Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա

Վիրահատական միջամտությունների ժամանակակից մոտեցումները պոլիտրավմաների ժամանակ

Պոլիտրավմաների բուժման սուր և վիճարկելի հար­ցերից է վիրահատական միջամտությունը։ Այն ներառում է հետևյալ խնդիրները՝ վիրահատական միջա­­մտության ցուցումները, դրանց ծավալը, իրա­կանացման ժամկետները և պայմանները։ Տրավ­մատիկ հիվանդության դրսևորման ծանրությունը կախ­ված է վնասվածքի շոկոգենության և ցուցա­բերվող օգնության որակի միջև անհամա­պատաս­խա­նությունից։ Բուժման հիմնական եղանակներից մեկը պետք է լինի օրգանիզմի ամբողջականության վերական­գնումը, ինչը հաճախ պահանջում է վիրահա­տական միջամտություն։ Վիրահատական միջա­մտությունները որոշ պոլիտրավմաների ժամանակ պետք է անցկացվեն հնարավորին չափ վաղ:

 

Առա­ջարկ­ված են վիրահատական միջա­մտությունների ժամկետ­ների և իրականացման բազմաթիվ դասա­կար­գումներ, սակայն համընդհանուր դասակարգում մինչ այժմ չի ընդունվել։ Վիրահատական միջամտության հարցը պետք է որոշվի ինտենսիվ թերապիայի ընթաց­քում։ Այն պետք է կրի կանխարգելիչ բնույթ տրավմատիկ հիվանդության զարգացման պրեցեսում։ Վիրահատական միջամտությունները ինքնին հանդիսանում են հակաշոկային միջոցառումներ՝ չնա­յած հասցվող լրացուցիչ վնասվածքին։ Կատարյալ տար­բերակը այն իրավիճակն է, երբ բոլոր վնաս­ված­քները վերականգնվում են տրավմատիկ հիվան­դության սկզբնական շրջանում։ Սակայն գործնա­կանում, որպես կանոն, հանդիպում են այնպիսի իրավիճակներ, երբ այս կամ այն վնասվածքը հնարա­վոր չի լինում վերականգնել վիրահատական ճանա­պար­հով, տուժածի ծանր վիճակի պատճառով։

 

Մենք դիտարկել ենք 2003-2007թթ Էրեբունի ԲԿ-ում 327 պոլի­տրավմայի կապակցությամբ բուժված հիվանդ­ներ, որոնցից 239-ը ենթարկվել են վիրահատության։ Կատարված վիրահատական միջամտությունները բաժանել ենք երեք խմբի՝ 1) 195 անհետաձգելի միջա­մտություններ, որոնք կատարվել են որովայնի խոռոչի օրգանների վնասվածքի, կրծքավանդակի խոռոչում շարունակվող արյունահոսության, գլխուղեղի և ողնու­ղեղի կոմպրեսիաների ժամանակ։ Անհետաձգելի միջամտություններ անցկացվել են նաև կոնքի ոչ ստաբիլ վնասվածքների, վերջույթների ջնջխված և պոկված սեգմենտների առկայության ժամանակ։ 2) 27 հետաձգված վիրահատություններ, որոնք որոշ ժամանակով հետաձգվել են։

 

Դրանց են դասվել օստեոսինթեզը երկար խողովակավոր ոսկրերի դիա­ֆիզար և ներհոդային կոտրվածքների ժամանակ։ 3) 17 հիվանդների մոտ կատարվել են վիրահատություններ, որոնց չիրականացումը չէր կարող ազդել տուժածի վիճակի ծանրության վրա։ Այդ վիրահատություններին են դասվում բոլոր ռեկոնստրուկտիվ և կոսմետիկ միջամտությունները, որոնք գործնականում կարող են անցկացվել հիվանդի վիճակի կայունացումից հետո ցան­կացած ժամանակ, այսինքն՝ տրավմատիկ հիվան­դության ավելի ուշ շրջաններում։

 

Հատկանշական է, որ 33 հիվանդների մոտ, պայ­մա­նա­վորված մի քանի դոմինանտ վնասվածքներով, միաժամանակ աշխատել են երկու բրիգադներ։ Նմա­նա­տիպ միջամտությունների ժամանակ պարտադիր պայման է հանդիսացել լիարժեք անեսթե­զիոլո­գի­ական ապահովումը և արյան կորստի համարժեք վե­րա­կանգնումը:


Հասկանալի է, որ սահմանները անհետաձգելի և հետաձգվող վիրահատությունների միջև հստակ չեն, ինչը կարող է առաջացնել տակտիկական դժվա­րություններ։


 Այդ պատճառով մենք նպատակահարմար ենք գտնում վիրահատական միջամտությունները կա­տարել հաջորդականորեն՝ կողմնորոշվելով տուժածի վիճակի դինամիկ փոփոխությունով:

Հեղինակ. Հ.Վ. Սարուխանյան, Ա.Հ. Մինասյան, ԵՊԲՀ, վիրաբուժության թիվ 1 ամբիոն, Էրեբունի ԲԿ
Սկզբնաղբյուր. Գիտա - գործնական Բժշկական Հանդես <<Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի>> - 3. 2008 (35) 37-38
Աղբյուր. med-practic.com
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Կարդացեք նաև

Ողնաշարի գոտկասրբանային հատվածի միջողնային աճառների վիրահատական բուժման ներվիրահատական բարդությունների հարցի շուրջ. armeniamedicalcenter.am
Ողնաշարի գոտկասրբանային հատվածի միջողնային աճառների վիրահատական բուժման ներվիրահատական բարդությունների հարցի շուրջ. armeniamedicalcenter.am

Բանալի բառեր. լիկվորեա, միջողնային աճառների ճողվածքներ, վիրաբուժական բուժում, ներվիրահատական բարդություններ
Վիրաբուժական հիվանդությունների բուժման բարդությունների քննարկումն ունի մեծ գործնական նշանակություն...

Էրեբունի ԲԿ-ի օրթոպեդիայի և վնասվածքաբանության բաժանմունքում կլեքսան պրեպարատի օգտագործման փորձը հետվիրահատական թրոմբոէմբոլիկ բարդությունների կանխարգելման գործում

Խորանիստ երակների թրոմբոզների (ԽԵԹ) և թոքային զարկերակի թրոմբոէմբոլիկ (ԹԶԹԷ) բարդությունների բուժման և կանխարգելման հարցերը ժամանակակից բժշկության հիմնախնդիրներից են...

Դեղամիջոցներ Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 4.2012 (52)
Դիաբետիկ թաթը որպես շաքարային դիաբետի ամենածանր բարդություն և պոդիատրիայի կարևորությունը այդ խնդրի լուծման մեջ:
Դիաբետիկ թաթը որպես շաքարային դիաբետի ամենածանր բարդություն  և  պոդիատրիայի կարևորությունը այդ  խնդրի լուծման մեջ:

Դիաբետիկ թաթը համարվում է շաքարային դիաբետի ամենածանր ու ամենաուշ բարդությունը, որը բերում է բժշկական, սոցիալական և տնտեսական մեծ խնդիրների ի հայտ գալուն...

Ներզատաբանություն Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա Ներզատաբանություն
Սկավառակաձև միջային մահիկ (կլինիկական դեպք)

Ներածություն: Սկավառակաձև միջային մահիկը չափազանց հազվադեպ հանդիպող պաթոլոգիա է (0.1–0.3%): Առ այսօր գրականության մեջ նմանատիպ միայն 24 դեպք է նկարագրված: Այս զեկույցում մենք ներկայացնում ենք...

Կլինիկական դեպքեր Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2010 (43)
Ռետրոգրադ ինտրամեդուլյար օսթեոսինթեզի մեր փորձն ազդրոսկրի դիստալ հատվածի կոտրվածքների դեպքում

Տեխնիկական առաջընթացի դարաշրջանում ճանապարհատրանսպորտային և արտա-դրական վնասվածքների աճին զուգընթաց գրանցվում է երկար խողովակավոր ոսկրերի կոտրվածքների հաճախականության բարձրացում...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2010 (43)
Ծնկահոդի մահիկների վնասման ժամանակ էխոսոնոգրաֆիկ և արթրոսկոպիկ տվյալների համեմատական բնութագիրը

Հոդերի փափուկ հյուսվածքների վնասվածքների ախտորոշման մեջ մեծ նշանակություն ունեն գործիքային հետազոտության տվյալները: Վերջին ժամանակներս մեր պրակտիկայում ներդրվել է խոշոր հոդերի...

Ախտորոշիչ մեթոդներ Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2010 (43)
Քրոնիկ հետտրավմատիկ ոսկրաբորբ, միոպլաստիկան` որպես բուժման տարբերակ

Ոսկրաբորբը վերջին տարիներին որպես բարդություն համեմատաբար ավելի քիչ է հանդիպում մեր պրակտիկայում` կապված քիչ հանդիպող հրազենային վնասվածքների, բաց և փակ կոտրվածքների բուժման...

Բուժման մեթոդներ Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2010 (43)
Սրունք-թաթային հոդի արթրոսկոպիան և նրա դերը սրունք-թաթային հոդի հնացած վնասվածքների հետևանքների բուժման մեջ

Հայաստանում վնասվածքաբանական-օրթոպեդիկ պրակտիկայում սրունք-թաթային հոդի (ՍԹՀ) արթրոսկոպիան դեռևս չի ստանում անհրաժեշտ տարածում: Մինչ այժմ Հայաստանում տպագրվող պարբերականներում...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2010 (43)
Ծնկահոդի տոտալ էնդոպրոթեզավորումը, որպես հետվնասվածքային (հրազենային) արթրոզի բուժման եղանակ: մասնավոր դեպքի քննություն

Ներհոդային կոտրվածքների ժամանակ հետվնասվածքային արթրոզն ամենահաճախ հանդիպող մնացորդային բարդույթներից է, մասնավորապես ծնկահոդի դեպքում: Մարդու օրգանիզմում ծնկահոդն ամենածանրաբեռնված...

Կլինիկական դեպքեր Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2010 (43)
Դաշտանադադարային համախտանիշի առանձնահատկությունները ոսկրերի հանքային խտության տարբեր մեծություններով կանանց մոտ

Դաշտանադադարը (ԴԴ) ֆիզիոլոգիական շրջան է, որի ընթացքում կնոջ օրգանիզմի ընդհանուր տարիքային փոփոխությունների ֆոնի վրա տեղի են ունենում կնոջ վերարտադրողական համակարգի հետաճման պրոցեսներ...

Պերինատոլոգիա, մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա
Վնասվածքների ժամանակ համակարգային բորբոքային ռեակցիայի համախտանիշի զարգացման կանխատեսումն` ըստ հիվանդների ծանրությունը գնահատող սանդղակների

Բանալի բառեր. համակարգային բորբոքային ռեակցիա, վնասվածք, ծանրության վիճակը գնահատող սանդղակ

1991 թ.-ին American College Chest Physicians/Socety Critical Care Medicine հանձնախմբի կողմից սեպսիսի բնորոշումը հաստատելիս ձևակերպվեց նաև համակարգային բորբոքային ռեակցիայի համախտանիշի (ՀԲՌՀ) հասկացությունը...

Ինտենսիվ թերապիա Հայաստանի բժշկագիտություն 4.2009
Վնասվածքաբանների դերը օստեոպորոզի բուժման համալիրում

Բանալի բառեր. օստեոպորոզ, օստեոպորոտիկ կոտրվածք, հակառեզորբտիվ դեղեր, դենսիտոմետրիկ հետազոտություն

Վնասվածքաբանի ամենօրյա աշխատանքում շարունակաբար աճում է օստեոպորոզով պայմանավորված կամ օստեոպորոտիկ կոտրվածքների թիվը...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 4.2009 (40)
Երկարատև ճնշման համախտանիշ (crush-սինդրոմ )

Երկարատև ճնշման համախտանիշի (ԵՃՀ) ախտաբանական մեխանիզմների և ձևաբանական դրսևորումների ուսումնասիրությունը չի կորցրել իր առօրեականությունը։ Դիտարկվող ախտաբանությանը հանգեցնող պայմանների առաջացման հնարավորությունը մշտապես առկա է...

Առողջապահություն 1.2009
Համակարգային բորբոքային ռեակցիայի համախտանիշի չափանիշների կանխատեսումային արժեքը վնասվածքների ժամանակ

Բանալի բառեր. համակարգային բորբոքային ռեակցիայի համախտանիշ, վնասվածք, պրոկալցիտոնին

Համակարգային բորբոքային ռեակցիայի համախտանիշն (ՀԲՌՀ) ու սեպսիսը կայուն բարձր մահաբերության (40–70%) [3,5-7,9,12,14,16] և հիվանդների թվի հարաճուն ավելացման պատճառով դասվում են...

Ինտենսիվ թերապիա Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 2.2009 (38)
Հրազենային վնասվածքների պաթոգենեզի, բուժման և բարդությունների մասին

Բանալի բառեր. հրազենային վնասվածք, վերքային վարակ, հրազենային վնասվածքների ախտորոշում և կանխարգելում, ռազմադաշտային վիրաբուժություն

Հրազենային վնասվածքների ախտորոշման և բուժման խնդիրները մտահոգել են մարդկությանը դեռ վաղ ժամանակներից...

Ընդհանրացնող հոդվածներ Հայաստանի բժշկագիտություն 2.2008

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ