Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Վիրաբուժություն

Սուր ապենդիցիտի ընթացքի առանձնահատկությունները ներկա փուլում

Սուր ապենդիցիտը հաճախակի հանդիպող սուր վիրաբուժական պաթոլոգիաներից է, որի բաժնեմասը վիրաբուժական պրոֆիլի ստացիոնարներում կազմում է 20-25%, հետվիրահատական բարդությունները կազմում են 4,2-16,2%, որն ունի ավելացման միտում տարեց հիվանդների մոտ: Մահացությունը զգալի է՝ 0,14-0,5%՝ տարեցների և ուշացած դեպքերի ժամանակ անցնելով 1%-ոց շեմքը:

 

Նյութը և մեթոդները

 

Ուսումնասիրվել են սուր ապենդիցիտ ախ­տորոշմամբ Էրեբունի ԲԿ 2000-2007թթ ընդունված 1708 և վիրահատված 1496 (87,6%) հիվանդները ռետրոսպեկտիվ: Չվիրահատված 212 հիվանդների ճակատագիրն այսպիսին է եղել. 103 հիվանդներ հսկո­ղությունից հետո տեղափոխվել են այլ (հիմնականում գինեկոլոգիական և ուրոլոգիական) բաժանմունքներ՝ հետագա բուժումը կազմակերպելու նպատակով; 51 հիվանդի մոտ նախնական ախտորոշումը ժխտվել է, 32 հիվանդներ հրաժարվել են վիրահատական բուժու­մից և դուրս են գրվել, 21 հիվանդների վիրահատական պլանը փոխվել է վիրահատության ընթացքում. 2 հի­վանդ­ներ վիրահատվել են խոցի թափածակման, 7-ը՝ դեստրուկտիվ խոլեցիստիտի, մնացածները՝ տարբեր գինեկոլոգիական պաթոլոգիաների կապակցությամբ: 5 հիվանդներ ստացել են կոնսերվատիվ բուժում՝ ինֆիլտրատիվ ապենդիցիտի կապակցությամբ:

 

Հետազոտության պլանը բոլոր դեպքերում ներառել է արյան և մեզի ընդհանուր քննություն, խումբ, ռեզուս, շաքար, միզանյութ, կոագուլոգրամա, ԷՍԳ, թոքերի և, որովայնի օրգանների սոնոգրաֆիկ քննություն; ան­հրա­ժեշտության դեպքում կատարվել են նաև այլ հետազոտություններ՝ որովայնի ռենտգեն-կոնտրաստ քննություն, ԷԳԴՍ, էքսկրետոր ուրոգրաֆիա, կոմ­պյու­տերային տոմոգրաֆիկ քննություն, հետին կամարի պունկցիա և այլն:

 

Համեմատական ուսումնասիրության նպատակով հիվանդները բաժանվել են երկու խմբերի ըստ անամնեզի տևողության՝ մինչև 24ժամ և ավել: 1-ին խումբ են մտել 1496 հիվանդներից 1027-ը /68,6տոկ/: Հիվանդների գերակշիռ մասը վիրահատվել են առաջին ժամերի ընթացքում: Տարիքային տարբե­րու­թյուն­ները եղել են 15 –ից մինչև 87տարեկան; վիրա­հա­տությունների գերակշիռ մասն իրականացվել է 18-28 տարիքային խմբում՝ 887 (59,3%): 1118 վիրահա­տու­թյուն իրականացվել է հասարակ, մնացած դեպքերում՝ դեստրուկտիվ ապենդիցիտի կապակցությամբ (378, 25,3%): Այս խմբում մահացությունը կազմեց 2,2% (8 հիվանդ): Վերջին խմբում միջային որովայնա­հատ­մամբ և որովայնի խոռոչի լվացմամբ ու դրենա­վոր­մամբ իրականացվել է 103 վիրահատական միջա­մտություն: Բոլոր դեպքերում ռետրոգրադ ապեն­դէկ­տո­միաները 106-ն են (7,0%): Անհրաժեշտ է նշել, որ երկրորդ խմբում դեստրուկտիվ ձևերի մասնաբաժինը եղել է անհամեմատ բարձր՝ 469-ից 191-ը (40,7%)՝ 18,2%-ի դիմաց:

 

Ուսումնասիրվել են վաղ հետապենդէկտոմիկ բարդությունները, որոնք ընդհանուր առմամբ եղել են 98–ը (6,5%): Բարդությունների կառուցվածքն այսպի­սին է եղել. թոքաբորբեր՝ 13 (13,3%), վերքի թարա­խա­կալում՝ 41 (41,8%), այլ բարդություններ՝ 21 (21,4%), կրկնակի վիրահատական միջամտություններ՝ 23 (23,5%), որոնք կատարվել են տարբեր բարդու­թյուն­ների կապակցությամբ. շարունակվող պերիտոնիտ՝ 15, պերիապենդիկուլյար թարախակույտ՝ 4, ներորո­վայ­նա­յին արյունահոսություն՝ 2, էվենտերացիա՝ 2: Ան­հրա­ժեշտ ենք համարում նշել, որ բոլոր շարունակվող պերիտոնիտների դեպքերը գրանցվել են 2-րդ խմբի հիվանդների մոտ, իսկ ընդհանուր առմամբ 98 բարդություններից այդ խմբի բաժինը կազմում են 38-ը, որը կազմում է 8,1%: 1-ին խմբում բարդությունները 60–ն են (5,8%):

 

Այսպիսով, ներկայացվեց 2000-2007թթ Էրեբունի ԲԿ ապենդէկտոմիա տարած հիվանդների որոշ հիմ­նա­կան տվյալներ, որոնցից պարզվում է, որ հետվիրահատական (մանավանդ ծանր) բարդություն­ների քանակը ուղիղ համեմատականորեն աճում է անամնեզի տևողությանը զուգահեռ:

 

Հեղինակ. Ա.Ռ. Ասատրյան, Ա.Ա. Ուզանկիչյան, Ա.Ա. Օհանյան, Ա.Մ. Աթեյան, Տ. Մահորյան, Ա.Լ. Մինասյան, Վիրաբուժական հիվանդությունների թ.1 ամբիոն, Էրեբունի ԲԿ
Սկզբնաղբյուր. Գիտա - գործնական Բժշկական Հանդես <<Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի>> - 3. 2008 (35) 15-16
Աղբյուր. med-practic.com
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Կարդացեք նաև

Գոտկային հատվածի ողնաշարային խողովակի նեղացման (ստենոզի) EasyGo տիպի էնդոսկոպիկ եղանակով վիրահատման առաջին փորձը Հայաստանում. nairimed.com
Գոտկային հատվածի ողնաշարային խողովակի նեղացման (ստենոզի) EasyGo տիպի էնդոսկոպիկ եղանակով վիրահատման առաջին փորձը Հայաստանում. nairimed.com

Ողնաշարային խողովակի նեղացումը առավել հաճախ հանդիպում է գոտկասրբանային հատվածում:Այս ախտահարման կլինիկական դրսևորման և բուժման մասին առաջին տվյալները գրականության մեջ նկարագրվել են...

Նյարդաբանություն
Հեռակա արդյունքները տասներկումատնյա աղու թափածակված խոցի լապարասկոպիկ կարումից հետո. armeniamedicalcenter.am
Հեռակա արդյունքները տասներկումատնյա աղու թափածակված խոցի լապարասկոպիկ կարումից հետո. armeniamedicalcenter.am

Ս.Ա.Ստեփանյան1,2, Ա.Ա.Պետրոսյան1,2, Դ.Ս.Գրիգորյան1,2, Ի.Յու.Գևորգյան1,2, Հ.Խ.Բատիկյան1,2, Ռ.Ն.Մեսրոպյան1,2, Ռ.Գ.Մուրադյան1,2, Ս.Ա.Աքշելյան1,2...

Գաստրոդուոդենալ խոցերի վիրահատական բուժման ժամանակ անաստոմոզիտների կանխարգելումը և բուժումը

Բանալի բառեր. անաստամոզ, անաստամոզիտներ, կանխարգելում, բուժում

Ստամոքսի մասնահատումից հետո հետվիրահատական շրջանում հանդիպող բարդությունների մեջ առաջին տեղերից մեկն է զբաղեցնում անաստամոզիտը [1,5,10]...

Գաստրոէնտերոլոգիա, լյարդաբանություն Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 4.2012 (52)
Աճուկային ճողվածքների բուժումը «Ռեպերեն-2» սինթետիկ էնդոպրոթեզի կիրառմամբ

Բանալի բառեր. «Ռեպերեն-2», աճուկային ճողվածքներ, սինթետիկ էնդոպրոթեզ

Ճողվածքների վիրահատական բուժումն ինչպես բժշկական, այնպես էլ սոցիալ-տնտեսական նշանակություն ունի: Դա պայմանավորված է ճողվածքների լայն տարածվածությամբ, հատկապես աճուկային կրկնվող մեծ...

Բուժման մեթոդներ Առողջապահություն 4.2011
Բիպոլյար ներմիզուկային մասնահատում` «ոսկե ստանդարտի» նոր խոսք (գրականության տեսություն)

Ներմիզուկային վիրահատությունների պատմությունը սկսվում է XVI դարից, երբ ֆրանսիացի վիրաբույժ Ambruise Pare-ն վերականգնեց նեղացած միզուկի անցանելիությունը` կիրառելով կյուրետ և սրած լուսնացքավոր բուժ...

Ուրոլոգիա Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 2.2011
Ֆիտոբեզոարի առաջացրած բարակաղիքային անանցանելիության բուժման մեր փորձը

Բանալի բառեր. ֆիտոբեզոար, բարակաղիքային անանցանելիություն

Ներածություն: Բարակաղիքային մեխանիկական անանցանելիությունը բարակ աղիքի վիրաբուժական միջամտություն պահանջող և առավել հաճախ հանդիպող ախտաբանական վիճակ է...

Գաստրոէնտերոլոգիա, լյարդաբանություն Բուժման մեթոդներ Առողջապահություն 2.2011
Սուր պերիպրոստատիկ հեմատոման որպես շագանակագեղձի տրանսռեկտալ բիոպսիայի հազվադեպ հանդիպող բարդություն (կլինիկական 2 դեպքի նկարագրություն)

Սոնոգրաֆիկ հսկողության տակ իրականացվող շագանակագեղձի տրանսռեկտալ բիոպսիան ներկայում հանդիսանում է շագանակագեղձի քաղցկեղի ախտորոշման և վաղ հայտնաբերման «ոսկե ստանդարտ»...

Ուրոլոգիա Կլինիկական դեպքեր Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 2.2011
Ներորովայնային հիպերտենզիայի դերը թոքային բարդություններում որովայնի համակցված վնասվածքների ժամանակ

Բանալի բառեր. վնասվածք, ներորովայնային հիպերտենզիա, թոքային բարդություններ

Վերջին տարիներին ծանր հիվանդների մոտ ներորովայնային ճնշման նկատմամբ անշեղորեն հետաքրքրությունը աճում է...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 1.2011 (45)
Արտասովոր դեպքեր պրակտիկայից

Դեպքերից մեկը տեղի է ունեցել 2008թ.-ի հունիսին: Ավտովթարից հետո մեր հիվանդանոց է տեղափոխվել Ա.Լ., ազգությամբ կորեացի, ԱՄՆ քաղաքացի...

Կլինիկական դեպքեր Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2010 (43)
Սուր պանկրեատիտի ախտորոշման ժամանակակից հարցերը (գրականության տեսություն)

Ներկայում սուր պանկրեատիտը անհետաձգելի վիրաբուժության ամենակարևոր և հետագա ուսումնասիրություններ պահանջող խնդիրներից մեկն է : Վերջին տարիներին նկատվում է պանկրեատիտով...

Գաստրոէնտերոլոգիա, լյարդաբանություն Ախտորոշիչ մեթոդներ
Սուր պանկրեատիտի բուժման ժամանակակից հարցերը (գրականության տեսություն)

Սուր դեստրուկտիվ պանկրեատիտի բուժման պատմությունն իրենից ներկայացնում է բազմամյա երկխոսությունների պատմություն` կոնսերվատիվ բուժման և ակտիվ վիրաբուժական մեթոդների կողմնակիցների միջև...

Գաստրոէնտերոլոգիա, լյարդաբանություն Բուժման մեթոդներ
Ստամոքսի եվ 12 մատնյա աղու խոցային հիվանդության վաղաժամ և ակտիվ հայտնաբերումը

Այսօր արդեն ակնհայտ է, որ միայն կլինիկական հետազոտությունների վրա հիմնված պրոֆիլակտիկ քննությունների մակարդակը չի կարող համապատասխանել առողջապահության արդի պահանջներին...

Գաստրոէնտերոլոգիա, լյարդաբանություն Ախտորոշիչ մեթոդներ
Բնական բացվածքով տրանսլումինալ էնդոսկոպիկ վիրաբուժություն

Բանալի բառեր. էնդոսկոպիկ վիրաբուժություն, ներորովայնային, տրանսլումինալ (միջլուսանցքային), որովայնի խոռոչի դիտում, լեղապարկի հեռացում

Բնական բացվածքով տրանսլումինալ էնդոսկոպիկ վիրաբուժությունը (ԲԲՏԷՎ) ներառում է ներքին օրգաններից (օր.` ստամոքս, ուղիղ աղիք, հեշտոց, միզապարկ) մեկի մտածված ծակումը էնդոսկոպի միջոցով` որովայնի խոռոչ մտնելու...

Ընդհանրացնող հոդվածներ Հայաստանի բժշկագիտություն 3.2009
Ապենդիցիտը և ճիճվային հիվանդությունները

Դեռևս հազարամյակներ առաջ աջ զստափոսում տեղակայված, այսպես կոչված` բորբոքային ուռուցքներից սովորաբար հիվանդները մահանում էին ծանր տառապանքներից: Բուժման դեպքեր հազվադեպ էին գրանցվում: XVI դարում պարզվեց, որ այդ տառապանքների պատճառը...

Վարակաբանություն Առողջապահություն 3.2009
Ողնաշարի գոտկասրբանային հատվածի միջողնային աճառների վիրահատական բուժման ներվիրահատական բարդությունների հարցիշուրջ

Բանալի բառեր. լիկվորեա, միջողնային աճառների ճողվածքներ, վիրաբուաժական բուժում, ներվիրահատական բարդություններ

Վիրաբուժական հիվանդությունների բուժման բարդությունների քննարկումն ունի մեծ գործնական նշանակություն: Բաց գոտկային դիսկէկտոմիայի բարդությունները կարելի է պայմանականորեն բաժանել...

Նյարդաբանություն Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 4.2009 (40)

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ