Տնօրեն Գագիկ Պետրոսյան
   
Հասցե Հայաստան, ք. Երևան, Արշակունյաց պող., շենք 43
Հեռախոս +374 10 44 01 23
   
   
   
   
   
ԱՐՇԱԿՈՒՆՅԱՑ պոլիկլինիկան 1941-1945թթ. շահագործվել է որպես բուժսանմաս, 1945-1952 թթ.` թիվ 5 հիվանդանոց, 1952-1980 թթ.` 5-րդ բուժմիավորում, իսկ 1980-2004 թթ.` թիվ 18 պոլիկլինիկա, 2004թ. առ այսօր` ԱՐՇԱԿՈՒՆՅԱՑ պոլիկլինիկա:  
   
ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ № 18. ԱՐՇԱԿՈՒՆՅԱՑ ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ № 18. ԱՐՇԱԿՈՒՆՅԱՑ
 

 
   
Բուժհաստատությունն սպասարկում է 21 831 մեծահասակ և 6 928 մանկական բնակչության: Ներառում է հետևյալ բաժանմունքները և ծառայությունները. տեղամասային թերապևտիկ  բաժին, տեղամասային մանկական բաժին, կանանց կոնսուլտացիա, հակատուբերկուլոզային ծառայություն, կլինիկական, կենսաքիմիական, սերոլոգիական լաբորատորիա, ռենտգենագրաֆիա, ֆլուորոգրաֆիա, սոնոգրաֆիա, ԷՍԳ, մանրէաբանական լաբորատորիա:  
   
Նեղ  մասնագիտական ծառայություններն են` ներզատաբանական, ուռուցքաբանական,  մաշկավեներաբանական, վիրաբուժական, քիթ-կոկորդ-ականջաբանական, ակնաբուժական, նյարդաբանական, սրտաբանական, վարակաբանական, հակատուբերկուլոզային, ատամնաբուժական, ֆիզիոթերապևտիկ, ֆունկցիոնալ ախտորոշման:  
   
Մեր  առանձնահատկությունը կայանոմ է նրանում, որ պոլիկլինիկան սպասարկում է ընտանիքի բոլոր անդամներին` հղիների, փոքրիկների, մեծահասակների։  
   
ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ № 18. ԱՐՇԱԿՈՒՆՅԱՑ
 
Պոլիկլինիկայի գործունեության հիմնական տեսակն է առողջապահական բուժօգնության կազմակերպում և սպասարկում:
   
Նպատակները.
հիվանդության կանխարգելում,
ախտորոշում,
բուժում.
վերականգնողական միջոցառումների իրականացում,
նեղ մասնագիտական խորհրդատվության կազմակերպում, մասնագիտական բուժման կարիք ունեցող անձանց ուղեգրի տրամադրում համապատասխան բժշկական հիմնարկներ,
պատվաստումների իրականացում,
ողջ ազգաբնակչության բժշկական կրթում, կանխարգելիչ միջոցառումների իրականացում,
բժշկական անձնակազմի որակավորման բարձրացում։
   
Գորխունեության ոլորտը.
պետպատվերի շիջանակներում ազգաբնակչության արտահիվանդանոցային բժշկական սպասարկում,
պետպատվերի շրջանակներից դուրս արտահիվանդանոցային բժշկական օգնություն և սպասարկում։
   
ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ № 18. ԱՐՇԱԿՈՒՆՅԱՑ. Սրտաբանի կաբինետ ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ № 18. ԱՐՇԱԿՈՒՆՅԱՑ. Ստոմատոլոգիական կաբինետ ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ № 18. ԱՐՇԱԿՈՒՆՅԱՑ. Հակատուբերկուլոզին կաբինետ
 
Ծառայությունների բնութագիրը.
թերապևտիկ ծառայություն,
մանկաբուժական ծառայություն,
կանանց կոնսուլտացիա,
նեղ մասնագիտական բժշկական օգնություն,
լաբորատոր, գործիքային ախտորոշիչ ծառայություններ.
զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց սպասարկում։
   
ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ № 18. ԱՐՇԱԿՈՒՆՅԱՑ. Հակատուբերկուլոզին կաբինետ ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ № 18. ԱՐՇԱԿՈՒՆՅԱՑ. Լաբորատորիա
 
Կազմակերպության նեղ մասնագիտական ստորաբաժանումները.
ՔԿԱ կաբինետ,
ակնաբուժական կաբինետ,
ներզատաբանական կաբինետ,
սրտաբանական կաբինետ,
ուռուցքաբանական կաբինետ,
մաշկավեներաբանական կաբինետ,
նյարդաբանական կաբինետ,
ատամնաբուժական կաբինետ,
վիրաբուժական կաբինետ,
վարակաբանական կաբինետ,
մանկաբարձ-գինեկոլոգիական ծառայություն,
հակատուբերկուլոզային ծառայություն,
մերսման կաբինետ։
 
ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ № 18. ԱՐՇԱԿՈՒՆՅԱՑ. Մերսման կաբինետ ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ № 18. ԱՐՇԱԿՈՒՆՅԱՑ. Մանկաբուժական կաբինետ ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ № 18. ԱՐՇԱԿՈՒՆՅԱՑ. Ռենտգեն կաբինետ
 
Մանկաբուժական բաժանմունքում առկա են նաև.
նյարդահոգեբույժի կաբինետ,
մերսման կաբինետ,
լոգոպեդի կաբինետ,
պրոֆպատվաստումների կաբինետ։
   
ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ № 18. ԱՐՇԱԿՈՒՆՅԱՑ. Լաբորատորիա ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ № 18. ԱՐՇԱԿՈՒՆՅԱՑ. Լաբորատորիա ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ № 18. ԱՐՇԱԿՈՒՆՅԱՑ. Սոնոգրաֆիայի կաբինետ
   
Ախտորոշիչ ծառայություններ
Գործիքային.
ռենտգեն կաբինետ,
ֆլուորոգրաֆիայի կաբինետ,
ԷՍԳ կաբինետ,
սոնոգրաֆիայի կաբինետ։
   
Լաբորատորիա.
ընդհանուր կլինիկական,
բիոքիմիական,
սերոլոգիական։
   
ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ № 18. ԱՐՇԱԿՈՒՆՅԱՑ. Նեղ մասնագետներ

 

 

 

ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ № 18. ԱՐՇԱԿՈՒՆՅԱՑ. Մանկաբուժական բաժանմունք

 

 

 

ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ № 18. ԱՐՇԱԿՈՒՆՅԱՑ. Հակատուբերկուլոզին կաբինետ

 

 

 

ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ № 18. ԱՐՇԱԿՈՒՆՅԱՑ

 

 

 

ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ № 18. ԱՐՇԱԿՈՒՆՅԱՑ. Լաբորատորիա

 

 

 

ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ № 18. ԱՐՇԱԿՈՒՆՅԱՑ

 

 

 

 

ԱՐՇԱԿՈՒՆՅԱՑ

պոլիկլինիկա


Կազմակերպության ստորաբաժանումները
Լուրեր Ծառայություններ Գիտական բժշկություն Երեխա Թվեր, փաստեր, դեպքեր Իրադարձություններ Կազմակերպություններ Հիվանդություններ Կին Աֆորիզմներ Հրապարակումներ Բժիշկներ Ավանդական բժշկություն Տղամարդ Տեսասրահ Հայտարարություններ Հիվանդություններ Առողջ ապրելակերպ Կոսմետոլոգիա Ուղարկել բացիկ Հրատապ թեմա Դեղեր Բժշկական իրավունք Ալգորիթմեր, թեստեր Կապ Մեր հյուրն է Առաջին օգնություն Պատմական խրոնիկա Կարիերային սանդուղքով