Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա

Ծնկահոդի մահիկների վնասման ժամանակ էխոսոնոգրաֆիկ և արթրոսկոպիկ տվյալների համեմատական բնութագիրը

Հոդերի փափուկ հյուսվածքների վնասվածքների ախտորոշման մեջ մեծ նշանակություն ունեն գործիքային հետազոտության տվյալները: Վերջին ժամանակներս մեր պրակտիկայում ներդրվել է խոշոր հոդերի էխոսոնոգրաֆիկ հետազոտության մեթոդը, որը թույլ է տալիս գաղափար կազմել ինչպես ներհոդային, այնպես էլ արտահոդային ստրուկտուրաների կառուցվածքային առանձնահատկությունների մասին, հայտնաբերել նրանց պաթոլոգիական փոփոխությունները` փորձելով հասկանալ այդ փոփոխությունների դերը հիվանդի ունեցած գանգատների պատճառագիտության մեջ:

 

Այս հետազոտության մեջ մենք փորձել ենք համեմատել ծնկահոդերի էխոսոնոգրաֆիկ հետազոտության և արթրոսկոպիկ վիրահատության ընթացքում հայտանաբերված վնասվածքների և փոփոխությունների տվյալները, մասնավորապես մահիկների վնասման տվյալները:

 

Գրականության տվյալներով ծնկահոդի մենիսկների վնասման ախտորոշման հարցում էխոսոնոգրաֆիկ հետազոտության հավաստիությունը կազմում է 63-84,5%, ար-տահոդային կապանների վնասման դեպքում` 62-84%, մինչդեռ խաչաձև կապանների վիճակի գնահատման համար մեթոդի դիագնոստիկ հնարավորությունները շատ ցածր են: Այս դեպքում ավելի ինֆորմատիվ է MRI հետազոտությունը (97,4%) [1,2]:  

 

Համեմատության համար հետազոտվել են վերջին մեկ տարվա ընթացքում ՙԷրեբունի՚ ԲԿ վնասվածքաբանության և ոսկրահարդարման բաժնում վիրահատված 89 հիվանդների հիվանդության պատմագրերը: 89 հիվանդից (52 տղամարդ, 37 կին) 45-ին (25 տղամարդ, 20 կին) նախավիրահատական շրջանում կատարվել է ծնկահոդերի էխոսոնոգրաֆիկ հետազոտռություն (աղ. 1):

 

Առանձնացրել ենք մի քանի պաթոլոգիկ փոփոխություններ, որոնք առավել հաճախ են նկարագրվում էխոսոնոգրաֆիկ հետազոտությունների ընթացքում (աղ 2):

 

 Աղյուսակ  1.

 

վիրահատված հիվանդների թիվը

նախավիրահատական էխոսոնոգրաֆիա անցած հիվանդների թիվը

տղամարդ

52

25 (48%)

կին

37

20 (53%)

ընդամենը

89

45 (50.6%)

 

Աղյուսակ  2.

Էխոսոնոգրաֆիկ պաթոլոգիկ փոփոխություն

հանդիպման հաճախությունը

%

Ընդամենը

45

100%

Միջային մահիկի վնասում

27

60%

Դրսային մահիկի վնասում

12

27%

Միջային կոլատերալ կապանի բորբոքում, այտուցվածություն

20

44%

Կիսաթաղանթակազմ մկանի ջլի բորբոքում

17

38%

Բեյկերի կիստա

14

31%

Մենիսցեալ կիստաներ

3

7%

Սինովյալ թաղանթի հիպերտրոֆիաներ

24

53%

Ներհոդային հեղուկի առկայություն

31

69%

 

Հատկանշական է այն փաստը, որ միջային մենիսկի տարաբնույթ փոփոխությունների ժամանակ որպես կանոն նկարագրվում  է նաև միջային կոլլատերալ կապանի այս կամ այն աստիճանի արտահայտված այտուցվածություն, բորբոքում, որը կարելի է բացատրել անատոմիական սերտ կապերով: Վերոհիշյալ տվյալներից մահիկների վնասումները համեմատել ենք արթրոսկոպիկ վիրահատության ընթացքում հայտանբերված իրական վնասման տվյալների հետ (աղ. 3):

 

Աղյուսակ  3.

 

 

 

էխոսոնոգրաֆիկ

 

 

 

Արթրոսկոպիկ

 

 

 

%

կա

չկա

կա

չկա

 

միջային մենիսկի վնասում

27

 

22

 

81

 

 

5

19

 

3

3

 

7

 

Դրսային մենիսկի վնասում

12

 

6

 

50

 

 

6

50

 

3

3

 

7

 

Աղյուսակից հետևում է, որ` 

 

  1. 81% դեպքերում (27-ից 22-ի մոտ) էխոսոնոգրաֆիկ հետազոտությամբ հայտնաբերված միջային մահիկի վնասումը հաստատվել է արթրոսկոպիկ վիրահատության ժամանակ, իսկ 19% դեպքերում (27-ից 5-ի մոտ)` չի հաստատվել: 3-ի մոտ (45 էխոսոնոգրաֆիկ հետազոտության անցածից) էխոսոնոգրաֆիկ ինտակտ մահիկի նկարագրության պայմաններում արթրոսկոպիկ վիրահատության ժամանակ  հայտանբերվել է մենիսկի այս կամ այն չափի վնասում: 

  2. Լատերալ մահիկի պարագայում վնասման էխոսոնոգրաֆիկ դրական 12 պատասխանի դեպքում 6-ի մոտ վնասւոմը հայտաբերվել է արթրոսկոպիկ վիրահատության ընթացքում (50%), 6-ի մոտ հերքվել (50%): Եվս 3-ի մոտ էխոսոնոգրաֆիկ ինտակտ մահիկի նկարագրության դեպքում արթրոսկոպիայի ժամանակ հայտանբերվել է վնասում:

 

Այսպիսով, ծնկահոդի արտահոդային կապանների, մահիկների և պերիարտիկուլյար հյուսվածքների պաթոլոգիայի ժամանակ, հաշվի առնելով ուլտրաձայնային հետազոտության մատչելիությունն և դիագնոստիկ արդյունավետությունը այն կարող է հանդիսանալ հետազոտության հիմնական մեթոդ ռենտգենոգրաֆիկ հետազոտության հետ միասին, հատկապես՝խաչաձև կապանների վնասման նշանների բացակայության դեպքում:


Գրականություն


  1. Gross A.E. et al. The allotransplantation of partial joints in the tritment osteochondritis of the knee. Clin. Orthop. 1975; 108: 7-14.
  2. Hangody L. at al. Mosaic plasty for the treatment of the articular defects of the knee and ankle. Clin. Orthop. 2001; 391(S): 328-336

Հեղինակ. Գյուլզադյան Հ.Հ., Մաթոսյան Ս.Գ., Սարիբեկյան Ս.Ա., Հարությունյան Հ.Ռ., Բդոյան Գ.Ա. Էրեբունի բժշկական կենտրոն, Երևան, ՀՀ
Սկզբնաղբյուր. Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2010 (43)
Աղբյուր. med-practic.com
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Կարդացեք նաև

Ողնաշարի գոտկասրբանային հատվածի միջողնային աճառների վիրահատական բուժման ներվիրահատական բարդությունների հարցի շուրջ. armeniamedicalcenter.am
Ողնաշարի գոտկասրբանային հատվածի միջողնային աճառների վիրահատական բուժման ներվիրահատական բարդությունների հարցի շուրջ. armeniamedicalcenter.am

Բանալի բառեր. լիկվորեա, միջողնային աճառների ճողվածքներ, վիրաբուժական բուժում, ներվիրահատական բարդություններ
Վիրաբուժական հիվանդությունների բուժման բարդությունների քննարկումն ունի մեծ գործնական նշանակություն...

Էրեբունի ԲԿ-ի օրթոպեդիայի և վնասվածքաբանության բաժանմունքում կլեքսան պրեպարատի օգտագործման փորձը հետվիրահատական թրոմբոէմբոլիկ բարդությունների կանխարգելման գործում

Խորանիստ երակների թրոմբոզների (ԽԵԹ) և թոքային զարկերակի թրոմբոէմբոլիկ (ԹԶԹԷ) բարդությունների բուժման և կանխարգելման հարցերը ժամանակակից բժշկության հիմնախնդիրներից են...

Դեղամիջոցներ Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 4.2012 (52)
Դիաբետիկ թաթը որպես շաքարային դիաբետի ամենածանր բարդություն և պոդիատրիայի կարևորությունը այդ խնդրի լուծման մեջ:
Դիաբետիկ թաթը որպես շաքարային դիաբետի ամենածանր բարդություն  և  պոդիատրիայի կարևորությունը այդ  խնդրի լուծման մեջ:

Դիաբետիկ թաթը համարվում է շաքարային դիաբետի ամենածանր ու ամենաուշ բարդությունը, որը բերում է բժշկական, սոցիալական և տնտեսական մեծ խնդիրների ի հայտ գալուն...

Ներզատաբանություն Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա Ներզատաբանություն
Սկավառակաձև միջային մահիկ (կլինիկական դեպք)

Ներածություն: Սկավառակաձև միջային մահիկը չափազանց հազվադեպ հանդիպող պաթոլոգիա է (0.1–0.3%): Առ այսօր գրականության մեջ նմանատիպ միայն 24 դեպք է նկարագրված: Այս զեկույցում մենք ներկայացնում ենք...

Կլինիկական դեպքեր Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2010 (43)
Ռետրոգրադ ինտրամեդուլյար օսթեոսինթեզի մեր փորձն ազդրոսկրի դիստալ հատվածի կոտրվածքների դեպքում

Տեխնիկական առաջընթացի դարաշրջանում ճանապարհատրանսպորտային և արտա-դրական վնասվածքների աճին զուգընթաց գրանցվում է երկար խողովակավոր ոսկրերի կոտրվածքների հաճախականության բարձրացում...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2010 (43)
Քրոնիկ հետտրավմատիկ ոսկրաբորբ, միոպլաստիկան` որպես բուժման տարբերակ

Ոսկրաբորբը վերջին տարիներին որպես բարդություն համեմատաբար ավելի քիչ է հանդիպում մեր պրակտիկայում` կապված քիչ հանդիպող հրազենային վնասվածքների, բաց և փակ կոտրվածքների բուժման...

Բուժման մեթոդներ Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2010 (43)
Սրունք-թաթային հոդի արթրոսկոպիան և նրա դերը սրունք-թաթային հոդի հնացած վնասվածքների հետևանքների բուժման մեջ

Հայաստանում վնասվածքաբանական-օրթոպեդիկ պրակտիկայում սրունք-թաթային հոդի (ՍԹՀ) արթրոսկոպիան դեռևս չի ստանում անհրաժեշտ տարածում: Մինչ այժմ Հայաստանում տպագրվող պարբերականներում...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2010 (43)
Ծնկահոդի տոտալ էնդոպրոթեզավորումը, որպես հետվնասվածքային (հրազենային) արթրոզի բուժման եղանակ: մասնավոր դեպքի քննություն

Ներհոդային կոտրվածքների ժամանակ հետվնասվածքային արթրոզն ամենահաճախ հանդիպող մնացորդային բարդույթներից է, մասնավորապես ծնկահոդի դեպքում: Մարդու օրգանիզմում ծնկահոդն ամենածանրաբեռնված...

Կլինիկական դեպքեր Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2010 (43)
Դաշտանադադարային համախտանիշի առանձնահատկությունները ոսկրերի հանքային խտության տարբեր մեծություններով կանանց մոտ

Դաշտանադադարը (ԴԴ) ֆիզիոլոգիական շրջան է, որի ընթացքում կնոջ օրգանիզմի ընդհանուր տարիքային փոփոխությունների ֆոնի վրա տեղի են ունենում կնոջ վերարտադրողական համակարգի հետաճման պրոցեսներ...

Պերինատոլոգիա, մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա
Վնասվածքների ժամանակ համակարգային բորբոքային ռեակցիայի համախտանիշի զարգացման կանխատեսումն` ըստ հիվանդների ծանրությունը գնահատող սանդղակների

Բանալի բառեր. համակարգային բորբոքային ռեակցիա, վնասվածք, ծանրության վիճակը գնահատող սանդղակ

1991 թ.-ին American College Chest Physicians/Socety Critical Care Medicine հանձնախմբի կողմից սեպսիսի բնորոշումը հաստատելիս ձևակերպվեց նաև համակարգային բորբոքային ռեակցիայի համախտանիշի (ՀԲՌՀ) հասկացությունը...

Ինտենսիվ թերապիա Հայաստանի բժշկագիտություն 4.2009
Վնասվածքաբանների դերը օստեոպորոզի բուժման համալիրում

Բանալի բառեր. օստեոպորոզ, օստեոպորոտիկ կոտրվածք, հակառեզորբտիվ դեղեր, դենսիտոմետրիկ հետազոտություն

Վնասվածքաբանի ամենօրյա աշխատանքում շարունակաբար աճում է օստեոպորոզով պայմանավորված կամ օստեոպորոտիկ կոտրվածքների թիվը...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 4.2009 (40)
Երկարատև ճնշման համախտանիշ (crush-սինդրոմ )

Երկարատև ճնշման համախտանիշի (ԵՃՀ) ախտաբանական մեխանիզմների և ձևաբանական դրսևորումների ուսումնասիրությունը չի կորցրել իր առօրեականությունը։ Դիտարկվող ախտաբանությանը հանգեցնող պայմանների առաջացման հնարավորությունը մշտապես առկա է...

Առողջապահություն 1.2009
Համակարգային բորբոքային ռեակցիայի համախտանիշի չափանիշների կանխատեսումային արժեքը վնասվածքների ժամանակ

Բանալի բառեր. համակարգային բորբոքային ռեակցիայի համախտանիշ, վնասվածք, պրոկալցիտոնին

Համակարգային բորբոքային ռեակցիայի համախտանիշն (ՀԲՌՀ) ու սեպսիսը կայուն բարձր մահաբերության (40–70%) [3,5-7,9,12,14,16] և հիվանդների թվի հարաճուն ավելացման պատճառով դասվում են...

Ինտենսիվ թերապիա Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 2.2009 (38)
Հրազենային վնասվածքների պաթոգենեզի, բուժման և բարդությունների մասին

Բանալի բառեր. հրազենային վնասվածք, վերքային վարակ, հրազենային վնասվածքների ախտորոշում և կանխարգելում, ռազմադաշտային վիրաբուժություն

Հրազենային վնասվածքների ախտորոշման և բուժման խնդիրները մտահոգել են մարդկությանը դեռ վաղ ժամանակներից...

Ընդհանրացնող հոդվածներ Հայաստանի բժշկագիտություն 2.2008

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ