Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Բուժման մեթոդներ

Siemens modularis variostar-comfort version լիթոտրիպտորի օգտագործումը մեր կլինիկական պրակտիկայում

Բանալի բառեր. հեռահար քարափշրում, Siemens modularis variostar, կրունկոսկրի խիթ, բուժման էֆֆեկտիվություն 

Ներածություն: 1980 ականների սկզբից, երբ էքսրակորպորալ քարափշրումը ներդըրվեց կլինիկա այն շատ արագ համընդհանուր տարածում գտավ և ըստ էության հեղաշրջում իրականացրեց միզաքարային հիվանդության բուժման գործում: Հեռահար քարափշրումը ներկայումս հանդիսանում է միզաքարային հիվանդության բուժման հիմնական մեթոդը (միզային քարերի հեռացման 90 և ավել տոկոս դեպքերում օգտագործվում է հեռահար քարափշրում): Dornier HM3 լիթոտրիպտորը ժամանակի ընթացքում քննություն բռնելով ենթարկվել է անընդհատ կատարելագործման և ի հայտ են եկել նոր սերնդի լիթոտրիպտթրներ, որոնք հնարավորություն են տալիս ոչ միայն բավական արդյունավետ բուժել միզային քարերը, այլև նրա առանձին կոմպոնենտներ բարձր արդյունավետությամբ օգտագործվում են այլ ուրոլոգիական հիվանդությունների ախտորոշման և բուժման, ինչպես նաև օրթոպեդիկ պրակտիկայում: 2007 թ-ի սկզբին Siemens ֆիրման հայտարարեց իր նոր իննովացիոն լիթոտրիպտորի Siemens modularis variostar-comfort version` կլինիկա մուտք գործելու մասին: Այն Էրեբունի բժշկական կենտրոնը ձեռք բերեց և ներդրեց ուրոլոգիական կլինիկա 2008թ.-ի փետրվարից: Ստորև ներկացնում ենք Siemens modularis variostar-comfort version բազմաֆունկցիոնալ լիթոտրիպտորի օգտագործումը մեր կլինիկական պրակտիկայում:

 

Նյութերը և մեթոդները: 


Փետրվարի 3-ից մինչև հունիսի 1-ը մեր կլինիկայում հեռահար քարափշրման են ենթարկվել 152 հիվանդ, 13 հիվանդի կատարվել է կրունկոսկրի խիթի հարվածա-ալիքային բուժում: Օգտագործելով Siemens modularis variostar լիթոտրիպտորի Siemens Sonoline G20 սոնոգրաֆը և էնդոռէկտալ Endo- P II էխոզոնդը շագանակա-գեղձի տրանսռեկտալ բիոպսիա է կատարվել 38 հիվանդի:

 

Հեռահար քարափշրման ենթարկված152 հիվանդներից 81–ը (53.3%) եղել են տղամարդ, 71-ը (46.7%) կին: Հիվանդների միջին տարիքը կազմել է 40.6 տարի (տատանվելով 18-ից մինչև 72 տարեկան), ընդ որում 140 հիվանդներ ի սկզբանե ունեցել են երիկամի կամ միզածորանի եզակի կոնկրեմենտ: 12 հիվանդներ ունեցել են տարբեր տեղակայման երկու և ավել կոնկրեմենտ, ընդ որում վեց հիվանդ կրկնակի կամ եռակի քարափշրման է ենթարկվել միանգամայն տարբեր կոնկրեմենտների նկատմամբ: Մնացած վեց հիվանդներից երեքին պլանավորվում է կատարել հեռահար քարափշրում այլ կոնկրեմենտի հետ կապված, երկու հիվանդի կատար-վել է քարափշրում տվյալ կողմի միզածորանի կոնկրեմենտի և պերկուտան նեֆրոլիթոտոմիա հակառակ տեղակայման երիկամի մարջանաձև կոնկրեմենտի հետ կապված, մեկ հիվանդի կատարվել է տվյալ կողմի միզածորանի կոնկրեմենտի քարափշրում և բաց վիրահատություն` հակառակ տեղակայման երիկամի մարջանաձև կոնկրեմենտի հետ կապված: Քարափշրման ենթարկված 158 կոնկրեմենտներից 60-ը տեղակայված են եղել միզածորանում (38%), 98-ը (62%) երիկամում: Նույն կոնկրեմենտի հետ կապված կրկնակի քարափշրման է ենթարկվել 32, եռակի` 4 և քառակի մեկ հիվանդ: Կրկնակի քարափշրումների միջև ինտերվալը կազմել է 1 շաբաթ` թեկուզև ըստ արտադրողի (Siemens) ցուցումների հաջորդ սեանսը երիկամի քարերի դեպքում կարելի է կատարել երեք օր անց, իսկ միզածորանի կոնկրեմենտների դեպքում` երկու օր անց: Կոնկրեմենտի չափերը տանտանվել են 0.5-ից 4.3 սմ (միջինը 1.4): 2 սմ-ից մեծ կոնկրեմենտների քանակը եղել է 22(13.9%): Մեկ սեանսի ընթացքում հիվանդները ստացել են 3500 հարվածային ալիք, ավելի քիչ հարվա-ծային ալիքներ հասցվել է այն դեպքերում, երբ մինչև վերոհոիշյալ քանակին հասնելը սեանսի ընթացքում նկատվել է կոնկրեմենտի լրիվ ֆրագմենտացիա: Հարվածների միջին էներգիան կազմել է 1.84 (0.5-ից մինչև 4.0) ըստ Siemens- ի միավորների: Վեց հիվանդի մինչև քարափշրումը տեղադրվել է միզածորանային ստենտ` քարափշրումից հետո ֆրագմենտների հնարավորինս անարգելք հեռանալու և Steinstrasse-ի կանխարգելման նպատակով: 8 հիվանդներ կլինիկա են դիմել կապված սուր օբստրուկտիվ պիելոնեֆրիտի հետ և մինչև քարափշրումը նրանց կատարվել է ստենտավորում: Վերջիններս ստացել են համապատասխան հակաբակ-տերիալ բուժում: Կլինիկական և լաբորատոր լավացումից հետո կատարվել է հեռահար քարափշրում: Բոլոր հիվանդներին մինչև քարափշրումը կատարվել է սոնոգրաֆիկ քննություն, միզային համակարգի շրջադիտակային ռենտգենոգրաֆիա, արյան և մեզի ընդհանուր քննություն, կոագուլոգրամմա, արյան մեջ կրեատինինի որոշում, մեզի բակքննություն անտիբիոտիկների նկատմամբ զգայնության որոշումով, էլեկտրոկարդիոգրաֆիա: Ներերակային ուրոգրաֆիա կատարվել է ըստ ցուցւոմների(երիկամի խոշոր չափի կոնկրեմենտներ, ստորին բաժակի կոնկրեմենտների դեպքում, սոնոգրաֆիկ առկա է երիկամների տեղակայման, ձևի, հավաքող համակարգի անոմալիաներ պարենխիմայի բարակում և այլն):

 

Քարափշրման բացարձակ հակացուցում է հանդիսացել հղիությունը, կոագուլոպաթիան, ծանր սուր սոմատիկ պաթոլոգիաները` ուղեղի և սրտի արյան շրջանառության սուր խանգարումներ և այլն:

 

Քարափշրումից հետո սիմպտոմատիկ Steinstrasse նկատվել է մեկ հիվանդի մոտ, որը պահանջել է ևս մեկ սեանս: Այլ հիվանդների մոտ քարափշրումից հետո լրացուցիչ միջամտությունների կարիք չի զգացվել:

 

Քարափշրման ընթացքում հիվանդի սուբյեկտիվ ցավային զգացողությունը և դիսկոֆորտը գնահատվել է 1-ից 10 բալային համակարգով: Քարափշրումից 30 րոպե առաջ պրեմեդիկացիա է կատարվել 15 հիվանդի 75 մգ Դիկլոֆենակի միջմկանային սրսկումով: Հետագայում արդյունքների վերլուծությունից հետո այն համարեցինք անտեղի և հրաժարվեցինք որևէ տեսակի պրեմեդիկացիայից:

 

Հիվանդները քարափշրումից հետո հսկվել են հետևյալ սխեմայով. 1 շաբաթ անց միզային համակարգի շրջադիտակային ռենտգենոգրաֆիա (ռենտգեննեգատիվ քարերի դեպքում սոնոգրաֆիա): Բավարար ֆրագ-մենտացիայի և ավազահատիկների բավարար հեռացման դեպքում հիվանդները հսկվել են մինչև մեզով վերջիններիս հեռացման ընդհատվելը: Այնուհետև կրկին կատարվել է միզային համակարգի շրջադիտակային ռենտգենոգրաֆիա (ռենտգեննեգատիվ քարերի դեպքում սոնոգրաֆիա): Ռեզիդուալ քարերի դեպքում կատարվել է կրկնակի քարափշրում: Եթե քարափշրումից մեկ շաբաթ հետո նկատվել է ակնհայտ ոչ բավարար փշրվածություն, ապա կատարվել է կրկնակի քարափշրում: Բոլոր հիվանդները համապատասխան ցուցումներից հետո ստացիոնար հսկողությունից դուրս են գրվել ամենաուշը մեկ ու կես ժամ անց:

 

Օրթոպեդիկ կիրառումը. Կրունկոսկրի սիմպտոմատիկ խիթով 13 հիվանդներից 12-ի մոտ կատարվել է հարվածաալիքային երեք, իսկ մեկ հիվանդի մոտ չորս սեանս՝ մեկշաբաթյա ընդմիջումով: 1 սեանսի ընթացքում հասցվել է 1000 հարվածային ալիք` 0.7 միջին էներգիայով (ըստ Siemens-ի միավորների): Հիվանդներին որևէ տեսակի պրեմեդիկացիա և լրացուցիչ հետազոտություն չի կատարվել: Բոլոր հիվանդները համապատասխան ցուցումներ ստանալւոց հետո ստացիոնար հսկողությունից դուրս են գրվել կես ժամ անց:

 

Շագանակագեղձի տրանսռեկտալ բիոպսիա է կատարվել 28 հիվանդի` օգտագործելով Siemens modularis variostar լիթոտրիպտորի Siemens Sonoline G20 սոնոգրաֆը և էնդոռէկտալ Endo- P II էխոզոնդը: Վերոհիշյալ էխոզոնդը հնարավորություն է տալիս առանց զոնդի դիրքը փոխելու կատարել բարձրորակ և՜ սագիտալ, և ֆրոնտալ սոնոգրաֆիկ պատկերներ: Այդ անկասկած բարձրացնում է նրա պրակտիկ կիրառելիությունը: Մանիպուլյացիան կատարվել է առանց որևէ ցավազրկման` հաբավորված հակաբակտերիալ դեղորայքի ընդունման ֆոնի վրա: Բոլոր հիվանդները ստացիոնար հսկողությունից դուրս են գրվել երկու ժամ անց` համապատասխան ցուցումներից հետո:

 

Արդյունքները և դրանց քննարկումը: 


Հեռահար հարվածաալիքային քարափշրում:

 

Փաստորեն քարափշրում իրականացվել է 152 հիվանդի 158 կոնկրեմենտի նկատմամբ: 158 կոնկրեմենտի բավարար ֆարագմենտացիայի համար պահանջվել է 201 սեանս` 158+32 (կրկնակի քարափշրման է ենթարկ-վել 32հիվանդ) + 8(եռակի քարափշրման է ենթարկվել 4 հիվանդ) + 3(քառակի քարափշրման է ենթարկվել մեկ հիվանդ): Կրկնակի քարափշրման անհրաժեշտությունը կազմել է 27.2%: 158 կոնկրեմենտներից քարափշրու-մից հետո 140–ը եղել են ֆրագմենտներից ազատ` stone free rate 88.6%: Մնացած 18 դեպքերից 14-ում գործ ենք ունեցել ստորին բաժակի կոնկրեմենտի, 4-ում` այլ տեղակայման կոնկրեմենտի հետ: Վերոհիշյալ 18 դեպքերից մնացած ռեզիդուալ ֆրագմենտները տեղակայված են ստորին բաժակներում: Հիվանդները ասիմպտոմատիկ են և գտնվում են սերտ հսկողության տակ: Վեց հիվանդի մինչև քարափշրումը տեղադրվել է միզածորանային ստենտ` քարափշրումից հետո ֆրագմենտների հնարավորինս անարգելք հեռանալու և Steinstrasse-ի կանխարգելման նպատակով: Փաստորեն նախքան քարափշրումը պահանջվող լրացուցիչ միջամտությունները կազմել է 3.8%: 8 հիվանդներ կլինիկա են դիմել կապված սուր օբստրուկտիվ պիելոնեֆ-րիտի հետ և մինչև քարափշրումը նրանց կատարվել է ստենտավորում, որը չենք համարում նախքան քարափշրումը պահանջվող լրացուցիչ միջամտություն: Քարափշրումից հետո սիմպտոմատիկ Steinstrasse նկատվել է մեկ հիվանդի մոտ, որը պահանջել է ևս մեկ սեանս` փաստորեն կուրատիվ հետքարափշրումային միջամտությունը կազմել է 0.63%: 

 

Էֆֆեկտիվության գործակիցը կազմել է

 

EQ = % of stone free patients / 100% + % re-ESWL + % post- ESWL adj. meas.

EQ= 88/100+ 27.2+3.8=0.67 ԷԳ=0.67

 

Իսկ էֆֆեկտիվության մոդիֆիկացված գործակիցը կազմել է

 

EQ mod= % of stone free patients - % of curative auxiliary measures/ 100% + % re-ESWL+ % pre-ESWL aux. meas + % post- ESWL adj. meas.

ԷԳՄ= 88–0.63/ 100+27.2+3.8+ 0.63= 0.66

 

Չթերագնահատելով ժամանակակից մյուս երրորդ սերնդի լիթոտրիպտորների համարժեք էֆեկտիվությունը, այնուամենայնիվ հարկ ենք համարում նշել, որ այս աննախադեպ բարձր էֆեկտիվությունը զուգակգվել է քարափշրման ընթացքում բացարձակ հարմարավետության (դիսկոմֆորտի և ցավի սուբյեկտիվ զգացողությունը 10 բալային համակարգով չի գերազանցել 5 բալը), չի պահանջվել ռեգիոնար կամ որևէ այլ տեսակի ցավազրկում: Պրեմեդիկացիա կատարվել է սկզբնական 15 հիվանդի` 75 մգ Դիկլոֆենակի միջմկանային սրսկումով: Հետագա արդյունքների վերլուծությունից հետո այն համարեցինք անտեղի և հրաժարվեցինք որևէ տեսակի պրեմեդիկացիայից: Հիվանդները 100% դեպքերում սեանսի ընթացքում եղել են մեջքի վրա պառկած, ինչը մեր կարծիքով ամենահարմարն է ցանկացած պրոցեդուրայի ընթացքում: Լիթոտրիպտորի ակնհայտ առավելություններից է նաև քարափշրման ընթացքում կոնկրեմենտների գերազանց մանրացումը, ինչը ապահովվում է նրանց անարգել հեռացումը: 

 

Օրթոպեդիկ կիրառումը


Օրթոպեդիկ պրակտիկայում կիրառման վերաբերյալ եզրահանգումներ կատարելու համար 13 հիվանդը համարում ենք ոչ բավարար: Սակայն հարկ ենք համարում փաստել, որ այս ոչ ինվազիվ պրոցեդուրայիգ հետո բոլոր հիվանդների մոտ նկատվել է ցավային զգացողության լրիվ կամ գրեթե լրիվ վերացում, ֆիզիկական ակտիվության լրիվ վերականգնում:

 

Շագանակագեղձի տրանսռեկտալ բիոպսիա է կատարվել օգտագործելով Siemens modularis variostar լիթոտրիպտորի Siemens Sonoline G20 սոնոգրաֆը և էնդոռէկտալ Endo- P II էխոզոնդը: Վերոհիշյալ էխոզոնդը հնարավորություն է տալիս առանց զոնդի դիրքը փոխելու կատարել բարձրորակ և՜ սագիտալ, և ֆրոնտալ սոնոգրաֆիկ պատկերներ: Այդ անկասկած բարձրացնում է նրա պրակտիկ կիրառելիությունը: 

 

Ավելորդ չենք համարում նշել, որ լիթոտրիպտորի բարձրորակ լոկալիզացիոն համակարգերը` Siemens Sonoline 20 սոնոգրաֆը և Siremobile compact L–ը թվային ռենտգենոսկոպը մեր պրակտիկայում հաջողությամբ օգտագործվում են գրեթե ամեն քայլափոխի:

 

Եզրակացություն


Այսպիսով Siemens Modularis Variostar- comfort version-ը իրավմամբ համարվում է աննախադեպ բարձր էֆֆեկտիվ, չափազանց հարմարավետ լիթոտրիպտոր: Այն բարձր էֆֆեկտիվությամբ կարելի է կիրառել ոչ միայն միզաքարային հիվանդության բուժման այլև նրա առանձին կոմպոնենտներ բարձր արդյունավետությամբ օգտագործվում են այլ ուրոլոգիական հիվանդությունների ախտորոշման և բուժման, ինչպես նաև օրթոպեդիկ պրակտիկայում: 

 

Conflicts of interest- հեղինակներից և ոչ ոք ֆինանսական կամ որևէ այլ տեսակի պարտավորվածություն չունի որևէ կազմակերպության նկատմամբ, ինչը որևէ կերպ կկարողանար ազդել հոդվածի բովանդակության վրա:

 

Գրականություն


  1. Danuser H., MՖller R., Desoeudres B., Dobry E., Studer U.E. Extracorporeal shock wave lithotripsy of lower calyx calculi: how much is treatment outcome influenced by the anatomy of the collecting system? Eur Urol 2007;52(2):539-546.
  2. Graber S.F., Danuser H.J., Hochreiter W.W., Studer U.E. A prospective randomized trial comparing 2 lithotriptors for stone disintegrations and induced renal trauma. J. Urol., 2003;169(1):54-57.
  3. Guidelines on Urolithiasis H.G. Tiselius et all-European association of Urology Guidelines-2008 edition
  4. Jens J. Rassweiler et all. Progress in lithotriptor technology- EAU Update series- Urolithiasis, vol. 3, issue 1, March 2005 
  5. Logarakis N.F., Jewett M.A.S., Luymes J, D’A Honey R.J. Variation in shock wave lithotripsy. J. Urol., 2000;163(3):21-725
  6. Portis A.J., Yan Y., Pattaras J.G., Andreoni C., Moore R., Clayman R.V. Matched pair analysis of shock wave lithotripsy effectiveness for comparison of lithotriptors. J. Urol., 2003;169(1):58-62.
  7. Yilmaz E., Batislam E., Basar M., Tuglu D., Mert C., Basar H. Optimal frequency in extracorporeal shock wave lithotripsy: prospective randomized study. Urology 2005;66(6):1160-1164.

 

 

Հեղինակ. Մ.Վ. Մանուկյան, Ս.Ս. Նիկողոսյան, Է.Տ. Վարդանյան, Էրեբունի բժշկական կենտրոն, ուրոլոգիական կլինիկա
Սկզբնաղբյուր. Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 4.2008 (36)
Աղբյուր. med-practic.com
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Կարդացեք նաև

Բիպոլյար ներմիզուկային մասնահատման առավելությունները միզապարկի քաղցկեղի դեպքում

Բանալի բառեր. միզապարկի քաղցկեղ, բիպոլյար ներմիզուկային մասնահատում

Առաջին հիշատակումները ներմիզուկային մասնահատման (ՆՄՄ) կիրառման վերաբերյալ հանդիպում են 16-րդ դարից: Հետագայում, գիտատեխնիկական առաջընթացին զուգընթաց...

Ուռուցքաբանություն Ուրոլոգիա Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2012 (51)
Շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիայով պայմանավորված ստորին միզուղիների ախտանիշների դեղորայքային բուժման ժամանակակից մոտեցումները (գրականության ակնարկ)

Բանալի բառեր. շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիա, էրեկտիլ դիսֆունկցիա, ֆոսֆո-դիէսթերազա 5-ի ինհիբիտորներ, ստորին միզուղիների ախտանիշներ

Տարեց տղամարդկանց շրջանակներում լայն տարածում ունեցող էրեկտիլ դիսֆունկցիան (ԷԴ) և շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիայի (ՇԲՀ) հետևանքով առաջացող ստորին միզուղիների ախտանիշները (ՍՄԱ) սովորաբար ի հայտ են գալիս կյանքի 5-րդ և 6-րդ տասնամյակներում [11,15,24]...

Ուռուցքաբանություն Ուրոլոգիա Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2012 (51)
Լրիվ և բարդ մարջանաձև քարերի բուժման բաց վիրահատական մեթոդ` պիելոլիթոտոմիա զուգակցված կոնտակտային լիթոտրիպսիայի հետ

Բանալի բառեր. միզաքարային հիվանդություն, պիելոլիթոտոմիա

Միզաքարային հիվանդությունը` իր տարածվածության (մինչև 5%), բուժման համար պահանջվող ծախսերի շարունակական մեծացման պատճառով համարվում է ոչ միայն ժամանակակից ուրոլոգիայի այլ նաև առողջապահական լուրջ հիմնախնդիր...

Ուրոլոգիա Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2012 (51)
Գերակտիվ միզապարկի և ինֆրավեզիկալ օբստրուկցիայի զուգակցման դեպքում վիրահատական բուժման արդյունավետությունը շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիայով հիվանդների մոտ (գրականության ակնարկ)

Բանալի բառեր. միզապարկ, շագանակագեղձ, հիպերպլազիա

Մի շարք կլինիկական դիտարկումներ ցույց են տվել, որ շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիայով (ՇԲՀ) զգալի թվով հիվանդների մոտ ինֆրավեզիկալ օբստրուկցիայի (ԻՎՕ) ախտանիշները զուգորդվում են գերակտիվ միզապարկի (ԳԱՄ) ախտանիշներով...

Ուռուցքաբանություն Ուրոլոգիա Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2012 (51)
Քրոնիկական դակրիոցիստիտի բուժումը մոդիֆիկացված դակրիոցիստոռինոստոմիայի եղանակով (գրականության տեսություն)

Քրոնիկական դակրիոցիստիտը հանդիսանում է արցունքապարկի քրոնիկ բորբոքումը, որը զարգանում է արցունքաքթային խողովակի բլոկադայի հետևանքով: Այն հանդիսանում է բավականին տարածված պաթոլոգիա և կարող է հանդիպել բոլոր տարիքային խմբերում...

Ակնաբանություն Հ.Ս. Թամազյանի անվ. Հայաստանի վիրաբուժության լրաբեր 2.2012
Աճուկային ճողվածքների բուժումը «Ռեպերեն-2» սինթետիկ էնդոպրոթեզի կիրառմամբ

Բանալի բառեր. «Ռեպերեն-2», աճուկային ճողվածքներ, սինթետիկ էնդոպրոթեզ

Ճողվածքների վիրահատական բուժումն ինչպես բժշկական, այնպես էլ սոցիալ-տնտեսական նշանակություն ունի: Դա պայմանավորված է ճողվածքների լայն տարածվածությամբ, հատկապես աճուկային կրկնվող մեծ...

Վիրաբուժություն Առողջապահություն 4.2011
Համառոտ` ցողունային բջիջների մասին

Բանալի բառեր. ռեգեներատիվ բժշկություն, արյունաստեղծ, մեզենխիմային, սաղմնային ցողունայինբջիջներ

Դեռևս X դարի սկզբներին մեծն Ավիցեննան նշում էր, որ բժշկի գործիքներն են խոսքը, բույսը և դանակը...

Առողջապահություն 2.2011
Ֆիտոբեզոարի առաջացրած բարակաղիքային անանցանելիության բուժման մեր փորձը

Բանալի բառեր. ֆիտոբեզոար, բարակաղիքային անանցանելիություն

Ներածություն: Բարակաղիքային մեխանիկական անանցանելիությունը բարակ աղիքի վիրաբուժական միջամտություն պահանջող և առավել հաճախ հանդիպող ախտաբանական վիճակ է...

Գաստրոէնտերոլոգիա, լյարդաբանություն Վիրաբուժություն Առողջապահություն 2.2011
Քրոնիկ հետտրավմատիկ ոսկրաբորբ, միոպլաստիկան` որպես բուժման տարբերակ

Ոսկրաբորբը վերջին տարիներին որպես բարդություն համեմատաբար ավելի քիչ է հանդիպում մեր պրակտիկայում` կապված քիչ հանդիպող հրազենային վնասվածքների, բաց և փակ կոտրվածքների բուժման...

Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2010 (43)
Սուր պանկրեատիտի բուժման ժամանակակից հարցերը (գրականության տեսություն)

Սուր դեստրուկտիվ պանկրեատիտի բուժման պատմությունն իրենից ներկայացնում է բազմամյա երկխոսությունների պատմություն` կոնսերվատիվ բուժման և ակտիվ վիրաբուժական մեթոդների կողմնակիցների միջև...

Գաստրոէնտերոլոգիա, լյարդաբանություն Վիրաբուժություն
Սուր պանկրեատիտի բուժման ժամանակակից հարցերը (գրականության տեսություն)

Սուր դեստրուկտիվ պանկրեատիտի բուժման պատմությունն իրենից ներկայացնում է բազմամյա երկխոսությունների պատմություն` կոնսերվատիվ բուժման և ակտիվ վիրաբուժական մեթոդների կողմնակիցների միջև։ Դա պատմություն է մշտական անցումների...

Գաստրոէնտերոլոգիա, լյարդաբանություն Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 1.2010
ՍՈՒՊՐՈ-760 սննդային հավելումը որպես քրոնիկ երիկամային անբավարարության զարգացումը դանդաղեցնող միջոց

Վերջին տասնամյակներում ամբողջ աշխարհում դիտվում է երիկամների քրոնիկ հիվանդությամբ /ԵՔՀ/ տառապողների թվի կտրուկ աճ:ԵՔՀ աստիճանաբար բերում է երիկամների ֆունկցիայի նվազեցման, որը բնորոշվում է կծիկային ֆիլտրացիայի պրոգրեսիվացող անկմամբ...

Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 2.2009 Նեֆրոլոգիա
Տիբանտինային մոնոթերապիան նեյրոպաթիկ ցավային համախտանիշի բուժման ժամանակ

Ժամանակակից բժշկության մեջ նեյրոպաթիկ ցա­վային համախտանիշի (ՆՑՀ) բուժումը համարվում է բարդ և մեծ արդիականություն վայելող խնդիր, ինչը պայմանավորված է ոչ միայն ՆՑՀ-ով տառապող հիվանդների մեծ թվով, այլ նաև մինչ օրս կիրառվող բուժման ավանդական մեթոդների խիստ ցածր արդյունավետությամբ, որի արդյունքում սուր ցավը վերածվում է քրոնիկականի...

Նյարդաբանություն Ինտենսիվ թերապիա Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)
Կոնքազդրային հոդի հետվնասվածքային օստեոխոնդրալ ազատ մարմինների արթրոսկոպիկ բուժումը

Առօրյա կյանքում հաճախ են հանդիպում կոնքազդրային հոդի այնպիսի հիմնախնդիրներ, որոնք շատ դժվար է հայտնաբերել ռենտգենա­բա­նական հետազոտությամբ և պահանջում են լուրջ բուժական միջոցառումներ: Դրանց մեջ կարևոր տեղ են զբաղեցնում հետվնասվածքային ազատ օստեո­խոնդրալ մարմինները, ասեպտիկ նեկրոզի օջախները...

Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)
Օզոնոթերապիայի կիրառման արդյունավետության գնահատումը լապարասկոպիկ խոլեցիստէկտոմիայի ժամանակ

Արդիականությունը.

Ներկայումս օզոնոթերապիան, որպես ոչ դեղո­րայ­քային թերապիա, լայն կիրառություն ունի բժշկության տարբեր ասպարեզներում: Այն ունի ազդեցության լայն սպեկտր. դրսևորում է բակտերացիդ, վիրիցիդ, ֆունգոցիդ, իմունամոդուլացնող, հակահիպօքսիկ, դեզինտոքսիկացիոն ազդեցություն, նկատելիորեն լա­վաց­նում է...

Վիրաբուժություն Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ