Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Այլ հոդվածներ

Արտագնա ցիկլային պարապունքների ընթացքում բացահայտված առողջապահական կառույցների թերությունները` աղետներին նախապատրաստման ուղղությամբ

Ի կատարումն ՀՀ Առողջապահության նախարարության «Քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակներում ՀՀ բնակչության առողջության պաշտպանության ուղղությամբ 2008 թ. հիմնական միջոցառումների մասին» 14. 01. 2008 թ. թիվ 26-Ա հրամանի , կատարվող մի շարք միջոցառումներին զուգահեռ, նախատեսված նաև ՀՀ ԱՆ Առողջապահության ազգային ինստիտուտի աղետների բժշկության ամբիոնում մասնագետների վերապատրաստում` աղետների բժշկության գծով։ 

 

Բացի ԱԱԻ-ում իրականացվող մասնագետների վերապատրաստումից, վերոհիշյալ հրամանով նախատեսվում է նաև տեղերում (բուժհաստատություններում) անցկացնել բժիշկների և միջին բուժաշխատողների ուսուցում 31-ժամյա ծրագրով։ 

 

ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ-ի աղետների բժշկության ամբիոնն արտակարգ իրավիճակների կանխար-գելման և հետևանքների նվազեցման գծով միաժամանակ իրականացնում է արտագնա ցիկլային պարապմունքներ, ըստ որի նախատեսվում է հետևյալ ծրագրային գործնական միջոցառումների իրականացում.

 

 I. ծանոթացում ՀՀ Առողջապահության նախարարության «Քաղաքացիական պաշտպա-նության և արտակարգ իրավիճակներում ՀՀ    բնակչության առողջության պաշտպանութ-յան ուղղությամբ հիմնական միջոցառումների մասին» հրամանի հետ;

 

 II. ծանոթացում «ՀՀ Քաղաքացիական պաշտպանության մասին 2002 թ. մարտի 5-ի Օրենք»-ի հիմնական դրույթների հետ;

 

 III. ծանոթացում ՀՀ ԱՆ կողմից 2003 թ. փետրվարի 26-ին հաստատված սեյսմաան-վտանգության գծով համառոտ հրահանգի հետ;

 

 IV. համաձայն գործող ՀՀ օրենքների, որոշումների, հրահանգների, ՀՀ ԱՆ 14.01.2008 թ. թիվ 26-Ա հրամանով նախատեսնված միջոցառումների և ՀՀ ԱՆ Առողջապահության ազգային ինստիտուտին տրված հանձնարարականների, արտակարգ իրավիճակների կանխման, հետևանքների նվազեցման ու վերացման, բնակչության բժշկական պաշտպա-նության միջոցառումների պլանավորման և կատարման համալիր ծրագրի շրջանակ-ներում, աղետների բժշկության ամբիոնի իրավասու մասնագետի միջոցով ամբիոնի արտագնա նիստերում (ուսումնական կենտրոններում և օբյեկտներում) իրականացվում է հանրապետության բուժհամակարգի անձնակազմի ուսուցում և օբյեկտների տեղազն-նում` սեյսմաանվտանգության և անվտանգութան կանոնների պահպանության և սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման ուղղությամբ։

 

Այդ նպատակով իրականացվում են հետևյալ միջոցառումները.

 

 • անձնակազմի ուսուցում աղետներից պաշտպանվելու համար հաստատված ծրագրով; 
 • օբյեկտում (աշխատասենյակներում) անձնակազմին տրվում են գործնական ցուցումներ հնարավոր երկրաշարժի դեպքում մարդկանց արագ կողմնորոշվելու և ճիշտ գործելու համար; 
 • սեյսմապաշտպանության գիտելիքների ամրապնդման համար անձնակազմին տրվում են սեյսմապաշտպանության թեմաներով ուսումնամեթոդական նյութեր (ծալաթերթիկներ, թռուցիկներ);
 • տրվում են լրացուցիչ գիտելիքներ`

 

 ա). սանիտարական կորուստների և տուժածներին օգնության նպատակով ՀՀ Առողջապահության նախարարության կողմից նախատեսված մասնագիտական և այլ բժշկական բրիգադների կազմավորման համար,

 բ). բուժանձնակազմին տեղերում 31-ժամյա ծրագրով ուսուցման հիմունքների և անհրաժեշտ փաստաթղթերի ձևակերպման ուղղությամբ;

 

 • տրվում են ցուցումներ կահույքի, բուժ և օժանդակ սարքավորումների, ապակյա տարաներով դեղերի և այլ սարքերի ամրակապման եղանակների մասին;
 • իրականացվում է անձնակազմի գրավոր հրահանգավորում` համաձայն ՀՀ Առողջա-պահության նախարարության կողմից 28.04.2003թ. հաստատված «Անվտանգության հրահանգավորման մատյան»-ի;
 • տրվում են ցուցումներ ՔՊ և ԱԻ-ում բնակչության առողջության պաշտպանության ուղղությամբ տարվա միջոցառումների պլանի կազման գծով և ԱԻ-ում օբյեկտի անձնակազմի տարահանման պլանների մշակման և իրագործման ուղղությամբ (որտեղ նշվում են նաև հնարավոր երկրաշարժի դեպքում շենքում պատսպարվելու առավել անվտանգ տեղերը);
 • Օբյեկտի պատասխանատու մասնագետների հետ համատեղ իրականացվում է օբյեկտի տեղազննում` սեյսմանվտանգության և նրան զուգակցվող անվտանգության կանոնների ապահովության նպատակով։ 

 

Անհրաժեշտ է նշել, որ տեղազննումների արդյունքում բազմաթիվ օբյեկտներում (Գյումրիի ծննդատունը, թիվ 2 և «Բեռլին» պոլիկլինիկաները, մասնակի տեղազննմամբ հիվանդանոցը, Վանաձորի հիվանդանոցները, պոլիկլինիկաները, Գավառի ծննդատունը, Ստեփանակերտի ծննդատունը, մասնակի տեղազննմամբ Ստեփանակերտի հանրապետական հիվանդանոցը և այլն) արձանագրված են սեյսմաանվտաանգության և անվտանգության տեխնիկայի կանոնների մի շարք խախտումներ, որոնք են.

 

 • աշխատասենյակների ելքերի և միջանցքների տարածքներում տեղադրված են մեծածավալ իրեր,
 • բարձր կահույքը չի ամրացված տեղում,
 • բարձր կահույքի վրա դարսակների ձեվով տեղադրվում են տարբեր տիպի սարքավորումներ,
 • աշխատատեղերի ընտրության հարցում առաջնությունը չի տրվում սենյակի միջին կրողպատերի և ելքերին կից տարածքներին,
 • խտացված թթվածին գազով մեծածավալ բալոնները չեն ամրակապված տեղում,
 • անվակներով բուժսարքավորումները հիմնականում պահվում են ոչ արգելակված կամ չամրակապված վիճակում,
 • սեղանների վրա տեղակայված բուժսարքավորումների անվտանգության համար չեն օգտագործվում եզրակողեր, 
 • չի ապահովված ապակյա տարաներով դեղերի անվտանգությունը հնարավոր ցնցումներից,
 • էլեկտրական սալիկների օգտագործման ժամանակ հիմնականում չեն պահպանվում հակահրդեհային անվտանգության կանոնները,
 • պահեստային ելքերի մի մասը գտնվում է ոչ անմիջական գործող վիճակում և այլն։

 

 Միաժամանակ դիտարկված է, որ ստորաբաժանումների համապատասխան մատյանում մեծամասամբ չի իրականացվում անվտանգության գծով անձնակազմի գրավոր հրահանգավորում, չի կազմված հուշաթերթիկ անձնակազմի անձնական անվտանգության ապահովման կանոններով և այլն։ 

 

Վերոհիշյալ թերությունների, խախտումների առկայությունը բուժհաստատություններում նույնիսկ միջին ուժգնության ցնցումների դեպքում, բնականաբար, կհանգեցնի տուժածների, նյութական արժեքների կորստի։

 

 ՈՒժեղ երկրաշարժերից պաշտպանվելու համար կատարյալ անվտանգությունն ապահովող կանոններ չկան, սակայն մարդկանց գիտելիքների իմացությունն երկրաշարժերից պաշտպանվելու մասին և օբյեկտների ղեկավարների և համապատասխան վերադաս կազմակերպութունների պատասխանատու վերաբերմունքը սեյսմաանվտանգության միջոցառումների իրականացման ուղղությամբ կնպաստեն մարդկանց և համակարգի օբյեկտների պատրաստվածության բարձրացմանը ԱԻ-ում բնակչությանը պատշած բժշկական օգնություն ցուցաբերելու համար։ 

Հեղինակ. Ա. Լ. Աթաբեկյան, Կ. Ա. Դանիելյան, ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ
Սկզբնաղբյուր. Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 2.2009
Աղբյուր. med-practic.com
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Կարդացեք նաև

Թթենու (Morus) տերեւների քիմիական կազմը, դեղաբանական նշանակությունը և կիրառումը

Բանալի բառեր. թթենու տերեւներ, դեղաբանական նշանակությունը եւ կիրառումը

Թթենին մորացե (Moraceae, թթենազգիներ) ընտանիքին պատկանող բազմամյա տերևաթափ ծառ է 10-15մ բարձրությամբ: Ծաղկում է մայիս հունիս ամիսներին: Պտուղները հասունանում են օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին...

Դեղաբույսեր Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 2.2012 (50)
Կերակրող մայրերի սննդային օրաբաժինների հիգիենիկ գնահատականը

Կնոջ մոտ ծննդաբերությունից հետո սկսվում է լակտացիայի շրջանը։ Այն ֆիզիոլոգիական վիճակ է, որի ժամանակ կնոջ օրգանիզմի կողմից սննդանյութերի և էներգիայի նկատմամբ պահանջն ավելի է մեծանում...

Երեխայի սնուցումը
Դասագիրք մասնագետների համար
Դասագիրք մասնագետների համար

XXI դարում ներդրվել են ատամնաբուժական կրթության և ակադեմիական գիտության նոր ու առաջադեմ մեթոդներ, որոնք  աստիճանաբար հայտնվում են նաև Հայաստանում...

Ստոմատոլոգիա Առողջապահության լրատու 1.2010
Տարեց առնետների հիպոկամպ-կախյալ իմացական որոշ ցուցանիշների տեղաշարժերը սակավաշարժության պայմաններում

Բանալի բառեր. սակավաշարժություն, ճառագայթաձև լաբիրինթոս, երկարատև և աշխատանքային հիշողություն 

Շարժողական ակտիվության սահմանափակումը` սակավաշարժությունը (ՍՇ), ժամանակակից մարդու կյանքում տարածված ռիսկի գործոն է (սթրեսոր): Գրականության տվյալները վկայում են...

Հայաստանի բժշկագիտություն 1.2009
Ինքնասպանությունների ուսումնասիրությունը ք. Երևանում դատաբժշկական նյութերով

Ինքնասպանությունը կամ սուիցիդը (լատիներենից թարգմանաբար` sui caedere- ինքն իրեն սպանել)` ինքնուրույն, նպատակաուղղված, իր իսկ կողմից իրեն կյանքից զրկումն է...

Թվեր և փաստեր Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 4.2009
Ալավերդի քաղաքի պղնձաձուլական գործարանի շրջակա միջավայրի աղտոտվածությունը վնասակար նյութերով և դրա բժշկակենսաբանական հետևանքները

Բանալի բառեր. շրջակա միջավայր, աշխատանքի հիգիենա, պղինձ, կապար, մոլիբդեն, հիվանդացություն

Բազմամետաղային հանքերից պղնձի արդյունահանումը, հանքաքարի հարստացումը, խտանյութից պղնձի կորզումը և մաքուր մետաղի ստացումը Հայաստանի արդյունաբերության առաջատար ճյուղերից է...

Հայաստանի բժշկագիտություն 3.2008
ԵՊԲՀ ուսանողների առողջական վիճակի համեմատական վերլուծությունը 25 տարիների դինամիկայում

Բանալի բառեր. ուսանող, առողջական վիճակ, ֆիզիկական զարգացում  

Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում սովորելն ուղեկցվում է ուսանողների շրջանում հարմարվողական մեխանիզմների բարդ պրոցեսներով, օրգանիզմի բոլոր համակարգերի լարվածությամբ...

Հայաստանի բժշկագիտություն 3.2008
Սակավաշարժության պայմաններում վիտամին E-ի երկարատև ներմուծումների խթանող ազդեցությունը ճարպերի գերօքսիդացման գործընթացների վրա

Բանալի բառեր. սակավաշարժություն, հիպոթալամուս, ճարպերի գերօքսիդացում, վիտամին E 

Քաղաքակիրթ երկրներում ժամանակակից կենսակերպը բնութագրվում է սթրեսային ազդեցությունների հզոր աճով, որտեղ հատկապես կարևորվում է շարժողական ակտիվության սահմանափակման դերը` պայմանավորված օրգանիզմի վրա ախտաբանական ազդեցության բազմազանությամբ [1, 16, 25]...

Հայաստանի բժշկագիտություն 2.2008
Վիրտուալ պրոթեզների նեյրոնային կառավարում

Բանալի բառեր.  էլեկտրոմիոգրաֆիա, արհեստական նեյրոնային ցանց, ուժեղացուցիչ, փոխանջատվող ֆիլտր, ամպլիտուդա, մակերևութային էլեկտրոդներ

Պրոթեզների կառավարման ամենաբնական ուղին պետք է նույնը լինի, ինչ-որ ձեռքի կառավարման ժամանակ, այսինքն` նեյրոնային կառավարումով այն նյարդերի օգնությամբ, որոնք ստեղծված են ձեռքի կամ դաստակի կառավարման համար...

Հայաստանի բժշկագիտություն 1.2008
ՀՀ Արտակարգ իրավիճակների և աղետների արձագանքման համակարգի խնդիրների ուսումնասիրությունը

2008 թվականի ապրիլից Առողջապահության հա­մաշ­խարհային կազմակերպության հետ մեկտեղ ուսում­նասիրվել է Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստվածությունը այս կամ այն արտակարգ իրավիճակներին դիմակայելու և դրանց հետևանքները արդյունավետ վերացնելու: Առանձնացվել են երկու ուղղություններ. առաջինը՝ տեսական, փաստա­թղթա­յին բնույթ ունեցող...

Առաջին բժշկական օգնություն Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)
Նեյրոնային մշակված ազդանշաններով նեյրոպրոթեզների օպերատիվ ադապտացիան

Բանալի բառեր. երկրորդական ազդանշանային աղբյուր, օպերատիվ ադապտացիոն սխեմա, նեյրոպրոթեզ, Պուասոնյան պրոցես, Գամմա ֆունկցիա, Մոնտե-Կառլոյի  պրոցեդուրա, կառավարող ազդանշան, նեյրոֆիզիոլոգիական տվյալներ

Փորձերը նկարագրում են, թե ինչպես պրոթեզային սարքը  կարող է կառավարվել ուղեղի ազդանշանների կողմից: Այնուամենայնիվ, կայուն, շարունակական օգտագործման մեջ նեյրոպրոթեզները կարող են տուժել հիմնականում գրանցված ազդանշանի շարժունակությունից...

Հայաստանի բժշկագիտություն 4.2007
Աշխատանքի հիգիենայի խնդիրները մաքուր երկաթի գործարանի նոր նյութերի արտադրություններում

Բանալի բառեր. աշխատանքի հիգիենա, մոլիբդենի, ֆերոմոլիբդենի, կալիումի պերռենատի արտադրություններ

Ժամանակակից տեխնիկական առաջընթացը անշեղորեն կապված է մետալուրգիական արդյունաբերության զարգացման մասնավորապես բարձրորակ պողպատների մետաղների բարդ համաձուլվածքների արտադրության նոր նյութերի օգտագործման ընդլայնման հետ...

Հայաստանի բժշկագիտություն 3.2007
Աուտոբորբոքային հիվանդություններ

Բանալի բառեր. աուտոբորբոքային հիվանդություններ, պիրին, կրիոպիրին, մևալոնատ կինազ, PYD, IgD, ASC, TNF, IL-1, NFkB, ապոպտոզ

Աուտոբորբոքային հիվանդությունները համակարգային բորբոքային խանգարում-ների նոր դասակարգումն է, որոնք բնորոշվում են կրկնվող, այսպես կոչված առանց պատճառի ի հայտ եկող բորբոքային նոպաներով...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2007 (31)
Պատերազմական գործողությունների ժամանակ ռազմաբժշկական ստորաբաժանումների կազմակերպչական կառուցվածքի կատարելագործման մասին

Բանալի բառեր. բժշկական ապահովում, բժշկական հատուկ ուժեղացված ջոկատ

Աղետների և պատերազմական գործողությունների ժամանակ առաջացած մասսայական վնասվածքների դեպքում հատկապես կարևոր է ճիշտ կազմակերպել բնակչությանը ցուցաբերվող առաջին բուժօգնությունը, վերականգնել նրանց աշխատունակությունը, նվազեցնել սանիտարական կորուստների թիվը: Այս խնդիրը այսօր էլ բոլոր երկրների համար չի կորցրել իր արդիականությունը, նշանակությունը և գտնվում է պետության ուշադրության կենտրոնում...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 1-4.2005 (21-24)

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ