեռահասի արժանապատվությունը նսեմացնող խրատներն ու դիտողությունները, ինչպես նաև սպառնալիքները, ֆիզիկական պատիժը, ահաբեկումը ապարդյուն են, նույնիսկ` վնասակար։ Ծնողների ու դաստիարակների հիմնական ջանքերը պետք է նպատակամղվեն երեխայի ֆիզիկական, հիգիենիկ և սեռական ճիշտ դաստիարակությանն ու հոգեբանական վերակառուցմանը։ Անհրաժեշտ է նրան վարժեցնել ճիշտ, ակտիվ ապրելակերպին, մարդկանց հետ հաղորդակցմանը, նրանց ներգրավել հակումներին համապատասխանող պարապմունքներին, ուտելիքից բացառել կծուն, թունդ թեյը և սուրճը, ստամոքսը չծանրաբեռնել քնելուց առաջ։ Քնելիս ձեռքերը պետք է լինեն վերմակի վրա, իսկ հագուստը` ազատ։


Սեռական հասունացման շրջանում հատկապես ուշադրության ու հիգիենիկ ճիշտ դաստիարակության կարիք ունեն աղջիկները։ Պետք է նշել, որ նրանք երբեմն օգտվում են հեշտանքի հասնելու այլ միջոցներից. օրինակ՝ փոքր սեռական շուրթերը ցնցելը, որոնց չափերը հաճախակի ձեռնաշարժության հետևանքով կարող են մեծանալ։ Հայտնի է նաև, որ առավել ուժեղ ձեռնաշարժային հեշտանքի են հասնում տաք ջրի շիթը ծլիկի վրա ուղղելով, իսկ որոշ կանայք` հեծանիվ քշելով, ձի հեծնելով կամ պարզապես ոտքերը ռիթմիկ սեղմելով և իրարից հեռացնելով։


Ի տարբերություն տղաների, որոնք ձեռնաշարժությանբ առավել հաճախ զբաղվում են 13-18 տարեկանում, որը նվազում է մոտավորապես 25-27-ում, կանայք այն սովորաբար սկսում են 25 տարեկանից հետո, որը խթանվում և իր առավելագույն հաճախականությանն է հասնում 30-50 տարեկանում։ Պատճառն այն է, որ, ի տարբերություն տղամարդկանց, կանանց սեքսուալ լիբիդոն ուշ է արթնանում (25-ից հետո)։ Բացի այդ, միջավայրը կանանց ձեռնաշարժության վրա առանձնապես չի ազդում, և հաճախ նրանք նույնիսկ չեն էլ գիտակցում, որ ստացած հաճույքաբեր զգացողությունները ձեռնաշարժության արդյունք են։ Իգական սեռի ներկայացուցիչները պետք է հագնեն հարմար կրծկալներ ու համապատասխան չափսերի այլ պարագաներ։


Երեխաների ու դեռահասների հանդեպ մեծահասակների զգայուն և նրբանկատ վերաբերմունքը կօգնի խուսափելու այդ սովորությունից։

Հեղինակ. Վրեժ ՇԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ բժիշկ-սեքսապաթոլոգ, բ.գ.թ., Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ սեքսոլոգիայի ամբիոն
Սկզբնաղբյուր. Առողջապահություն 01.2009
Աղբյուր. med-practic.com
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Loading...
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Մեդ-Պրակտիկ

05.03.2016

Հարգելի Karen, բարև Ձեզ: Կարևոր է ցավերի կոնկրետ տեղակայումը: Եթե դրանք գոտկային կամ աճուկային հատվածներում են, պատճառը մկանային լարվածությունն է, թուլությունը ևս կապված է դրա հետ: Ձեր նշած գանգատները հանդիպում են այն դեպքում, երբ ձեռնաշարժություն կատարվում է հաճախակի: Եթե հնարավոր է ապրեք սեռական կյանքով, դա և հոգեբանական, և ֆիզիոլոգիական առումով ավելի ճիշտ է:

Մեդ-Պրակտիկ

05.03.2016

Հարգելի Narine, բարև Ձեզ: Կուսաթաղանթի պատռումը պարտադիր չէ, որ ուղեկցի սաստիկ ցավով, և դա կախված չէ դաշտանի հետ: Կարող եք զգալ նաև թեթև ծակոց: 

Մեդ-Պրակտիկ

05.03.2016

Հարգելի Armen23, բարև Ձեզ: Ձեռնաշարժությունը չի կարող ուռուցքի կամ ամորձիների այլ հիվանդությունների պատճառ դառնալ: Ամորձիների հետ կապված ցանկացած գանգատ, չի կարելի անուշադրության մատնել: Ձեր նկարագրածը բնորոշ է հիդրոցելեին, սակայն միանշանակ համոզված լինել չի կարելի: Հարկավոր է անպայման ուրոլոգի դիմել:

Մեդ-Պրակտիկ

05.03.2016

Հարգելի Azat, բարև Ձեզ: Նախ պետք է ճշտել, դա ուռածություն է, թե ուղղակի թեքվածություն: Ունեք այլ գանգատներ, օրինակ ցավ, թե ոչ: Թեքվածության դեպքում, եթե դա շատ արտահայտված չէ և չի խանգարում սեռական ակտին, բուժման կարիք չկա: Ամեն դեպքում ցանկալի է ուրոլոգի խորհրդատվություն անցնել:

Մեդ-Պրակտիկ

05.03.2016

Հարգելի Gevorg, բարև Ձեզ: Ձեր հարցը մի փոքր խճճված է: Ընդհանրապես տղամարդկանց սեռական ակտիվությունն ավելի մեծ է առավոտյան ժամերին: Ձեզ մոտ ևս բացառություն չէ, և Դուք այդ ցանկությունը բավարարում եք ձեռնաշարժության միջոցով: Ինչ վերաբերում է գիշերային ժամերին, մի փոքր անհասկանլի է, կոնկրտե ինչն է Ձեր անքնության պատճառը:

Մեդ-Պրակտիկ

05.03.2016

Հարգելի Սերգեյ, բարև Ձեզ: Ձեռնաշարժությունը օրգանիզմի համար վտանգ չի ներկայացնում ոչ հիմա, ոչ էլ հետագայում, եթե դա նորմայի սահմաններում է և պաթոլոգիկ բնույթ չի կրում:

Մեդ-Պրակտիկ

05.03.2016

Հարգելի Tigran, բարև Ձեզ: Ձեր հարցը մի փոքր անհասկանալի է: Եթե կապտավուն երանգ ունի, ավելի հավանական է, որ պատճառը մեխանիկական վնասումն է, օրինակ հարվածը: Իսկ եթե կարմրավուն երանգ է, ավելի շատ բորբոքման է բնորոշ:

Մեդ-Պրակտիկ

05.03.2016

Հարգելի Narek, բարև Ձեզ: Կոնկրետ սահմանված քանակ գոյություն չունի: Դա օգանիզմի պահանջ է և յուրաքանչյուրի մոտ անհատական է:

Մեդ-Պրակտիկ

05.03.2016

Հարգելի Gagik, բարև Ձեզ: Ամորձիներում ցավի պատճառը հիմնականում ախտաբանական վիճակներն են, պատճառ կարող է լինել ինչպես մեխանիկական ճնշումը, այնեպես էլ տարբեր հիվանդություններ. բորբոքային-ինֆեկցիոն, վարիկոցելե, հիդրոցելե: Եթե կան ցավեր ոչ մի դեպքում չի կարելի անուշադրության մատնել: Ըստ Ձեր նկարագրածի, կարելի է ենթադրել, որ դա գոյացություն, նման պատկեր կարող է դիտվել նաև վարիկոցելեի դեպքում: Հարկավոր է անպայման դիմել ուրոլոգի, պատճառը պարզելու և համապատասխան բուժում ստանալու համար:

Մեդ-Պրակտիկ

05.03.2016

Հարգելի LIANA և  Anushik, բարև Ձեզ: Ինչ է նշանակում "Բուժել կուսաթաղանթը": Այն հիվանդություն չե և բուժման կարիք չունի:

Մեդ-Պրակտիկ

05.03.2016

Հարգելի Maks25, բարև Ձեզ: Ձեռնաշարժությունը ոչ մի կերպ չի անդրադառնում վերարտադրողական ֆունկցիայի վրա:

Մեդ-Պրակտիկ

05.03.2016

Հարգելի Alla, բարև Ձեզ: Կուսաթաղանթն ինքնուրույն չի կարող վերականգնվել, անկախ նրանից նախքան դաշտանի սկսվելն է պատռվել, թե դրանից հետո: Տնային պայմաններում հնարավոր է տեսանելի չլինի: Ճշտելու համար կարող եք դիմել գինեկոլոգի:

Մեդ-Պրակտիկ

05.03.2016

Հարգելի Gago, բարև Ձեզ: Նման բան կարող է լինել, եթե Դուք դեռահասային տարիքում եք և դեռ կանոնավոր սեռական կյանքով չեք ապրում, կամ հնարավոր է ընդհանրապես չեք ունեցել հարաբերություն: Ձեր նկարագրած գանգատների պատճառ ավելի շատ հոգեբանական է:

Մեդ-Պրակտիկ

05.03.2016

Հարգելի Artur, բարև Ձեզ: Դա կարող է կապված լինել հիգիենայի կանոնների խախտման հետ: Կարող եք կատարել լվացումներ երիցուկի թուրմով: Ինչ վերաբերում է ամորձիների ցավին, պատճառները բազմաթիվ են, պատճառ կարող է լինել մեխանիկական ճնշումը, օրինակ կիպ հագուստը, վարիկոցելեն, բորբոքային հիվանդությունները և այլն:

Մեդ-Պրակտիկ

05.03.2016

Հարգելի Anahit, բարև Ձեզ: Եթե միոման չափերով մեծ է, այն կարող է ճնշել միզապարկին և առաջացնել հաճախամիզություն: Ինչ վերաբերում է սեռական համակարգի վրա ազդեցությանը, իհարկե կարող է ազդել, քանի որ այն արգանդի բարորակ նորագոյացություն է և բնական է, որ ուղղակիորեն ազդեցություն ունի սեռական համակարգի վրա:

Մեդ-Պրակտիկ

05.03.2016

Հարգելի KARO, բարև Ձեզ: Զանազան քսուքները, հաբերը, որոնք հաճախ գովազդվում են, ցավոք ոչ էֆեկտիվ են և կասկածելի ծագում ունեն:

Մեդ-Պրակտիկ

29.02.2016

Հարգելի Մասիս, բարև Ձեզ: Սեռավարակների կանխարգելման լավագույն միջոցը պատահական սեռական կապերից խուսափելը և պաշտպանված հարաբերություններ ունենալն է:

Մեդ-Պրակտիկ

23.02.2016

Հարգելի Kok, բարև Ձեզ: Ոչինչ անել հարկավոր չէ, շատ աղջիկներ սկում են դաշտան տեսնել ավելի մեծ տարիքում: Ինչ վերաբերում է արտադրությանը. քիչ քանակությամբ լորձային արտադրությունը նորմալ է: Եթե կնկատեք գույնի փոփոխություն, արտադրությունը կդառնա հոտով և առատ, հարկավոր է դիմել գինեկոլոգի:

Մեդ-Պրակտիկ

16.02.2016

Հարգելի MM, բարև Ձեզ: Կանանց մոտ քիչ քանակությամբ լորձային արտադրություն միշտ էլ  նկատվում է, դրա նպատաը հեշտոցի խոնավեցումն է: Ձեռնաշարժության ժամանակ տեղի է ունենում սեռական գրգռում, հեշտոցում   արտադրվում է լորձանման նյութ, որը խոնավեցնում է հեշտոցի լորձաթաղանթը և նախապատրաստում սեռական կոնտակտին: Հարաբերությունից կամ ձեռնաշարժությունից հետո այդ լորձանման արտադրությունը դուրս է գալիս արտաքին միջավայր:

Մեդ-Պրակտիկ

16.02.2016

Հարգելի Marat, բարև Ձեզ: Եթե ունեցել եք չպաշտպանված սեռական հարաբերություններ, ինֆեկցիայի հավանականությունը մեծ է: Նման բան կարող դիտվել նաև հիգիենայի կանոնները չպահպանելու դեպքում: Ամեն օր լոգանք ընդունեք, քնելուց առաջ կատարեք լվացումներ երիցուկի թուրմով, եթե գանգատները շարունակվեն, հարկավոր է դիմել ուրոլոգի:

Մեդ-Պրակտիկ

16.02.2016

Հարգելի LIa, բարև Ձեզ: Դուք նշում եք, որ ցավեր լինում են դաշտանի ժամանակ, քանի որ սեռական կյանքով չեք ապրել, մնում է միայն մեկ տարբերակ: Որոշ դեպքերում կուսաթաղանիթ անցքը շատ փոքր է լինում և դաշտանի ժամանակ արյունը կուտակվում է հեշտոցում, որն էլ հենց ցավերի պատճառ է դառնում: Ցավ կարող է լինել նաև ձվարանների խնդիրների ժամանակ, բայց դրանք ավելի 

շատ աճուկային հատվածներում են և կարող են ճառագայթել դեպի հեշտոց: Ցանկալի է գինեկոլոգի խորհրդատվություն անցնել:

karen

12.02.2016

hargeli bjisk shat cernasharjutyan arcunqum es unem caver ev hima ayt caver@ u tulutyun@ aveli shatacela inch kareliya anel

narine

12.02.2016

narine etdev ban chkara ete kusataxantd patrvi kmernes cavic u aruna gali

narine

12.02.2016

Barev dzez,,ete dzernasharjutyan jamanak kusataxant@ vnasvum e, aynel dashtanayin orerum, menq cav zgumenq te voch? isk hnaravore vor cav chlini vnasvelu depqum?

Armen23

11.02.2016

barev dzes hargeli bjishk xndrum em patasxaneq dzernasharjutyan hetevanqov arajacela aj koxmom urucq amordzin poqracela bayc aravotec normala linum heto sksuma urel@ inch karelia anel vor bujvi?

Azat

11.02.2016

barev dzes bjshik arnandamis aj koxm@ uraca inch karelia anel vor ancni?

Gevorg

09.02.2016

barev dez hargeli bjishk es mi harc unem vor ind tanjume mi qani amis im serakan organ@ chat tuyl e es erp parkumem qnelu aravot@ zarnumem ev arten katarvume e dernacharjutyun es chgitem inj anel vor dzvem es chem karum gicherner@ normal qnem chatem xntrum porceq oqnel ind

Սերգեյ

08.02.2016

Հարգելի բժիշկ...ես 26 տարեկան եմ.. Մոտավորապես ամեն օր...կամ օրը մեջ..քնելուց առաջ զբաղվում ոմ ձեռնաշարժությամբ...դա վնասակար է...հիմա և հետագայի համար..??

tigran

08.02.2016

barev bjishk jan mi ban harcnem arnandamis vra kashu vra karmrela kapuyt guyni et inchica poqr mas

Narek

07.02.2016

Bzhishk orakan qani angam karelie zbaxvel cernasharzhutyamb

Կարդացեք նաև

Ինչո՞ւ են փռշտում սեքսի ժամանակ… urolog.am
Ինչո՞ւ են փռշտում սեքսի ժամանակ… urolog.am

- Բժիշկ, ես ամեն սեռական ակտից հետո փռշտում եմ 9 անգամ:

Տարիներ առաջ դիմեց մի տղամարդ` վերոնշյալ տարօրինակ գանգատով. պարտադիր փռշտոց...

Սեռական կյանք
Հաշմանդամություն և սեքս. urolog.am
Հաշմանդամություն և սեքս. urolog.am

Բոլոր հասարակությունների մեջ տարածված է այն թյուր կարծիքը, որ տեղաշարժման խնդիրներ ունեցող մարդիկ սեռական հաճույք չեն ստանում։ Իրականում ինտիմ կյանքը կարող է հրաշալի լինել նաև անվասայլակով տեղաշարժվող...

Սեռական կյանք
Ներթափանցման ցավ. urolog.am
Ներթափանցման ցավ. urolog.am

Էսթրոգենի մակարդակի նվազման հետ (հատկապես դաշտանադադարային տարիքում) առաջանում են հեշտոցային չորություն, որն անհարմար պատճառ է ներթափանցման և սեռական հարաբերության շարունակության համար...

Սեռական կյանք
Սեռական զզվանք. urolog.am
Սեռական զզվանք. urolog.am

Սեքսուալությունը ժամանակի ընթացքում փոփոխության ենթարկվելով, շեղվել է ավանդական ընկալումից և հասել նույնիսկ վտանգավոր դրսևորումների։ Նախկինում արգելված սեռական վարքագիծը ավելի է ընդունում...

Սեռական կյանք
Մարիխուանա և սեռական հաճույք. urolog.am
Մարիխուանա և սեռական հաճույք. urolog.am

Վերջին գիտական ուսումնասիրությունները վկայում են այն մասին, որ մարիխուանայի (կանեփ, cannabis) օգտագործումը բարելավում է սեռական հարաբերությունները: Ներկայում կանեփի վերաբերյալ գրեթե բոլոր հետազոտություններն...

Սեռական կյանք
Գենոֆոբիա. urolog.am
Գենոֆոբիա. urolog.am

Գենոֆոբիան (Genophobia) սեռական հարաբերություն ունենալու վախն է։

Գենոֆոբիայի հետ կապված են նաև այլ ֆոբիաներ, ինչպիսին են...

Սեռական կյանք
Հնարավո՞ր է սեքսը տիեզերքում. urolog.am
Հնարավո՞ր է սեքսը տիեզերքում. urolog.am

Տիեզերական ուղևորությունները` օգուտներից զատ, ունեն նաև սոցիալական կողմեր: Այս խնդիրները կապված են անձնական հիգիենայի կամ սոցիալական մեկուսացվածության, ինչպես նաև սեռական կյանքի հետ։ Հետևաբար...

Սեռական կյանք
Ինչպե՞ս է սեքսն ազդում մարդու հաջողության վրա. urolog.am
Ինչպե՞ս է սեքսն ազդում մարդու հաջողության վրա. urolog.am

«Մտածիր և հարստացիր» անձնական զարգացման դասական գրքում Նապոլեոն Հիլն ասում է. «Սեռական ցանկությունը ամենաուժեղն է մարդկային ցանկություններից: Այս ցանկությունից դրդված` տղամարդիկ...

Սեռական կյանք
Սեռական գրավչություն. urolog.am
Սեռական գրավչություն. urolog.am

Սեռականությունը դա հակառակ սեռի նկատմամբ սեռական պահանջն է, իսկ սեռական գրավչությունն` այդ պահանջը բավարարելու միջոցը կամ ռազմավարությունն է։ Այդ «ռազմավարության» շնորհիվ մարդը...

Սեր, հարաբերություններ, ընտանիք
Սեքսը օգտակա՞ր է առողջության համար (Is sex good for health). urolog.am
Սեքսը օգտակա՞ր է առողջության համար (Is sex good for health). urolog.am

Սեռական հարաբերության և սրտի առողջության վերաբերյալ հաճախ տրվող հարցերից են...

Սեռական կյանք
Բոլոր տարիքները նվաճելի են. 50-ից հետո սեքսի 4 առանձնահատկությունը. urolog.am
Բոլոր տարիքները նվաճելի են. 50-ից հետո սեքսի 4 առանձնահատկությունը. urolog.am

Անշուշտ, երիտասարդ տարիքում հաճախ է հետաքրքրել, արդյո՞ք ձեր տատիկը և պապիկը սեքսով  զբաղվում են, կամ գուցե ստիպե՞լ եք նրանց` ամաչելուց քրքջալ: Զարմանալի չէ, քանի որ ծեր տարիքում հնարավոր է...

Սեռական կյանք
Սեքսուալ ակտիվությունը` տղամարդկանց մոտ. urolog.am
Սեքսուալ ակտիվությունը` տղամարդկանց մոտ. urolog.am

Շատերին է հետաքրքրում՝ ինչպես բարձրացնել սեռական ակտիվությունը տղամարդկանց մոտ, հնարավո՞ր է դա իրականացնել տնային պայմաններում: Սակայն ի սկզբանե հասկանանք, թե ինչով է այն պայմանավորված և...

ՏՂԱՄԱՐԴ: Ինտիմ  
Սեքսը` շագանակագեղձի հեռացումից հետո
Սեքսը` շագանակագեղձի հեռացումից հետո

Շագանակագեղձի նյարդապահպան վիրահատական հեռացումից հետո պահպանվում են էրեկտիլ ֆունկցիայի համար պատասխանատու նյարդային խրձերը...

Ուրո-անդրոլոգիա
Սեքսը հղիության ժամանակ. կարելի է, թե` չի կարելի. morevmankan.am
Սեքսը հղիության ժամանակ. կարելի է, թե` չի կարելի. morevmankan.am

Եթե հղիությունն առանց բարդությունների է ընթանում, ապա ինտիմ հարաբերությունները շարունակելու որևէ խոչընդոտ չկա: Ավելին, ժամանակակից մանկաբարձ-գինեկոլոգները համարում են, որ հակացուցումների բացակայության...

Հղիություն, ծննդաբերություն
Անսեքս ամուսնություն ( Sexless marriage). urolog.am
Անսեքս ամուսնություն ( Sexless marriage). urolog.am

Գիտնականները հաստատում են, որ սեռական գոհունակությունն ունի շատ կարևոր դեր` զույգերի առողջ փոխհարաբերության համար։ Հետևաբար, զուգընկերոջ սեռական ցանկության անկումը կարող է վտանգել այդ հարաբերությանը...

Սեր, հարաբերություններ, ընտանիք

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ