Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Պերինատոլոգիա, մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա

Հղիների հոգեբանական աջակցության և ծննդաբերությանը նախապատրաստման նոր մոտեցումներ

Վերջին տարիներին բժշկական գիտության նորագույն նվաճումների ներդրմամբ մանկաբարձության ոլորտը գերբժշկայնացվեց: Հղիությունն ու ծննդաբերությունը դիտվում էին որպես բժշկական գործընթացներ, և անգամ նորմալ ընթացքով հղիության և ծննդաբերության ժամանակ իրականացվում էր միջամտություն:

 

Սակայն, չնայած բարձր տեխնոլոգիաների ներդրմանն ու մանկաբարձության գերբժշկայնացմանը, մայրական և մանկական մահացության մակարդակը շարունակում էր բարձր մնալ, իսկ ֆիզիոլոգիական ֆունկցիայի իրականացումը` հղիությունն ու ծննդաբերությունը, կապված էր ռիսկի հետ:

 

Հղիների, ծննդաբերների և ծննդկանների բժշկական խնամքի գոյություն ունեցող համակարգն ավելի շատ ուղղված էր ընդունված, հաճախ չհիմնավորված գործողությունների կատարմանը, քան կնոջ համար բարենպաստ հուզահոգեբանական վիճակի ստեղծմանը:

 

Վերջին տարիներին սկզբունքային փոփոխությունն եր կատարվեցին մանկաբարձության մեջ, իրականացվեց մանկաբարձության ՙդեմեդիկալիզացիայի՚ գործընթացը, և հանրապետությունում մշակվեց ու ներդրվեց անվտանգ մայրության հայեցակարգը, որի կարևորագույն բաղադրիչներից մեկը հղիների սոցիալ հոգեբանական աջակցություննէ և ֆիզիկական նախապատրաստումը ծննդաբերությանը:

 

Խիստ կարևորելով հղիների հուզահոգեբանական աջակցության, ծննդաբերությանը ֆիզիկական նախապատրաստման և հղիների ուսուցման հարցերը (հատկապես հղիության ընթացքում վտանգի նշանների մասին տեղեկատվության տրամադրումը), վերջին տարիներին այդ աշխատանքների իրականացումը (ՙՄայրության դպրոցի՚ շրջանակներում) ներառված է պետության կողմից երաշխավորված անվճար մանկաբարձագինեկոլոգիական բուժօգնության և սպասարկման տրամադրման չափորոշչում, որպես նախածննդյան բուժօգնության իրականացման պարտադիր բաղադրիչ:

 

ՀՀ առողջապահության նախարարության նախաձեռնությամբ և մի շարք միջազգային կազմակերպությունների աջակցությամբ, հատկապես ԱՄՆ ՄԶԳ ՆՕՎԱ ծրագրի շրջանակներում, որոշ տարածաշրջաններում (Թալին, Սիսիան, Վայք, Վեդի և Երևան) իրականացվել է օժանդակություն մայրության դպրոցների կայացմանը:

 

Պերինատոլոգիայի, մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի ինստիտուտում ստեղծվել է մայրության դպրոց, որը հղիներին ու ծննդաբերներին հուզահոգեբանական աջակցություն տրամադրելուց բացի հանրապետության ծննդօգնության հիմնարկներին ցուցաբերում է կազմ-մեթոդական օգնություն, այդ թվում նաև հղիների հուզահոգեբանական աջակցության և ծննդաբերությանը ֆիզիկական նախապատրաստման հարցերով:

 

Նախածննդյան խնամքը հանրապետությունում ներկայումս ուղղվել է հղիի կոնկրետ կարիքների բավարարմանը, որը թույլ է տալիս ոչ միայն հաջողությամբ կրել պտուղը և ունենալ առողջ երեխա, այլև դրական ազդեցություն է թողնում հղիության ընթացքի ու ելքի վրա, բարձրացնում հղիի, նրա ընտանիքի անդամների բավարարվածությունը և առողջությունը, ապահովում մանկան նորմալ զարգացումն ու դաստիարակումը:

 

Հայտնի է, որ կարգավորվող գործընթացներին առավել հաճախ խանգարող պատճառը նյարդային և հուզական ցնցումներն են` ցավ, թախիծ, տագնապ, սարսափ: Կինը, իր համար որոշակի վտանգկամ կարևորություն ներկայացնող իրադարձության, մասնավորապես հղիության ընթացքում, գտնվում է երկարատև սպասման ստրեսի վիճակում, որը կարող է հանգեցնել ախտաբանական դրսևորումների: Հայրենական և արտասահմանյան ֆիզիոլոգները բացահայտել են հղիության պատճառով առաջացած սպասման ստրեսի բացասական հետևանքները: Տեղի է ունենում ուղեղի ադրեներգիկ համակարգի ակտիվացում, որի արդյունքում վեգետատիվ ռեակցիաները ձեռք են բերում վառ արտահայտված սիմպատիկ ուղղվածություն:

 

Կենսաէլեկտրական և էնդոկրին-վեգետատիվ պրոցեսների համախմբումը ստանում է ոչ համապատասխան բնույթ, իսկ հարմարողական մեխանիզմները կարող են վերածվել ռիսկի գործոնների ու դառնալ վիսցերալ (ընդերային) խանգարումների պատճառ: Հղիության վերջին շաբաթները, որոնց ընթացքում բուռն ձևավորվում է նախապատրաստումը ծննդաբերությանը, առավել ինտենսիվ սպասման շրջան են համարվում, հետևաբար` ՙսպասման ստրեսի՚ ժամանակ կարող է առաջանալ արգանդի կծկողական գործունեության խանգարում:

 

Անվտանգ ծննդաբերություն


Վերջին տասնամյակում աշխարհում էականորեն վերանայվել են ծննդաբերության համապատասխան տեխնոլոգիաների նկատմամբ հիմնական մոտեցումները, որոնց արդյունավետությունը լիովին հաստատվել է ապացուցողական բժշկության տվյալներով: Այն անվտանգ ծննդաբերությունների կազմակերպման համար ԱՀԿ կողմից նոր մոտեցումների ստեղծման հիմք ծառայեց`

 

 • մոր համար պետք է բարվոք վիճակ ապահովել մանկածնության ժամանակ և հետծննդյան շրջանում` ամուսնու կամ կնոջ կողմից ընտրված ընտանիքի անդամի ազատ մասնակցություն,
 • բուժանձնակազմի և աջակցող անձի պարտականությունների մեջ է մտնում մոր հուզահոգեբանական սատարումը,
 • կանայք պետք է մասնակցեն իրենց հղիությանն ու ծննդաբերությանը վերաբերող որոշումների ընդունմանը,
 • առողջ նորածինը պետք է շարունակ գտնվի մոր հետ,
 • հարկավոր է խրախուսել պտղի ծնվելուց հետո ծննդաբերական սենյակում նորածնին անմիջապես մոր կրծքին դնելը,
 • անհրաժեշտ է խրախուսել կեսարյան հատումից հետո հեշտոցային ծննդաբերությունը,
 • կեսարյան հատումների լավագույն հաճախականությունը 10-15% է, ապացուցողական բժշկության տվյալներով 15%-ից ավելի բարձր հաճախականությունն էապես չի անդրադառնում պերինատալ և մայրական հիվանդացության և մահացության վրա: Կեսարյան հատումների բարձր տոկոս կարող է լինել միայն 3-րդ մակարդակի ծննդաբերական հիմնարկներում,
 • հարկ չկա օգտվել պտղի սրտի բաբախի ավանդական էլեկտրոնային մոնիտորինգից,
 • գոյություն չունեն ծննդաբերությունից առաջ ցայլքի մազերի սափրման և հոգնաներ կատարելու անհրաժեշտության վերաբերյալ ապացույցներ,
 • ծննդաբերության և մանկածնության ժամանակ խորհուրդ չի տրվում մեջքի վրա պառկած դիրք: Կանայք իրենք պետք է որոշեն ծննդաբերության ժամանակ իրենց հարմար դիրքը,
 • արդարացված չէ էպիզիոտոմիայի առօրյա օգտագործումը,
 • ծննդաբերությունը հարկավոր է խթանել միայն հատուկ բժշկական ցուցումների դեպքում,
 • անհրաժեշտ է խուսափել ցավազրկողների և անզգայացնող միջոցների ավանդական նշանակումից,
 • արդարացված չէ պտղապարկի արհեստական հատումը (որպես ավանդական գործընթաց),
 • պետք է օգտագործել ոչ դեղային այլընտրանք ային ցավազրկումը` հղիի հուզահոգեբանական աջակցության միջոցով,
 • մանկան ծնունդը նաև ընտանիքի նոր փոխհարաբերությունների սկիզբն է:

 

Ծննդաբերողը, նրա հարազատներն ու մտերիմները ներգրավվում են արդեն նոր փոխհարաբերությունների մեջ, որտեղ միմյանց նկատմամբ պարտականությունները փոխվում են և դառնում է նորովի:

 

ՙԱնվտանգ մայրություն՚. առավել կարևոր սկզբունքները

 

Սկզբունք 1

Ծննդաբերությունը ոչ թե հիվանդություն է, այլ առողջության արտահայտություն: Խնամքն ուղղված է ծննդաբերության բոլոր փուլերում և հետծննդյանշրջանում կնոջ աջակցությանը:

 

Սկզբունք 2

Նախածննդյան խնամքը ճկուն գործընթաց է, որը կիրառվում է կնոջ կյանքի առանձնահատկությունն երին համապատասխան, հաշվի առնելով հուզահոգեբանական, կրթական ու մտավոր պահանջմունքների մակարդակը, ինչպես նաև յուրաքանչյուր ծննաբերող կնոջ և նրա ընտանիքի ֆիզիկական հնարավորությունները:

 

Մանկածնության բոլոր հարցերն ընդգրկող լուսավորչական դասընթացների հստակ մշակված համալիր ծրագիրը նախապատրաստում է ծնողների գործուն մասնակցությունը հղիության, ծննադաբերության ժամանակ և ծննդաբերությունից հետո, նաև նորածնին խնամելիս:

 

Սկզբունք 4

Երեխայի հայրը, ծննդկանի ընտրությամբ հարազատներն ու բարեկամներն ակտիվ ներգրավվում են ծննդաբերության բոլոր փուլերում, նրանք ծննդկանին հետծննդյան խնամքի շրջանում օգնություն են ցուցաբերում:

 

Սկզբունք 5

Երկունքի ժամանակ և ծննդաբերությունից հետո ծննդկանին խնամում են նույն սենյակում, բացառությամբ` եթե առաջացել է կեսարյան հատման անհրաժեշտություն: Հնարավորության դեպքում նույն սենյակում բուժանձնակազմը խնամում է նոր ածնին ու ծննդկանին:

 

Սկզբունք 6

Մանկան լավագույն խնամքն իրականացնում է մայրը: Այն դեպքում, երբ մայրն ինքն է խնամում նորածնին, բուժանձնակազմի օգնության դերը փոխվում է` նրանք նորածնի խնամք իրականացնողից անմիջապես վեր են ածվում խնամքի վերաբերյալ ժամանակակից մոտեցումների ուսուցանողների:

 

Ավանդական ծննդօգնության հիմնական դրույթները

 

Ծննդաբերական բաժանմունքի տարածքն ավանդաբար բաժանվում էր 3-4 հատվածի` նախածնարան, ծննդաբերական սրահ, հետծննդաբերական հիվանդասենյակ կամ նորածնային բաժանմունք.

 

 • մանկան ծնվելու ընթացքում յուրաքանչյուր փուլին համապատասխան կնոջը մի սենյակից մյուսն էին տեղափոխում,
 • ծննդկանները գտնվում էին պասիվ դերում,
 • հայրը, հարազատները համարվում էին կողմնակի այցելու, այլ ոչ թե ծննդաբերությանը գործուն կողմնակից և մասնակից,
 • ծննդաբերությունից հետո մայրն ու նորածինն անհապաղ տեղավորվում էին տարբեր սենյակներում,
 • բուժհաստատությունում գտնվելու ողջ ընթացքում նորածիններին խնամում էին գերազանցապես հատուկ մանկական հիվանդասենյակներում,
 • բժիշկը նորածնին զննում էր նորածնային բաժանմունքում, ապա այցելում էր մորը և լավագույն դեպքում նրան հաղորդում իր դիտարկումները,
 • մայրը չէր մասնակցում մանկան զննմանը, բաց էր թողնվում առաջին պահից երեխային ճիշտ խնամելու հմտությունները սովորելու բացառիկ հնարավորությունը:

 

Վերն ասվածի լրիվ հակադրությունն է ՙՄայրության պահպանությունը ընտանիքում՚ ծրագիրը, որի դեպքում անպայման հաշվի են առնվում կնոջ անձնական, անհատական ցանկությունները և նրա ընտանիքի պահանջները,

 

 • անձնակազմը համաձայնեցված օգնություն և աջակցություն է ցուցաբերում ընտանիքներին, պատասխանում նրանց հարցերին, ջանում նրանց ընդգրկել գործընթացի մեջ` այնտեղ, որտեղ հնարավոր է ու խելամիտ,
 • բուժանձնակազմի դերն է աջակցել, ուսուցանել, լուսավորել, խթանել և ըստ ամենայնի նպաստել մոր, նրա ընտանիքի ու բուժանձնակազմի թիմի բոլոր անդամների միջև շփման գործընթացին` ամենաընդունելի լուծումների հասնելու նպատակով,
 • թեպետ խնամքի այդպիսի ռեժիմն իրականացվում է բուժանձնակազմի ղեկավարությամբ, այնուամենայնիվ այն ուղղված է ընտանեկան միջավայրի ապահովմանը` մորը և նրա հարազատներին ընդգրկելով ծննդաբերության ընթացքի վերաբերյալ որոշման ընդունմանը,
 • ապահովվում է բնության մեջ ամենաբնական երևույթի նորմալ կայացումը,
 • ժամանակակից ծննդաբերական հիվանդասենյակներն ապահովում են ծննդաբերության առաջին շրջանի, ծննդի և հետծննդյան շրջանում մանկաբարձական խնամքի գրեթե բոլոր օժանդակ տեսակները,
 • դրանք հագեցված են այնպիսի սարքավորումներով, որոնք հնարավորություն են ընձեռում բարդությունների դեպքում տրամադրել ցանկացած օգնություն,
 • անհրաժեշտ պայմանների բացակայության դեպքում հետծննդյան շրջանն անցկացնում են այլ հիվանդասենյակում, սակայն պարտադիր նորածնի հետ մեկտեղ,
 • որպեսզի ամուսինը ծննդաբերության ժամանակ կարողանա կնոջը ճիշտ և արդյունավետ օգնել, հղիության ընթացքում ընտանեկան զույգի հետ անցկացվում են մի քանի խորհրդատվություն, պարապմունքներ, որտեղ բժիշկ-խորհրդատուները հանգամանորեն բացատրում և ուսուցանում են, թե ամուսինն ու կինը ծննդաբերության ընթացքում ինչ պետք է անեն,
 • երբ կինը ծննդաբերության նպատակով ծննդատուն է ընդունվում, անծանոթ միջավայրում բախվում է մեծ թվով նոր անձանց, ձայների ու երևույթների հետ,
 • հիվանդանոցի աշխատանքի կարգը և սարքավորումն երը կարող են տագնապ, անգամ սարսափ հարուցել հղիի մոտ: Անձանց և ձայների մշտական հոսքը, որոնք մերթ հասնում են ծննդաբերության հիվանդասենյակ, մերթ անհետանում, հաճախ, չնախապատրաստված կնոջը զրկում են սովորական պաշտպանվածության զգացումից,
 • բուժաշխատողները, բոլորը մուտք ունեն կնոջ ամենաինտիմ ապրումների աշխարհը և տանջ անքների դիտորդն են: Նրա ներաշխարհը լարված է: Ընդ որում, նրան տանջում են ցավերը և վախն անհայտության առաջ: Այս բոլոր ներգործությունն երի նկատմամբ նա նվազագույն իսկ վերահսկողություն չունի,
 • երեխայի հայրը և հարազատները, եթե կնոջ կողքին են, զգում են ստրես առաջացնող այդ ներգործությունն երի մեծ մասը և օգնում հաղթահարել դրանք:

 

ՙԱնվտանգ մայրություն՚ ծրագիրը ձգտում է վերացնել կնոջ և նրա ընտանիքի ստրեսը ծննդաբերության ամբողջ շրջանում:

 

Այդ նպատակով անհրաժեշտ են հետևյալ միջոցառումները`

 

 • ծննդաբերության վաղ փուլում կանանց հնարավորություն է ընձեռվում կամացուկ զբոսնել միջանցքում, սենյակում, շփվել ընտանիքի անդամների հետ,
 • բուժանձնակազմը պատրաստ է ընտանիքին հատկացնել մեկուսացված սենյակ և իրազեկել դեպքերի ընթացքի, բարդությունների մասին, պատասխանել հարցերին,
 • նախապատվությունը տրվում է սահմանափակ թվով բուժանձնակազմին, առավելագույնս ձայնամեկուսացված, հանգիստ մթնոլորտի ապահովմանը,
 •  ՙՄայրության պահպանությունը ընտանիքում՚ ծրագրով ուսուցանված բուժաշխատողը լավագույնս ղեկավարում է ծննդաբերությունը,
 • ընդունվելիս ցայլքի և շեքի սափրում, ինչպես նաև հոգնաներ արվում են միայն կնոջ ցանկությամբ,
 • անհատականացվում է ծննդաբերության ժամանակ սննդի և ըմպելիքի ընդունումը,
 • նախօրոք հղին ուսուցանված է ծննդաբերության առաջին և երկրորդ շրջաններում նրա մարմնի դիրքի ընտրության հնարավորության մասին, ապահովելով նվազագույն միջամտություն բնական գործընթացին,
 • պտղի աուսկուլտացիա (լսում) անցկացվում է ծննդաբերության I շրջանի ընթացքում յուրաքանչյուր 30 րոպեն մեկ և II փուլում` յուրաքանչյուր ճիգի վերջում, պտղի ներարգանդային թթվածնաքաղցի նշանների բացահայտման նպատակով,
 • ծննդաբերության պահին դիրքի ընտրությունը թողնվում է կնոջը (ոտքերի համար հենարանով և առանց հենարանի),
 • բոլոր բուժգործողությունները կիրառելուց առաջ բացատրվում են կնոջը` ջանալով դրանք կատարելիս պահպանել գեղագիտական նորմերը: Դրա համար բավական է ունենալ վարագույր և սավաններ,
 • անհրաժեշտ է հետևել այլընտրանքային (ալտերնատիվ) ոչ դեղային ցավազրկման սկզբունքներին,
 • ծննդաբերության առաջին շրջանում ցավերը թեթևացնելու համար թույլատրվում է օգտագործել հիդրոթերապիան, ընկղմում ջրի մեջ, ցնցուղ, եթե դրանք ծննդաբերողին հակացուցված չեն,
 • ծննդաբերական մահճակալները կնոջը թույլ են տալիս ընդունել հարմար դիրք,
 • բացի ցավազրկումից և անզգայացումից, անհրաժեշտության դեպքում թույլատրվում է օգտագործել նաև սառը թրջոցներ, մերսում ցավերը մեղմացնելու համար,
 • ծննդաբերողին օգնում են թուլացմանն ուղղված կոնկրետ հնարքներ անցկացնել` կարգավորելով շնչառությունը: Այս մեթոդները նախօրոք ուսուցանվում են հղիին և օգնում են դրանք ճիշտ կիրառել,
 • ցավազրկող միջոցների օգտագործումը յուրաքանչյուր դեպքում պետք է լինի անհատականացված և օգտագործվում է կնոջ գիտությամբ և համաձայնությամբ,
 • կինը էպիդուրալ ցավազրկման կարող է դիմել միայն գիտակցական ընտրության հնարավորության դեպքում` իմանալով դրա ռիսկերը և առավելությունները:

 

Մանկաարձական խնամքի երկու մոդել

 


Ավանդական մոդել

ՙԸնտանիքում մայրության պահպանությունը՚ ծրագիր


Ծննդաբերությանը հղիի նախապատրաստական ուսուցումն ուղղված է հիվանդանոցային ծրագրի պահանջների և ռեժիմի բավարարմանը:

 

Նախապատրաստական-լուսավորչական գործունեությունն ուղղված է առողջության մասին գիտելիքների խորացմանը, լրիվ իրազեկված, այլընտրանքների մասին տեղեկացված ընտրության հնարավորության բարձրացմանը: Ցանկալի է, որ լուսավորչական գործունեությունը սկսվի մինչև սաղմնավորումը:

 

Հղիությունը, երկունքը, ծննդաբերությունն ընկալվումեն որպես բժշկական բնույթի երևույթներ:

 

Հղիությունը, երկունքը, ծննդաբերությունն ընկալվում են որպես բնական ֆիզիոլոգիական երևույթ, որը զուգակցվում է հուզական, սոցիալական ու ֆիզիկական վիճակի փոփոխություններով և ստրեսով:

 

Բուժանձնակազմը բուժման մասին որոշում է կայացնում սեփական հեղինակության դիրքերից, և պարտադրում է դրա կատարումը:

 

Բուժանձնակազմը ընտանիքին այլընտրանքների մասին տեղեկություն է ներկայացնում: Ընտանիքը մասնակցում է վճռի կայացմանը: Ընտանիքը բուժանձնակազմի հետ միասնական թիմ է:

 

Աշխատանքի պրակտիկան և կարգը բյուրոկրատական են:

 

Աշխատանքի կարգը և պրակտիկան անհատականացված են, ճկուն, համահունչ սպառողին:

 

Մորն ասվում են միայն անհրաժեշտ բաները:

 

Ընտանիքը լրիվ իրազեկված է: Որոշումներն ընդունվում են ընտանիքի և բուժանձնակազմի միջև փոխհամաձայնությամբ:

 

Մայրն ու պտուղը համարվում են առանձին պացիենտ:

 

Մայրն ու պտուղը միաժամանակյա խնամք են ստանում, իրականացվում է ՙմայր + փոքրիկ՚ մանկաբարձական խնամք:

 

Ծննդաբերության և խնամքի տարբեր փուլերը անցկացվում են տարբեր սենյակներում:

 

Ծննդաբերության բոլոր փուլերն անցկացվում են նույն սենյակում:

 

Նորածիններին խնամում են մանկասենյակում:

 

Նորածիններին խնամում են գերազանցապես մոր ներկայությամբ, նրա հիվանդասենյակում:

 

Հոր և ընտանիքի մյուս անդամների համար սահմանված են այցելության սահմանափակ ժամեր:

 

Հարազատների, բարեկամների ներկայությունը խրախուսվում է` մոր ցանկությամբ:

 

Հորը կամ մեկ այլ հարազատի իրազեկում են ծննդաբերության ընթացքի մասին:

 

Խրախուսվում է հոր կամ այլ հարազատի ներկայությունն ու գործուն մասնակցությունը ծննդաբերությանը և այլն` մոր ցանկությամբ:

 

Սրահները պաշտոնական հաստատության բնույթի են:

 

Սրահները հաճելի են, հիշեցնում են ընտանեկան միջավայր:

 

Խնամքն իրականացվում է զատ-զատ:

 

Խնամքը տնօրինում է ՙղեկավարը՚` կինը:

 

Անձի անձեռնմխելիությունը չի պահպանվում:

 

Բուժանձնակազմի կողմից պահպանվում է ընտանիքի, անձի անձեռնմխելիության իրավունքը: Չի թույլատրվում ներխուժել մասնավոր հարցերի մեջ:

 

Աղմուկի մակարդակը բարձր է ու անվերահսկելի:

 

Աղմուկի մակարդակը վերահսկվում է: Ապահովվում է հանգիստ և լռություն:

 

Բուժանձնակազմի վերաբերմունքը ֆունկցիոնալ է:

Բուժանձնակազմի վերաբերմունքը կարեկից է:

 

Պացիենտը կարող է գոհ մնալ կամ դժգոհ հեռանալ:

 

Պացիենտները գոհ են, ուրախ և պատրաստ վերադառնալու:

 

Հեղինակ. Ռ.Ա.Աբրահամյան*, Գ.Ս.Ավագյան** * Պերինատոլոգիայի, մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի ինստիտուտ ** Մ.Հերացու անվան ԵրՊԲՀ Մանկաբարձության (պերինատալոգիայի), գինեկոլոգիայի և կանանց վերարտադրողական առողջության ամբիոն
Սկզբնաղբյուր. Մանկաբարձություն, գինեկոլոգիա և նեոնատալոգիա 1.2008 (2)
Աղբյուր. med-practic.com
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Կարդացեք նաև

Վուլվայի քաղցկեղի տեղային կրկնողության և մետասթազավորման առանձնահատկությունները

Բանալի բառեր. վուլվայի քաղցկեղ, կրկնողություն, մետասթազավորում, հասարակ վուլվէկտոմիա, արմատական վուլվէկտոմիա, վիրահատական, համակցված, ճառագայթային բուժում...

Ուռուցքաբանություն Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 4.2012 (52)
Միզասեռական կանդիդոզի բուժումը միկոֆլու դեղամիջոցով

Բանալի բառեր. Միզասեռական կանդիդոզ, միկոֆլու, ֆլուկոնազոլ

Ներածություն: Մանկաբարձագինեկոլոգիական հիվանդությունների կառուցվածքում սնկային` կանդիդային վուլվովագինիտը (ԿՎՎ) շարունակում է զբաղեցնել առաջատար...

Վարակաբանություն Ուրոլոգիա Վեներաբանություն Առողջապահություն 2.2011 Դեղագիտություն
Ուրոլոգիական հիվանդությունների ազդեցությունը հղիության ընթացքի վրա

 

Ներածություն

Հղիների մոտ էքստրագենիտալ պաթոլոգիաների մեջ միզային համակարգի հիվանդությունները զբաղեցնում են երկրորդ տեղը, զիջելով սիրտ-անոթային համակարգի ախտա-բանություններին: Հղիության ընթացքում միզային...

Ուրոլոգիա Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 4.2010 (44)
Էնդոմետրիումի հիպերպլաստիկ պրոցեսների ուլտրաձայնային հետազոտությունը որպես արգանդի մարմնի քաղցկեղի կանխարգելման մեթոդ

Բանալի բառեր: արգանդի մարմնի քաղցկեղ, գերձայնային հետազոտություն, արգանդի խոռոչ, կանխարգելում, էնդոմետրիումի հիպերպլաստիկ փոփոխություններ...

Ուռուցքաբանություն Ախտորոշիչ մեթոդներ Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 2.2010 (42)
Ալկոհոլային էմբրիոֆետոպաթիա կամ պտղի ալկոհոլային համախտանիշ

Ալկոհոլային էմբրիոֆետոպաթիաներն առաջանում են, եթե հղիության ընթացքում կինն օգտագործում է էթիլալկոհոլ (էթիլսպիրտ` C2H5OH): Պտղի ալկոհոլային համախտանիշն առաջին անգամ նկարագրել է Լեմոինը (Lemoine Portal, 1968թ.)...

Առողջապահություն 1.2010
Դաշտանադադարային համախտանիշի առանձնահատկությունները ոսկրերի հանքային խտության տարբեր մեծություններով կանանց մոտ

Դաշտանադադարը (ԴԴ) ֆիզիոլոգիական շրջան է, որի ընթացքում կնոջ օրգանիզմի ընդհանուր տարիքային փոփոխությունների ֆոնի վրա տեղի են ունենում կնոջ վերարտադրողական համակարգի հետաճման պրոցեսներ...

Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա
Գենիտալ պրոլապսի բուժման ժամանակակից մեթոդների (Prolift &TVT) արդյունավետության գնահատումը

Բանալի բառեր. Prolift and TVT, սթրեսային անմիզապահություն, գենիտալ պրոլապս

Կոնքի հատակի արտանկման և սթրեսա­յին անմիզապահության դեպքում կոնքի հա­տակի ռեկոնստրուկցիայի նպատակով մեր կողմից կիրառվել են PROLIFT™ համա­կար­գը` TVT տեխնոլոգիայով...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 1.2010 (41)
Վիրուսային b հեպատիտի կլինիկական տարբերակները և հղի կանանց բուժման նորագույն մոտեցումները

Վիրուսային B հեպատիտը (ՎԲՀ) ժամանակակից առողջապահության կարևոր խնդիրներից է։ Ըստ ԱՀԿ-ի տվյալների, դրանով տառապում է աշխարհի բնակչության գրեթե 350 միլիոնը։ Առավել հաճախ այն առկա է ՎԲՀ վարակակրության ձևով։ Այդ տեսակետից առավել անբարենպաստ են...

Վարակաբանություն Առողջապահություն 1.2009
Էստրոգենների ու պրոգեստերոնի կիրառումը շուրջ և հետդաշտանադադարային շրջանում (համակարգված վերլուծությունների հիման վրա ԱՄՆ ՄԶԳ ՆՕՎԱ ծրագիր

Հետազոտության նպատակը. Գնահատել շուրջ և հետդաշտանադադարային շրջանում գտնվող կանանց հորմոն փոխարինող թերապիայի (ՀՓԹ) նշանակման հիմնավորվածությունը, ինչպես նաև այս շրջանին բնորոշ էական մի շարք ցուցանիշների վրա ՀՓԹ ունեցած ազդեցությունը...

Մանկաբարձություն, գինեկոլոգիա և նեոնատալոգիա 1.2008 (2)
Ամնիոտոմիա` կատարել, թե՞ ոչ (համակարգված վերլուծությունների հիման վրա) ԱՄՆ ՄԶԳ ՆՕՎԱ ծրագիր

Հետազոտության նպատակը. Բացահայտել ամնիոտոմիայի իրական ազդեցությունը ծննդաբերության տևողության վրա:

Հետազոտության նյութն ու մեթոդաանությունը. Քոքրեյնի տվյալների բազայից ընտրվել է թեմային վերաբերող երեք տասնյակից ավելի հետազոտություն...

Մանկաբարձություն, գինեկոլոգիա և նեոնատալոգիա 1.2008 (2)
Շարունակական աջակցությունը հղիության ընթացքում (համակարգված վերլուծությունների հիման վրա) ԱՄՆ ՄԶԳ ՆՕՎԱ ծրագիր

Հետազոտության նպատակը. Գնահատել հղիության և ծննդաբերության ընթացքում շարունակական հուզահոգեբանական աջակցության արդյունավետությունն ինչպես մոր, այնպես էլ նորածնի համար...

Մանկաբարձություն, գինեկոլոգիա և նեոնատալոգիա 1.2008 (2)
Պիելոնեֆրիտը որպես հղիության կրելախախտի պատճառ

Հղիության ընթացքում հաճախակի հանդիպող էքստրագենիտալ պաթոլոգիաներից է պիելոնեֆրիտը, որի հաճախականությունը տատանվում է 6-12% սահմաններում: Տվյալ հետազոտության նպատակն է պարզել պիելոնեֆրիտի ազդեցությունը հղիության ընթացքի վրա և հնարավոր բարդությունների վերհանումը...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35) Նեֆրոլոգիա
Կանանց սթրեսային անմիզապահության բուժման մեր փորձը

Բանալի բառեր. սթրեսային անմիզապահություն, TVT ժապավեն, Դրիպտան

Ներածություն. Կանանց անմիզապահության հանդիպման հաճախականությունը բոլոր տարիքային խմբերում հասնում է մինչև 30-35%-ի, ընդ որում...

Ուրոլոգիա Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 4.2008 (36)
Արգանդի միոմայի կապակցությամբ կատարված հիստեր է կտոմիայի ազդեցությունը կնոջ կյանքի որակի վրա

Բանալի բառեր. հիստերէկտոմիա, արգանդի միոմա, արգանդի էքստիրպացիա, դաշտանադադար, կյանքի որակ

Աշխարհի շատ երկրներում հիստերէկտոմիան հանդիսանում է առավել տարածված գինեկոլոգիական վիրահատություններից մեկը: Այս վիրահատությունը առավել հաճախ...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 4.2008 (36)

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ