Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Ստոմատոլոգիա

Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի ախտահարումը սովորական բշտախտի ժամանակ (սկիզբը` նախորդ համարում)

Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի և շրթունքների կարմիր երիզի բշտային և էրոզիվ ախտահարումներ կարող են դիտվել, բացի սովորական բշտախտից, նաև մի շարք այլ հիվանդությունների (բազմաձև էքսուդատիվ էրիթեմա, աֆթոզ ստոմատիտ, սովորական հերպես, կաթնախտային ստոմատիտ, կարմիր տափակ որքին և այլն) ժամանակ, որոնցից այն պետք է տարբերակել:

 

Բազմաձև էքսուդատիվ էրիթեման կլինիկորեն տարբերվում է սովորական բշտախտից ավելի սուր սկզբով, շրթունքների և լեզվի արտահայտված այտուցով, ցաների տեղակայմամբ` գերազանցապես բերանի խոռոչի առաջային հատվածներում: Ճիշտ է, այստեղ նույնպես բշտերը կարող են ունենալ թառամ ծածկ և էրոզիաների մակերեսի փառակալում (նկ.12), որոնք բշտախտ են հիշեցնում: Մաշկը նույնպես ախտահարվում է (բշտեր, էրոզիաներ, կեղևներ), սակայն ցանն այս դեպքում տեղակայվում է գերազանցապես ձեռնաթաթերի, ոտնաթաթերի, արտաքին սեռական օրգանների վրա). զարգանում է այտուցային ու հիպերեմիկ ֆոնի վրա: Բացի այդ, Նիկոլսկու, Ասբո-Հանզենի ախտանիշները և բշտախտին բնորոշ լաբորատոր թեստերը բացասական են:

 

Նկար 12. Բազմաձև էքսուդատիվ էրիթեմա 

Նկար 13. Աֆթոզ ստոմատիտ


Նկար 14. Սովորական հերպես`

բերանի լորձաթաղանթի ախտահարումով

 

Աֆթոզ ստոմատիտը (նկ. 13) տարբերվում է սովորական բշտախտից էրոզիաների սահմանափակ արտահայտվածությամբ, սովորաբար կլորավուն կամ ձվաձև տեսքով. խիստ ցավոտությամբ: Նրանք գերազանցապես տեղակայվում են շրթունք-լնդային ծալքերում, այտերի ու կոշտ քիմքի լորձաթաղանթի վրա: Հարկլինիկական և լաբորատոր հետազոտություններով բշտախտը չի հայտնաբերվում:

 

Սովորական հերպեսը բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի վրա կարող է առաջանալ ինքնուրույն և մնալ մինչև վերջ միայն այդպիսի տեղակայումով, սակայն այն ավելի հաճախ զուգորդվում է մաշկի հարևան տեղամասերի ցանավորմամբ (նկ. 14): Բերանի խոռոչում բշտիկները լինում են մանր և հանդես են գալիս խմբավորված, մոտավորապես կորեկի հատիկի չափ ու ավելի փոքր: Ինչպես բշտիկները, այնպես էլ նրանցից գոյացած էրոզիաներն առաջանում են սուր բորբոքային ֆոնի վրա, ցավոտ են, հակված են արագ լայնանալու, ինչպես նաև պարբերական կրկնումների:

 

Կաթնախտի (կանդիդոզ) դեպքում հաճախ ախտահարվում է բերանի լորձաթաղանթը (մանավանդ շաքարային դիաբետ ունեցող անձանց): Կլինիկորեն հիվանդությունն արտահայտվում է սպիտակ փառով ծածկված անկանոն ձևի և տարբեր չափսերի բորբոքային օջախներով: Փառը կարելի է հեշտությամբ հեռացնել մածկիչի օգնությամբ. մերկացնելով վառ հիպերեմիկ մակերեսը (նկ.15): Փառի մանրադիտակային հետազոտությամբ հայտնաբերվում են մեծ քանակությամբ սնկաթելեր, հունդեր, լեյկոցիտներ, էպիթելային, բայց ոչ ականտոլիտիկ (բշտախտային) բջիջներ:

 

Սովորական բշտախտից կարմիր տափակ որքինի տարբերակումը բավական դժվար է, եթե խոսքը գնում է առաջինի բշտախտանման ձևի մասին, որը գործնականում դիտվում է շատ հազվադեպ: Սակայն նույնիսկ այս դեպքում ախտահարված լորձաթաղանթի վրա բշտիկների հետ մեկտեղ կարելի է հայտնաբերել նաև տվյալ հիվանդությանը բնորոշ հանգուցիկներ, տեղակայված հատկապես ատամների` հարևան հատվածների հետ հպման տեղում, ինչպես նաև լեզվի վրա (նկ. 16): Այդ հանգուցիկները, որպես կանոն, միաձուլվում են և գոյացնում օղակաձև պատկերներ (Ուիկխեմի ցանց, նկ. 17): Ինչ վերաբերում է բուն բշտիկներին, ապա դրանք կարմիր տափակ որքինի ժամանակ ունենում են ավելի կայուն ծածկ և ավելի ուշ են պատռվում, քան բշտախտի ժամանակ, իսկ նրանց պարունակությունը լինում է ոչ միայն շճային, այլև արյունային: Կարմիր տափակ որքինին բնորոշ են նաև քորը, Կեբների ֆենոմենը (նմանատիպ ցանավորում մեխանիկական, քիմիական և ջերմային ներգործության տեղում): Մինչդեռ սովորական բշտախտին բնորոշ ախտանիշները բացակայում են:

 

Նկար 15. Կաթնախտային ստոմատիտ


  Նկար 16. Կարմիր տափակ որքին: Էրոզիաներ ենթալեզվային շրջանում

Նկար 17. Կարմիր տափակ որքին:

Ուիկխեմի ցանց այտերի ներսային մակերեսին

 

Այսպիսով, ստոմատոլոգին դիմած հիվանդի մանրազնին հետազոտությամբ վաղաժամ ախտորոշվում են սովորական բշտախտին բնորոշ ախտանիշները և հնարավոր է լինում խուսափել ախտորոշման սխալներից` իրենց ծանր հետևանքներով: Այդ մասին են վկայում մեր աշխատանքային գործունեության ընթացքում հանդիպած բազմաթիվ դեպքեր, որոնցից երկուսի մասին ցանկանում ենք նշել:

 

Վերջերս մեզ դիմեց մոտավորապես 50 տարեկան մի կին` Երևանի պոլիկլինիկաներից մեկի աշխատակից: Ունենալով ցավի զգացում լեզվի շրջանում, նա դիմել է տեղի ստոմատոլոգին: Վերջինս նրա մոտ հայտնաբերել է բորբոքային երևույթներ ինչպես լեզվի, այնպես էլ այտերի լորձաթաղանթի շրջանում, ախտորոշել է «աֆթոզ ստոմատիտ» և նշանակել ողողումներ երիցուկի թուրմով, կալիումի հիպերմանգանատի լուծույթով, մշակում ինչ-որ ժելեով: Հիվանդի վիճակը ինչ-որ չափով թեթևանալուց մի քանի օր անց նորից է վատացել: Այս անգամ նա դիմել է մեկ այլ ստոմատոլոգի, որը նույնպես նշանակել է տեղային հակաբորբոքային, ինչպես նաև հակաբիոտիկներով բուժում (ներքին ընդունման և սրսկումների ձևով): Բժիշկների մտքով անգամ չէր անցել հետազոտություններ կատարել այլ հիվանդությունների ուղղությամբ: Դրա հետևանքով արդեն ամիսներ անց հիվանդի մաշկի փոփոխություններ էին առաջացել: Եվ միայն դրանից հետո նա դիմել է մաշկաբանին, որը նրա մոտ ախտորոշել է սովորական բշտախտ` բերանի լորձաթաղանթի և մաշկի ախտահարումով:

 

Ավելի ծանր հետևանք է ունեցել սխալ ախտորոշումը մեկ այլ դեպքում: 40 տարեկան մի կին դիմել է ստոմատոլոգի: Վերջինս ախտորոշել է «սուր ստոմատիտ» և կատարել նշանակումներ, սակայն մեկ շաբաթ անց հիվանդը դժվարացել է անգամ սնունդ ընդունել: Բժիշկը որոշել է, որ լորձաթաղանթի ախտահարման պատճառը ատամնաբների բորբոքումն է և անհրաժեշտ է գտել հեռացնել դրանք: Հիվանդի համաձայնությամբ նա մեծ դժվարությամբ հեռացրել է միանգամայն առողջ բոլոր ատամները: Սպասված բարելավման փոխարեն հիվանդի ընդհանուր վիճակը ծանրացել է: Պրոցեսի մեջ է ընդգրկվել կոկորդը, մեծացել ու ցավոտ են դարձել մոտակա ավշային հանգույցները: Հիվանդը դժվարացել է անգամ խոսել: Խորհրդատվության հրավիրված քիթ-կոկորդ-ականջաբանը ենթադրելով, որ չարորակ ուռուցք է, նշանակել է ախտահյուսվածքաբանական հետազոտություն: Ցավոք սրտի, այստեղ նույնպես թույլ է տրվել ախտորոշման սխալ. պատրաստուկում եղած և բշտախտին բնորոշ բջիջները համարվել են որպես քաղցկեղային: Արդյունքում հիվանդին պատրաստել են լուրջ վիրահատության: Միայն պատահականորեն հայտնված մաշկաբանի շնորհիվ ախտորոշվել է «սովորական բշտախտ» և տարվել հիմնավորված բուժում:

 

Այսպիսով, սովորական բշտախտը` բերանի խոռոչի ախտահարումով, սահմանային հիվանդություն է ստոմատոլոգիայի և մաշկաբանության միջև: Նրա ժամանակին ախտորոշումը, նմանատիպ այլ հիվանդություններից տարբերակումը հավասարապես վերաբերում է այդ երկու մասնագիտությունների բժիշկներին, շատ ցանկալի է` միմյանց հետ խորհրդատվության պայմաններում: Այդ դեպքում միայն նրանց կհաջողվի իրենց դիմած հիվանդներին վերադարձնել կորցրած առողջությունը, գեղեցկությունն ու հոգեկան անդորրը:

Հեղինակ. Է.Ե. Դանիելյան1, Է.Ա. Դանիելյան, 2 «Հելիոս» Էսթետիկ բժշկության կենտրոն «Հայբուսակ» համալսարանի բազային քոլեջ
Սկզբնաղբյուր. Առողջապահություն 1.2011 (290)
Աղբյուր. med-practic.com
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Ani

24.02.2015

Xndrumem ognek im atami , aveli chisht lndis vra mi pokr taraxayin bshtik e durs ekel , arden 3 amise chi ancnum tarber oxoxumner em anum, bayc chi ognum, indz anhangstacnum e vor tarax ka mej@ kaseq inch anem,,

Ani

24.02.2015

Barev dzez

Ani

24.02.2015

Barev dzez

Մեդ-Պրակտիկ

16.02.2015

 Հաևգելի Samvel, մի փոքր դժվար է պատկերացում կազմել խնդրի մասին: Նման կլինիկական ախտանիշներ կարող են դիտվել աֆթոզ ստոմատիտի դեպքում: Սակայն համոզված լինել չի կարելի: Կարող եք կատարել նռան կեղևի եփուկով ողողումներ և շատ բարակ շերտով "Նիստատինի" քսուկ քսել վերքերի վրա: Եթե չօգնի հարկավոր է դիմել մաշկաբանի: 

Alina

13.02.2015

Barev dzez, xndrum em ogneq indz azatvel ayd herpesic. indz mot berani xorochi sovorakan herpes e sakayn grete misht krknvum e erb utum em voreve ttu kam kcu snund, orinak mrgery ete ttu en linum anmijapes haytnvum en u indz mot arden sharunakakan bnuyt e krum ayn

Samvel

02.02.2015

barev dzez karogh eq ognel beranis xorochum kan verqer mi tegh lavanum e mi urish tegh e linum shat cavot e angam xoselis, erp hac em utum ujegh cavum e ev mektegh qrtinq e talis, kareli e asel verqeric e linum, ev lezus patvac e spitak hast parov xntrum em karogh eq ognel?...

Մեդ-Պրակտիկ

02.02.2015

Հարգելի Lili, եթե հերպեսը առայժմ կլինիկական դրսևորում չունի դեղորայք ընդունելու կարիք չկա: Քանի որ հերպեսը հիմնականում արտահայտվում է իմունիտետի անկման դեպքում, խորհուրդ է տրվում օգտագործել իմունիտետը բարձրացնող միջոցներ: Բերանի խոռոչը կարող եք ողողել հակասեպտիկ լուծույթներով, օրինակ ` քլորհեքսիդինի 0.12 %-ոց լուծույթով ,եղեսպակի կամ կաղնու կեղևի թուրմերով:

Tata

01.02.2015

Shat shnorhakalutyun

Մեդ-Պրակտիկ

27.01.2015

Հարգելի Tata, հնարավոր է կա բորբոքային պրոցես կամ վնասվածք, և քանի որ այդ հատվածը նյարդերով հարուստ է ցանկացած խնդրի ժամանակ ցավը ուժեղ է լինում: Կարող եք բերանը ողողել բերանի խոռոչի համար նախատեսված հակասեպտիկ միջոցներով,լեզուն մաքրել հատուկ խոզանակով: Եթե խնդիրը կշարունակի անհանգստացնել,հարկավոր է դիմել բժշկի:

Lili

25.01.2015

Isk knereq inch vor dex kam inch vor lucuyt voxoxman hamar karox eq arajarkel

Մեդ-Պրակտիկ

24.01.2015

Հարգելի NAREK,սնկային հիվանդությունների բուժումը բավականին երկար ժամանակ է պահանջում,և հաճախ նշանակված դեղորայքի նկատմամբ կայունություն է առաջանում: Եթե նշված դեղորայքը չի օգնում,հարկավոր է ավելի նոր սերնդի հակասնկային միջոցներ օգտագործել,ինչպես տեղային,այնպես էլ ներքին ընդունման: Կամ որոշել զգայունություն և կոնկրետ սնկի դեմ զգայուն միջոց նշանակել:

Մեդ-Պրակտիկ

18.01.2015

Հարգելի Lili,ցավոք հերպեսի բոլոր տեսակները վերջնական բուժել հնարավոր չէ:Հերպեսի վիռուսը միշտ առկա է օրգանիզմում պասիվ վիճակում և օրգանիզմի համար  անբարենպաստ պայմաններում( իմունիտետի անկում,ինֆեկցիա,սթրես) այն կլինկիորեն արտահայտվում է:Հակավիրուսային բոլոր դեղերը ունեն միայն ժամանակավոր էֆեկտ:

Tata

11.01.2015

Barev dzez xndrum em ogneq.lezus cavum e shat ujex u cav@ karyses danakov ktrats lini u cavum e lezus amboxj maketrsov nayev snund @ndunelis.Inchic hnaravor e vor lini?????

Lili

03.01.2015

Knereq karox eq Inc ognel inchpes vercnel berani xorpchi sovorakan herpes@?

NAREK

22.12.2014

BAREV DEZ IM BERANI XOROCHUM HAYTNABEREL EN SNKER XNDRUM EM OQNEQ IND NSHANAKEL EN HETEVYAL DEXER@ NISTATIN,FLUCONAZOLE, EV BETADIN-BERAN@ VOXOXEL 4 OR E OGTAKORTUM ENQ ARDYUNQ CHI TALIS:

Մեդ-Պրակտիկ

12.09.2014

Հարգելի Stalik, նման երևույթներ չի բացառվում, որ մարսողական տրակտի ֆունկցիոնալ խախտումների դեպքում լինեն: Լեզվի մրմռոցը կարող է նաև սնկային ախտահարումների դեպքում լինել: Դիմեք ստոմատոլոգի և գաստրոէնտերոլոգի, ու հաջորդաբար հետազոտությունների արդյունքում պարզեք բուն պատճառը: Անուշադրության մի՛ մատնեք: 

Stalik

06.09.2014

barev dzez, es 68 tarekan em , mot mek tari e inch beranis xorochum shrtunqnr\eris nersi lordzataxanti vra ayrocem zgum ev lezvov shoshapelis karces lordzataxanti takic bshtikner linen, bayc artaqinic dranq chen erevum, lezvis vra ka spitak pari arkayutyun, ev hachaxaki mrmroc e linum, xndrum em dzez oqneq indz .

Մեդ-Պրակտիկ

26.08.2014

Հարգելի Meline, այն Հայաստանում, իրոք, գրանցված չէ: Ցավոք, այլ տեղեկատվություն չենք կարող տրամադրել:

meline

20.08.2014

barev dez karox eq indz ognel aselov te dezaftan dex@ hayastanum ardyoq ka ev ete chka vortexic karox em patvirel gitem vor ayd dexic as pahin ka polshayum ayl erkrneric texekutyun chunem hayastanum harcrel em asel en vor chka inchov karox eq ognel ays dex@ berani xorochi verqeri bujman hamr e

Մեդ-Պրակտիկ

04.08.2014

Հարգելի GEVORG, մենք ներկայացնում ենք տեղեկատվական պորտալ և պատասխանում ենք հոդվածներին առընչվող կամ այցելուներին անհանգստացնող հարցերին, այնքանով, որքանով կարող ենք օգտակար լինել, այլ բժշկական խորհրդատվություն մեր թիմի կողմից չի իրականացվում:

GEVORG

01.08.2014

BAREV DZEZ , ES KARIQ UNEM DZER MOT AYCELELU, KXNDREI TAL INDZ DZER HERAXOSAHAMAR@ KAM AYL KONTAKTAYIN MIJOC

Մեդ-Պրակտիկ

07.07.2014

Հարգելի ANNA, լեզվի փառակալումը տարբեր պատճառներ ունի և տարբեր հիվանդությունների դեպքում է այն դրսևորվում: Դրանք են գաստրիտը, ստամոքս-աղիքային ուղու խոցային հիվանդությունները, ինչպես նաև սնկային ախտահարումները: Այնպես որ ճիշտ կլինի դիմեք բժիշկի՝ համապատասխան ախտորոշում անցնելու և բուժում ստանալու համար: 

Մեդ-Պրակտիկ

25.06.2014

Հարգելի Meline, բարև Ձեզ, բերանի խոռոչում վերքեր կարող են լինել նաև ստամոքս-աղիքային համակարգի հետ կապված խնդիրների ժամանակ: Խորհուրդ ենք տալիս դիմել նաև գաստրոէնտերոլոգի խորհրդատվության:

ANNA

21.06.2014

BAREV DZEZ BJSHKUHI. BERANIS XOROCHUM LEZUS PATVEL E PARI HAST SHERTOV. INCH ANEM VOR ANCNI?DA HNARAVOR E VOR SNKAYIN LINI?

meline

13.06.2014

barev dez mot 1 tari e beranis xorochum verqer en linum isk hima nuynisk lezvis tak shat cavot en nuynisk xosaluc indz mot cav e arachanum el chem asum vor utelu jamanak mek angam atamnabujaranum maqrel em 6 amis voch mi verq chexav hima kareli e asel amenn amis linum e atamabuyj@ asec vor da atamnaqareric klini sakayn ataamnaqarern el em maqrel sakayn voch mi ardyunq xndrum em ogneq haskanam te da inch hivandutyun e ev inchpes kareli e bujel da naxapes shnorhakalutyun

Մեդ-Պրակտիկ

04.06.2014

Հարգելի Qristine, բարև Ձեզ, շատ եմ ցավում ուշացրած պատասխանի համար, բայց երևի արդեն խնդիրը ակտուալ չէ:

Qristine

18.05.2014

barev Dzez, es mi harc unem. arden 3 or e beranis xorochum, lezvic vra herpes ka, shat cavot e chem karoxanum normal snvel. karox eq ognel inc inchov karox em bujel. es 3% perekisov voxoxum em anum bayc ardyunq chem stanum. Es erevuyt@ hachaxaki krknvum e im mor. Naxapes shnorhakalutyun

Մեդ-Պրակտիկ

06.03.2014

Հարգելի Norair, բարև Ձեզ, եթե ճիշտ եք նկարագրել, ապա դրանք նշիկների վրա անգինայից հետո առաջացած թարախային բշտերն են, որոնք չեն պոկվում և խցանների նման մնում են նշիկների վրա: Դրանք իրականում գանգատներ չեն առաջացնում, քանի որ իրենից չի ներկայացնում սուր գործընթաց և կարող են սննդի հետ պոկվել: 

Norair

04.03.2014

Barev dzez xntrumem oqnek indz haskanal te im mot inch hivandutyun e im berani mej xorojum glanneris mot lezvis koxqery manyr spitak bshtikneren arajacel chi cavum xntrumem oqnek indz

Մեդ-Պրակտիկ

11.02.2014

Հարգելի ARMINE, բարև Ձեզ, ամենայն հավանականությամբ Ձեր երեխայի մոտ ստոմատիտ է, որի դեպքում սխալ բուժումը ո՛չ միայն չի օգնի, այլ նաև կարող է խորացնել վիճակը: Հարկավոր է մանկաբույժի խորհրդատվություն և համապատասխան բուժում:

Կարդացեք նաև

Բերանի խոռոչի հիգիենիկ ցուցանիշի կապը բերանային հեղուկի ֆիզիկա-քիմիական որոշ բնութագրերի հետ ծխող և չծխող անձանց մոտ

Բանալի բառեր. բերանի խոռոչ, հիգիենա

Բերանի խոռոչի անբավարար հիգիենայի հանգամանքը գտնվում է բազմաֆունկցիոնալ կապի մեջ պարոդոնտի հիվանդությունների պատճառահետևանքային գործոնների համակարգում [17]...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 1.2011 (45)
Լնդային հեղուկի ֆիբրոնեկտինի պարունակությունը որպես գերաճական երևույթների զարգացման գործոն

Բանալի բառեր. էպիլեպսիա, լնդային հեղուկ, ֆիբրոնեկտին
Լնդային հյուսվածքում գերաճական պրոցեսի առաջացման մեջ ընդգրկված մի շարք մեխանիզմներ իրացվում են ցիտոկինների հատուկ խմբի` շարակցական և էպիթելային հյուսվածքների բջիջների աճի գործոնների միջնորդությամբ։ Սակայն դրանց իրականացման հետագա մեխանիզմները, այսինքն ֆիբրոբլաստների տեղային խթանման պրոցեսներն իրականացնող կոնկրետ գործոնները, գրեթե ուսումնասիրված չեն...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 1.2007 (29)
Օրթոդոնտիկ բուժում ստացող հիվանդների մոտ բերանի խոռոչի անհատական հիգիենայի վերաբերյալ գիտելիքների և վարքագծի գնահատումը և այն փոփոխելու հնարավորությունները

Բանալի բառեր. կարիես, օրթոդոնտիկ բուժում, հիգիենա

Ի նկատի ունենալով, որ օրթոդոնտիկ անշարժ ապարատներով բուժման ժամանակ կարիեսի կանխարգելիչ միջոցառումների և, մասնավորապես, բերանի խոռոչի անհատական հիգիենայի պահպանությունը պահանջում է հիվանդի ակտիվ համագործակցությունը, հեղինակների կողմից որոշվել է հետազոտել հիվանդների մոտ հիգիենայի վերաբերյալ գիտելիքների առկայությունը և բժշկական խորհրդատվության միջոցով այդ գիտելիքը ավելացնելու հնարավորությունը...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 1-4.2006 (25-28)
Օրթոդոնտիկ հիվանդների մոտ կարիեսի կանխարգելման նպատակով Bifluorid 12 ֆտոր-լաքի ազդեցության կլինիկական դիտարկումների արդյունքները

Բանալի բառեր. օրթոդոնտիա, կարիես, Bifluorid 12 ֆտոր-լաք

Ներածություն. Օրթոդոնտիան ստոմատոլոգիայի համեմատաբար նոր ճյուղ է, որը բուռն զարգանում է վերջին մի քանի տասնամյակների ընթացքում: Այս զարգացումն իր հերթին առաջ է բերում բազմաթիվ հարցեր, որոնք պահանջում են համապատասխան լուծումներ: Այս հարցերը վերաբերում են ինչպես առանձին վերցված օրթոդոնտիային, այնպես էլ ընդհանուր ստոմատոլոգիայի պրոբլեմներին: Այսօր օրթոդոնտիայի առջև ծառացած լրջագույն հարցերից մեկը կարիեսի կանխարգելումն է...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 1-4.2006 (25-28)
Ատամնածնոտային անոմալիաների տարածվածության ուսումնասիրման մեթոդաբանական ասպեկտները

Բանալի բառեր. ատամնածնոտային անոմալիաներ (ԱԾԱ), օրթոդոնտիկ ցուցանիշներ, առանձին ատամների անոմալիաներ (ԱԱԱ), ատամնաշարի անոմալիաներ (ԱԱ), կծվածքի անոմալիաներ (ԿԱ)­­

Ըստ ուսումնասիրված գրականության տվյալների, մինչև օրս չկան ԱԾԱ-ների բացահայտման և գրանցման միատիպ մեթոդական մոտեցումներ, հիմնված ԱԾ համակարգի կարգավիճակը գնահատող հանրաճանաչ և համընդհանուր չափանիշների վրա...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 1-4.2005 (21-24)
Կարիեսի տարածվածությունը և ինտենսիվության աճը ՀՀ զորակոչ տարիքի պատանիների մոտ

Բանալի բառեր: զորակոչիկ, կարիես, պլոմբա, հեռացում

Վերջին տարիների գրականության մեջ, ինչպես նաև զանգվածային լրատվական միջոցների կողմից, շատ է քննարկվում այսօրվա զորակոչիկների սոմատիկ և ֆիզիկական առողջության ցածր մակարդակը...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 1-4.2004 (17-20)
Սյունիքի մարզի խմելու ջրի մեջ ֆտորի ցածր քանակ պարունակող քաղաքներում բնակվող դպրոցականների ատամների կարիեսով ախտահարվածության գնահատականը

Բանալիբառեր. ատամներ, կարիեսի ուժգնություն, դպրոցականներ, Սյունիքի մարզ, ‎‎ֆտորի ցածր քանակ

Ներկայումս չափազանց մեծ ուշադրություն է դարձվում ստոմատոլոգիական հիվանդությունների (ՍՀ) կանխարգելմանը։ Կանխարգելման հիմնական խնդիրներից մեկն է հանդիսանում նախադպրոցական երեխաների մոտ ատամների կարիեսի կանխարգելումը, քանի որ երեխաների մեծ մասի մոտ այն սկսում է զարգանալ վաղ տարիքից սկսած և բացասական ազդեցություն է ունենում օրգանիզմի ընդհանուր վիճակի վրա...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3-4.2003 (15-16)
Արմավիրի մարզի բնակիչների ստոմատոլոգիական հիվանդացության դինամիկայի ուսումնասիրության սկզբունքները և մեթոդական առանձնահատկությունները

Բանալի բառեր. Տարածվածություն, ուժգնություն, կարիես, երեխաներ

Տարբեր մարզերում բնակվող մարդկանց ստոմատոլոգիական հիվանդացության ցուցանիշների և տեղային բիոգեոքիմիական առանձնահատկությունների ազդեցության գնահատման համար ուսումնասիրման ամենահուսալի մեթոդներից է հանդիսանում...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3-4.2003 (15-16)

Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in /sites/med-practic.com/classes/flud_class.php on line 33

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ