Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Վիրաբուժություն

Ինֆուզիոն թերապիայի առանձնահատկությունները շտապ կարգով կատարվող վիրահատությունների ժամանակ

Հիպովոլեմիայի արագ և արդյունավետ շտկումը հանդիսանում է մեծ արդիականություն վայելող խնդիր՝ ցանկացած կրիտիկական վիճակում, այդ թվում նաև՝ շտապ կարգով կատարվող վիրա­հա­տությունների ժամանակ, երբ անհրաժեշտություն է ստեղծվում արագ համալրել ներանոթային ծավալը՝ անզգայացման ողջ ընթացքում կայուն հեմոդինամիկա ապա­հովելու, ինչպես նաև՝ հիպովոլեմիայով պայ­մա­նավորված մազանոթային շրջանառության խան­գա­րումները կանխելու և/կամ շտկելու նպատակով: Ժամանակակից գրականության մեջ հիպովոլեմիայի արագ և արդյունավետ շտկման լավագույն մեթոդն այսօր համարվում է փոքր ծավալով գերօսմոլյարային ծավալի շտկումը՝ անգլալեզու գրականության մեջ հայտնի small volume resuscitation անվամբ:

 

Այն իրենից ներկայացնում է NaCl-ի հիպերտոնիկ լուծույթի և կոլոիդի համատեղ կամ հաջորդական ներարկում, որի ժամանակ հիպերտոնիկ լուծույթն ապահովում է շրջանառող արյան ծավալի արագ համալրում, իսկ կոլոիդը, մեծացնելով կոլոիդ - օնկոտիկ ճնշումը, ստեղծված վոլեմիկ արդյունքը պահպանում է 12–14 ժամ:

 

Նպատակը.

 

Սույն աշխատանքի նպատակն է ուսումնասիրել փոքր ծավալով գերօսմոլյարային ծավալի շտկման մեթոդի արդյունավետությունը՝ հիպովոլեմիայի առկա­յու­թյան պայմաններում` շտապ կարգով կատարվող վի­րա­հատությունների ժամանակ:

 

Նյութը և մեթոդները.

 

Հետազոտությունը կատարվել է ԵՊԲՀ-ի համալ­սա­րանական թիվ 1 կլինիկական հիվանդանոցի անզգայացման և վերակենդանացման բա­ժան­մուն­քում: Հետազոտության համար ընդգրկման չա­փանիշ հանդիսացել է բացահայտ հիպովոլեմիայի առկա­յու­թյունը՝ զանգվածային արյունահոսության և պերի­տո­նիտի արդյունքում: Հետազոտության նյութը կազմել են 45 հիվանդներ (17 կին և 28 տղամարդ), 16–81 տա­րեկան, որոնք շտապ կարգով վիրահատվել են աղիքային անանցանելիության և պերիտոնիտի (n=15), ստամոքս - աղիքային արյունահոսության (n=11) և վերջույթների բաց վնասվածքների կապակ­ցու­թյամբ (n=19):

 

Հիվանդների ծանրության աստիճանն ըստ APACHE II-ի եղել է 15.2(4.6, մահացությունը կազմել է 20% (n=9), վիրահատության միջին տևողությունը՝ 3.4(1,1ժ., կրիստալոիդների ընդ­հա­նուր ծավալը՝ 1.4(0.4լ: Փոքր ծավալով գերօսմոլյարային ծավալաշտկման մեթոդն իրա­կա­նացվել է հետևյալ սխեմայով. սկզբում ներարկվել է 7.5%-անոց NaCl՝ 4 մլ/կգ դեղաչափով, շիթով՝ 4–7 ր. ընթացքում, այնուհետև ներմուծվել է կոլոիդ՝ 500 մլ Օսլադեքս (0.6% ՀԷՕ, 200/0.5):

 

Տվյալ հետազոտության համար չափանիշներ են հանդիսացել սիստոլիկ զարկերակային ճնշումը, նա­տրիումի խտությունը պլազմայում և պլազմայի օսմոլյարությունը:

 

Արդյուքները.

 

Հետազոտվող հիվանդների մոտ սիստոլիկ զար­կե­րակային ճնշման ելային արժեքը եղել է 102.6(19.9 մմ սնդ. սյ., որն անզգայացման արագ և հաջորդական ներածումից հետո նվազել է մինչև 76.5( 8.1 մմ սնդ. ս.: Հիպերտոնիկ և կոլոիդ լուծույթների ներարկումից հետո գրանցվել է սիստոլիկ ճնշման վիճակագրորեն հավաստի աճ 38.3%-ով (p<0.05), ինչը պահպանվել է մինչև վիրահատության ավարտը: Նատրիումի խտությունը և պլազմայի օսմոլյարությունը նախապես չեն որոշվել՝ վիրահատության հրատապության պատճառով: Սակայն վիրահատության ավարտից 12ժ. անց վերոհիշյալ արժեքները կազմել են համա­պա­տասխանաբար 143.4(3.8 մմոլ/լ և 299.4(7.6 մՕսմ/կգ H2O, ինչը չի գերազանցում թույլատրելի սահ­ման­ները:

 

Եզրակացություն.

 

Այսպիսով, փոքր ծավալով գերօսմոլյարային ծա­վալի շտկման մեթոդը թույլ է տալիս արդյունավետ համալրել շրջանառող արյան ծավալը, որի շնորհիվ ոչ միայն ապահովվում է հեմոդինամիկ կայունություն՝ ողջ անզգայացման ընթացքում, այլև կրճատվում է ընդհանուր ինֆուզիոն թերապիայի ծավալը, որի շնորհիվ հնարավոր է դառնում խուսափել մեծ ծա­վա­լով կրիստալոիդների և կոլոիդների ներարկման հնա­րա­վոր բարդություններից:

 

 

Հեղինակ. Մ.Ի. Եղիազարյան, Վ.Վ. Կոստանյան, Վ.Ռ. Քոչարյան, Կ.Հ. Գրիգորյան Մ. Հերացու անվ. ԵՊԲՀ-ի անեսթեզիոլոգիայի, ինտեն­սիվ թերապիայի և ռեանիմատոլոգիայի ամբիոն, Համալսարանական թիվ 1 կլինիկական հիվանդանոց
Սկզբնաղբյուր. Գիտա-գործնական Բժշկական Հանդես «Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի», 3.2008 (35) 10-11
Աղբյուր. med-practic.com
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Կարդացեք նաև

Գոտկային հատվածի ողնաշարային խողովակի նեղացման (ստենոզի) EasyGo տիպի էնդոսկոպիկ եղանակով վիրահատման առաջին փորձը Հայաստանում. nairimed.com
Գոտկային հատվածի ողնաշարային խողովակի նեղացման (ստենոզի) EasyGo տիպի էնդոսկոպիկ եղանակով վիրահատման առաջին փորձը Հայաստանում. nairimed.com

Ողնաշարային խողովակի նեղացումը առավել հաճախ հանդիպում է գոտկասրբանային հատվածում:Այս ախտահարման կլինիկական դրսևորման և բուժման մասին առաջին տվյալները գրականության մեջ նկարագրվել են...

Նյարդաբանություն
Հեռակա արդյունքները տասներկումատնյա աղու թափածակված խոցի լապարասկոպիկ կարումից հետո. armeniamedicalcenter.am
Հեռակա արդյունքները տասներկումատնյա աղու թափածակված խոցի լապարասկոպիկ կարումից հետո. armeniamedicalcenter.am

Ս.Ա.Ստեփանյան1,2, Ա.Ա.Պետրոսյան1,2, Դ.Ս.Գրիգորյան1,2, Ի.Յու.Գևորգյան1,2, Հ.Խ.Բատիկյան1,2, Ռ.Ն.Մեսրոպյան1,2, Ռ.Գ.Մուրադյան1,2, Ս.Ա.Աքշելյան1,2...

Գաստրոդուոդենալ խոցերի վիրահատական բուժման ժամանակ անաստոմոզիտների կանխարգելումը և բուժումը

Բանալի բառեր. անաստամոզ, անաստամոզիտներ, կանխարգելում, բուժում

Ստամոքսի մասնահատումից հետո հետվիրահատական շրջանում հանդիպող բարդությունների մեջ առաջին տեղերից մեկն է զբաղեցնում անաստամոզիտը [1,5,10]...

Գաստրոէնտերոլոգիա, լյարդաբանություն Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 4.2012 (52)
Աճուկային ճողվածքների բուժումը «Ռեպերեն-2» սինթետիկ էնդոպրոթեզի կիրառմամբ

Բանալի բառեր. «Ռեպերեն-2», աճուկային ճողվածքներ, սինթետիկ էնդոպրոթեզ

Ճողվածքների վիրահատական բուժումն ինչպես բժշկական, այնպես էլ սոցիալ-տնտեսական նշանակություն ունի: Դա պայմանավորված է ճողվածքների լայն տարածվածությամբ, հատկապես աճուկային կրկնվող մեծ...

Բուժման մեթոդներ Առողջապահություն 4.2011
Բիպոլյար ներմիզուկային մասնահատում` «ոսկե ստանդարտի» նոր խոսք (գրականության տեսություն)

Ներմիզուկային վիրահատությունների պատմությունը սկսվում է XVI դարից, երբ ֆրանսիացի վիրաբույժ Ambruise Pare-ն վերականգնեց նեղացած միզուկի անցանելիությունը` կիրառելով կյուրետ և սրած լուսնացքավոր բուժ...

Ուրոլոգիա Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 2.2011
Ֆիտոբեզոարի առաջացրած բարակաղիքային անանցանելիության բուժման մեր փորձը

Բանալի բառեր. ֆիտոբեզոար, բարակաղիքային անանցանելիություն

Ներածություն: Բարակաղիքային մեխանիկական անանցանելիությունը բարակ աղիքի վիրաբուժական միջամտություն պահանջող և առավել հաճախ հանդիպող ախտաբանական վիճակ է...

Գաստրոէնտերոլոգիա, լյարդաբանություն Բուժման մեթոդներ Առողջապահություն 2.2011
Սուր պերիպրոստատիկ հեմատոման որպես շագանակագեղձի տրանսռեկտալ բիոպսիայի հազվադեպ հանդիպող բարդություն (կլինիկական 2 դեպքի նկարագրություն)

Սոնոգրաֆիկ հսկողության տակ իրականացվող շագանակագեղձի տրանսռեկտալ բիոպսիան ներկայում հանդիսանում է շագանակագեղձի քաղցկեղի ախտորոշման և վաղ հայտնաբերման «ոսկե ստանդարտ»...

Ուրոլոգիա Կլինիկական դեպքեր Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 2.2011
Ներորովայնային հիպերտենզիայի դերը թոքային բարդություններում որովայնի համակցված վնասվածքների ժամանակ

Բանալի բառեր. վնասվածք, ներորովայնային հիպերտենզիա, թոքային բարդություններ

Վերջին տարիներին ծանր հիվանդների մոտ ներորովայնային ճնշման նկատմամբ անշեղորեն հետաքրքրությունը աճում է...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 1.2011 (45)
Արտասովոր դեպքեր պրակտիկայից

Դեպքերից մեկը տեղի է ունեցել 2008թ.-ի հունիսին: Ավտովթարից հետո մեր հիվանդանոց է տեղափոխվել Ա.Լ., ազգությամբ կորեացի, ԱՄՆ քաղաքացի...

Կլինիկական դեպքեր Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2010 (43)
Սուր պանկրեատիտի ախտորոշման ժամանակակից հարցերը (գրականության տեսություն)

Ներկայում սուր պանկրեատիտը անհետաձգելի վիրաբուժության ամենակարևոր և հետագա ուսումնասիրություններ պահանջող խնդիրներից մեկն է : Վերջին տարիներին նկատվում է պանկրեատիտով...

Գաստրոէնտերոլոգիա, լյարդաբանություն Ախտորոշիչ մեթոդներ
Սուր պանկրեատիտի բուժման ժամանակակից հարցերը (գրականության տեսություն)

Սուր դեստրուկտիվ պանկրեատիտի բուժման պատմությունն իրենից ներկայացնում է բազմամյա երկխոսությունների պատմություն` կոնսերվատիվ բուժման և ակտիվ վիրաբուժական մեթոդների կողմնակիցների միջև...

Գաստրոէնտերոլոգիա, լյարդաբանություն Բուժման մեթոդներ
Ստամոքսի եվ 12 մատնյա աղու խոցային հիվանդության վաղաժամ և ակտիվ հայտնաբերումը

Այսօր արդեն ակնհայտ է, որ միայն կլինիկական հետազոտությունների վրա հիմնված պրոֆիլակտիկ քննությունների մակարդակը չի կարող համապատասխանել առողջապահության արդի պահանջներին...

Գաստրոէնտերոլոգիա, լյարդաբանություն Ախտորոշիչ մեթոդներ
Բնական բացվածքով տրանսլումինալ էնդոսկոպիկ վիրաբուժություն

Բանալի բառեր. էնդոսկոպիկ վիրաբուժություն, ներորովայնային, տրանսլումինալ (միջլուսանցքային), որովայնի խոռոչի դիտում, լեղապարկի հեռացում

Բնական բացվածքով տրանսլումինալ էնդոսկոպիկ վիրաբուժությունը (ԲԲՏԷՎ) ներառում է ներքին օրգաններից (օր.` ստամոքս, ուղիղ աղիք, հեշտոց, միզապարկ) մեկի մտածված ծակումը էնդոսկոպի միջոցով` որովայնի խոռոչ մտնելու...

Ընդհանրացնող հոդվածներ Հայաստանի բժշկագիտություն 3.2009
Ապենդիցիտը և ճիճվային հիվանդությունները

Դեռևս հազարամյակներ առաջ աջ զստափոսում տեղակայված, այսպես կոչված` բորբոքային ուռուցքներից սովորաբար հիվանդները մահանում էին ծանր տառապանքներից: Բուժման դեպքեր հազվադեպ էին գրանցվում: XVI դարում պարզվեց, որ այդ տառապանքների պատճառը...

Վարակաբանություն Առողջապահություն 3.2009
Ողնաշարի գոտկասրբանային հատվածի միջողնային աճառների վիրահատական բուժման ներվիրահատական բարդությունների հարցիշուրջ

Բանալի բառեր. լիկվորեա, միջողնային աճառների ճողվածքներ, վիրաբուաժական բուժում, ներվիրահատական բարդություններ

Վիրաբուժական հիվանդությունների բուժման բարդությունների քննարկումն ունի մեծ գործնական նշանակություն: Բաց գոտկային դիսկէկտոմիայի բարդությունները կարելի է պայմանականորեն բաժանել...

Նյարդաբանություն Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 4.2009 (40)

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ