Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Գաստրոէնտերոլոգիա և լյարդաբանություն

Լյարդի ցիռոզ. armeniamedicalcenter.am

Լյարդի ցիռոզ. armeniamedicalcenter.am

Լյարդի ցիռոզը (cirhosis hepatis) քրոնիկ կլինիկաախտաբանական ախտահարում է, որը զարգանում է լյարդի պարենխիմայում ինտերստիցիալ տիպի մատրիքսի շարունակական կուտակման հետևանքով: Ցիռոզը համարվում է ֆիբրոգենեզի վերջնական (տերմինալ) փուլ: Այն ընթանում է լյարդում ֆիբրոզ սեպտաների, ռեգեներացիոն հանգույցների ձևավորմամբ:

Լյարդում գործընթացները բերում են լյարդի նորմալ հյուսվածքի կառուցվածքի՝ լյարդային արխիտեկտոնիկայի և անոթային համակարգի փոփոխման՝ ներլյարդային անաստամոզների առաջացմամբ:

Որո՞նք են ցիռոզի առաջացման պատճառները:

Ցիռոզի դասակարգման համար պետք է հաշվի առնել էթիոլոգիական գործոնը (վիրուսային, ալկոհոլային, տոքսիկ, աուտոիմուն, ժառանգական նյութափոխանակային, կանգային, խոլեստատիկ և այլն), մորֆոլոգիական փոփոխությունները (մանր հանգուցային- միկրոնոդուլյար, խոշոր հանգուցային- մակրոնոդուլյար, և խառը), ծանրության աստիճանը:

Հիվանդության առաջացման մեջ կարևոր դեր ունեն քրոնիկ վիրուսային հեպատիտիները (A, B, C), ալկոհոլիզմը, նյութափոխանակության ժառանգական խանգարումները, լեղուղիների հիվանդությունները, սրտային անբավարարությունը, քիմիական և դեղորայքային թունավորումները, աուտոիմուն գործընթացները, լեղականգը (խոլեստազ) և այլն:

Լյարդի ցիռոզի ի՞նչ տեսակներ կան:

Ցիռոզի վիրուսային (վիրուսային հեպատիտ) տեսակը պայմանավորված է լյարդային բջիջներում՝ հեպատոցիտներում, վիրուսի երկարատև ներկայությամբ (պերսիստենցիա):

Հաջորդ տեսակը ալկոհոլային ցիռոզն է, որի առաջացման հիմքում ալկոհոլային երկարատև ինտոքսիկացիան է, որը հանգեցնում է աղիներից վիտամինների և սպիտակուցների ներծծման խանգարման, դրանով իսկ նպաստելով լյարդի ցիռոզի զարգացմանը, ինչպես նաև՝ անմիջականորեն սպեցիֆիկ կերպով ազդում է հեպատոցիտների և նյութափոխանակության վրա:

Ցիռոզի տեսակներից են ժառանգական նախատրամադրվածության հիմքով նյութափոխանակության խանգարումների առաջացրած լյարդային ախտաբանությունները՝ α1-անտիտրիպսինի անբավարարություն, գալակտոզեմիա, գլիկոգենի կուտակման հիվանդություն, հեմոքրոմատոզ, Վիլսոն-Կանավալովի հիվանդություն:

Լյարդի ցիռոզի մյուս տեսակը՝ տոքսիկ ցիռոզը ծագում է քառաքլոր ածխածնի, ֆոսֆորի, արսենի միացությունների կրկնվող և երկարատև ազդեցության արդյունքում, սննդային և բուսական թույներով թունավորումների դեպքում (թունավոր սնկեր):

Դեղորայքներից առավել հեպատոտոքսիկ են մեթիլդոֆան, իզոնիազիդը, ցիտոստատիկները, ամինազինը, քլորոֆորմը, որոշ հակաբիոտիկներ, սուլֆանիլամիդային դեղեր և այլն:

Լյարդի լեղային (բիլիար) ցիռոզի առաջացման մեջ նշանակություն ունեն ներ և արտալյարդային լեղուղիների խցանումը (օբտուրացիա) և բորբոքումը, որոնք հանգեցնում են լեղականգի: Ցանկացած պատճառ, որը բերում է արտալյարդային լեղուղիների խցանման, կարող է երկրորդային բիլիար ցիռոզի պատճառ լինել:

Լյարդում երկարատև երակային կանգը ևս կարող է բերել ցիռոզի զարգացման, որը հաճախ հանդիպում է սրտային անբավարարության ժամանակ, հատկապես, եռփեղկ փականի անբավարարության:

Խոսենք լյարդի ցիռոզի պաթոգենեզի մասին:

Լյարդի ցիռոզի պաթոգենեզը սերտորեն կապված է մորֆոգենեզի հետ: Լյարդի ցիռոզի զարգացման մեխանիզմում առավել մեծ նշանակություն ունեն հեպատոցիտների տարբեր տևողությամբ կրկնվող նեկրոզները: Այդ նեկրոզներն առաջանում են

էթիոլոգիական գործոնների ազդեցության տակ և հանգեցնում են լյարդի ռետիկուլյար հենքի փոփոխության, սպիների առաջացման, լյարդի շրջակա պահպանված հատվածներում արյունամատակարարման խանգարման:

Պահպանված հեպատոցիտներում կամ բլթակների հատվածներում ուժեղանում է ռեգեներացիան` նեկրոզի օջախից մուտք գործող և աճը խթանող նյութերի ազդեցությամբ: Առաջացած մեծ հանգույց-ռեգեներատները ճնշում են իրենց շրջապատող հյուսվածքը և նրա անոթային ցանցը: Հատկապես ուժեղ են ճնշվում լյարդային երակները, որի արդյունքում զարգանում է արյան արտահոսքի խանգարում: Դա բերում է դռներակային գերճնշման (պորտալ հիպերտենզիա) և դռներակի ու լյարդային երակների միջև բերանակցումների առաջացման, ինչը նպատակ ունի հեշտացնել ներլյարդային արյան շրջանառությունը:

Սակայն արյունը բերանակցումներով շրջանցում է լյարդի պահպանված հյուսվածքը (պարենխիման), իսկ դա կտրուկ վատացնում է վերջինիս արյունամատակարարումը և կարող է բերել նոր իշեմիկ նեկրոզների, ցիռոզի հարաճման՝ նույնիսկ առաջնային էթիոլոգիական գործոնի բացակայության պայմաններում:

Միաժամանակ տեղի է ունենում կոլագենային շարակցական հյուսվածքի աճ: Հարպորտալ (պերիպորտալ) դաշտերից շարակցա-հյուսվածքային միջնորմները (սեպտաներ) ներաճում են լյարդի պարենխիմայի մեջ և ձևավորում են (ֆրագմենտացիա) բլթակներ:

Առաջացած «կեղծ» բլթակները հետագայում կարող են դառնալ հանգուցային ռեգեներացիայի աղբյուր:

Որո՞նք են ցիռոզի տեսանելի ախտանշանները:

Ցիռոզով հիվանդներիզննման ժամանակ դիտվում ենհետևյալ նշանները.

Հյուծում, երբ ո՛չ միայն անհետանում է ենթամաշկային ճարպաբջջանքը, այլև զարգանում է մկանների ատրոֆիա (հատկապես վերին ուսագոտու): Այդպիսի հիվանդներն ունեն բնորոշ ընդհանուր տեսք՝ նիհարած դեմք (մաշկի գորշ կամ սուբիկտերիկ գույնով), վառ շրթունքներ և լեզու, այտոսկրային շրջանի էրիթեմա, բարակ վերջույթներ և մեծ որովայն (ասցիտիհաշվին), որովայնի պատի ենթամաշկային երակների լայնացում, ոտքերի այտուցներ: Հիվանդների ընդհանուր սնուցման խանգարումը կապված է մարսողության, սննդի յուրացման, ինչպես նաև ախտահարված լյարդում սպիտակուցի սինթեզի խանգարման հետ:

Դեղնուկը՝ բացի բիլիար ցիռոզի դեպքերից, հեպատոցելյուլար (լյարդաբջջային) անբավարարության արտահայտություն է: Ախտահարված հեպատոցիտները մասամբ կորցնում են արյունից բիլիռուբինի կլանման և այն գլյուկուրոնաթթվի հետ կապելու ունակությունը: Կապված բիլիռուբինի արտազատումը լեղու մեջ ևս խանգարվում է: Արդյունքում արյան շիճուկում մեծանում է բիլիռուբինի պարունակությունը: Դեղնուկին, սովորաբար, բնորոշ է կղանքի մասնակի գունաթափումը, մեզի մգացումը: Հաճախ դեղնուկն ուղեկցվում է մաշկային քորով: Դեղնուկի արտահայտվածությունը տարբեր է՝ սկսած թեթև սուբիկտերիկությունից մինչև արտահայտված իկտերիկ վիճակ:

Զննման ժամանակ հայտնաբերվում են նաև անոթային «աստղիկներ», որոնք կարող են հայտնվել հիվանդության արտահայտված ախտանիշներից մի քանի տարի առաջ: Դրանց քանակի շատացումը և գունավորման հատուկ պայծառությունը դիտվում են հիվանդության սրացման ժամանակ: Լինում է նաև ափերի էրիթեմա («լյարդային ափեր»), կարմիր, փայլող շուրթեր, բերանի լորձաթաղանթի կարմրություն, կարմիր «լաքապատ» լեզու, գինեկոմաստիա և տղամարդկանց մոտ զարգացող այլ սեռական հատկանիշներ (դեմքի, կրծքի, որովայնի մազերի աճի նվազում, ճաղատացում), քսանթոմատոզ վահանիկներ մաշկի վրա (բնորոշ է բիլիար ցիռոզին), «թմբկափայտիկների» տեսքով մատներ:

Որովայնի մաշկի զննումով կարելի է հայտնաբերել որովայնային պատի հյուծված մաշկի միջով տեսանելի լայնացած երակները (caput Medusae). կոլատերալ երակային ցանցը կարող է տեսանելի լինել նաև կրծքի վրա:

Ինչպիսի՞ն է կլինիկական պատկերը:

Ցիռոզի կլինիկական պատկերը տարբեր է՝ կախված էթիոլոգիական գործոնից, հիվանդության փուլերից և ակտիվությունից:
Տարբերակում են ցիռոզի երկու՝ կոմպենսացիայի և դեկոմպենսացիայի փուլ: Հիվանդության անախտանիշ ընթացքը հիմնականում համապատասխանում է լյարդի ցիռոզի կոմպենսացված փուլին: Այս փուլում հիվանդները, սովորաբար, գանգատվում են արտահայտված ընդհանուր թուլությունից, հոգնածության զգացումից, սրտխառնոցից, ախորժակի անկումից, քաշի կորստից,աշխատունակության անկումից, դեղնուկից:

Դեկոմպենսացված փուլի ժամանակ ցիռոզի բնորոշ ախտանշանները և համախտանիշներն են պորտալ հիպերտենզիան՝ դռներակի համակարգում ճնշման բարձրացումը, որը բերում է պորտալ անոթներում, լյարդային անոթներում, ստորին սիներակում արյան շրջանառության խանգարման, կերակրափողի երակների վարիկոզ լայնացումը, հեպատոմեգալիան, ասցիտը, սպլենոմեգալիան:

 

Հեպատոմեգալիան լինում է հիվանդության սկզբում, իսկ ուշ փուլերում դիտվում է լյարդի չափերի փոքրացում: Սպլենոմեգալիան պայմանավորված է երակային կանգով, պորտալ համակարգում արյան շրջանառության խանգարմամբ: Հեպատոլիենալ համախտանիշը ցիռոզի դեպքում հաճախ ուղեկցվում է հիպերսպլենիզմով՝ դիտվում է արյան ձևավոր տարրերի նվազում (լեյկոպենիա, թրոմբոցիտոպենիա, անեմիա) և ոսկրածուծում դրանց քանակի շատացում:

Ասցիտը որովայնի խոռոչում ազատ հեղուկի կուտակումն է: Ասցիտի զարգացմանը նպաստում է պորտալ հիպերտենզիան: Լյարդի ցիռոզի ժամանակ դիտվում է ներլյարդային դիմադրության (ռեզիստենտության) բարձրացում, որը բերում է դռներակային համակարգում արյան հոսքի դժվարացման և ճնշման բարձրացման:Արյունահոսությունների հետ կապված` լինում է երկաթդեֆիցիտային սակավարյունություն,B12 վիտամինի և ֆոլաթթվի փոխանակության խանգարման հետևանքով դիտվում է մակրոցիտար սակավարյունություն, իսկ փայծաղի ակտիվացած հեմոլիզի հետևանքով՝ հեմոլիտիկ սակավարյունություն:

Դեղնուկի առաջացումը պայմանավորված է լյարդաբջջային անբավարարությամբ, որի ժամանակ խանգարվում է բիլիռուբինի մետաբոլիզմը, այն արտահայտվում է մաշկի և տեսանելի լորձաթաղանթների դեղնությամբ: Զարգացման հիմքում են մակարդման գործոնների սինթեզի նվազումը, թրոմբոցիտների քանակի և ֆունկցիոնալ վիճակի խանգարումը:

Ցիռոզի ժամանակ ի՞նչ բարդություններ կարող են լինել:

Ծանր բարդություններ են կերակրափողի, ստամոքսի, 12-մատնյա աղու լայնացած երակներից զանգվածային արյունահոսությունները, որոնք կարող են ունենալ մահացու ելք:

Կարող են լինել նաև քթային, լնդային, արգանդային արյունահոսություններ, մաշկային հեմոռագիաներ, որոնք ի հայտ են գալիս ցիռոզի արտահայտված դեկոմպենսացիայի շրջանում:
 
Էնդոկրին խանգարումների հետ կապված դիտվում է գինեկոմաստիա, սեռական ակտիվության ընկճում, ֆեմինիզացիա, կանանց մոտ` դիսմենորեա, ամենորեա, անպտղություն:

Ցիռոզով հիվանդների 50%-ի մոտ կարող է առաջանալ շաքարային դիաբետ:

Բարդություններից է նաև էնցեֆալոպաթիան: Լյարդային էնցեֆալոպաթիան նեյրոփսիխիկ համախտանիշ է, որը կապված է լյարդաբջջային անբավարարության հետ: Էնցեֆալոպաթիան ախտորոշվում է, երբ լյարդային դիսֆունկցիայով պացիենտների մոտ ժխտվում են ուղեղային այլ հիվանդությունները: Զարգացման հիմքում են տոքսիկ նյութերը (ամոնիակ, մերկապտան), կեղծ նեյրոտրանսմիտրների առաջացումը, գամմա-ամինոկարագաթթվի կուտակումն արյան մեջ:

Երիկամներում՝ ակնհայտ ախտաբանության բացակայության պայմաններում, որպես լյարդային հիվանդության բարդություն կարող է առաջանալ երիկամային անբավարարություն (հեպատոռենալ համախտանիշ):

Ինչպե՞ս ախտորոշել:

Լաբորատոր հետազոտություններ: Ակտիվ ցիռոզային գործընթացի ընթացքում արյան կողմից դիտվում է սակավարյունություն, լեյկոպենիա, թրոմբոցիտոպենիա և ԷՆԱ-ի մեծացում: Սակավարյունությունը կարող է լինել հիպերսպլենիզմի, արյունահոսությունների, լյարդաբջջային անբավարարության, ոչ հազվադեպ նաև ուժեղացած հեմոլիզի (որն ուղեկցվում է ծայրամասային արյան ռետիկուլոցիտոզով) հետևանք:

Արյան շիճուկում լինում է նաև բիլիռուբինի մակարդակի մեծացում` հատկապես հիվանդության ուշ շրջաններում: Մեզում հայտնաբերվում է ուրոբիլինի մեծ քանակ, որը լյարդային անբավարարության կարևոր ցուցանիշ է: Մեզում ուրոբիլինի և կղանքում ստերկոբիլինի քանակությունը նվազում է արտահայտված դեղնուկի առկայության դեպքում, երբ աղիներ է անցնում բիլիռուբինի ոչ մեծ քանակություն: Դեղնուկի դեպքում մեզում որոշվում է նաև բիլիռուբինը: Լյարդիֆունկցիայի մասին կարելի է դատել՝ արյան շիճուկումորոշելով լյարդի ֆունկցիոնալ փորձերը՝ընդհանուր սպիտակուց, ալբումին, բիլիռուբիններ, ԱԼՏ, ԱՍՏ, ԳԳՏ, հիմնային ֆոսֆատազա, կոագուլոգրամմա, արյան սերոլոգիական քննություն, լյարդի օնկոմարկերի որոշում՝ ալֆա ֆետոպրոտեին:

Գործիքային հետազոտություններ: ՈՒՁՀ միջոցով կարելի է դատել ինչպես լյարդի հյուսվածքի, այնպես էլ անոթների մասին, ախտորոշել պորտալ, բիլիար հիպերտենզիան, որոշել ասցիտի առկայությունը:

ԷԳԴՍ հետազոտությունը տեղեկատվական է լյարդի ցիռոզի բարդություններից՝ պորտալ հիպերտենզիայի հայտնաբերման համար: Պորտալ հիպերտենզիան բերում է կերակրափողի երակների վարիկոզ լայնացած երակների առաջացման, որոնք հայտնաբերվում են ԷԳԴՍ հետազոտության ժամանակ:

Էնդոսկոպիան ունի ո՛չ միայն ախտորոշիչ, այլ նաև բուժիչ նշանակություն: Էնդոսկոպիկ միջամտությամբ իրականացվում է արյունահոսության դադարեցում, կերակրափողի երակների լիգավորում:

Որովայնի օրգանների համակարգչային շերտագրությունը և ՄՌՏ-ն ևս բավականին տեղեկատվական հետազոտման մեթոդներ են:

Ինչպե՞ս բուժել լյարդի ցիռոզը:

Ռեժիմը և սննդակարգը՝ կախված հիվանդության էթիոլոգիայից, ծանրության, ակտիվության աստիճանից, բորբոքային-նեկրոտիկ գործընթացների ակտիվությունից, տարբեր են:

Ռեժիմը միշտ պետք է լինի խնայողական, սահմանափակվում է ֆիզիկական ակտիվությունը: Հարկավոր է բացառել ալկոհոլը և տոքսիկ նյութերի հետ շփումը: Դեղորայքային բուժումը պետք է ուղղված լինի էթիոլոգիական գործոնների կարգավորմանը:

Կիրառվում է դեզինտոքսիկացիոն թերապիա: Նշանակվում են հեպատոցիտների նյութափոխանակությունը լավացնող պատրաստուկներ՝վիտամիններ (վիտամին B6, B1, ֆոլաթթու, վիտամին B12), հեպատոպրոտեկտորներ, միզամուղներ(վերոշպիրոն, ֆուրոսեմիդ), միաժամանակ նաև իրականացվում է էլեկտրոլիտների վերահսկողություն:

Կայուն ասցիտները, որոնք չեն ենթարկվում դեղորայքային բուժման, կարիք ունեն լապարացենտեզի: Աուտոիմուն ցիռոզների բուժման նպատակով կիրառվում են գլյուկոկորտիկոստերոիդներ: Վիրուսային ծագման ցիռոզների բուժման համար կիրառվում են ինտերֆերոններ: Էնցեֆալոպաթիայի դեպքումիրականացվում է անտիբիոտիկների կիրառում, օրինակ՝ ռիֆաքսիմին, նշանակվում է նաև հեպամերց, որն ունի դետոքսիկացիոն ազդեցություն,դյուֆալակ կամ լակսալակ, որոնք ապահովում են աղիների նորմալ աշխատանքըև նպաստում աղիների միջոցով օրգանիզմից տոքսիկ նյութերի հեռացմանը:

Մարգարիտա Մարգարյան,
գաստրոէնտերոլոգ
«Արմենիա» ՀԲԿ

Սկզբնաղբյուր. armeniamedicalcenter.am
med-practic.com կայքի ադմինիստրացիան տեղեկատվության բովանդակության համար

պատասխանատվություն չի կրում
Loading...
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Կարդացեք նաև

Հիպերբիլիռուբինեմիա. armeniamedicalcenter.am
Հիպերբիլիռուբինեմիա. armeniamedicalcenter.am

Հիպերբիլիռուբինեմիան արյան մեջ բիլիռուբինի մեծ քանակն է, որն արտաքինից արտահայտվում է մաշկի նորմալ գույնի փոփոխությամբ: Նորմայում արյան մեջ այդ պիգմենտի քանակը չպետք է գերազանցի 20,5 մկմոլ/լ-ը...

Ախտորոշում Լաբորատոր հետազոտություններ
Ո՞րն է Բուրխավեի համախտանիշը. կրծքային վիրաբույժ Սուրեն Վարդանյան. armeniamedicalcenter.am
Ո՞րն է Բուրխավեի համախտանիշը. կրծքային վիրաբույժ Սուրեն Վարդանյան. armeniamedicalcenter.am

Կերակրափողի ինքնաբուխ պատռվածքը եզակի հանդիպող հիվանդություն է, որը կլինիկորեն դրսևորվում է Մակլերի տրիադայով...

Վիրաբուժություն
Գաստրոէզոֆագեալ ռեֆլյուքս. nairimed.com
Գաստրոէզոֆագեալ ռեֆլյուքս. nairimed.com

Ռեֆլյուքս կոչվում է տարբեր հեղուկների հետադարձ հոսքը. տվյալ դեպքում` ստամոքսից կերակրափող։ Գոյություն ունի նաև գազային ռեֆլյուքս  (հետհոսք)՝ ստամոքսի մասսամբ կարծր կամ` հաճախ, հեղուկ պարունակության...

Հելիկոբակտեր պիլորի (Helicobacter pylori). հարցազրույց գաստրոէնտերոլոգ Մարգարիտա Մարգարյանի հետ. armeniamedicalcenter.am
Հելիկոբակտեր պիլորի (Helicobacter pylori). հարցազրույց գաստրոէնտերոլոգ Մարգարիտա Մարգարյանի հետ. armeniamedicalcenter.am

Ի՞նչ վարակ է հելիկոբակտեր պիլորին:

Հելիկոբակտեր պիլորին գրամ բացասական միկրոբ է, ունի պարույրաձև տեսք և ապրում է ստամոքսաելքի շրջանում...

Լյարդի ճարպային հեպատոզ. հարցազրույց գաստրոէնտերոլոգ Մարգարիտա Մարգարյանի հետ. armeniamedicalcenter.am
Լյարդի ճարպային հեպատոզ. հարցազրույց գաստրոէնտերոլոգ Մարգարիտա Մարգարյանի հետ. armeniamedicalcenter.am

Լյարդի ճարպային հեպատոզը հիվանդություն է, որի դեպքում լյարդի բջիջներում տեղի է ունենում ճարպի ավելցուկային կուտակում: Դա հավաքական հասկացություն է, և իր մեջ ներառում է երկու ախտաբանական վիճակ...

Կոլոնոսկոպիա. հարցազրույց գաստրոէնտերոլոգ-էնդոսկոպիստ Անդրանիկ Ղազարյանի հետ. armeniamedicalcenter.am
Կոլոնոսկոպիա. հարցազրույց գաստրոէնտերոլոգ-էնդոսկոպիստ Անդրանիկ Ղազարյանի հետ. armeniamedicalcenter.am

Կոլոնոսկոպիան էնդոսկոպիկ հետազոտություն է, որը նախատեսված է հետազոտելու հաստ աղիքային համակարգը՝ հետանցքից մինչև կույր աղու գմբեթ, երբեմն մինչև բարակ աղու վերջին հատված՝ իլեուս...

Ախտորոշում
Լյարդի ցիռոզ. armeniamedicalcenter.am
Լյարդի ցիռոզ. armeniamedicalcenter.am

Լյարդի ցիռոզը լյարդի տարբեր քրոնիկ հիվանդությունների վերջնական փուլն է: Այն ախտորոշվում է, երբ լյարդի բջիջներում (հեպատոցիտներ) փոփոխությունները դառնում են անվերադարձ:  Լյարդի բջիջները քայքայվում են...

Էնդոսկոպիա. հարցազրույց Անդրանիկ Ղազարյանի հետ. armeniamedicalcenter.am
Էնդոսկոպիա. հարցազրույց Անդրանիկ Ղազարյանի հետ. armeniamedicalcenter.am

Ի՞նչ է հետազոտում էնդոսկոպիան:

Էնդոսկոպիան հետազոտության եղանակ է, որ օգնությամբ հետազոտում են ամբողջ մարսողական համակարգը...

Ախտորոշում
Վտանգավո՞ր է զկռտոցը, ինչպե՞ս վերացնել. nairimed.com
Վտանգավո՞ր է զկռտոցը, ինչպե՞ս վերացնել. nairimed.com

Դարեր շարունակ մարդկանց հետաքրքրել է զկռտոցի պատճառը, նրանք փորձել են բացատրություններ տալ, ոմանք` խելամիտ, ոմանք՝ հորինված...

Որդանման ելուն (ապենդիքս). ավելո՞րդ, թե՞ կարևոր օրգան. nairimed.com
Որդանման ելուն (ապենդիքս). ավելո՞րդ, թե՞ կարևոր օրգան. nairimed.com

Որդանման ելունը կույր աղու թերաճած ելունն է, որն իր ձևով որդ է հիշեցնում: Մինչև վերջերս այն համարվում էր մարդու օրգանիզմի ավելորդ մաս, որից միայն տհաճություններ կարելի էր սպասել։ Հենց այդ պատճառով տարբեր...

Վիրաբուժություն
Աղիների միկրոբիոմը և նրա ազդեցությունն օրգանիզմի վրա. հարցազրույց գաստրոէնտերոլոգ Մարգարիտա Մարգարյանի հետ. armeniamedicalcenter.am
Աղիների միկրոբիոմը և նրա ազդեցությունն օրգանիզմի վրա. հարցազրույց գաստրոէնտերոլոգ Մարգարիտա Մարգարյանի հետ. armeniamedicalcenter.am

Ի՞նչ է աղիների միկրոբիոմը:

Աղիների միկրոֆլորան բազմաբաղադրիչ էկոհամակարգ է: Աղիներում ապրում են 500-ից ավելի միկրոօրգանիզմներ...

Helicobacter pylori (պիլորուսի հելիկոբակտեր). armeniamedicalcenter.am
Helicobacter pylori (պիլորուսի հելիկոբակտեր). armeniamedicalcenter.am

Պիլորուսի (փական կամ սեղմակ ստամոքսի և տասնեկումատյնա աղու միջև) հելիկոբակտերը (ՊՀ) մանրէ է, որը վարակում է ստամոքսի և 12-մատնյա աղու տարբեր հատվածները, առաջացնում գաստրիտ, խոց, քաղցկեղ...

Ստամոքս-աղիքային համակարգի վերին հատվածների ստենտավորում. armeniamedicalcenter.am
Ստամոքս-աղիքային համակարգի վերին հատվածների ստենտավորում. armeniamedicalcenter.am

Ստամոքս-աղիքային համակարգի (ՍԱՀ) վերին հատվածների որոշ հիվանդություններ առաջացնում են տարեր հատվածների լուսանցքի նեղացում, կամ լրիվ անանցանելիություն, որը սննդի ընդունումը և մարսումը դարձնում են անհնար...

Բուժում
Ինչպե՞ս ազատվել այրոցից. nairimed.com
Ինչպե՞ս ազատվել այրոցից. nairimed.com

Եթե երբևիցե առատ, սուր կամ չափազանց ճարպոտ սննդի ընդունումից հետո կրծքավանդակում այրվող կրակ եք զգացել, ապա, հավանաբար, ծանոթ եք այրոցի հետ։ Միլիոնավոր մարդիկ տառապում են այդ տհաճ երևույթից...

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ