Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Գաստրոէնտերոլոգիա և լյարդաբանություն

Աղիքների դիսբակտերիոզի (դիսբիոզ) բուժման նոր տարբերակ

Աղիքների դիսբակտերիոզի (դիսբիոզ) բուժման նոր տարբերակ

Մակրոօրգանիզմը` իր միկրոֆլորայի հետ միասին, ամբողջական էկոլոգիական համակարգ է, որը մշտապես գտնվում է հավասարակշռության վիճակում: Չնայած օրգանիզմի վրա արտաքին միջավայրի տարբեր գործոնների ազդեցությանը` միկրոֆլորայի կազմը հարաբերականորեն կայուն է մնում:

 

Նշենք, սակայն, որ օրգանիզմի կոմպենսատոր հնարավորություններն անսահմանափակ չեն: Խիստ անբարենպաստ պայմանների դեպքում նրանում տեղի է ունենում մակրոօրգանիզմի միկրոֆլորայի փոփոխություն, որը և դառնում է դիսբիոզի պատճառ: 

 

Աղիքային միկրոֆլորայի խախտումների վերացումը համարվում է գաստրոէնտերոլոգիայի կարևորագույն խնդիրներից մեկը: Այդ խանգարումները կարող են ընթանալ ինչպես մարսողական համակարգի, այնպես էլ այլ համակարգերի հիվանդության դեպքում և ուղեկցվել առանց ցավի ու այլ ախտանիշների: Հիվանդության հնարավոր անցումը դիսբիոզի պայմանավորված է մակրոօրգանիզմի վիճակով: 

 

Դիսբիոզի պատճառ կարող են դառնալ տարբեր գործոններ` հակաբիոտիկների, հորմոնային և ոչ ստերոիդային հակաբորբոքային դեղամիջոցների, անտացիդների, իմունոդեպրեսանտների ոչ ճիշտ օգտագործումը, ինչպես նաև վարակիչ հիվանդությունները, սթրեսը, տարիքը, և այլ ազդակներ:

 

Հաշվի առնելով դիսբիոզի զարգացման պատճառների բազմազանությունը, ինչպես նաև աղիքային միկրոֆլորայի փոփոխությունների առաջացման առանձնահատկությունները, բուժում նշանակելիս անհրաժեշտ է ցուցաբերել հիմնավորված մոտեցում:

 

Ամբողջ աշխարհում ստամոքսաաղիքային հիվանդությունների կանխարգելման և բուժման համար լայնորեն օգտագործվում են պրոբիոտիկներ, որոնց շնորհիվ աղիքային միկրոֆլորան վերականգնվում է: Պրոբիոտիկները նպաստում են նյութափոխանակության լավացմանը: Լաբորատոր և կլինիկական հետազոտությունները փաստում են, որ կաթնաթթվային բակտերիաներով ստամոքսաաղիքային համակարգի գաղութացման շնորհիվ օրգանիզմի իմունային պատասխանն ուժեղանում է: Ելնելով փաստացի տվյալներից, գտնում ենք, որ պրոբիոտիկներով իմունախթանման եղանակը կարող է լայն կիրառություն ստանալ: Բացի այդ, լորձաթաղանթի ամբողջականության պահպանման և դրա թափանցելիության նորմալացման համար կարևորագույն դեր ունի նաև աղիքների հարստացումը կաթնաթթվային բակտերիաներով: Աղիքային դիսբիոզի ժամանակ օգտագործվում են կաթնաթթվային բակտերային տարբեր նյութեր, որոնք հիմնական բուժական գործոններն են: Պրոբիոտիկներից բացի, արդյունավետ են սննդամթերքը, լակտո- և բիֆիդում բակտերիաների մեծ պարունակությամբ հավելումները, հատկապես դրանց համակցված կիրառումը: 

 

Ներկայումս օգտագործվում են մեծ թվով պրոբիոտիկներ (ացիդոլին, բիֆիֆորմ, ացիպոլ, ացիդոլակտ, էուֆլորիններ, նորմոֆլորին, բիոն-3 և այլն): Բուժման արդյունքը պայմանավորված է հիվանդության ընթացքով և դիսբիոզի աստիճանով: Հայտնի է, որ առավել ծանր է համարվում III աստիճանը: Յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում բժիշկը պետք է որոշում կայացնի պրոբիոտիկի նշանակման նպատակահարմարության մասին: 

 

Հայաստանում աղիքների դիսբիոզի և բորբոքային, ֆունկցիոնալ հիվանդությունների բուժման ու կանխարգելման նպատակով ճառագայթային բժշկության, ուռուցքաբանության ոլորտում, ինչպես նաև մանկական պրակտիկայում, լայնորեն օգտագործվում է ՙՆարինե՚ կաթնաթթվային մթերքը: Հետագայում այդ հիմքի վրա մշակվել և առաջարկվել է նոր խտանյութի ստացման եղանակը: Այն պատրաստվում է կովի կաթից, կուլտիվացնելով Lactobacillus acidofilus Ep-2, շտամ-317/402 մաքուր կուլտուրայի վրա: Դրա ֆիզիկաքիմիական հիմնական հատկությունն այն է, որ չոր նյութերի կշռային մասը կազմում է 13-14%: Հնարավոր եղավ մեծացնել կաթնաթթվային բակտերիաների կենդանի բջիջների խտությունը` 1մլ-ում 5մլրդ-ից հասցնելով 20մլրդ-ի, առանց խտանյութի թթվայնության փոփոխության: Պարզվել, որ տարբեր բնույթի պայմանական-ախտածին միկրոօրգանիզմների նկատմամբ խտանյութն օժտված է մանրէասպան մեծ ակտիվությամբ: 

 

Հետազոտությունների առաջին փուլում ՀՀ առողջապահության նախարարության կուրորտաբանության և ֆիզիկական բժշկության ԳՀԻ-ում ուսումնասիրել ենք մարսողական համակարգի տարբեր հիվանդություններով պայմանավորված` կլինիկորեն արտահայտված աղիքային դիսբիոզով 120 հիվանդի: Խտանյութով կուրսային բուժման ժամանակ (20-22 օր) արձանագրվել է բարձր արդյունք: Նկատվել է նաև դրական տեղաշարժ առաջին մեկ շաբաթ ընդունելուց հետո: Բուժման վերջում որովայնի շրջանի ցավերը վերացել են, նկատելիորեն նվազել վքնածության զգացումը, որովայնի գրգռվածությունը: Որովայնի խորը շոշափման ժամանակ հիվանդների 80-85%-ի ցավերը պակասել են: Բուժման ընթացքում 2-3%-ի մոտ հայտնաբերվել են ալերգիկ թույլ երևույթներ, ավելի հաճախ` ցանի տեսքով: Խտանյութի ընդունման չափաքանակը փոքրացնելուց կամ այն մի քանի օր չընդունելուց հետո ցանը գրեթե անհետացել է: Հազվադեպ նկատվել է թթվայնության կարճատև զգացում, որը չի անհանգստացրել հիվանդին, եթե խտանյութն օգտագործվել է ուտելուց հետո կամ գազազրկված հանքային տաք ջրով: Հիվանդների մեծ մասի կղանքի մակրո- և միկրոպատկերը կարգավորվել է, անհետացել են լորձը և տհաճ հոտը: Քրոնիկական գաստրիտով և խոլեցիստիտով հիվանդների 27%-ի մոտ II աստիճանի դիսբիոզը դարձել է I աստճանի: Պայմանական-ախտածին միկրոֆլորայի քանակը նվազել է, իսկ բիֆիդում- և լակտոբակտերիաներինը` վերականգնվել: Աղիքների բորբոքման ժամանակ հիվանդների 21%-ի մոտ դիսբիոզը II աստիճանից դարձել է I աստճանի: Հետևաբար խտանյութի կուրսային ընդունման ժամանակ դիսբիոզը զգալիորեն պակասում է, որը նպաստում է կղանքի մեջ բիֆիդումի, լակտոբակտերիաների, ինչպես նաև աղիքային լակտոզոպոզիտիվ ցուպիկների քանակի ավելացմանը:

 

Կոլոնոսկոպիայի տվյալների համաձայն, խտանյութի կուրսային ընդունումից հետո հիվանդների 80%-ի հաստ աղիքի լորձաթաղանթի բորբոքային երևույթները նկատելիորեն նվազել են, իսկ 85%-ի էրոզիան` վերացել: Դրական դինամիկա է նկատվել նաև էզոֆագոգաստրոդուոդենոսկոպիայով, սոնոգրաֆիայով: Նվազել են ստամոքսի և 12-մատնյա աղիքի բորբոքային երևույթները (65-70%), վերացել մանր էրոզիան (75%), լավացել է 70%-ի լեղապարկի կրճատման ֆունկցիան, փոքրացել պատի հաստությունը:

 

Ստացված տվյալները հաստատում են, որ խտանյութը լավացնում է ոչ միայն աղիքների վիճակը, այլև դրականորեն է ազդում ստամոքսաաղիքային ամբողջ համակարգի վրա: Աղիքների արտահայտված դիսբիոզի դեպքում նորմալացումը հաստատված է 80, իսկ ավելի թույլ դրական տեղաշարժ` 14%-ի մոտ: 

 

Անհրաժեշտ է նշել, որ խտանյութի ազդեցությամբ ճնշվում է Helicobacter pylori-ի ակտիվությունը: Հիմնվելով վերը նշված տվյալների վրա, մենք օգտագործում ենք խտանյութը խոցային հիվանդության և էրոզիվ գաստրոդուոդենիտի բուժման նպատակով: Նկատվել են էրոզիայի անհետացում և խոցի չափսերի փոքրացում ու սպիացում: Բացահայտվել է նաև կաթնաթթվային բակտերիաներով հարստացված հանքային ջրի դրական ազդեցությունը ստամոքսաաղիքային համակարգի մի շարք հիվանդություններից առաջացած դիսբիոզի ժամանակ: Կլինիկական հետազոտությունները ցույց տվեցին, որ համակցման շնորհիվ դրական տեղաշարժերն ավելի արտահայտված են, քան միայն խտանյութի ընդունման ժամանակ: 

 

Բիոակտիվ բուժիչ ըմպելիքն ընդունելուց հետո, կղանքի բակտերիոլոգիական հետազոտությունների համաձայն, աղիքային բիոցենոզը նորմալացել է կամ լավացել: Լավացել է նաև աղիքների վիճակը: Զգալիորեն լավացել է ստամոքսի, 12-մատնյա աղիքի (85%), լյարդի, լեղապարկի աշխատանքը: Հանքային ջրով հարստացված խտանյութի օգտագործման ժամանակ հիվանդների կողմից գանգատներ չեն արձանագրվել, ուստի այդ մեթոդը մեծ հաջողությամբ կիրառվում է էրոզիվ գաստրոդուոդենիտի և խոցային հիվանդության բուժման նպատակով: 

 

Աղիքների արտահայտված դիսբիոզի դեպքում, հատկապես բիֆիդում և լակտոբակտերիաների քանակի կտրուկ նվազման ժամանակ, անհրաժեշտ է երկարացնել խտանյութի ընդունման ժամկետը մինչև 1-1,5 ամիս` բուժման կուրսը կրկնելով 3-4 ամիս հետո: 

 

Այսպիսով, կաթնաթթվային խտանյութն ինչպես առանձին, այնպես էլ հանքային ջրի հետ, անհրաժեշտ է օգտագործել մարսողական համակարգի հիվանդություններից առաջացած աղիքային տարբեր աստիճանի դիսբիոզի բուժման, ինչպես նաև կանխարգելման նպատակով:

Հեղինակ. Է.Հ. Գրիգորյան ՀՀ ԱՆ կուրորտաբանության և ֆիզիկական բժշկության ԳՀԻ
Սկզբնաղբյուր. Առողջապահություն 2.2011 (291)
Աղբյուր. med-practic.com
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Loading...
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Մեդ-Պրակտիկ

01.03.2015

Հարգելի Լուսինե, ներկայացված հոդվածում խոսքը "Նարինե"-ի խտանյութի մասին է, որը կարող եք ձեռք բերել բոլոր դեղատներից:

Լուսինե

13.02.2015

ես չհասկացա ինչ դեղամիջոց է ես կարող եմ գնել դեղատնից եթե այո խնդռւմ եմ ասել անունը ինձ խիստ անհրաժեշտ է

Կարդացեք նաև

Էնդոսկոպիա. հարցազրույց Անդրանիկ Ղազարյանի հետ. armeniamedicalcenter.am
Էնդոսկոպիա. հարցազրույց Անդրանիկ Ղազարյանի հետ. armeniamedicalcenter.am

Ի՞նչ է հետազոտում էնդոսկոպիան:

Էնդոսկոպիան հետազոտության եղանակ է, որ օգնությամբ հետազոտում են ամբողջ մարսողական համակարգը...

Ախտորոշում
Վտանգավո՞ր է զկռտոցը, ինչպե՞ս վերացնել. nairimed.com
Վտանգավո՞ր է զկռտոցը, ինչպե՞ս վերացնել. nairimed.com

Դարեր շարունակ մարդկանց հետաքրքրել է զկռտոցի պատճառը, նրանք փորձել են բացատրություններ տալ, ոմանք` խելամիտ, ոմանք՝ հորինված...

Որդանման ելուն (ապենդիքս). ավելո՞րդ, թե՞ կարևոր օրգան. nairimed.com
Որդանման ելուն (ապենդիքս). ավելո՞րդ, թե՞ կարևոր օրգան. nairimed.com

Որդանման ելունը կույր աղու թերաճած ելունն է, որն իր ձևով որդ է հիշեցնում: Մինչև վերջերս այն համարվում էր մարդու օրգանիզմի ավելորդ մաս, որից միայն տհաճություններ կարելի էր սպասել։ Հենց այդ պատճառով տարբեր...

Վիրաբուժություն
Լյարդի ցիռոզ. armeniamedicalcenter.am
Լյարդի ցիռոզ. armeniamedicalcenter.am

Լյարդի ցիռոզը (cirhosis hepatis) քրոնիկ կլինիկաախտաբանական ախտահարում է, որը զարգանում է լյարդի պարենխիմայում ինտերստիցիալ տիպի մատրիքսի շարունակական կուտակման հետևանքով: Ցիռոզը համարվում է...

Աղիների միկրոբիոմը և նրա ազդեցությունն օրգանիզմի վրա. հարցազրույց գաստրոէնտերոլոգ Մարգարիտա Մարգարյանի հետ. armeniamedicalcenter.am
Աղիների միկրոբիոմը և նրա ազդեցությունն օրգանիզմի վրա. հարցազրույց գաստրոէնտերոլոգ Մարգարիտա Մարգարյանի հետ. armeniamedicalcenter.am

Ի՞նչ է աղիների միկրոբիոմը:

Աղիների միկրոֆլորան բազմաբաղադրիչ էկոհամակարգ է: Աղիներում ապրում են 500-ից ավելի միկրոօրգանիզմներ...

Helicobacter pylori (պիլորուսի հելիկոբակտեր). armeniamedicalcenter.am
Helicobacter pylori (պիլորուսի հելիկոբակտեր). armeniamedicalcenter.am

Պիլորուսի (փական կամ սեղմակ ստամոքսի և տասնեկումատյնա աղու միջև) հելիկոբակտերը (ՊՀ) մանրէ է, որը վարակում է ստամոքսի և 12-մատնյա աղու տարբեր հատվածները, առաջացնում գաստրիտ, խոց, քաղցկեղ...

Ստամոքս-աղիքային համակարգի վերին հատվածների ստենտավորում. armeniamedicalcenter.am
Ստամոքս-աղիքային համակարգի վերին հատվածների ստենտավորում. armeniamedicalcenter.am

Ստամոքս-աղիքային համակարգի (ՍԱՀ) վերին հատվածների որոշ հիվանդություններ առաջացնում են տարեր հատվածների լուսանցքի նեղացում, կամ լրիվ անանցանելիություն, որը սննդի ընդունումը և մարսումը դարձնում են անհնար...

Բուժում
Ինչպե՞ս ազատվել այրոցից. nairimed.com
Ինչպե՞ս ազատվել այրոցից. nairimed.com

Եթե երբևիցե առատ, սուր կամ չափազանց ճարպոտ սննդի ընդունումից հետո կրծքավանդակում այրվող կրակ եք զգացել, ապա, հավանաբար, ծանոթ եք այրոցի հետ։ Միլիոնավոր մարդիկ տառապում են այդ տհաճ երևույթից...

Գրգռված աղու համախտանիշ. nairimed.com
Գրգռված աղու համախտանիշ. nairimed.com

Գրգռված աղու համախտանիշն ախտանիշների խումբ է, որը կապված է հաստ աղու գործառույթների խանգարումների հետ՝ ներառյալ տարբեր աստիճանի արտահայտվածության որովայնային ցավեր, փորկապություն...

Ինչպե՞ս չբուժել այրոցը. nairimed.com
Ինչպե՞ս չբուժել այրոցը. nairimed.com

Դեղատներում ներկայացված են բազմաթիվ «անտացիդ» (լատիներենից թարգմանաբար նշանակում է հակաթթվային) պատրաստուկներ, որոնք ալյումին են պարունակում։ Դեղերի կոնկրետ անվանումներ չեն նշվի...

Թքագեղձերի դերի, կարևորության և ախտաբանության մասին մանրամասնում է բժիշկ Արամ Բադալյանը. nairimed.com
Թքագեղձերի դերի, կարևորության և ախտաբանության մասին մանրամասնում է բժիշկ Արամ Բադալյանը. nairimed.com

Չարորակ գոյացությունները շարունակում են մնալ 21-րդ դարի լրջագույն մարտահրավերը։ Քչերը գիտեն, որ բերանի խոռոչում և մարսողական համակարգում կարևոր գործառույթ կատարող ու մեր կողմից քիչ ուշադրության...

Ներզատաբանություն
Լեղապարկի հեռացումը փրկություն է մի շարք բարդություններից. «Արթմեդ» ԲՎԿ
Լեղապարկի հեռացումը փրկություն է մի շարք բարդություններից. «Արթմեդ» ԲՎԿ

Լեղապարկը օրգանիզմում օժանդակ դերակատարություն ունի։ Այնտեղ կուտակվում է լեղի, որը օգնում է օրգանիզմին յուրացնել ճարպոտ սնունդը։ Բայց այս օրգանում կարող են նաև առաջանալ քարեր։ Ցավոք սրտի միակ բուժումը...

Վիրաբուժություն
Գաստրոէզոֆագյալ ռեֆլուքս. armeniamedicalcenter.am
Գաստրոէզոֆագյալ ռեֆլուքս. armeniamedicalcenter.am

Գաստրոէզոֆագյալ ռեֆլյուքսը հիվանդություն է, որը բնորոշվում է ստամոքսի պարունակության վերհոսքով դեպի ստամոքս և բերանի խոռոչն իրար կապող կերակրափող: Սննդի անցումը ստամոքսով կարգավորվում է հատուկ...

Փորկապությունը հղիության ժամանակ. morevmankan.am
Փորկապությունը հղիության ժամանակ. morevmankan.am

Փորկապությունը հիմնականում դիտվում է հղիության երկրորդ եռամսյակում, երբ պտուղը չափերով մեծանում է:  Բայց երբեմն լինում է և առաջին եռամսյակի առաջին շաբաթից...

Հղիություն, ծննդաբերություն Պերինատոլոգիա, մանկաբարձություն և ուրո-գինեկոլոգիա
Ի՞նչ է կոլոնոսկոպիան. nairimed.com
Ի՞նչ է կոլոնոսկոպիան. nairimed.com

Պարզենք, թե ի՞նչ է կոլոնոսկոպիան, ինչպե՞ս ճիշտ նախապատրաստվել և արդյո՞ք անհրաժեշտ ախտորոշիչ միջոցառում է...

Ախտորոշում

Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in /sites/med-practic.com/classes/flud_class.php on line 33

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ