Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Մանկական հիվանդություններ

Ծանր գանգուղեղային վնասվածքներով երեխաների հետազոտման ալգորիթմի մեր փորձը

Ծանր գանգուղեղային վնասվածքները (ԳՈւՎ) երեխաների մոտ ընդհանուր գանգուղեղային վնաս­ված­քների մեջ կազմում են 13-20% ընդհանրապես մանկական տրավմատիզմից մահացության 50%-ը, և հաշմանդամության 82%-ը, ինչը պայմանավորում է խնդրի բժշկական և սոցիալական կարևորությունը:

 

Նշված տուժածների բուժօգնության արդյունա­վե­տու­թյան բարձրացման գործում դժվար է գերագնա­հատել վաղ ախտորոշման նշանակությունը: Բնակ­չու­թյան սոցիալ-տնտեսական պայմանների և բուժ­հիմնակրկների` կադրային և տեխնիկական տարբեր հագեցվածության պայմաններում համ­ընդ­հա­նուր ստա­նդարտների մշակումը դժվար իրա­կանացվող խնդիր է, սակայն կոնկրետ բուժհիմնարկի համար այդ տիպի հիվանդների նկատմամբ հստակ ալգորիթմի մշա­կումը անհրաժեշտ հարց է:


Սուրբ Աստվածամայր ԲԿ-ը հանդիսանում է բազմա­պրոֆիլ կլինիկա, որի կազմում գործում է հանրա­պետությունում միակ մանկական 20 մահճակալ ունեցող նեյրովիրաբուժական բաժա­ն­մուն­քը: Բաժանմունքը ապահովում է շուրջօրյա մասնա­գի­տա­կան ծառայություն:


Ծանր ԳՈւՎ-երով հիվանդները մայրաքաղաքում հոս­պիտալիզացվում են հիմնականում վնասվածքի ստացումից 1-1.5ժամվա ընթացքում, մոտակա մար­զերից 3-6, հեռավոր մարզերից` 7-12-24ժ ամվա ընթաց­քում: Վերջին 2 տարվա ընթացքում այլ բուժ­հիմ­նարկ­ներից և հատկապես մարզերից ծանր ԳՈւՎ-երով երեխաների տեղափոխումը իրականացվում է կլի­նի­կայի ռեամիմոբիլով հաշված ժամերի ընթաց­քում:


Այդ հիվանդներն անմիջապես ընդունվում են վերա­կենդանացման և ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունք: Հաշվի առնելով, որ ծանր ԳՈւՎ-երը գերազանցապես հետևանք են լինում ավտոճանապարհային պատա­հար­ների և կատատրավմաների, որոնք 68.6-80% դեպ­քե­րում կրում են զուգակցված կամ բազմա­վնաս­ված­քային բնույթ, այդ տուժածների հետազոտմանը կլինի­կա­յում ընդունված կարգի համաձայն, ներգրավվում են բոլոր հիմնական մասնագետները (նեյրովիրաբույժ, ռեանիմատոլոգ, վիրաբույժ, վնասվածքաբան): Հարկ եղած դեպքում, հիվանդի զննմանը ներգրավվել են և այլ նեղ մասնագետներ` դիմածնոտային վիրաբույժ, ակնա­բույժ և այլ:


ԳՈՎ-երով հիվանդների ախտորոշիչ միջո­ցա­ռում­ների համալիրը սկսվում է նեյրովիրաբույժի զննումից, որը ստուգում է նևրոլոգիական վիճակը, գնահատում է տրավմայի հանգամանքները և բնույթը: Այնուհետև հիվանդների մի մասի մոտ կատարվում են ռենտգենա­բա­նական և էխոէնցեֆալոսկոպիկ քննություն, մինչև 3 տար. երեխաների մոտ` նաև նեյրոսոնոգրաֆիա: Նշված քննությունների կողմից շեղումներ հայտնա­բերելու կամ ընդունվելիս գիտակցության խորը խան­գա­րումների դեպքում անմիջապես կատարվում է գան­գու­ղեղի և ողնաշարի պարանոցային հատվածի հա­մա­կարգչային շերտագրում (ՀՇ), որը թույլ է տալսի արագ ճշտել տրավմայի գանգուղեղային բաղադրիչի բնույթը և ընտրել առավել օպտիմալ բուժման տա­կ­տի­կա:


Կարևոր` ԷԽՈ-ԷՍ և Նեյրոսոնոգրաֆիկ քննության անպայ­ման կատարումը նույնիսկ ընդունումից անմի­ջա­պես հետո ՀՇ քննութայն ենթարկված հիվանդների մոտ, քանի-որ դինամիկ հսկողության ընթացքում ԷԽՈ-ԷՍ և նեյրոսոնոգրաֆիկ քննության տվյալները թույլ են տալիս ավելի արդյունավետ մոնիտորինգ ապահովել հատկապես վիրահատված հիվանդների նկատմամբ:


Գոտկային պունկցիան ԳՈՎ-երի սուր շրջանում կիրա­ռվել է շատ սահմանափակ և խիստ ցուցումով:


Ծանր ԳՈւՎ-երով հիվանդների մոտ հետազոտման վերոհիշյալ միջոցառումների կիրառման փորձը ցույց է տվել, որ այն բավարար արդյունավետ է ախտո­րոշ­ման ճշտման և տրավմայի վաղ շրջանում անհրաժեշտ վիրա­բուժական միջամտություն իրականացնելու համար:

 

Հեղինակ. Ն.Հ. Դալլաքյան, Մ.Մ. Մարտիրոսյան, Ա.Գ. Չոբանյան, Լ.Լ. Հակոբյան, Մ.Տ. Հարությունյան, Սուրբ Աստվածամայր ԲԿ
Սկզբնաղբյուր. Գիտա - գործնական Բժշկական Հանդես <<Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի>> - 3. 2008 (35) 51-52
Աղբյուր. med-practic.com
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Կարդացեք նաև

Երևան քաղաքի դպրոցահասակ երեխաների շրջանում գիրության, ավելցուկային քաշի և թերսնվածության տարածվածությունը

Բանալի բառեր. դեռահասներ, մարմնի զանգվածի ցուցանիշ (ՄԶՑ), գիրություն, ավելցու-կային քաշ, թերսնվածություն, տարածվածություն, Առողջապահության Համաշխարհային Կազմակերպություն (ԱՀԿ), ստանդարտ շեղում (ՍՇ)...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 4.2012 (52)
Դեռահասների վերարտադրողական առողջության բժշկա-սոցիալական և հոգեբանական ասպեկտները

Բանալի բառեր. վերարտադրողական առողջություն, դեռահաս, ռիսկային սեռական վար-քագիծ, դեռահասի ադապտացիա, սեռական դաստիարակություն

ՀՀ Մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքների մասին օրենքում...

Երեխայի դաստիարակությունը և հոգեկան առողջությունը Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 2.2012 (50)
Կենտրոնական նյարդային համակարգի պերինատալ ախտահարմամբ նորածիների մոտ նեյրոսպեցիֆիկ էնոլազայի մակարդակի կլինիկական նշանակությունը

ԿՆՀ (կենտրոնական նյարդային համակարգ)-ի պերինատալ ախտահարման իրական հաճախականությունը հնարավոր չէ ճշտել, քանի որ չկա նևրոլոգիական նորման ախտաբանությունից տարանջատող հստակ չափորոշիչներ [1,3,8]...

Նյարդաբանություն Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 3.2011
Հեստացիայի ախտաբանությամբ մայրերից ծնված երեխաների մոտ նեյրոսպեցիֆիկ էնոլազայի մակարդակի վերլուծությունը

ժամանակակից պերինատոլոգիայում գրանցված առաջընթացը հանգեցրեց նոր խնդիրների լուծման անհրաժեշտությանը, որոնք կապված են պտղի անտենատալ պաշտպանության և հեստացիոն պրոցեսի հետ [3,7,13,15]...

Նյարդաբանություն Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 3.2011
Նախադպրոցական տարիքի երեխաների էսենցիալ մակրոտարրերով ապահովվածության ուսումնասիրությունը

Բանալի բառեր. նախադպրոցական տարիք, երեխաներ, մազեր, մանկապարտեզ, կալցիում, նատրիում, կալիում, մագնեզիում, ֆոսֆոր...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 2.2010 (42)
Էսենցիալ և պայմանական էսենցիալ միկրոէլեմենտային կարգավիճակը նախադպրոցական տարիքի երեխաների օրգանիզմում

Կենսամիկրոէլեմենտները սննդի անփոխարինելի այն բաղադրիչներից են, որոնց համապատասխան քանակությամբ ներմուծումն օրգանիզմ անհրաժեշտ է առողջության...

Նախադպրոցական տարիքի երեխաների մազերում ծանր մետաղների պարունակությունը

Բանալի բառեր. նախադպրոցական տարիք, ծանր մետաղներ, մազեր, կապար, սնդիկ, արսեն, կադմիում 

Շրջակա միջավայրի քիմիական կոնտամինանտների բազմազանության մեջ հատուկ տեղ են զբաղեցնում ծանր մետաղները (Pb, Hg, As, Cd  և այլն), ինչը բացատրվում  է դրանց բարձր թունոտությամբ...

Հայաստանի բժշկագիտություն 4.2009
Բրոնխային ասթմայի տարածվածությունը Երևան քաղաքի երեխաների շրջանում` ըստ ISAAC ստանդարտացված հարցաթերթերի տվյալների

Վերջին 30-40 տարիներին նկատվում է ալերգիկ հիվանդությունների, այդ թվում նաև բրոնխային ասթմայի (ԲԱ) տարածվածության զգալի աճ հատկապես երեխաների շրջանում [5,10,16]։ Որպես կանոն, ԲԱ-ն ի հայտ է գալիս մինչև 20 տ. հասակը...

Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 3.2009 Ալերգոլոգիա Շնչառական համակարգ
Վարքի խանգարման առանձնահատկությունները մտավոր և ֆիզիկական խնդիրներ ունեցող երեխաների մոտ

Դեռևս Դեմոկրիտը, Հիպոկրատն (մ.թ.ա.460-377 թթ.) իրենց աշխատություններում նշել են շրջակա միջավայրի, կլիմայի ազդեցությունը մարդու վարքի վրա: Դեմոկրիտն առանձնացրել է հատկապես ջրի ներգործությունը: Պլատոնը և Արիստոտելը կարևորել են նաև հողի դերը...

Հոգեկան և վարքի խանգարումներ Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 2.2009
Նախադպրոցական տարիքի երեխաների մազերում սնդիկի, արծաթի և ոսկու պարունակությունը

Շրջակա միջավայրի անթրոպոգեն աղտոտվածության հետևանքներից է ծանր մետաղների վերաբաշխումը կենդանի օրգանիզմում, որոնք իրենց բացասական ազդեցության հետևանքներով լուրջ մտահոգություն են հանդիսանում բնակչության տարբեր խմբերի առողջության համար...

Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 2.2009
Ներգանգային թարախակույտերի բուժումը երեխաների մոտ

Ներգանգային թարախակույտերը դասվում են գանգուղեղի ծանր հիվանդությունների շարքում, աչքի են ընկնում բարձր մահացությամբ, վիրահատական տակտիկայի ընտրության դժվարությամբ, հաճախ` հաշմանդամության բերող մնացորդային երևույթ­նե­րով...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)
Ավտո-ճանապարհային պատահարների հետևանքով առաջացած գանգուղեղային վնասվածքներ առանձնահատկությունները երեխաների մոտ

Տրանսպորտային պատահարների հետևանքով առաջացած վնասվածքների աճը, ցավոք, չի շրջանցել մաև մանկահասակ բնակչությանը, և առավել հաճախ կրում է պոլիտրավմայի (բազմավնասվածքների) բնույթ...

Առաջին բժշկական օգնություն Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)
Մանկական նեյրոտրավմայի կառուցվածքի դինամիկայի հարցի շուրջ

Բնակչության սոցիալ-տնտեսական կյանքի փոփո­խու­թյունները մշտապես ազդում են հիվանդացության, մասնավորապես տրավմատիզմի կառուցվածքի վրա: Նրանց արդյունավետ բուժումը և կանխարգելումը թելադրում է այդ փոփոխությունների ուսումնասիրում, համապատասխան կազմակերպչական, բուժ-ախտո­րոշիչ միջոցառումների հիմնավորված մշակումը...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)
Նորածնային աուդիոլոգիական սկրինինգի անհրաժեշտությունը ՀՀ-ում

Ծանրալսության ախտորոշումը և բուժումը շարունակում է հանդիսանալ արդիական խնդիր օտո­րինոլարինգոլոգիայում:

Չնայած, օտովիրաբուժության հաջողությունների, ժամանակակից դիագնոստիկ սարքավորումների, լսողական սարքերի ներդրումների, լսողության խա­նգա­րումներով հիվանդները հանդիպում են բավա­կանին մեծ քանակւթյամբ` հատկապես մանկական տարիքի երեխաներ և դեռահասներ...

Քիթ-կոկորդ-ականջ հիվանդություններ Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ