Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Մանկական հիվանդություններ

Մանկական նեյրոտրավմայի կառուցվածքի դինամիկայի հարցի շուրջ

Բնակչության սոցիալ-տնտեսական կյանքի փոփո­խու­թյունները մշտապես ազդում են հիվանդացության, մասնավորապես տրավմատիզմի կառուցվածքի վրա: Նրանց արդյունավետ բուժումը և կանխարգելումը թելադրում է այդ փոփոխությունների ուսումնասիրում, համապատասխան կազմակերպչական, բուժ-ախտո­րոշիչ միջոցառումների հիմնավորված մշակումը:

 

Աշխատանքի նպատակը մանկական նեյրոտրա­վ­մա­յի կառուցվածքի որոշ ցուցանիշների վերլու­ծու­թյունն է:


Մեր կողմից ուսումնասիրվել է 5ամս.-17տար. 1037 երեխաների հիվանդության պատմագրեր, որոնք բուժվել են Սուրբ Աստվածամայր ԲԿ-ում գանգու­ղե­ղային վնասվածքներով 2001-2006թթ., այդ թվում 733 տղաներ (70.7%), 304 աղջիկներ (29.3%): Կենցաղային տրավմաներ եղել են 839 հիվանդի մոտ (80.9%), տրանսպորտային պատահարներից տուժել են 198 երեխա (19.1%):


Շտապ օգնությամբ ընդունվել են 383 երեխա (36.9%), պոլիկլինիկաների կամ այլ բուժ. հիմնարկ­ների ուղեգրով` 198 (19.1%), ծնողների կամ հարա­զատ­ների կողմից բերվել են 456 տուժած (44%):


Տուժածների մեծամասնությունը` 69.4%, եղել են մայրա­քաղաքի բնակիչներ, հանրապետության մար­զերից ինքնահոսով կան ուղեգրով ընդունվել են հի­վանդների 30.6%:


Ըստ կլինիկական ձևերի ԳՈւՎ-երը դասավորվել են հետևյալ կերպ.


  • գլխի ծածկույթների սալջարդ և վերքեր – 12 (1.6%)
  • գանգուղեղի ցնցում – 561 (54.1%)
  • գանգուղեղի սալջարդ – 459 (44.3%)
  • գանգուղեղի տարածուն աքսոնալ վնասում – 5 (0.5%)

 

Թեթև գանգուղեղային վնասվածքներով եղել են 541 տուժածներ (52.2%), միջին ծանրությամբ` 345 (33.3%), ծանր աստիճանի` 54 (14.5%):


Գանգուղեղի ճնշումով եղել են 149 տուժածներ (14.4%), այդ թվում ներգանգային հեմատոմաներով` 79, գանգի ներհրված կոտրվածքներով` 70:


Գանգի կոտրվածք հայտնաբերվել է 440 հիվանդի մոտ (42.4%), որոնցից գանգաթաղի կոտրվածք` 303, գանգի հիմի կոտրվածք` 66, գանգի հիմի և թաղի զուգակցված կոտրվածք` 71:


Զուգակցված ԳՈւՎ-եր և բազմավնասվածքներ ունեցել են 173 (16.7%) տուժածներ:


Հիվանդանոցում ԳՈւՎ-երից և նրանց բար­դու­թյունների մահացել է 13 հիվանդ (1.3%):


Վերոհիշյալ ցուցանիշների փոփոխությունների վեր­լուծությունը պարզել է, որ հոսպիտալիզացվող երե­խաների քանակը նշված ժամանակաշրջանում առանձնապես չի փոխվել` միջին հաշվով 1 տարում եղել է 173 հիվանդ:


2.5%-ով նվազել է ինքնահոսով ընդունվող երեխաների քանակը: Ըստ սեռի տրավմաները բոլոր տարիներին մշտապես գերակշռել են տղաների մոտ 2.3 անգամ, ընդ որում առավել հաճախ տուժում են նախադպրոցական և ցածր դպրոցական տարիքի երեխաները` կապված գիտակցական կարգա­պա­հության թույլ լինելու և հոգեբանական առանձնա­հատկությունների հետ:


Տրավմաների պատճառների ուսումնասիրումը ցույց է տալիս, որ տրանսպորտային պատահարները վերջին տարիներին կայունացել են 17-19%-ի սահմաններում, սակայն կատամնեստիկ տվյալներով մոտ Զ դեպքերում վնասվածքների իրական պատճառ հանդիսացել են ավտոճանապարհային պա­տա­հար­ները:


Հանրապետության մարզերից ընդունվող հիվանդ­ների քանակը 30.6%-ից բարձրացել է 47.3%:


Հստակ փոխվել են ԳՈւՎ-երի կլինիկական ձևերի կա­ռուցվածքները – տարեկան մոտ 2.1%-ով աճել են ծանր և համակցված նեյրոտրավմաները: Վերջին 2 տարում` կլինիկայում համակարգչային շերտագրման ապարատով հետազոտման մեթոդի ներդրումից հետո որպես ԳՈւՎ-երի առավել ծանր և յուրահատուկ ձև ախտորոշվել են գանգուղեղի տարածուն աքսոնալ վնա­սումները:


Մահացությունը նշված ժամանակաշրջանում վերա­կենդանացման բաժանմունքում նվազել է 5.4%-ից մինչև 2.9%, որը կապվում է հիվանդանոցի տեխ­նի­կա­կան հագեցվածության, բուժ. անձնակազմի փորձի լավացման, այլ կազմակերպչական միջոցառումների իրականացման հետ։

Հեղինակ. Ն.Հ. Դալլաքյան, Ա.Գ. Չոբանյան, Մ.Մ. Մարտիրոսյան, Մ.Ն. Խաչատրյան, Սուրբ Աստվածամայր ԲԿ
Սկզբնաղբյուր. Գիտա - գործնական Բժշկական Հանդես <<Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի>> - 3. 2008 (35) 52-53
Աղբյուր. med-practic.com
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Կարդացեք նաև

Երևան քաղաքի դպրոցահասակ երեխաների շրջանում գիրության, ավելցուկային քաշի և թերսնվածության տարածվածությունը

Բանալի բառեր. դեռահասներ, մարմնի զանգվածի ցուցանիշ (ՄԶՑ), գիրություն, ավելցու-կային քաշ, թերսնվածություն, տարածվածություն, Առողջապահության Համաշխարհային Կազմակերպություն (ԱՀԿ), ստանդարտ շեղում (ՍՇ)...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 4.2012 (52)
Դեռահասների վերարտադրողական առողջության բժշկա-սոցիալական և հոգեբանական ասպեկտները

Բանալի բառեր. վերարտադրողական առողջություն, դեռահաս, ռիսկային սեռական վար-քագիծ, դեռահասի ադապտացիա, սեռական դաստիարակություն

ՀՀ Մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքների մասին օրենքում...

Երեխայի դաստիարակությունը և հոգեկան առողջությունը Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 2.2012 (50)
Կենտրոնական նյարդային համակարգի պերինատալ ախտահարմամբ նորածիների մոտ նեյրոսպեցիֆիկ էնոլազայի մակարդակի կլինիկական նշանակությունը

ԿՆՀ (կենտրոնական նյարդային համակարգ)-ի պերինատալ ախտահարման իրական հաճախականությունը հնարավոր չէ ճշտել, քանի որ չկա նևրոլոգիական նորման ախտաբանությունից տարանջատող հստակ չափորոշիչներ [1,3,8]...

Նյարդաբանություն Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 3.2011
Հեստացիայի ախտաբանությամբ մայրերից ծնված երեխաների մոտ նեյրոսպեցիֆիկ էնոլազայի մակարդակի վերլուծությունը

ժամանակակից պերինատոլոգիայում գրանցված առաջընթացը հանգեցրեց նոր խնդիրների լուծման անհրաժեշտությանը, որոնք կապված են պտղի անտենատալ պաշտպանության և հեստացիոն պրոցեսի հետ [3,7,13,15]...

Նյարդաբանություն Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 3.2011
Նախադպրոցական տարիքի երեխաների էսենցիալ մակրոտարրերով ապահովվածության ուսումնասիրությունը

Բանալի բառեր. նախադպրոցական տարիք, երեխաներ, մազեր, մանկապարտեզ, կալցիում, նատրիում, կալիում, մագնեզիում, ֆոսֆոր...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 2.2010 (42)
Էսենցիալ և պայմանական էսենցիալ միկրոէլեմենտային կարգավիճակը նախադպրոցական տարիքի երեխաների օրգանիզմում

Կենսամիկրոէլեմենտները սննդի անփոխարինելի այն բաղադրիչներից են, որոնց համապատասխան քանակությամբ ներմուծումն օրգանիզմ անհրաժեշտ է առողջության...

Նախադպրոցական տարիքի երեխաների մազերում ծանր մետաղների պարունակությունը

Բանալի բառեր. նախադպրոցական տարիք, ծանր մետաղներ, մազեր, կապար, սնդիկ, արսեն, կադմիում 

Շրջակա միջավայրի քիմիական կոնտամինանտների բազմազանության մեջ հատուկ տեղ են զբաղեցնում ծանր մետաղները (Pb, Hg, As, Cd  և այլն), ինչը բացատրվում  է դրանց բարձր թունոտությամբ...

Հայաստանի բժշկագիտություն 4.2009
Բրոնխային ասթմայի տարածվածությունը Երևան քաղաքի երեխաների շրջանում` ըստ ISAAC ստանդարտացված հարցաթերթերի տվյալների

Վերջին 30-40 տարիներին նկատվում է ալերգիկ հիվանդությունների, այդ թվում նաև բրոնխային ասթմայի (ԲԱ) տարածվածության զգալի աճ հատկապես երեխաների շրջանում [5,10,16]։ Որպես կանոն, ԲԱ-ն ի հայտ է գալիս մինչև 20 տ. հասակը...

Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 3.2009 Ալերգոլոգիա Շնչառական համակարգ
Վարքի խանգարման առանձնահատկությունները մտավոր և ֆիզիկական խնդիրներ ունեցող երեխաների մոտ

Դեռևս Դեմոկրիտը, Հիպոկրատն (մ.թ.ա.460-377 թթ.) իրենց աշխատություններում նշել են շրջակա միջավայրի, կլիմայի ազդեցությունը մարդու վարքի վրա: Դեմոկրիտն առանձնացրել է հատկապես ջրի ներգործությունը: Պլատոնը և Արիստոտելը կարևորել են նաև հողի դերը...

Հոգեկան և վարքի խանգարումներ Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 2.2009
Նախադպրոցական տարիքի երեխաների մազերում սնդիկի, արծաթի և ոսկու պարունակությունը

Շրջակա միջավայրի անթրոպոգեն աղտոտվածության հետևանքներից է ծանր մետաղների վերաբաշխումը կենդանի օրգանիզմում, որոնք իրենց բացասական ազդեցության հետևանքներով լուրջ մտահոգություն են հանդիսանում բնակչության տարբեր խմբերի առողջության համար...

Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 2.2009
Ներգանգային թարախակույտերի բուժումը երեխաների մոտ

Ներգանգային թարախակույտերը դասվում են գանգուղեղի ծանր հիվանդությունների շարքում, աչքի են ընկնում բարձր մահացությամբ, վիրահատական տակտիկայի ընտրության դժվարությամբ, հաճախ` հաշմանդամության բերող մնացորդային երևույթ­նե­րով...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)
Ավտո-ճանապարհային պատահարների հետևանքով առաջացած գանգուղեղային վնասվածքներ առանձնահատկությունները երեխաների մոտ

Տրանսպորտային պատահարների հետևանքով առաջացած վնասվածքների աճը, ցավոք, չի շրջանցել մաև մանկահասակ բնակչությանը, և առավել հաճախ կրում է պոլիտրավմայի (բազմավնասվածքների) բնույթ...

Առաջին բժշկական օգնություն Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)
Ծանր գանգուղեղային վնասվածքներով երեխաների հետազոտման ալգորիթմի մեր փորձը

Ծանր գանգուղեղային վնասվածքները (ԳՈւՎ) երեխաների մոտ ընդհանուր գանգուղեղային վնաս­ված­քների մեջ կազմում են 13-20% ընդհանրապես մանկական տրավմատիզմից մահացության 50%-ը, և հաշմանդամության 82%-ը, ինչը պայմանավորում է խնդրի բժշկական և սոցիալական կարևորությունը...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)
Նորածնային աուդիոլոգիական սկրինինգի անհրաժեշտությունը ՀՀ-ում

Ծանրալսության ախտորոշումը և բուժումը շարունակում է հանդիսանալ արդիական խնդիր օտո­րինոլարինգոլոգիայում:

Չնայած, օտովիրաբուժության հաջողությունների, ժամանակակից դիագնոստիկ սարքավորումների, լսողական սարքերի ներդրումների, լսողության խա­նգա­րումներով հիվանդները հանդիպում են բավա­կանին մեծ քանակւթյամբ` հատկապես մանկական տարիքի երեխաներ և դեռահասներ...

Քիթ-կոկորդ-ականջ հիվանդություններ Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)