ՆՈՐ ԱՐԵՇ պոլիկլինիկա
Նեղ մասնագիտական կաբինետներ Թերապևտիկ ծառայություն
Օժանդակ բուժական ծառայություններ Մանկական ծառայություն
ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ բժշկական կենտրոն. ՆՈՐ ԱՐԵՇ պոլիկլինիկա ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ բժշկական կենտրոն. ՆՈՐ ԱՐԵՇ պոլիկլինիկա ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ բժշկական կենտրոն. ՆՈՐ ԱՐԵՇ պոլիկլինիկա ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ բժշկական կենտրոն. ՆՈՐ ԱՐԵՇ պոլիկլինիկա
Գլխավոր տնօրեն Ասյա Սեդրակյան Կանանց կոնսուլտացիայի բաժանմունքի արիչ Լիլիյա Կոստանյան
Թերապևտիկ բաժանմունքի վարիչ Մարինե Պետրոսյան  Ակնաբուժական ծառայության ղեկավար  
Մանկաբուժական բաժանմունքի վարիչ Մարինե Մարգարյան Լաբորատոր-ախտորոշիչ ծառայության ղեկավար Անահիտ Բրուտյան
Ֆիզիոթերապևտիկ  ծառայության ղեկավար Նազարյան Սոնա    
Հասցե Հայաստան,  ք. Երևան,  Ազատամարտիկների  82/2    
Հեռախոս Տնօրենի ընդունարան +374 10 45 20 70 Տեղեկատու +374 10 45 24 76
  Մեծահասակների մատենավորման բաժին +374 10 45 24 75 Թերապևտիկ բաժանմունք +374 10 45 32 82
  Մանկաբուժական բաժանմունքի մատենավորման բաժին +374 10 45 24 75 Մանկաբուժական բաժանմունք +374 10 45 40 72
  Ֆիզիոթերապևտիկ  ծառայություն   Լաբորատոր-ախտորոշիչ ծառայություն  
 
ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ

Պոլիկլինիկան ստեղծվել է 1982թ., որպես  «Թիվ 2 պոլիկլինիկա»: 30.10.2003թ.  «Երևան քաղաքի առողջապահական հաստատությունների օպտիմալացման շրջանակներում մի շարք բաժնետիրական ընկերություններ և պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններ վերակազմակերպելու մասին» հ.1413-Ն որոշման համաձայն Երևանի քաղաքապետարանի «Թիվ 1 կլինիկական ծննդատուն»-ը , «Թիվ 2 պոլիկլինիկա»-ն ,«Թիվ 10 պոլիկլինիկա»-ն  և «Թիվ 21 պոլիկլինիկա»-ն միաձուլման միջոցով վերակազմակերպվում են «ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ» ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՓԲԸ-ի:

 

Երևանի քաղաքապետի որոշմամաբ 01.10.2012թ.   «Գրիգոր Նարեկացի» բժշկական կենտրոն  ՓԲԸ-ն վերակազմակերպվել է առանձնացման ձևով` ստեղծելով «Նոր Արեշ»  պոլիկլինիկա, «Սարի թաղ» պոլիկլինիկա» և «Նուբարաշեն» պոլիկլինիկա փակ բաժնետիրական ընկերություններ։

 

(Ընկերության միակ բաժնետերը Երևան համայնքն է, որի անունից հանդես է գալիս Երևանի քաղաքապետը։

 

Պոլիկլինիկան իրականացնում է մասնագիտական կոնսուլտացիաներ և համապատասխան բուժում, բնակչության բժշկահիգիենիկ դաստիարակություն և Հայաստանի Հանրապետության Առողջապահության նախարարության կողմից արտոնագրված այլ կանխարգելիչ միջոցառումներ, մասնակցում բժշկական ստանդարտների մշակմանը, ներդրմանը և բժիշկների, միջին բուժական անձնակազմի որակավորման բարձրացման, հետդիպլոմային վերապատրաստմանը, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով համագործակցում է առողջապահական և այլ հիմնարկների, իրավաբանական անձանց հետ։)

 

ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ
       
Ընկերության գործունեության հիմնական տեսակն է` առողջապահական, բուժօգնության կազմակերպում և սպասարկում։ Իր առջև դրված նպատակների տեսակ է` նպատակների արդյունավետ կատարումն ապահովելու համար:
 

 

 

    Նեղ մասնագիտական կոնսուլտացիայի և մասնագիտացված բուժման կարիք ունեցող անձանց ժամանակին ուղարկում է համապատասխան բժշկական հիմնարկներ կամ մասնագետների մոտ,
    Մասնակցում է բժշկական ստանդարտների մշակմանն ու ներդրմանը,

 

 

    Իրականացնում է բնակչության բժշկահիգիենիկ դսատիարակություն և Հայաստանի Հանրապետության Առողջապահության նախարարության կողմից արտոնագրված այլ կանխարգելիչ միջոցառումներ,

 

 

    Ըստ սահմանված կարգի մասնակցում է բժիշկների և միջին բուժ. անձնակազմի որակավորման բարձրացման, հետդիպլոմային վերապատրաստմանը,

 

 

    Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով համագործակցում է առողջապահական և այլ հիմնարկների, իրավաբանական անձանց հետ։
       
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԸ
 
 Գործունեության հիմնական ոլորտներն են.
    պետական պատվերի շրջանակներում բնակչության արտահիվանդանոցային բժշկական օգնություն և սպասարկում,
    պետական պատվերի շրջանակներից դուրս արտահիվանդանոցային բժշկական օգնություն և սպասարկում:
       
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
 
Մատուցվում են հետևյալ ծառայությունները.
    թերապևտիկ ծառայություններ,
    մանկաբուժական ծառայություններ,
    նեղ մասնագիտացված բժշկական օգնություն,
    լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ ծառայություններ,
    զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց փորձաքննություն և բուժում:
    Ժամանակավոր անաշխատանուկության փորձաքննություն 
    Հիվանդների ներկայացում ԲՍՓՀ
    Անհետաձգելի  ամբուլատոր բժշկական օգնության ցուցաբերում 

 

    Անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով դեղամիջոցներ ստանալու իրավունք ունեցող անձանց դեղերով ապահովում

 

    հիվանդությունների ախտորոշում, բուժում` ներառյալ ներարկումներ (ներակնային, հարակնային և այլն…),

 

    փոքր միջամտություններ (օտար մարմնի հեռացում, արցունք-քթային խողովակի զոնդավորում),
    հիվանդների դիսպանսեր հսկողություն:
       
Պոլիկլինիկայում գործում են հետևյալ նեղ մասնագիտական ծառայությունները.
    Ակնաբուժական ծառայությունակնաբուժական (վիզիոմետրիա, տոնոմետրիա, բիոմիկրոսկոպիա, օֆթալմոսկոպիա, սկիասկոպիա, ռետինոսկոպիա (ռեֆրակցիայի որոշում միջազգային ստանդարտներին համապատասխան մեթոդով, որը միակն է Երևանի պոլիկլինիկաներում)),
    քիթ-կոկորդ-ականջաբանական,
    էնդոկրինոլոգիական,
    սրտաբանական,
    վիրաբուժական,
    ուրոլոգիական,
    վնասվածքաբանական,
    մաշկավեներական,
    նյարդաբանական,
    ֆթիզիատրիկ,
    ուռուցքաբանական,
    ինֆեկցիոն,
    գաստրոէնտերոլոգիական,
    ստոմատոլոգիական:
       
ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԵՐԸ
Թերապևտիկ բաժանմունք

Թերապևտիկ բաժանմունք.

 

  հիվանդությունների կանխարգելում, վաղ հայտնաբերում, ախտորոշում, բուժում ու վերականգնողական միջոցառումներ,
  քրոնիկ հիվանդների հսկողություն,
  տնային կանչերի իրականացում և կազմակերպում,
  բնակչության բժշկա-հիգիենիկ կրթում,
  կանխարգելիչ պատվաստումների ապահովում,

 

  անհրաժեշտության դեպքում հատուկ և դժվարամտչելի հետազոտոթյունների կազմակերպում:
     
ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ բժշկական կենտրոն. ՆՈՐ ԱՐԵՇ պոլիկլինիկա   ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ բժշկական կենտրոն. ՆՈՐ ԱՐԵՇ պոլիկլինիկաԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ բժշկական կենտրոն. ՆՈՐ ԱՐԵՇ պոլիկլինիկա
 
Մանկաբուժական բաժանմունք

Մանկաբուժական բաժանմունքում կատարվում են.
     տարիքային անհրաժեշտ բոլոր պատվաստումներ,

 

  առողջ երեխայի հսկողություն` երեխայի աճի և զարգացման գնահատմամբ հիվանդությունների վաղ հայտնաբերում և բուժում:
     
Լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ բաժանմունք
 

  Լաբարատոր հետազոտություններ.
    ընդհանուր կլինիկական,
    բիոքիմիական,
    իզոսերոլոգիական,
    ցիտոլոգիական,
    մանրէաբանական:

  Գործիքային հետազոտություններ.
    ռենտգեն հետազոտություն,
    սոնոգրաֆիկ հետազոտություն,
    էլեկտրասրտագրություն,
    ֆլուորոգրաֆիա:
 
    ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ բժշկական կենտրոն. ՆՈՐ ԱՐԵՇ պոլիկլինիկա. մանկաբուժական բաժանմունք
     
Կանանց կոնսուլտացիա
 
    Կանանց կոնսուլտացիայում կատարվում են.
  հղիների նախածննդյան հսկողություն,
  գործիքային հետազոտություններ,
  գինելոլոգիական հիվանդությունների բուժում:
     
Ֆիզիոթերապևտիկ ծառայություն
 
    Ֆիզիոթերապևտիկ ծառայությունում գործում են.
  Ֆիզիոպրոցեդուրաների կաբինետ մանուալ թերապիա և բուժական մերսում լոգոպեդ
     
Պոլիկլինիկայում կան նաև ախտահանման կաբինետ, միջամտության կաբինետ, վիճակագրական կաբինետ, (մատենավորման բաժինների մեծ և մանկ
     
2013թ. «Նոր-Արեշ» պոլիկլինիկա ՓԲԸ-ն տնօրեն Ալեն Բաբայանի գլխավորությամբ 2 անգամ ստացել է «ՇՆՈՐՀԱԿԱԼԱԳԻՐ» Երևանի քաղաքապետի կողմից:

 

Կազմակերպության ստորաբաժանումները
Լուրեր Ծառայություններ Գիտական բժշկություն Երեխա Թվեր, փաստեր, դեպքեր Իրադարձություններ Կազմակերպություններ Հիվանդություններ Կին Աֆորիզմներ Հրապարակումներ Բժիշկներ Ավանդական բժշկություն Տղամարդ Տեսասրահ Հայտարարություններ Հիվանդություններ Առողջ ապրելակերպ Կոսմետոլոգիա Ուղարկել բացիկ Հրատապ թեմա Դեղեր Բժշկական իրավունք Ալգորիթմեր, թեստեր Կապ Մեր հյուրն է Առաջին օգնություն Պատմական խրոնիկա Կարիերային սանդուղքով