Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Ակնաբանություն

Սուր տեսողության չորս գաղտնիք
Սուր տեսողության չորս գաղտնիք

Ինչպես պահպանել սրատես աչքերը  մինչև խոր ծերություն: Ժամանակակից մարդը ժամանակի մեծ մասն  անց է կացնում համակարգչի կամ հեռուստացույցի առջև, սակայն  դա տեսողության վրա վատ է  անդրադառնում...

Առողջապահության լրատու 3.2010 Կանխարգելում և բուժում տանը
Եղջերաթաղանթի պրոթեզավորման ներդրումը Հայաստանում

 

ºÕç»ñ³Ã³Õ³ÝÃÇ åñáû½³íáñáõÙÁ Çñ»ÝÇó Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ¿ ³ñÑ»ëï³Ï³Ý »Õç»ñ³թ³Õ³ÝÃÇ ÷áËå³ïí³ëïáõÙ: سñ¹Ï³ÛÇÝ »Õç»ñ³Ã³Õ³ÝÃÇ ÷áËå³ïí³ëïáõÙÁ (Ï»é³ïáåɳëïÇϳ) ϳï³ñíáõÙ ¿ áÕç ³ß˳ñÑáõÙ ¹»é¨ë 1905 Ãí³Ï³ÝÇó, ë³Ï³ÛÝ ³ñÑ»ëï³Ï³Ý »Õç»ñ³Ã³Õ³ÝÃÇ (Ï»é³ïáåñáû½Ç) ÷áËå³ïí³ëïáõÙÁ Ý»ñ¹ñí»É ¿ Áݹ³Ù»ÝÁ 10 ï³ñÇ ³é³ç

ԼՈՒՐԵՐ: Ակնաբանություն
Loading...

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ