Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա

Երիտասարդ անձանց շրջանում ռեակտիվ հոդաբորբերի որոշ ասպեկտներ

Բանալի բառեր. ռեակտիվ հոդաբորբեր, հիվանդության պատմագիր, սակրոիելիտ, սպոնդիլիտ

Ռեակտիվ հոդաբորբերը ստերիլ, ոչ թարախային բորբոքումներով հոդաբորբեր են, որոնք զարգանում են ի պատասխան արտահոդային վարակի: Ռեակտիվ հոդաբորբ տերմինը առաջարկվել է Էնհովենի և համահեղինակների կողմից 1969թ.: Ներկայումս ռեակտիվ հոդաբորբ ասելով հասկանում ենք միայն այն հոդաբորբերը, որոնք կապված են տարած աղիքային (էնտերոգեն) կամ միզասեռական (ուռոգենիտալ) վարակի հետ և ասոցացվում են HLA B27 հակածնի հետ, ընդ որում ռևմաթոիդ գործոնը արյան շիճուկում բացակայում է:

 

Ըստ գրականության տվյալների` վերջին տարիներին խիստ արդիական է դարձել ռեակտիվ հոդաբորբի հիմնախնդիրը [1-3]:

 

Հաշվի առնելով հարցի կարևորությունը, մեր կողմից ուսումնասիրվել են 18-25 տարեկան արական սեռի 42 հիվանդների հիվանդության պատմագրեր ռեակտիվ հոդաբորբ ախտորոշմամբ:

 

Հիվանդության կլինիկական արտահայտությունները մեծամասամբ ի հայտ են եկել կրած վարակից (աղիքային կամ միզասեռական) հետո, 1-4 շաբաթվա ընթացքում: Այդ կլինիկական արտահայտությունները կարելի է բաժանել 2 խմբի` հոդային և արտահոդային: Բորբոքային երևույթները հոդերում արտահայտված են եղել չափավոր, նշվել է հոդերում երկարատև կարկամածություն: Հոդերի ախտահարումը, որպես կանոն, կրել է ասիմետրիկ բնույթ, սահմանափակվել է ծնկան, սրունք-թաթային և / կամ ոտնաթաթի հոդերում: Երբեմն հոդաբորբ զարգացել է վերին վերջույթի հոդերում (նախադաստակի և մատների): Հիվանդների 43.4%-ի մոտ հայտնաբերվել է միակողմանի սակրոիլեիտ և / կամ սպոնդիլիտ: Արտահոդային արտահայտություններից հայտնաբերվել են տենդ, նիհարում, կոնյունկտիվիտ, կոլիտ, ուրետրիտ:

 

Լաբորատոր ախտորոշմամբ սպեցիֆիկ ցուցանիշներ չեն արձանագրվել: Արձանագրվել են ԷՆԱ արագացում և C ռեակտիվ սպիտակուցի բարձրացում: Պարզվել են ռենտգենաբանական առավել բնորոշ նշաններ, ինչպիսիք են`

 

 1. ասիմետրիկ տեղակայումով, սափորի բռնակ հիշեցնող, ոչ եզրային սինդեսմոֆիտներ,

 2. ոսկրային ապաճումներ, էնտեզիտի (աքիլլեսյան ջլի և ներբանային փակեղի կպման տեղ) և պերիօստիտի հատվածում,

 3. ոսկրերի օստեպորոզ,

 4. հոդաճեղքերի հավասարաչափ նեղացում այն հոդերում, որոնք կրում են մարմնի ծանրությունը,

 5. ոտնաթաթի մանր հոդերի էրոզիաներ:

 

Պարբերաբար անհրաժեշտություն է առաջացել տարբերակիչ ախտորոշում անցկացնել Բեխտերևի հիվանդության և ռեակտիվ հոդաբորբի միջև այն դեպքերում, երբ ախտաբանական պրոցեսի մեջ ներգրավված են եղել սրբոսկր-զստոսկրային և ողնաշարի հոդերը: Հարկ է նշել, որ ռեակտիվ հոդաբորբի դեպքում սակրոիլեիտը հանդես է եկել միակողմանի, ասիմետրիկ, այն դեպքում, երբ Բեխտերևի հիվանդության ժամանակ այն երկկողմանի է, սիմետրիկ:

 

Բուժման ընթացքում բորբոքային պրոցեսի ընկճումը և հոդի ֆունկցիայի վերականգնումը ձեռք է բերվել մեծամասամբ ոչ հորմոնալ հակաբորբոքային միջոցների նշանակումով: Նշանակվել է ընդունված դեղամիջոց` ինդոմետացին (150-200մգ/օրը): Այլ հակաբորբոքային դեղամիջոցի նշանակում (օրինակ` դիկլոֆենակ) պահանջվել է այն դեպքում, երբ առկա է եղել ինդոմետացինի անտանելիություն կամ ոչ բավարար արդյունավետություն: Ասպիրինը և պրոպիոնաթթվի ածանցյալները (իբուպրոֆեն) գնահատվել են պակաս արդյունավետ:

 

Պրոցեսի խրոնիկական և կրկնվող ընթացքի դեպքում հիվանդության ակտիվությունը ընկճելու նպատակով անհրաժեշտություն է առաջացել ձեռնարկել լրացուցիչ թերապևտիկ միջոցառումներ: Ըստ ցուցումների, այն դեպքում, երբ բուժումը ոչ հորմոնալ հակաբորբոքային միջոցներով գնահատվել է ոչ արդյունավետ, կատարվել է կորտիկոստերոիդների ներհոդային ներարկում: Կորտիկոստերոիդների ներքին ընդունման ձևով նշանակումը ռեակտիվ հոդաբորբի ժամանակ գնահատվել է քիչ արդյունավետ:


Մեծամասամբ ռեմիսիան վրա է հասել հիվանդության սկզբից 2-6 ամիս անց: Որոշ հիվանդների, որոնց մոտ չնայած նշանակված ադեքվատ թերապիայի հիվանդությունը կրկնվել է, կամ / և սրացել, կամ / և կրել ձգձգվող ընթացք նշանակվել է սուլֆոսալազին (2-3գ օրը): Հիվանդների այս խմբի մոտ հիվանդության սկզբից 7-10օր հետո նկատվել է վիճակի լավացում: Այս խմբի բացարձակ մեծամասնության մոտ 2-3 շաբաթ հետո վրա է հասել ռեմիսիա: Հարկ է նշել, որ սուլֆոսալազին նշանակվել է 12 հիվանդների:

 

Այսպիսով, սուլֆոսալազինը` մեր տվյալներով, համարվում է ռեակտիվ հոդաբորբերի բուժման ժամանակ ընտրության պրեպարատ:

 

Հակաբիոտիկներ ռեակտիվ հոդաբորբերի բուժման ընթացքում գործնականորեն չեն նշանակվել:

 

Բավականին լուրջ խնդիր է իրենից ներկայացնում ռեակտիվ հոդաբորբերով անձանց բուժման կազմակերպման հարցը, Մասնավորապես, դա վերաբերվում է հետևյալ հիմնախնդիրներին.

 

 1. որտեղ պետք է բուժվի նման հիվանդը,

 2. բուժումից հետո ինչպես պետք է իրականացվի դիսպանսեր հսկողությունը, ով պետք դա կատարի,

 3. ինչպես պետք է լուծվի տվյալ քանակակազմի փորձաքննությունը:

 

Գրականություն


 1. Кузьмина Н.Н., Никишина И.П., Салугина С.О. Современная стратегия и тактика фармакотерапии ювенильных артритов. РМЖ, 2003, т.11, 7, с. 49–54.

 2. Лила А.М. Социально-экономические аспекты лечения ревматических больных. РМЖ, 2001, т.9, 23, с. 1–11.

 3. Насонов Е.Л. Перспективы развития ревматологии в XXI веке. РМЖ, 2001, т.9, 23, с. 11–14.

Հեղինակ. Ս.Գ. Գալստյան, Դ.Ս. Մխիթարյան, Ա.Ա. Գրիգորյան ԵՊԲՀ ՌԲՖ ռազմադաշտային թերապիայի ամբիոն
Սկզբնաղբյուր. Գիտա-գործնական Բժշկական Հանդես «Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի», 2.2006 (26), УДК 616.72-002
Աղբյուր. med-practic.com
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Կարդացեք նաև

Ողնաշարի գոտկասրբանային հատվածի միջողնային աճառների վիրահատական բուժման ներվիրահատական բարդությունների հարցի շուրջ. armeniamedicalcenter.am
Ողնաշարի գոտկասրբանային հատվածի միջողնային աճառների վիրահատական բուժման ներվիրահատական բարդությունների հարցի շուրջ. armeniamedicalcenter.am

Բանալի բառեր. լիկվորեա, միջողնային աճառների ճողվածքներ, վիրաբուժական բուժում, ներվիրահատական բարդություններ
Վիրաբուժական հիվանդությունների բուժման բարդությունների քննարկումն ունի մեծ գործնական նշանակություն...

Էրեբունի ԲԿ-ի օրթոպեդիայի և վնասվածքաբանության բաժանմունքում կլեքսան պրեպարատի օգտագործման փորձը հետվիրահատական թրոմբոէմբոլիկ բարդությունների կանխարգելման գործում

Խորանիստ երակների թրոմբոզների (ԽԵԹ) և թոքային զարկերակի թրոմբոէմբոլիկ (ԹԶԹԷ) բարդությունների բուժման և կանխարգելման հարցերը ժամանակակից բժշկության հիմնախնդիրներից են...

Դեղամիջոցներ Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 4.2012 (52)
Դիաբետիկ թաթը որպես շաքարային դիաբետի ամենածանր բարդություն և պոդիատրիայի կարևորությունը այդ խնդրի լուծման մեջ:
Դիաբետիկ թաթը որպես շաքարային դիաբետի ամենածանր բարդություն և պոդիատրիայի կարևորությունը այդ խնդրի լուծման մեջ:

Դիաբետիկ թաթը համարվում է շաքարային դիաբետի ամենածանր ու ամենաուշ բարդությունը, որը բերում է բժշկական, սոցիալական և տնտեսական մեծ խնդիրների ի հայտ գալուն...

Ներզատաբանություն Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա Ներզատաբանություն
Սկավառակաձև միջային մահիկ (կլինիկական դեպք)

Ներածություն: Սկավառակաձև միջային մահիկը չափազանց հազվադեպ հանդիպող պաթոլոգիա է (0.1–0.3%): Առ այսօր գրականության մեջ նմանատիպ միայն 24 դեպք է նկարագրված: Այս զեկույցում մենք ներկայացնում ենք...

Կլինիկական դեպքեր Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2010 (43)
Ռետրոգրադ ինտրամեդուլյար օսթեոսինթեզի մեր փորձն ազդրոսկրի դիստալ հատվածի կոտրվածքների դեպքում

Տեխնիկական առաջընթացի դարաշրջանում ճանապարհատրանսպորտային և արտա-դրական վնասվածքների աճին զուգընթաց գրանցվում է երկար խողովակավոր ոսկրերի կոտրվածքների հաճախականության բարձրացում...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2010 (43)
Ծնկահոդի մահիկների վնասման ժամանակ էխոսոնոգրաֆիկ և արթրոսկոպիկ տվյալների համեմատական բնութագիրը

Հոդերի փափուկ հյուսվածքների վնասվածքների ախտորոշման մեջ մեծ նշանակություն ունեն գործիքային հետազոտության տվյալները: Վերջին ժամանակներս մեր պրակտիկայում ներդրվել է խոշոր հոդերի...

Ախտորոշիչ մեթոդներ Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2010 (43)
Քրոնիկ հետտրավմատիկ ոսկրաբորբ, միոպլաստիկան` որպես բուժման տարբերակ

Ոսկրաբորբը վերջին տարիներին որպես բարդություն համեմատաբար ավելի քիչ է հանդիպում մեր պրակտիկայում` կապված քիչ հանդիպող հրազենային վնասվածքների, բաց և փակ կոտրվածքների բուժման...

Բուժման մեթոդներ Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2010 (43)
Սրունք-թաթային հոդի արթրոսկոպիան և նրա դերը սրունք-թաթային հոդի հնացած վնասվածքների հետևանքների բուժման մեջ

Հայաստանում վնասվածքաբանական-օրթոպեդիկ պրակտիկայում սրունք-թաթային հոդի (ՍԹՀ) արթրոսկոպիան դեռևս չի ստանում անհրաժեշտ տարածում: Մինչ այժմ Հայաստանում տպագրվող պարբերականներում...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2010 (43)
Ծնկահոդի տոտալ էնդոպրոթեզավորումը, որպես հետվնասվածքային (հրազենային) արթրոզի բուժման եղանակ: մասնավոր դեպքի քննություն

Ներհոդային կոտրվածքների ժամանակ հետվնասվածքային արթրոզն ամենահաճախ հանդիպող մնացորդային բարդույթներից է, մասնավորապես ծնկահոդի դեպքում: Մարդու օրգանիզմում ծնկահոդն ամենածանրաբեռնված...

Կլինիկական դեպքեր Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2010 (43)
Դաշտանադադարային համախտանիշի առանձնահատկությունները ոսկրերի հանքային խտության տարբեր մեծություններով կանանց մոտ

Դաշտանադադարը (ԴԴ) ֆիզիոլոգիական շրջան է, որի ընթացքում կնոջ օրգանիզմի ընդհանուր տարիքային փոփոխությունների ֆոնի վրա տեղի են ունենում կնոջ վերարտադրողական համակարգի հետաճման պրոցեսներ...

Պերինատոլոգիա, մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա
Վնասվածքների ժամանակ համակարգային բորբոքային ռեակցիայի համախտանիշի զարգացման կանխատեսումն` ըստ հիվանդների ծանրությունը գնահատող սանդղակների

Բանալի բառեր. համակարգային բորբոքային ռեակցիա, վնասվածք, ծանրության վիճակը գնահատող սանդղակ

1991 թ.-ին American College Chest Physicians/Socety Critical Care Medicine հանձնախմբի կողմից սեպսիսի բնորոշումը հաստատելիս ձևակերպվեց նաև համակարգային բորբոքային ռեակցիայի համախտանիշի (ՀԲՌՀ) հասկացությունը...

Ինտենսիվ թերապիա Հայաստանի բժշկագիտություն 4.2009
Վնասվածքաբանների դերը օստեոպորոզի բուժման համալիրում

Բանալի բառեր. օստեոպորոզ, օստեոպորոտիկ կոտրվածք, հակառեզորբտիվ դեղեր, դենսիտոմետրիկ հետազոտություն

Վնասվածքաբանի ամենօրյա աշխատանքում շարունակաբար աճում է օստեոպորոզով պայմանավորված կամ օստեոպորոտիկ կոտրվածքների թիվը...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 4.2009 (40)
Երկարատև ճնշման համախտանիշ (crush-սինդրոմ )

Երկարատև ճնշման համախտանիշի (ԵՃՀ) ախտաբանական մեխանիզմների և ձևաբանական դրսևորումների ուսումնասիրությունը չի կորցրել իր առօրեականությունը։ Դիտարկվող ախտաբանությանը հանգեցնող պայմանների առաջացման հնարավորությունը մշտապես առկա է...

Առողջապահություն 1.2009
Համակարգային բորբոքային ռեակցիայի համախտանիշի չափանիշների կանխատեսումային արժեքը վնասվածքների ժամանակ

Բանալի բառեր. համակարգային բորբոքային ռեակցիայի համախտանիշ, վնասվածք, պրոկալցիտոնին

Համակարգային բորբոքային ռեակցիայի համախտանիշն (ՀԲՌՀ) ու սեպսիսը կայուն բարձր մահաբերության (40–70%) [3,5-7,9,12,14,16] և հիվանդների թվի հարաճուն ավելացման պատճառով դասվում են...

Ինտենսիվ թերապիա Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 2.2009 (38)
Հրազենային վնասվածքների պաթոգենեզի, բուժման և բարդությունների մասին

Բանալի բառեր. հրազենային վնասվածք, վերքային վարակ, հրազենային վնասվածքների ախտորոշում և կանխարգելում, ռազմադաշտային վիրաբուժություն

Հրազենային վնասվածքների ախտորոշման և բուժման խնդիրները մտահոգել են մարդկությանը դեռ վաղ ժամանակներից...

Ընդհանրացնող հոդվածներ Հայաստանի բժշկագիտություն 2.2008

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ