• Մերսում
 
ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ   № 12 ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ   № 12 ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ   № 12
Հասցե        Հայաստան, 0101, Երևան, Մարշալ Խուդյակով փող., 1
   
 
Տնօրեն

Արմեն  Վարդումյան

+374 10 62 36 30 Թերապևտիկ բաժանմունքի վարիչ

Գայանե  Աղայան 

+374 10 61 07 32
Տնօրենի տեղակալ բուժական գծով

Վառվառա  Մելիքյան

+374 99 90 77 27 Լաբորատորիայի վարիչ

Սոնա  Պապոյան

+374 91 77 88 20
Մանկաբուժուական բաժանմունքի վարիչ

Քնարիիկ  Ասատրյան

+374 10 61 74 40 Կանանց կոնսուլտացիայի բաժանմունքի վարիչ    
 

 

Նեղ մասնագիտական ծառայություններ Մանկաբուժական բաժանմունք Ախտորոշիչ ծառայություն
սրտաբանական կաբինետ, քիթ-կոկորդ-ականջաբանական կաբինետ, Գործիքային հետազոտություն.
ակնաբուժական կաբինետ, պրոֆ պատվաստումների կաբինետ,   ռենտգենաբանական կաբինետ:
նյարդաբանական կաբինետ, ակնաբուժական կաբինետ, Ֆունկցիոնալ ախտորոշման կաբինետ.
գաստրոէնտերոլոգիական կաբինետ, սրտաբանառևմատոլոգիական կաբինետ,     էլեկտրասրտագրության կաբինետ,
քիթ-կոկորդ-ականջաբանական բաժանմունք, լոգոպեդի կաբինետ,   ֆլյուրոգրաֆիկ կաբինետ:
վիրաբուժական կաբինետ, մերսման կաբինետ, Լաբորատորիա.
ուռուցքաբանական կաբինետ, դպրոց-նախադպրոցական կաբինետ,     ընդհանուր կլինիկական,
ներզատաբանական կաբինետ, դեռահասների կաբինետ,     բիոքիմիական,
մաշկավեներոլոգիական կաբինետ, նյարդաբանական կաբինետ։     իզոսեռոլոգիական.
ստոմատոլոգիական կաբինետ,     ցիտոլոգիական:
ալերգոլոգիական կաբինետ, Առողջարարական ծառայություններ   Մանտուի  կաբինետ
ուռոլոգիական կաբինետ, ֆիզիոթերապևտիկ կաբինետ,      
վարակաբանական կաբինետ, բուժական ֆիզկուլտուրայի կաբինետ, Թերապևտիկ բաժանմունք
ֆթիզիատրիկ կաբինետ, մերսման կաբինետ։ Կանանց կոնսուլտացիայի բաժանմունք
ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ   № 12
 
ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ № 12. Թերապևտիկ բաժանմունք
ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ   № 12. Մերսման կաբինետ
Մանկական մերսման կաբինետում
 
ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ   № 12. Մանկական մերսման կաբինետում
Մանկաբույժի մոտ
 
ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ   № 12. Վերականգնողական կաբինետում
Վերականգնողական կաբինետում
 
ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ   № 12. Վերականգնողական կաբինետում
Վերականգնողական կաբինետում
 
ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ   № 12. Ստոմատոլոգի մոտ
Ստոմատոլոգի մոտ
 
 
 

ԳԵԴԵՈՆ ՌԻԽՏԵՐ

ԲԲԸ, Հունգարիա,
հայաստանյան
ներկայացուցչություն

ԳԵԴԵՈՆ ՌԻԽՏԵՐ ԲԲԸ, Հունգարիա, հայաստանյան ներկայացուցչություն

ԿԱՅՔԻ ՀՈՎԱՆԱՎՈՐ
 
ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ
Ընկերության գործունեության հիմնական նպատակն է առողջապահական, բուժօգնության կազմակերպումը և սպասարկումը.
նեղ մասնագիտական կոնսուլտացիայի և մասնագիտացված բուժման կարիք ունեցող անձանց ժամանակին ուղարկում է համապատասխան բժշկական հիմնարկներ կամ մասնագետների մոտ,
մասնակցում է բժշկական ստանդարտների մշակմանն ու ներդրմանը,
իրականացնում է բնակչության բժշկահիգիենիկ դսատիարակություն և Հայաստանի Հանրապետության Առողջապահության նախարարության կողմից արտոնագրված այլ կանխարգելիչ միջոցառումներ,
  ըստ սահմանված կարգի մասնակցում է բժիշկների և միջին բուժ. անձնակազմի որակավորման բարձրացման, հետդիպլոմային վերապատրաստմանը,
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով համագործակցում է առողջապահական և այլ հիմնարկների, իրավաբանական անձանց հետ։
ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ   № 12. Կանանց կոնսուլտացիա
 
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԸ
 Գործունեության հիմնական ոլորտներն են.
պետական պատվերի շրջանակներում բնակչության արտահիվանդանոցային բժշկական օգնություն և սպասարկում,
պետական պատվերի շրջանակներից դուրս արտահիվանդանոցային բժշկական օգնություն և սպասարկում:
ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ № 12. Թերապևտիկ բաժանմունք ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ № 12. Մանկաբուժական բաժանմունք, նեղ մասնագետներ
 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻԲՆՈՒԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
Մատուցվում են հետևյալ ծառայությունները.
թերապևտիկ ծառայություններ,
մանկաբուժական ծառայություններ,
նեղ մասնագիտացված բժշկական օգնություն,
լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ ծառայություններ,
զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց փորձաքննություն և բուժում:
ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ № 12. Նեղ մասնագետներ
Կազմակերպության ստորաբաժանումները
Լուրեր Ծառայություններ Գիտական բժշկություն Երեխա Թվեր, փաստեր, դեպքեր Իրադարձություններ Կազմակերպություններ Հիվանդություններ Կին Աֆորիզմներ Հրապարակումներ Բժիշկներ Ավանդական բժշկություն Տղամարդ Տեսասրահ Հայտարարություններ Հիվանդություններ Առողջ ապրելակերպ Կոսմետոլոգիա Ուղարկել բացիկ Հրատապ թեմա Դեղեր Բժշկական իրավունք Ալգորիթմեր, թեստեր Կապ Մեր հյուրն է Առաջին օգնություն Պատմական խրոնիկա Կարիերային սանդուղքով